Comfort Energy – recenze, diskuze, zkušenosti

1.6/5 - (47 votes)

Comfort energy je společnost s ručením omezeným, která se zabývá dodávkami plynu a elektřiny. Není to pouze distribuční firma, je to přímo dodavatel obou energií. Comfort energy má ve svém portfoliu nabídku jak pro domácnosti, tak i firmy, ať už menší či větší velikosti.

Tato společnost, jejímiž vlastníky jsou lidé, kteří současně působí u největšího českého alternativního dodavatele elektřiny – Bohemia Energy, působí na české trhu od roku 2008. První čtyři roky se specializovala pouze na velkoobchodní služby, od roku 2012 však rozšířila své zaměření a vstoupila na i na trh s maloobchody a domácnostmi.

Nízké ceny energií 

Dle svých vlastních slov by se od konkurence chtěla odlišovat především výhodnými akčními cenami a také vlastní filozofií prodeje. To, jak moc jsou nabídky Comfort energy výhodné, si můžete ověřit v této kalkulačce. Pro svůj prodej totiž Comfort energy nevyužívá žádné externí firmy, ale naopak své vlastní obchodní zástupce. Samotné sjednávání smluv a prodej probíhá prostřednictvím vlastní sesterské společnosti COMFORT ENERGY Prodej s. r. o..

Hlavním nabízeným produktem společnosti je samozřejmě poskytování dodávek elektrické energie a zemního plynu. Nicméně to není jediné, co Comfort energy nabízí. Disponuje také komfortním zákaznickým servisem. Největším lákadlem pro zákazníky by měla být peněžní úspora. Dle svých propočtů garantuje dodavatel dlouhodobé snížení cen energií, jako příklad je uvedena průměrná desetiprocentní úspora v loňském roce.

Pokud byste chtěli využívat služeb Comfort energy a prozatím se vám neozval žádný jejich prodejce či obchodní zástupce, vězte, že existuje několik variant, jak společnost kontaktovat. Nejspolehlivější bude návštěva jedné ze čtrnácti kamenných poboček, rozmístěných po celé České republice. Mimo Pardubický kraj a Vysočinu najdete Comfort energy v každém kraji.

Comfort Energy - logo

Kontaktování mnoha způsoby

Je-li vám líto času a peněz, vynaložených na cestu, můžete se společností komunikovat prostřednictvím telefonu (840 841 842) či elektronické pošty (kontakt@comfortenergy.cz). Veškeré potřebné informace naleznete na webových stránkách, které, jak jste si již jistě domysleli, mají adresu www.comfortenergy.cz

Podíváme-li se na cenovou politiku, má ji Comfort energy hojně kategorizovanou. Má připravené různé varianty cen pro různé lokace v České republice. Také se liší nabídka pro fyzické (domácnosti) a právnické osoby (firmy). Pro jednoduchost a přehlednost si uvedeme základní cenovou strukturu u obou produktů v hlavním městě – Praze.

Nová produktová řada  

Aktuálně se Comfort energy pyšní novou produktovou řadou PRIM PLUS 2015, která se orientuje především na nové zákazníky. Začněme u nabídky cen pro domácnosti. Zde je k nalezení několik skupin, rozdělených především dle vybavení konkrétního odběrného místa.

Rozhodně nejpočetnější se jeví kategorie Domácnost Klasik, jež zahrnuje standardní domácnosti, nevyužívající elektřinu jakožto zdroj topení a ohřevu vody. Další kategorií je Domácnost akumulace, kam patří domácnosti s větším množstvím akumulačních spotřebičů využívaných k ohřevu vody nebo topení. Existuje také Domácnost přímotop a Domácnost Tepelné čerpadlo. Sem spadají domácnosti, používající k vytápění právě zařízení obsažené v názvu. Poslední skupina cen je určena pro rekreační objekty, které odebírají energie převážně pouze o víkendech. Jmenuje se tedy příznačně Domácnost víkend.

V níže uvedené tabulce budou naznačeny základní částky, dle který je možné udělat si představu o cenách elektrické energie společnosti Comfort energy.

Kategorie Sazba Nízký tarif Vysoký tarif Pevná cena za měsíc Cena za distribuci
D klasik D01d 0,– 1088,– 79,– 2047,–
D akumulace D25d 808,– 1383,– 79,– 1508,–
D přímotop D45d 1156,- 1349,– 79,– 1210,–
D čerpadlo D55d 1016,– 1192,– 79,– 1210,–
D víkend D61d 669,– 1119,– 79,– 2362,–

 

Co jednotlivé údaje v tabulce znamenají? Cena za distribuci zahrnuje platbu za jistič. V tomto případě počítáme s obvyklou hodnotou jističe nad 3x20A do 3x25A včetně. Pokud máte jinou hodnotu jističe, může se cena za distribuci lišit v řádech sto korun. Abychom dostali číslo s nějakou určitou vypovídací hodnotou, musíme provést několik matematických počtů.

Nabídka pro podnikatele 

Ono číslo si stanovme jako celkovou roční cenu za silovou elektřinu. Dle sjednané distribuční sazby sečteme: roční spotřeba MWh v nízkém tarifu x cen za nízký tarif + roční spotřeba MWh ve vysokém tarifu x cena za vysoký tarif + 12 x pevná cena za měsíc + cena za distribuci. Součástí ceny musí být ještě daň z elektřiny, která je stanovena na 28,30 Kč za MWh. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Jak již bylo zmíněno, Comfort energy nabízí také nabídku pro podnikatele. Zde existují obdobné kategorie, stejně jako způsoby výpočtu, mění se pouze ceny za jednotlivé položky. Jaké jsou rozdíly se můžete přesvědčit v následující tabulce.

Kategorie Sazba Nízký tarif Vysoký tarif Pevná cena za měsíc Cena za distribuci
B Klasik D01d 0,– 1326,– 99,– 2743,–
B akumulace D25d 938,– 1464,– 99,– 1840,–
Bpřímotop D45d 1273,– 1444,– 99,– 239,–
Bčerpadlo D55d 1115,– 1434,– 99,– 239,–

 

Navíc je zde kategorie Business neměnné slouží pro produkty s nepatrnými odběry a výjimečným provozem. Zde je cena 16,90  Kč za každých (i započatých) 10 W instalovaného příkonu nebo 16,90 Kč za odběrné místo.

Podrobný ceník je k nalezení na oficiálních stránkách společnosti Comfort energy.

Pozor na žárovky! 

Pro případného zákazníka jsou velmi důležité reference široké veřejnosti. Zkušenosti jsou totiž nenahraditelné. Po internetu kolují stovky různých názorů, některé jsou pozitivní, jiné se opírají spíše o negativní zkušenost a dokonce se najde i několik takových, co řadí Comfort energy mezi podvodné společnosti. Předem je třeba zdůraznit, že při hledání zkušeností a referencí většinou vyplavou na povrch spíše ty negativní. Ty jsou jednak více do očí bijící a jednak, posuďte sami: kdo má větší motivaci svěřovat se se svou situací veřejnosti? Ten, kdo je naprosto spokojen či ten, jenž má nějaký problém? Odpověď je zřejmá. Tudíž se nelze divit, že procento záporných příspěvků a komentářů v diskuzích bude větší.

Nejčastější negativa, která jsou zmiňována se zakládají na podávání neúplných informací. Několik klientů či bývalých klientů  Comfort energy se svěřilo s tím, že mu někdo přišel nabídnout levnější elektrickou energii. Shodují se, že zažili tento postup: Obchodní zástupce společnosti přišel s nabídkou, která byla na první pohled velmi výhodná. Prezentoval, že je možnost ušetřit několik stovek ročně díky levnější sazbě za MWh. V tu chvíli se údajně vytasil s dárkem, jímž měly být LED žárovky. Ty daroval klientovi se slovy, že je to jakási náhrada za to, že doteď musel platit více. Co však řečeno nebylo byla hodnota těchto žárovek. Údajně se jednalo o 2000,- Kč.

