Stále rostoucí ceny energií nutí nejednu rodinu se zamyslet, jak by se dalo ušetřit na vytápění. Možností existuje několik – změnit typ energií, ale i jinak uspořádat domácnost.

Jaké typy energií lze použít?

Vytápět je možné elektřinou, zemním plynem, uhlím či koksem, dřevem, dřevěnými peletami a briketami (tedy biomasou) a dalšími způsoby. Ty, které jsme vyjmenovali, jsou nejčastější.

Vytápění elektřinou

Největší výhodou vytápění pomocí elektrické energie je, že do elektrické sítě je možné se napojit téměř kdekoli a není problém ji rozvést do jednotlivých pokojů. Topení elektřinou je velmi jednoduché i na obsluhu.

Na druhou stranu se ale jedná o vůbec nejdražší způsob vytápění. Kromě ceny za kWh je totiž nezbytné platit i stálý měsíční plat, který závisí na velikosti jističe.

elektrické vedení

Proto je tento způsob vytápění vhodný pouze pro domy, které mají ztráty tepla jen velmi malé. A samozřejmě i tam, kde žádná výhodnější varianta nepřichází v úvahu.

Podle odhadů vytápění rodinného domu o roční spotřebě tepla kolem 60 GJ elektřinou (bez ohřevu vody) stojí zhruba 43 tisíc korun ročně.

Elektrické kotle a jejich specifika

Elektrické kotle se velmi snadno obsluhují a regulují, mají účinnost až 99 % a navíc nepotřebují komín. Lze je ale instalovat pouze tam, kde je dostatečná kapacita elektrické sítě. K ohřívání topného média dochází přímo či přes akumulační výměník vody – nebo oba způsoby naráz.

elektrická konvice

Podle konstrukce se elektrické kotle dělí na dva druhy:

 • přímotopné – elektrický příkon musí být stejný jako maximální okamžitá potřeba tepla
 • s akumulací tepla – nepotřebují plný elektrický příkon, je ale nutný prostor pro akumulační nádrže s vodou

Vytápění plynem

O poznání levnější variantou je topení zemním plynem. Česká republika v minulosti prošla rozsáhlou plynofikací, takže tento způsob vytápění je dnes velmi rozšířený. Lze totiž snadno regulovat, obsluha je komfortní a škodlivé emise se produkují jen v minimálním měřítku.

Cena takového topení se za rok vyšplhá přibližně na 28 tisíc korun za rok, blíží se tedy ceně vytápění uhlím, ale tento způsob je podstatně pohodlnější.

vaření na plynu

Plynové kotle

Provoz plynových kotlů je zcela zautomatizován. Obstarává ho elektronická řídicí jednotka, která má k dispozici informace od vnitřních i venkovních teplotních čidel.

Podle konstrukce se plynové kotle dělí na pět druhů:

 • klasické – účinnost asi 91 %
 • nízkoteplotní – účinnost zhruba 95 %
 • kondenzační – účinnost v rozmezí 96 až 104 %, využívají část kondenzačního tepla spalin
 • stacionární – mohou být klasické, nízkoteplotní i kondenzační, bývají v technických místnostech
 • závěsné – mohou být nízkoteplotní či kondenzační, mají kratší životnost než stacionární kotle, lze je ale umístit kamkoli

Vytápění uhlím či koksem

Mezi nejlevnější paliva patří hnědé uhlí. Zároveň se ale jedná o celkem nekomfortní způsob topení, které navíc způsobuje největší znečištění ovzduší. I proto je na uhlí uvalena ekologická daň. Černé uhlí a koks ovzduší tolik nezatěžují, na druhou stranu jsou ale dražší než hnědé uhlí. Výhodou ovšem je, že černé uhlí má vyšší výhřevnost, není ho tedy potřeba tolik jako hnědého.

topení uhlím

Na uhlí lze ušetřit tak, že jej koupíte už v létě. V topné sezoně totiž jeho cena znatelně roste. Přesto ale zůstává velmi levným palivem. Topení černým uhlím vyjde přibližně na 22 tisíc korun ročně. I kvůli tomu se k tomuto způsobu vytápění v současné době vrací velké množství domácností. Už totiž není pravidlem, že je nutné přikládat několikrát denně a ráno je celý dům vymrzlý. Do moderních kotlů na uhlí totiž stačí přiložit jednou denně.

