123ušetři.cz

Společnost se zabývá prodejem elektřiny a zemního plynu. Smlouvu zákazníci uzavírají na dobu neurčitou.

AKCENTA ENERGIE, a. s.

Společnost věnující se prodeji elektřiny i zemního plynu na energetickém trhu působí už od roku 2007. Snaží se zákazníkům nabízet individuální řešení podle konkrétních požadavků.

Amper Market, a. s.

Společnost, která svou činnost zahájila v roce 2011, nabízí svým zákazníkům z řad domácností i velkých společností elektrickou energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů.

ARMEX ENERGY, a. s.

Společnost patří mezi dlouholeté dodavatele elektrické energie pro domácnosti i firmy. Od roku 2011 své pole působnosti rozšířila o prodej zemního plynu.Seznam dodavatelů elektřiny

BOHEMIA ENERGY entity, s. r. o.

Společnost vstoupila na český trh v roce 2005 a nejprve dodávala elektrickou energii středním a malým podnikům. O rok později začala nabízet své služby i domácnostem. V roce 2008 rozšířila pole své působnosti i obchodování se zemním plynem.

CARBOUNION BOHEMIA, s. r. o.

Společnost se věnuje nejen prodeji elektřiny a zemního plynu, ale také obchodu s černým a hnědým uhlím a jeho zpracováním. Služby poskytuje domácnostem i velkým firmám.

Central Energy, s. r. o.

Česká společnost bez zahraničního kapitálu vstoupila na trh v roce 2007, kdy začala nabízet své služby malým a středním podnikům, ale brzy zaměřila svou pozornost i na domácnosti. Její služby zahrnují nejen dodávku elektrické energie, ale také zemního plynu.

CENTROPOL ENERGY, a. s.

Společnost zahájila svou činnost v roce 2002. Nejdříve se věnovala obchodování s elektrickou energií, ale od roku 2009 nabízí také zemní plyn. Patří mezi větší alternativní dodavatele působící na českém trhu.

COMFORT ENERGY, s. r. o.

Společnost, která vznikla v roce 2008, nejdříve dodávala elektřinu pouze velkým odběratelům, ale od roku 2012 se její pozornost začala soustředit také na domácnosti a malé odběratele.

COOP ENERGY, a. s.

Společnost působí na energetickém trhu od roku 2013. Smlouvu je možné podepsat přímo v některém ze sítě supermarketů. Členové družstva COOP, zaměstnanci a zákazníci supermarketů mohou využít zvýhodněné ceny.

CORASTA, s. r. o.

Společnost, která na českém trhu působí od roku 2009, dodává zemní plyn i elektřinou domácnostem a menším odběratelům, ale stejně tak jejích služeb využívají velkoodběratelé. Zaměřuje se také na odborné poradenství na poli energetiky.

Česká energie, a. s.

Společnost na energetický trh vstoupila v roce 2002. Jedná se tedy o jednoho z prvních soukromých prodejců elektřiny. Od roku 2007 se věnuje také prodeji zemního plynu.

České teplo, s. r. o.

Společnost dodává tepelnou energii, elektřinu a zemní plyn. Zaměřuje se také na servis a poradenství.

ČEZ Prodej, s. r. o.

Společnost na trhu působí od roku 2006, kdy na ni přešly smluvní závazky společnosti ČEZ a spadají pod ni všechny regionální pobočky.

ČM ENERGETIKA

Tato energetická společnost nabízí své služby maloodběratelům od roku 2013. Její politikou je dlouhodobá úspora v porovnání s dominantními dodavateli působící v daném kraji. Sází také na zákaznickou podporu.

Dobrá energie, s. r. o.

Jedná se o menší společnost. Elektřinu dodává malým i velkým odběratelům. Kontakt je možný přes telefon nebo prostřednictvím e-mailu, neboť společnost nemá žádná klientská centra.

E.ON Energie, a. s.