Comfort Energy - sídlo

V této situaci se ztratil fakt, že až bylo slibováno ušetření za MWh, denní povinná sazba byla nepoměrně vyšší, čímž se ona výhodnost jaksi ztratila.

Hlavní problém poté nastal při snaze o odstoupení od smlouvy. Jednak se totiž musela podat žádost o přerušení dodávek energie a jednak se musela podat, věřte či ne, žádost o vrácení zmiňovaných žárovek. Což předem samozřejmě nikdo netušil, tudíž klientům přibyly nemalé komplikace.

Je ovšem zřejmé, že veškeré potíže pramení z nedostatečné informovanosti. Může to samozřejmě být chyba zástupce společnosti, v tomto případě Comfort energy, mnohem častěji se ovšem jedná o nedisciplinovanost zákazníka při čtení smlouvy či obchodních podmínek. Pro ilustraci uveďme jeden z nejčastěji platících se poplatků, tedy poplatek za předčasné ukončení smlouvy ze strany zákazníka. Jeho výše činí 6050 Kč, což, uznejme, není úplně málo.

Ušetřit se dá opravdu hodně 

Na druhou stranu, existuje i spousta pozitivních ohlasů na Comfort energy. Těm vévodí společná myšlenka o ušetřených penězích. Jeden mladý pár dokonce uvedl, že díky této společnosti pravidelně již dva roky za sebou ušetřil 4000 Kč oproti předchozímu dodavateli elektrické energie. Chváleno je v některých případech také férové jednání a milý přístup.

Jedno z okrajových témat, týkajících se Optimal energy je jejich zákaznická telefonická linka. I zde se názory pochopitelně rozdělují ve dva protichůdné proudy, nicméně si troufám odhadnout, že mírná většina hlasů hovoří o profesionalitě, prozákaznickém přístup a celkově o velmi pozitivním dojmu z této služby.

Závěrem bych celé hodnocení shrnul v myšlenku, že ten, kdo pečlivě čte smlouvy, detailně zkoumá všechny její části, věnuje dostatečnou pozornost obchodním podmínkám a dokáže si veškerá čísla a procenta, ať už svépomocí či za účasti nějaké fundovanější osoby, přepočítat, nemůže být v žádném případě nijak podveden. Naopak, spousta hlasů, hovořících o nižších cenách dává této společnosti určitou naději dále se na českém trhu s energiemi rozrůstat.

131 replies to Comfort Energy – recenze, diskuze, zkušenosti

 1. Když jsme o nich hledal info, tak na mě taky vybíhali převážně negativní příspěvky a skutečnost je potom jiná. Chápu, že si musí každá postěžovat, ale někdy to bylo až vtipné. Já jsem u nich od roku 2012 a jsem pořád spokojený s jejich cenami, takže jsem rád, že konečně nějaký článek popisuje jak to doopravdy je. Jirka

  • Já jsem u nich smlouvu podepsal v roce 2014 a od té doby jsem nepocítil potřebu dodavatele změnit, jsou v pořádku. Domnívám se totiž, že jakmile nejde o klasického dodavatele, tak veškeré ty alternativní firmy nabízejí dost podobné podmínky, takže bych si asi o víc nepolepšil, max bych si přišel na nějaký jiný bonus, který tady ještě nemám. Takhle to aspoň vidím já.

   • Souhlasím, ale mně šlo asi víc o tu cenu, než o doplňkové služby, to mi přijde jako taková omáčka kolem. Fakticky mi byli schopní nabídnout slevu přes kterou jsem s nimi ušetřil několik tisíc.

   • Máme zkušenosti sice jen dva roky, co jsme u CE a stihli jsme postřehnout jednu zásadní věc a to že jako v porovnání menší firma než distribuce, tak je s nimi snazší navázat kontakt i mají větší snahu se starat a není to takový to hrr hrr, aby se obsloužilo co nejvíc zákazníků.

  • Ano, občas je to až komické na co je možné narazit. Přitom comfort jako alternativec má ceny minimálně o 7-10% nižší než klasičtí dodavatelé co nám energie alespoň distribuují. Mě se comfort jako firma zamlouvá, obchodní oddělení jim funguje, takže vše chodí včas i v pořádku.

   • Tohle mě teda celkem fláklo do očí, že na to musím reagovat, trochu si tu totiž pletete pojmy. Comfort energy je dodavatel nikoliv distributor, distributory máme pouze tři a to jak u plynu tak elektřiny. Distributora máte daného územím, dodavatele jako Comfort energy můžete měnit podle svých potřeb a za nižší cenu vám je energie schopný dodávat.

  • Četl jsem na Comfort energy již řadu ohlasů, vzhledem k tomu jak už je to velká firma, tak samozřejmě moc dobře chápu, že se najde spousta rozlišných názorů a zkušeností, a občas i někdo s problémem, nicméně si nemyslím, že jsou to problémy neřešitelné a vždy z toho nějaká výchozí cesta. Viz třeba moje reklamované vyúčtování, stačilo se ozvat, oni to bez odkladu zkoukli a hned bylo na obou stranách jasno. Komunikace je v tomto směru důležitá a myslím si, že jejich zákaznické centrum funguje, jakože opravdu fun-gu-je.

  • Já jsem byla s nimi také spokojená až donedávna, kdy jsem požadovala přepis. Připadala jsem si jak v Kocourkově.

   • za mě to řešila moje nová firma a nebyl s přepisem v podstatě problém, asi hold kdo se toho zrovna ujme no

   • Přesně tak to jsem zažila i já. Napsali mi že mi posílají dopis, který jsem neobdrzela. A že mi kontaktovali, to se také nestalo. Pokud bych se nepřestěhovala bylo by vše v pořádku . Prostě nemám slov. Místo toho aby si zákazníky udrželi, tak je ztrácí.

  • Mám zkušenost opačnou, u společnosti 7-8 let. (výhodná cena, dobrá komunikace) Na jaře 2022 obrovský skok záloh ze 7400 na 20500. Velký problém změnit dodavatele, trvalo mi to skoro 3/4 roku. Arogantní komunikace, už to bylo skoro na právníky. Nejhorší firma, se kterou jsem se v životě setkal !!
   Nepřeji Vám nic zlého, ale ještě možná budete mít „těžkou hlavu“

 2. Souhlasím s panem Jirkou v některých diskuzích si stěžují na úplné hlouposti a někdy to ani nedává smysl. Joo, taky nejsem nějaký spisovatel, ale tak vím co chci napsat a aspoň si to po sobě aspoň přečtu… Co se týče Comfort Energy, mám s firmou dobré zkušenosti od pomoci při přechodu až po odebírání energii…

 3. Mě osobně vyhovují spíš ty jejich kamenné pobočky, protože se raději s lidmi bavím z očí do očí, přišel jsem k nim a mladá slečna se mě hnedka ujala, tak jsem jí říkal o tom že mám takové a makové platby a že bych se chtěl zeptat jak to je u nich, sedla si na to semnou a doporučila mi jeden tarif, nic jsem jí tam nepodepisoval ale vzal jsem si to domů, dali jsme o tom s manželkou řeč a od dalšího měsíce jsme od nich odebírali, takže jsem s jejich ochotou a cenami spokojený.

 4. Comfort nikdy, jsou to zloději a lháři! Obelhali mou matku (75), že jsou z ČEZu a mají pro ni jako dárek žárovky. Podepsala jim to, samozřejmě netušila, že mění dodavatele a teď když chceme smlouvu zrušit, musí si „koupit“ žárovky za 2000. Novodobí ŠMEJDI!

