Staré stavby, chalupy nebo byty v horních patrech s určitostí mají své kouzlo. Ať už kvůli jejich historii, dobrému výhledu nebo kvůli toho, že jsou vzpomínkou na dětství. Zejména jsou to však ony staré chalupy, které se potýkají s otázkou zateplení kvůli snížení nákladů na energie.  Velmi časté je pak zateplení stropu. Jak se provádí a kdy má svůj význam?

Proč se provádí zateplení stropu?

Nejčastějším důvodem k zateplení stropu je úspora nákladů na vytápění. Přes strop uniká největší část tepla, a proto jestli se každoročně potýkáte s příliš vysokým účtem za energie, může být zateplení stropu dobrým řešením. Dalším důvodem pro zateplení je objevující se vlhkost, kterou zateplením stropu můžeme snížit. Protože se však jedná o vnitřní zateplení, je důležité téměř vždy použít parozábranu. Parozábrana je stavební hydroizolační fólie, která má za úkol udržet vlhkost způsobenou běžným používáním domácnosti uvnitř místnosti a nepropustit ji do izolace, kde by mohla výrazně snížit její vlastnosti.

Co je potřeba udělat před zateplením stropu?

Než se zateplením začnete, je potřeba nejen nakoupit ten správný materiál, nýbrž vyhodnotit ten nejlepší způsob zateplení pro vaši stavbu. Obvykle je zateplení stropu mnohem méně nákladnějším a tudíž i efektivnějším řešením než zateplení celé střechy. Zateplením stropu se rozumí zateplení nejvyššího stropu v domě. Tudíž nejčastěji stropu mezi obyvatelnými prostory a půdou nebo podkrovím. Existuje hned několik způsobů, jak zateplení stropu provést. Stejně tak celá řada izolačních materiálů, s kterými můžeme pracovat. U způsobu izolace mezi trámy je dobré před samotným zateplením zkontrolovat stav stávajících trámů, popřípadě je ošetřit proti hnilobě a dalším biologickým škůdcům.

Jaké jsou způsoby zateplení stropu?

Zateplení stropu je možné provést třemi způsoby:

1. Nafoukáním izolace mezi trámy

2. Zateplením ze strany půdy

3. Umístěním izolace pod strop v interiéru

Na zateplení se používají nejrůznější izolační materiály. Pro většinu z nás starý známý polystyren. Který má sice dobré izolační vlastnosti a zatepluje se s ním i v dnešní době, zejména  kvůli jeho nízké ceně. Ale z pohledu hořlavosti je zcela nevyhovující. Na rozdíl od něj pak další často používané izolační materiály jako je foukaná minerální izolace, paropropustné rohože nebo desky z minerální vaty, popřípadě dřevitá nebo ovčí vlna splňují protipožární vlastnosti. V případě, že se rozhodnete pro výběr izolace z ovčí vlny, počítejte i s určitým odérem, který nemusí být každému příjemný.

1. Způsob – nafoukání izolace mezi trámy

Často používaným způsobem zateplení stropu je nafoukání izolace mezi stávající trámy. Nejčastějším izolačním materiálem je pro tento způsob foukaná minerální vlna, která se nafouká mezi trámy. Výhodou je, že se foukaná izolace dostane do všech škvír a spár, práce je poměrně rychlá a nenáročná. Minerální foukaná izolace má pak dobré izolační vlastnosti a je zdravotně nezávadná a paropropustná. To znamená, že nevznikají zdraví škodlivé plísně, které by pak měly vliv na funkční vlastnosti izolace. Před samotným nafoukáním izolačního materiálu je potřeba zjistit stav konstrukce. Případné napadení biologickými škůdci je potřeba ošetřit, v opačném případě by nám to dříve nebo později dělalo neplechu a vlastnosti izolačního materiálu by byly narušeny.  K aplikaci mezi trámy je často používaná i celulózová izolace, která je na stejné bázi jako dřevo a je impregnovaná proti biologickým škůdcům.

foukání izolace mezi trámy

Nevýhodou izolace mezi trámy je vznik tepelných mostů, což jsou místa v konstrukci, kudy uniká větší množství tepla a tím dochází nejen k tepelným ztrátám, nýbrž i ke vzniku plísní. Z tohoto hlediska proto není tento způsob izolace zrovna nejvhodnějším. Odstranění vzniklých tepelných mostů je pak velice náročné a potřebuje zásah odborníka.

2. Způsob – zateplení ze strany půdy

Asi nejvhodnějším způsobem je zateplit strop ze strany půdy. Nejčastěji se to provádí volnou pokládkou izolace na podlahu půdy. U tohoto způsobu lze použít i polystyren, mnohem vhodnější jsou však paropropustné rohože nebo desky z minerální vaty. Pára musí skrz izolaci volně procházet,  a proto je dobré zajistit i dostatečné větrání půdy. Pokládka hydroizolační fólie na izolační materiál je zde spekulativní. Kdybyste totiž položili fólii přímo na izolační materiál, učiníte jej neprodyšným a dojde ke kondenzaci páry, vzniku plísní a porušení vlastností izolačního materiálu.  Pokud se však obáváte průniku vlhka shora ze střechy, což by také mohlo narušit vlastnosti volně položené izolace, je dobré hydroizolační fólii aplikovat přímo pod střechu.

zateplení ze strany půdy

Volná pokládka izolace na podlahu půdy je nejrychlejším a nejméně pracným způsobem, jak zateplit strop a používá se nejčastěji v případě, když  nemáte v úmyslu půdu již dále využívat. Kvůli na zemi položené izolaci už totiž nebude pochozí.  V případě, že půdu i po zateplení budete chtít využít, lze na izolaci položit desky a vytvořit podlahu. Tím vám vznikne obyvatelný prostor, který jistě nebude na škodu.