Společnost je součástí velké energetické skupiny E.ON, jejíž působnost zahrnuje více než 30 zemí po celém světě. Na český trh tato společnost vstoupila v roce 1998 a patří mezi největší dodavatele elektrické energie i zemního plynu, neboť počet odběratelů přesahuje 1 milion.Seznam dodavatelů elektřiny

Eco Power Energy, s. r. o.

Od svého vzniku v roce 2013 se společnost věnuje dodávce zemního plynu a elektřiny pro domácnosti i velké odběratele. Rovněž se zabývá provozováním stanic na stlačený zemní plyn pro automobily.

Elgas Energy, s. r. o.

Energetická společnost vstoupila na trh v roce 2013. Zaměřuje se na obchodování s elektřinou a zemním plynem. Klade důraz na nízké ceny i v rámci alternativních dodavatelů.

ELIMON a. s.

Společnost působící na českém trhu od roku 2004 se zaměřuje na dodávky elektrické energie i zemního plynu. Pozornost věnuje také doprovodným službám a poradenskému servisu. Později se začala věnovat také prodeji uhlí a biomasy.

Eneka, s. r. o.

Společnost působí na energetickém trhu od roku 2005. Její pozornost se soustředí na elektrickou energii i zemní plyn. Klade důraz na individuální přístup a bezplatné poradenství.

Energie2, a. s.

Společnost působí na českém energetickém trhu od roku 2009. Věnuje se dodávkám zemního plynu i elektrické energie, které nabízí domácnostem i firmám. Poskytuje rovněž odborné poradenství a další služby.

EP ENERGY TRADING, a. s.

Společnost, která vznikla v roce 2005, obchoduje s energiemi na velkoobchodním trhu. Působnost celé skupiny zahrnuje těžbu uhlí, výrobu elektřiny a tepla, dále také distribuci tepla, elektrické energie i zemního plynu.

Erste Energy

Dceřiná společnost České spořitelny, která byla založena v roce 2012, obchoduje s elektrickou energií i zemním plynem. Vykupuje elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů.

Europe Easy Energy, a. s.

Poměrně mladá společnost, která na našem trhu působí od roku 2013, se věnuje obchodování s elektrickou energií i zemním plynem. Klade důraz na kompletní zákaznický servis s asistenčními službami a odborné poradenství.Seznam dodavatelů elektřiny

eYello CZ, k. s.

Společnost vstoupila na český trh v roce 2012 a od té doby dodává zemní plyn a elektrickou energii domácnostem i podnikům. Zakládá si na jednoduchosti a přehlednosti smluv, faktur, obchodních podmínek i možnosti online správy účtu.

FONERGY, s. r. o.

Společnost obchoduje s elektřinou a zemním plynem ve všech krajích. Smlouvy jsou uzavírány na dobu neurčitou.

Fosfa, a. s.

Společnost se už po mnoho let věnuje chemické výrobě a od roku 2014 rozšířila pole své působnosti i na obchodování s elektřinou, kterou nabízí malým i velkým odběratelům, domácnostem i firmám.

GLOBAL ENERGY, a. s.

Společnost působící na trhu od roku 2010 dodává elektrickou energii a zemní plyn domácnostem i velkoodběratelům, včetně kvalitního servisu.

innogy Česká republika, a. s.

Společnost patří do skupiny RWE, do jejíž působnosti spadá produkce ropy a zemního plynu, výstavba a provoz elektráren, obchodování a doprava energií ke koncovým odběratelům.

LAMA energy, a. s.

Společnost vstoupila nejprve na český trh se zemním plynem v roce 2009 a o dva roky později se začala věnovat také dodávce elektřiny domácnostem i podnikům.

Lumius, s. r.o.

Společnost, která vznikla v roce 2002, se zaměřuje na dodávku elektřiny a zemního plynu velkoodběratelům. Důraz je kladen na individuální přístup ke každému zákazníkovi.

Nano Energies Trade, s. r. o.