  • Zrovna bych je tak nenazval ale určitě dle srovnavače neříkají pravdu o cenách.
   Je dnes už řada levnějších dodavatelů. Problém je podat výpověď u Comfort Energy. To považuji za neseriozní.
   Otta

 5. K firmě se mi přecházelo snadno díky jejich ochotě a spolehlivosti při vyřizování celé administrativy, proto mohu na comfort energy poreferovat pozitivní zkušenosti, jak s jednáním jejich personálu, tak i s nastavení výše pravidelných plateb…

  • Myslel jsem si, že mi zálohy upraví hnedka při změně smlouvy, ale to se prý děje až s prvním jejich vyúčtováním, takže jsem ještě kus roku platil stejně a až pak se mi to u nich podařilo snížit, dohromady mi to dalo skoro jednu měsíční zálohu.

 6. Sjednával jsem s comfort energy smlouvu tak aby mi to navazoval přímo na konec smlouvy u jiného dodavatele, převod proběhl v pořádku a začali nám chodit složenky k zaplacení v nižší cenové relaci, takže jsem s firmou spokojený…

  • U nás byl taky převod v pohodě, všechno v jejich režii.

 7. U nás probíhala na téma změny dodavatele celkem rozsáhlá konverzace. Nakonec jsme s přítelem dospěli k závěru, že u aletrnativce nám bude z finanční stránky lépe. Comfort energy nám jako maloodběrateli nabídl podmínky, na které nešlo neslyšet – možnost snížení ceny složenek se šancí, že i posléze budeme mít přeplatek. Říkali jsme si, že by to určitě nebylo od věci a tak jsme s nima do toho skákli.

  • My jsme také po letech u velké společnosti zamířili k alternativě. Byli jsme sice na začátku odrazování, že na to akorát doplatíme, ale my nechali na svém rozhodnutí. Určitě je pro nás lepší malá a jistá sleva, než žádná.

 8. Mojí mámince (80 let) nejdříve zavolali,že jsou údajně z ČEZu,prý se staví jejich zástupce s nabídkou.Samozřejmě („zástupce“) prodejce dorazil i s dárečkem (LED žárovky).Máti se samo nechala přesvědčit a podepsala.To,že tím pádem mění dodavatele vůbec netušila.Říkala mně,volali přece od ČEZu !A ještě mně nechali nějaké žárovky,sice nevím na co mi budou,ale jsou ve skříni :).
  No nic,den poté jsem ji naložil,zajeli jsme na ČEZ a vše zrušili.U ČEZu říkali,že měla zavolat policajty ,podomní prodej energií je u nás zakázaný.A prý jestli nejdříve volali?To zavolání prý je finta kvůli těm policajtům.Kdyby totiž policie přijela,tak prodejci řeknou,že měli předem domluvenou schůzku.Tím pádem prý na ně ti policajti totiž nemůžou.Jak to mají podomní prodejci perfektně promyšlené,že!?!Takže pozor na to.
  Mě ještě čeká zajít na poštu a poslat cenné psaní „Odstoupení od Kupní smlouvy a vrácení LED žárovek“ a doporučeně „Odstoupení od Smlouvy“. Pozor,poslat každé zvlášť! Žárovky jim vrátit co nejdříve (lhůta 14 dnů).Proto bacha na to ať nemáte zbytečné lítání+výdaje za poštu.

  • Dobrý den, jak jste dopadl?

 9. Tak jako logicky ve mě veškeré změny vyvolávají nedůvěru. Člověk se bojí toho jak se to celé bude odvíjet a zda vše bude v pořádku. Avšak Comfort energy zvládli vše rychle a se vstřícným přístupem. Takže bez obav. Velké dík patří také Tarifomatu za volbu energetika. Cenu u nich máme přirozenou a kapsu nijak nedrásající.

 10. Comfort energy je již v pořadí třetí firma, kterou doma „testujeme“. A zatím tedy musím na zuby zaklepat, že nás překvapili. U převodu byly z počátku nějaké nesrovnalosti s opisy, nicméně jsme vše vyřešili na pobočce v Budějovicích, kterou máme z Lišova nejblíže. Co se týče cen, tak u Comfortu platíme asi o dvě sta méně. Z vlastní zkušenosti je mohu doporučit.

  • Jsem ráda, že jsou tu převážně kladné ohlasy. I já přešla k nim a teď se bojím, abych neudělala blbost, ale jak tu čtu, tak snad ne. Díky.

 11. Naprostá většina těch, kteří tu píší pochvalné příspěvky na tyhle zloděje, na to jsou od Comfort Energy najímáni.

 12. Spíše valná většina negativních komentářů je psána konkurenty, kteří kvůli nízkým cenám u Comfortu přichází o své zákazníky.

 13. Dobrý den, pane Vojtěch Tůma, co lžete??kde pak má pobočku v Českých Budějovicích firma COMFORT ENERGY???pane Tůmo, Vy jste asi dealer této firmy pokud se nemýlím. Tato firma má pouze virtuální adresy.

  • Dobrý den slečno/paní Kiki, nevím z jakého důvodu mě označujete za lháře. Jejich dealerem díky bohu nejsem, pouze od nich odebíráme energie, což je mé svobodné rozhodnutí, vy za mne složenky platit nebude, tak vám to může být volné. Na Pražská třídě jsem měl předem dohodnutou schůzku. S přáním krásného dne V.Tůma

 14. Také se přidám, včera dne 9.5.2016 v ulici Tererova 1357/10 zazvonil obchodní zástupce a ze začátku měl tu drzost se představit, že je zastupitel společnosti PRE. Oznamoval nám, že nám vše zůstane stejné i dodavatel, ale on nám dokáže ušetřit 20%, ale už vůbec nezmínil to, že se jedná o přetažení ke konkurenci. Jakmile chtěl od nás podpis ( což jsme mu řekli, že do doby dokud si nic nenastudujeme, tak nic nepodepíšeme) vzteky roztrhal smlouvu! Nejlepší je, že hnedka nám dával žárovky, ale na naší otázku, jestli si přes ně nesjednáme eletriku oznámil, že žárovky musíme vrátit, nebo poslat poštou. Chudáci starý lidi, kterým se ty hyeny představí, že se jedná o jejich dodavatele.Okamžitě jsem volal na zastoupení Comfort Energy a podal stížnost, kde se mi omlouvali a že se jedná o konkurenci. Určitě Firmu Comfort Energy nedoporučuji, jelikož když Vám lžou na začátku, tak jaké asi budou jejich služby.
  Prosím varujte touto cestou starší lidi.

 15. Se společností Comfort energy mám uzavřeno hned několik smluv, jak pro vlastní domácnost tak i pro firmu. Na firmu jsem si je zavedl až po zkušenostech, co jsem nabral doma. V rámci komunikace s nimi zatím vždy seriozní jednání. Z finanční stránky to pro nás byla změna… k lepšímu.

  • Já je mám akorát v bytě, ale zajímalo by mě, jestli je u nich možnost dosáhnout větší slevy, když je u nich zapsáno více odběrných míst, jestli na to berou zřetel. V bytě mi vychází celkem fajn, tak právě uvažuji ještě o garáži co mám mimo a pak o chatě. Ale je otázkou jestli by mi to zato stálo, odběry jsou tam minimální, hlavně v tý garáži.

 16. Souhlasím s p. Ondřej Kubín , bohužel jsem na letěla . U nás byli 4.5. tvrdili že zustaneme u stejného dodavatele ale bohužel to tlak není a teď nevím jak s nimi smlouvu zrušit když za vše musím platit i za zrušení. Dnes už vím že jsou to sprostý lháři.

  • Zdravím Didi, za nic platit nemusíte, dle nového zákona můžete takovouhle smlouvu, která byla uzavřela mimo jejich obchodní prostory, vypovědět ve lhůtě 15 dnů po zahájení dodávek. Stačí, pokud 15.den po zahájení dodávky odešle výpověď smlouvy dodavateli. Výpovědní doba činí 15 dnů a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. A hlavně je vše bez sankce, tak se nemusíte obávat, že by Vám Comfort cokoliv účtoval. 😉

   • Dobrý den,
    je možné si napsat osobně? Potřebovala bych poradit ohledně výpovědi smlouvy nesmlouvy. děkuji Jirotková (pnedomovap@seznam.cz)

   • To ale neplatí, pokud za vás smlouvu u Comfort podepsal prostředník. Ten to totiž podepsal v „kamenné prodejně“ a tím pádem se na to nevztahuje tato 15 denní lhůta.