3. Způsob – umístění izolace pod strop v interiéru

Třetím způsobem, kterým můžete strop zateplit je umístění izolace pod strop v interiéru. Podhled se vytvoří za pomocí dřevěného nebo kovového roštu, do kterého jsou umístěny sádrokartonové desky, parozábrana a izolace. U tohoto způsobu lze opět použít polystyren, z protipožárního hlediska je však opět lepší využití desek z minerálních vláken. Nevýhodou tohoto způsobu je, že se jím značně sníží strop v interiéru a také skutečnost, že kvůli omezené výšce stropu se nedosáhne potřebná tloušťka izolace, která by měla mít minimálně 20 centimetrů, klasicky doporučovaná tloušťka izolace je pak 30 centimetrů.  Další nevýhodou je také možná kondenzace vodní páry a podobně.

izolace stropu interiéru

Pro zateplení vašeho stropu hledejte odborníka

Zateplit strop lze i svépomocí. S ohledem na neodbornost provedené práce je však mnohem lepší domů si pozvat odborníka, který má se zateplováním stropů zkušenosti, tudíž vám může doporučit ten nejvhodnější způsob zateplení pro vás. Odborník vám vyčíslí náklady a provede svou práci profesionálně. Vy pak nebudete muset řešit pozdější komplikace vzniklé neodborným zásahem. Myslete na to,  že zateplený strop musí dobře fungovat i několik desítek let.  Odbornou firmu můžete krom jiného najít i přes poptávkový server Poptavej.cz,  kde zadáte vaši poptávku a firmy se vám pak ozvou s nabídkou svých služeb.

Zateplený strop = úspora energií

Zateplení stropu je dobrým krokem k nižším účtům za energie. Přes zateplený strop vám nebude utíkat teplo a vy tak konečně přestanete topit Pánubohu do oken. S dobře zatepleným stropem se zvedne i komfort vašeho bydlení. Zateplený strop však nemusí být jediným způsobem, jak ušetřit za energie. Bydlete chytře a neplaťte zbytečně vysoké účty, když nemusíte.  Konečnou částku za energie můžete razantně snížit i tím, že si vyberete vhodnějšího dodavatele energie, třeba přes Tarifomat.cz.

Bydlení by mělo být v každém ohledu příjemné a nemusí jít v každém případě jen o bydlení v novostavbě. I staré domy mohou nabídnout teplo rodinného krbu, zejména když se postaráte o jejich funkčnost. Zateplení stropu razantně zvýší komfort vašeho bydlení. Ušetřené peníze za energie pak můžete dát na další potřebnou rekonstrukci.

V současné době je stále narůstajícím trendem využívat podkrovní prostory k bydlení. Nejedná se jen o situace, kdy snažíme zvětšit obytnou plochu domu, ale také z důvodů modernosti takového bydlení. Právě podkrovní bydlení působí velice přívětivě a mnohdy jsou zachovávány i krokve, aby interiér dostál svému původnímu rázu. Není přece výjimkou, že v časopisech o bydlení vidíme interiéry, kde jsou krokve využity jako dekorace v interiéru nebo jako dělící prvek prostorou.

Podkrovní prostory jsou tedy zateplovány z výše uvedeného důvodu, aby byly považovány za obyvatelné. Jenže je vlastně důležitějším aspektem úspora energie, tedy to, abychom zamezili co nejvíce teplotním únikům. Dále také hydro izolace a zvuková izolace. Co se týče teplotní izolace, měli bychom vědět, že pokud není podkrovní prostor zateplen dochází přes střechu k výraznému úniku tepla.  Mnohdy se tento únik blíží až k třiceti procentům úniku tepla. Zároveň je poměrně důležité si uvědomit, že to, co v zimě uniká ven, v létě proniká dovnitř a tudíž dochází k tak zvanému přehřívání podkroví. Rozdíl na ročním účtu za energie může být tedy velmi razantní. Bez izolace v zimě více protopíme a v létě budeme opravdu reálně zvažovat koupi klimatické jednotky. Možností, jak toho dosáhnout k omezení výše uvedených faktorů je více.

Záleží to, však na více otázkách:

 • Kolik chceme investovat?
 • Kolik prostoru jsme schopni obětovat?
 • Budeme provádět zateplování svépomocí nebo najmeme firmu?

Otázka první a třetí spolu úzce souvisí, jelikož pokud se rozhodneme najmout firmu, musíme počítat s mnohem vyššími náklady při použití stejného materiálu. Samozřejmě, ne každý z nás, je natolik manuálně zručný a také nemáme tolik potřebného času, abychom si práci vykonali sami. Jestliže se rozhodneme o nutnosti najmout firmu je vhodné porovnat více nabídek odborných firem. K tomu můžeme využít i následující webový portál. Jedná se o web poptavej.cz, kde bezplatně zadáte svoji nabídku a následně se vám již ozvou firmy s vlastními nabídkami cen za provedení zadané práce. Jestliže chceme dostat, co nejpřesnější nabídky musíme při zadání poptávky uvést, co nejvíce konkretizované parametry požadované práce. Tedy rozměry plochy, jaký druh zateplení požadujeme nebo mezi jakými druhy zateplení se rozmýšlíme.