V roce 2008 vstoupila na český trh tato společnost a od té doby se její pozornost soustředí na prodej elektřiny pocházející z obnovitelných zdrojů a zpřístupnění technologií snižujících závislost zákazníků na globální energetice.

Obecní plynárna, s. r. o.

Společnost dodává nejen zemní plyn, ale věnuje se také prodeji elektrické energie domácnostem i velkým odběratelům. Standardně jsou uzavírány smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou nebo na dobu určitou.

One Energy, a. s.

Společnost patří mezi novější dodavatele, ale už od počátku své služby nabízí domácnostem i firmám. Snaží se o individuální přístup ke všem zákazníkům.

Optimum Energy, s. r. o.

Společnost vstoupila na český energetický trh v roce 2010 a od té doby dodává nejen elektrickou energii, ale také zemní plyn. Její pozornost se soustředí nejen na malé a střední podniky, ale své služby nabízí i domácnostem.

Pražská energetika, a. s.

Společnost, která je mateřskou společností skupiny PRE, patří mezi největší dodavatele elektřiny na našem trhu. Skupina se věnuje prodeji elektřiny, zemního plynu, distribuci a výrobě elektřiny apod.Seznam dodavatelů elektřiny

Pražská plynárenská, a. s.

Společnost na území hlavního města působí od roku 2011 a zde v rámci trhu s energiemi zaujímá výrazné postavení.

RIGHT POWER, a. s.

Společnost patří do skupiny Right Power, která se zabývá velkoprodejem energií, ale také odborným poradenstvím, výrobou energie a samozřejmě i dodávkou elektrické energie a zemního plynu koncovým odběratelům.

ST Energy, s. r. o.

Společnost patří mezi menší dodavatele elektrické energie pro domácnosti i podniky. V roce 2014 se přestala věnovat prodeji zemního plynu.

Stabil Energy, s. r. o.

Společnost dodává elektřinu a zemní plyn domácnostem i podnikům. Klade důraz na nízké náklady, které umožňují nabízet zákazníkům nízké ceny.

SVT Group, a. s.

Společnost bez zahraničního kapitálu působí na českém trhu už od roku 1999. Věnuje se řadě činností v rámci telekomunikací, informačních systémů a také obchodování s elektřinou a zemním plynem.

VEMEX Energie, a. s.

Společnost zajišťuje dodávku vlastního zemního plynu a patří tak mezi nejvýznamnější hráče. Prodeji elektřiny domácnostem i velkoodběratelům se věnuje od roku 2011.

X Energie, s. r. o.

Společnost, která na energetickém trhu působí od roku 2012, se věnuje obchodování s elektrickou energií i zemním plynem.  Služby poskytuje domácnostem i velkým klientům.

Seznam dodavatelů elektřiny

Zajímá vás, jak se v široké nabídce dodavatelů elektřiny vyznat? Najít nejvýhodnější nabídku vám pomůže Tarifomat.cz, kde během chvilky zjistíte, kolik můžete za elektřinu ročně ušetřit.

Jak ušetřit na platbách za elektřinu? To je otázka, kterou si nejen při pohledu na roční vyúčtování jistě kladete i vy. Způsobů je mnoho, ovšem tím zdaleka nejefektivnějším je rozhodně změna dodavatele! Ta může skýtat mnohá úskalí, ale stačí najít ten správný způsob a vše půjde jako po másle!

Zdá se vám, že poslední vyúčtování za elektřinu je neúměrně vysoké? Nemůže za to několik nových spotřebičů nebo změna způsobu vytápění? Jestliže nepřicházíte na důvod vyšší platby, pak je na místě důkladná kontrola faktury. Pokud máte stále pochybnosti, neváhejte kontaktovat dodavatele. Jestliže stále nejste spokojeni, pak je možná ten nejvyšší čas zvážit přechod k jinému dodavateli. Na co si dát pozor a jak vybrat toho nejlepšího dodavatele? To vám poradíme v tomto článku! Přesvědčíte se, že se není čeho obávat…Jak změnit dodavatele elektřiny

Kdy změnit dodavatele elektřiny?