Vytápění dřevem

I když cena dřeva neustále roste, tento způsob topení je vůbec nejlevnější, za rok totiž stojí asi 17 tisíc korun. Výhřevnost má podobnou jako hnědé uhlí. Záleží však na kvalitě dřeva a množství vody, která se v něm nachází. Nevýhodou je, že pro uložení dřeva jsou nutné poměrně rozsáhlé skladovací prostory.

Dřevěné pelety a brikety (biomasa)

Biomasa je kusové dřevo, dřevní odpad či suché části rostlin, které jsou pěstovány právě pro spalování. Jedná se například o kůru, piliny, slámu, sloní trávu, vrbu, šťovík, topol a další. V bytech samozřejmě je možné spalovat jen kusové dřevo, pelety a brikety, které vznikají z dřevního odpadu.

topení dřevem

Velkou výhodou je, že se jedná o vytápění, které je k životnímu prostředí velmi šetrné, ale rovněž poměrně levné a komfortní. Přestože cena tohoto paliva roste, topení peletami vyjde přibližně na 22 tisíc korun za rok. Brikety jsou o něco dražší.

Čím vytápět?

Nejlevnější i nejekologičtější je tedy vytápění dřevem, které ale není příliš komfortní. Následují pelety a uhlí. Elektřina je naopak nejdražší a nejpohodlnější. Zamyslet se nad způsobem vytápění se rozhodně vyplatí, rozdíly v nákladech mohou být opravdu vysoké.

Nechte si poradit od cenových srovnávačů

Jednotlivé domácnosti však mají svá specifika a nelze stoprocentně říct, který způsob vytápění je pro ně ten pravý. Proto existují online cenové srovnávače energií, díky kterým si lze vybrat nejlevnější dodavatele a nejvýhodnější tarif a následně ušetřit i tisíce korun ročně.

Jak uspořádat domácnost?

Na minimalizaci úniku tepla je třeba myslet už při samotné stavbě domu. Nejvhodnější je, pokud dům svou velikostí odpovídá zamýšlenému účelu, není tedy zbytečně velký a nedochází k vytápění nepoužívaných prostor. Zároveň by dům neměl být příliš členitý.

Nejdelší zeď, kde se nachází nejvíce oken, by měla být umístěna na jih, aby domácnost mohlo vytápět i sluníčko. Velký vliv má rovněž tepelná izolace a kvalitní plastová okna, která dobře těsní. Investice do zateplení se rozhodně vyplatí.

Chladné místnosti, jako je například komora či dílna, by se měly nacházet na severu. Obytné pokoje pak na jihovýchodní straně. Velmi vhodné je, když má dům dva zdroje vytápění, jeho majitelé totiž nejsou závislí na situaci na trhu.

Pokud si vybíráte již postavený dům, zjistěte si jeho stáří. Důležité je i to, zda budova stojí osamoceně nebo v řadě dalších domů. Rozhodující jsou i povětrnostní podmínky.

Při zařizování domácnosti dbejte na to, aby topná tělesa nebyla zakryta nábytkem a mohlo docházet k rovnoměrnému vytápění celé místnosti. Větrejte krátce, ale intenzivně.

Regulace tepla může ročně ušetřit několik tisíc

Během topné sezony může každý stupeň teploty vzduchu navíc zvýšit náklady až o šest procent. Problém s přetápěním má velká část českých domácností, ročně tak zbytečně zaplatí několik tisíc korun navíc.

Doporučené teploty jsou:

 • obývací pokoj: 20 – 22 °C
 • dětský pokoj: 20 – 21 °C
 • chodba: 17 – 19 °C
 • koupelna: 22 – 24 °C

Digitální termostaty

pokojový termostat

Digitální termostaty přitom dnes nabízejí možnost teplotu regulovat bez nutnosti chodit ke kotli. Lze na nich nastavit i automatické noční či denní teplotní útlumy. Je ale potřeba, aby k regulaci teploty docházelo ve všech místnostech, ne jen v obývacím pokoji, kde obvykle bývá ústřední termostat umístěn. Vhodně navržený regulační systém může ušetřit až desetitisíce korun ročně.

Termostatické hlavice

termostatická hlavice

Termostatické hlavice lze snadno umístit na jednotlivé radiátory a jsou velmi účinným regulačním prvkem. I ty nejjednodušší mohou přinést úsporu až 30 % nákladů. Aby nebylo nutné neustále myslet na změny teploty v jednotlivých místnostech, je možné hlavice spojit s prostorovým digitálním termostatem.

Existují ale i digitální termostatické hlavice, které je možné snadno nastavit, takže není nutné neustále manuálně měnit jejich režim.

