Innogy (RWE) – recenze, diskuze, zkušenosti

1.0 05 Innogy  – světový dodavatel energií  Společnost RWE se soustřeďuje především na prodej zemního plynu a elektřiny a patří mezi pět nejvýznamnějších energetických koncernů v Evropě. Společnost RWE považuje za hlavní výzvy do budoucna liberalizaci, intenacionalizaci a nové technologie.