Právě v době, kdy jsou ceny elektřiny nižší a situace na trhu je poměrně ustálená, se rozhodně vyplatí zvážit změnu dodavatele a využít nabídky nějakého výhodnějšího tarifu, klidně i s garancí ceny. Fixace je totiž výborným způsobem, jak se ochránit před nárůstem ceny elektrické energie, který nás v příštích letech čeká.

Pamatujte tedy, že v současné době je změna dodavatele elektrické energie velmi žádoucí. Ceny elektřiny se totiž stále drží poměrně nízko. Jednotliví dodavatelé se proto snaží nalákat nové zákazníky ještě nižšími cenami, výhodnějšími tarify a řadou užitečných služeb, které byly dříve naprosto nevídané. Vězte, že změna dodavatele elektřiny může v rámci vašeho rodinného rozpočtu představovat značnou úsporu, a to až několik tisíc ročně. Nemá tedy význam čekat na nové ceníky, které budou zveřejněny až koncem roku.

Jaká je situace na trhu s elektrickou energií?

Po letech překotného vývoje se situace na trhu poměrně ustálila. Počet společností, které se zabývají dodávkou elektrické energie, už neroste tak strmým tempem. Stálicemi na trhu s elektřinou jsou společnosti ČEZ, E.ON, RWE a Bohemia energy. Čím dál větší oblibě se však těší i menší, alternativní dodavatelé (například Fosta, Amper Market, Karosta, Fonergy, Armex Energy apod.), kteří novým odběratelům nabízí zajímavé bonusy. Platí však, menší dodavatelé mnohdy negarantují nabídnutou cenu, takže úspora může být ve výsledku nižší, než jste očekávali.

Dobrou zprávou je, že dodavatelé už nevyžadují nejrůznější aktivační poplatky. Společnosti už také rychleji vrací případné přeplatky odběratelům a nedochází k častým změnám záloh. Při rozhodování mezi nabídkami jednotlivých dodavatelů vám mohou pomoci také zkušenosti jiných odběratelů.

Co ovlivňuje cenu elektrické energie?

Cena elektřiny sestává ze dvou složek. Platba za distribuci elektrické energie tvoří 60 procent ceny. Tato hodnota je stanovena Energetickým regulačním úřadem. Zbylých 40 procent tvoří platba za silovou elektřinu, která závisí na konkrétním dodavateli. Právě za tuto část je možné ušetřit.

Rovněž je třeba mít na paměti, že cena elektřiny se liší region od regionu. To je dáno rozdílnými technickými parametry distribučních soustav.

Jak změnit dodavatele elektřiny?

Jak změna dodavatele probíhá konkrétně? Překvapivě snadno! Není nutné žádné přepisování, nebo snad dokonce přepojování. Jednoduše řečeno, vypovíte starou smlouvu a uzavřete smlouvu s novým dodavatelem.

Před tím, než se pustíte do celého procesu změny dodavatele, si ve stávající smlouvě ověřte, jaká je výpovědní lhůta. U smluv na dobu neurčitou tato lhůta činí ve většině případů tři měsíce. V případě smlouvy na dobu určitou se většinou jedná o delší časový úsek. Při nedodržení této lhůty budete muset uhradit pokutu.

Při výběru nového dodavatele elektřiny se neřiďte pouze cenou. Neméně důležité jsou také obchodní podmínky, které by měly zahrnovat:

  • platný a kompletní ceník
  • výpovědní lhůtu
  • informace o případném zpoplatnění změny dodavatele
  • další poskytované služby
  • informace o podmínkách ukončení smluvního vztahu

Po výběru nového dodavatele přichází na řadu uzavření smlouvy. Nikdy si nezapomeňte smlouvu, stejně jako ceník a obchodní podmínky, důkladně prostudovat, ať vás později nečeká nemilé překvapení v podobě dalších poplatků, příliš dlouhé výpovědní lhůty apod.