Bez nadsázky je možné tvrdit, že skutečným srdcem domu bývá plynový kotel. Jestliže nefunguje, zastaví se i život v něm. V dnešní době často nabídka převyšuje poptávku. V kamenných i internetových obchodech je možné sehnat celou řadu kotlů rozličných značek a problémem zůstává především vybrat takový, který by byl skutečně kvalitní. Jaký byste si vybrali vy sami? Určitě byste vyžadovali, aby byl bezporuchový, co nejvíce výkonný a v dnešní době je třeba, aby byl pokud možno i co nejvíce ekologický. Při nákupu plynového kotle hraje rozhodující roli stanovení výkonu plynového kotle a tepelná ztráta objektu. Pokud si vybavujete dům a kotel do něho kupujete poprvé, určitě byste tak neměli činit na vlastní triko, ale je záhodno poradit se s odborníkem.

Zpravidla existují dvě možnosti připojení a dva typy plynových kotlů. Prvním jsou plynové kotle s odkouřením do komína, kdy spaliny odchází do komínového tělesa, jež musí být vyvložkováno. Druhý typ představují plynové kotle s nuceným odtahem spalin, jež se používají tehdy, když nelze z rozličných důvodů instalovat plynový kotel, který by měl odtah do komína. Těmto kotlům se jinak říká turbo kotle a fungují tím způsobem, že odvádí spaliny prostřednictvím integrovaného ventilátoru a dodávaného odtahového systému z kotle do vnějšího prostředí, což se často děje přímo přes zeď, na níž je kotel instalován. V obou případech je třeba poradit se s kominickou firmou ohledně spalinové cesty.

Další rozdíl spočívá v tom, jestli bude kotel používán jen pro vytápění objektu nebo také na ohřev teplé užitkové vody TUV. Potom lze hovořit o plynových kotlích topných nebo kotlích s výrobou teplé užitkové vody TUV, kdy se ohřev děje průtokovým ohřevem nebo ohřevem v zásobníku.

Po změně kotle se většinou také změní spotřeba plynu. Doporučujeme po několika měsících provozů zadat údaje do této kalkulačky a vyhodnotit, zda by se vám nevyplatila změna tarifu.

Mezi nejkvalitnější plynové kotle jednoznačně patří Junkers ZW 24-2 DH AE CERACLASS, který má jedinečné rozměry 700 x 400 x 298 mm. Jeho provoz je zásluhou regulace výkonu v rozsahu 30-100 % velmi úsporný. Pro jeho nákup hovoří také jednoduchá obsluha a servis pomocí multifunkčního displeje. Zákazníci se také zpravidla nemohou vynadívat na jeho elegantní a moderní design.

Junkers ZW 24 2 DH AE CERACLASS

Dalším výborným plynovým kotlem je PROTHERM Gepard 23 MOV. Zde jde o kombinované kotle, kde dochází k průtokovému ohřevu TV v deskovém výměníku. Zmínit je třeba i plynulou modulaci výkonu a autodiagnostiku. Tento kotel je vybaven i pětilitrovou expanzní nádobou, čerpadlem, ochranou proti zamrznutí, digitálním ovládáním a elektrickým krytím IPX4D.

PROTHERM Gepard 23 MOV

Mnoho zákazníků si domů pořizuje i Protherm Panther 25 KTV v.19, což je závěsný plynový kotel, jenž se využívá pro vytápění s průtokovým ohřevem teplé vody. Sestává z turbo provedení, má plynulou modulaci výkonu i automatické zapalování. Kotel disponuje i elektronicky řízeným oběhovým čerpadlem a expanzní nádobou OV. Má vestavěný třícestný ventil a ochranu proti zamrznutí. Ocenit je možné jednoduchou obsluhu a autodiagnostiku, stejně jako skutečnost, že kooperuje s eBus regulátory Protherm Thermolink.

Protherm Panther 25 KTV v 19

Také PROTHERM Panther 12 KTO v.19 je velmi populární. Jde o závěsný kotel pro vytápění s možností propojení s externím zásobníkem teplé vody. Zahrnuje turbo provedení, sortiment certifikovaného odkouření, plynulou modulaci výkonu, ale také automatické zapalování. K dalšímu vybavení patří elektronicky řízené oběhové čerpadlo, expanzní nádoba OV, vestavěný třícestný ventil, bezpečnostní prvky a ochrana proti zamrznutí. Majitelé si chválí také jednoduchou obsluhu a autodiagnostiku.