    • Nechápu, jak smlouvu může podepsat prostředník, to mi nedává smysl. U nás byl obchodní zástupce, ale ten mi akorát pomohl zprostředkovat smlouvu, jinak jsem smlouvu podepsal vlastnoručně a on jí za mě pak v rámci jejich firemních služeb vyřídil.

 17. Určitě nejsem ten co si jen stěžuje, ale je tu to ALE. Rodiče mé ženy odebírali od comfort energy elektřinu 4 roky, nyní se rozhodli změnit dodavatele a hned je tu problém. Dodávku ukončili (nebo zatím vypověděli) řádně k datu ukončení smlouvy na 2 roky a najednou „zaplaťte 2000,- Kč za žárovky + pokutu 500,-Kč“. Teď jen trochu upřesním předání toho jejich slavného dárku, který leží u rodičů ve skříni zabalený tak jak ho dostali už 2 roky. Dostavil se zástupce společnosti, majitel nemovitosti nebyl doma a tak jednal s jeho manželkou, kterou velmi dlouho a dosti neurvale přesvědčoval, že vůbec o nic nejde, že to je jen dárek zato, že odebírají elektřinu, po delší době ji přesvědčil, aby podepsala, že žárovky přebírá a to jménem manžela, protože tento je jediný vlastník nemovitosti a odběratel energie. Přeci se k ničemu nezavazujete, jen mi podepisujete převzetí to já potřebuji. Maminka říkala, že už ho nemohla vystát a tak raději podepsala. I když po jejich převzetí následně pokračovali s odběrem elektřiny další 2 roky, najednou chtějí peníze za žárovky. Po stížnosti řediteli zákaznického centra (odpověděl nějaký zaměstnanec call centra (pan ředitel se neobtěžoval ani podepsat, ač na www stránkách je uvedeno, aby se stížnosti směřovali panu řediteli) bylo odpovězeno, že ty žárovky dostali za to, že smlouvu uzavřou až za další 2 roky opět na další 2 roky. K chování jejich zástupce, že se nemohou vyjádřit, že tam nebyli.
  Shrnutí: dokud odebíráte je vše super, to rovněž vyplývá i z kladných reakcí zde přítomných. Zlom nastane když chcete jít jinam. Navíc jak je i zde z příspěvků patrno, problémy mají jen senioři. Navíc podomní prodej v naší obci je již roky zakázán, to však této společnosti vůbec nevadí.

 18. Nejvtipnejsi na těch vašich \“diskusích\“ je asi to, ze vám vůbec nedochází, ze ty negativní komentáře píše z 90% konkurence. Kdyby podvádeli jak tu všichni melete, dávno by jim vzali licenci …lidi zapojte ty vaše vygumovany mozky. E.on, RWE ani Čez vám NIKDY v životě nic nezlevni a pokud ano tak si vaši cenu zafixuji protože vědí, ze cena půjde dolů..jste jen ovce co věří žvástům na internetu, ale vlastní názor si nejste schopni udělat. Arogantní přístup OZ? Když se musí celý dny bavit s dementama jako jste vy tak se nedivte. A pro toho chytraka co tu píše jak si CE najima lidi na psaní pozitivních komentářů…Nemám slov demence je prostě demence 😀

 19. Normálně mne nějaký čas svědí za uchem. Nemám zajít na čez ať mi to vyléčí?

 20. Nevím o čem se tu bavíte, alternativní dodavatelé jsou minimálně o 10procent levnější než dominantní dodavatelé v kterémkoliv kraji republiky. Podle mě je spíš důležité si udělat kalkulaci u různých dodavatelů, porovnat je a pokud se někomu zamlouvá co mu nabízí ať je to jakákoliv firma, tak si stačí jen pořádně přečíst podmínky a pokud i to je v pořádku tak klidně přejít.

 21. Vážená paní Trnková, na rozdíl od Vás nenazývám nikoho „ovcí“ ani „dementem“, nevím jaká jste věková kategorie, ale kdyby Vaše rodiče měli kolem 80 roků a stalo se jim to, co se stalo zde popisováno, nevím jak by jste se k tomu postavila. Nemám zapotřebí se tady obhajovat jestli jsem nebo nejsem od konkurence. Jen čistě pro Vaši osobní informaci, tato společnost, která dle ostatních recenzí má zřejmě lacinou elektřinu – nepopírám, nevím, ovšem s žárovkami si velkou reklamu neudělala a v tomto případě zákazníky skutečně oklamala. Navíc při jakékoliv korespondenci odpoví stále stejnými frázemi. Obrátíte se na zákaznické centrum – odpověď, jméno vyřizujícího, obrátíte se na ředitele – odpověď stejná, stejné jméno vyřizujícího, obrátíte se na ombucmana společnosti – odpověď stejná, stejné jméno vyřizujícího. Už jen toto o něčem mluví. Zřejmě tam mají jednoho univerzálního pracovníka.

 22. Bohužel i já jim naletěla řekli že je to ze zákona,že to musi mit každy a že se pro mě nic neměni.Bohužel opak byl pravdou.Přestoupila jsem knim aniř bych to chtěla a o tom věděla.Jsou to lháři kteři uměj mazet med kolem pusy.Davejte si na ně pozor a žeňte je hned při zazvoněni u dveři.

 23. Věra _říjen 2016 Taky jsem jim naletěla,řikali že se pro mě nic nemění ,až odešel tak jsem zjistila že mám novou smlouvu a tudíž i dodavatale.Jsou to šmejdi pozor na ně.

 24. Dobrý den, byla jsem společností Comfort Energy nepěkným způsobem podvedena. V současné době, hledám další lidi, co byli společností Comfort Energy také jakýmkoliv způsobem podvedeni. Proto Vás všechny pěkně prosím, ozvěte se mi na můj email: sasulajda@seznam.cz Přeji všem pěkný den, Jarka P.

  • Dobrý den,moje matka byla taky podvedena

 25. Aleno Trnková, ty jsi ale guma vygumovaná, chyrá jako rádio, jsi normální pííí´ča a doufám, že tě brzo smrt pojebe, ty gumo!!!! Ty budeš asi budoucí prezidentka, nebo druhá Mrkelová!! Denentka ji tak možná ty sama. Čau ty pí´čo, zraví tě Miroslav Pastyřík.

 26. My jsme od dodavatele vyžadovali nižší ceny, takže na adresu Comfort energy nemůžeme říct půl slova, jelikož je s naším předchozím dodavatelem rozhodně srovnávat nelze. Co se týče přístupu k zákazníkovi tak jsou o něco lepší, starají se.

 27. Varuji všechny, především starší lidi před podvodnými praktikami dealerů (obchodních zástupců) firmy Comfort energie. Na základě jejich slibů, že se o veškerou administrativu a správnost údajů souvisejících s převodem mé smlouvy postarají, a zaručili, že vůči minulému dodavateli nevzniknou žádné sankce, jsem smlouvu podepsala. Toto mi předložili i písemně, jakou součást svých informací.
  Je mi 80 let a já jsem se na to spolehla. Výsledkem je, že mi přišla faktura od mého původního dodavatele Centropolu na
  4.000 Kč za neoprávněné odstoupení od smlouvy – firma Comfort Energy je vůbec nekontaktovala a o změnu smlouvy se nepostarala. Na můj dopis, jak se něco takové mohlo stát, mi úřednice arogantně odpověděla, že jsem smlouvu podepsala a
  že je to tím pádem nezajímá. Jsem z toho zoufalá, a prosím šiřte tuto informaci dál, ať se ještě někomu něco podobného nestane.