Otázka na druh zateplení úzce souvisí s druhou výše stanovenou otázkou, tedy kolik prostoru chceme obětovat.

Nad tímto se musíme zamyslet, zejména při volbě mezi jednoplášťovým a dvouplášťovým zateplováním.

Jednoplášťové zateplení

Jednoplášťová izolace se používá méně často než dvouplášťová izolace. Jednoplášťovou izolaci můžeme také nazývat izolační vrstva nad krokve. Tento druh zateplení je prostorově výhodnější a v mnohých případech může být považován za lepší. Jedná se o ty případy, kdy se snažíme, aby byli i po zateplení krokve vidět.

Jde o systém jednoplášťové střechy, kdy se na volné krokve kladou speciální izolační šablony z polystyrenu a teprve na tuto kompaktní izolační vrstvu se pokládají tašky. Systém vylučuje vznik tepelných mostů i problémy s vlhnutím dřevěných trámů.

Takto konstruovaná jednoplášťová střecha tvoří kompaktní hydro- i tepelnou izolaci, ale izoluje také dobře zvuk. I v případě jednoplášťové střechy je ale nutné uplatnit parozábranu.

V případě výměny střechy, pak nenastává problém s dalším užíváním podkroví.

jednoplášťově vs. dvouplášťové zateplení

Dvouplášťové zateplení

V případě dvouplášťové izolace hovoříme o nejpoužívanějším druhu izolace. Jedná se o izolaci, která probíhá na dvou úrovních a to mezi krokvemi a následně také pod krokvemi. K tomuto druhu izolace se používá více druhů izolačních materiálů.

 • Klasickým materiálem pro izolaci krovů je pěnový polystyren (EPS), který se dodává v nařezaných blocích a vyznačuje se velmi dobrými tepelně izolačními parametry, jeho součinitel tepelné vodivosti se pohybuje kolem 0,035 W/(m.K). Problémy mohou nastat, pokud je tento materiál delší dobu vystaven vlhku, snižuje to jeho izolační schopnost. V případě použití v krovu to znamená nutnost zajistit spolehlivou hydroizolaci. K výhodám užití EPS patří jeho přijatelná cena.
 • Novou generaci EPS představuje PUR polyuretanová pěna, která se od běžného expandovaného polystyrenu liší nejen vzhledem (šedá barva), ale především tepelně izolačními vlastnostmi. Šedý pěnový polystyren disponuje ještě lepšími tepelně izolačními vlastnostmi než klasický bílý polystyren, má o 10 až 20 % lepší izolační účinek a je přitom lehčí. Používá se obdobně jako bílý EPS, je však nutná ochrana před UV zářením, tedy přímým dopadem slunečních paprsků.
 • Podobnou tradici jako polystyren má v oblasti tepelných izolací též užití minerální vlny, která se vyrábí tavením hornin (nejčastěji čediče nebo křemene). Minerální vlna je po tepelném vytvrzení a ochlazení řezána do rolí nebo desek standardních rozměrů. Oproti polystyrenu má tento materiál vysoký bod tání a odolává lépe ohni. Ani minerální izolace by ale neměla být dlouhodobě vystavována vlhku. Minerální vlna se často úspěšně používá v difúzně otevřených konstrukcích nebo u dvouplášťových střech. Sou­činitel tepelné vodivosti tohoto materiálu je od 0,035 W/(m.K). Dodává se v řezaných blocích nebo v podobě pásů, komplikací při její instalaci bývá nutnost chránit pokožku a dýchací cesty před prachem z minerálních vláken.
 • Své místo mezi systémy tepelné izolace vhodnými pro adaptaci podstřešních prostorů si za posledních dvacet let vydobyla novinka, foukaná celulózová izolace Climatizer Plus. Jde o patent ze 70. let a technologie spočívá v zafoukání izolace vyrobené z novinového papíru. Díky unikátnímu systému aplikace lze zabránit energetickým ztrátám přes těžko přístupná místa (zákoutí nad krokvemi apod.), kam běžnou izolaci nelze aplikovat. Speciální stroj zaplní izolací připravené dutiny stěn, střech nebo stropů, a vytvoří tak kompaktní izolační vrstvu.

Zateplení svépomocí

Samozřejmě, pokud se na základě výše uvedeného rozhodneme zateplovat svépomocí, je důležité dodržet určitý postup a než začneme samotné práce mít k dispozici všechny potřebné nástroje a materiály. My se nyní zaměříme na jednoplášťové zateplování svépomocí.

Musíme si tedy obstarat následující nástroje a materiály

 • izolační materiál
 • parozábranu
 • nůž na izolační materiál
 • vodováhu
 • akuvrtačku nebo akušroubovák
 • butylkaučukovou pásku
 • lišty a dotěsňovací pásku
 • hřebíky tzv. papíráky
 • kladivo
 • jestliže zároveň měníme střešní krytinu, tak také střešní krytinu
 • obkladový materiál do vnitřního prostoru (sádrokartonové desky apod.)