Mezi nejlepší kotle na českém trhu patří také PROTHERM kotel Panther Condens 25 KKO, což je závěsný plynový kondenzační kotel určený jen pro vytápění. Sestává z kondenzačního provedení a sortimentu certifikovaného odkouření. Můžeme u něho nalézt elektronicky řízené oběhové čerpadlo, expanzní nádobu OV, vestavěný třícestný ventil, bezpečnostní prvky i ochranu proti zamrznutí. Také tento kotel se lehce obsluhuje a spolupracuje s eBus regulátory Protherm Thermolink.

Pod sympatickým názvem Protherm Medvěd 30 Klom 16 se pak skrývá kotel, jenž je určený pouze pro topení a má plynulou modulaci výkonu a ekvitermní regulaci s možností útlumu. Poskytuje rovněž možnost ohřevu TUV v externím zásobníku. Nepostrádá žádné důležité hydraulické ani bezpečnostní prvky, je chráněn proti zamrznutí kotle i zásobníku. Svorkovnice kotle jsou připravené pro zapojení všech externích zařízení a je tu i možnost použití ventilátorového nástavce PT – POLO- TURBO pro nucený odtah spalin.

Protherm Medvěd 30 Klom 16

Ne každý však musí nutně vyznávat kotle PROTHERM. Jinou kvalitní variantou je DESTILA DPL 25 A, kdy DESTILA DPL Ocelot je zdrojem tepla pro ústřední a etážové topení. Je jen na vás, jaký si vyberete, protože k dispozici je široká paleta typů s výkonem 7, 12, 18, 25, 31, 37 a 50 kW. Je možné je využít také k ohřevu TUV díky přídavnému zásobníkovému ohřívači vytápěnému vodou z kotle. Kotlové těleso je vyrobeno z ocele, svařované a tepelně izolované, je využitelné pro samotížný i nucený topný systém. Pokud se někdo chystá k realizaci vyšších topných systémů, má možnost využít kaskádní zapojení více kotlů. Kotle DPL je možné sehnat i v moderním provedení AUTOMATIK s bezplamínkovým úsporným provozem. Jejich velkou předností je bezpečnost, protože mají komínový termostat, takže ve chvíli, kdy dojde k poškození komínu, jsou vyřazeny z provozu. Kotle jsou určeny jen pro spalování zemního plynu a odvod spalin lze provést pouze do komína, což může být někdy trochu limitující. Na druhou stranu to vyváží vysoká účinnost, hospodárný provoz i vysoká kvalita použitých prvků i materiálů. Majitelé mohou využít i tříletou záruku.

Destila 25 A

Máte v bytě málo místa? V tom případě váš problém spolehlivě vyřeší IMMERGAS NIKE STAR 24, což je nástěnný plynový kotel, který vyniká malými rozměry a vysokým výkonem. Je určený pro vytápění a průtokový ohřev TUV. Jeho rozměry jsou skutečně malé, vždyť hloubka kotle je jen 24 cm a kvůli elegantnímu provedení je nezvykle adaptabilní do každého bytu.

IMMERGAS NIKE STAR 24

Jméno antického boha nese ve svém názvu IMMERGAS VICTRIX ZEUS 26 a nutno říci, že právem, protože je skutečně boží! Pracuje totiž s novými technologiemi kondenzace, díky nimž vzrostla účinnost a klesla spotřeba. Jeho spalovací uzavřená komora má tepelný výkon 3-26 kW a tento kotel je určen pro vytápění a ohřev TUV ve vestavěném nerezovém boileru o objemu 45 litrů. Zásluhou elektrického vybavení u něho je možné připojení řídicí jednotky ARC Uni nebo jednotky CARV2 (v drátovém provedení). Tyto modulační řídicí jednotky garantují monitorování kotle, vzdálené ovládání i regulaci v závislosti na panujících klimatických podmínkách. Elektronika kotle rovněž dovoluje připojení zónových jednotek DIMV2 nebo samostatnou zónovou centrálu.

IMMERGAS VICTRIX ZEUS 26

Kompaktní konstrukce s malou hmotností, velmi malé nároky na prostor a takřka nepostřehnutelná hlučnost, to jsou typické znaky plynového kotle Vaillant VUW 242/3-5 turbo TEC Plus. Proto bývá často pořizován do obytných prostorů – předsíně, koupelny aj. Protože elektronická jednotka dovoluje plynule přizpůsobovat výkon kotle reálným požadavkům na tepelnou energii, dochází někdy až ke 12 % úspory ve spotřebě plynu. Nastavitelná teplota topné vody je mezi 35 až 87 stupni a kotle bývají využívány i pro nízkoteplotní podlahové systémy.