Po uplynutí výpovědní lhůty dojde ke konečné změně dodavatele. Nová společnost by vás měla informovat, který den byla dodávka zahájena. Rovněž je vhodné nahlásit k tomuto dni stav vašeho elektroměru. Důležité je nezapomenout na změnu platebního příkazu ve vašem internetovém bankovnictví. Poté, co obdržíte závěrečné vyúčtování spotřeby a uhradíte případný nedoplatek, budou všechny závazky vypořádány. Při prvním vyúčtováním vystaveném novým dodavatelem elektřiny se ujistěte, že sjednané ceny a podmínky byly dodrženy.Jak změnit dodavatele elektřiny

Jak vybrat nejlepšího dodavatele?

Děsí vás množství papírování, které změna dodavatele elektřiny obnáší? Nenechte se mýlit! Pokud využijete služeb portálu na Tarifomat.cz, pak si ušetříte spoustu starostí a vyřizování. Z pohodlí vašeho domova si můžete srovnat ceny většiny dodavatelů elektřiny, kteří působí na tuzemském trhu. Následně můžete zvážit, který dodavatel bude pro vaši domácnost nejvhodnější. Komplexní služby Tarifomatu vám ušetří spoustu času a starostí, stačí si jen vybrat mezi všemi nabídkami tu nejvýhodnější! Hned se tak dozvíte, kolik při vaší současné spotřebě celkově ušetříte.

Stačí, když budete mít k ruce poslední vyúčtování za elektřinu. Zadání potřebných údajů je otázkou chvilky. Pokud však neznáte přesnou spotřebu, je možné získat nejvýhodnější nabídky na základě regionu, druhu bydlení (zda se jedná o rodinný dům, nebo byt) a využití elektřiny (zda bude použita k ohřevu vody, vaření i vytápění). Zadáte-li však do formuláře konkrétní údaje (distribuční sazbu, spotřebu a jistič), bude výsledek mnohem přesnější. Při výběru nového dodavatele však věnujte pozornost i dalším poplatkům, které mohou provázet například předčasné ukončení smlouvy. Podstatným faktorem je také trvání smlouvy.

Nespornou výhodou je, že při změně přes Tarifomat je veškerá potřebná administrativa zajištěna zdarma. Najdete zde navíc nejen veřejné nabídky, ale také nabídky, ke kterým se běžný uživatel většinou nedostane, ale které mu mohou ušetřit značnou část peněz vynaloženou každoročně na platbu za energie.

Čeho se však při za každou cenu vyvarovat? Rozhodně si dejte pozor na nejrůznější podomní prodejce, kteří nabízejí „výhodné“ nabídky a smlouvy. Uzavření takové smlouvy vás v konečném součtu může vyjít pěkně draho…Jak změnit dodavatele elektřiny

Jak ještě více ušetřit za elektrickou energii?

Rozhodně nejradikálnějším krokem ke snížení výdajů za elektrickou energii je rozhodně změna dodavatele. Ale i ve vaší domácnosti byste neměli podcenit základní kroky, které vám pomohou snížit spotřebu elektřiny. Samozřejmostí by tedy mělo být použití LED zářivek ve vaší domácnosti. Jejich pořizovací cena je sice vyšší, ale z dlouhodobého hlediska se několikanásobně vyplatí. Také při nákupu spotřebičů se neřiďte pouze jejich cenou, ale také deklarovanou spotřebou elektrické energie. Trendem poslední doby je také takzvaná chytrá domácnost, která umožňuje dálkové ovládání spotřebičů a jejich kontrolu.

Odhodláváte se ke změně dodavatele elektrické energie? Pak vězte, že není proč otálet!

