Stejně jako mnozí z vás, i naše rodina zapomněla na novelu Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., která uvádí, že každý majitel kotle na tuhá paliva je povinen si nechat svůj kotel zkontrolovat revizním pracovníkem a to nejpozději do 31. prosince 2016. Sice se říká, pozdě Bycha honiti, ale nikdy není tak pozdě, aby se to do konce roku nestihlo. Ačkoliv média byla této „novinky“ plná, nebyla jsem si přesně jistá, co vše tento zákon obnáší a co vše musím jako majitel kotle na tuhá paliva zajistit. Sepsala jsem si tedy jako pomůcku pár informací, které jsem zjistila a našla si i seznam techniků, kteří revizi kotlů provádějí. Ráda bych se s vámi tímto článkem o své zkušenosti podělila.

Revizní technici kotlů na tuhá paliva

Proč si vlastně nechat zkontrolovat kotel a co vše to obnáší?

Jako první se nabízí si přiblížit zákon, který revizi kotlů na tuhá paliva upravuje. Jak bylo již výše zmíněno, o revizi kotlů na tuhá paliva hovoří Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Jeho cílem je, jak již samotný název napovídá, snižovat úroveň znečišťování ovzduší a omezit tak případná rizika ovlivňující zdraví nás občanů. Jeden z nástrojů tohoto zákona se dotýká právě nás, majitelů stacionárních zdrojů, neboli kotlů na tuhá paliva, od 10 do 300 kW. Ve stručnosti lze tuto kapitolu zákona shrnout takto. Majitelé by neměli ve svých kotlech spalovat nic jiného než tuhá paliva, která splňují podmínky provozu.

Omezit by se tak mělo výrazně neekologické pálení plastů a dalšího  domácího odpadu, který by měl být vyhozen buď do kontejnerů na tříděný odpad, nebo do komunálního odpadu. Kromě toho by si majitelé měli své kotle nechat pravidelně kontrolovat, a to vždy jednou za dva roky. Jak zákon uvádí, poprvé od jeho vydání by měli mít všichni majitelé kotel zkontrolovaný do konce tohoto roku, tedy do 31. 12. 2016. V zákoně je totiž mimo jiné uvedeno, že jako majitel máte povinnost umožnit pověřeným osobám přístup k vašemu kotli tak, aby mohli zkontrolovat, zda jsou dodržovány povinnosti plynoucí právě z tohoto zákona. Kromě kontroly můžete být vyzvání obecním úřadem nebo jiným statutárním orgánem k předložení dokladu, který potvrzuje revizi kotle. Tím, že jsem si kotel nechala odpovědným technikem zkontrolovat, jsem tak předešla problémům, které bych mohla při návštěvě pověřených osob mít.

Nyní se zaměřím na to, co je to vlastně revize kotle a co všechno obnáší. Revizi kotle provádí způsobilá osoba, která byla proškolena výrobcem konkrétního kotle. Takovýto revizní technik by měl mít právě od výrobce udělené oprávnění k údržbě, kontrole, provozu a instalaci kotle. S vybraným technikem je pak třeba domluvit konkrétní termín návštěvy. Revize kotle funguje tak, že technik kontroluje stav kotle, stav spalinových cest, způsob obsluhy zdroje a kvalitu paliva. Aby kotel revizí prošel, musí být v pořádku těsnost kotle, řídící jednotka, havarijní termostat, regulátor a podávací zařízení. Překvapilo mě to, že chtěl vidět i místnost, kde máme uskladněno palivo. Kontrola trvala asi 40 minut a na její závěr jsem dostala doklad o kontrole. Ten je potřeba předložit právě úředníkům, kteří mohou přijít kdykoliv na kontrolu kotle. Nutno ještě podotknout, že ceny se pohybují od 500 do 1500 Kč. Já jsem platila 1500 Kč, protože bydlím na vesnici a technik k nám musel od prodejce dojet asi 35 km.

Naskýtá se samozřejmě otázka, proč si vlastně nechat kotel pravidelně kontrolovat. Jak bylo již několikrát zmíněno, od nového roku může kdykoliv přijít na kontrolu pověřená osoba z obecního úřadu. Pokud byste neměli doklad o provedení revize, může vám udělit pokutu až 20 000 Kč. To se určitě nevyplatí. Za druhé je dobré vědět, jestli je váš kotel v pořádku a nemá nějaké závažnější závady. I proto je dobré pozvat si revizního technika, který vám vyčte všechny případné závady na vašem zařízení a doporučí buď opravu anebo koupi nového zařízení. V případě, že by se kontrola zanedbala, může se kotel porouchat a přestat fungovat na dobro. K tomu bych ještě přidala jednu dobrou radu na závěr. Využijte tzv. kotlíkové dotace. Je to výborná příležitost kotel vyměnit a na dalších pár let budete mít vystaráno.

Seznam techniků provádějících revize kotlů na tuhá paliva

Níže dávám k dispozici seznam techniků a firem s kontaktními údaji rozdělený podle krajů.

Hlavní město Praha
Alfery Petr 739649025 info@rychleteplo.cz
Bubák Robert 603198623 bubak@zkm.cz
Dostál Milan 608921921 domiservis@seznam.cz
Fišer František 604223235 fiserfrantisek@centrum.cz
FleetCom s.r.o. 776116929 revize@dumkotlu.cz
Jareš Petr 603421767 ozs@email.cz
Klouček Ondřej 607863098 ondra.kloucek@seznam.cz
Kohout Petr 602304453 kohout_petr@volny.cz
Molík Pavel 603495406 molikus@seznam.cz
Mrázek Jiří 604265798 Kotle@kotlesk.cz
Neitzel Albert 602387697 barko@volny.cz
Němec Martin 775132921 martnem@email.cz
Pína František 725480260 pina@technotherm.cz
Středa Jan 604147844 spamoro@atlas.cz
Teplý Miloš 608903473 milos.teply@volny.cz
Vohryzka Jan 604743390 jan.vohryzka@gmail.com
Wáwra Jiří 602320954 info@jirotka.eu
Jihomoravský
Buchálek Aleš 603496600 alesbuchalek@seznam.cz
Čermák Petr 604193215 el.plyn.cermak@seznam.cz
Dudek Jiří 776638335 dudek@tzb-dudek.cz
Hán Lukáš 723391824 lukas.han@seznam.cz
Hrabec Antonín 603816208 info@varmexin.cz
Hunča Marian 605734487 marhun77@email.cz
Jančo Miroslav 774724068 m.janco@modaco.cz
Kadlec Ondřej 720460443 ondrejkkadlec@tiscali.cz
Köböl Jan 604841545 vyvoj@atoma.cz
Michut Radomír 602720593 michut@globaltherm.cz
Opletal Marek 732315616 marekopletal@seznam.cz
Pančík Tomáš 777725225 tomaspancik@seznam.cz
Paroulek Michal 603847922 M.Paroulek@seznam.cz
Sigmund Ota 605309345 sigmund.ota@seznam.cz
Tomič Pavel 602721692 plynoservis@mybox.cz
Ullmann Jaroslav 603445361 kominikuj@seznam.cz
Vybral Lubor 608223198 vybral@vopatovice.net
Žák Petr 724404431 tenza@tenza.cz
Žůrek Radim 603413711 votona@votona.cz
Jihočeský kraj
Bartoň Vlastimil 607992446 nbtop@seznam.cz
Baše Miroslav 777780688 info@bomamilevsko.cz
Brož Václav 607530664 vaclav.broz@centrum.cz
Čada Milan 777919391 cada@vodacada.cz
Charvát Ladislav 603826727 info@firmacharvat.cz
Doboš Pavel 602408315 tomodo@tomodo.cz
Dolejší Daniel daniel.dolejsi@seznam.cz
Hájíček Petr 774499568 fk.hajicek@seznam.cz
Hanuš Martin 776076708 martinek.ha@seznam.cz
Hrabě Josef 606752274 jos.hrabe@seznam.cz
Hrůnek Josef 382526079 info@bomamilevsko.cz
Javorský Nikolas 722495380 nikolasjavorsky@gmail.com
Jelínek Jaroslav 733747949 servis@latop.cz
Kocifaj Radek 736609830 info@makoinspiration.cz
Kopáček Miroslav 732989406 akvaterm@volny.cz
Koranda Miloslav 775364053 KarelJirku@gmail.com
Ludvík David 722906057 ludvik@topenivoda.cz
Máček Vlastimil 608889437 plynoservistrebon@seznam.cz
Mariška Tomáš 602649135 marbotim@volny.cz
Nehyba Roman 606606749 nbtop@seznam.cz
Nejedlý Petr 776114893 topcentrumcb@seznam.cz
Ochotný Václav 723718456 ochotny@seznam.cz
Palataš Michal Jiří 777060444 mpkservis@seznam.cz
Reindl Josef 777254276 reindl.josef@seznam.cz
Říha Luboš 723454140 rihalub@gmail.com
Šabatka Ladislav 777662815 sabal@seznam.cz
Šťastný František 603424588 stastny.sobeslav@tiscali.cz
Sýkora Karel 602383990 is-karelsykora@seznam.cz
Tajm Jiří 775070051 gastopjh@gastopjh.cz
Vachel Miloslav 603512919 vachelmiloslav@seznam.cz
Žemlička Milan 775729805 info@lemisped.cz
Vysočina
Adámek Josef 602418919 adamek-mika@post.cz
Bárta Martin 606458952 bartaamartin@seznam.cz
Bartoš Karel 724727227 karelbartos@seznam.cz
Čekal Jiří 721721156 jirkacekal@centrum.cz
Choutka Petr 777619524 choutka@jochovo.cz
Choutka Jiří 602722379 itvoz.choutka@tiscali.cz
Císař Vítězslav 565323145 trebia@pelhrim.cz
Cízl Vít 775666212 gazkomplet@seznam.cz
Dušek Jiří 602188656 dusek-jiri@email.cz
Fila Jaroslav 602174780 jaroslavfila@seznam.cz
Fortelny Petr 603113674 petrforte@seznam.cz
Guhl Luboš 724548099 guhlis@seznam.cz
Hejda Jaroslav 775171685 dvorak@topteam.cz
Hotový Luboš 739021491 hotovy.l@seznam.cz
Hromják Martin 731533645 hromjak@email.cz
Jindra František 736188932 jindra.fanda@seznam.cz
Kachyňa František 776701966 solar@solartop.cz
Kudrna David 736643578
Leitner Zdeněk 739408474 leitner@lsmont.net
Macek Josef 602759533 macek-instalace@seznam.cz
Marek Miroslav 604423484 vodotopmarek@seznam.cz
Nani Martin 608564465 servis@kotlerevize.cz
Ondráček Pavel 602572993 pavel.ondracek@seznam.cz
Pospíchal Karel 604445792 pospichal-instalaterstvi@seznam.cz
Rosecký Pavel 608817544 eliska.rosecka@seznam.cz
Šindelář Pavel 731447154 promont@tiscali.cz
Štička Jiří 777321810 jiri_sticka@seznam.cz
TOP CENTR Třebíč spo Rostislav Loucký 602780445 topcentr@tiscali.cz
Veleta Rudolf 777778005 veleta@atos.cz
Zeman Juraj 725943876 jzeman@huegli-tech.com
Zubál Vladimír 777572698 v.zubal@seznam.cz
Karlovarský kraj
Barfus Martin 602178155 barfusm@volny.cz
Císař Petr 723971270 cisar74@seznam.cz
Drofa Stanislav 607973090 plynoservis.drofa@centrum.cz
Forrai Martin 724349306 forrai@volny.cz
Hmíra Josef 353585116 topen@topen.cz
Horák Zdeněk 777839368 ho.zde@tiscali.cz
Kroc Vlastimil 777745480 vlastimil.kroc@seznam.cz
Pešek Miroslav 724301425 voda-topeni13@seznam.cz
Ries Tomáš 606381460 riestomas@seznam.cz
Seidl Radek 777215589 servis@lemigas.cz
Stibor Petr 602415159 petr.stibor@stiboraspol.cz
Švec Jan 777144155 svec.kraslice@tiscali.cz
Tichý Roman 608356111 tichypes@volny.cz
Zdráhal Petr 773670418 petrzdrahal80@seznam.cz
Zmeškal Robert 353585116 topen@topen.cz
Královéhradecký kraj
Antoš Petr 774174805 servis@steptrutnov.cz
Barcal Luděk 775984850 barcal.ludek@centrum.cz
Bidlo Vladimír 608353959 hb.empire.cz@gitail.com
Červeňák Pert 777553552 petrcervenak@seznam.cz
Dašek Lukáš 774714326 lukas.dasek@seznam.cz
Dítě Jaroslav 774037388 jaroslav,dite@seznam.cz
Fabián Matěj 495514000 sttsro@seznam.cz
Hadrava Tomáš 773928333 hadrakvodak@seznam.cz
Hansík Petr 737432340 petrhansik@seznam.cz
Hartman Petr 777220790 petr.hartman.ml@seznam.cz
Jelen Josef 724236398 jelen.jo@seznam.cz
Jelínek Petr 732206098 kominictvinp@seznam.cz
Kmošek Josef 495514000 sttsro@seznam.cz
Konáš Josef 603385188 josefkonas@tiscali.cz
Liman Miloslav 603782193 m.liman@worldonline.cz
Liška Miroslav 602446916 miroslav.liska@email.cz
Magnusek Luboš 607840468 lubma@seznam.cz
Meier Jiří 724926819 jirimeier@seznam.cz
Meloun Jaroslav 737736878 meloun.jaroslav@tiscali.cz
Netík Václav 776580934 Netík.v@seznam.cz
Papáček Jaroslav 737342299 jaroslav.papacek@seznam.cz
Parma Radim 602934375 r.parma@parma-rk.cz
Regner Pavel 774689047 p.regner@volny.cz
Šedivý Zdenek 723622594 zsedivy@seznam.cz
Till Pavel 494339134 tepelnatechnika@rojek.cz
Tříska Ladislav 777553552 kominictvi.triska@seznam.cz
Urban Jaroslav 603882982 urbi.caune@seznam.cz
Verner Vladimír 774321936 verner.mach3@gmail.com
Vlček Jan 608475273 vlc.ja@tiscali.cz
Zahálka Jiří 604464275 uzahalka.jirka@seznam.cz
Žďárský Stanislav 603513450 zdarsky@vetim.cz
Liberecký kraj
Antoň Josef 608781418 info@svetloturnov.cz
Burďák Tomáš 737627679 tom.burdak@seznam.cz
Čaban Jiří 602132919 jiri.caban@quick.cz
Dufek Robert 737816526 dufekrobert@seznam.cz
Farkaš František 602440338 topenarf@seznam.cz
Gráb Tomáš 605515537
Hajna Oldřich 776111155 info@thermo.cz
Honců Michal 739200159 autoservis@mirekstepanek.cz
Horák Ladislav 777264322 ladislav34@seznam.cz
König Vilém 702005945 servis@kamnarina.cz
Labik Robert 608332062 holanova@coma.jilemnice.cz
Marat Petr info@barnatherm.cz
Mareš Jaroslav 603266693 mares.topenivodaplyn@centrum.cz
Nosek Patrik 723614746
Nováček Petr 777172017 novacek@topaz-sro.cz
Oswald Jan 723892058 janoswald@volny.cz
Pacholík Petr 602489031 petr.pacholik@kominsos.cz
Paulů David 736124561 pauludavid@seznam.cz
Raban Antonín 721675788 antonin.raban@seznam.cz
Srnka Jan 603856580 uhlirstvi.kohoutkova@seznam.cz
Tichý Jaroslav 731103405 jar.tichy@seznam.cz
Václavík Radek 777179278 topeni-lb@seznam.cz
Zach Miroslav 606349533 voda-top@seznam.cz
Olomoucký kraj
Andrš Jaroslav 603520776 jaroslavandrs@seznam.cz
Bližňák Petr 776369281 peta.bliznak@seznam.cz
Čepelák Jiří 774282866 jiri.cepelak@gmail.com
Chmelař René 603955243 renlad@seznam.cz
Chromek Petr 774774618 petr.chromek@gmail.com
Fiala Petr 777667737 kominictvi-fiala@volny.cz
Gruška Miroslav 737344631 mgruska@seznam.cz
Hřivna Martin 603713803 m.hrivna@volny.cz
Hrouzek Vladimír 776070472 vladimirhrouzek@seznam.cz
Hučín Petr 604236352 hucinp@seznam.cz
Jurásek Radek 777655168 jutherm@jutherm.cz
Jurkovič Radek 732387979
Kubíček Jiří 605582802 info@kubicek-solar.cz
Lerche Petr 776008919 petrlerche@infevamont.cz
Lukša Miroslav 732569262 luksa-technik@seznam.cz
Machů Miloš 777225516 info@msolatop.cz
Müller Josef 606781181 muller@eheating.eu
Nádvorník Aleš 774448339 alesnadvornik@seznam.cz
Novák Vladimír 776662288 nvex@cbox.cz
Orel Jaroslav 724471420 oreljaroslav73@seznam.cz
Pecha Roman 608514782 pechovi-luka@email.cz
Řezáč Milan 608111633 milanrezac@seznam.cz
Škrach Lubomír 730829595 lubomir.skrach@1mortop.cz
Směja Lukáš 775283002 lukas.smeja@esel.cz
Štrajt Zdeněk 724079704 z.strajt@seznam.cz
Urban Jakub 777216672 urban@tespo-su.cz
Vašíček David 605028126 vasa-david@seznam.cz
Vinkler Zdeněk 603532356 vinkler.zde@seznam.cz
Vrabec Jaroslav 774492400 revizevrabec@seznam.cz
Wagner Pavel 730802890 pavel.wagner@seznam.cz
Zabloudil Josef 605471642 j.zabloudil@volny.cz
Moravskoslezský kraj
Andersch Radim 605916182 andersch@seznam.cz
Bahounek Jiří 607249277 ok2pbl@seznam.cz
Balaj Zdeněk 603752895 zdenekbalaj@seznam.cz
Čelín Marcel 732330563 celin.marcel@seznam.cz
Cigán Petr cigi.p@seznam.cz
Czerník Vilém 725887428 viluscz@seznam.cz
Daniš Jan 776256600 j.danis.vtp@seznam.cz
Darda Jiří 603265969 j.darda@seznam.cz
Eliáš Jiří 737110014 ji.eli@seznam.cz
Fojtík Marek 603276974 mfojtik2003@seznam.cz
Hanzlík David 776138902 hanzlikdav@seznam.cz
Hercog Petr Hercog.petr@seznam.cz
Janecký Tomáš 604365972 servis.janecky@gmail.com
Juzala Stanislav 734446551 juzala.s@seznam.cz
Kaderliak Alois 723140785 lokyov@seznam.cz
Kavková Darina 777713386 obchod@ekologicke-kotle.cz
Lampa Karel 724900473 karel.lampa@benekov.com
Loriš Jan 776154861 lorisovi@seznam.cz
Lukášek Jiří 774956605 jirilukasek1@seznam.cz
Marek Petr 605040815 firmazidek@seznam.cz
Mayer Michal 776376346 info@michalmayer.cz
Mikulík Petr 777830485 kotlekamna@email.cz
Myslivec Petr 731614143 petr@topito.cz
Novák Tomáš 602521551 novak-tomi@instalater-sro.cz
Ogieglo Pavel 739054233 pavel.ogi@seznam.cz
Opoloný Bernard 721659236 opolony@seznam.cz
Pécsi Vítězslav info@plyvotop.cz
Pekař Václav 777698398 info@dotacnikotle.eu
Ratiborský Michal info@rhsystem.cz
Rechtorik Roman 736681275 Romanrechtorik@seznam.cz
Ševčík Jiří 603474523 vodasevcik@seznam.cz
Takács Jiří 602586775 takacs@centrum.cz
Téma Petr 728386351 tema.kotle@seznam.cz
Večeřa Igor 608023456 vodatopcz@seznam.cz
Velecký Stanislav 603379372 stanislav.velecky@seznam.cz
Waloszek Jindřich 608456458 0558331550@seznam.cz
Wantulok Radek 724371502 morkom@volny.cz
Zdráhala Václav 603558030 v.zdrahala@emai.cz
Žídek Petr 737454393 petrzidek@centrum.cz
Pardubický kraj
Borový Roman 465620000 borovy@topmax.eu
Centner Vít 736250202 vit.centner@seznam.cz
Černohorský Miloš 602662813 gazterm@iol.cz
Chvojka Zbyněk 604285626 chvojkovi@seznam.cz
Dvorský Pavel 737557463 plyntopeni@seznam.cz
Faltus Petr 602662813 gazterm@iol.cz
Fedrsel Vít 732963009 fedrselv@seznam.cz
Hrdina Jaroslav 732943817 64jh@seznam.cz
Hruška Milan 602348039 milh@centrum.cz
Janecký Jaromír 723045200 janecky.jaromir@atlas.cz
Jasanský Miroslav 777270367 montmira@quick.cz
Keprta Josef 603311521 topkep@seznam.cz
Klofanda Martin 732648972 elektroklofanda@centrum.cz
Menšík Stanislav 603815839 stanislav.mensik@centrum.cz
Moravec Stanislav 777195064 stanislav-moravec@centrum.cz
Navrátil Pavel 731477882 info@flemonta.cz
Petříček Luboš 731749095 petax9@seznam.cz
Petrus Martin 603528461 petrus@myto.cz
Rebeka Milan 602413500 rebeka@gaskomplet-cz.cz
Smolík Lukáš 775964447 luk.smolik@seznam.cz
Sokolovič Pavel 720670519 pavel.sokolovic@seznam.cz
Šplíchal Jiří 775261428 splichal.jiri@seznam.cz
Tomčík Michal 775869291 servis@propuls.cz
Václavík Pavel 730522527 servisplyn@gmail.com
Vencl Tomáš 608437125 vencl.tomas58@seznam.cz
Zeman Pavel 602360637 info@demved.cz
Zezulka Jiří 603942128 dczezulkovi@seznam.cz
Plzeňský kraj
Andrejovský Jaroslav 774891873 andyford@seznam.cz
Baselides Zdeněk 602646989 zdenekbasalides@seznam.cz
Dušek Václav 602496202 dusek@dusekenergy.cz
Eidelpes Oldřich 603828728 oldapesa@seznam.cz
Fous Karel 605569055 fous.karel@seznam.cz
Frouz Miroslav 724908533 frouz1@seznam.cz
Gombala Julius 604375847 so20@seznam.cz
Hromádka Jaroslav 602650027 hromadka.j@gmail.com
Jacík Jaroslav 721534551 plyntop-24servis@centrum.cz
Klein Jakub 604450977 klein@ekoimpuls.cz
Kvasnička Stanislav 731502812 kvasa199@seznam.cz
Lexa Lukáš 605884870 kominictvi.lexa@seznam.cz
Matoušek Radek 606219183 matousekvoda@seznam.cz
Ornet Josef 606835670 ornet@volny.cz
Palán Ladislav 723002126 ladislav.palan@centrum.cz
Praveček Pavel 603154603 pravecekpavel@seznam.cz
Rada Luboš 602280345 rada.l@worldonline.cz
Sedláček Aleš 776114466 sedlacek@ekoimpuls.cz
Štěpán Zdeněk 603498658 zs-gastop@seznam.cz
Tupý Miroslav 607576220 pmtopsevice@volny.cz
Veselý František 606638310 fv.ekoterm@seznam.cz
Viktora Jan 721508969 jan.viktora@gmail.com
Žáček Radek 778493283 radek.greencat@gmail.com
Středočeský kraj
Adam František 607619930
Bakkal Jiří 776506415 bakkal@seznam.cz
Brodský Ivo 725818107 ivo.brodsky@mistr-topic.cz
Bučil Josef 724842091 jana.reho@seznam.cz
Čanda Václav vaclavcanda@seznam.cz
Čapek Miroslav 604944871
Chrpa Jan 604205543 j.chrpa@centrum.cz
Ďoubal Petr 606229387 eltop@centrum.cz
Dvořák Jiří 602432443 kacirekp@volny.cz
Fiala Radek 602817742 info@ohrej.se
Hanč Zdeněk 603742162 zdenek.hanc@seznam.cz
Hejtmánek Marek 607575874 hejtmanek.marek@seznam.cz
Hubka Pavel 607838741 hubka.pavel@seznam.cz
Ilberg Luděk 739369772 greblin@seznam.cz
Jámečný Zbyněk 732345787 zbynek_jamecny@centrum.cz
Janoušek Tomáš 603578709 janousek@solidpb.cz
Karas Jiří 602103804 karas.pribram@gmail.com
Kocanda Jan 777288804 honzakocanda@seznam.cz
Koukolíček Roman 607542770 r.koukolicek@seznam.cz
Koutecký Aleš 602331274 info@plynoservis-koutecky.cz
Lauko Ladislav 737194215 ladislavlauko@seznam.cz
Legner Jiří legnerjiri@seznam.cz
Leiblich Rudolf 776818181 rl38@seznam.czrl
Lohr Petr 724206215 petr-lohr@seznam.cz
Marat Daniel 739627725 danmarat@seznam.cz
Mozler Petr 606287462 lenina.aknel@seznam.cz
Naďo Jan 603581807 jannado@seznam.cz
Němec Radek 723901573
Pechač Stanislav 603510614 stanislavpechac@centrum.cz
Pinc Josef 724154864 info@krbypinc.cz
Podrázký Lukáš 724506706 starostakarel@seznam.cz
Rais Martin 777186971 rais@solidpb.cz
Rubeš Jakub 739367016 jakub.rubes@rutupa.cz
Šamša Zdeněk 728031241 samsazdenek@seznam.cz
Šarlingr Michal 607684893 sarlingr@palivopavlikov.cz
Šebek Ludvík 603277253 kotle.sebek@seznam.cz
Šrajer Milan 603784547 milan.vodotop@seznam.cz
Tuma Tomáš 777772095 tomas.tuma@pantuma.cz
Tyle Jaroslav 723635827 jaroslavtyle@seznam.cz
Vacek Josef 602471773 vacek-josef@volny.cz
Zajíček Michal 607924377 zajicekmichla@email.cz
Zárybnický Luděk 603425908 ing.zarybnicky@seznam.cz
Zrno Tomáš 605803257 gasblanik@email.cz
Ústecký kraj
Abraham Vít 774230894 kominik@mujmail.cz
Beneš Jiří 602340445 jiribenes206@seznam.cz
Bischoffi Bohuslav 603836264 bohuslav.bischoffi@seznam.cz
Bok Jan 603980552 bok.honza@gmail.com
Černý Karel 730610120 cerny@topeni-usti.cz
Donát Jan 777792507 jindrichdonat@seznam.cz
Eichler Josef 603206005 josef.eichler@volny.cz
Eisenhammer Libor 602420453 kamnatouchovice@seznam.cz
Falta Bohumil 605185088 falta.bohumil@seznam.cz
Frolík Svatopluk 604818036 svatopluk.frolik@seznam.cz
Giesel Viktor 723870375 giesel3@seznam.cz
Hampl Rudolf 602478171 toprom@toprom.cz
Horčicová Miroslava 604851219 revizeplynu@seznam.cz
Hrabák Bronislav 736611462 hrabakbronislav@seznam.cz
Kouřimský Petr 777333562 petrolej@volny.cz
Lipnický Michal 777555458 kominictvi.lipnicky@email.cz
Mach Tomáš 776793920 top.mach@seznam.cz
Majer Pavel 606618299 majerpavel@cbox.cz
Nový Jiří 723224715 vtssc.novy@seznam.cz
Pašek Petr 777611418 intopa@intopa.cz
Pech Antonín 415798004 antonin.pech@tiscali.cz
Řízek Miroslav 603294800 miroslav.rizek@tiscali.cz
Rubeš David 608250455 david.rubes@unipetrol.cz
Schmiedl Jiří 724756999 topinsta@seznam.cz
Sirovátka Václav 602289980 vasirovatka@volny.cz
Veihand Karel 605460527 karel.veihand@centrum.cz
Wegner Jindřich 603141521 wegner@seznam.cz
Záklasník Lukáš 702024412 info@vtpeko.cz
Zlínský kraj
Bačůvka Petr 606747360 elektroplynlukov@volny.cz
Balcar Petr 739239552 balcar-petr@seznam.cz
Baletka Erik 604298371 baletka@ponast.cz
Červenka František 608484930 kotelservis@volny.cz
Charvát Milan 604415337 micha@raabnet.net
Dostál Radovan 602662838 radovan.dostal@centrum.cz
Grenar Petr 64320932 restaurater57@seznam.cz
Halaš Matěj 571445343 1daf@seznam.cz
Hýsek Pavel 603715211 hysek.pavel@volny.cz
Jurák Pavel 572585090 jakos@jakos.cz
Jurásek Josef 736601820 josjur@centrum.cz
Juříček Zdeněk 731342969 zdenekjuricek@gmail.com
Kotas Jaroslav 776215182 vestop@seznam.cz
Kouřil Roman 602933126 info@rokoservis.cz
Kout Vítězslav 608355333 bapez@seznam.cz
Krutil Pavel 602883405 krutilservis@seznam.cz
Lukáš Jan 606723706 jan-lukas@post.cz
Macháček Miroslav 776099555 mmachacek@seznam.cz
Mraček Milan 572585090 jakos@jakos.cz
Mroček Miroslav 602544728 instamo@tiscali.cz
Obadal Daniel 605873061 obaldan@centum.cz
Rokyta Antonín 739143225 roky.antonin@email.cz
Románek Pavel 604127598 romanek.pa@seznam.cz
Šašinka Miroslav 603823226 m.sasinka@c-box.cz
Šíma Jaroslav 603889107 topenisima@email.cz
Trvalec Miroslav 736162825 m.trvalec@seznam.cz
Urbiš Petr 736777492 2k5@centrum.cz
Václavík Libor 736654459 instalaterstvivaclavik@seznam.cz
Válek Antonín 777852124 aval@email.cz
Zábrana Ondřej 572585090 jakos@jakos.cz
Žlebek Marek 604298359 zlebek@ponast.cz

Jednoduchý způsob jak najít toho vhodného technika

Jak jsem již výše uvedla, nebylo pro mě jednoduché najít technika, který by nám revizi kotle provedl, neboť bydlíme daleko od civilizace. Nakonec jsem si na stránkách www.aaapoptavka.cz zadala jednoduchou poptávku po technikovi. Byla to rozhodně snazší varianta, než obvolávat stovky kontaktů. Na moji poptávku mi odpovědělo asi 10 techniků, které jsem ani zpětně v seznamu techniků nenašla. Z těch, kteří se mi ozvali, jsem si domluvila termín s tím, který měl k nám nejblíže a zároveň nám vyhovoval i cenově. S jeho službami jsem byla moc spokojená. Nezapomeňte si ani vy, objednat revizního technika na váš kotel. Předejdete tak zbytečným problémům.

Kotle na uhlí nebo dřevo se vzhledem k provozu přibližují k plynovým kotlům. Oproti starým plynovým kotlům jsou však tyto na uhlí a dřevo velice moderní. Jsou však také mnohem více komplikovanější, a opravdu není lehká jejich koupě.

První rada při výběru kotle, ať již je to kotel na uhlí, nebo dřevo, zní: zajímejte se o to, z jakého materiálu je kotel vyroben. Jelikož kotel není otázkou pár let, a není ani levná investice, tudíž určitě budete chtít, aby vám vydržel co nejdéle. Doporučujeme pořídit kotel  z oceli, někteří se snaží prodat kotle ještě z litiny. Na ty opravdu nevsázejte a pořiďte si ocelový kotel.

Dále byste si při výběru měli rozmyslet, jestli preferujte kotel s ručním dodáváním paliva, kde palivo musíte ručně dodávat v různých časových intervalech dle toho, jak rychle topivo hoří, ale také i na výkonu daného kotle. Pokud si vybere kotel, který si sám dodává palivo, znamená to že podle výkonu si kotel sám dodá palivo dle potřeby. U samočinného kotle musíte počítat s tím, že zde bude větší spalování.

Také zvažte, kolik budete potřebovat výkonu pro vytápění a ohřev vody. Jelikož výkon musí odpovídat i velikosti tepelných ztrát, můžete si je nechat vypočítat na stránkách www.TZB-INFO.cz. Na výkon který budete potřebovat dbejte hlavně v případě, pokud si budete pořizovat kotel s ručním dodáváním paliva.

Promyslete si, kolik budete chtít do nového kotle investovat, musíte počítat s finančním výdajem nejenom při koupi kotle, ale také kolik vás celkové provoz bude stát. U kotlů na tuhé palivo, se vyplatí zainvestovat do automatického kotle, jelikož dokáže ušetřit opravdu velké množství práce, a poskytuje tak větší komfort pro  obsluhu.

Při koupi kotle nezapomínejte vyřešit otázku, od jaké firmy budete mít kotel zhotoven, jelikož kotel není levná investice, ani není na pár let, měli byste si výrobce rozhodně proklepnout a přečíst si o něm co nejvíce recenzí a hodnocení.

Značky kotlů na tuhá paliva

 • Dakon – tato značka je na trhu už 64 let a dnes patří mezi největší výrobce kotlů na území České republiky. Avšak tato značka není cizí i zahraničí, zejména ve střední a východní Evropě. Dakon je dnes pod vedením značky Bosch, avšak i tak má Dakon licence, ve které může požívat označení českého výrobku. Tato značka je velice úspěšná i díky inovaci veškeré produkce. Stále se snaží výrobky vylepšovat a snaží se tak zvýšit pohodlnost při obsluze kotlů. Dakon vyrábí kotle, které jsou jednoduché na manipulaci, i na konstrukci.
 • Atmos – tato firma je ryze česká a rodinná, avšak je to jedna z největších výrobců kotlů na tuhá paliva, které dodávají do všech evropských zemí. Firma byla založena v roce 1935.

 

 • Ponast – Firma funguje od roku 1992 – tato firma působí zejména v České republice, ale snaží se rozšiřovat i do dalších zemí za naše hranice. Kotle vyrábí moderní ale hlavně ekologické, aby plnily požadavky na ochranu životního prostředí. Snaží se stále inovovat veškerý sortiment.
 • Agromechanika – firma, která vyrábí kotle na tuhá paliva. Firma vznikla v roce 1992. Firma stále modernizuje a inovuje svá zařízení a drží tak krok s posledními trendy na trhu. Má velký výběr, takže si u nich vybere i náročnější zákazník.
 • Defro – firma byla založena kolem roku 1973, snaží se být kreativní v přístupu a snaží se vyřešit všechny problémy, které vzniknou. Ceny se snaží držet tak, aby si je mohli dovolit všichni.

Kotle pouze na uhlí

Nejprve si řekněme, že pokud se rozhodnete pro kotel na uhlí, určitě ušetříte. Jelikož uhlí je jedno z nejlevnějších paliv k vytápění. Dále uhlí není závislé na jiných zemích, jelikož je to zdroj dostupný běžně v České republice. V nejnovějších moderních kotlích není problém s tímto palivem topit. Je zde vysoký komfort při obsluze s tímto druhem paliva. Pokud budete používat automatický kotel, je zde minimální míra znečištění ovzduší.

Dále bychom si měli říci i něco o nevýhodách při volbě hnědého uhlí. Pokud lidé používají starý kotel a toto palivo, měli by počítat, že budou velmi často chodit přikládat. Pokud nepoužíváte automatický kotel, hrozí zde velké znečištění ovzduší. Dále budete potřebovat místo pro skladování uhlí, což u některých lidí nepřipadá v úvahu. Dávat pozor byste si měli při koupi uhlí, jelikož prodejci dokáží do uhlí namíchávat různé uhlí, a tím zmenšují kvalitu paliva, proto je dobré najít si ověřeného prodejce, u kterého se vám toto nestane.

Ekoefekt E24

kotel na dřevo ekoefekt
Zvětšit obrázek kotle

Tento kotel patří k tomu nejlepšímu, co se dá aktuálně na trhu pořídit v oblasti kotlů na uhlí. Umožňuje topit dřevěným uhlí, které se nárazově dávkuje do zásobníku (na obrázku černý rošt v podobě “trychtýře”). Uhlí stačí přikládat zhruba jednou za dva dny, podle toho, jak moc intenzivně topíte.

Tento kotel by měl vystačit pro většinu rodinných domů – pohodlně vytopí prostory do 600 kubických metrů (kubíků). Pokud máte k dispozici levný zdroj dřevěného uhlí, koupě takovéhoto typu kotle by pro vás měla být dobrou investicí.

Vlastnosti

 • Regulovaný výkon: 5 – 29 kW
 • Palivo: hnědé uhlí – ořech
 • Objem násypky: 180 l
 • Rozměry: 136 x 52 x 110 cm
 • Čištění: cca jednou za 5 týdnů
 • Ventilátor: trochu hlučnější, kolem 25 dB
 • Životnost: 15 + let (podle stavu průběžné údržby)
 • Cena: oproti srovnatelné konkunrenci vyšší
 • Zjistit aktuální cenu

Kotle pouze na dřevo

Pokud jste se rozhodli pořídit kotel na dřevo, můžete opravdu ušetřit. Dřevo patří k dostupnému a levnému způsobu vytápění. Někteří lidé mají možnost sehnat levně dřevo, a pokud mezi ně patříte, opravdu se toto palivo vyplatí. Na dřevo stejně jako na uhlí musíte mít zase místo, kam dřevo uskladníte. Zvláště pokud budete mít dřeva hodně, potřebujete na to velký prostor. Kotle na dřevo jsou umístěny v jiné místnosti než jsou obytné prostory. Ovšem toto platí i u kotlů na uhlí. Dřevo by se mělo uchovávat v suchu, jelikož pokud budeme topit s vlhkým palivem, budeme nejen nehospodární, ale také vytvoříme mnohem víc usedlin v komíne. Vytápění dřevem je ale velmi pohodlné, komfortní a efektivní dřevem můžete topit buďto kusovým, nebo dřevěnými peletkami, které se vyrábějí lisováním po tlakem, které se tvarují právě do tvaru peletek. Výhodou vytápění dřevem je také to, že se s ním velmi dobře manipuluje.

Atmos D14

kotel na dřevo atmos a24
Zvětšit obrázek kotle

Zplynovací kotel Atmos je vytvořen tak, aby dokonale spaloval dřevěné pelety. Zásobník paliva může mít libovolnou velikost (od 250 do 1000 l) a zpravidla bývá umístěn ve vedlejší místnosti, než je kotel.

Pelety se odebírají automaticky, pomocí šroubového mechanismu, takže není potřeba je po jednorázovém naplnění nijak kontrolovat nebo ručně plnit. Čištění kotle stačí většinou provádět jednou za měsíc.

Vlastnosti

 • Regulovaný výkon: 5 – 29 kW
 • Palivo: doporučují se dřevěné pelety o výšce 6 – 8 mm s výhřevností 15 – 18 MJ
 • Rozměry plnícího otvoru: 27 x 45 cm
 • Účinnost: až 90,3 %
 • Rozměry kotle: 120 x 62 x 76 cm
 • Objem vody: 65 l (v kotli)
 • Elektrický příkon při provozu: 42 W
 • Zjistit aktuální cenu

Kombinované kotle na uhlí i dřevo

Aktuálně jsou nejprodávanějšími kotle právě z této kategorie. Kombinovaný kotel je takový, ve kterém můžeme topit jak uhlím, tak i dřevem a můžete v něm díky tomu střídat topivo podle toho, co je tento rok levnější. Ideální jsou kombinované zplynovací kotle, které umí spálit jak dřevo, tak i uhlí s minimálním množství znečišťujících látek. Tyto kotle jsou totiž vybaveny speciálním roštem. Kombinovaný kotel je vynikající volnou pro úsproné a ekologické vytápění velkých domů, bytů, ale i menších budov. Tento kotel funguje na principu dvoustupňového spalování, kde se nejprve spálí palivo (ať už je to uhlí nebo dřevo), poté začne hořet plyn který vznikl, nebo začne spalovat i ostatní palivo. Mezi takovéto kotle patří:

Dakon Dor F 16

kotel na uhlí a dřevo dakon dor 16
Zvětšit obrázek kotle

Kvalitní kotel od ověřené značky, vhodný na dřevo, hnědé uhlí, černé uhlí i koks, s výkonem 16 kW. Objem vody v kotli je 46 litrů. Při maximálním výkonu spotřebovává kotel palivo rychlostí 46 l za hodinu (záleží také na typu paliva).

Kotel ke svému provozu nepotřebuje žádnou elektrickou energii, je tedy vhodný i tam, kde není elektřina vůbec zavedena. Bezpečnost provozu je zajištěna integrovanou chladící smyčkou. Díky své konstrukci má kotel velkou spolehlivost a snadno se obsluhuje. Před instalací tohoto typu kotle je potřeba prověřit, zda není potřeba k napojení na stávající systémy ještě dokoupit těsnění a termostatický ventil, a případně ještě vzít u prodejce toto příslušenství a nebo upozornit na to technika, který provádí instalaci.

Přikládání do kotle se provádí zvrchu. Vzhledem k příznivé pořizovací cenně, bezproblémovému provozu a relativně malým rozměrům patří tento kotel aktuálně k tomu nejlepšímu, co se dá koupit.

Vlastnosti

 • Účinnost: 77 %
 • Rozměry plnícího otvoru: 26 x 12,5 cm
 • Výkon: 16 kW
 • Rozměry: 60 x 89 x 73 cm
 • Oproti srovnatelným kotlům příznivá cena
 • Zjistit aktuální cenu

Alfa Plam Central

kombinovaný kotel alfa pram
Zvětšit obrázek kotle

Klasický kotel, nenáročný na palivo – dá se v něm topit uhlím i dřevem. Je vhodný k vytápění domů do topné plochy 230 kubíků.

Kotel obsahuje vestavěnou ochranu proti přehřívání. Konstrukce celolitinová, s automatickou klapkou pro regulaci přívodu vzduchu. Chod kotle se dá regulovat termostatem, teplota média se může pohybovat od 30 do 90 °C.

Jedná se o na údržbu nenáročný kotel, který poslouží mnoho let, s příznivými rozměry, díky kterým se vejde i například v obýváku. Někomu by mohl vadit snad jen jeho ne nijak výrazně atraktivní design (pokud je kotel umístěn v kotelně nebo oddělené části domu, tento problém odpadá).

Vlastnosti

 • Výkon: 2,3 kW (do vzduchu), 21 kW (voda)
 • Účinnost: 74,3 %
 • Palivo: hnědé uhlí, palivové dřevo, brikety
 • Rozměry: 36 x 61 x 85 cm
 • Kouřový vývod: v zadní části
 • Průměr kouřovodu: 145 mm
 • Zjistit aktuální cenu

Typ kotleVýkonRozměryPalivo 
Ekoefekt E2429 kW136 cm x 52 cm x 110 cmhnědé uhlí Zjistit cenu
Atmos D1429 kW120 cm x 62 cm x 76 cmdřevěné pelety Zjistit cenu
Dakon Dor F1616 kW60 cm x 89 cm x 73 cmdřevo, hnědé uhlí, černé uhlí, koks Zjistit cenu
Alfa Plam Central21 kW36 cm x 61 cm x 85 cmhnědé uhlí, palivové dřevo, brikety Zjistit cenu

Jak na instalaci kotle

Montáž kotle je poměrně specializovaná operace, kterou by měl provádět odborník, provádět ji svépomocí doporučujeme jen v případě, že už máte z dřívějška zkušenosti s prováděním podobných prací. Jednoduchým způsobem se to dá vyřešit přes server Poptavej.cz – stačí do něj zadat poptávku na realizaci, počkat, až se sejdou nabídky firem a řemeslníků a z nich si vybrat tu nejvýhodnější.