Vaillant VUW 242 3 5

Výběr skutečně kvalitního kotle zabere dost času, na druhou stranu si vybere opravdu každý. Rada odborníka by však měla být při jeho nákupu samozřejmostí!

Ve spoustě domácností, převážně na venkově, se stále topí uhlím či dřevem v zastaralých kotlích. Zplodiny ve vycházejícím kouři však znečišťují ovzduší drastickým způsobem a Česká republika se se znečištěným ovzduším dlouhodobě potýká.

Pokud tedy stále vlastníte starý kotel na tuhá paliva(tkz. kotel 1. či 2. emisní třídy), máte nyní možnost získat příspěvek na náklady na vyměnění za nový, vyhovující normám. Nejdříve musí požádat o dotaci kraj a vyhlásit výzvy pro občany. Moravskoslezský kraj už s úspěchem vyhlásil několik takových výzev.

Odhadem se na znečišťování ovzduší podílí přes 350 tisíc zastaralých kotlů. A z toho důvodu se MŽP ve spolupráci s EU rozhodla uvolnit skoro 9 miliard rozdělené mezi kraje na tkz. “kotlíkové dotace”. Do konce výzev MŽP plánuje pomocí těchto dotací vyměnit alespoň 80 tis. takových kotlů.

Proč o dotaci požádat

Momentálně probíhá novela Zákona o ochraně ovzduší, která by zavedla možnost kontroly provozů kotlů přímo v domácnostech. Případná kontrola včetně účasti policie bude mít právo zkontrolovat v domácnosti, zda takový kotel neužívá. Pokuta je stanovena na 50 tis. Kč.

Kotle 1. a 2. emisní třídy je již zakázáno prodávat a navíc se od r. 2022 nesmějí ani používat. Proto je nutné pouze kotle 3. emisní třídy (a vyšší), jejichž účinnost musí být minimálně 73 procent. Od roku 2018 bude zakázáno prodávat kotle 3. emisní třídy a od roku 2020 kotle 4. emisní třídy.

Pokud nespadáte do žádné skupiny, která může získat dotaci, můžete zkusit aspoň využít tuto kalkulačku možné úspory při změně dodavatele.

Kde získat dotaci

Dotace budou poskytovat kraje. Ty se nejdříve musí do 30.9.2015 přihlásit o prostředky z operačního programu Životní prostředí na SFŽP. Poté vyhlásí výzvy pro občany.

Mezi základní a neměnné podmínky dotace patří např. výše dotace, povinné minimální parametry u dotovaných tepelných zdrojů či povinná mikro-energetická opatření pro domy, které nesplňují energetickou účinnost třídy C. Konečná podoba dotace však záleží na krajích.

Výše dotace

 Výše dotace záleží na typu dotovaného kotle. Navíc pro oblasti se zvýšeným znečištěním je možnost 5% bonusu (naleznete v seznamu měst a obcí se znečištěným ovzduším).

Aby dotace byla uznána, musí být tepelné zdroje využívající obnovitelnou energii instalovány pouzekvalifikovanými topenáři s platným osvědčením!!!

Dotace se nevztahuje na kotle 1,2,3,4 emisní třídy, také nepodporuje výměnu kotle na biomasu za kotel na uhlí, ani výměnu stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva. Pokud budete chtít instalovat kotel s ručním přikládáním, můžete pouze se současným využitím akumulační nádrže o minimálním objemu 55 I/kW. Solární systémy lze v rámci dotace instalovat pouze v kombinaci s otopným systémem.

Ilustrační video: Kotlíkové dotace v Královéhradeckém kraji

Podporovaná zařízení budete moci nalézt v závazném seznamu vedeném SFŽP. Od 20. 7. 2015 lze do závazného seznamu SFŽP zapisovat tepelná čerpadla a kondenzační kotle na zemní plyn. Zapisovat na seznam kotle na pevná paliva bude možné až po oficiání zveřejnění nařízení EK k Ekodesignu koncem července.

Podmínky dotace

Nemovitost určená k bydlení musí splňovat požadavky na energetickou třídu C. Jestliže váš dům tyto požadavky nesplňuje, nezoufejte. Stačí, když provedete tkz.mikro-energetická opatření. S vybráním nejvhodnějších opatření se poraďte s energetickým specialistou.