Postup práce

 • Jak již bylo řečeno výše jedná se o zateplování pod střechou, tudíž musíme nejprve sundat stávající střešní krytinu.
 • Následně je nutné na bednění nebo střešní latě položit parozábranu. Na krokve nebo bednění se vodorovně s okapem pokládá hydroizolační fólie k tomu určená. Fólie je připevněna kontralatěmi položenými od okapu k hřebeni. Nutné je také se zaměřit na správné přesahy dané hydrofólie. Tyto přesahy bývají dané výrobcem v návodu k instalaci dané fólie. Fólii musíme vždy položit správným směrem. To jest tedy tak, abychom z vnitřní strany viděli její čtvercový vzor.
 • Následně z vnitřní strany vkládáme izolační desky. Zde si musíme dát pozor, aby mezi hydroizolační folií a zateplením vznikla potřebná mezera i k odvětrávání. Jestliže si nejsme jisti tloušťkou izolačních desek, je vhodné se řídit normami ISO. Desky, které klademe mezi krokve, řežeme o dvacet milimetrů širší, aby se krásně roztáhly a zaizolovaly daný prostor dostatečně.
 • Celý prostor překryjeme parozábranou, tentokrát bude do prostoru natočena stříbrná strana fólie. Přesahy fólie slepíme butylkaučukovou páskou.
 • Takto vzniklé prostory mezi krokvemi utěsníme za pomocí lišt a pásky. Následně můžeme ořezat parozábranu z krokví, které chceme, aby byli viditelné.
 • Následně můžeme zaizolované prostory obložit materiálem dle našeho uvážení. Nejčastější volbou bývají v současné době sádrokartonové desky, které připevňujeme na konstrukci ze sádrokartonových profilů.
 • Samozřejmě v průběhu zateplovacích prací položíme zpět na střechu krytinu.

Za energie můžeme ušetřit i dalším způsobem. Jedná se o možnosti úspor, jestliže své současné výdaje za energie porovnáme pomocí webových srovnávacích portálu s nabídkami dalších společností. Jedním z těchto portálů je také tarifomat.cz.

Zateplení fasády je téma, které se týká nejen novostaveb, ale také starších rodinných domů, chat či dokonce panelových domů. Základní otázkou je, proč vlastně podstupovat proceduru zateplování fasády. Co je na tom tak výhodného? Důvodů je hned několik.

 • Snížení výdajů za energie

Fasáda má veliký podíl na únik tepla z domu. V rámci celé stavby je fasáda třetí největší tepelně propouštěcí komponentou po střeše a dobrovolném větrání. Dokonce i okna či podlaha propouštějí z domu méně tepla než fasáda. Číselně vyjádřeno jde až o 30 % všech tepelných úniků, kterých se lze se zateplením fasády zbavit.

Stejné procento hovoří ve prospěch úspory nákladů. Se zateplenou fasádou lze ušetřit až 30 % nákladů za energie. Je tedy vidno, že investice do zateplení se vyplatí, zejména, uvědomíme-lil si, zateplení je jednorázová činnost, která bude pravidelně přinášet úspory.

Pokud byste chtěli ušetřit za energie ještě více, vězte, že se to dá s pomocí výběru vhodného dodavatele přes tarifomat.cz.

 • Snížení nákladů na klimatizaci

Izolace nemá na starosti pouze udržování tepla uvnitř domu, ale stará se také o to, aby se dům nepřehříval. Vzhledem k tomu, že ochlazování interiéru je ekonomicky náročnější než jeho oteplování, může izolace pomoci i ušetřit za služby klimatizace.

 • Ekologická hodnota

Čím méně energie budete spotřebovávat, tím méně se do ovzduší dostane skleníkových plynů a tím více pomůžete životnímu prostředí. Může se to sice zdát jako velmi malý příspěvek, právě z takových maličkostí se však skládá jakýkoliv významný celek.

 • Využití prostoru uvnitř interiéru

Bez zateplení jsou všechny stěny domu logicky velmi studené. Proto mají jejich majitelé tendence umisťovat veškeré vybavení (židle, stoly, křesla, postele), co nejblíže ke středu. Takové uspořádání je však velmi neefektivní. Tím, že stěny nebudou s izolací tak studené, lze prostor lépe využít například umístěním pohovky na kraj místnosti.

 • Prodloužení životnosti domu

Tím, jak na dům působí střídavě veliké teplotní rozdíly, vznikají ve všech stavebních materiálech miktrotrhlinky, které výrazně zkracují jejich životnosti. S použitím izolace se ony rozdíly zmenšují a životnost tedy prodlužuje.

 

Druhy zateplení fasády

Existují dva základy druhy zateplení fasády:

Kontaktní zateplení (fasáda)

kontaktní zateplovací systémy

Jedná se o nejpoužívanější druh zateplení fasády. Izolant se nanáší přímo na podkladovou vrstvu a mezi nimi nevznikají žádné mezery. Je přímo a napevno přichycen ke stávající fasádě.

Jako izolant se používá pěnový polystyren nebo minerální vata. Polystyren představuje levnější variantu a je lépe opracovatelný. Zateplení minerální vatou se hodí zejména pro ty, kteří požadují i velmi dobrou zvukovou izolaci. Zároveň je vata odolná proti ohni. V hlavním kritériu, tedy tepelně izolační účinnosti, minerální vata také vede, na trhu se však dnes již nachází tzv. šedý polystyren, který vatu překonává.