Jaké změny cen energií se dají čekat v roce 2018? Kteří noví dodavatelé vstupují na trh? Zmapovali jsme pro vás aktuální situaci na trhu s energiemi. Pojďte se tedy podívat na to, jak můžete ušetřit za elektřinu i další energie!

Máte doma samé elektrospotřebiče patřící do úsporné energetické třídy? Ale stále ještě hledáte způsob, jak ušetřit za elektřinu? Cestou k minimalizaci nákladů za elektrickou energii nestačí pouze výměna klasických žárovek za žárovky úsporné.

Skladba ceny elektrické energieCeny elektřiny pro rok 2018

Tvorba ceny je však v energetické oblasti poměrně komplikovanou záležitostí. Nejen pro laika může být tedy velmi obtížné tomuto procesu porozumět. Přibližně polovinu ceny za elektřinu tvoří takzvaná regulovaná cena, která je určována Energetickým regulačním úřadem. Do této položky spadají například náklady na distribuci.

V letošním roce se navíc situace změnila a cena elektřiny má tři složky. První z nich je cen za rezervovaný příkon (Kč/MW), další je cena za místo odběru (Kč/odběrové místo/měsíc) a poslední je cena za použití sítí distribuční soustavy udávající množství odebrané elektrické energie (Kč/MWh). Proč se přistoupilo k tomuto kroku? Odpověď je překvapivě jednoduchá. Záměrem je předejít tomu, aby si odběratelé energetické energie pořizovali zbytečně velké jističe. V opačném případě totiž musí síť mít mnohem větší kapacitu a s tím samozřejmě rostou náklady na její údržbu. Tyto změny samozřejmě nejsou po chuti odběratelům, jejichž spotřeba je velmi nízká (jedná se například o nejrůznější objekty určené k rekreaci a využívané jen několik měsíců v roce).

Energetický regulační úřad: co to je?

Energetický regulační úřad (ERÚ), který byl zřízen v roce 2001, je jedním z ústředních orgánů státní správy, jehož úkolem je sjednávat, regulovat a sledovat ceny v oblasti energetiky, ale také dohlížet na ochranu práv odběratelů.

Situace na tuzemském trhu s elektřinou

Zatímco využití zemního plynu v českých domácnostech dlouhodobě klesá, bez elektřiny se neobejde žádný odběratel. I proto je trh s dodavateli elektřiny tak široký a každým rokem se objevují další společnosti. Mezi ty nejzavedenější hráče na trhu patří jednoznačně ČEZ, E.ON, RWE a Bohemia energy. V posledních letech se však ke slovu čím dál více dostávají společnosti Fosta, Amper Market, Karosta, Fonergy či Armex Energy.

Nespornou výhodou působení mnoha dodavatelů na tuzemském trhu a jejich konkurenčního boje je tlačení ceny elektrické energie směrem dolů. Zejména alternativní dodavatelé se snaží nalákat nové zákazníky zajímavými nabídkami.

V této souvislosti je také třeba zmínit přejmenování z RWE na Innogy, ke kterému došlo na podzim loňského roku. Důvodem tohoto kroku byla zejména reorganizace společnosti. Změna samozřejmě obnáší nejen změnu názvu, ale také loga. Nový název odkazuje zejména na rozvoj obnovitelných zdrojů a nových inovativních produktů. Stávajících zákazníků se však tato změna nijak nedotkla.

Mnohdy však není nutné rovnou změnit dodavatele elektřiny. Značnou finanční úsporu může představovat také přechod na jiný tarif. Stačí se jen trochu více zajímat o to, co váš současný dodavatel nabízí.

Předpokládaný vývoj ceny elektřiny v roce 2018

Cena elektřiny pro příští rok je prozatím tedy velkou neznámou. Dobrou správou však je, že experti nepočítají s tím, že by mělo dojít k nějakému výraznějšímu výkyvu. Cena elektřiny pro koncové odběratele závisí na velkoobchodních cenách. I mírnější vzestup cen elektrické energie na burze nemusí nutně znamenat její zdražení pro koncové odběratele. Nákup této komodity ze strany distributorů totiž probíhá s výrazným předstihem, takže se v rámci ceny pro koncového odběratele odrazí až s jistým časovým odstupCeny elektřiny pro rok 2018em. Změna situace na trhu s elektřinou se většinou projeví u všech dodavatelů ve velmi podobné míře a ani příští rok nebude výjimkou.