V případě, že budete provádět mikro-energetická opatření, máte možost je také zahrnout do dotace. Procento na tuto dotaci je stejné jako u příslušného typu kotle, ale pozor! Nesmíte přesáhnout částku 20 tisíc Kč a ta je poté taky zahrnuta do max. celkových nákladů – 150 tisíc Kč. To znamená, že samotná dotace na kotel se vám o 20 tis. Kč sníží.

kotlík

Rozhodnete-li se provádět rozsáhlejší opatření(např. zateplení celého domu) a náklady přesáhnou výše zmiňovanou částku, můžete kotlíkovou dotaci výhodně zkombinovat s dalším dotačním programem Nová zelená úsporám.

Kotlíkové dotace můžou hradit i další technické úpravy spojené s instalací nového kotle (vyvložkování komína, nová otopná soustava atd…). Finální podobu podmínek a mikro-energetických opatření určuje kraj, proto se jednotlivé podmínky mohou lišit.

Na vyřízení žádosti stačí, když doložíte:

 •  Žádost o poskytnutí dotace – ta bude k dostání na krajských úřadech
 • Fotodokumentaci stávajícího kotle, otopnou soustavu a komínové těleso, na které je napojen. Také jeho typ(např. prohořívací…), materiálu(ocel, litina), jmenovitývýkon a prohlášení o jeho funkčnosti a palivech, jež používáte.

 • Písemný souhlas vlastníků, je-li jich více.

 • Písemný souhlas vlastníka pozemku, liší-li se od vlastníka nemovitosti.

 • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Výše podpory

Ta záleží na typu kotle:

 • Kotel výhradně na uhlí – 70%
 • Kombinovaný kotel(uhlí + biomasa), plynový kotel – 75%
 • Kotel výhradně na biomas a tepelná čerpadla – 80%
 • + dalších 5% pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší

Maximální náklady, ze kterých bude dotace hrazena činí 150 tisíc Kč (maximální výše dotace tak činí přibližně 127,5 tisíc Kč – využijete-li max. procento dotace 85%)

Solárně-termické soustavy nejsou v programu podporovány samostatně. Lze je využít pouze v kombinaci s výměnou kotle či teelného čerpadla.

Vhodná mikro-energetická opatření

   Jak je výše zmíněno, dům musí splňovat požadavky energetické třídy C. Jestliže tomu tak není může pomoci jedno z následujících opatření(pro jistotu se poraďte s energetickým specialistou):

 • Zateplení střechy(půdních prostor)

 • Zateplení stropu či podlahy sklepních prostor

 • Dílčí zateplení dalších konstrukcí(např. fasáda)

 • Oprava fasády(poruchy fasády tvoří tepelné mosty, kterými uniká teplo)

 • Oddělení vytápěného prostoru domu od venkovního (např. zádveří – vhodné v případě zahrady)

 • Dílčí vměna oken

 • Výměna dveří(vstupních i balkonových)

 • Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

 • Instalace těsnění oken a dveří nebo dodatečná montáž prahů vstupních dveří

Čeho se dotace týká

 • tepelný zdroj včetně nákladů na jeho instalaci(i případné technické úpravy nutné k instalaci)
 • nová otopná soustava(včetně souvisejících stavebních prací)

 • rekonstrukce otopné soustavy(včetně nezbytné regulace, měření a úpravy spalinových cest)

 • finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč)

 • služby energetického specialisty, pořízení PENB(je nezbytná k získání dotace)

 • projektová dokumentace

 Kraje by se o dotace měly přihlásit do 30. září. O dotace můžete začít žádat po vyhlášení výzvy, které vy měly být vyhlášeny do konce podzimu. Finální podoba krajských dotací záleží na rozhodnutí krajských úřadů.

Pokud si nebudete s něčím vědět rady, můžete navštívit stránku kotlikovedotaceeu.cz (zde naleznete i seznam krajských pracovišť) nebo zavolat na jejich linku 840 840 900. Po-Pá: 8.00-16.00

Kotlíkové dotace 2016 v kostce

Pro koho je dotace určená? Vlastníkům nemovitostí se zastaralým kotlem

(v případě, že váš kotel neprojde revizí, hrozí vám pokuta až 20 tis. Kč)

Jaká je výše dotace? Podle typu kotle 70%-85% z max. možné částky 150 tis. Kč

(tj. přibližně 127,5 tis. Kč)

Kde ji lze dostat? Na krajském úřadě, kde podáte žádost.