Provětrávaná fasáda

provětraná fasáda

Princip provětrávané fasády spočívá v mezeře mezi stávající fasádou a izolační vrstvou, v níž proudí vzduch. Hlavním účelem této metody je znemožnění vlnutí stěn a ochrana proti zvýšené vlhkosti.

Před zeď domu se předsadí rošt, do kterého se umístí izolant. Na samotném vrchu se pak nachází ještě obložení. Jako izolant se u provětrávaného zateplení fasády používá výhradně minerální vata s již zmiňovanými výhodami. Na izolantu leží nejsvrchnější vrstva – obložení. Často se tvoří z OSB desek nebo desek betonových či keramických. Jejich design určuje finální vzhled celé fasády a tedy i celého domu.

Postup zateplování fasády

Postup zateplení fasády probíhá v několika krocích. Pojďme se zaměřit na výrazně nejpoužívanější metodu zateplení – tedy kontaktní fasádu.

Před samotným nanesením všech vrstev, které izolaci tvoří, je nutné opracovat si stávající povrch. Podklad, na který se bude nanášet, musí být pevný a suchý. Nesmí zároveň obsahovat žádné nečistoty, výčnělky, zbytky po předchozí izolaci apod.

Následně je dobré použít penetraci. Napanetrováním se zvýší savost podkladu, jenž poté lépe absorbuje další vrstvy a zajistí jejich lepší přilnavost.

Izolace se skládá z několika fází a vrstev:

 • Soklové lišty

V první řadě se na okraje zdí domu instalují tzv. soklové lišty. Jejich upevnění se nejčastěji realizuje pomocí hmoždinek. Vzhledem k omezeným velikostem lišt se musí propojovat i mezi sebou, což zajišťují plastové spojky.

 • Izolační desky

Izolant se ke zdi domu přikládá v podobě rozměrných desek, které se vkládají do připravených soklových lišt. Ať už se jedná o polystyrenové desky nebo desky z fasádní vaty, je nutné je před nalepením řádně připravit.

Velmi důležité je správné nanesení lepícího tmelu. Tmel se nanáší na desky nikoliv na stěnu domu, a to podle předem určených pravidel. Jako nejefektivnější se zatím ukázalo nanášení po obvodu s celé desky s doplněním tří bodů uprostřed její plochy. V každém případě musí platit, že tmel by se měl vyskytovat minimálně na 40 % izolační desky.

 • Lepení na zeď domu

Desky se na zeď domu také nepřikládají (nelepí) náhodně. Norma hovoří, že ideální je lepit zdola nahoru a v horizontálním směru. Obdobně jako například cihly se i izolační desky lepí na vazbu.

V průběhu práce je nesmírně důležité provádět kontrolu. A to jednak co se týká přilnavosti desek ke zdi a jednak co do jejich rovného položení.

 • Uchycení pomocí hmoždinek

Poté, co jsou naneseny a přilepeny všechny desky a patřičně opracované rohy (na rohy fasády je vhodné použít rohové lišty s perlinkami), musí se 24 hodin počkat, než tmel zatuhne. Až poté se může přistoupit k dalšímu kroku, k němuž jsou potřeba fasádní hmoždinky. Používají se tzv. talířové hmoždinky, s nimiž se izolační desky ještě přichytí. Doporučované množství je alespoň 4 hmoždinky na jeden metr čtverečný.

Tuto montáž lze provést dvěma způsoby. Buď může být povrchová, kdy se hmoždinky zavrtají rovnoběžně s povrchem izolace nebo zápustná. V tomto případě  jsou hmoždinky zapuštěny hlouběji do desky.

 • Armorovaná vrstva

Posledním krokem před nanesením finální omítky, je armorovaná vrstva. Na již uchycené izolační desky se nanese tzv. stěrkový tmel, jehož ideální tloušťka se pohybuje v rozmezí 3 – 5 mm. Do něj se vpouští armorovací tkanina, známá jako perlinka. Je nutné stěrkovací tmel perlinku zcela překrýval.

Poté, co tato poslední vrstva zaschne a zatuhne, je možné již přistoupit k finální úpravě, tedy nanesení omítky, která určí definitivní vzhled celé fasády.

Pokud si na zateplovací práce netroufáte sami, můžete využít nabídku některé z mnoha firem, které se touto činností zabývají. Jedním z nejlepších způsobů, jak ji najít, je použít poptávkový server (například poptavej.cz), který vám vybere ideální firmu dle vámi zadaných požadavků.

Zateplení domu je poměrně velká investice, a proto byste k tomuto rozhodnutí měli přistupovat zodpovědně, tedy vše si dobře promyslet a spočítat. Jelikož se energie ale stále zdražují, zateplení domu je nejlepší možnost, jak za poplatky trvale ušetřit. V článku se dozvíte důvody k zateplování domu, dále co potřebujete pro jeho provedení a nakonec samotný postup provedení izolace.

zateplení domu

Důvody, proč si nechat zateplit dům

1)      Sníží se náklady na vytápění domu

Nejdůležitějším důvodem, proč si nechat zateplit dům bude pro většinu z nás to, že snížíme spotřebu energie na vytápění. Pro porovnání: nízkoenergetický dům (15-50 kWh/m2 za rok) spotřebuje zlomek energie oproti běžnému domu (70-200 kWh/m2 za rok) bez zateplení. Nejúspornější variantu bydlení představují takzvané pasivní domy (5-15 kWh/m2 za rok) a nulové domy (0-5 kWh/m2 za rok). Aby ke snížení nákladů ale opravdu došlo, je potřeba nechat si dům zateplit zkušenými odborníky, kteří navrhnou druh a tloušťku tepelné izolace. Stejně tak důležitá je odborná montáž. Další možností, jak ušetřit za energie je zvolit si pro nás vhodného dodavatele, např. přes Tarifomat.cz.