 28. Co dodat? Další ze šmejdů a podvodníků. Vetřou se podvodným způsobem do domácnosti důchodců. Upozorňuji, že mám černý pásek v karate a pokud se mi některý ze šmejdů této společnosti či obdobné cikánské společnosti dostane pod ruku, budu s ním jednat jako s podvodníkem a agresorem, který se pod lživou záminkou vetřel do bytu mých prarodičů a využil jejich snížené rozpoznávací schopnosti. I ja nejsem plně schopen rozpoznávat zloděje od pseudozloděje mně neznámé společnosti Comfort energy od jiných šmejdů a budu s ním podle toho jednat.

 29. Tak to jste celkem čiperná babča, když dokážete v 80 letech takto obstojně používat diskuzní fórum a moderní pojmy jako dealer. Má babička je ročník 32 a internet v takovém to rozsahu je pro ní španělskou vesnicí, natož aby se někde takto vypisovala, to si raději vyluští křížovku. Dejme tomu, že uvěřím, že je to celá pravda… když něčemu nerozumíte, tak to podepisujte a nechte vaše děti, aby vám s tím pomohli. Comfort energy je dle eru kalkulátoru levnější jen o pár stokorun od vašeho předchozího dodavatele, vše záleží však na vaší spotřebě.

 30. Dobrý den, chtěla bych se vás zeptat. Odstoupení od obou smluv jste poslal doporučeně zvlášť a žárovky jak? A bylo ještě něco potřeba? Děkuji za informace.

 31. Paní Anno, já jsem k odstoupení od kupní smlouvy využila jejich formuláře, co mají na stránkách firmy, tady máte odkaz: https://www.comfortenergy.cz/documents/1378628/1467633/zarovky_odstoupeni.pdf , vytiskla jsem ho, vyplnila a poslala i s žárovkama doporučeně na adresu, která je na něm uvedená. A veškeré vyřízení mi proběhlo úplně v pohodě. Hlavně je třeba to stihnout za v času.

 32. Dobrý večer, moje maminka – 80 let- také podepsala smlouvu s Comfort Energy( v 7/2015), dostala žárovky , ale na smlouvě nebo jiném papíru nevidím , že podepsala převzetí žárovek. Vy , kteří jste to zažili máte podepsaný papír o převzetí žárovek ? Samozřejmě teď , ještě než začala od nich odebírat , poslali jsme výpověď smlouvy a dostala složenku na zaplacení 2000,- a za pozdní zaplacení dalších 500,-. Jsou to podvodníci !!!!

 33. Zkušenost…
  Odstoupení od smlouvy jsem stihla do jejich požadovaných 14 dnů od uzavření smlouvy. Napsala jsem odstoupení od smlouvy formou dopisu (formulář na jejich stránkách jsem nestahovala ), důvod jsem neuváděla, ale zmínila jsem jednu důležitost, že mě dealer vyhledal sám z jeho vlastní iniciativy ( a zdůraznila podomní prodej). Odstoupení od kupní smlouvy ( led žárovky) jsem vyplnila na jejich tiskopise, který jsem s uzavřením smlouvy měla od dealera k dispozici. Odeslala jsem vše , včetně poštou pojištěného a mnou zabezpečeného balíku ( žárovky) na jejich adresu tak , abych stihla lhůtu. Dobrá rada- vše, co jim odešlete ( dopis- odstoupení, balík se žárovkami ) , tak pouze doporučeně a na doručenku, která se vám vrátí. . Budete mít doklad a jistotu, že zásilku převzali. To vše vzali na vědomí a já si oddychla. Ještě jedno důležité… informovala jsem se dodatečně u svých dodavatelů energií (plyn, elektřina) , jestli si mě Comfort Energy už nestihl zcela polapit, abych nakonec neskončila, coby černý odběratel. Dobře to dopadlo.
  Jinak je také možnost obrátit se na jejich ombudsmanku na jejich webových stránkách..

 34. Jsou to podvodníci posílají podomní prodejce kteří se představují jako ČEZ a zneužívají staré lidi jako mé 83 leté rodiče. Vnutili jim žárovky a podpisem že je převzali tak podepsali přechod k Confort Energy. Doporučuji okamžitý odstup od smlouvy.Ještě by rada podotkla že jsem jim v minulosti psala že si nepřeji at na uvedenou adresu nikoho neposílají.

 35. Paní Jarko a to jste takhle obesílala každou firmu, aby k vašim rodičům nikoho neposílali? To musela být ale sakra fuška, než jste všechny obeslala. 😀 Já mám comfort 3 roky a jen kvůli prodejcům, který má kde kdo, bych je neměnil, mě zajímá cena a ta mi věru sedí.

  • To si za Boha taky nedokážu představit, přijde mi to trochu přepálené 😀 a nekecám, že už bych se k původním firmám nevrátil, u Comfort energi jsem přes tři roky, jednou jsem smlouvu už prodloužil na stejnou dobu a ještě o něco víc se mi ceny stáhly. Možná kdyby se přiškrtily ceny distribuce, tak by ty vyúčtování vypadaly ještě líp.

 36. Do 31.12.2016 měli poslat přeplatky,a do 20.1.2017 nedorazila ani koruna. Obrázek o solidnosti firmy si mužou vychvalovači udělat sami!!!!!!!!!!!!!!!

 37. I při smlouvě na dobu určitou se dá celkem dobře ušetřit. Nemám zapotřebí měnit dodavatele co rok, takže mi stačilo si k tomu jednou sednout, pořádně si o nich přečíst, co budou ode mě chtít a co já budu moct požadovat od nich a se smlouvou uzavřenou na dva roky nemám problém. Ohledně ceny mi to u nich sedí.

  • Jsem od nich ofiko od února 2018, smlouva na dva roky, poslali předepsaný výpis na celý rok. Pobočku mají v Praze krásnou, malinko došlo k nějakým nesrovnalostem ohledně čísla Sipa, ale to se rychle vyřešilo. Jak je to když smlouva po dvou letech přestane být aktivní ? Telefonují a nebo se automaticky prodlužuje ? díky

   • Dobrý den, máme to v tich podmínkách co jsme jim potvrdili, já mám teda u nich domluvenou smlouvu jen na rok, ale opakovaně se mi prodlužuje, stáhla jsem vám to z tich jejich online podmínek, ale to máte u té smlouvy 😉 přijde mi to v pořádku a takto celkem srozumitelné 😉

    7. Pokud je Smlouva uzavřena na dobu určitou a Zákazník ve lhůtě nejpozději 3 kalendářní měsíce před uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, neoznámí písemně Dodavateli, že trvá na jejím ukončení, smluvní vztah se automaticky prodlužuje o dobu, na kterou byla sjednána, a to i opakovaně.

 38. Podomni prodej Č. Těšín zakazan. Mlady pan ktery se predstavoval v bytovem dome jako kontrolor vyuctovani a predkladal prukazku teto „firmy“ vyprovoden privolanou mestskou policii. Vizitkou firmy je obchodni zastupce. Pokud jiz treti jeho slovo je lez…, jaka pak je firma ktera hozamestnava.

 39. Jejich OZ zástupci nemají zábrany lhát,třeba o tom že váš dosavadní dodavatel je ve krachu.

 40. Vyprdněte se na řeči prodejců a najděte si levnějšího dodavatele sami. Já abych si k nim převedl energie, tak jsem k tomu žádného opičáka s kravatou na krku nepotřeboval. Internet a recenze na něm mi k tomu postačily. Mám u nich tarif Singl, ale doma jsme čtyři a u plynu nám cena slušně klesla.