Minulé roky se nesly spíše v duchu zlevňování. Ceny snižovali zejména alternativní dodavatelé, kteří nabízejí smlouvy bez závazků, mnohdy však také bez garance ceny. Tyto „zlaté časy“ už s velkou pravděpodobností skončily, ale ani přesto není důvod k panice. Experti neočekávají žádné výrazné výkyvy, které by se měly negativně podepsat na finální částce na ročním vyúčtování.

Je tedy více než jasné, že tarify s fixovanou cenou elektrické energie nemají v současné době takový význam, jako když dochází k výraznějšímu zdražování elektřiny. Fixace v takovém případě nefunguje jako žádoucí ochrana před zdražením a může být spíše promyšleným obchodním tahem ze strany dodavatelů, zejména těch dominantních.

Ani v dlouhodobějším časovém horizontu by nemělo dojít k výraznějšímu nárůstu cen elektrické energie, přinejmenším do roku 2020. Očekávat lze pouze mírnější zdražení. Je však možné, že v roce 2019 neb 2020 by mohlo dojít k pomyslnému „zlomu“ a trh s elektrickou energií může zažít nečekaný obrat, pro spotřebitele bohužel spíše v negativním smyslu slova. I tyto předpoklady se však neustále vyvíjí, a proto je potřeba brát všechny „zaručené“ předpovědi s rezervou.

Porovnání cen elektřiny během pár vteřin

Přemýšlíte už nějakou dobu o tom, že změníte dodavatele elektřiny? Pak vězte, že není proč zbytečně otálet, když už letos můžete uspořit část financí vynaložených na platbu energií. Zkuste se na Tarifomat.cz podívat na nějaký modelový příklad. Pro porovnání jednotlivých nabídek není nutné znát přesnou spotřebu elektrické energie. Stačí zadat region, druh bydlení (dům, nebo byt) a také využití elektřiny (ohřev vody, vaření, vytápění). Během několika vteřin získáte představu o tom, nakolik se mohou lišit nabídky jednotlivých dodavatelů. A vězte, že mezi několika desítkami nabídek mohou být vskutku nečekaně velké rozdíly, v řádu několika tisíců korun ročně. Co si je však třeba uvědomit? Zejména někteří menší dodavatelé elektřiny negarantují nabízenou cenu, což se může na výši platby nakonec poměrně negativně odrazit.

Jestliže však znáte konkrétní potřebu elektřiny ve vaší domácnosti, distribuční sazbu a jistič, bude výsledný výpočet mnohem přesnější. Vy rázeCeny elektřiny pro rok 2018m získáte mnohem lepší představu o tom, zda je možné za elektřinu ve vaší domácnosti ještě více ušetřit.

Internetová aplikace Tarifomat.cz umožňuje mimo jiné i srovnání cen plynu. Při přechodu k jiným dodavatelům můžete tedy ušetřit za veškeré energie. A v neposlední řadě se vám zde nabízí také možnost porovnat si ceny mobilních tarifů internetu či povinného ručení. Zkrátka všechny nezbytné výdaje vaší domácnosti lze snížit, snaží jen vědět, jak na to!

Zejména v případě menších dodavatelů elektřiny, kteří na tuzemském trhu působí teprve krátce, se vyplatí velká obezřetnost před podepsáním smlouvy, kterou je nutné si řádně prostudovat. Hodně vám také napoví zkušenosti jiných odběratelů.

 

Máte už zkušenosti se změnou dodavatele? Nebo se stále nemůžete odhodlat a přejít k jiné společnosti?