Je k tomu ještě něco potřeba? PENB, fotodokumentaci stávajícího kotle, spolu s celým topným systémem a jeho charakteristiku.

Vyplatí se to? Rozhodně. Do budoucnosti jsou plánovány další úpravy prodeje a užívání kotlů. Výhledově by měli kolem roku 2022 zakázany kotle 1. a 2. emisní třídy úplně a zakázán prodej kotlů 3. a 4. emisní třídy. Navíc případné zateplení vašeho domu vám ušetří budoucí náklady na topení.

Vybíráte kotel do rodinného domu? Přemýšlíte o změně druhu topení ve vašem rodinném domě, ale přijde vám klasický kotel na uhlí či dřevo náročný na obsluhu?Můžete se poohlédnout po nabídkách automatických kotlů na tuhá paliva. Tento typ kotlů se svou pohodlnou obsluhou vyrovná i kotlům elektrickým nebo plynovým.V současné době se jedná o nejlevnější způsob vytápění rodinných domů na tuhá paliva a to při vysokém uživatelském komfortu.

Zjednoduše řečeno se jedná o kotel se zásobníkem, který naplníte i na několik dní dopředu a pak se již o topení
nemusíte starat. Palivo putuje podavačem do ohniště a odhořívá.

Samozřejmě je i zde několik rozdílů, na které třeba brát ohled při výběru kotle. Rozdíly najdete nejen v druhu paliva, které můžete v kotli spálit, ale také ve velikosti zásobníku a popelníku. Poslední dva faktory nám udávají na jak dlouho lze kotel naplnit.
Nemusíme se dnes ani bát ekologické zátěže při topení uhlím, Díky speciálním technologiím spalování splňují kotle  3, 4, alei i 5 emisní třídu. Emisní třída se počítá dle účinnosti spalování. Třída 3 je pro kotle s účinností minimálně 73%. Od roku 2018 se počítá s tím, že k prodeji budou pouze kotle s emisní třídou 4 , kdy je účinnost od 82%  a emisní třídou 5, kde je účinnosti od 88%.

Zvýšení účinnosti je možné řízeným spalováním, tedy tak, aby unikalo co nejméně škodlivin a zároveň bylo využito co nejvíce tepla.

Vzhledem k mnohem efektivnějšímu systému spalování lze ušetřit výměnou kotle 60 až 80% nákladů, podle typu původního kotle.

Jak takový kotel přesně funguje?

U kotle je zásobník na palivo. tyto zásobníky se liší svou velikostí. Čím menší násypka, tím častěji je nutné ke kotli
chodit. U některých druhů kotlů je možné výměnou roštu měnit i druh spalovaného materiálu například z pelet na dřevo nebo uhlí.
Ze zásobníku jde palivo šnekovým podavačem k hořáku. Automatická řídící jednotka se stará o přikládání, pokud se dosáhne požadované teploty, přestane přikládat. Po vychladnutí vody, kdy dostane kotel pokyn z pokojového termostatu, se řídící jednotka opět postará o přiložení. Pokyn k přiložení zadá jednotka také v případě, že by hrozilo vyhasnutí kotle. Jsou ovšem kotle, které mají vlastní zapalovač. V tomto případě může kotel vyhasnout a řídící jednotka jej opět zapálí ve chvíli, kdy je potřeba.

Jak se kotle obsluhují?

Do řídící jednotky se vyplatí investovat, neboť platí: čím jednodušší jednotka je, tím více se musí zapojit člověk. Může se stát, že při velkých mrazech bude nutné kotel přepnout na manuální ovládání, aby se zvedl jeho výkon.

Automatický kotel potřebuje k řídící jednotce elektřinu. I zde jsou rozdíly. Můžeme najít kotle, které mají spotřebu kolem 40W, což je možno přirovnat ke svícení jedné žárovky, ale najdou se i kotle s mnohem větší spotřebou. Ta se vám pak může vrátit i třeba dvěma tisíci na složence za elektřinu.
Ke kotlům lze připojit i prostorový termostat v místnosti, který ovládá teplotu a je spojen s řídící jednotkou automatického kotle.

automatický kotel

Pokud chcete využít uživatelský komfort, využijte možnosti dálkového ovládání kotlů např. přes počítač nebo telefon.
Představte si, že jste na horách a chcete se vrátit domů dříve než jste předpokládali. Jednoduše si na telefou nastavíte v kolik hodin má kotel zatopit a vracíte se do tepla. Výhodou je i možnost dálkového přístupu např. servisní firmy.