 41. Opravdu neskuteční šmejdi.Já jsem o své vůli neodstoupila od smlouvy. Bylo mi řečeno, že se o nic nemusím starat, tak jsem se nestarala. A ejhle, přišel mi dopis od původního dodavatele, že jsem neoprávněný odběratel a že mi přijdou odstřihnout elektřinu. Tak jsem se zalekla, a i když jsem opravdu chtěla změnit dodavatele, najednou jsem byla v úzkých a byla jsem nucena obnovit smlouvu s původním dodavatelem, protože jsem si nevěděla v tu chvíli rady. A teď jsem musela zaplatit 2000,- Kč za žárovky. Při uzavírání smlouvy mi bylo řečeno, že si mám ponechat krabičky od žárovek, že je budu moci vrátit. Chyba lávky, Krabičkjy mně jsou na 2 věci, protože je nechtěli vrátit, ale zaplatit 2000,- Kč. Až k Vám přijdou z této společnosti podomní prodejci, tak je žeňte a raději je hned shoďte se schodů. Neuvěřitelní podvodníci. Je lepší hledat sám a nenechat se zlákat sladkýa řečičkama.Teď jsem sťastná, že to tak dopadlo. Původní dodavatel mně dal velkou slevu, to bych u této společnosti nikdy nedosáhla.

  • Mám přesně tu samou zkušenost a to jsem smlouvu jako takovou s CE nepodepsal, pouze jakousi předběžnou. A když jsem jim chtěl poslat žárovky zpět, tak nastal problém. Spoléhají na to, že kvůli 2.000.- Kč se nikdo soudit nebude.

 42. Dobrý den, poslal jsem jim peníze na účet, ale až posléze jsem si všiml, že mi poslali nový variabilní symbol a já jim to poslal s tim starým, jelikož jsem ho tak měl i uložený v internetovém bankovnictví. Ihned jsem jim kvůli tomu volal, naštěstí byli tak tolerantní, že mi platbu spárovali s tím starým VS a nic víc po mně kvůli tomu nevyžadovali. Prý se to běžně stává, takže s tím maj praxi a nemaj problém si to dohledat ve svým systému. Takže klika.

 43. Uzavřel jsem smlouvu a po konzultaci s rodinou jsem od ní v požadované lhůtě odstoupil a vše proběhlo bez problému a seriozním způsobem,podle mě se nejedná o šmejdy.

 44. Vytocilo mě to!!!Nejde o to jestli se ušetří to nevim,ale i styl prodeje,který zavání podvodem. Hned ze startu se neprokazou nějakou kartičkou či vizitkou a narovinu neřeknou že jsou prodejci …Melou něco o kontrole apod poté že ze zákona je to tak a tak člověk je z toho zmatený strašně říkají ,že distributor zůstane stejny a až vše podepišete řeknou vám a až vám přijde něco z cezu tak to neodepisujte!!Takže jsem hned druhý den odstoupila od smlouvy jenomže vzala jsem si promo dárek žárovky ,které musíte vrátit takže pošta mě vyšla na dvě stě…Shrnutí okradli mě o půl hodiny času a ještě jsem uletěla dvě stě…Kdyby rovnou řekli ,že něco nabízí možná bych to i tak nechala ,ale tohle je vrchol

 45. Uvidíme jak to bude přecházím z Čezu na Comfort Energy zatím jen elektriku . Čekám až mě pustí ČEZ a to bude až v 6.měsíci Pak budu testovat. Myslím teda jen můj názor že to bude fungovat. Byl u mě obchodní zástupce a normálně řekl všechno jak měl i o těch žárovkách které mi předal.Jen tam musím osobně nahlásit stav elektroměru 1.6 2017 a pak budu fungovat zase normálně Platit budu složenkou sipo .Pobočku maji tady v Ostravě tak budu jen doufat že všechno klapne 😀 Hoj všem Pavel z Ostravy

  • Zdravím všechny .Zdá se všechno v pořádku vše zatím funguje jak má převedl jsem si i plyn od Inoggy. Pro Ostravu doporučím managera Tomáše Krause postará se o všechno a je na telefonu pokaždé. Teď už jen budu testovat.

 46. Comfort energy jsou lháři a podvodnící,volali mé matce (70),že jsou od inoogy RVE a že je potřeba upravit smlouvu,dokonce paní,která u mámy byla měla tu drzost ukázat visačku od inoogy RVE,aby to bylo věrohodné,že je skutečně od inoogy RVE a bohužel matka podepsala smlouvu,aniž by tušila,že je to neoprávněné a ty jejich žárovky si mohou strčit někam. Tím padem došlo k tomu,že matka nevěděla,že musí poslat zvlášť výpověď,aby zabránila katastrofě v podobě poplatku za zánik smlouvy v podobě 6050kč. A při vysvětlování přes telefon žádné konkrétní info co a jak. Podomní prodej je zakázaný,určitě budu kontaktovat ČOI a podniknu nějaké právní kroky,jak je možné,že se někdo vydává za někoho a neprávněně dává k podpisu smlouvu!! Jste lháři a podvodnící!!!!!!!!!!!!!!!!!

 47. Conforrt energy jsou neschopní když se jim nepovede odhlásit od stávajícího dodavatele vyhrožují vám a chtějí zaplatit pokutu že se jim to nepovedlo v částce 2000Kč. Toto není férové jednání každý si toto rozmyslete a kopněte do zadní části těla.

  • Tohle se mi nijak nezná, že byste byli nuceni platit za jejich nezdar vás převést, to bych spíš chápal jako obranu u toho původního dodavatele. My jsme ve 2015 chtěli taky přejít jinam, ale přesvědčili nás výhodnějším tarifem, který nám dali zato, že jsme u nich zůstali a odebíráme pořád dál. Na procenta nevím kolik nám to mohlo udělat, ale na peníze to byla necelá jedna měsíční záloha, která se hodí.

 48. Chtěla bych touto cestou varovat všechny odběratele energií od společnosti Comfort Energy s.r.o.. Osobně od konce listopadu 2016 řeším se společností ukončení smlouvy (důvodem je úmrtí odběratele) na dodávku energií (elektřina a plyn) a následné vyúčtování spotřeby za odběr v nájemním bytě, který jsem předala vlastníkovi na konci měsíce října. I když zástupce nájemce nahlásil dodavateli konečné stavy na konci října, já žádala ukončení smlouvy na konci listopadu, kde jsem konečné stavy rovněž uváděla, přesto na konci prosince společnost zaslala vyúčtování spotřeby elektřiny odhadem, a to ve výši více než dvojnásobku skutečné spotřeby. Prostě zkusili, jestli si toho odběratel všimne, a případnou reklamací si minimálně oddálí termín plnění v případě přeplatku. Při reklamaci vše uznali (rozdíl 1.800,- Kč), nicméně přeplatek vrátili po delším dopisování až v březnu 2017. Spotřeba plynu nebyla reklamována, avšak vyúčtování z října 2016, kde přeplatek činil cca 5.600,- Kč, k čemuž se společnost hlásí, jsem i přes různé telefonáty a dopisování neobdržena doposud. Veškerá vyúčtování si zkontrolujte, se společností korespondujte zásadně doporučeně. Telefonem se dovoláte za pěkné peníze na call centrum s nimiž nic nevyřešíte, a nikam vás nepřepojí. Když vy budete dlužit za odběr, dodávky vám okamžitě přeruší a do měsíce budete mít doma exekuci. Neplní-li společnost, málokdo ví, že i na ně lze uplatnit sankce vyplývající z vyhlášky č.540/2005 Sb. o kvalitě dodávek elektřina a z vyhlášky č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu. Mě nezbývá, než jít touto cestou.

  • My ukončovali smlouvu u jiný společnosti po tátovi a trvalo to skoro čtyři měsíce a to jsme s tim žádný peripetie neměli, jen to prostě trochu dýl trvalo. Obálkovou formou přes poštu to je hold na dýl. S Comfortem jsem zatím nic takového neřešila, jen můžu doporučit, když s nimi budete chtít telefonovat, tak pokud máte skype, tak volejte z něho, to vás nic stát nebude a pak si tu nemusí bolístkovat, já ho upřednostňuju.