2)      Sníží se náklady na klimatizaci domu

Vzhledem k horkým létům si stále více lidí nechává do svého domu nainstalovat klimatizaci. Pokud je váš dům dobře tepelně izolován, nepotřebuje klimatizaci, jelikož se nepřehřívá. To je způsobeno tím, že na vnější straně domu se neakumuluje takové teplo.

Pro představu: chlazení je 2,5-3x nákladnější než vytápění. Můžete odečíst i náklady za samotnou klimatizační jednotku, její údržbu a pravidelnou kontrolu popřípadě poruchy.

3)      Zkrátí se topná sezóna

Díky nižším tepelným ztrátám můžeme později zahájit a také dříve ukončit topnou sezónu. To znamená další uspořené peníze.

4)      Trvalá a výhodná investice

Správně navržené a provedené zateplení znamená trvalé snížení energetické náročnosti budovy. Největší efekt bude mít zateplení kompletně celého domu, to znamená zateplit podlahy, fasádu, strop, okna, šikminy v podkroví. Návratnost zateplení je u běžného domu 4 roky.

5)      Prodlouží se životnost stavby

Dáte svému domu vnější kryt, který poskytne trvalou ochranu nosných konstrukcí a tím pádem se omezí vliv povětrnostních vlivů na konstrukci. U domů dochází kvůli povětrnostním vlivům často k poškození fasády – mohou se objevit praskliny, odlupování nátěru či omítky, zatékání do zdiva. Z toho plyne vznik plísní, vlhkých map či odlupování vnitřních nátěrů stěn. U panelových domů často dochází ke korozi vnitřní výztuže, zatékání do panelů, a také k nepříjemným pocitům studených stěn a v létě naopak dochází k přehřívání panelu.

6)      Více místa v domě

Zateplené stěny nejsou tak studené, a proto můžeme využít celý prostor místnosti. Už nebudeme mít potřebu posouvat pohovky, postele či stoly dále od stěn.

7)      Menší riziko vzniku plísní na stěnách

Izolace zabraňuje vzniku kondenzačních par ve zdivu. Naopak v nezatepleném domě dochází k takovému vzniku kondenzační páry ve zdivu poměrně často. Vodní pára se snaží projít ven, ale zdivo ji zadržuje. Pokud je páry malé množství, zejména naskládané za zimní období, v létě se opět vypaří. V případě, že se ale vodní pára nevypaří a hromadí se ve zdivu, budou se častěji vyskytovat plísně a vlhké mapy na stěnách. Izolovaná zeď má možnost lepší akumulace tepla a tak se lépe zbavuje plísní.

8)      Ochrana životního prostředí

Se stále větším důrazem na ochranu životního prostředí je důležitý i přínos izolovaných staveb pro tuto oblast. Snížením energetické náročnosti budovy se sníží emise skleníkových plynů. Energie potřebná na výrobu izolací a s ní spojené emise oxidu uhličitého se zateplením vrátí za pár týdnů a poté již chráníme naše životní prostředí. Zateplovací systémy s dostupných izolantů jsou navíc recyklovatelné.

Co je třeba koupit

Zateplování domu se skládá z několika kroků, na jejichž realizaci budeme potřebovat různé stavební materiály. Ve stručnosti by to měly být:

 • podklad
 • lepicí hmota
 • tepelná izolace – polystyren/minerální vlna
 • talířové hmoždinky
 • stěrková hmota
 • výztužná síťovina
 • penetrační nátěrová hmota
 • dekorační omítka

 

Před zateplováním

Ještě než se začne se samotným zateplováním, je vhodné nechat zhodnotit technický stav domu. Bohužel starší domy jsou často vlhké a jejich rekonstrukce může znamenat problém. Nejprve je třeba dům odvlhčit. V případě vlhkého domu je třeba zdivo obložit hydroizolační fólií s výstupky a z vnější strany přidat k fólii nenasákavou tepelnou izolaci (například extrudovaný polystyren). Vhodným izolačním materiálem pro vlhké a vlhnoucí zdivo je užití minerální neboli kamenné vlny. Ta se řadí mezi prodyšné izolanty a umožňuje odvětrávání vlhkosti.

Pokud je váš dům z hlediska vlhkosti v pořádku, můžete přímo zdivo přímo izolovat. Nejpoužívanějším materiálem v České republice je stále pěnový polystyren. Na to jak je lehký je zároveň nesmírně pevný, má tedy výborné mechanické vlastnosti. Dalším typem polystyrénu je tzv. extrudovaný polystyrén, který se vyznačuje ještě větší pevností, nenasákavostí a výbornými tepelně izolačními vlastnostmi.

Rovněž je třeba zajistit rovinnost podkladu. Pokud má tedy váš dům na fasádě nějaké nerovnosti, ty je třeba odstranit (pomocí plastových podložek).

Samotné zateplování

 1. Prvním krokem je nanesení penetračního nátěru. Rozmístění nátěru se bude lišit podle zvolené izolace (např. u silikátových izolací ho nemusíte použít vůbec).
 2. Demontujeme všechny prvky, které by bránily práci při izolování (hromosvody, střešní svody, světla atd.). Po izolaci je opět vrátíme na původní místo, některé z nich však nahradíme novými prvky.
 3. Montujeme zakládací soklové lišty na místa, kde budeme lepit izolant.
 4. Lepíme fasádní izolant tak, aby byl rovný, a to zdola nahoru a horizontálně.
 5. Zhruba po 24 hodinách od nalepení izolace kotvíme izolační desky. Délku kotev stanovíme podle tloušťky izolace a s jejich rozmístěním nám pomůže projektová dokumentace. Ke kotvení se používají talířové hmoždinky s plastovým nebo ocelovým trnem. Hmoždinky zajistí přítlak izolačních desek na lepící tmel.
 6. Upravíme nároží, parapety a podhledy pomocí rohových lišt. Lišty chrání všechny rohy proti poškození.
 7. Přebrousíme celou plochu do roviny.
 8. Tmelíme plochu krycí stěrkovou hmotou, minimální vrstva by měla být 2 až 5 mm. Hmotu nanášíme shora dolů.
 9. Do krycí stěrkové hmoty vtlačíme tzv. „perlinku“ – výstužnou tkaninu. Z obou stran musí být pokryta stěrkovou hmotou.
 10. Naneseme penetrační vrstvu, tedy podklad pro omítku, ovšem až je výstužná vrstva dokonale suchá.
 11. Znovu dům osadíme parapety, okapy a podobnými prvky. Kde byly zachovány vstupy pro odvětrávací mřížky, tam je vložíme.
 12. Dokončíme povrchovou úpravu. Omítka představuje ochranný plášť fasády a také její okrasnou vrstvu.

Jaký typ omítky zvolit?

Na výběr máte několik druhů omítek, např. akrylátové, silikonové, silikátové či jejich kombinace. Akrylátové omítky jsou méně prodyšné, na druhou stranu jsou cenově dostupnější a mají výborné mechanické vlastnosti. Silikonové omítky jsou prodyšnější a více odolné proti degradaci barev a usazování nečistot. A konečně silikátové omítky se mohou pyšnit vysokou prodyšností i odolností.

Jak najít firmu na provedení zateplení?

Zateplení domu je náročná záležitost, na které se nevyplatí šetřit peníze před kvalitou. Pokud si na ni sami netroufáte, svou poptávku na zateplovací práce můžete zadat např. přes poptávkový server Poptavej.cz a firmy se vám ozvou s nabídkou na míru samy – vy si pak budete moc vybrat tu nejvýhodnější.

Uvažujete o zateplení domu v důsledku šetření tepla? Pokud jste se rozhodli pro zateplení střechy, jistě oceníte pár rad, jak postupovat v případě střechy šikmé.

Zateplením střechy jistě minimalizujete únik tepla především v zimních měsících a tím tak snížíte náklady na vytápění. V případě zateplení šikmé střechy je nutné dodržet několik základních bodů, abychom docílili požadovaného efektu.

Než budeme zateplovat

Než se do zateplování střechy pustíme, je vhodné a žádoucí zkontrolovat stav střechy. Střecha, která se nachází ve špatném stavu by měla být před začátkem pokládky izolačního materiálu řádně opravena. U starších střech by měli být krytiny ošetřeny proti plísním. Majitel domu by měl zvážit možnost nové krytiny před nainstalování hydroizolace, která brání zatékání vody.

Co budeme pro práci potřebovat?

Než samotnou práci započneme, je nutné nakoupit veškerý potřebný materiál. Základem je tedy:

 • kvalitní tepelná izolace
 • pojistná hydroizolace
 • parotěsná zábrana
 • oboustranná lepící páska
 • komprimační utěsňovací páska
 • a samozřejmě doplňky v podobě hřebíků a vrutů.

 

Kromě základního materiálu je vhodné mít připravené také nářadí, které budeme pro práci potřebovat. Po ruce bychom tak měli mít:

 • nůž na řezání izolačního materiálu,
 • rovnou laťku pro řezání izolace,
 • metr,
 • kladivo,
 • kleště,
 • sponkovačku
 • a nůžky.

Zateplení krok za krokem

Nejběžnějším způsobem používaným u šikmých střech s podkrovím je systém izolace pod a mezi krokvemi, čímž nejlépe zabráníme tepelným ztrátám. Tento typ izolace se využívá při zateplování rodinných domů v rámci novostavby nebo rekonstrukce. Pokládka je prováděna z interiérového prostoru. Pro vmačkávání mezi krokve se nejčastěji využívá minerální vata.