Kotle jsou většinou vybaveny i chladící smyčkou, která slouží jako ochrana proti přetopení. Také mají další ochranné
mechanismy jako ochrana proti prohoření při výpadku elektřiny.

Automatická řídící jednotka také dokáže přepnout letní a zimní režim. V zimě dochází k ohřevu vody do topení i teplé užitkové vody a v létě může kotel fungovat pouze jako ohřev užitkové vody.

Bojler na ohřev teplé vody lze napojit tak, že bude přes zimu ohříván kotlem a přes léto bude pracovat jako elektrický bojler. V tomto případě můžete v září zapálit pod kotlem a v červnu ho zhasnout.

Co lze v kotli spálit?

Vybírat můžete mezi jednodruhovými i kombinovanými kotli. Typově se jedná o kotle na pelety, hnědé i černé uhlí. Některé kotle umí pálit i štěpku, nebo obilí. Kusové dřevo lze v těchto kotlích spalovat většou pouze v ručním režimu podávání.
Důležité je spalovat v kotli takové palivo, na které je určeno. A to nejen typem, ale i rozměry. Jedině tak může být
zachována nejlepší funkčnost kotlů.

Jaké máte možnosti výběru značky?

Vybírat můžete z opravdu veliké škály výrobců: VIADRUS, DAKON, BUDERUS, BENEKOV, EKOEFEKT, VARIMATIK, VERNER, LIKOTHERM, nebo KOVARSON. Firma Kovarson s.r.o  dokonce umí i ke stávajícím kotlům přidat zásobník.

Jak často budu ke kotli muset chodit?

Samozřejmě záleží na velikosti zásobníků i účinnosti.  V topné sezóně kotel nakládáte jednou za tři až pět dní. Popel pak vybíráte jednou za dva týdny. V přechodných obdobích zima-jaro a podzim-zima je pak možné kotel nakládat jednou za dva týdny.

Pro koho jsou automatické kotle výhodou?

Automatický kotel na tuhá paliva si může pořídit prakticky každá nemovitost, pokud má místo na kotel se zásobníkem.
Nejlépe pak také místnost sloužící jako kotelna, abyste měli kam dát zásobu paliva. Pokud nemáte místo na kotelnu, lze řešit například uhlí formou pytlovaného uhlí, které můžete složit i v boudě na zahradě. Pak už jen berete jednotlivé tříkilové sáčky, vsypete do zásobníku a je to. Při pytlovaném uhlí se snižuje také množství špíny, která je s uhlím spojená. Dřevěné pelety patří mezi “čistší” palivo oproti uhlí.
V případě starších domů je nutné počítat s dispozicí místností a podle toho se zařídit. V případě výstavby nemovitosti již můžete dům přizpůsobit parametrům kotle a jeho požadavkům na místo.

kotel se zásobníkem

Peletky si lze nechat dovézt i cisternou, kdy je výhodou přesné navážení odebíraných pelet a složení pomocí hadice do kotelny, nebo do zásobníků. Takže žádné těžké přenášení materiálu vás tu nečeká.

Kolik vás to bude stát?

Počáteční investice do automatického kotle na tuhá paliva je jistě vyšší, ale vrátí se vám úsporou peněz a pohodlností ovládáním. Pořizovací náklady na kotel se pohybují od 40 000,- do 100 000,- korun. Není to tedy úplně zanedbatelná investice – připomeňme, že pokud používáte kotel na elektřinu nebo plyn, můžete se před přechodem na tuhá pravidla podívat do této kalkulačky a zjistit, jestli by se vám nevyplatilo změnit dodavatele.

Státní fond životního prostředí má otevřenu výzvu na podporu nákupu ekologičtějších kotlů. Podmínky získání dotací naleznete zde. Program je pod názvem Společný program na podporu výměny kotlů, neboli Kotlíková dotace. O dotace žádají kraje, které je poté rozdělují. O možnosti dotace se informujte nejlépe na vašem obecním úřadě.

Shrnutím tedy co vám může automatický kotel na tuhá paliva nabídnout?
Vysoký uživatelský komfort, plně automatizovaný provoz. Nízké náklady na vytápění vaší nemovitosti. Ekologický provoz topné soustavy. Ohřev vody.

Při výběru kotle dbejte nejen na cenu, ale také na účinnost, emisní třídu, velikost kotle a snadnost servisu a případnou dostupnost náhradních dílů.