  • S Comfortem není problém ukončit smlouvu, jen je to třeba udělat správně, smlouvu jsme u nich ukončovala před rokem a striktně dodržují svoje podmínky, není to tak, že by něco zohlednili, prostě to co jsem u nich podepsala, tak vyžadují dodržet. Pak u nich nebyl problém.

 49. Lháři,podvodníci. Lákají na LED žárovky staré lidi. NEVĚŘIT ani slovo………………….špatná zkušenost. Nalhali, že stávající dodavatel krachuje a oni ho přebírají…………….

 50. Elektřinu i plyn, vše máme pod Comfort energy a to jak naše domácnost, tak to spravujem i mým rodičům. Vyřizovala jsem to společně s manželem s tím, že jsme Comfortu předeslali plnou moc, že budu správcem účtu mých rodičů, aby už se v jejich věku o takovéto věci nemuseli starat a měli v tom pořádek. Velké plus vidím v tom, že se rovnou přes náš účet můžu přepojit na účet rodičů a můžu kontrolovat platby jestli je vše poplacené a kdy jakou spotřebu měli. Je fajn, že to dnešní doba takhle umožňuje.

 51. Podvodníci, lžou a lákají lidi pod záminkou ukázat smlouvy na odběr plynu a elektřiny.

  • A v čem prosím vás přesně spočívá ten podfuk když po vás chce někdo ukázat smlouvy? Tomu nerozumím. Já můžu říct, že když se kouknu do svého vyúčtování od comfortu tak to mám oproti klasice levnější zhruba o jednu měsíční zálohu, takže na tom něco bude.

 52. Musím uznat, že změnit dodavatele se nám na tuhle zimu opravdu vyplatilo, protože být ještě u původního tak letos doplácíme jak mourovatý a tady se nám to pěkně vešlo do záloh, co jsme měli a ještě nám vraceli, takže pokud měnit tak přelom května-června ideální doba, my to takhle stihli.

  • Já to zařizoval v srpnu a teď už jsem také u nového dodavatele. Sice tři měsíce mi na dnešní dobu přijde jako nesmyslná doba, ale sněžit a mrznout nám začalo teprve pořádně až minulý týden, tak od pátku už to máme u comfort energy po novu a snad můžu říct i za líp. 🙂

 53. Názory na tohoto dodavatele se různí, ale mě to alespoň pomohlo v rozhodování. Ke mně firma byla vstřícná a zatím vše zařídila za mě, s čímž osobně problém nemám a je to pro mě mnohem lepší přístup.

  • Je to tak, jsou všelijaký, ale já co jsem přešel ke Comfort Energy taky platím míň, než jsem platil u dominanta, ten má zbytečně vysoký ceny. A pokud se to tady do budoucna nezmění zůstanu i nadále.

 54. Prosím vás a musí se tedy ty žárovky za 2000,- uhradit ?

 55. Nic si nezačínejte s comfort energy!!! mě se vnutili ke mě domů 2 jejich zaměstnanci, aniž by mi řekli od kud jsou, až jsem neměl na ně nervy, tak po cca 15 min. jsem je bohužel pustil domů a až tam jsem se dozvěděl, že jsou od comfort energy a já myslel že jsou od mého stávajícího poskytovatele elektřiny a plynu, no tak pak do mě hustili asi hodinu až mě zlomily!!! pak jsem si vše rozmyslel po čase a zůstal u svého stávajícího dodavatele, jenže ty LED žárovky, nj dárek za 1kč a dnes mi přišla upomínka ať zaplatím za ty LED žárovky 2000kč, takže rychle pryč od pijavic, které nás chtějí jen vysát!!!
  —Jak to může být dárek, když chcou zaplatit 2000kč a ty žárovky nemaj hodnotu ani 60kč/kus!!!
  Důvod proč jsem raději zůstal u mého stávajícího dodavatele je jasný, jsou levnější a férovější? no aspoň jsou spolehliví a mají pobočku v mém městě, né jako comfort energy , ten má pobočku tuším jen jednu a telefonní číslo pro klienty mají dražší, než paušál…

 56. Jsem s Comfort Energy spokojený, sice celá doba převedení k nim nám trvala skoro 4 měsíce, ale pomohli nám s vyvázáním od předchozího dodavatele a ještě jsme nic nemuseli platit. Takže skvěle zařízeno a teď máme klid za lepších podmínek.

 57. Můj otec je má a nestěžuje si, já ho původně tlačil ať si to nechá tam kde byl, že to zajetý a ví co může čekat, ale on ne, že trvá na této změně. A hle udělal dobře, já to teda stále beru s rezervou, ale asi na tich alternativních dodavatelích něco bude, že jsou tak levní.

 58. Elektrika s plynem u nich od roku 2012 a bez výhrad. Nezlevňují jen přeběhlíkům, ale i mě kterému už se za tu dobu podařilo ušetřit kolem 10tisíc.

 59. Je pravda,že jednání obchodních zástupců společnosti Comfort Energy nebylo zcela fér-vyvolávali dojem,že mi jen přišli dát dárek-led žárovky,okecávali,mlžili,nakonec jsem s nimi podepsal smlouvu,už jsem u nich téměř rok a nelituji.Jsou o něco levnější než ČEZ-a o to přeci jde-o finanční úsporu.

  • Nechápu, jak můžete obhajovat podvodné jednání agentů CE. Pokud by přišli s tím, že nabízejí změnu dodavatele energií za tu a tu cenu a těch a oněch podmínek, bylo by vše OK. Pokud se ale vydávají za zástupce ČEZ, RWE atd. jde o zcela jasný podvod a uvedení v omyl. Mluvím ze své 2 hodiny staré zkušenosti. Samozřejmě od podvodně uzavřené smlouvy okamžitě odstupuji.

 60. Čtu a občas se nestačím divit. Jsem u Comfort energy přes rok a nemám ŽÁDNÉ problémy. Stačí když pravidelně a včas platím na poště SIPO a čtu poštu a zaplatím případný nedoplatek. Teď na poslední faktuře jsem ušetřila oproti monopolu skoro 3.200Kč, tak co bych chtěla víc. Navíc na letošek to vypadá, že drží cenu a nezdražují jako jinde. Jsem spokojená.

 61. Před měsícem jsme se domluvili na odběru elektřiny od Comfort Energy. Dodávka by nám měla být zahájena na začátku června, takže akorát v létě kdy u nás bude velká spotřeba kvůli bazénu a filtru. Firma nás o veškerých postupech bezvadně informuje, takže víme co se děje.

 62. Taky od nich beru, ale že bych narážel na věci, co tu někdo zmiňuje to teda ne. S čím mám zkušenost a můžu potvrdit, že je to reálně možné, to je ta sleva, co mi při domluvě nový smlouvy slíbili. To je fakt reálný!

  • Souhlas, taky mi to přijde, že se to furt točí kolem dvou témat, pohádkář zůstává, akorát historky se mění. Já mám u Comfortu plyn už teďka 3. rokem a elektřinu 2. a u obojího mi roční výdaje klesly o zálohu, takže pak kde je pravda, já jsem spokojený.

 63. Naprosto s vámi souhlasím mě takhle obelhali minulý rok naštěstí jsem žárovky platit nemusela protože jsem se dostala do finanční tísně a byt jsem musela opustit a bydlím teď u svých rodičů. Takže výpověď normálně přijali. Ale ty šmejdi mě prodali třetí straně a nedávno mi přišla sms že mi do toho bytu ve kterém už nebydlím přijdou zapojit k 1.6.2018 plyn takže jsem zvedla tel a začala to řešit. Dozvěděla jsem se že od komfort energi jim žádné mé výpovědi nepřišli a že ještě navíc mi tam později zapojí i elektřinu. Takže ani ne po roce řeším zase nové výpovědi aby v bytě ve kterém už skoro rok nebydlím a bydlí tam někdo jiný na mé jméno nezapojili plyn a elektřinu 😠

 64. Jsme u Comfort energy kde máme smlouvu na dobu určitou, smlouva je poprvé sepsaná k září 2015 a už je dokonce o jednu celou sezónu prodloužená, ihned v prvním roce se nám roční výdaje za elektřinu a plyn dohromady snížily o necelé 4tisíce Kč, čekal jsem že ta změna něco vynese ale že tolik, tak to ne.