 1. Změříme si vnitřní rozteč mezi krokvemi a uřízneme si izolační desku požadovaných rozměrů. Je však důležité desku uříznou asi o jeden centimetr širší, abychom důkladně utěsnili prostor okolo krokví.řezání izolační desky
 2. První vrstvu tepelné izolace vtlačíme tak, aby nevznikaly ani minimální díry a spáry. Desky jsou pružné a dokonale přilnou k povrchu.vtlačení izolace
 3. Po vložení první vrstvy izolačního materiálu je připevnit velmi důkladně slepenou parozábranu, kterou upevňujeme vždy ze strany interiéru.montáž parozábrany
 4. Pod parozábranu v místě krokví nainstalujeme závěsy pro plechové profily následného sádrokartonového obkladu.závěsy pro plechové profily
 5. Umístíme druhou vrstvu izolace mezi plechové profily.druhá vrstva izolace
 6. Pokud je vložena druhá vrstva izolačního materiálu, dokončíme sádrokartonový obklad.sádrokarton na druhé vrstvě izolace

Druhým způsobem jak zateplit šikmou střechu je takzvaná nadkrokevní izolace, která se využívá zejména u rodinných domů při novostavbě nebo rekonstrukci. Pokládání izolace v tomto případě vyžaduje střechu bez střešní krytiny. Izolační panely se pokládají z horní strany na celou konstrukci krovu nebo na celoplošné bednění. Oproti předchozímu typu zateplení, je v tomto případě nutné použít hydroizolační fólii. V tomto případě můžeme pracovat se širším spektrem izolačního materiálu. Využívají se například pěnový polystyrén, tvrdá polyuretanová vata nebo desky z fenolické pěny.

Jak na zateplení šikmé střechy

Jaký materiál je nejvhodnější?

Pro tepelnou izolaci střechy se běžně používají celulózová nebo minerální vlákna, která jsou nafoukána mezi trámy. Dobrým izolačním materiálem je také polystyren vykazující vynikající izolační vlastnosti a navíc je materiálem velice levným. Jeho nevýhodou je však menší pružnost, proto nejde tak snadno vmáčknout mezi trámy. Okolo komína je výhodnější použít minerální vlákna, která jsou nehořlavá.

Důvěřujme profesionálům

Ne každý je od přírody zručným kutilem. Někteří raději důvěřují osvědčeným profesionálním firmám, které veškerou práci udělají za nás. S výběrem firmy nám zajisté pomohou reference již stávajících a spokojených zákazníků. Využít můžeme také internetový server Poptavej.cz, který funguje na základě poptávky. Zákazník si vytvoří poptávku s přesným popisem práce a firma se na základě toho ozve s nabídkou přímo na míru. Samotné zadání poptávky je zcela jednoduché a navíc zdarma. Poptávkový formulář obsahuje přesný popis práce, lokalitu a termín, do kterého má být daná služba provedena. Na e-mail, který zákazník uvede, přijdou do několika hodin první nabídky firem. Zákazník si tyto nabídky může porovnat a na základě toho si vybere firmu, která je schopna provést danou službu za nejnižší finanční náklady.

Nižší náklady za energie

Pokud se rozhodneme zateplit střechu nebo fasádu, je zřejmé že chceme snížit již tak dost vysoké náklady na vytápění domu. Zateplení však není jediný příklad toho, jak šetřit. Nezapomínejme, že samotné úspory vycházejí především ze správně zvoleného dodavatele energie. Současný trh s energiemi je poměrně značně liberalizovaný a zastoupený mnoha dodavateli, z nichž se každý předhání zejména v cenách dodávané energie. Jak mít ale přehled o současném stavu na trhu. Jistě velkým pomocníkem může být portál Tarifomat.cz, sloužící jako srovnávač cen energií. Na jednom místě se nám nabízí srovnání cen elektřiny a plynu od 33 dodavatelů. Výhodou je okamžité získání potřebných informací z pohodlí domova za relativně nízký čas. Je nutné také připomenout, že poskytované služby jsou bezplatné. Aplikace srovnává současné ceny všech tuzemských dodavatelů a nabízí zprostředkování námi zvolené nejvýhodnější nabídky. Pracovníci za nás vyřídí veškerou potřebnou administrativu a zajistí bezplatné právní služby po celou dobu trvání. K dalším, pro zákazníka zcela komfortním službám, patří například kurýrní služba. Pro potřebný podpis nové smlouvy si přijede zcela zdarma kurýr. Online kalkulačka funguje na základě zadání základních údajů, kterými jsou region, druh bydlení a k čemu je plyn v domácnosti využíván. Akční nabídky jsou spotřebiteli sděleny následně po zadání telefonního čísla. O důvodech, proč spotřebitelé tuto službu využívají, vypovídají také čísla. Z výsledků šetření vyplývá, že 9 z 10 zákazníků očekává od služby přidanou hodnotu záruky po celou dobu trvání zrealizované smlouvy. Dále pak 6 zákazníků z 10 využije nabízené asistenční služby, 2 z 10 zákazníků využívá kompenzaci v případě operativních překážek nebo nesouladu a 1 z 10 zákazníků pravidelně využívá poradenské služby pro klienty.

Srovnávací portál nabízí kompletní přehled cen od následujících tuzemských dodavatelů.

Armex Energy                                   Europe Easy Energy                          Right power Energy

Blue Gass                                           Yello Energy                                      RWE

Bohemia Energy                                Fonergy                                              SPP.cz

Centropol                                           Gas International                               SVT Energie

Comfort Energy                                 Global Energy                                       Vemex energie

Corasta                                               Plynule.cz

ČEZ                                                   Lama Energy

E.ON                                                 MND

Elimon                                               Nano Energies

Energie2                                                             Optimum Energy

 

Zateplení střechy je tedy vhodným způsobem jak minimalizovat tepelné ztráty a výrazně tak ušetřit za energii. Je důležité si uvědomit, že společně se správným dodavatelem energie můžeme výrazně ovlivnit rodinný rozpočet.