Proč se vůbec zajímat o to, kdo elektřinu do našich domácností a podniků dodává, když je za všech okolností stejná a vždy slouží k témuž účelu? Odpověď je nasnadě, přece kvůli ceně! Při výběru má každý odběratel elektrické energie nespočet možností. Co byste tedy měli vědět o ceně silové elektřiny?

Určování cen elektrické energie spadá do působnosti Energetického regulačního úřadu. S elektrickou energií se obchoduje na energetické burze PXE, Power Central Europe. Nutno připomenout, že cena elektrické energie během roku kolísá. To může ovlivnit ty zákazníky, kteří mají tarif, jehož ceny se aktualizují v kratších časových úsecích. Pojďme se však věnovat ceně elektrické energie trochu komplexněji.cena silové elektřiny

Složení ceny elektrické energie

Koncovou cenu za dodávku elektrické energie rozhodně netvoří pouze částka za skutečně odebranou elektřinu. Každý odběratel by však měl mít o jejím složení aspoň částečnou představu, aby se poté mohl lépe rozhodnout a vybrat si dodavatele, který nabízí výhodnější cenu.

Celková cena elektrické energie se skládá ze dvou částí:

1.      Státem regulovaná cena elektrické energie

Tato složka je určována již zmíněným Energetickým regulačním úřadem. Skládá se z několika částí, které mají různou procentuální váhu. Všechny složky jsou povinné a odběratelé je musí platit nezávisle na spotřebě elektrické energie. Patří sem následující poplatky:

– Poplatek za distribuci

– Měsíční poplatek za rezervovaný příkon (podle velikosti hlavního jističe)

– Příspěvek na podporované zdroje energie

– Poplatek za systémové služby (údržba páteřní infrastruktury)

– Poplatek operátorovi trhu (formální záležitosti, například změna dodavatele)

– Daň z elektřiny (ekologická daň za každou odebranou megawatthodinu, kromě „zelených tarifů)

2.      Tržní cena elektrické energie

Cena silové elektřiny je stanovena samotným dodavatelem. Její výše se odvíjí od velkoobchodních cen za elektrickou energii v rámci domácího trhu. Jistý vliv však mají i jiné okolnosti, mimo jiné cena elektřiny na trzích v okolních zemích.

Tržní cena elektřiny tvoří celkem 30 procent konečné ceny. Sestává z ceny silové elektřiny (24 procent) a pevné ceny za měsíc (6 procent). Jestliže chcete na platbě za elektřinu ušetřit, řiďte se cenou silové neboli také obchodní elektřiny. Právě tato složka má totiž vliv na to, kolik můžete při změně dodavatele ušetřit.

I v případě, že na daném místě nedochází k žádnému odběru, je nutné hradit alespoň měsíční poplatek za existenci odběrného místa.

Jak zjistíte cenu elektřiny?

Aktuálně platnou cenu elektřiny samozřejmě zjistíte v ceníku uveřejněném na webové stránce vaše dodavatele elektrické energie. Stejně tak tuto informaci naleznete na faktuře, ovšem ne vždy.

Mnoho dodavatelů elektrické energie často na fakturách neuvádí cenu za jednu kilowatthodinu. Přitom je to rovněž důležitý údaj, který si navíc můžete velmi snadno spočítat. Tento údaj zjistíte, pokud vydělíte celkovou cenu elektrické energie a celkovou roční spotřebou.

Podle čeho vybírat dodavatele elektrické energie?

K čemu je dobré znát hodnotu silové elektřiny? Jedině podle ní si můžete srovnat, jestli váš dodavatel elektřiny patří mezi levnější, nebo naopak dražší a stálo by za to přejít k jinému. K ní se samozřejmě připočítávají další poplatky, ale jejich výše je stejná v případě všech dodavatelů, proto není nutné na ně při porovnání dodavatelů elektřiny brát zřetel.

Výběr nového dodavatele elektřiny by se však neměl řídit pouze podle ceny silové elektřiny. Důležitým parametrem jsou také nejrůznější bonusy nebo třeba typ smlouvy (smlouva na dobu neurčitou nebo určitou).cena silové elektřiny

Jak získat levnější silovou elektřinu?

Počet dodavatelů elektrické energie se neustále rozšiřuje, proto je pro běžného zákazníka mnohdy velmi obtížné se mezi všemi nabídkami, tarify a podobně zorientovat. Užitečného pomocníka při hledání výhodnější nabídky od nového dodavatele elektrické energie nepochybně představují srovnávače. Zde je možné během chvilky najít výhodnou nabídku, která může mít za výsledek úsporu během v řádu stokorun nebo tisíců během jednoho roku.

Na našem trhu působí několik desítek dodavatelů, přičemž jimi stanovené ceny za jednu odebranou megawatthodinu se mohou lišit i o dvě stě korun.

K názornému srovnání nejvýhodnějších nabídek mnoha dodavatelů elektrické energie stačí jen do srovnávače cen Tarifomat.cz zadat několik málo údajů. Nutné je zadat konkrétní region, dále vyplnit kolonku týkající se druhu bydlení (zda se jedná o dům, nebo byt) a rovněž plánované využití elektřiny, tedy ohřev vody, vytápění nebo pouze vaření). Vhodné je před výpočtem zadat konkrétní spotřebu, distribuční sazbu (například D02d, D25d, D45d) a jistič. Výsledek o možné spotřebě tak bude mnohem přesnější.

Jistá opatrnost je na místě v případě menších dodavatelů, kteří na tuzemském energetickém trhu působí teprve velmi krátce. Nutno však podotknout, že právě menší hráči na trhu zákazníkům nabízí velmi výhodné tarify, včetně zajímavých bonusů a podobně, proto rozhodně není na místě se jim úzkostlivě vyhýbat.

Můžete si také porovnat ceny plynu a ušetřit tak za energie ve vaší domácnosti ještě více.cena silové elektřiny

Vyšší, nebo nižší cena elektrické energie?

A jaký je výhled ohledně cen elektrické energie na příští rok? Očekává se mírný nárůst cen, který se méně dotkne zejména Prahy, neboť zde ceny tlačí dolů široká konkurence. Nicméně dopad zvýšení cen na domácnosti nebude nijak velký, výsledná částka za spotřebovanou elektrickou energii by se neměla navýšit o více než několik stokorun. Například domácnost, jejíž průměrná roční spotřeba činí 2200 kilowatthodin a která elektřinou neohřívá vodu ani netopí, zaplatí zhruba o 500 korun ročně více. Větší rozdíl mohou samozřejmě čekat domácnosti, které elektřinu využívají i k vytápění.

Za předpokládaným zvýšením ceny elektřiny u některých dodavatelů stojí růst velkoobchodních cen za poslední rok. Stejně tak je v ní zohledněno zvýšení regulované složky ceny.

Důležitou informací je totiž to, že Energetický regulační úřad zvýšil státem určovanou část ceny elektřiny, ve které je zahrnuta distribuce, přenos a příspěvek na obnovitelné zdroje energie. To se samozřejmě nemusí do konečné ceny promítnout, neboť dodavatel elektřiny sice nemůže tuto položku ovlivnit, ale může snížit složku ceny, kterou si stanoví sám. Důvodem toho je samozřejmě konkurenční boj, do kterého čím dál více promlouvají alternativní dodavatelé, jejichž počet navíc neustále stoupá. Tím spíše lze narazit na opravdu výhodnou nabídku. Na výslednou cenu má vliv také délka období, po které se nový zákazník zaváže odebírat elektrickou energii od daného distributora.

cena silové elektřiny

Sledujete pravidelně změny cen elektrické energie a při jejich zvýšení neváháte přejít k novému dodavateli? Nebo jste spíše konzervativním zákazníkem a ke změně dodavatele se teprve odhodláváte? Porovnání nabídek jednotlivých dodavatelů elektrické energie má jistě smysl. Přinejmenším se tak přesvědčíte, že za elektřinu neplatíte více, než musíte…

123ušetři.cz

Společnost se zabývá prodejem elektřiny a zemního plynu. Smlouvu zákazníci uzavírají na dobu neurčitou.

AKCENTA ENERGIE, a. s.

Společnost věnující se prodeji elektřiny i zemního plynu na energetickém trhu působí už od roku 2007. Snaží se zákazníkům nabízet individuální řešení podle konkrétních požadavků.

Amper Market, a. s.

Společnost, která svou činnost zahájila v roce 2011, nabízí svým zákazníkům z řad domácností i velkých společností elektrickou energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů.

ARMEX ENERGY, a. s.

Společnost patří mezi dlouholeté dodavatele elektrické energie pro domácnosti i firmy. Od roku 2011 své pole působnosti rozšířila o prodej zemního plynu.Seznam dodavatelů elektřiny

BOHEMIA ENERGY entity, s. r. o.

Společnost vstoupila na český trh v roce 2005 a nejprve dodávala elektrickou energii středním a malým podnikům. O rok později začala nabízet své služby i domácnostem. V roce 2008 rozšířila pole své působnosti i obchodování se zemním plynem.

CARBOUNION BOHEMIA, s. r. o.

Společnost se věnuje nejen prodeji elektřiny a zemního plynu, ale také obchodu s černým a hnědým uhlím a jeho zpracováním. Služby poskytuje domácnostem i velkým firmám.

Central Energy, s. r. o.

Česká společnost bez zahraničního kapitálu vstoupila na trh v roce 2007, kdy začala nabízet své služby malým a středním podnikům, ale brzy zaměřila svou pozornost i na domácnosti. Její služby zahrnují nejen dodávku elektrické energie, ale také zemního plynu.

CENTROPOL ENERGY, a. s.

Společnost zahájila svou činnost v roce 2002. Nejdříve se věnovala obchodování s elektrickou energií, ale od roku 2009 nabízí také zemní plyn. Patří mezi větší alternativní dodavatele působící na českém trhu.

COMFORT ENERGY, s. r. o.

Společnost, která vznikla v roce 2008, nejdříve dodávala elektřinu pouze velkým odběratelům, ale od roku 2012 se její pozornost začala soustředit také na domácnosti a malé odběratele.

COOP ENERGY, a. s.

Společnost působí na energetickém trhu od roku 2013. Smlouvu je možné podepsat přímo v některém ze sítě supermarketů. Členové družstva COOP, zaměstnanci a zákazníci supermarketů mohou využít zvýhodněné ceny.

CORASTA, s. r. o.

Společnost, která na českém trhu působí od roku 2009, dodává zemní plyn i elektřinou domácnostem a menším odběratelům, ale stejně tak jejích služeb využívají velkoodběratelé. Zaměřuje se také na odborné poradenství na poli energetiky.

Česká energie, a. s.

Společnost na energetický trh vstoupila v roce 2002. Jedná se tedy o jednoho z prvních soukromých prodejců elektřiny. Od roku 2007 se věnuje také prodeji zemního plynu.

České teplo, s. r. o.

Společnost dodává tepelnou energii, elektřinu a zemní plyn. Zaměřuje se také na servis a poradenství.

ČEZ Prodej, s. r. o.

Společnost na trhu působí od roku 2006, kdy na ni přešly smluvní závazky společnosti ČEZ a spadají pod ni všechny regionální pobočky.

ČM ENERGETIKA

Tato energetická společnost nabízí své služby maloodběratelům od roku 2013. Její politikou je dlouhodobá úspora v porovnání s dominantními dodavateli působící v daném kraji. Sází také na zákaznickou podporu.

Dobrá energie, s. r. o.

Jedná se o menší společnost. Elektřinu dodává malým i velkým odběratelům. Kontakt je možný přes telefon nebo prostřednictvím e-mailu, neboť společnost nemá žádná klientská centra.

E.ON Energie, a. s.

Společnost je součástí velké energetické skupiny E.ON, jejíž působnost zahrnuje více než 30 zemí po celém světě. Na český trh tato společnost vstoupila v roce 1998 a patří mezi největší dodavatele elektrické energie i zemního plynu, neboť počet odběratelů přesahuje 1 milion.Seznam dodavatelů elektřiny

Eco Power Energy, s. r. o.

Od svého vzniku v roce 2013 se společnost věnuje dodávce zemního plynu a elektřiny pro domácnosti i velké odběratele. Rovněž se zabývá provozováním stanic na stlačený zemní plyn pro automobily.

Elgas Energy, s. r. o.

Energetická společnost vstoupila na trh v roce 2013. Zaměřuje se na obchodování s elektřinou a zemním plynem. Klade důraz na nízké ceny i v rámci alternativních dodavatelů.

ELIMON a. s.

Společnost působící na českém trhu od roku 2004 se zaměřuje na dodávky elektrické energie i zemního plynu. Pozornost věnuje také doprovodným službám a poradenskému servisu. Později se začala věnovat také prodeji uhlí a biomasy.

Eneka, s. r. o.

Společnost působí na energetickém trhu od roku 2005. Její pozornost se soustředí na elektrickou energii i zemní plyn. Klade důraz na individuální přístup a bezplatné poradenství.

Energie2, a. s.

Společnost působí na českém energetickém trhu od roku 2009. Věnuje se dodávkám zemního plynu i elektrické energie, které nabízí domácnostem i firmám. Poskytuje rovněž odborné poradenství a další služby.

EP ENERGY TRADING, a. s.

Společnost, která vznikla v roce 2005, obchoduje s energiemi na velkoobchodním trhu. Působnost celé skupiny zahrnuje těžbu uhlí, výrobu elektřiny a tepla, dále také distribuci tepla, elektrické energie i zemního plynu.

Erste Energy

Dceřiná společnost České spořitelny, která byla založena v roce 2012, obchoduje s elektrickou energií i zemním plynem. Vykupuje elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů.

Europe Easy Energy, a. s.

Poměrně mladá společnost, která na našem trhu působí od roku 2013, se věnuje obchodování s elektrickou energií i zemním plynem. Klade důraz na kompletní zákaznický servis s asistenčními službami a odborné poradenství.Seznam dodavatelů elektřiny

eYello CZ, k. s.

Společnost vstoupila na český trh v roce 2012 a od té doby dodává zemní plyn a elektrickou energii domácnostem i podnikům. Zakládá si na jednoduchosti a přehlednosti smluv, faktur, obchodních podmínek i možnosti online správy účtu.

FONERGY, s. r. o.

Společnost obchoduje s elektřinou a zemním plynem ve všech krajích. Smlouvy jsou uzavírány na dobu neurčitou.

Fosfa, a. s.

Společnost se už po mnoho let věnuje chemické výrobě a od roku 2014 rozšířila pole své působnosti i na obchodování s elektřinou, kterou nabízí malým i velkým odběratelům, domácnostem i firmám.

GLOBAL ENERGY, a. s.

Společnost působící na trhu od roku 2010 dodává elektrickou energii a zemní plyn domácnostem i velkoodběratelům, včetně kvalitního servisu.

innogy Česká republika, a. s.

Společnost patří do skupiny RWE, do jejíž působnosti spadá produkce ropy a zemního plynu, výstavba a provoz elektráren, obchodování a doprava energií ke koncovým odběratelům.

LAMA energy, a. s.

Společnost vstoupila nejprve na český trh se zemním plynem v roce 2009 a o dva roky později se začala věnovat také dodávce elektřiny domácnostem i podnikům.

Lumius, s. r.o.

Společnost, která vznikla v roce 2002, se zaměřuje na dodávku elektřiny a zemního plynu velkoodběratelům. Důraz je kladen na individuální přístup ke každému zákazníkovi.

Nano Energies Trade, s. r. o.

V roce 2008 vstoupila na český trh tato společnost a od té doby se její pozornost soustředí na prodej elektřiny pocházející z obnovitelných zdrojů a zpřístupnění technologií snižujících závislost zákazníků na globální energetice.

Obecní plynárna, s. r. o.

Společnost dodává nejen zemní plyn, ale věnuje se také prodeji elektrické energie domácnostem i velkým odběratelům. Standardně jsou uzavírány smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou nebo na dobu určitou.

One Energy, a. s.

Společnost patří mezi novější dodavatele, ale už od počátku své služby nabízí domácnostem i firmám. Snaží se o individuální přístup ke všem zákazníkům.

Optimum Energy, s. r. o.

Společnost vstoupila na český energetický trh v roce 2010 a od té doby dodává nejen elektrickou energii, ale také zemní plyn. Její pozornost se soustředí nejen na malé a střední podniky, ale své služby nabízí i domácnostem.

Pražská energetika, a. s.

Společnost, která je mateřskou společností skupiny PRE, patří mezi největší dodavatele elektřiny na našem trhu. Skupina se věnuje prodeji elektřiny, zemního plynu, distribuci a výrobě elektřiny apod.Seznam dodavatelů elektřiny

Pražská plynárenská, a. s.

Společnost na území hlavního města působí od roku 2011 a zde v rámci trhu s energiemi zaujímá výrazné postavení.

RIGHT POWER, a. s.

Společnost patří do skupiny Right Power, která se zabývá velkoprodejem energií, ale také odborným poradenstvím, výrobou energie a samozřejmě i dodávkou elektrické energie a zemního plynu koncovým odběratelům.

ST Energy, s. r. o.

Společnost patří mezi menší dodavatele elektrické energie pro domácnosti i podniky. V roce 2014 se přestala věnovat prodeji zemního plynu.

Stabil Energy, s. r. o.

Společnost dodává elektřinu a zemní plyn domácnostem i podnikům. Klade důraz na nízké náklady, které umožňují nabízet zákazníkům nízké ceny.

SVT Group, a. s.

Společnost bez zahraničního kapitálu působí na českém trhu už od roku 1999. Věnuje se řadě činností v rámci telekomunikací, informačních systémů a také obchodování s elektřinou a zemním plynem.

VEMEX Energie, a. s.

Společnost zajišťuje dodávku vlastního zemního plynu a patří tak mezi nejvýznamnější hráče. Prodeji elektřiny domácnostem i velkoodběratelům se věnuje od roku 2011.

X Energie, s. r. o.

Společnost, která na energetickém trhu působí od roku 2012, se věnuje obchodování s elektrickou energií i zemním plynem.  Služby poskytuje domácnostem i velkým klientům.

Seznam dodavatelů elektřiny

Zajímá vás, jak se v široké nabídce dodavatelů elektřiny vyznat? Najít nejvýhodnější nabídku vám pomůže Tarifomat.cz, kde během chvilky zjistíte, kolik můžete za elektřinu ročně ušetřit.

Na našem trhu působí čím dál více dodavatelů elektrické energie a konkurenční boj je nutí přicházet s mnohem výhodnějšími nabídkami. Rozrůstá se rovněž nabídka tarifů a balíčků. Proč toho tedy nevyužít a neověřit si, že za elektřinu neplatíte zbytečně moc? Seznamte se se srovnávačem Českého energetického úřadu, který by vám mohl při výběru nového dodavatele elektřiny pomoci.

I zdánlivě malý rozdíl mezi cenou za silovou elektřinu a celkovou cenou za elektřinu může ve výsledku představovat znatelnou položku, která přinese úlevu rodinnému rozpočtu. Srovnání cen elektřiny má proto smysl, u domácností s vyšší spotřebou elektrické energie to platí dvojnásob. Pojďme se tedy podívat na informace a možnosti, které nabízí srovnávač cen elektřiny Českého energetického úřadu.Srovnání cen elektřiny přes Český energetický úřad

Srovnání cen elektřiny přes Český energetický úřad

Působnost Českého energetického úřadu, který funguje od roku 2001, je opravdu široká. Zahrnuje:

 • regulaci cen,
 • podporu hospodářské soutěže v energetických odvětvích,
 • dohled nad trhem,
 • podporu obnovitelných a druhotných zdrojů energie,
 • podporu kombinované výroby elektřiny a tepla,
 • podporu biometanu,
 • podporu decentrální výroby elektřiny,
 • ochranu zákazníků a spotřebitelů apod.

Stránky úřadu jistě stojí za návštěvu. Pro běžného spotřebitele však nejsou nijak zvlášť zajímavé části Regulační výkaznictví a Statistika a sledování kvality, kde jsou dostupné zprávy o provozu elektrizační soustavy a další dokumenty. Obdobná je situace i v případě části Metodika regulace.

Naopak mnohem zajímavější je část Často kladené dotazy, která přináší odpovědi na dotazy spotřebitelů, které se velmi často opakují. Užitečná je rovněž sekce Změna dodavatele elektřiny. Zde se nachází praktické informace, které mohou spotřebitelům pomoci při výběru nového dodavatele elektrické energie. Pozornost si jistě zaslouží také Cenová rozhodnutí a Sdělení týkající se změn na proměnlivém trhu s elektřinou. Ovšem zdaleka nejdůležitější je samotný srovnávač cen elektřiny, který najdete na adrese http://kalkulator.eru.cz/.

Důležité informace pro porovnání: Vstupní údaje

Pro skutečně přesné porovnání jednotlivých nabídek tento cenový kalkulátor vyžaduje přesné údaje. Proto je vhodné si před výpočtem vše připravit.

Údaje nutné k porovnání nabídek dodavatelů elektřiny:

 • typ odběru (domácnost / maloobchodní odběr)
 • oblast (výběr kraje)
 • přidělená sazba za distribuci
 • nainstalovaný jistič
 • roční spotřeba elektřiny ve vysokém tarifu
 • stávající dodavatel elektrické energie
 • konkrétní produkt (balíček, tarif apod.)

Srovnání cen elektřiny přes Český energetický úřadPřehledné a podrobné: Porovnání nabídek dodavatelů

V přehledu nabídek naleznete všechny důležité údaje, tedy nejen dodavatele, ale také konkrétní produkt, včetně poznámky, zda je vyžadováno splnění nějakých specifických podmínek pro jeho získání. Dále samozřejmě následuje platba za silovou elektřinu, celková platba za elektřinu a nejdůležitější údaj, tedy celková finanční úspora ve srovnání se stávajícím dodavatelem a produktem. Dodavatelé a produkty jsou v tomto přehledu seřazeni podle výše platby za elektřinu na základě zadaných údajů. Výhodou je, že přehled obsahuje pouze nabídky, které lze využít v dané oblasti. Pro větší přehlednost je stávající dodavatel barevně zvýrazněn.

Pro lepší představu: Jak se měnila cena elektřiny

Při výběru a přechodu k novému dodavateli elektrické energie by vám mohly být nápomocny další informace. Sekce Jak se měnila cena elektřiny vám umožní udělat si velmi dobrou představu o vývoji cen elektřinu a nárůstu vašich plateb. Výsledek uvidíte v reálné i procentuální hodnotě.

Další užitečné informace: Detail výpočtu platby

Mnoho zákazníků, kteří chtějí složení ceny za elektřinu skutečně porozumět, velmi dobře poslouží sekce Detail výpočtu platby. I tyto údaje jistě stojí za to prostudovat!

Výhody srovnání cen přes Český energetický úřad:

Výhodou je, že hodnoty ve formuláři se postupně přizpůsobují tomu, co jste zadali v předchozím kroku, takže vždy už jen vybíráte z několika položek a nemusíte se prokousávat dlouhým výčtem. Stejně tak mnoho uživatelů příjemně překvapí snadné ovládání a především podrobnost výsledného srovnání s mnohou praktických údajů.

Nevýhody srovnání cen přes Český energetický úřad:

Nevýhodu představuje nutnost zadat všechny údaje. Formulář vás jinak nepustí k vyplnění další položky. Nevýhodou také může být menší přehlednost pro uživatele, kteří nemají o cenách elektřiny dostatečně dobrý přehled.Srovnání cen elektřiny přes Český energetický úřad

Srovnání cen elektřiny přes Tarifomat

Alternativu ke srovnávači představuje srovnávací portál tarifomat.cz, který umožňuje nejen srovnání cen energií, ale také mobilních tarifů, internetu nebo i povinného ručení. Práce s tímto portálem je obdobná, opět je nejdříve třeba zadat patřičné údaje. Ty ovšem nejsou tak podrobné jako v předchozím případě. Údaje, které je nutné uvést do formuláře na portálu Tarifomat:

 • kraj
 • roční spotřeba
 • velikost bydlení (dům/byt)
 • počet osob žijících v domácnosti
 • elektrické vytápění (ano/ne)
 • způsob vytápění (elektrický bojler / přímotopy / akumulační vytápění / tepelné čerpadlo)
 • neveřejné nabídky (ano / ne)
 • telefonní číslo

I v tomto případě je tedy samozřejmě vhodné znát přesnou spotřebu elektrické energie. Není to sice povinný údaj, ale srovnání poté bude mít větší smysl. Další konkrétní údaje ohledně smlouvy o dodávce elektřiny už nejsou nutné, ale pro přesný výpočet žádoucí.

Výhody srovnávacího portálu Tarifomat:

Práce se srovnávacím portálem Tarifomat je velmi rychlá a jednoduchá. Stačí minimum údajů a vy získáte velmi dobrou představu o tom, kteří dodavatelé elektřiny působící ve vašem kraji vychází levněji. Na portálu můžete najít i neveřejné nabídky dodavatelů. Stačí při zadávání údajů pouze označit danou možnost a s výhodnými nabídkami se seznámíte při telefonické konzultaci. Takto se můžete dozvědět o limitovaných nabídkách, které nabízí váš stávající dodavatel.

Nevýhody srovnávacího portálu Tarifomat:

Oproti srovnávači Českého energetického úřadu neposkytuje tento srovnávač tolik informací. Spíše představuje jakési vodítko a pomůže uživatelům ujasnit si, jak moc by mohli na cenách za elektřinu ve výsledku ušetřit. I zde je však možné zadat konkrétní spotřebu elektřiny, distribuční sazbu a jistič pro získání detailnějších údajů a ještě výhodnějších nabídek.Srovnání cen elektřiny přes Český energetický úřad

Rychlé a jednoduché srovnání cen elektřiny

Stále otálíte s výměnou dodavatele elektřiny? Hledání výhodnější nabídky jistě není zrovna příjemnou záležitostí, ale užitečné a intuitivní srovnávače cen elektřiny. Ty nevyžadují žádné zvláštní znalosti a pracovat s nimi může každý.

Než se však rozhodnete změnit dodavatele elektřiny, ujistěte se, že vaše stávající smlouva není časově nějak vázána, případně jaká je výpovědní lhůta, sankce a podobně. Jistá opatrnost se vyplatí také v případě nových, alternativních dodavatelů, kteří mnohdy zaujmou až podezřele nízkou cenou, ale jejich spolehlivost a zákaznické služby mohou ještě poněkud pokulhávat.

 

Přešli jste už k jinému dodavateli elektrické energie, nebo se k tomuto kroku teprve chystáte a hledáte nejvýhodnější nabídku? Podělte se s námi o vaše zkušenosti a také názor na srovnávač cen elektřiny, který provozuje Český energetický úřad.

Instalace kotle, krbové vložky nebo vybudování krbu není jednoduchou záležitostí a rovněž je třeba dobře plánovat. Co všechno je třeba promyslet?

K napojení všech těchto zařízení do komína jsou nezbytné kouřové roury, kouřová kolena, komínové vložky a další výrobky. Podívejte se na následující přehled, který vám jistě pomůže s jejich výběrem.

Výsledkem tak bude dokonale fungující systém s vysokou tepelnou účinností. A opomenout nelze ani příjemný pohled, který skýtá oheň v krbu nebo krbových kamnech.

Přehled nejlepších kouřovodů

Komínová vložka

Keramická komínová vložka je určena pro vytvoření spalinové cesty. Je možné ji použít ve všech zařízeních s přirozeným tahem. Její teplotní odolnost činí až 600 °C. Komínová vložka je odolná proti spalinám. Vyznačuje se neomezenou životností a také velmi nízkou nasákavostí. Vložka je dlouhá 328 milimetrů a tloušťka stěny je 15 milimetrů. Spotřeba komínových vložek činí 3 kusy na metr.

Výhody komínové vložky

Nevýhody komínové vložky

 • Vyšší spotřeba vložek na 1 metr (3 kusy)

>> Zjistit aktuální cenu

Kouřové koleno

Devadesátistupňové kouřové koleno černé barvy je určeno pro spojení spalinového hrdla daného zařízení a sopouchem. Koleno má průměr 120 milimetrů a tloušťka stěny je 1,5 milimetrů.

Výhody kouřového kolena

Kouřové koleno
Větší obrázek na Heureka.cz
 • Kvalitní a odolné provedení
 • Efektivní připojení spalinového hrdla

Nevýhody kouřového kolena

 • Obtížnější instalace

>> Zjistit aktuální cenu

Kouřová roura

Kouřová roura slouží k připojení kamen a krbových vložek do komína. Kouřová roura odolává teplotě spalin až do výše 450 °C. Nutné je pamatovat na to, že celková délka spojených rour by neměla být delší než 2 metry. Vhodné samozřejmě je vytvořit co nejkratší systém. Roura má průměr 120 milimetrů a její tloušťka činí 1,5 milimetrů.

Výhody kouřové roury

Kouřová roura
Větší obrázek na Heureka.cz
 • Snadné připojení krbové vložky a kamen do komína
 • Vysoká odolnost proti teplotě (až 450 stupňů)

Nevýhody kouřové roury

 • Omezená délka rour (maximálně 2 metry)

>> Zjistit aktuální cenu

Kouřová zděř

Kouřová zděř je vyrobena z kvalitního ocelového plechu. Je určena k vyložení otvoru pro kouřovod, který se nachází v blízkosti krbových kamen nebo krbů. Zděř má černou barvu. Její průměr je 120 milimetrů a její tloušťka činí 1,5 milimetrů.

Výhody kouřové zděře

Kouřová zděř
Větší obrázek na Heureka.cz
 • Snadné vyložení otvoru kouřovodu ve zdi
 • Odolné provedení

Nevýhody kouřové zděře

 • Obtížnější instalace

>> Zjistit aktuální cenu

Výměník tepla

Výměník tepla představuje rozšířený kouřovod se zvětšenou topnou plochou. Lze tak snadno proměnit ztrátu tepla v požadovaný výkon. Výměník tepla dokáže značně zvýšit účinnost krbových kamen, konkrétně až o 20 procent v případě krbových kamen se dvěma výměníky tepla. Díky výměníku tepla je možné za poměrně krátkou dobu vytopit místnost, například na chalupě a podobně. Výměník tepla má průměr 120 milimetrů a je dlouhý 550 milimetrů. Výměník má neutrální antracitovou barvu.

Výhody výměníku tepla

Výměník tepla
Větší obrázek na Heureka.cz
 • Rozšíření topné plochy
 • Zvýšení účinnosti krbové vložky
 • Rychlejší vytopení místnosti

Nevýhody výměníku tepla

 • Vyšší pořizovací cena

>> Zjistit aktuální cenu

Tabulka se srovnáním vlastností produktů

Typ výrobku Určení Rozměry Barva Cenové rozmezí Zjistit cenu
Komínová vložka vytvoření spalinové cesty délka 328 mm, tloušťka 15 mm béžová 200–250 Kč Aktuální cena
Kouřové koleno spojení spalinového hrdla daného zařízení a sopouchem průměr 120 mm, tloušťka 1,5 mm černá 200–350 Kč Aktuální cena
Kouřová roura připojení kamen a krbových vložek do komína průměr 120 mm, tloušťka 1,5 mm černá 350–500 Kč Aktuální cena
Kouřová zděř vyložení otvoru pro kouřovod průměr 120 mm, tloušťka 1,5 mm černá 70–250 Kč Aktuální cena
Výměník tepla zvětšení topné plochy a zvýšení účinnosti krbových kamen průměr 120 mm, délka 550 mm antracitová 750–800 Kč Aktuální cena

Hodnocení kouřovodů a doporučení k nákupu

Instalace krbové vložky nebo kotle má svá specifika a je třeba použít spolehlivý a kvalitní doplňkový materiál. Pro vytvoření spalinové cesty je určena komínová vložka. Kouřové koleno umožňuje spojení spalinového hrdla se sopouchem. Kouřová roura slouží k připojení kamen přímo do komína. Kouřová zděř je nutná k vyložení otvoru určeného pro kouřovod. Výměník tepla umožňuje zvýšit účinnost krbových kamen.

Máte už zkušenosti s instalací krbové vložky a použitím nezbytného příslušenství?

Uvažujete, že si pořídíte krbovou vložku s teplovodním výměníkem? Potom vám s výběrem nejvhodnějšího modelu jistě pomůže následující recenze. Krbová vložka s teplovodním výměníkem je jistě dobrou investicí, které nebudete litovat!

V porovnání s krbem vyžaduje krbová vložka složitější instalaci, ale její účinnost je poté výrazně vyšší. Krbové vložky s výměníkem se hodí k ohřevu teplé užitkové vody. Teplovodní vložky představují efektivní řešení pro vytápění novostaveb, ale stejně tak je možné instalovat je do starších budov. A pohled do hořícího ohně je navíc tak příjemný!

Přehled nejlepších krbových vložek

HS FLAMINGO Aquaflam 7

Krbová vložka HS FLAMINGO Aquaflam 7 s účinností až 80 procent a vytápěcí schopností 200 m3 je konstruována s ohledem na platné evropské normy. Krbová vložka je určena ke spalování dřeva a dřevěných briket. Sekundární spalování napomáhá dokonalému spalování plynných částí. Celkový výkon vložky je 3-10 kW, do vody potom 3-7 kW. Dvojitý oplach skla je zajištěn předehřátým vzduchem. Velmi důležitá je klapka sloužící k regulaci komínového tahu, stejně jako bezpečnostní čidlo, které ji zavírá v případě přetopení. Manuální regulace přívodu vzduchu umožňuje fungování bez elektrické energie. Ovládání zajišťuje táhlo. Jedná se tak o klasický model s jednoduchou obsluhou. Z bezpečnostního hlediska i většího uživatelského komfortu je důležitý zvukový hlásič přetopení. Automatická regulace reguluje průběh hoření, dále ovládá celý topný systém a rovněž zajišťuje výraznou úsporu paliva. Jednoduché ovládání se nachází přímo na krbových kamnech, bez nutnosti zapojení do elektrické sítě. Vývody teplé a studené vody se nachází na obou stranách. Výhodou je rovněž snadná instalace a zapojení. Možné je ovládání až tří čerpadel a tří teplotních čidel. Provozní tah této krbové vložky o hmotnosti 130 kilogramů je 12 Pa. Objem tepelného výměníku činí 22 litrů. Díky chybějící vyzdívce je předávka tepla do teplovodního výměníku efektivnější.

Výhody krbové vložky HS FLAMINGO Aquaflam 7

HS FLAMINGO Aquaflam 7
Větší obrázek na Heureka.cz
 • Bezpečnostní čidlo proti přetopení
 • Sekundární spalování a terciární přívod vzduchu
 • Dvojitý oplach skla předehřátým vzduchem
 • Manuální a automatická regulace

Nevýhody krbové vložky HS FLAMINGO Aquaflam 7

 • Nižší celkový výkon (7 kW)

>> Zjistit aktuální cenu

KRATKI AQUARIO M 8

Teplovodní krbová vložka KRATKI AQUARIO M 8 určená pro vytápění dřívím je vyrobena z vysoce kvalitní oceli. Nechybí vestavěný přívod vzduchu a také chladicí smyčka. Spalování je bezroštové, takže ve vložce se po vytápění nachází minimální množství popela, který je nutné odstranit. Vytápěcí výkon dosahuje 8 kW, výkon do topných těles je až 5,5 kW. Průměr kouřovodu činí 180 milimetrů. Spalovací komora, která je vyložena speciálním materiálem Acumotte, zajišťuje účinnost krbové vložky dosahující až 86 procent. Krbovou vložku o hmotnosti 213 kilogramů je dále možné opatřit dvojitým prosklením dvířek, což sníží množství tepla předávaného přes dvířka do místnosti, kde je krbová vložka instalována.

Výhody krbové vložky KRATKI AQUARIO M 8

KRATKI AQUARIO M 8
Větší obrázek na Heureka.cz
 • Chladicí smyčka
 • Bezšrotové spalování
 • Vysoká účinnost (až 86 procent)
 • Speciální materiál Acumotte

Nevýhody krbové vložky KRATKI AQUARIO M 8

 • Méně precizní provedení

>> Zjistit aktuální cenu

PRITY CW18

Krbová vložka PRITY CW18 s litinou a vodním výměníkem je charakteristická menšími rozměry a nižší hmotností (144 kilogramů). Výkon krbové vložky v nenápadném černém provedení je celých 23 kW, přičemž výkon do vody představuje 18 kW. Její maximální vytápěcí hmotnost je přibližně 460 metrů krychlových. Je určena pro vytápění palivovým dřívím nebo ekobriketami. Průměr kouřovodu s horním vývodem je 200 milimetrů. Minimální tah komína činí 12 Pa. Objem vodního výměníku je 26 litrů. Topeniště je opatřeno litinovým roštem. Samozřejmostí je žáruvzdorná povrchová úprava.

Výhody krbové vložky PRITY CW18

PRITY CW18
Větší obrázek na Heureka.cz
 • Vysoký výkon
 • Menší rozměry a nižší hmotnost
 • Velká vytápěcí schopnost
 • Žáruvzdorná povrchová úprava

Nevýhody krbové vložky PRITY CW18

 • Nižší objem teplovodního výměníku (26 litrů)

>> Zjistit aktuální cenu

Romotop HEAT WA 2g 59.50.01

Krbová vložka Romotop HEAT WA 2g 59.50.01 o hmotnosti 193 kilogramů je vyrobena z kvalitní oceli a je charakteristická precizním zpracováním. Její výkon lze nastavit od 5 do 13 kW. Speciální patentovaná konstrukce TRIPLE PASS zajišťuje vysokou účinnost tohoto modelu (až 83 procent) a vytápěcí schopnost 220 m3. Objem teplovodního výměníku je 47 litrů a jeho výkon se pohybuje v rozmezí 5-13 kW. Kouřovod o průměru 180 milimetrů má tah 12 Pa. Průměrná spotřeba dřeva činí 2,7 kg/h. Krbová vložka je vybavena litinovým roštem, popelníkem, šamotovou spalovací komorou a nastavitelnými nožkami. Krbovou vložku lze doplnit také rámečkem pro zástavbu. Pro snadnou obsluhu a údržbu je důležitý také odvzdušňovací ventil. Rám dveří je vyroben ze speciálního tuhého válcovaného profilu. Velkoplošné prosklení krbové vložky nabízí příjemný pohled do plápolajícího ohně. Sklo je rovněž čisté díky promyšlenému proudění vzduchu uvnitř krbové vložky. Tento model navíc splňuje požadavky stanovené evropskými normami.

Výhody krbové vložky Romotop HEAT WA 2g 59.50.01

Romotop HEAT WA 2g 59.50.01
Větší obrázek na Heureka.cz
 • Vysoká účinnost (83 procent)
 • Velká dvířka pro příjemný pohled na oheň
 • Litinový rošt a šamotová spalovací komora
 • Kvalitní zpracování

Nevýhody krbové vložky Romotop HEAT WA 2g 59.50.01

 • Nižší vytápěcí schopnost (220 m3)

>> Zjistit aktuální cenu

KRATKI Aquario O16 TV

Krbová vložka KRATKI Aquario O16 TV se vyznačuje výkonem o rozsahu 8-16 kW, výkon do vody přitom činí 10,8 kW. Účinnost dosahuje až 84,4 procent. Základna krbové vložky s teplovodním výměníkem o objemu 88 litrů je vyrobena z litiny šedé barvy. Pro zlepšení spalovacích parametrů je komora je obložena materiálem Acumotte akumulujícím teplo. Velkou výhodu představuje také dvojité spalování a oplach skla. Nechybí ani externí přívod vzduchu s centrální regulací. Dochlazovací smyčka zajišťuje ochranu proti nežádoucímu přehřátí. Neméně podstatná jsou žáruvzdorná dvířka odolávající teplotě až 800 stupňů. Průměr kouřovodu je 200 milimetrů. Efektivní a ekologické spalování je možné díky systému deflektorů a dvojité klapce.

Výhody krbové vložky KRATKI Aquario O16 TV

KRATKI Aquario O16 TV
Větší obrázek na Heureka.cz
 • Velký objem teplovodního výměníku (88 litrů)
 • Dochlazovací smyčka (ochrana proti přehřátí)
 • Bezšrotové spalování
 • Velký rozsah topného výkonu (8-16 kW)

Nevýhody krbové vložky KRATKI Aquario O16 TV

 • Vysoká hmotnost (312 kilogramů)

>> Zjistit aktuální cenu

Tabulka se srovnáním vlastností produktů

Typ krbové vložky Výkon Vytápěcí schopnost Účinnost Objem výměníku Hmotnost Průměr kouřovodu
HS FLAMINGO Aquaflam 7 7 kW 200 m3 80 % 22 l 115 kg 160 mm
KRATKI AQUARIO M 8 8 kW 86 % 213 kg 180 mm
PRITY CW18 23 kW 460 m3 26 l 144 kg 200 mm
Romotop HEAT WA 2g 59.50.01 10 kW 220 m3 83 % 47 l 193 kg 180 mm
KRATKI Aquario O16 TV 16 kW 84,4 % 88 l 312 kg 200 mm

Celkové hodnocení nejlepších krbových vložek s výměníkem

Pro nenáročného uživatele je dobrou volbou nepochybně krbová vložka KRATKI Aquario O16 TV s velmi dobrými parametry. Řadou užitečných funkcí, jednoduchým ovládáním a precizním provedením potom vyniká krbová vložka HS FLAMINGO Aquaflam 7.

Netroufáte si na výměnu nebo instalaci nové krbové vložky? Potom můžete najít zkušeného řemeslníka prostřednictvím poptávkového serveru Poptávej a ušetřit si tak spoustu starostí.

Mé nedávné rozhodnutí přejít na vytápění prostřednictvím elektrického kotle samozřejmě obnášelo výběr vhodného modelu. Velmi mi pomohlo srovnat si vytipované elektrické kotle podle nejdůležitějších parametrů. I vám mé srovnání při výběru nového elektrického kotle jistě pomůže.

Elektrický kotel je vhodný zejména k vytápění bytů a  rodinných domů, ale také nejrůznějších rekreačních objektů. Princip fungování elektrického kotle je velmi jednoduchý. V podstatě je elektrická energie přeměněna na tepelnou energii, které je rozváděno prostřednictvím vody. Nevznikají tak žádné nebezpečné spaliny. Důležité je, aby elektrický kotel uvedla do provozu osoba, která má příslušné oprávnění.

Přehled nejlepších elektrických kotlů

PROTHERM Ray 12K

Elektrický kotel PROTHERM RAY 12K nabízí možnost ohřevu teplé vody v externím zásobníku. Jeho výkon je možné nastavit od 2 do 12 kW. Elektrický kotel s expanzní nádobou o objemu 7 litrů se vyznačuje velmi vysokou účinností, která dosahuje až 99,5 procent. Bez vody kotel váží pouhých 34 kilogramů. Kotel je již opatřen všemi provozními a bezpečnostními prvky, takže je připraven k okamžité instalaci. Ve srovnání se staršími verzemi těchto kotlů je nový model vybaven plynulou regulací výkonu a praktickou autodiagnostikou. Neméně podstatná je také vestavěná ekvitermní regulace, ovšem při zapojení venkovního čidla. Také obsluha elektrického kotle a jeho autodiagnostika je velmi jednoduchá, obsluha je téměř minimální a ještě ji usnadňuje digitální ovládání. Potěšující je také velmi tichý chod. Nechybí ani výkonový stykač pro ovládáním kotle signálem HDO. Nechybí ani všechny důležité bezpečnostní prvky a ochrana proti zamrznutí.

PROTHERM Ray 12K
Větší obrázek na Heureka.cz

Výhody elektrického kotle PROTHERM Ray 12K

 • Ochrana proti zamrznutí
 • Plynulá regulace výkonu a autodiagnostika
 • Vestavěná ekvitermní regulace
 • Tichý chod a jednoduchá obsluha

Nevýhody elektrického kotle PROTHERM Ray 12K

 • Nemožnost přímého ohřevu teplé vody

>> Zjistit aktuální cenu

PROTHERM RAY 9K

Elektrický kotel PROTHERM RAY 9K je dobrým řešením pro vytápění domu či bytu. Výkon kotle lze nastavit v rozmezí 1–9 kW, modulace výkonu je plynulá. Tento elektrický kotel je charakteristický velmi vysokou účinností, až 99,5 procent. Hmotnost kotle bez vody činí 34 kilogramů. Závěsný elektrický kotel určený pro vytápění je možné propojit s externím zásobníkem teplé vody. Kotel je opatřen expanzní nádobou o objemu 7 litrů, nechybí ani bezpečnostní prvky a ochrana proti zamrznutí. Provoz kotle je velmi jednoduchý a kotel se rovněž vyznačuje tichým chodem. Užitečná je také autodiagnostika, digitální ovládání a také výkonový stykač pro ovládání kotle pomocí signálu HDO. Vestavěnou ekvitermní regulaci lze využít při zapojení venkovního čidla. Součástí propojovacích sad je trojcestný ventil, který lze použít pro připojení externího zásobníku pro ohřev teplé vody.

PROTHERM RAY 9K
Větší obrázek na Heureka.cz

Výhody elektrického kotle PROTHERM RAY 9K

 • Plynulá modulace výkonu
 • Snadná obsluha a autodiagnostika
 • Vestavěná ekvitermní regulace
 • Ochrana proti zamrznutí

Nevýhody elektrického kotle PROTHERM RAY 9K

 • Robustnější konstrukce

>> Zjistit aktuální cenu

PROTHERM Ray 18K B60ZD

Elektrický kotel PROTHERM Ray 18K B60ZD je dodáván v sestavě s bojlerem. Výkon kotle lze nastavit v rozmezí 2–18 kW. Maximální teplota topné vody činí 25–85 °C. Elektrický kotel se vyznačuje poměrně univerzální velikostí, takže jej lze bez problémů použít k vytápění bytů i rodinných domů. Externí zásobník je umístěn pod kotlem. Při instalaci tohoto kotle není nutné dále řešit odvod spalin. Chod kotle je velmi ekologický. Kotel se vyznačuje velmi jednoduchou obsluhou, ale kotel lze opatřit také termostatem pro bezobslužný provoz. Důležitá je také protizámrazová ochrana kotle, stejně jako systém spínání kotle pomocí signálu HDO, tedy hromadného dálkového ovládání. Z hlediska uživatele je podstatné také integrované dopouštění, integrovaný pojistný ventil, automatické odvzdušňování a diagnostika servisních hlášení na elektronické desce.

Výhody elektrického kotle PROTHERM Ray 18K B60ZD

PROTHERM Ray 18K B60ZD
Větší obrázek na Heureka.cz
 • Možnost ohřevu užitkové vody
 • Protizámrazová ochrana
 • Integrované čerpadlo a integrované dopouštění
 • Plynulá regulace výkonu po 2 kW

Nevýhody elektrického kotle PROTHERM Ray 18K B60ZD

 • Vyšší pořizovací cena

>> Zjistit aktuální cenu

MORATOP Electra 12 Komfort

Elektrický kotel MORATOP Electra 12 Komfort vyniká dokonalou automatickou regulací výkonu a velmi vysokou účinností díky rovnoměrnému zatížení topných tyčí. Jedná se i inteligentní elektrický kotel, který efektivně snižuje náklady na vytápění elektřinou. Rozsah výkonu se v případě tohoto kotle pohybuje v rozmezí 2–12 kW. Expanzní nádoba má objem 8 litrů. Maximální teplota topné vody činí 80 °C. Obsluha elektrického kotle je velmi jednoduchá, mimo jiné i díky multifunkčnímu LCD displeji. Nedocenitelný je rovněž téměř bezhlučný provoz a široké možnosti nastavení jednotlivých parametrů.

Výhody elektrického kotle MORATOP Electra 12 Komfort

MORATOP Electra 12 Komfort
Větší obrázek na Heureka.cz
 • Spolehlivý a tichý provoz
 • Široké možnosti nastavení parametrů
 • Automatická regulace výkonu
 • Vysoká účinnost

Nevýhody elektrického kotle MORATOP Electra 12 Komfort

 • Robustnější provedení

>> Zjistit aktuální cenu

BOSCH Tronic Heat

Nástěnný elektrický kotel Bosch Tronic Heat je opatřen expanzní nádobou o objemu 7 litrů a energeticky úsporným oběhovým čerpadlem. Výkon kotle lze regulovat v rozmezí 4–24 kW, s vestavěnou adaptivní regulací. Kotel slouží zejména jako hlavní zdroj vytápění, což umožňuje automatický provoz, odvzdušnění čerpadla, program proti zablokování a další užitečné funkce. Tento elektrický kotel vyniká kompaktními rozměry a nízkou hmotností (17 kilogramů). Samozřejmostí je expanzní nádoba s objemem 7 litrů a oběhové čerpadlo. Příjemně překvapí také snadnou obsluhou, zejména díky LED displeji, a úsporným provozem. Kotel lze i instalovat do hybridních nebo akumulačních systémů a také do uzavřených otopných soustav, samozřejmě spolu s kotlem na tuhá paliva. Kotel je vhodný také pro podlahové vytápění a lze jej využít i jako záložní zdroj. Praktická je rovněž protizámrazová funkce a možnost připojení ekvitermní regulace. Užitečná je funkce pro automatické zaznamenávání nestandardních provozních stavů. Kotel umožňuje připojení zásobníku pro ohřev teplé vody. Nedocenitelná je široká nabídka příslušenství, například elektrického termostatu, GSM modulu, kaskádového propojení, senzorů pro sledování minimální teploty apod.

Výhody elektrického kotle BOSCH Tronic Heat

BOSCH Tronic Heat
Větší obrázek na Heureka.cz
 • Vestavěná adaptivní regulace
 • Kompaktní rozměry a velmi nízká hmotnost (17 kilogramů)
 • Možnost připojeni ekvitermní regulace
 • Protizámrazová funkce

Nevýhody elektrického kotle BOSCH Tronic Heat

 • Nemožnost přímého ohřevu užitkové vody

>> Zjistit aktuální cenu

Tabulka se srovnáním vlastností produktů

Typ elektrického kotle Výkon Elektrické krytí Barva Hmotnost Ohřev užitkové vody Rozměry (š×v×h)
PROTHERM Ray 12K 12 kW IPX4D bílá 34 kg ne 41×74×31 cm
PROTHERM RAY 9K 9 kW IPX4D bílá 34 kg ne 41×74×31 cm
PROTHERM Ray 18K B60ZD 18 kW IP40 bílá 34 kg ano 41×74×31 cm
MORATOP Electra 12 Komfort 5 kW bílá ne 45×66×34,5 cm
BOSCH Tronic Heat 12 kW IP40 bílá 17 kg ne

Celkové hodnocení nejlepších elektrických kotlů

Stále se nemůžete rozhodnout, který elektrický kotel bude nejlépe vyhovovat vašim požadavkům? Potom jistě oceníte elektrický kotel PROTHERM Ray 12K, který se vyznačuje vysokým výkonem i účinností. Pro náročné uživatele je ideálním kandidátem elektrický kotel PROTHERM Ray 18K B60ZD, který je doplněn o bojler.

Čeká vás v dohledné době montáž elektrického podlahového topení? Jestliže nemáte moc představu o tom, co vás čeká, potom vám jistě velmi dobře poslouží následující článek.

Co všechno je nutné připravit, čeho se vyvarovat a na co si dát pozor? Poradíme vám! Uvidíte, že instalace elektrického podlahového topení není tak náročná, jak by se na první pohled mohlo zdát. Elektrické podlahové vytápění skýtá mnoho výhod a zejména v zimě je nedocenitelné. Teplo, které se šíří od podlahy, je mimořádně příjemné, takže si budete říkat, jak jste dosud mohli bez podlahového topení žít…Elektrické podlahové topení - jak na to

Na co je třeba dát si při montáži topných kabelů pozor

 • Před instalací je nezbytné podklad důkladně očistit a zbavit jej nejen nečistot, ale i úlomků apod.
 • Jednotlivé topné prvky se v žádném případě nesmí křížit, ani se nikde dotýkat.
 • Topné kabely by neměly křižovat dilatační spáry.
 • Topné kabely je nutné obalit materiálem, který odvádí teplo (například betonem, anhydritem).
 • Nutné je rozmístit topné prvky tak, aby nad nimi nebyly větší zařizovací předměty, neboť by tak byl omezen odvod tepla z povrchu. Pokud se nábytek nad topnou plochou přece jenom bude nacházet, je nezbytné umožnit proudění vzduchu jiným způsobem.
 • Od svislých konstrukcí by měly být topné kabely vzdáleny nejméně 5–10 centimetrů.
 • Topné kabely je třeba pevně přichytit k podkladu prostřednictvím fixačních pásků.
 • Spojka mezi topnou částí a studeným koncem se nesmí nacházet v ohybu.
 • Teplotní čidlo se musí instalovat do ochranné trubky se zaslepeným koncem.
 • Ochranná trubka s teplotním čidlem se instaluje do roviny s topnými kabely, mezi dva vodiče.

Instalace elektrického podlahového topení krok za krokem

První fáze: Elektropříprava

Na montáž podlahového topení je samozřejmě nutné myslet už při návrhu elektrických rozvodů. Do každé místnosti, ve které je plánování elektrické podlahové topení je třeba přivést napájení 230 V, přičemž každý přívod by měl být zajištěn patřičným samostatným jističem, v tomto případě je vhodné vše zkonzultovat s elektrikářem. Všechny přívody pro topné okruhy se následně zapojí přes proudový chránič.

Do každé místnosti, kde bude využíváno elektrické podlahové topení, je nutné připravit instalační krabici napojenou přímo na rozvaděč. Montážní krabice se obvykle umísťuje do výšky 1 metru, případně 1,2 metru od podlahy, tedy v úrovni vypínačů. Samotné umístění termostatu se odvíjí od preferencí budoucího uživatele. Vhodné je však předejít tomu, aby byla jeho funkce ovlivňována nežádoucími vnějšími vlivy, například průvanem apod.

V každé místnosti by tak měl být nachystán jeden otvor, který bude osazen krabicí. Z této instalační krabice na podlahu směřují dvě instalační trubky, takzvané husí krky o 12–16 milimetrů. Jedna trubka je určena pro přívod topného kabelu, druhá trubka pro kabelové teplotní čidlo. Drážky pro tyto trubky vedou kolmo dolů od montážní krabice k podlaze. Trubka pro studený konec by měla končit v podlaze zhruba 10 centimetrů od zdi. Naproti tomu trubka určená pro podlahové teplotní čidlo je zakončeno pozvolně, s minimem ohybů zhruba 50 centimetrů od zdi. Husí krk pro podlahové čidlo je zafixován až po položení podlahové izolace a fixačního pásku.Elektrické podlahové topení - jak na to

Druhá fáze: Pokládka izolace a obvodové dilatace a očištění podkladu

Následující kroky jsou velmi důležité a je třeba jejich provedení věnovat mimořádnou pozornost. Jakmile je podlahová izolace dobře vyrovnaná, může se na ni položit separační fólie a nalepit obvodová dilatace. Vše musí být precizně přelepeno páskou, aby vznikla celistvá vrstva sestávající právě ze separační fólie a obvodové dilatace.

Podklad je třeba před samotnou pokládkou topných kabelů důkladně očistit od všech nečistot, zejména od ostrých úlomků. Vhodné je vyznačit zařizovací předměty, zejména kuchyňské linky, vany apod.) a poté ještě jednou zvážit přesné umístění topných kabelů. Rovněž je třeba vypočítat rozteč smyček topného kabelu.

Třetí fáze: Instalace fixačních prvků

Než se pustíte do rozmisťování fixačních prvků, ještě jednou zkontrolujte čistotu povrchu. Topný kabel by měl být od svislých konstrukcí umístěn ve vzdálenosti nejméně 5–10 centimetrů, takže vzdálenost fixačního pásu od zdi činí přinejmenším 10 centimetrů, případně i více. Optimální je umístit topný kabel podél delší strany místnosti, fixační pásek by tedy měl vést podél kratší strany místnosti. Tam, kde se budou vyskytovat smyčky topného kabelu, jsou pásy zafixovány za pomoci vrutů či hřebíků.

Čtvrtá fáze: Samotná montáž topného kabelu

Pokládka topných kabelů je zahájena na jedné straně místnosti. Konec kabelu musí dosáhnout k instalační krabici. Smyčky by rovněž měly být rovnoběžně s husím krkem pro čidlo.

Při samotné instalaci je třeba myslet na to, aby studený konec topného kabelu byl dostatečně dlouhý a dosáhl k připravené krabici. Smyčky topných kabelů rovněž musí být rovnoběžně s husím krkem určeným pro podlahové čidlo.

Topný kabel je zafixován do oček fixačních pásků v daných roztečích, případně také samolepicí páskou. Očka se dotáhnou pomocí kleští. Tento postup probíhá od jedné strany místnost k protější stěně. Jeden topný kabel je možné vést i podél zdi, díky čemuž nebude vlhnout zeď v v rozích za nábytkem. U balkonových dveří a francouzských oken je vhodné instalovat topný kabel ve větších rozestupech, aby se předešlo rosení oken.

Husí krk je nezbytné zaslepit, jestliže k jeho zaslepení dosud nedošlo. Následně jej lze k podkladu připevnit pomocí příchytky, přičemž by měl být umístěn rovnoběžně s již instalovanými kabely.Elektrické podlahové topení - jak na to

Pátá fáze: Kontrola instalace a měření

Po instalaci topného kabelu přichází na řadu měření. Získané hodnoty se zaznamenají do stavebního deníku. Rovněž by mělo být zaměřeno a zakresleno umístění husího krku.

Jestliže bylo vytvořeno více okruhů i v jedné místnosti, potom je nutné tento postup zopakovat u všech. Husí krky i topný kabel je třeba dostatečně zajistit, aby nedošlo k jejich vyplavání během lití podlahy. Proto je žádoucí vše kontrolovat i při samotném lití podlahy.

Šestá fáze: Zalití podlahového topení

Jako poslední krok následuje samozřejmě zalití podlahového topení betonem, případně také anhydritem. Na závěr, jakmile se lze po ploše pohybovat, je nutné provést kontrolní měření a zaevidovat naměřené hodnoty. S následnou pokládkou podlahové krytiny je třeba počkat, dokud konstrukce dostatečně nevytvrdne, rovněž lze oříznout obvodovou dilataci, která přesahuje.Elektrické podlahové topení - jak na to

Jak na instalaci podlahového topení snadno a rychle?

Necítíte se na instalaci elektrického podlahového topení svépomocí? Nemá smysl pouštět se do jeho montáže, pokud by měl být celý proces zbytečně zdlouhavý, navíc s nejistým výsledkem. V takovém případě není na škodu obrátit se na profesionála, který dbá na všechny bezpečnostní opatření pro správné fungování elektrického podlahového topení. Při hledání by vám mohl být nápomocný poptávkový server Poptávej.cz, kde během chvilky zadáte svou poptávku se specifikací a následně si můžete vybrat z nabídek profesionálních firem nejen podle kalkulované ceny, ale také na základě doporučení předchozích spokojených zákazníků. Instalace elektrického podlahového topení bude rychlejší a snadnější, než byste čekali.

Potřebujete rychle a levně vyřešit problém s vytápěním? Pokud nemáte finanční prostředky na drahá topná tělesa, krbové vložky a další typy topení, zkuste vsadit na topidla, která se opět vrací na výsluní! Nástěnné a přenosné konvektory mají mnoho výhod. Pojďme si je před recenzí a srovnáním těch nejlepších výrobků krátce zrekapitulovat.

Nespornou výhodou tohoto typu topidel jsou nízké pořizovací náklady. V jejich prospěch hovoří také snadná montáž a jednoduchá obsluha. Při každodenním použití je nedocenitelné rychlé předávání tepla, což ještě zvyšuje uživatelský komfort. Použití topidel je navíc poměrně variabilní. Využití nalézají v rodinných domech i bytech, stejně jako v objektech určených pro přechodné bydlení, například chatách, chalupách a dalších rekreačních objektech. Tento typ topidel je možné instalovat na zeď, což je zejména v menších prostorech velmi praktické. Jindy může přístroj plnit funkci volně stojícího topidla, které je možné přemísťovat podle momentální potřeby.

Výhody konvektorů:

 • Velká variabilita
 • Nízké pořizovací náklady
 • Jednoduchá montáž
 • Snadná obsluha

Která topidla budou pro zamýšlené použití nejvhodnější a na co si při výběru dát pozor? Právě teď je ten nejvyšší čas připravit se na zimu!

Přehled nejlepších topidel

AEG WKL 2003 U

Topidlo AEG WKL 2003 U vyniká vysokým výkonem (2 kW) elegantním bílým provedením. Konvektor je vybaven elektromechanickým termostatem, který je možné plynule nastavit v rozmezí 6 až 30°C. Podstatné je také prozámrazové nastavení. Topidlo je opatřeno samostatnou montážní lištou pro umístění na stěnu.  Kvalitní ocelová konstrukce zajišťuje dlouhou životnost. Topidlo se na stěnu připevňuje pomocí držáku, ale jeho montáž je poměrně snadná. Tyčové topné těleso s hliníkovými lamelami velmi dobře předává teplo. Nechybí ani tepelná pojistka s funkcí automatického resetu, která zajišťuje bezpečnost při používání topidla. Veškeré ovládací prvky jsou čitelné seshora. Konvektor je určen pro pevné elektrické připojení. Délka kabelu činí 1 metr.

Výhody topidla AEG WKL 2003 U

AEG WKL 2003 U
Větší obrázek na Heureka.cz
 • Plynulé nastavení teploty mezi 6 až 30 °C
 • Protizámrazové nastavení
 • Nízká hmotnost
 • Kvalitní zpracování a dobré předávání tepla

Nevýhody topidla AEG WKL 2003 U

 • Vyšší pořizovací cena

>> Zjistit aktuální cenu

SENCOR SCF 2003

Konvektor SENCOR SCF 2003 je vybaven plynule regulovatelným termostatem. Výkon je možné nastavit na 750, 1250 a 2000 W. Součástí přístroje je také ochrana proti přehřátí. Topidlo se vyznačuje velmi tichým chodem. V jeho prospěch hovoří také nízká hmotnost (2 kilogramy), což usnadňuje celkovou manipulaci. Topidlo je určeno pro montáž na zeď pro větší úsporu místa. Pro tento případ je dodávání spolu s montážní lištou, díky níž je instalace velmi jednoduchá. Stejně tak je možné používat jej jako volně stojící. Topidlo je vhodné spíše do menších místností, aby byla zajištěna dostatečná výhřevnost. Při každodenním používání je praktická světelná kontrolka zapnutí topného tělesa. Integrovaná rukojeť zajišťuje snadné přenášení topidla podle aktuální potřeby.

Výhody topidla SENCOR SCF 2003

SENCOR SCF 2003
Větší obrázek na Heureka.cz
 • Ochrana proti přehřátí
 • Termostat s plynulou regulací
 • Jednoduché připevnění na stěnu
 • Velmi dobrá výhřevnost

Nevýhody topidla SENCOR SCF 2003

 • Vhodné spíše do menší místnosti

>> Zjistit aktuální cenu

AEG WKL 1503 U

Nástěnný přímotopný konvektor AEG WKL 1503 U v elegantním bílém provedení a s výkonem 1,5 kW umožňuje plynulé nastavení teploty mezi 6 až 30 °C. Neméně důležité je protizámrazové nastavení. Elektromechanický termostat zajišťuje snadné ovládání. Ocelové trubkové těleso v kombinaci s hliníkovými lamelami velmi dobře předává teplo. Topidlo velmi dobře reaguje na pokles či zvýšení aktuální teploty. Veškeré ovládací prvky jsou čitelné seshora a zde se nachází také vypínač. Konvektor je určen pro pevné elektrické připojení za pomoci kabelu dlouhého 1 metr. Také je možné připevnit jej na stěnu pomocí speciálního držáku, ale možné je používat jej jako přenosný přístroj, rovněž i díky jeho nízké hmotnosti (6,72 kilogramu). Velmi praktická je tepelná pojistka s funkcí automatického resetu. Součástí balení je samostatná montážní lišta.

Výhody topidla AEG WKL 1503 U

AEG WKL 1503 U
Větší obrázek na Heureka.cz
 • Dobrá reakce na aktuální teplotu
 • Tepelná pojistka s funkcí automatického resetu
 • Rychlé předávání tepla
 • Nízká hmotnost (6,72 kg)

Nevýhody topidla AEG WKL 1503 U

 • Méně stabilní provedení

>> Zjistit aktuální cenu

MORA PT 6140.1022

Topidlo MORA PT 6140.1022 s výkonem 4,2 kW je vybaveno termostatem s regulací teploty v rozmezí 10–32 °C. Přístroj v bílé barvě vyniká velmi elegantním designem, díky němuž zapadne do každého interiéru. Lakovaná ocelová konstrukce zajišťuje velmi dobrou stabilitu. Topidlo lze přestavět na PB. Bez problémů vytopí místnost o velikosti 95 m3. Součástí balení je také trubka přívodu vzduchu a trubka odvodu spalin. Montáž topidla je velmi jednoduchá a i jeho následné ovládání je snadné.

Výhody topidla MORA PT 6140.1022

MORA PT 6140.1022
Větší obrázek na Heureka.cz
 • Elegantní design (bílé provedení, lakovaná ocel)
 • Regulace teploty termostatu v rozmezí 10–32 °C
 • Jednoduché ovládání a snadná montáž
 • Velká výtopnost

Nevýhody topidla MORA PT 6140.1022

 • Vysoká hmotnost (20,2 kg)

>> Zjistit aktuální cenu

SENCOR SHH 1090BK

Přenosné elektrické topidlo SENCOR SHH 1090BK představuje topný zářič z uhlíkových vláken s vysokým výkonem (1 kW) a dlouhou životností. Topidlo je díky své robustní konstrukci a odolnosti vůči povětrnostním vlivům vhodné i pro venkovní použití, například na terase apod. Rám topidla je vyroben ze slitiny hliníku. Topidlo je charakteristické téměř bezhlučným provozem. Úhel vyzařování topidla je celých 360°. Zejména v domácnosti s dětmi je nedocenitelná bezpečnostní funkce automatického vypnutí při převrhnutí přístroje. Integrovaná rukojeť usnadňuje přenášení přístroje a celkovou manipulaci, stejně jako nízká hmotnost topidla (7,8 kilogramu). Délka přívodního kabelu je 180 centimetrů.

Výhody topidla SENCOR SHH 1090BK

 • Možné vnitřní i venkovní použití
  SENCOR SHH 1090BK
  Větší obrázek na Heureka.cz
 • Bezpečnostní funkce automatického vypnutí
 • Velmi tichý provoz
 • Nízká hmotnost pro snadnou manipulaci

Nevýhody topidla SENCOR SHH 1090BK

 • Nižší výkon v porovnání s ostatními přístroji

>> Zjistit aktuální cenu

Tabulka se srovnáním vlastností produktů

Model topidla Typ Příkon Hmotnost Rozměry (š×v×h) Barva
AEG WKL 2003 U konvektor 2000 W 7,82 kg 77×49×10 cm bílá
SENCOR SCF 2003 konvektor 2000 W 2 kg 63×44×14 cm bílá
AEG WKL 1503 U konvektor 1500 W 6,72 kg 59×14×10 cm bílá
MORA PT 6140.1022 konvektor 4200 W 20,2 kg 68,2×55,2×17,2 cm bílá
SENCOR SHH 1090BK infrazářič 1000 W 7,8 kg 28,5×90×28,5 cm černá/stříbrná

Závěrečné srovnání nejlepších topidel

Který přístroj bude ideálním kandidátem právě pro vás? Pokud nemáte na nové topidlo příliš vysoké nároky, potom by vás mohlo zaujmout topidlo SENCOR SCF 2003, které je finančně nenákladné, zároveň se však vyznačuje dobrou výtopností. Jestliže nehodláte nic ponechat náhodě, můžete investovat do topidla AEG WKL 2003 U, které je rovněž charakteristické elegantním designem. Uvidíte, že letošní zima ve společnosti účinného topidla bude mnohem příjemnější!

Elektrická akumulační kamna jsem používal už před mnoha lety, později, po několikerém stěhování, jsem si na tento praktický spotřebič už ani nevzpomněl. Až nedávno jsem si uvědomil, že právě elektrická akumulační kamna by mohla vyřešit jeden z hlavních problémů naší domácnosti, a tím je nedostatek tepla v hlavní obytné místnosti.

Jistě, v první chvíli mě napadl i klasický elektrický radiátor, stejně tak by bylo možná snazší pořídit si olejový radiátor. Vyplatila se však sázka na jistotu! Elektrická akumulační kamna nám letos dobře posloužila nejen v zimě, ale i na jaře. A já už se nemůžu dočkat, až u nich strávím nejeden podzimní večer! Opomenout nelze ani to, že elektrická akumulační kamna jsou velmi úsporným zdrojem příjemného, sálavého tepla.

Elektrická akumulační kamna jsou všestranným pomocníkem do nejrůznějších typů interiérů. Často se s nimi potkáme na chalupách a chatách. Ale proč si nepřenést trochu této pohody i k vám domů a nevyužít kamna k efektivnímu a nenákladnému dotápění stále studených místností?

Důležité je, aby topné těleso, ventilátor a vestavěný termostat byl vyroben z kvalitních materiálů. Neméně podstatná je stabilní konstrukce, ale také snadná obsluha.

Přehled nejlepších elektrických akumulačních kamen

Elektrická akumulační kamna EMKO CZ M 40 AK

Kamna EMKO CZ M 40 AK o příkonu 4000 W představují dobré řešení pro vytápění domu nebo bytu. Umožňují snadnou regulaci teploty. Díky kompaktnímu bílému provedení kamna vážící 34,5 kilogramu zapadnou do jakéhokoli interiéru. Ventilátor se vyznačuje poměrně tichým chodem, takže provoz kamen není nijak rušivý při sledování televize apod. Nespornou výhodou je využití levnější sazby elektřiny, což ještě snižuje náklady na vytápění. Elektrická akumulační kamna jsou opatřena feolitovým jádrem, které se ohřívá na vysokou teplotu. Dobrá izolace zajišťuje akumulaci tepla v kamnech po celý den a ohřívají vzduch v místnosti.

EMKO CZ M 40 AK
Větší obrázek na Heureka.cz

Výhody elektrických kamen EMKO CZ M 40 AK

 • Tichý chod ventilátoru
 • Dobrá regulace kamen
 • Elegantní bílé provedení
 • Menší rozměry a kompaktní provedení

Nevýhody elektrických kamen EMKO CZ M 40 AK

 • Méně stabilní konstrukce

>> Zjistit aktuální cenu

Elektrická akumulační kamna AEG WSP 4010

Akumulační kamna AEG WSP 4010 o příkonu 4000 W vynikají moderním atraktivním provedením a bílou barvou krytu, která každý interiér odlehčí a provzdušní. Chybět nemůže vestavěný termomechanický regulátor nabíjení a ventilátor. Vyšší bezpečnost zajišťuje přídavný termostat, který lze ke kamnům připojit. Neméně důležité jsou kvalitní materiály, z nichž je vyrobena vyzdívka i tepelná izolace. Samozřejmostí je vestavěné protiprachové sítko. Tichý provoz zajišťuje tangenciální ventilátor. Prostorná rozvodná skříňka je opatřena výkyvnou svorkovnicí. Montáž je velmi jednoduchá díky vestavěným a zapojeným topným tělesům.

Výhody elektrických kamen AEG WSP 4010

AEG WSP 4010
Větší obrázek na Heureka.cz
 • Vyšší bezpečnost díky přídavnému termostatu
 • Termomechanický regulátor nabíjení
 • Moderní jednoduchý design
 • Jednoduchá montáž a obsluha

Nevýhody elektrických kamen AEG WSP 4010

 • Vyšší pořizovací cena

>> Zjistit aktuální cenu

Elektrická akumulační kamna ROMOTOP Evora 01 AKUM

Elektrická akumulační kamna Romotop Evora 01 AKUM se vyznačují vysokou účinností, až 80 procent, přičemž průměrná spotřeba dřeva činí 1,3 kg/h. Vysoká účinnost je dána takzvaným sekundárním spalováním, které má mnoho pozitiv, například dlouhý interval mezi přikládáním i vybíráním popela. Tato elektrická akumulační kamna v elegantním šedém provedení a s výkonem 6000 W zaujmou zejména oválným půdorysem a elegantním zaobleným sklem. Dobře se tak hodí k rohovému umístění, aby byl maximálně využit obytný prostor. Stejně tak je možné instalovat kamna podél zdi. Nechybí ani tradiční kachlový obklad. Nominální výkon těchto kamen činí 5,5 kW, regulovatelný výkon se pohybuje v rozmezí 3-8 kW. Tak kamen dosahuje 10 Pa.

ROMOTOP Evora 01 AKUM
Větší obrázek na Heureka.cz

Výhody elektrických kamen ROMOTOP Evora 01 AKUM

 • Luxusní šedé provedení
 • Vysoká účinnost (až 80 procent)
 • Oválná základna a kachlový obklad
 • Regulovatelný výkon (3-8 kW)

Nevýhody elektrických kamen ROMOTOP Evora 01 AKUM

 • Vyšší pořizovací cena

>> Zjistit aktuální cenu

Elektrická akumulační kamna DIMPLEX XLS 6NC

Akumulační kamna Dimplex XLS 6NC zajišťují maximální tepelnou pohodu a snadnou obsluhu. Spojují v sobě důraz na energeticky úsporné vytápění a elegantní design. Tepelná kapacita tohoto modelu činí 6 kWh. Elektrická kamna jsou vybavena dvěma termostaty. Jeden z nich se nachází uvnitř pece a stará se o regulaci toku energie podle aktuálního nastavení. Druhý termostat je opatřen externím čidlem a měří teplotu v dané místnosti. Dochází tak k úpravě nabíjení jádra s ohledem na vnější teplotu. Akumulační elektrická kamna představují účinný způsob, jak využít levnější tarif elektrické energie. Akumulované teplo je následně postupně uvolňováno za pomocí takzvané klouzavé uzávěrky. Kamna umožňují automatické nastavení nabíjení. Montáž akumulačních kamen je velmi jednoduchá. Nechybí ani tepelná ochrana s manuálním resetem. Samozřejmostí je

DIMPLEX XLS 6NC
Větší obrázek na Heureka.cz

vysoce kvalitní a robustní ocelové pouzdro. Designová akumulační kamna je možné použít v soukromých interiérech i komerčních prostorách.

Výhody elektrických kamen DIMPLEX XLS 6NC

 • Jednoduchá montáž a obsluha
 • Menší rozměry a celkové kompaktní provedení
 • Dva termostaty
 • Automatické nastavení nabíjení

Nevýhody elektrických kamen DIMPLEX XLS 6NC

 • Méně robustní provedení

>> Zjistit aktuální cenu

Elektrická akumulační kamna AEG WSP 2010

Moderní atraktivní design charakterizuje elektrická akumulační kamna AEG WSP 2010 v bílém provedení. Vysoce kvalitní tepelná izolace a vyzdívka prodlužuje životnost kamen o hmotnosti 118 kg a příkonu 2000 W. Termomechanický regulátor nabíjení usnadňuje ovládání. Prostorná rozvodná skříňka je opatřena výkyvnou svorkovnicí. Nechybí ani protiprachové sítko. Tichý provoz je zajištěn díky tangenciálnímu ventilátoru. Rovněž je možná vestavba prostorového termostatu, který zajišťuje vyšší bezpečnosti, a přímotopného tělesa. Příjemným překvapením je rovněž rychlá montáž díky sériově vestavěným a zapojeným topným tělesům.

Výhody elektrických kamen AEG WSP 2010

Nevýhody elektrických kamen AEG WSP 2010

 • Nižší výkon

>> Zjistit aktuální cenu

Tabulka se srovnáním vlastností produktů

Typ elektrických akumulačních kamen Výkon Hmotnost Termostat Barva Rozměry
EMKO CZ M 40 AK 4000 W 34,5 kg bílá 68,5×29,568 cm
AEG WSP 4010 4000 W 220 kg ne bílá 65×95,5×24,5 cm
ROMOTOP Evora 01 AKUM 6000 W 143 kg šedá 131,2×52,8×39,8 cm
DIMPLEX XLS 6NC 41 kg ano bílá 70×33,2×17 cm
AEG WSP 2010 2000 W 118 kg ano bílá 65×60,5×24,5 cm

Celkové hodnocení elektrických akumulačních kamen

Zaujal vás nápad na finančně nenákladný a navíc velmi příjemný způsob vytápění? Jestliže nechcete do tohoto praktického zařízení příliš investovat, potom vyzkoušejte například elektrická akumulační kamna EMKO CZ M 40 AK. Pro náročné uživatele, kteří dbají nejen na vysokou účinnost, ale potrpí si rovněž na moderní design, jsou ideálním kandidátem elektrická akumulační kamna ROMOTOP Evora 01 AKUM, která vynikají vskutku precizním provedením.

Dlouholeté trápení s nedostatečně vytápěnou zimní zahradou mě přimělo tento problém konečně řešit. O svých výhodách mě přesvědčily elektrické topné kabely. A pokud hledáte topný kabel do podlahového topení, jistě vám mé vlastní srovnání dobře poslouží.

Topné kabely jsou vhodným řešením do prostor, které jsou charakteristické vyšší spotřebou tepla. Jedná se například o sklepní prostory, zimní zahrady, vstupní části domů a nejrůznější zastřešené prostory. Stejně tak jsou vhodné při vytápění terárií skleníků a podobných menších staveb a konstrukcí. Topné kabely bývají také umístěny na topných rohožích. Slouží také jako protimrazová ochrana potrubí a rovněž k vyhřívání okapů a svodů. Často se s nimi setkáte také ve formě samostatného topného okruhu v rámci podlahového topení nebo doprovodného trubkového topení. Topné kabely se instalují do vrstvy betonu nebo anhydritu. V tomto případě je velmi důležitá ochrana proti zamrznutí. Instalace topného kabelu je vesměs poměrně jednoduchá.

A které topné kabely by neměly chybět ve vašem finálním výběru?

Přehled nejlepších elektrických topných kabelů

Topný kabel s ochranným termostatem Arnold Rak HK-8.0-F

Univerzální topný kabel s ochranným termostatem Arnold Rak HK-8.0-F je vhodný zejména k využití ve formě doprovodného trubkového topení. Maximální teplota je 105 °C. Topný kabel je opatřen ochranou proti zamrznutí. Kabel tedy topí, jestliže teplota na snímači klesne pod 5 °C, ale v případě vyšší teploty není zbytečně spotřebovávána elektrická energie. Díky krytí IPX7 se topný kabel hodí pro vnitřní i vnější použití. K připojení slouží zástrčka s ochranným kontaktem. Celková délka topného drátu činí 8 metrů, napájecí vedení měří 2 metry. Topný výkon na 1 metr dosahuje 15 W. Celkový příkon je 120 W. Důležitá je také funkce ochrany proti mrazu.

Topný kabel s ochranným termostatem Arnold Rak HK-8.0-F
Větší obrázek na CONRAD.CZ

Výhody topného kabelu s ochranným termostatem Arnold Rak HK-8.0-F

 • Možnost vnitřního i venkovního použití
 • Zástrčka s ochranným kontaktem
 • Ochrana proti zamrznutí
 • Možnost vnitřního i venkovního použití

Nevýhody topného kabelu s ochranným termostatem Arnold Rak HK-8.0-F

 • Krátká délka topného kabelu (8 metrů)

>> Zjistit aktuální cenu

Topný kabel do podlah Arnold Rak 1200 W

Topný kabel do podlah Arnold Rak 1200 W
Větší obrázek na CONRAD.CZ

Podlahový topný kabel do podlah Arnold Rak 1200 W je vyroben v dvojitém provedení, takže přívodní i odváděcí vedení produkuje teplo. Vyvážené rozdělení tepla zaručuje delší životnost topného kabelu. Tento typ kabelu je možné položit pod podlahové krytiny, které jsou vhodné k vytápění. Topný kabel s topným výkonem 20 W na 1 metr je vhodný do prostor, kde jsou zvýšené nároky na teplo, jako jsou například sklepy, chodby, zimní zahrady apod. Celková délka topného drátu činí 80 metrů, samotné napájecí vedení je dlouhé 3 metry. Topný kabel není opatřen ochranou proti mrazu, ale vzhledem ke krytí IPX7 jej lze v případě potřeby použít i v exteriéru. Celkový příkon topného kabelu je 1200 W.

Výhody topného kabelu do podlah Arnold Rak 1200 W

 • Vhodný pro vnitřní i venkovní použití
 • Dlouhé napájecí vedení (3 metry)
 • Variabilní využití
 • Dvojitý topný kabel (vytápění v obou směrech)

Nevýhody topného kabelu do podlah Arnold Rak 1200 W

 • Chybějící ochrana proti mrazu

>> Zjistit aktuální cenu

Topný kabel Arnold Rak HK-12.0

Topný kabel Arnold Rak HK-12.0 disponuje zástrčkou s ochranným kontaktem. Jeho délka činí 12 metrů, přičemž topný výkon na 1 metr je 15 W, celkový příkon je celých 180 W. Kabel má krytí IPX7, takže je možné použít jej v interiéru i exteriéru. Mírnou nevýhodu představuje chybějící ochrana proti mrazu, na což je nutné brát ohled při venkovním použití topného kabelu. Maximální teplota je 105 °C a délka napájecího vedení dosahuje 2 metrů.

Výhody topného kabelu Arnold Rak HK-12.0

Topný kabel Arnold Rak HK-12.0
Větší obrázek na CONRAD.CZ
 • Možnost vnitřního i venkovního použití
 • Topný kabel s konektory
 • Zástrčka s ochranným kontaktem
 • Variabilní použití (terária, skleníky, pařeniště apod.)

Nevýhody topného kabelu Arnold Rak HK-12.0

 • Absence ochrany proti zamrznutí a kratší topný drát (12 metrů)

>> Zjistit aktuální cenu

Topný kabel do podlah Arnold Rak 1000 W

Dlouhý topný kabel do podlah Arnold Rak 1000 W měří celých 50 metrů. Jeho topný výkon na 1 metr činí 20 W, celkový příkon je až 1000 W. Délka napájecího vedení je dostatečná, celkem 3 metry. V neprospěch tohoto topného kabelu hovoří absence ochrany proti zamrznutí, proto je třeba brát to při jeho použití v potaz. Přesto je však díky krytí IPX7 možné použít tento topný kabel v interiéru i exteriéru.

Výhody topného kabelu do podlah Arnold Rak 1000 W

Topný kabel do podlah Arnold Rak 1000 W
Větší obrázek na CONRAD.CZ
 • Mimořádně dlouhý topný drát (50 metrů)
 • Možné použití v interiéru i exteriéru
 • Vysoký příkon (1000 W)
 • Dlouhé napájecí vedení (3 metry)

Nevýhody topného kabelu do podlah Arnold Rak 1000 W

 • Chybějící ochrana proti mrazu

>> Zjistit aktuální cenu

Tabulka se srovnáním vlastností produktů

Typ elektrického topného kabelu Příkon Venkovní použití Ochrana proti mrazu Délka Běžná cena
Topný kabel s ochranným termostatem Arnold Rak HK-8.0-F 120 W ano ano 8 metrů 2200-2600 Kč
Topný kabel do podlah Arnold Rak 1200 W 1200 W ano ne 80 metrů 5100-6000 Kč
Topný kabel Arnold Rak HK-12.0 180 W ano ne 12 metrů 2500-2700 Kč
Topný kabel do podlah Arnold Rak 1000 W 1000 W ano ne 50 metrů 5000-5500 Kč

Celkové hodnocení nejprodávanějších topných kabelů

Který topný kabel vybrat? Jestliže hledáte kabel k vytápění menšího prostoru, dostačující by měl být topný kabel s ochranným termostatem Arnold Rak HK-8.0-F. Například pro podlahové vytápění je vhodným řešením topný kabel do podlah Arnold Rak 1200 W v délce celých 50 metrů.

Zamlžené okno, přes které nejde vidět ani na metr, to je noční můra každého řidiče, když se začíná ochlazovat a pomalu přichází ranní mrazíky. Oškrábání námrazy je časově náročné a následné zamlžení okna navíc může představovat překážku pro bezpečnou jízdu. A to se většinou stane tehdy, když potřebujeme v zimě co nejrychleji odjet… Málo výkonné topení většinou nic nezmůže a je třeba čekat. Každý, kdo neparkuje v garáži, tyto potíže jistě velmi dobře zná. Levné, avšak velmi účinné řešení představují topení do auta, na které v zimě jistě nedáte dopustit!

Škrábání autoskel v mrazivém ránu není nijak příjemnou záležitostí. Stejně tak nastoupit do vymrzlého auta a čekat, dokud nezačne proudit teplý vzduch z topení. Jestliže nechcete letošní zimu nic ponechat náhodě a nastupovat do příjemně vyhřátého auta, pořiďte si spolehlivé topení do auta. V následující recenzi se dozvíte, které topení do auta bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám. Topení do auta je vhodné zejména do starších vozů a také do horských oblastí, kde se řidiči musí s mrazivým počasím potýkat mnohem častěji.

Přehled nejlepších topení do auta na 12 V

Vyhřívaní na autosklo Profi Power 2970003

Přídavné vyhřívání na autosklo Profi Power 2970003 s provozním napětím 12 V a výkonem 120 W účinně ochrání před námrazou i v tuhých mrazech. Podložka je charakteristická nízkou hmotností, ale velmi dobrou funkčností. Snadná je rovněž její instalace, mimo jiné i díky nízké hmotnosti (600 g). Nechybí ani kabel dlouhý 180 centimetrů. Během 20 minut provozu dečka odčerpá z akumulátoru 5-10 % energie. Jestliže chcete autobaterii šetřit, můžete použít 12V externí baterii, případně také 12V spínací hodiny. Takto budete mít jistotu, že auto bude zbaveno námrazy ve chvíli, kdy budete chtít odjet. Topný výkon dosahuje až 60 °C. Dečka je opatřena proudovou pojistkou a proti přehřátí slouží tepelná pojistka.

Vyhřívací podložka nemá žádná omezení v souvislosti se značkou a modelem vozidla. Proto je možné použít ji v jakémkoli autě. Nutné je však dbát na to, aby autosklo bylo nepoškozeno. V opačném případě by se mohlo i menší poškození v podobě takzvaného pavouka zhoršit a zapříčinit neodkladnou výměnu autoskla. Naopak pouhé povrchové poškození nepředstavuje pro instalaci vyhřívací podložky překážku. Konečně tak budete moci ráno ihned odjet, bez zdlouhavého škrábání oken. Při příchodu k autu podložku rychle odstraníte a uložíte například do kufru auta. Tím však možnosti použití vyhřívací podložky nekončí. Díky použití externí baterie je možné podložku použít jako vyhřívání do stanu nebo přímo spacího pytle.

 

Vyhřívaní na autosklo Profi Power 2970003
Větší obrázek na CONRAD.CZ

Výhody vyhřívaní na autosklo Profi Power 2970003

 • Všestranné použití ve všech typech aut
 • Účinná ochrana proti přetížení a přehřátí
 • Pohodlná instalace zevnitř vozidla na čelní sklo
 • Časové spínací hodiny

Nevýhody vyhřívaní na autosklo Profi Power 2970003

 • Vyšší pořizovací cena

>> Zjistit aktuální cenu

Keramický topný ventilátor do auta Cartrend

Keramický topný ventilátor do auta Cartrend o výkonu 120 W je ideálním pomocníkem pro odmražení autoskel. Provozní napětí činí 12 V. Praktická je také malá velikost tohoto přístroje umožňující snadné přenášení a manipulaci. Připojovací kabel do autozásuvky měří 175 centimetrů. Nevýhodou topného ventilátoru je poměrně pomalé zahřátí, které je však rychlejší než v případě klasického topení ve vozidle, a také vyšší hlučnost. Následně je však vytápění naprosto dostačující. Vytápění lze zapnout také bez použití ventilátoru. Keramický topný ventilátor však umožňuje i jiné použití, například k vytápění psí boudy a dalších malých prostor. Ovšem i jako ohřívač nohou vás příjemně překvapí. Topný ventilátor zaručuje udržení teploty nad bodem mrazu.

Výhody keramického topného ventilátoru do auta Cartrend

Keramický topný ventilátor do auta Cartrend
Větší obrázek na CONRAD.CZ
 • Kompaktní provedení
 • Dostatečný výkon díky keramickému topnému článku (120 W)
 • Spínací hodiny pro nastavení a udržení požadované teploty
 • Všestranné použití

Nevýhody keramického topného ventilátoru do auta Cartrend

 • Hlučnější provoz a pomalý náběh

>> Zjistit aktuální cenu

Síťový přímotop do auta Defa Warm Up Termini 1400

Praktický síťový přímotop do auta Defa Warm Up Termini 1400 je možné spustit manuálně nebo za využití spínacích hodin. Provozní napětí činí 230 V, výkon dosahuje 1400 W. Nutné je tedy počítat s tím, že tento přímotop není opatřen zabudovaným akumulátorem a je nutné jej připojit do sítě. Nedochází však k nežádoucímu oslabení autobaterie. Nechybí ani pojistka proti přehřátí. Zástrčka je opatřena ochranným kontaktem SCHUKO pro provoz na 230 V. Zprovoznění přímotopu je velmi jednoduché, pouze stačí připevnit jej zacvaknutím do držáku a zapojit do sítě. Díky malým rozměrům přímotop v autě nijak nepřekáží. Výkon síťového přímotopu je závislý na venkovní teplotě. Obecně je však jeho výkon velmi vysoký v porovnání s jinými typy topení do auta (přes 1000 W). Jedná se o dobré řešení pro každého, kdo neparkuje v garáži, ale zároveň má možnost připojit do vozu 230 V. Držák, který slouží k pohodlnému přenášení přímotopu, můžete snadno namontovat do interiéru vozidla.

Síťový přímotop do auta Defa Warm Up Termini 1400
Větší obrázek na CONRAD.CZ

Výhody síťového přímotopu do auta Defa Warm Up Termini 1400

 • Jednoduchá a rychlá montáž
 • Ochrana proti přehřátí
 • Provoz bez oslabení autobaterie
 • Nízká hmotnost

Nevýhody síťového přímotopu do auta Defa Warm Up Termini 1400

 • Větší rozměry

>> Zjistit aktuální cenu

Ionizátor DX-4314

Vadí vám zatuchlý vzduch pokaždé, když nastoupíte do auta? Potom by vás mohl příjemně překvapit ionizátor DX-4314 s provozním napětím 12 V a v elegantním stříbrném provedení a kompaktní velikosti, s hmotností pouhých 48 gramů. S jeho pomocí dojde k neutralizaci nepříjemného zápachu, například cigaretového kouře, výfukových plynů a dalších nepříjemných pachů. Díky možnosti načasování se ionizátor automaticky vypne po uplynutí 15 minut. Ionizátor lze snadno zapojit do zásuvky autozapalovače. Během chvilky je vzduch v kabině vozidla svěží, bez nepříjemného zápachu. Ionizátor neutralizuje pachy zdravým způsobem tvorbou záporně nabitých iontů, bez použití chemických přípravků. Někomu se však může zdát vzduch v interiéru až příliš elektricky nabitý, což nemusí citlivější osoby dobře snášet.

Výhody ionizátoru

Ionizátor DX-4314
Větší obrázek na CONRAD.CZ
 • Nejmodernější ionizační technologie
 • Neutralizace pachů bez použití chemie
 • Funkce časovače
 • Snadná instalace

Nevýhody ionizátoru

 • Větší rozměry

>> Zjistit aktuální cenu

Tabulka se srovnáním vlastností produktů

Typ topení do auta Napájení Hmotnost Barva Rozměry
Vyhřívaní na autosklo Profi Power 2970003 12 V 600 g oranžová 100×40 cm
Keramický topný ventilátor do auta Cartrend 12 V černá
Síťový přímotop do auta Defa Warm Up Termini 1400 230 V 595 g šedá 13,8×18,2×2,8 cm
Ionizátor DX-4314 12 V 48 g šedá 3,8×15,5×4 cm

Celkové hodnocení nejlepších topení do auta

Zaujala vás praktická topení do auta? Potom nezbývá, než si vybrat nejvhodnější model, který bude splňovat vaše požadavky. Jestliže hledáte levné, avšak praktické řešení, potom vás jistě nezklame Keramický topný ventilátor do auta Cartrend. V případě, že máte možnost zapojit přímotop přímo do sítě, pak můžete investovat do síťového přímotopu do auta Defa Warm Up Termini 1400, který vyniká vysokým výkonem.

Musím se přiznat, že nové modely napařovacích žehliček mě velmi zaujaly. Žehlení z duše nenávidím, o to příjemněji mě překvapilo, jak může dobrá žehlička usnadnit práci!

Osobně na žehličkách nejvíce oceňuji nejen dobrý výkon, ale ještě důležitější je pro mě kvalitní žehlicí plocha. Na vlastní kůži jsem se totiž přesvědčila, že žehlicí plocha s dobrou kluzností ušetří spoustu času i energie. Za užitečnou shledávám kromě možnosti vertikálního žehlení i velkou nádobku na vodu a dlouhý přívodní kabel. Při výběru žehličky je dobré dbát nejen na dobrý výkon, ale také snadnou manipulaci.

Recenze nejlepších napařovacích žehliček

ETA Viento 6284 90020

Napařovací žehlička ETA Viento 6284 90020 s příkonem 2400 W disponuje dvoukomorovým parním systémem, který zajišťuje dlouhotrvající napařování. Na sobě nezávislé komory jsou charakteristické stabilním výkonem. Stiskem tlačítka vznikne silný parní ráz, díky němuž bude textilie dokonale rovná. Efektivnější žehlení zaručuje také žehlicí plocha Eloxium premium, která velmi dobře vede teplo, jež je optimálně rozloženo. Plocha se vyznačuje také dobrou kluzností, vysokou nepřilnavostí a odolností proti poškození. Funkce AntiCalc zabraňuje tvorbě vodního kamene, díky čemuž se životnost žehličky prodlužuje. Další z funkcí, SelfClean, se postará o jednoduché čištění vnitřních částí žehličky. VerticalSteam umožňuje svislé napařování, což je vhodné například při žehlení záclon apod. Žehlicí plocha nemusí přijít do styku s jemnou tkaninou. Nechybí ani systém zajišťující automatické odpojení žehličky od elektrické sítě v případě delší nečinnosti nebo při převržení žehličky. Příjemně překvapí také dlouhá přívodní šňůra (3 metry) a objemná nádržka na vodu (300 ml).

Výhody napařovací žehličky ETA Viento 6284 90020

ETA Viento 6284 90020
Větší obrázek na MALL.cz
 • Funkce DripStop proti odkapávání vody
 • Velká nádržka na vodu (objem 300 ml)
 • Dvoukomorový parní systém pro konstantní výkon
 • Žehlicí plocha Eloxium premium pro dobré vedení tepla

Nevýhody napařovací žehličky ETA Viento 6284 90020

 • Vyšší hmotnost

>> Zjistit aktuální cenu

Philips GC3925/30 PerfectCare PowerLife

Napařovací žehlička Philips GC3925/30 PerfectCare Powerlife o příkonu 2500 W nabízí funkci OptimalTemp, tedy snadné nastavení ideální kombinace páry a teploty. Tkaniny jsou tak dokonale chráněny, ale zároveň precizně vyžehleny. Klouzavý povrch SteamGlide Plus zaručuje rychlý pohyb po žehleném prádle. Z hlediska bezpečnosti je důležitá funkce automatického vypnutí při nečinnosti. Vaše oblečení před skvrnami naopak ochrání systém proti odkapávání Drip Stop. Nechybí ani Calc Clean systém pro dlouhou životnost a dobrý výkon napařování. Opomenout nelze ani objemnou nádržku na vodu (300 ml).

Philips GC3925/30 PerfectCare PowerLife
Větší obrázek na MALL.cz

Výhody napařovací žehličky Philips GC3925/30 PerfectCare PowerLife

 • Funkce OptimalTemp pro nastavení perfektního poměru páry a teploty
 • Mimořádně velký plnicí otvor
 • Klouzavý povrch SteamGlide Plus
 • Praktická funkce Calc Clean pro dlouhou životnost a dobré provozní vlastnosti

Nevýhody napařovací žehličky Philips GC3925/30 PerfectCare PowerLife

 • Kratší přívodní kabel

>> Zjistit aktuální cenu

Philips GC4527/00 Azur Performer Plus

Napařovací žehlička Philips GC4527/00 Azur Performer Plus vyniká T-ionicGlide žehlicí plochou s výstupem páry na špičce. Zahřátí žehličky je rychlé díky příkonu 2600 W. Špička zvaná Triple Precision ještě zlepšuje přesnost jednotlivých pohybů a dobrou ovladatelnost zajišťuje také nízká hmotnost žehličky. O delší životnost žehličky se zaslouží integrovaná nádoba na vodní kámen a také samočisticí funkce. Vodní kámen se tak neusazuje uvnitř žehličky. Díky tomu bude napařovací výkon mnohem vyšší a žehlení efektivnější. Zejména při delším žehlení je nedocenitelná nízká hmotnost. Nepostradatelná je také bezpečnostní pojistka, díky níž se žehlička při nečinnosti sama vypne. Za zmínku stojí také režim ECO pro úsporu elektrické energie až o 20 procent. Nechybí ani možnost vertikálního napařování a systém Drip Stop proti tvoření skvrn.

Výhody napařovací žehličky Philips GC4527/00 Azur Performer Plus

Philips GC4527/00 Azur Performer Plus
Větší obrázek na MALL.cz
 • Automatické nastavení množství páry (Auto Steam Control)
 • Odolná žehlicí plocha T-ionicGlide pro rovnoměrnou distribuci tepla
 • Vysoký výkon pro rychlé zahřátí
 • Nízká hmotnost a dobrá ovladatelnost

Nevýhody napařovací žehličky Philips GC4527/00 Azur Performer Plus

 • Kratší přívodní kabel

>> Zjistit aktuální cenu

Philips GC4881/20 Azur Pro

Napařovací žehlička Philips GC4881/20 Azur Pro vyniká zejména velkou nádržkou na vodu (350 ml) pro plynulejší žehlení a také dlouhou špičkou pro dokonalou kontrolu. Speciální žehlicí plocha T-ionicGlide zajišťuje maximální kluznost a zároveň je odolná proti poškrábání. Ergonomicky tvarovaná rukojeť je nedocenitelná zejména při častém a dlouhém žehlení. Zahřátí žehličky je rychlé díky příkonu 2800 W. Z pohledu životnosti žehlení je důležitá integrovaná nádobka na zachytávání vodního kamene. Poté dochází díky funkci samočištění Self Clean k jeho vyplavení. Při žehlení je možné používat vodu z kohoutku. Žehlička umožňuje také vertikální napařování a samozřejmostí je funkce kropení. Z bezpečnostního hlediska je nedocenitelná bezpečnostní pojistka, která žehličku při nečinnosti nebo při převržení vypne. Dlouhý kabel usnadňuje manipulaci při žehlení.

Výhody napařovací žehličky Philips GC4881/20 Azur Pro

Philips GC4881/20 Azur Pro
Větší obrázek na MALL.cz
 • Velký objem nádržky (350 ml)
 • Odolná žehlicí plocha T-ionicGlide s vysokou kluzností
 • Dlouhý přívodní kabel
 • Vysoký výkon a rychlé zahřátí

Nevýhody napařovací žehličky Philips GC4881/20 Azur Pro

 • Vyšší spotřeba elektrické energie

>> Zjistit aktuální cenu

Tefal FV 3922E0 Easygliss 22

Odolná žehlící plocha Durilium s vysokou kluzností je hlavním benefitem napařovací žehličky Tefal FV 3922E0 Easygliss 22 o příkonu 2300 W. Úzká špička umožňuje přesnější žehlení i těch nejmenších detailů. Žehlička se vyznačuje také velmi snadným ovládáním a také inovativní funkci automatického nastavení vhodné kombinace teploty a páry podle konkrétní tkaniny. Vysoký výkon zaručuje ještě rychlejší žehlení. Větší pohodlí a bezpečnosti při používání žehličky zaručuje Anti-drip systém proti odkapávání vody a také Easy cord systém pro snadnou manipulaci s přívodní šňůrou. Praktický je rovněž systém rychlého plnění vodou bez rozlití. Úzká špička umožňuje přesné žehlení každého detailu a široká základna je zárukou lepší stability. Samozřejmostí je vertikální napařování, samočištění a kropení. Nedocenitelný je také dvojí odvápňovací systém.

Výhody napařovací žehličky Tefal FV 3922E0 Easygliss 22

Tefal FV 3922E0 Easygliss 22
Větší obrázek na MALL.cz
 • Automatické nastavení páry a teploty podle tkaniny
 • Dlouhý přívodní kabel
 • Dvojitý systém proti vodnímu kameni
 • Žehlicí plocha Durilium s mimořádnou kluzností

Nevýhody napařovací žehličky Tefal FV 3922E0 Easygliss 22

 • Nižší parní ráz (120 g/min) a menší příkon (2300 W)

>> Zjistit aktuální cenu

Tabulka se srovnáním napařovacích žehliček

Typ napařovací žehličky Příkon Žehlicí plocha Parní ráz Napařování Hmotnost Délka přívodního kabelu Objem nádržky Barva
ETA Viento 6284 90020 2400 W hliník 170 g/min 40 g/min 1,8 kg 3 m 300 ml vínová
Philips GC3925/30 PerfectCare PowerLife 2500 W keramika 180 g/min 45 g/min 1,5 kg 1,8 m 300 ml fialová
Philips GC4527/00 Azur Performer Plus 2600 W keramika 210 g/min 50 g/min 1,2 kg 2 m 300 ml černá/zlatá
Philips GC4881/20 Azur Pro 2800 W keramika 200 g/min 50 g/min 1,2 kg 2,5 m 350 ml modrá
Tefal FV 3922E0 Easygliss 22 2300 W keramika 120 g/min 40 g/min 1,6 kg 2 m 270 ml červená

Hodnocení oblíbených napařovacích žehliček

Ještě stále se nemůžete rozhodnout, která žehlička pro vás bude ta pravá? Pro nenáročné zákazníky je ideálním kandidátem napařovací žehlička Tefal FV 3922E0 Easygliss 22, která zaujme nejen příznivou cenou. Pro náročné hospodyňky je jako stvořená napařovací žehlička Philips GC4881/20 Azur Pro, která jistě zkrátí čas věnovaný žehlení.

Větší obrázek na MALL.czVětší obrázek na MALL.czVětší obrázek na MALL.czVětší obrázek na MALL.cz

Také se vám neustále hromadí prádla na žehlení a vy žehlení oddalujete, jak jen je to možné? Žehlení prádla nepatří mezi oblíbené domácí práce, ale naštěstí existují způsoby, jak si jej usnadnit. Já sázím mimo dobré žehličky na velké a stabilní žehlicí prkno!

Praktické žehlicí prkno by mělo splňovat několik následujících bodů. V první řadě je důležitá, aby žehlicí plocha byla dostatečně velká a umožňovala tak rychlé žehlení i větších kusů textilií. Vhodné rovněž je, když je žehlicí prkno opatřeno elektrickou zásuvkou a držákem šňůry, neboť díky tomu je možné s žehličkou mnohem snadnější pohybovat. Neméně podstatný je materiál, že kterého je ušit samotný potah. Po tom by mělo prádlo hladce klouzat, aby nebylo nutné jej neustále narovnávat. Samozřejmostí by měly být snadná manipulace a také dobrá skladnost.

Přehled nejlepších žehlicích prken

JATA 848 S

Žehlicí prkno JATA se schůdky 848 S je ideálním pomocníkem do menších prostor. Prkno na žehlení vyniká velmi stabilní konstrukcí s nosností až 270 kilogramů. Schůdky, které jsou jeho součástí, sahají do výšky 70 centimetrů, takže pro běžné domácí úkony jsou zcela dostačující. Samozřejmostí je protiskluzová úprava schůdků, stejně jako potah odolávající teplu a také odolný metalický nátěr. Rozměr žehlicí plochy je 107×34 centimetrů. Žehlení usnadňuje odkládací plocha na žehličku o rozměrech 32×19 cm. Celková hmotnost je vzhledem ke schůdkům vyšší, činí 7,5 kilogramů. Žehlicí místo, jehož součástí jsou schůdky, jsou skvělým řešením do malých bytů, kde šetří místo.

JATA 848 S
Větší obrázek na MALL.cz

Výhody žehlicího prkna JATA 848 S

 • Praktické schůdky s protiskluzovou úpravou
 • Odolný metalický nátěr
 • Odkládací plocha na žehličku
 • Příznivá pořizovací cena

Nevýhody žehlicího prkna JATA 848 S

 • Vyšší hmotnost (7,5 kilogramů)

>> Zjistit aktuální cenu

BRILANZ Primma

Žehlicí prkno BRILANZ Primma s velkou žehlicí plochou 130×48 centimetrů je velmi stabilní a pevné díky kovové konstrukci. Nechybí elektrická zásuvka a odkládací plocha vhodná i pro parní žehličku. Prkno je možné nastavit do výšky 73-99 centimetrů. Kovová žehlicí deska Mash je opatřena  10mm podložkou a potahem z hladkého materiálu usnadňujícího žehlení. Praktické jsou také stabilní kovové nohy s ochrannými patami na koncích. Při častém žehlení je nedo

BRILANZ Primma
Větší obrázek na MALL.cz

cenitelná elektrická zásuvka a držák šňůry, stejně jako odkladač na vyžehlené prádlo. Vlhkost vzniklá při žehlení je odváděna díky spodní nerezové mřížce.

Výhody žehlicího prkna BRILANZ Primma

 • Velká žehlicí plocha
 • Široké rozmezí výškového nastavení
 • Odkládací plocha vhodná i pro parní žehličku
 • Přihrádka na odkládání vyžehleného prádla

Nevýhody žehlicího prkna BRILANZ Primma

 • Vyšší hmotnost

>> Zjistit aktuální cenu

Vileda Viva Express Eco

Vileda Viva Express Eco
Větší obrázek na MALL.cz

Praktický set Vileda Viva Express Eco + rukávník je skvělým pomocníkem pro časté žehlení. Stabilní žehlicí prkno vyniká velkým rozměrem žehlicí plochy (120×38 centimetrů). Výšku prkna je možné nastavit v rozmezí 80-97 centimetrů. Nohy s protiskluzovou úpravou ještě zvyšují stabilitu prkna při žehlení. Prkno je opatřeno transportním zámkem pro snadné přenášení.

Pružný potah je vyroben z kvalitní bavlny. Perforace zaručuje propouštění páry, takže prádlo zůstane při žehlení suché. Elektrická zásuvka na žehličku je umístěna přímo na prkně a nechybí ani pohyblivý držák na šňůru. I rukávník je samozřejmě možné složit, aby nezabíral místo. Při žehlení rukávů a také nejrůznějších menších oděvů je nedocenitelný rukávník.

Výhody žehlicího prkna Vileda Viva Express Eco

 • Perforace zajišťuje propouštění páry při žehlení
 • Praktický rukávník součástí balení
 • Velký rozměr žehlicí plochy
 • Nastavitelná výška žehlicí plochy

Nevýhody žehlicího prkna Vileda Viva Express Eco

>> Zjistit aktuální cenu

Leifheit Air Board M Solid

Leifheit Air Board M Solid
Větší obrázek na MALL.cz

Žehlicí prkno Leifheit Air Board M Solid s plochou 120×38 centimetrů vyniká speciální technologií Thermo-Reflect. Ta zajišťuje odrážení tepla a páry, takže prádlo je částečně žehleno po obou stranách.

Žehlení je tak rychlejší o 33 procent. Prkno je vyrobeno z velmi lehkých materiálů pro snadnou manipulaci i složení, ale dostatečnou stabilitu zajišťuje pevný rám. Na nerovné podlaze se prkno přizpůsobí a samo vyrovná, stačí na něj pouze nepatrně zatlačit. Důležitý je také velký výškový rozsah, který činí 75-98 centimetrů, a také pevná odkládací plocha pro žehličku. Speciální tvar ještě více usnadňuje žehlení košil a halenek v oblasti ramen a límečku.

Výhody žehlicího prkna Leifheit Air Board M Solid

 • Nízká hmotnost (4,4 kg)
 • Technologie Thermo-reflect pro odrážení tepla a úsporu času i energie
 • Speciální tvarování pro žehlení košil v oblasti ramen
 • Dobrá stabilita a pevnost

Nevýhody žehlicího prkna Leifheit Air Board M Solid

 • Vyšší pořizovací cena

>> Zjistit aktuální cenu

Leifheit Air Board XL Ergo Plus

Stabilní, ale lehké je žehlicí prkno Leifheit Air Board XL Ergo Plus. Žehlicí prkno je charakteristické velkou plochou (140×38centimetrů), což umožňuje mnohem snazší žehlení i větších kusů oblečení, například povlečení. Pro efektivnější žehlení je důležitá také úprava materiálu zvaná Thermo-Reflect, která zajišťuje zpětné odrážení páry a tepla. Prádlo by tak mělo být žehlené z obou stran, časová úspora představuje až 33 procent.

Leifheit Air Board XL Ergo Plus
Větší obrázek na MALL.cz

Výška žehlicího prkna je plynule nastavitelná v rozmezí 75-98 centimetrů, takže ani vyšší osoby se při žehlení nemusí hrbit. Tvar prkna je navíc navržen tak, aby bylo možné při žehlení sedět. Samozřejmostí je odkládací plocha na žehličku, která je posuvná a opatřena elektrickou zásuvkou a prodlužovací šňůrou. Výhodu představuje také skutečnost, že prkno se při nerovnostech na podlaze vyrovná. V takovém případě na něj stačí mírně zatlačit. Prkno je také speciálně tvarováno pro snazší žehlení košil a halenek v oblasti ramen.

Výhody žehlicího prkna Leifheit Air Board XL Ergo Plus

 • Mimořádně velká žehlicí plocha
 • Technologie Thermo-reflect pro snazší žehlení a úsporu času i energie
 • Posuvná odkládací plocha na žehličku
 • Elektrická zásuvka a prodlužovací šňůra

Nevýhody žehlicího prkna Leifheit Air Board XL Ergo Plus

 • Vysoká pořizovací cena

>> Zjistit aktuální cenu

Tabulka se srovnáním vlastností recenzovaných žehlicích prken

Typ žehlicího prkna Hmotnost Příslušenství Barva Rozměry (š×h×v) Aktuální cena
JATA 848 S 7,5 kg schůdky červená 34×107 cm Zjistit aktuální cenu
BRILANZ Primma šedá 48×130×99 cm Zjistit aktuální cenu
Vileda Viva Express Eco rukávník modrá 38×120 cm Zjistit aktuální cenu
Leifheit Air Board M Solid 4,4 kg bílá/modrá 38×120×98 cm Zjistit aktuální cenu
Leifheit Air Board XL Ergo Plus 5 kg bílá/modrá 38×140×98 cm Zjistit aktuální cenu

Celkové hodnocení nejlepších žehlicích prken

Jistě už máte jasno v tom, jaké by mělo vaše nové žehlicí prkno být. Jak však vybrat konkrétní model? Praktické řešení představuje nejen díky integrovaným schůdkům žehlicí prkno JATA 848 S, které je cenově dostupné. Pro náročné ženy, které si chtějí žehlení co nejvíce usnadnit, je ideálním kandidátem žehlicí prkno Leifheit Air Board XL Ergo Plus, které vyniká velkou žehlicí plochou, v kombinace s dobrou stabilitou a relativně nízkou hmotností.

Tip pro vás

Pro snadné žehlení je samozřejmě důležitá také spolehlivá žehlička, i když ani ta za vás prádlo nevyžehlí. Kombinace stabilního velkého prkna a výkonné žehličky však zkrátí čas potřebný k žehlení na minimum!

Krbové vložky s teplovodním výměníkem jsou ideálním řešením pro milovníky klasických krbů, kteří zároveň uvažují o napojení na otopný systém. Moje vlastní srovnání vám jistě pomůže najít vhodného kandidáta i do vašeho domova!

Při výběru krbové vložky s teplovodním výměníkem je podstatný zejména poměr tepla, které je předáno do teplovodní soustavy. Vzniklé teplo se odvádí do zásobníku s teplou užitkovou vodou, akumulační nádrže a také rozvodů ústředního topení. V případě nízkoenergetického domu je vhodné pořídit si krbovou vložku s externím přívodem vzduchu.

Praktické rady pro instalaci

Vždy je však lepší svěřit instalaci krbové vložky do rukou profesionálů. Nutné je totiž dbát na to, aby byla zajištěna ochrana teplovodního výměníku proti přetopení, tedy vaření vody. Vhodné rovněž je chránit otopnou soustavu proti výpadku dodávky elektrické energie, neboť by došlo k zastavení oběhového čerpadla. V takovém případě se výměník nebude ochlazovat a mohlo by dojít k jeho poškození. Vhodným řešením je například zapojení oběhového čerpadla do náhradního zdroje elektřiny.

Přehled nejlepších krbových vložek

Krbová vložka ABX OXFORD TV

ABX OXFORD TV
Větší obrázek na Heureka.cz

Za zmínku stojí rovněž vysoká účinnost, která činí 80 procent. Výkon výměníku je 10-15 kW a objem vody 6/20,3 litrů. Spotřeba paliva činí 3,2 kilogramu za hodinu a minimální tah komínu je 12 Pa. Krbová vložka váží 125 kilogramů. Vytápěný prostor může mít velikost 200-280 metrů krychlových. K vytápění je možné používat palivo o maximální délce 54 centimetrů.

Výhody krbové vložky ABX OXFORD TV

 • Vysoká účinnost (až 80 procent)
 • Možnost používat palivo o délce 54 centimetrů
 • Nízká spotřeba paliva
 • Elegantní provedení

Nevýhody krbové vložky ABX OXFORD TV

 • Nižší vytápěcí schopnost (200-280 m3)

>> Zjistit aktuální cenu

Krbová vložka NORDICA 650

NORDICA 650
Větší obrázek na Heureka.cz

Krbová vložka NORDICA 650 se vyznačuje vysokou účinností, která dosahuje až 73 procent. Regulace je velmi snadná, zajištěna pouze jedním ovladačem. Nesporná výhoda této krbové vložky spočívá v předehřívání primárního, sekundárního i terciárního vzduchu. Objem výměníku tepla je 75 litrů. Pracovní tlak je maximálně 1,5 barů a pracovní teplota dosahuje 70 stupňů. Litinový rošt je opatřen límcem o šířce deseti centimetrů, který zabraňuje zanášení komína a také napomáhá udržet sklo čisté. Spotřeba dosahuje 6,5 kilogramů za hodinu.

Výhody krbové vložky NORDICA 650

 • Regulace jedním ovladačem
 • Vysoká účinnost (73 procent)
 • Velká vytápěcí schopnost (440 m3)
 • Decentní vzhled

Nevýhody krbové vložky NORDICA 650

 • Vysoká pořizovací cena

>> Zjistit aktuální cenu

Krbová vložka HS FLAMINGO AQUAFLAM 12 TV

HS FLAMINGO AQUAFLAM 12 TV
Větší obrázek na Heureka.cz

Spolehlivá krbová vložka HS FLAMINGO AQUAFLAM 12 TV umožňuje externí přívod vzduchu. Disponuje řadou bezpečnostních prvků a přípojkami vody po obou stranách. Bezpečnost zvyšuje standardní ochlazovací smyčka a také terciární přívod vzduchu, který předchází hromadění plynů přímo ve spalovací komoře. Nechybí ani automatická regulace hoření, které je řízeno vzduchovou klapkou spolupracující s řídicí jednotkou nainstalovanou přímo na zdi. Regulace průběhu hoření je zárukou výrazné úspory paliva. Zajištěna je třemi čidly. Důležité informace o teplotách jednotlivých čidel poskytuje grafický displej. Výhodou je jistě to, že není nutné instalovat klapku, neboť regulace je přímo součástí této krbové vložky. Dvojitý oplach skla je zajištěn předehřátým sekundárním vzduchem.

Výhody krbové vložky HS FLAMINGO AQUAFLAM 12 TV

 • Snadné ovládání (grafické zobrazení čidel, čerpadel a teplot)
 • Sekundární spalování a terciární přívod vzduchu
 • Jednoduché provedení vhodné do jakéhokoli interiéru
 • Automatická regulace hoření

Nevýhody krbové vložky HS FLAMINGO AQUAFLAM 12 TV

 • Robustnější provedení

>> Zjistit aktuální cenu

Krbová vložka HAAS+SOHN VESUVIO 20 TV

HAAS+SOHN VESUVIO 20 TV
Větší obrázek na Heureka.cz

Krbová vložka HAAS+SOHN VESUVIO 20 TV umožňuje přívod vzduchu z venkovních prostor, stejně tak jeho regulaci. Nedochází tak ke spalování vzduchu, který je již ohřátý. Díky tomu se toto zařízení hodí do izolovaných prostor. Dvojí spalování šetří palivo, neboť dochází k zužitkování zbytkových hořlavých plynů. S tím souvisí také nižší spotřeba paliva. Vychlazovací smyčka slouží jako ochrana proti přetopení výměníku, například při výpadku dodávky elektrické energie. Jako palivo poslouží kusové dřevo, ekobrikety, uhelné brikety, to vše o maximální délce 30 centimetrů. Výměník umožňuje snadné čištění. Krbová vložka je konstruována k otvírání z levé i z pravé strany. Krbová vložka se vyznačuje výkonem 25,5 kW, z toho 19,8 kW náleží teplovodnímu výměníku. Vodní obsah výměníku činí 71 litrů.

Výhody krbové vložky HAAS+SOHN VESUVIO 20 TV

 • Mimořádně vysoká účinnost (82 procent)
 • Vysoký výkon (25 kW) a vysoká vytápěcí schopnost (až 460 m3)
 • Snadné čištění výměníku
 • Regulace externího přívodu vzduchu a zabudovaná vychlazovací smyčka

Nevýhody krbové vložky HAAS+SOHN VESUVIO 20 TV

 • Vyšší pořizovací cena

>> Zjistit aktuální cenu

Krbová vložka HS FLAMINGO AQUAFLAM 25 TV

HS FLAMINGO AQUAFLAM 25 TV
Větší obrázek na Heureka.cz

Krbová vložka HS FLAMINGO AQUAFLAM 25 TV s výměníkem a manuální regulací má výkon 25 kW (z toho 4 kW do vzduchu, zbylých 21 kW do vody). Přívod externího vzduchu se ovládá pomocí táhla. Tato teplovodní vložka má účinnost celých 78 procent. Vytápěcí schopnost činí 420-600 metrů krychlových. Pro vytápění je možné používat palivové dřevo (o délce polen maximálně 55 centimetrů) nebo dřevěné brikety. Spotřeba paliva dosahuje 5 kilogramů za hodinu. Průměrná teplota spalin je 278 stupňů. Maximální provozní tlak činí 2,5 barů. Tepelný výměník má objem 36 litrů. Sklo je udržováno čisté díky dvojitému oplachu předehřátým sekundárním vzduchem. Systém Eko-Air-In zajišťuje centrální přívod vzduchů pomocí externího nasávání ze zadní části kamen. Krbová vložka je opatřena také ochlazovací smyčkou. Přípojky vody je možné instalovat ze dvou stran. U dvířek se nachází ovládání komínové klapky. Prosklení může být rovné, panoramatické nebo prizmatické. Součástí vybavení je clona v topeništi, litinový rošt a popelník pod roštem.

Výhody krbové vložky HS FLAMINGO AQUAFLAM 25 TV

 • Vysoká účinnost (celých 78 procent)
 • Sekundární spalování a terciární přívod vzduchu
 • Čisté sklo díky dvojitému oplachu sekundárním vzduchem
 • Regulace externího přívodu vzduchu pomocí táhla

Nevýhody krbové vložky HS FLAMINGO AQUAFLAM 25 TV

 • Robustnější provedení

>> Zjistit aktuální cenu

Tabulka s přehledným srovnáním krbových vložek

Model krbové vložky Výkon Vytápěcí schopnost Účinnost Hmotnost Cena
ABX OXFORD TV 15 kW 280 m3 80 % 130 kg 18000-21000 Kč
NORDICA 650 10 kW 440 m3 73 % 220 kg 71000-74000 Kč
HS FLAMINGO AQUAFLAM 12 TV 12 kW 136 kg 22000-25000 Kč
HAAS+SOHN VESUVIO 20 TV 25,5 kW 460 m3 82 % 209 kg 36000-40000 Kč
HS FLAMINGO AQUAFLAM 25 TV 25 kW 78 % 211 kg 31000-35000 Kč

Závěrečné hodnocení nejlepších krbových vložek

Která krbová vložka nejlépe splní svůj účel? Rozhodně neprohloupíte, když vsadíte na model ABX OXFORD TV, který v sobě spojuje velmi příznivou cenu a také dobré parametry, zejména mimořádně vysokou účinnost. Pozornosti náročnějších zákazníků by neměla ujít krbová vložka HAAS+SOHN VESUVIO 20 TV, která je rovněž charakteristická vysokou účinností a také výkonem.

Musím se přiznat, že má nedůvěra k bezsáčkovým vysavačům byla zprvu velmi vysoká. Přesvědčila mě však zkušenost mých rodičů, kteří na tento typ vysavače nedají dopustit. Bezsáčkový vysavač nakonec zvítězil i v mém případě a rozhodně toho nelituji! Pojďte se podívat na mou vlastní receni nejlepších bezsáčkových a vodních vysavačů!

V porovnání s klasickým sáčkovým vysavačem není vodní vysavač o nic méně účinný, samozřejmě záleží na konkrétním typu vysavače. V první řadě odpadává starost s nákupem sáčků a další dodatečné náklady. Vodní filtrace je navíc schopna zachytit nejjemnější prach, pyl i roztoče. Samozřejmostí je široká škála příslušenství, snadné přemisťování a výborný sací výkon.

Výhody vodních a bezsáčkových vysavačů

 • Snadná manipulace
 • Hygienické vyprazdňování
 • Menší náklady na provoz
 • Bez starostí s nákupem sáčků
 • Větší šetrnost k životnímu prostředí
  ETA NEPTUN 2404 90366
  Větší obrázek na MALL.cz

Přehled nejlepších bezsáčkových vysavačů

ETA NEPTUN 2404 90366

Bezsáčkový vysavač ETA NEPTUN 2404 90366 o příkonu 1150 W umožňuje suché i mokré vysávání. Nádoba na saponát má objem 3 litry. Díky širokému příslušenství (turbohubice, velká šamponovací hubice, univerzální podlahová hubice) je vysavač vhodný k čištění koberců, čalouněného nábytku a autosedadel. Sací výkon činí 250 W. Vysavač disponuje velkokapacitním prachovým filtrem o objemu 9 litrů, mikrofiltrem a také filtrem pro mokré vysávání. Samozřejmostí je úložný prostor pro navinutí kabelu. Nádoba na znečištěnou vodu má objem celých 12 litrů.

Výhody vodního vysavače ETA NEPTUN 2404 90366

 • Snadná manipulace a přemisťování
 • Velký akční rádius (9 metrů)
 • Vysoký příkon (1150 W)
 • Suché i mokré vysávání

Nevýhody vodního vysavače ETA NEPTUN 2404 90366

 • Robustní provedení a větší rozměry

>> Zjistit aktuální cenu

Hoover BREEZE BR71_BR30011

Bezsáčkový vysavač Hoover BREEZE BR71_BR30011 spadá do energetické třídy A. Opatřen je EPA 12 filtrem na výstupu, předmotorovým mikrofiltrem a pěnovým filtrem, regulací sání a teleskopickou kovovou trubicí. Jeho akční rádius je až 8 metrů. Určen je pro vysávání koberců i tvrdých podlah.

Hoover BREEZE BR71_BR30011
Větší obrázek na MALL.cz

Maximální příkon vysavače činí 700 W. Navíjení kabelu dlouhého 5 metrů je mechanické, pomocí pedálu. Celkový akční rádius činí 8 metrů. Vysavač je opatřen systémem separace prachu. Součástí vybavení je kobercová a podlahová hubice vhodná pro všechny typy podlah, hubice vhodná pro odstraňování zvířecích chlupů, štěrbinová hubice a prachový kartáč. Nechybí ani držadlo pro přenášení a samozřejmostí jsou pogumovaná kolečka, která zabrání poškození podlahy a která se navíc otáčí v rozsahu 360 stupňů.

Výhody vodního vysavače Hoover BREEZE BR71_BR30011

 • Velký pracovní rádius (8 metrů)
 • Široké příslušenství
 • Předmotorový filtr
 • Pogumovaná kolečka a teleskopická hubice pro snadnou manipulaci

Nevýhody vodního vysavače Hoover BREEZE BR71_BR30011

 • Nižší výkon (700 W)

>> Zjistit aktuální cenu

Hoover HYP1630 011

Vysavač Hoover HYP1630 011 o maximálním příkonu 1600 W je vybaven samostatným cyklónovým systémem filtrace, který ajišťuje zachytávání hrubších nečistot. Vysavač je určen na koberce i tvrdé podlahy. Speciální rotační hlavice Mini Turbo Pet je nepostradatelná při vysávání zvířecích chlupů z koberců i polstrování. K filtraci slouží samostatný cyklón a také vodní filtr. Nechybí ani předmotorový filtr, sestávající z omyvatelného HEPA filtru a pěnového filtru.

Hoover HYP1630 011
Větší obrázek na MALL.cz

Pracovní rádius 8 metrů je zajištěn kabelem dlouhým 5 metrů a hadicí o délce 1,5 metru. Navíjení kabelu je mechanické a samozřejmě je možné regulovat výkon během vysávání. Objem nádoby na prach činí 3,5 litru, což je naprosto dostačující. Hladina hluku dosahuje 85 decibelů. Součástí příslušenství je kobercová a podlahová hubice, hubice na parkety, štěrbinová hubice, prachový kartáč a hubice na nábytek. Pogumovaná kolečka otočná o 360 stupňů zabraňují poškození podlahové krytiny.

Výhody vodního vysavače Hoover HYP1630 011

 • Vysoký výkon (1600 W)
 • Předmotorový filtr (omyvatelný HEPA a pěnový filtr)
 • Variabilní nastavení výkonu
 • Velký objem nádoby na prach (3,5 litru)

Nevýhody vodního vysavače Hoover HYP1630 011

 • Vyšší hlučnost (85 decibelů)

>> Zjistit aktuální cenu

Vax Air Silence C86-AS-H-E

Vax Air Silence C86-AS-H-E
Větší obrázek na MALL.cz

Kompaktní vysavač Vax Air Silence C86-AS-H-E s příkonem 800 W nevyžaduje žádné sáčky. Užitečné je integrované příslušenství 3v1, měkčená odlehčená kolečka a automatické navíjení kabelu. Vyznačuje se poměrně tichým chodem (72 decibelů). Teleskopické kovové trubky ocení zejména vyšší osoby. Konstantní sací výkon je zajištěn díky pokročilé Multi-cyclonic technologii. Vysavač se vyznačuje příkonem 800 W a operačním rádiem o velikosti 90 metrů. Nádoba na nečistoty má objem 2,3 litrů. Praktický je LED indikátor plné nádoby, stejně jako omyvatelný HEPA 12 filtr. Vysavač spadá do energetické třídy A, zároveň se vyznačuje vysokou účinností při vysávání koberců i tvrdých podlah a nízkými prachovými emisemi. Samozřejmostí je široké příslušenství zahrnující podlahovou/kobercovou hubici, štěrbinovou hubici, kartáčovou hubici, parketovou hubici a hubici na čalounění. Podlahu před poškozením ochrání měkčená odlehčená kolečka.

Výhody vodního vysavače Vax Air Silence C86-AS-H-E

 • Nízká hlučnost (72 decibelů)
 • Velký operační rádius (9 metrů)
 • Integrované příslušenství 3v1
 • Měkčená kolečka v odlehčeném provedení

Nevýhody vodního vysavače Vax Air Silence C86-AS-H-E

 • Vyšší pořizovací cena

>> Zjistit aktuální cenu

Dyson Cinetic Big Ball Musclehead

Dyson Cinetic Big Ball Musclehead
Větší obrázek na MALL.cz

Bezsáčkový vysavač Dyson Cinetic Big Ball Musclehead je vybaven účinnými cyklony pro zachycení mikroskopických prachových částic. Flexibilní mado umožňuje snadný úklid, stejně jako zvětšená kapacita odpadní nádoby. Vysavač se při převržení dokonce sám vrátí do původní pozice. Důležitá je také teleskopická sací trubice o délce 125 centimetrů, která je ideální pro vysávání na hůře dostupných místech. Samopřepínací podlahová Musclehead hubice se sama přizpůsobí a nastaví podle typu podlahy. Praktická je také snadná výměna hubic mezi jednotlivými úkony. Regulace sacího výkonu je důležitá při vysávání lehčích textilií, například ubrusů, závěsů, menších koberců a předložek. Nedocenitelné je vylepšené hygienické vyprazdňování odpadní nádoby.

Výhody vodního vysavače Dyson Cinetic Big Ball Musclehead

 • Hygienické vysypávání odpadní nádoby se zvětšenou kapacitou
 • Vysoká pohyblivost
 • Samonavíjecí přívodní kabel
 • Flexibilní madlo

Nevýhody vodního vysavače Dyson Cinetic Big Ball Musclehead

 • Vysoká pořizovací cena

>> Zjistit aktuální cenu

Tabulka se srovnáním vodních a bezsáčkových vysavačů

Typ vysavače Příkon Hlučnost Délka kabelu Vodní filtrace Operační rádius Cena
ETA NEPTUN 2404 90366 1150 W 80 dB 6 m ano 9 m 4000-4500 Kč
Hoover BREEZE BR71_BR30011 700 W 78 dB 5 m ano 8 m 3000-3500 Kč
Hoover HYP1630 011 1600 W 85 dB 5 m ano 8 m 4500-4900 Kč
Vax Air Silence C86-AS-H-E 800 W 72 dB 6 m ne 9 m 6900-7500 Kč
Dyson Cinetic Big Ball Musclehead 750 W 77 dB 6,5 m ne 10 m 15000-16500 Kč

Závěrečné vyhodnocení nejlepších vodních vysavačů

Přemýšlíte o tom, že se konečně rozloučíte se starým sáčkovým vysavačem? Určitě nebudete litovat! Jen si vybrat ideálního nástupce. Pro začátek vás jistě příjemně překvapí bezsáčkový vysavač ETA NEPTUN 2404 90366, který je charakteristický velkým výkonem i širokým akčním rádiem. Pro náročné zákazníky je vhodným kandidátem vysavač Vax Air Silence C86-AS-H-E, který je oblíbený mimo jiné i pro tichý chod.

Teplovzdušné ventilátory se v nejedné domácnosti či kanceláři stávají praktickými pomocníky, na které zejména v zimě nedají jejich uživatelé opustit. I v mé domácnosti byl třeba přístroj na rychlé vyhřátí obývacího pokoje. Vlastnoručně sepsané srovnání mi pomohlo s výběrem. I vám jistě velmi dobře poslouží!

Teplovzdušné ventilátory nacházejí překvapivě široké využití. Nejčastěji jsou používány k vytápění chat a chalup, kde není jiná možnost. Stejně tak jsou teplovzdušné ventilátory nedocenitelné ve studených rodinných domech, kde je třeba v některých místnostech čas od času přitopit, například v obývacím pokoji apod. Čím dál častěji můžeme tyto praktické přístroje vidět v zimních zahradách, na zasklených balkonech a všude, kde je třeba rychle a efektivně vytopit spíše menší prostor.

Vybrané teplovzdušné ventilátory jsou také vybaveny funkcí studeného vzduchu, díky čemuž snadno nahradí klasický ventilátor a v horkém letním počasí poslouží stejně dobře. Důležitá je rovněž možnost oscilaci, díky níž je teplý vzduch lépe distribuován po celé místnosti. Ovšem i design přístroje by měl hrát svou roli, aby nenarušil celkový ráz interiéru. Teplovzdušnému ventilátoru by neměl chybět ani časovač.

A jaké teplovzdušné ventilátory se vyznačují těmi nejlepšími užitnými vlastnostmi?

Přehled nejlepších teplovzdušných ventilátorů

AEG HS 207 B

Teplovzdušný ventilátor AEG HS 207 B je charakteristický příkonem 900 W, případně 1800 W. Vyznačuje se velmi tichým chodem, až o 40 procent v porovnání s ostatními přístroji, díky Silent Air flow. Dva stupně výkonu jsou naprosto dostačující. V teplém počasí se osvědčuje studený vzduch. Takto plní přístroj funkci klasického ventilátoru. Teplovzdušný ventilátor s rozměry 30×23×15 centimetrů a nízkou hmotností (1,5 kilogramu) je opatřen ochranou proti převrácení a vyznačuje se rovněž velmi dobrou stabilitou. Neméně důležitá je také ochrana proti zamrznutí, která je nedocenitelná zejména na chatách a podobně.

AEG HS 207 B
Větší obrázek na MALL.cz

Výhody topného panelu AEG HS 207 B

 • Studený vzduch
 • Nízká hmotnost (1,5 kilogramu) a snadná manipulace
 • Velmi tichý chod
 • Moderní design

Nevýhody topného panelu AEG HS 207 B

 • Menší výkon

>> Zjistit aktuální cenu

Ardes 4P05T

Úsporný keramický teplovzdušný ventilátor Ardes 4P05T je vybaven elegantním digitálním displejem a dálkovým ovládáním. Maximální výkon teplovzdušného ventilátoru činí 2000 W. Keramické topné články se oproti klasickým topidlům vyznačují efektivnějším ohřevem a menší spotřebou elektrické energie (tato úspora činí až 30 procent). Rozměry 77×23×22 centimetrů a hmotnost 4,2 kilogramu činí z tohoto přístroje skladného pomocníka. Praktické jsou 2 stupně výkonu, eko a komfort.

Ardes 4P05T
Větší obrázek na MALL.cz

Teplovzdušný ventilátor se vyznačuje velmi tichým chodem a rovněž zamezuje vysoušení vzduchu. Pro větší bezpečnost při každodenním použití je přístroj opatřen ochranou proti přehřátí a převrhnutí, stejně tak zde naleznete kontrolku zapnutí. Nechybí ani časovač, který je možné nastavit až na 8 hodin, dále také integrované držadlo a funkce Antifrost.

Výhody topného panelu Ardes 4P05T

 • Velmi tichý chod
 • Ochrana proti přehřátí a převrhnutí pro bezpečnější provoz
 • Kompaktní a elegantní provedení
 • Praktický časovač na 8 hodin

Nevýhody topného panelu Ardes 4P05T

 • Vyšší hmotnost a horší manipulace

>> Zjistit aktuální cenu

ROHNSON R-8060

Elegantní keramický topný panel ROHNSON R-8060 o rozměrech 23×75×23 centimetrů umožňuje nastavení teploty v rozsahu 10–49 °C. Disponuje dotykovým ovládáním s LED displejem a také praktickým dálkovým ovladačem. Přístroj je vybaven také 8hodinovým časovačem s automatickým vypnutím a praktická je také možnost oscilace v rozmezí 80 stupňů. Maximální příkon tohoto ventilátoru činí 2 400 W, pro nižší stupeň 1200 W. Teplovzdušný ventilátor nabízí 3 úrovně nastavení, včetně proudění studeného vzduchu. Důležitá je ochrana proti přehřátí, která zvyšuje bezpečnost při používání přístroje, stejně jako je tomu v případě funkce automatického vypnutí při nechtěném převrhnutí ventilátoru. Díky nenápadné černé barvě ventilátor zapadne do jakéhokoli interiéru. Mírnou nevýhodu představuje vyšší hmotnost ventilátoru (4,5 kilogramu), což znesnadňuje jeho přenášení, ale zároveň zajišťuje lepší stabilitu. Manipulaci usnadňuje integrovaná rukojeť. Vzduchový filtr je opatřen odnímatelnou zadní mřížkou pro snadnější údržbu.

ROHNSON R-8060
Větší obrázek na MALL.cz

Výhody topného panelu ROHNSON R-8060

 • Tři úrovně nastavení
 • Studený vzduch
 • Komfortní dotykové ovládání s LED displejem
 • Praktický dálkový ovladač

Nevýhody topného panelu ROHNSON R-8060

 • Vyšší hmotnost

>> Zjistit aktuální cenu

Hecht 3610

Keramické topidlo HECHT 3610 se vyznačuje maximálním příkonem 2000 W a příkonem 1200/2000 W, samozřejmě v závislosti na zvoleném stupni. Rozměry 23×77×22 centimetrů činí z ventilátoru poměrně kompaktní přístroj, méně praktická je jeho vyšší hmotnost (4,5 kilogramu).

Hecht 3610
Větší obrázek na MALL.cz

Komfortní manipulaci zajišťuje dálkové ovládání a přehledný displej, který ukazuje aktuální teplotu v místnosti. I další funkce, které se ovládají pomocí tlačítek pod displejem, se zobrazují přímo na displeji, například ikona střídavého otáčení, stupeň nastavení a podobně. Nedocenitelné je také polohové čidlo, díky němuž dojde při převržení přístroje k jeho okamžitému vypnutí, stejně jako ochrana proti přehřátí, která zajistí vypnutí přístroje při překročení stanovené teploty.

Výhody topného panelu Hecht 3610

 • Ochrana proti přehřátí
 • Dálkový ovladač a přehledný displej
 • Možnost oscilace topidla
 • Polohové čidlo

Nevýhody topného panelu Hecht 3610

 • Vyšší hmotnost

>> Zjistit aktuální cenu

Sencor SFH 9012

Keramické topidlo Sencor SFH 9012 v elegantním černém provedení zapadne do nejednoho interiéru. Topidlo o rozměrech 49,5×24×17 cm má maximální příkon 2000 W. Díky dvěma úrovním nastavení topného výkonu (1200/2000 W) se přístroj přizpůsobí konkrétním požadavkům. Uživatelský komfort zvyšuje také dotykové ovládání s LED displejem, stejně jako možnost oscilace v rozmezí 80 stupňů. Topidlo se vyznačuje tichým chodem a nechybí ani 7,5h časovač automatického vypnutí.

Sencor SFH 9012
Větší obrázek na MALL.cz

Nechybí ani vzduchový filtr, odnímatelná zadní mřížka pro vstup vzduchu a bezpečnostní funkce vypnutí při nechtěném převrhnutí ventilátoru.

Výhody topného panelu Sencor SFH 9012

 • Ochrana proti přehřátí a převrhnutí přístroje pro větší bezpečnost
 • Možnost oscilace
 • Praktické dálkové ovládání a časovač vypnutí (7,5 hodin)
 • Vzduchový filtr

Nevýhody topného panelu Sencor SFH 9012

 • Robustnější provedení

>> Zjistit aktuální cenu

Přehledná tabulka se srovnáním teplovzdušných ventilátorů

Typ topného panelu Příkon Termostat Počet teplotních stupňů Hmotnost Barva Cena
AEG HS 207 B 1800 W ano 2 1,5 kg bílá/béžová 1900-2300 Kč
Ardes 4P05T 2000 W ano 2 4,2 kg černá 2200-2500 Kč
ROHNSON R-8060 2400 W 3 4,5 kg černá 2000-2500 Kč
Hecht 3610 2000 W ano 2 4,5 kg černá 1800-2400 Kč
Sencor SFH 9012 2000 W 2 černá 1700-2300 Kč

Závěrečné hodnocení nejlepších teplovzdušných ventilátorů

Stále ještě váháte, který teplovzdušný ventilátor vám bude nejvíce užitečný? Všestranným a cenově dostupným výrobkem je ventilátor Hecht 3610, který se vyznačuje dobrým výkonem. Pro náročné zákazníky je jako dělaný teplovzdušný ventilátor ROHNSON R-8060, který má dostatečně vysoký výkon a více nastavitelných stupňů.

Kuchyně je místem, kde trávíme hodně času, a proto je důležité uzpůsobit si ji k obrazu svému. Někdo preferuje velkou pracovní plochu, jiný si potrpí na prostorný dřez, někomu záleží zejména na typu varné desky. Všichni bez výjimky však potřebujeme dobré osvětlení při přípravě pokrmů. K tomu většinou nestačí běžné stropní svítidlo a do hry se dostávají světla pod kuchyňskou linku. A nezáleží na tom, zda potřebujete osvětlení pod starší kuchyňskou linku, nebo do nové kuchyně.

LED svítidla se těší vzrůstající oblibě a postupně nahrazují staré zářivky. LED svítidla pod kuchyňskou linku jsou cenově dostupná, navíc se postarají o úsporu elektrické energie. Jejich výhodou je také modularita. Jednotlivá svítidla lze snadno propojit a vytvořit tak osvětlení celé kuchyňské plochy. Opomenout nelze ani snadnou montáž. LED svítidla pod kuchyňskou linku jednoduše nahradí vaše stávající osvětlení a vytvoří ideální podmínky k vaření i pečení.

I moje stará zářivka pod kuchyňskou linkou nedávno dosloužila, proto mě čekal výběr nového, nenápadného modelu, který by na stejné místo skvěle zapadl a přizpůsobil se velikosti mé kuchyně. Do mého užšího výběru se dostalo pět světel pod kuchyňskou linku, na jejichž recenzi se můžete nyní podívat!

Výhody moderních LED svítidel pod kuchyňskou linku

 • Úspora elektrické energie (až 80 procent)
 • Možnost propojení více kusů svítidel pro osvětlení celé pracovní plochy
 • Nenápadný vzhled
 • Integrovaný LED zdroj
 • Snadná montáž

Detailní přehled nejlepších podlinkových LED svítidel

Velamp LED svítidlo RX14W

Podlinkové svítidlo Velamp LED RX14W je charakteristické nenápadným designem, díky němuž je vhodné do každé kuchyně. Zdroj svítidla tvoří LED lišta s výkonem 14 W. Díky svítivosti 1200 lumenů poskytuje tento model velmi dobré osvětlení pracovní plochy. Vyhovující je rovněž teplota světla činicí 4000 K, jedná se tedy o studené bílé osvětlení vhodné do kuchyňského koutu. Svítidlo o rozměrech 117,3×2,2×3,1 centimetrů se přizpůsobí vašemu prostoru, neboť součástí balení je také propojovací kabel pro spojení několika stejných svítidel do jednoho kompaktního celku, maximálně do výkonu 100 W.

Klady podlinkového LED osvětlení Velamp RX14W

 • Vysoká svítivost (1200 lumenů)
 • Možnost propojení několika svítidel
  Velamp LED svítidlo RX14W
  Větší obrázek na MALL.cz
 • Spolehlivá LED technologie
 • Montážní a propojovací sada součástí balení

Zápory podlinkového LED osvětlení Velamp RX14W

 • Mírně vyšší spotřeba elektrické energie

>> Zjistit aktuální cenu

Philips LED zářivka Linea 85086/31/16

Osvětlení pod kuchyňskou linku Philips LED Linea 85086/31/16 nabízí úsporu až 80 procent elektrické energie. Je opatřeno integrovanými LED diodami, které jsou naprosto dostačující pro osvětlení kuchyňského koutu. Svítidlo s maximálním příkonem 9 W je samozřejmě opatřeno vypínačem.  Celkový světelný výstup svítidla je 800 lumenů. Spolehlivé osvětlení se vyznačuje dlouhou životností (až dvacet let). Důležitá je možnost propojit více osvětlení do jednoho celku.

Klady podlinkového LED osvětlení Philips Linea 85086/31/16

Philips LED zářivka Linea 85086/31/16
Větší obrázek na MALL.cz
 • Možnost spojení několika svítidel
 • Příjemné bílé světlo (2700 K)
 • Dlouhá životnost (až 20 let)
 • Dostatečná svítivost (800 lumenů)

Zápory podlinkového LED osvětlení Philips Linea 85086/31/16

 • Robustnější provedení

>> Zjistit aktuální cenu

Velamp LED svítidlo RS10W

Osvětlení Velamp LED svítidlo RS10W je vhodným kandidátem do každé kuchyně, nejen díky svítivosti 580 lumenů. Nenápadné bílé svítidlo s integrovaným LED zdrojem zapadne do různě velkého prostoru. Teplota světla v hodnotě 4000 K značí studené bílé osvětlení, které je k přípravě pokrmů a vaření ideální. Svítidlo s rozměry 87,3×2×3,1 centimetrů poskytuje osvětlení o intenzitě 580 lumenů, které je k osvětlení kuchyňského koutu naprosto dostačující. Možné je rovněž propojení více kusů svítidel, až do maximálního výkonu 100 W.

Klady podlinkového LED osvětlení Velamp RS10W

 • Moderní svítidlo s integrovaným LED zdrojem a vypínačem
 • Studené bílé osvětlení vhodné do kuchyně (4000 K)
  Velamp LED svítidlo RS10W
  Větší obrázek na MALL.cz
 • Možnost napojení dalších svítidel pro dokonalé osvětlení celého prostoru
 • Vestavěný LED zdroj

Zápory podlinkového LED osvětlení Velamp RS10W

 • Nižší svítivost (580 lumenů)

>> Zjistit aktuální cenu

Philips LED zářivka Linea 85089/31/16

Kuchyňské svítidlo Philips Linea 85089/31/16 přináší velkou úsporu energie (až 80 procent) díky integrovaným LED diodám s maximálním příkonem 18 W. Svítidlo disponuje vypínačem. Velkou výhodu představuje možno propojit více stejných svítidel do jednoho celku. Světelný výstup činí 1600 lumenů, takže zajistí výborné osvětlení celé pracovní plochy. Teplota chromatičnosti je 4000 K, jedná se tedy o chladné bílé světlo.

Klady podlinkového LED osvětlení Philips Linea 85089/31/16

Philips LED zářivka Linea 85089/31/16
Větší obrázek na MALL.cz
 • Vysoká svítivost (1600 lumenů)
 • Možnost spojení jednotlivých osvětlení
 • Chladné bílé světlo ideální do kuchyně (4000 K)
 • Integrované LED diody s dlouhou životností

Zápory podlinkového LED osvětlení Philips Linea 85089/31/16

 • Vyšší pořizovací cena

>> Zjistit aktuální cenu

Velamp LED svítidlo RX11W

Svítidlo pod kuchyňskou linku Velamp LED RX11W je opatřeno integrovaným LED zdrojem a vypínačem. Je výborným kandidátem pro náhradu dříve používaných podlinkových svítidel. Svítivost dosahuje 850 lumenů, je tak naprosto dostačující pro osvětlení pracovní plochy. Teplota světla činí 4000 K, výsledkem je tedy studené bílé osvětlení, které je vhodné právě do kuchyně. Světlo o rozměrech 87,3×2,2×3,1 centimetrů umožňuje propojení více kusů, ovšem do maximálního výkonu 100 W. Balení obsahuje také propojovací kabel a montážní sadu.

Klady podlinkového LED osvětlení Velamp RX11W

 • Dostatečná svítivost (850 lumenů)
 • Propojovací kabel a montážní sada součástí balení
  Velamp LED svítidlo RX11W
  Větší obrázek na MALL.cz
 • Studené bílé osvětlení vhodné do kuchyně (4000 K)
 • Moderní LED technologie vyznačující se dlouhou životností

Zápory podlinkového LED osvětlení Velamp RX11W

 • Ostré osvětlení (může oslňovat)

>> Zjistit aktuální cenu

Přehledná tabulka se srovnáním podlinkových LED svítidel

Typ osvětlení pod kuchyňskou linku Maximální příkon Teplota chromatičnosti Rozměry Svítivost Barva Cena
Velamp LED svítidlo RX14W 14 W 4000 K 117,3×2,2×3,1 cm 1200 lm bílá 600-700 Kč
Philips LED zářivka Linea 85086/31/16 9 W 2700 K 3,6×54,8 cm 800 lm bílá 500-600 Kč
Velamp LED svítidlo RS10W 10 W 4000 K 87,3×2×3,1 cm 580 lm bílá 600-700 Kč
Philips LED zářivka Linea 85089/31/16 18 W 4000 K 3,6×112,4 cm 1600 lm bílá 700-900 Kč
Velamp LED svítidlo RX11W 11 W 4000 K 87,3×2,2×3,1 cm 850 lm bílá 400-600 Kč

Finální zhodnocení nejlepších světel pod kuchyňskou linku

A které svítidlo v tomto srovnání obstálo nejlépe? Nutno říci, že všechna svítidla mají dobré užitné vlastnostmi a spojuje je také elegantní, nenápadný vzhled. Z hlediska ceny a parametrů však stojí za vyzdvihnutí LED svítidlo pod kuchyňskou linku Velamp RX11W, které je cenově dostupné, ale vyznačuje se rovněž dostatečnou svítivostí.

Při výběru nového osvětlení nepatřila zářivková svítidla k mým favoritům, ale jejich srovnání mě přesvědčilo o tom, že by byla škoda se jim vyhýbat. I vás mé vlastní srovnání jistě přesvědčí o výhodách zářivkových světel!

Klasické žárovky ustupují zcela do pozadí a jsou vytlačovány nejen LED svítidly, ale také zářivkami. Moderní zářivky se vyznačují ještě delší životností v porovnání s klasickými žárovkami. Mnoho lidí se zářivkám vyhýbalo, neboť studené bílé osvětlení není vhodné do každé místnosti. V dnešní dnešní době jsou však zcela běžné zářivky poskytující teplé bílé osvětlení, které rovněž dokáže vytvořit příjemnou atmosféru.

Dříve byla zářivka symbolem nevzhledného svítidla, které do žádného interiéru příliš nezapadalo. Přehnaně velká svítidla na sebe poutala až příliš mnoho pozornosti, ovšem v negativním smyslu slova. Časy se však mění a s nimi i vzhled zářivkových svítidel. Díky tomu jsou k dnes dostání spolehlivá zářivková svítidla, která dokonale zapadnou i do toho nejmodernějšího interiéru. I sortiment zářivkových svítidel je tak rázem překvapivě různorodý.

Oproti všeobecnému přesvědčení jsou zářivková svítidla opravdu všestranně využitelná. Moderní zářivkové osvětlení se totiž hodí takřka do každého interiéru. Nenápadné zářivkové osvětlení se hodí zejména do chodeb, vstupních prostor apod. Naopak moderní, výrazné zářivkové osvětlení můžete směle použít i do obývacího pokoje, kuchyně a dalších obytných místností.

Detailní přehled designových zářivkových svítidel

Která svítidla vynikají dobrou kvalitou a také moderním designem? Jedná se zejména o zářivková světla značky Philips, která se těší velké oblibě mezi běžnými i náročnějšími zákazníky. Pojďme si však už představit nejlepší zářivková svítidla!

Zářivkové svítidlo Philips 40339/11/16

Philips 40339/11/16
Větší obrázek na MALL.cz

Zářivkové svítidlo Philips 40339/11/16 poskytuje rozptýlené teplé bílé světlo. Světlo zaujme poněkud netradičním hnědým provedením. Možnost nastavit intenzitu světla umožňuje vytvoření té správné atmosféry. Závěsné svítidlo je opatřeno 3 lanky. Díky nastavitelné výšce se světlo dokonale přizpůsobí každému prostoru. Zdrojem je kruhová zářivka s paticí G13. Světelný tok je 4200 lumenů a teplota chromatičnosti 2700 K. Svítidlo o rozměrech 44,4×44,4×160 centimetrů spadá do energetické třídy A.

Výhody závěsného zářivkového svítidla Philips 40339/11/16

 • Možnost stmívání
 • Příjemné rozptýlené světlo
 • Nastavitelná výška
 • Vysoká svítivost

Nevýhody závěsného zářivkového svítidla Philips 40339/11/16

 • Vyšší pořizovací cena

>> Zjistit aktuální cenu

Zářivkové svítidlo Massive Lora 30244/48/10

Zářivkové svítidlo Massive Lora 30244/48/10 zaujme kulatým tvarem a elegantním kovovým vzhledem. Ke svícení je využita úsporná zářivková kruhová trubice. Tento model náležející do energetické třídy A nabízí široké využití při osvětlení obytných místností, chodeb i reprezentativních prostor. Zářivkové světlo je vyrobeno z plastu a kovu, které tvoří promyšlený celek. Svítidlo o rozměrech 10,5×35×35 centimetrů je dodáváno včetně zdroje s maximálním příkonem 22 W a paticí G13.

Výhody stropního zářivkového svítidla Massive Lora 30244/48/10

Massive Lora 30244/48/10
Větší obrázek na MALL.cz
 • Nízká pořizovací cena
 • Netradiční kulatý tvar
 • Včetně úsporného zdroje
 • Široké využití

Nevýhody stropního zářivkového svítidla Massive Lora 30244/48/10

 • Méně zajímavé provedení

>> Zjistit aktuální cenu

Zářivkové svítidlo Philips 40341/48/16

Elegance a jednoduchost, těmito dvěma slovy lze vystihnout zářivkové svítidlo Philips 40341/48/16, které má jen pramálo společného s dřívějšími nevzhlednými zářivkami. Světlo charakteristické rovnými liniemi je vyrobeno z kovu s moderní povrchovou úpravou. Součástí balení je úsporná lineární zářivka o maximálním příkonu 28 W a s paticí typu G5. Svítidlo spadá do energetické třídy A+. Světelný tok činí 2625 lumenů, takže svítidlo je naprosto dostačující k osvětlení středně velkých prostor. Nespornou výhodou tohoto svítidla je možnost výškového nastavení podle potřeby a dispozic prostoru.

Výhody závěsného zářivkového svítidla Philips 40341/48/16

Philips 40341/48/16
Větší obrázek na MALL.cz
 • Vysoká svítivost
 • Elegantní nadčasový design
 • Energetická úspornost
 • Nastavitelná výška

Nevýhody závěsného zářivkového svítidla Philips 40341/48/16

 • Vyšší pořizovací cena

>> Zjistit aktuální cenu

Zářivkové svítidlo Philips Ecomoods 40340/11/16

Stropní zářivkové svítidlo Philips Ecomoods 40340/11/16 si zakládá nejen na dokonalé funkčnosti, ale také na moderním designu. Kulatý tvar svítidla působí odlehčeným dojmem, hnědá barva ještě umocňuje elegantní vzhled, stejně jako kombinace kovu a skla. K osvětlení je použita kruhová úsporná zářivka s maximálním příkonem 60 W a s paticí G13. Světlo se rozptyluje po prostoru. Světelný tok činí 5000 lumenů, díky čemuž tento model perfektně osvětlí i větší místnost. Teplota chromatičnosti je 2700 K, jedná se tedy o příjemné teplé světlo, které je vhodné zejména do obytných místností.

Výhody stropního zářivkového svítidla Philips Ecomoods 40340/11/16

Philips Ecomoods 40340/11/16
Větší obrázek na MALL.cz
 • Vysoká svítivost
 • Příjemné teplé bílé světlo vhodné do obytných prostor
 • Elegantní a netradiční design
 • Kvalitní použité materiály

Nevýhody stropního zářivkového svítidla Philips Ecomoods 40340/11/16

 • Vyšší pořizovací cena

>> Zjistit aktuální cenu

Zářivkové svítidlo Massive 33081/48/10

Nástěnné svítidlo Massive 33081/48/10 zaujme luxusním stříbrným provedením. Vyrobeno je totiž z kvalitního kovu. Osvětlení se dokonale hodí pro osvětlení tmavých chodeb, schodišť a dalších menších prostor. Stejně tak je vhodné použít jej k nasvícení konkrétního předmětu, například obrazu apod. Svítidlo disponuje paticí typu G5 a je určeno pro lineární úspornou zářivku o maximálním příkonu 8 W, která je součástí balení. Svítidlo o rozměrech 5,1 a 32,9 centimetrů je také opatřeno vypínačem přímo na podstavci.

Massive 33081/48/10
Větší obrázek na MALL.cz

Výhody nástěnného zářivkového svítidla Massive 33081/48/10

 • Luxusní design
 • Kvalitní povrchová úprava
 • Variabilní použití (osvětlení menších prostor i konkrétních předmětů)
 • Vypínač přímo na svítidle

Nevýhody nástěnného zářivkového svítidla Massive 33081/48/10

 • Menší svítivost

>> Zjistit aktuální cenu

Srovnání zářivkových svítidel v přehledné tabulce

Model zářivkového světla Světelný zdroj Maximální příkon Světelný tok Typ Barva Cena
Philips 40339/11/16 kruhová úsporná zářivka 4200 lm závěsné hnědá 5500-5800 Kč
Massive Lora 30244/48/10 kruhová úsporná zářivka 22 W stropní stříbrná 1400-1800 Kč
Philips 40341/48/16 úsporná zářivka 28 W 2625 lm závěsné stříbrná 4000-4300 Kč
Philips Ecomoods 40340/11/16 kruhová úsporná zářivka 60 W 5000 lm stropní hnědá 3800-4200 Kč
Massive 33081/48/10 úsporná zářivka 8 W nástěnné stříbrná 2000-2300 Kč

Finální hodnocení nejoblíbenějších zářivkových svítidel

Padla už vaše volba na zářivková svítidla, ale váháte nad konkrétním modelem? Pro začátek vás jistě přesvědčí svítidlo Massive Lora 30244/48/10, které je cenově dostupné a vyniká také moderním provedením. Pro náročné uživatele je jako stvořené světlo Philips 40339/11/16, které se stane ozdobou každého interiéru!

Nevím, jak vás, ale mně osobně moderní LED svítidla velmi zaujala a při výběru nového svítidla do jídelny bylo okamžitě jasné, že moje volba padne právě na stropní LED svítidla. Vlastnoručně sepsané srovnání mi následné rozhodování o volbě konkrétního svítidla značně usnadnilo, takže se o něj s radostí podělím i s vámi!

Oproti tradičním žárovkám se LED žárovky vyznačují 30násobnou životností, tedy až 30 tisíc hodin, či dokonce 50 tisíc hodin. Mnoho lidí se od jejich pořízení nechá odradit vyšší pořizovací cenou, ale je třeba si uvědomit, že jejich návratnost bohatě překoná vynaložené náklady. Sortiment LED svítidel se navíc velmi rychle rozšiřuje a nabízí mnohem větší možnosti.

Výhody LED svítidel

 • Nízká spotřeba elektrické energie
 • Šetrnost k životnímu prostředí
 • Bohatá návratnost
 • Dlouhá životnost
 • Méně starostí

Přehled designových stropních LED svítidel

Stropní LED svítidlo Philips Stonez 40828/38/16

Philips Stonez 40828/38/16
Větší obrázek na MALL.cz

Harmonický vzhled stropního LED svítidla Philips Stonez 40828/38/16 pozvedne každý interiér na vyšší úroveň. V podstatě se jedná o tři kulatá svítidla, která tvoří promyšlený, ale zároveň nenápadný celek. Patrná je inspirace přírodou, a proto je použitý kov opatřen přírodní povrchovou úpravou. Stropní světlo o rozměrech 34,5×5,9×34,1 cm je vybaveno LED diodou s maximálním příkonem 9×2,5 W (odpovídá klasické 120W žárovce). Díky světelnému toku 1650 lumenů bude dostatečně osvětlena menší i středně velká místnost, samozřejmě příjemným hřejivým světlem.

Výhody stropního svítidla Philips Stonez 40828/38/16

 • Výkonná a úsporná LED dioda
 • Vysoký světlený tok (1650 lumenů)
 • Kovový materiál s elegantní povrchovou úpravou
 • Tři svítidla spojená v jeden celek

Nevýhody stropního svítidla Philips Stonez 40828/38/16

 • Vyšší pořizovací cena

>> Zjistit aktuální cenu

Stropní LED svítidlo Philips hue Beyond 71201/31/PH

Moderní stropní LED svítidlo Philips hue Beyond 71201/31/PH je vskutku všestranné. Nadčasový vzhled svítidla umocňují použité materiály, kvalitní kov a elegantní sklo. Je možné jej připojit k domácí bezdrátové síti a ovládat jej prostřednictvím chytrých zařízení iOS nebo Android, odkudkoli z vašeho domova. Stmívatelné svítidlo je vybaveno dvěma nezávislými zdroji, které umožňují působivé scénické osvětlení podle vaší momentální nálady, stejně jako dostatečné bodové osvětlení, například pracovní plochy. Světlo je možné nastavit také na dobu, kdy nejste doma, a účinněji tak chránit majetek. Lze využít naplánovaného alarmu, nebo časovače, který bude světlo vypínat a zapínat v určenou dobu, nebo zcela náhodně.

Systém je neustále vylepšován a aktualizován, samozřejmě bezdrátově. K můstku Philips hue je možné připojit až 50 žárovek a svítidel. Můžete začít zlehka a postupně přidávat další výrobky Philips hue. Osvětlení se ovládá prostřednictvím aplikace Philips hue, která je určena pro chytrá zařízení iOS i Android. Svítidlo lze také využít k upozorňování na příchozí zprávy, nové aktualizace na sociálních sítích apod., vše navíc za pomoci jemného pulzu barevného světla, které nepůsobí nijak rušivě.

Philips hue Beyond 71201/31/PH
Větší obrázek na MALL.cz

Čtyři LED zdroje mají výkon 4,5 W, představují tedy ekvivalent ke klasické žárovce o výkonu 28 W. Životnost lampy je až 15 000 hodin.

Výhody stropního svítidla Philips Hue Beyond 71201/31/PH

 • Dva nezávislé světelné zdroje
 • Ovládání pomocí chytrých zařízení
 • Nastavitelná barva osvětlení
 • Možnost připojení až 50 dalších svítidel

Nevýhody stropního svítidla Philips Hue Beyond 71201/31/PH

 • Vysoká pořizovací cena

>> Zjistit aktuální cenu

Stropní LED svítidlo Philips Dyna 53233/31/16

Philips Dyna 53233/31/16
Větší obrázek na MALL.cz

Luxusní stropní LED svítidlo Philips Dyna 53233/31/16 je opatřeno 3 bodovými světly, které připomínají malé reflektory. Díky tomu světlo působí velmi moderním dojmem a skvěle se hodí do minimalisticky zařízených interiérů. Ještě lépe vynikne v industriálním prostředí. Tři bodová svítidla jsou také velmi praktická, neboť je možná natočit je vždy podle potřeby. Samozřejmostí je dostatečná svítivost. Bílé provedení ještě umocňuje elegantní vzhled. Výkonné svítidlo je vhodné jako plošné i bodové osvětlení, které lze nastavit podle aktuální potřeby. Stropní světlo o rozměrech 19,5×11,3×19,5 centimetrů disponuje LED zdrojem s maximálním příkonem 3×3 W (náhrada klasické 55W žárovku).

Výhody stropního svítidla Philips Dyna 53233/31/16

 • Praktická bodová svítidla
 • Otočný držák a pohyblivá hlava
 • Variabilní použití
 • Luxusní bílé provedení

Nevýhody stropního svítidla Philips Dyna 53233/31/16

 • Převaha plastových komponent

>> Zjistit aktuální cenu

Stropní LED svítidlo Eglo Giron 95004

Hranaté stropní LED svítidlo Eglo Giron 95004 sází na minimalistický design a luxusní bílou a barvu. Kombinace ocelové konstrukce a bílého skleněného svítidla je zároveň velmi nadčasová. Světlo je opatřeno integrovanou LED žárovkou o výkonu 16 W. Svítidlo poskytuje příjemné bílé osvětlení o světelném toku 1600 lumenů, které je vhodné zejména do obytných místností. Svítidlo o rozměrech 28×7×28 cm je samozřejmě možné umístit na strop, ale stejně tak jej můžete instalovat na stěnu. Díky krytí IP44 lze svítidlo použít i k osvětlení terasy, balkonu či vstupního prostoru vašeho domu.

Výhody stropního svítidla Eglo Giron 95004

Eglo Giron 95004
Větší obrázek na MALL.cz
 • Minimalistický design
 • Teplé bílé světlo
 • Dostatečný světelný tok (1600 lumenů)
 • Krytí IP44 (možné venkovní použití)

Nevýhody stropního svítidla Eglo Giron 95004

 • Až příliš nenápadný vzhled

>> Zjistit aktuální cenu

Stropní LED svítidlo Ledko 00207

Nenápadné, leč působivé stropní LED svítidlo Ledko 00207 vyniká nízkou spotřebou elektrické energie. Maximální příkon světla činí 24 W a světelný tok 2238 lumenů je k osvětlení místnosti naprosto dostačující. Kulaté svítidlo o průměru 46 centimetrů je charakteristické moderním designem, přesto však nepůsobí nijak extravagantně, tudíž zapadne do jakéhokoli interiéru. Elegantní vzhled ještě umocňuje bílá barva a kombinace kovu a plastu. Světelný zdroj představuje integrovaná led dioda.

Výhody stropního svítidla Ledko 00207

Ledko 00207
Větší obrázek na MALL.cz
 • Jednoduchý nadčasový design
 • Elegantní bílá barva
 • Integrovaný LED zdroj
 • Velká svítivost (2238 lumenů)

Nevýhody stropního svítidla Ledko 00207

 • Vyšší pořizovací cena

>> Zjistit aktuální cenu

Tabulka se srovnáním nejlepších stropních svítidel

Model stropního LED svítidla Maximální příkon Svítivost Materiál Barva Cena
Philips Stonez 40828/38/16 9×2,5 W 1650 lm plast/kov béžová 4500-5000 Kč
Philips hue Beyond 71201/31/PH 4×4,5 W   sklo/kov bílá 11000-12000 Kč
Philips Dyna 53233/31/16 3×3 W 540 lm plast bílá 1100-1400 Kč
Eglo Giron 95004 16 W 1600 lm plast/kov bílá 1200-1600 Kč
Ledko 00207 24 W 2238 lm plast/kov bílá 3600-4200 Kč

Nejoblíbenější stropní svítidla: závěrečné srovnání

Jak je vidět, sortiment LED svítidel je neuvěřitelně rozmanitý a vybere si z něj opravdu každý! Sázíte na elegantní design, nebo se nebojíte výraznějších modelů, které celý interiér patřičně ozvláštní? Decentní, a navíc cenově dostupné řešení představuje stropní svítidlo Eglo Giron 95004, které najde uplatnění snad ve všech místnostech vašeho domu či bytu. Vaší pozornosti by nemělo uniknout ani stropní LED svítidlo Philips Stonez 40828/38/16, které zaujme netypickým tvarem, ale samozřejmě dostatečně osvětlí každý kout.

Terasa je sice báječná věc, ale jen pokud plní svůj účel. Zejména letní večery na terase mohou být kouzelné, ale proto je třeba terasu dobře zařídit a trochu se o ni starat. V případě mé terasy bylo načase uznat, že její osvětlení by si po všech těch letech zasloužilo obměnu. Výsledkem dlouhého hledání a porovnávání všech důležitých parametrů bylo pět nejlepších venkovních svítidel určených pro venkovní použití. S radostí se s vámi podělím o mé vlastní srovnání, které i vám jistě bude k užitku při výběru venkovních nástěnných lamp.

Nástěnná venkovní svítidla rozhodně neslouží pouze k osvětlení vstupní části do vašeho domu. Neméně podstatnou roli hrají při osvětlení celé zahrady. Že nemáte zahradu? I vaše terasa, na které trávíte příjemné letní večery, si zaslouží dostatečné a stylové osvětlení. A co nejrůznější cestičky nebo příjezdová cesta? I v tomto případě jsou venkovní svítidla naprosto nepostradatelná!

Výhodou nástěnných lamp je jejich všestrannost a variabilita. Pro osvětlení dané plochy můžete použití libovolný počet nástěnných lamp. Důležité je však promyslet jejich umístění už při stavbě. Avšak i dodatečně lze nástěnná svítidla instalovat, ovšem v tomto případě bude nutné trochu upravit rozvody elektrické energie. Ale ani to není nic složitého a za dokonale osvětlenou zahradu nebo příjezdovou cestu to jistě stojí!

Před nákupem svítidla se však ujistěte, že vybraný model je vhodný pro venkovní použití. Svítidlo by mělo být zkonstruováno se stupněm krytí IP44, který jej ochrání proti stříkající vodě.

Přehled spolehlivých venkovních svítidel na zeď

Kteří výrobci hrají prim na poli nástěnných venkovních svítidel? Přední příčky už mnoho let okupují světla značky Philips. Ovšem ani jiní výrobci nezaostávají a na trh se tak dostávají stále další a další venkovní nástěnná svítidla, které respektují nejen současné designové trendy, ale také nároky na funkčnost. Která nástěnná svítidla by neměla ujít vaší pozornosti?

Philips Capricorn 16455/93/16

Philips Capricorn 16455/93/16
Větší obrázek na MALL.cz

Nenápadné, ale zajímavé kulaté svítidlo Philips Capricorn 16455/93/16 je vyrobeno z vysoce odolného hliníku a opatřeno je kvalitním plastovým stínidlem. Opatřeno je integrovaným LED zdrojem o maximálním příkonu 6 W. Světelný tok činí 600 lumenů. Svítidlo se vyznačuje také dlouhou životností, která dosahuje až 25 tisíc hodin. Hřejivé bílé světlo zahradu zútulní a navodí příjemný dojem.

Výhody venkovního nástěnného svítidla Philips Capricorn 16455/93/16

 • Nenápadný vzhled
 • Úsporné osvětlení
 • Příjemné teplé světlo
 • Kvalitní a odolné materiály

Nevýhody venkovního nástěnného svítidla Philips Capricorn 16455/93/16

 • Méně elegantní design

>> Zjistit aktuální cenu

Philips Ledino Elysium 17219/47/16

Jednoduché a nadčasové svítidlo Philips Ledino Elysium 17219/47/16 na první pohled zaujme čtvercovým provedením. Nástěnné svítidlo je vyrobeno z kombinace hliníku a plastu. LED zdroj o příkonu 6 W poskytuje dostatečné osvětlení. Životnost svítidla dosahuje až 20 tisíc hodin. Teple bílé osvětlení zútulní každou zahradu i terasu. A světlo o toku 380 lumenů je dostačující pro osvětlení menších prostor, tedy balkonů a teras. Ale kombinace několika nástěnných lamp se postará o perfektní ozáření zahrady apod.

Philips Ledino Elysium 17219/47/16
Větší obrázek na MALL.cz

Výhody venkovního nástěnného svítidla Philips Ledino Elysium 17219/47/16

 • Dlouhá životnost (až 20 tisíc hodin)
 • Hřejivé bílé světlo
 • Precizní provedení
 • Luxusní čtvercový vzhled

Nevýhody venkovního nástěnného svítidla Philips Ledino Elysium 17219/47/16

 • Menší světelný tok (380 lumenů)

>> Zjistit aktuální cenu

Philips Python 17323/47/16

Philips Python 17323/47/16
Větší obrázek na MALL.cz

Nástěnné venkovní svítidlo Philips Python 17323/47/16 je vyrobeno z kvalitní oceli, která je odolná vůči korozi, působení UV záření i nepříznivým povětrnostním podmínkám. Integrovaný LED zdroj o maximálním příkonu 6 W poskytuje dostatečné světlo o toku 600 lumenů, to vše s životností až 25 tisíc hodin. Luxusní nástěnné svítidlo ve tvaru půlválce je určeno k venkovnímu použití a hodí se zejména k osvětlení zahrady, ale stejně tak nalezne své využití na terase nebo balkoně. Pevná konstrukce a kvalitní materiál se postará o dlouhotrvající pěkný vzhled venkovního svítidla.

Výhody venkovního nástěnného svítidla Philips Python 17323/47/16

 • Kombinace odolné nerezové oceli a plastu
 • Dlouhá životnost (až 25 tisíc hodin)
 • Elegantní provedení ve tvarů půlválce
 • Všestranné použití

Nevýhody venkovního nástěnného svítidla Philips Python 17323/47/16

 • Vyšší pořizovací cena

>> Zjistit aktuální cenu

Philips Arbour 16460/93/16

Philips Arbour 16460/93/16
Větší obrázek na MALL.cz

Nadčasové nástěnné svítidlo Philips Arbour 16460/93/16 je vyrobeno z vysoce odolného hliníku a je opatřeno plastovým stínidlem. LED zdroj, který je součástí svítidla, má příkon 6 W a jeho životnost dosahuje až 25 tisíc hodin. Nástěnná lampa poskytuje příjemné bílé osvětlení díky teplotě chromatičnosti 2700 K. Nástěnné svítidlo umožňuje snadnou montáž na stěnu s rozvodem elektřiny.

Výhody venkovního nástěnného svítidla Philips Arbour 16460/93/16

 • Nadčasový design
 • Jednoduchá montáž na stěnu
 • Stylová kombinace kvalitního hliníku a plastu
 • Dlouhá životnost (až 25 tisíc hodin)

Nevýhody venkovního nástěnného svítidla Philips Arbour 16460/93/16

 • Vyšší pořizovací cena

>> Zjistit aktuální cenu

Philips 17256/93/16

Philips 17256/93/16
Větší obrázek na MALL.cz

Hřejivé bílé světlo poskytuje šedé nástěnné svítidlo Philips 17256/93/16. Díky nenápadnému kulatému designu svítidlo bez problémů zapadne do každé zahrady a zútulní venkovní prostor. Světelný zdroj v tomto případě představuje kvalitní, energeticky úsporná žárovka o maximálním příkonu 12 W a s paticí E14. Úsporná žárovka je součástí balení.

Výhody venkovního nástěnného svítidla Philips 17256/93/16

 • Dostatečně silné osvětlení (6 W)
 • Úsporné žárovky součástí balení
 • Hřejivé bílé světlo
 • Nadčasový design

Nevýhody venkovního nástěnného svítidla Philips 17256/93/16

 • Úsporná žárovka jako světelný zdroj

>> Zjistit aktuální cenu

Přehledné srovnání nástěnných svítidel pro venkovní použití

Model nástěnného venkovního svítidla Světelný zdroj Světelný tok Materiál Maximální příkon Rozměry Barva
Philips Capricorn 16455/93/16 LED 600 lm hliník/plast 6 W 31,3×7,8 cm šedá
Philips Ledino Elysium 17219/47/16 LED 380 lm hliník/plast 6 W 18,3×18,3×8,2 cm stříbrná
Philips Python 17323/47/16 LED 600 lm ocel/plast 6 W 17,1×21,5×8,3 cm stříbrná
Philips Arbour 16460/93/16 LED 600 lm hliník/plast 6 W 16,5×22×7,5 cm šedá
Philips 17256/93/16 úsporná žárovka     12 W 16,7×13,6×9,3 cm šedá

Celkové hodnocení nejlepších venkovních světel

Které nástěnné venkovní svítidlo se postará o dokonalé osvětlení vaší zahrady, terasy nebo příjezdové cesty? Jestliže si potrpíte na kvalitní svítidla ve vašem domově i kolem něj, jistě vás nezklame nástěnná lampa Philips Python 17323/47/16, která odolá i nepříznivým klimatickým vlivům a zachová si pěkný design. Jestliže nechcete zatěžovat svůj rodinný rozpočet, potom dejte šanci venkovnímu svítidlu Philips Ledino Elysium 17219/47/16, které je pro osvětlení zahrady naprosto dostačující. Stačí si jen promyslet, kolik nástěnných lamp budete potřebovat, a útulně osvětlené zahradě už nestojí nic v cestě!