 65. Ty najdete u všech, ještě jsem neviděl firmu, u které by byli všichni zákazníci 100% spokojení 😉 ..u energií se řídím cenou a jestli mi má firma co nabídnout, skrz to hodnotím CE kladně, každý rok zatím překvapili.

 66. Vzhledem k tomu kolik jsme přes nového dodavatele dokázali ušetřit, si myslím, že prolítnout jednou ročně papíry, není taková dřina. Na internetu jsme našli potřebný info a změna už pak byla celkem brnkačka, pomohla i sama firma, takže žádné trápení.

  • Za nás to tak komplet zařídili a jak jsem se původně bála s firmou vše vyřizovat online, tak teď mi to přijde už normální.

  • S přítelem jsem byli zrovna v karanténě, když jsme měnili dodavatele. Tím že to jde právě online, tak to bylo úplně jedno, že jsme nemohli na krok z domu a taky se to zařídilo.

 67. Jsem u Comfortu od roku 2014, mezitim je prevzalo Bohemia Energy, ale pro me to vlastne bylo jen pozitivni. Nabidli mi pak produkt primo od Bohemky, ktery byl jeste levnejsi, tak jsem s tim souhlasil a stale tam jsem. Vyuctovani platim, energii odebiram, tak co bych si stezoval. Ceny slusny a servis za me taky, kdyz mi nabidli i tu lepsi cenu.

 68. Za mnou zástupce od Comfort energy přijel je to možná dva roky, musela bych hledat smlouvu, abych věděla přesně, ale ty dva roky už je určitě budu mít. Sice to bylo bez ohlášení, ale vím, že jsem nebyla sama u koho byl, protože kamarádka, co bydlí o dvě bytovky dál tak u ní prý také byl. Když se takhle zpětně ohlédnu, tak dneska nevím jestli bych to opět udělala, ale asi ne protože co mám Comfort, tak za elektřinu neplatím takový děsný peníze. Jako bydlím sama, ale zálohy přesto snížili. Takže firmu bych si určitě změnit teďka nikým nenechala.

 69. Já jsem u Comfort energy se sazbou D45d přímotop a zcela upřímně pokud by se dneska tak špatně nehledaly byty, tak bych se kvůli tomuto způsobu topení nejraději přestěhoval, ale to musím překousnout, takže jsem našel řešení aspoň tohle, že jsem změnil dodavatele na Comfort energy, kde mi právě snížili oba tarify vysoký i nízký, že už neplatím takový šišky jako dřív. Doufám jen, že se ekonomika jednou umoudří a já se budu moc přestěhovat.

 70. Comfort energy je hnusotravují po bytech a když chcete odstoupit od smlouvy kterou mate vic jak mesic a nenajela vam jeste ani smlouva neplatite, pozaduji 6050kc sankci zmetci!!!!!

  • No podle toho jakým způsobem to tu prezentujete, tak mi přijde, že v tom sama máte docela zmatek a nevíte jak co podat. Takže pak není divu, že se firma brání. U nás odstoupení od smlouvy proběhlo ve správné lhůtě a nic po nás požadováno nebylo, CE nás uvolnila.

 71. Já jsem u nich spokojen, cenu mají ok a když je přeplatek, jako že jsme ho od nich měli zatím pokaždé, tak nám ho vrací složenkou do schránky. Jestli bude někdy třeba změny, tak zas zamířím do alternativní sféry.

  • Ještě se mi u nich nestalo, že by mi něco nepřišlo včas. A to že jsem na to ras a hlídám si to. Ale do data uvedení to mám doma a v pořádku 😉

  • Mám je teprve dva měsíce a zatím ničeho nelituji, jen na nové zálohy si budu muset počkat až po prvním vyúčtování, ale neva.

 72. Máte někdo zkušenosti s prací pro dodavatele energií, jako obchodní zástupce?

  • Moje ségra to pro ně dělala jako brigádu jeden rok, pamatuji si, že jí pak když chtěla skončit přemlouvali ať u nich zůstane, že je dobrá, ale nastoupila do školy a brigádu ukončila. Co si pamatuji, tak si to pochvalovala jako dobrou zkušenost, že si i za prázdniny slušně vydělala, ale dál že by v tom pokračovat nechtěla, podrobností už víc nevím.

  • Já jsem třeba lepší práci nikdy neměl, sám si řídím čas, vydělám si dostatek peněz pro celou rodinu, a nemusím být v práci 24/7.

 73. Opravdu? je to tak super? pro kterého dodavatele energií děláte? a je tedy práce v pohodě? nebo hodně složitá?

  • Pracuji pro dodavatele energií http://nabor.armexenergy.cz/, zrovna hledají nové zaměstnance, z vlastní zkušenosti opravdu doporučuji, líp jsem se nikdy neměl.

 74. Služby jsou od nich standardní, nemůžu si stěžovat na fakturu, zákaznický servis, ani na dobu vyplácení peněz.

  • Já jsem je našel přes jednu internetovou kalkulačku, kde jsem jim pak nechal svoje telefonní číslo, hnedka na druhý den mně volal jejich zaměstnanec a pomohl mi s vyřízením dokumentů od stávajícího poskytovatele.

   • Já jsem byl od prodejce kontaktován v podstatě obratem, ale  stejnak jsme to mohli začít řešit až o několik měsíců déle, než mi původní smlouva dovolila. Ale vyplatilo se mi počkat, protože jsem dostal lepší ceny.

  • Docela by mě zajímalo, jak budou řešit letos opisy z měřičů, jako u mě už teda byl pán před měsícem, ale teďka bych si já osobně netroufl k někomu přijít domů, když je třeba v karanténě. Jinak tedy nutno podotknout, že na firmě nezahálí a vyúčtování mám už za loňský rok vystavený.

   • U nás byl pán normálně jen v roušce a rukavicích, nevím jak to probíhá jinde, ale to je mi jedno. A že mi kvůli různým opatřením přišlo vyúčtování se zpožděním, nezdá se mi, přišlo skoro po čtrnácti dnech, co tu byl. 

  • Asi takhle, fakturu jsem měl už i přehlednější, na druhou stranu když jsem viděl co dostávají moji rodiče od svého dodavatele, kdy to mají složený za 4 papírů, tak jsem rád, co mám tady.

 75. Původního dodavatele jsem změnil kvůli způsobu komunikace, byla to tragédie, tady jsem s tím zatím v pohodě, ale také si to hlídám.

 76. Změně dodavatele jsem věnoval dostatečnou pozornost a s plnou mocí proběhlo všechno v pořádku.

  • Taky nás v zastoupení převedli a vše proběhlo v pořádku.

 77. U těch jsme už pár let a energie v pohodě a za dobrou cenu.

  • My k nim přešli až letos kvůli garanci, máme sice smlouvu na dobu určitou, ale za tu cenu mi to fakt stojí.

 78. Slyšela jsem o nich od známe, proto byli první, koho jsem loni oslavila kvůli energiím. Nyní je to rok, co je mám a cenu jsem měla fakt nižší, protože i přes úpravu záloh jsem nyní dostala ve vyúčtování ještě drobný přeplatek.

  • jo my to od nich taky bereme elektřinu, máme dokonce od nich na dvou místech a spokojenost..

 79. Jsem u Comfort energy dlouho. Vše bylo fajn. Dnes mám u nich hodně zaplacených záloh a těžce z nich mámím vyúčtování mám 3 odběrová26 místa. Máte také tak špatnou zkušenost

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *