Pražská energetická, a. s. je mateřskou společností skupiny PRE. Do skupiny PRE patří následující společnosti:

 • Pražská energetická, a. s. je obchodník s elektřinou a plynem na velkoobchodním trhu v ČR a je jedním z největších dodavatelů elektřiny a plynu s působností na celém území České republiky. Prodává ji téměř sedmi stům tisícům zákazníků.
 • PREdistribuce, a. s.  byla založena 7. 9. 2005. Od ledna roku 2006 je držitelem licence Energetického regulačního úřadu na distribuci elektřiny na území hlavního města Prahy a města Roztoky. Na tomto území zajišťuje bezpečný a stabilní provoz distribuční sítě a garantuje kvalitu dodávky elektřiny na špičkové evropské úrovni.
 • PREměření, a. s. vznikla 1. 7. 1998. Poskytuje širokou paletu energetických služeb, zajišťuje služby v oblasti měření a je rovněž provozovatelem obnovitelných zdrojů energie.
 • eYello CZ, k. s.,  je právním nástupcem společnosti PREleas, a. s., založené v roce 1996. Nabízí v celé České republice pod značkou YELLO ENERGY elektřinu a plyn zákazníkům ze segmentu domácností a podnikatelů. eYello je spolehlivým partnerem svých zákazníků a díky atraktivním produktům a službám si vytváří pevnou pozici na poli alternativních dodavatelů energie.
 • KORMAK Praha a. s., je nejmladším členem Skupiny PRE. Její hlavní činností je projekce a realizace staveb energetických sítí – trafostanic a liniových staveb NN, VN a VVN. Společnost aktivně působí na trhu od ledna 1995.
 • KORMAK nemovitosti s. r. o.,  je vlastníkem nemovitostí a poskytuje nájem a služby spojené s nájmem těchto nemovitostí.

Skupina PRE je prosperující společností, která navazuje na dlouholetou tradici. Zaměřuje se na prodej a obchodování s elektřinou a plynem na celém území ČR, distribuce elektřiny na území hlavního města Prahy, výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů a energetické služby pro fyzické osoby i podnikatele. Posláním všech subjektů Skupiny PRE je navázat na tuto tradici a propojit zkušenosti našich předchůdců s nejmodernějšími energetickými postupy tak, abychom dokázali naplňovat současné potřeby hlavního města. Chceme mít podíl na formování životního stylu obyvatel, který společně s architekturou a přírodou během času vytvořil z Prahy jednu z nejkrásnějších metropolí světa.

Historie PRE

Historie této skupiny se dá počítat od 1. září 1897, kdy byla společnost založena tehdy pod názvem Elektrické městské podniky královského hlavního města Prahy. Od tohoto roku prošla tato společnost mnoha proměnami, přes znárodnění, vznik samostatného státního podniku až po změnu k 1. 1. 1994, kdy společnost přijala současné jméno Pražská energetická, a.s.

PRE (logo)

Co dnes nabízí skupina PRE domácnostem a podnikatelům?

Jak již vyplývá z výše uvedeného skupina PRE dnes nabízí širokou škálu služeb v oblasti distribuce elektrické energie, plynu ale také jako zprostředkovatel mobilních služeb, pod označením PREMobil. Pokud využíváte všech nabízených služeb je Vám poskytována věrnostní sleva.

V rámci programu PREmobilita nabízí PRE následující služby:

 • v oboru elektromobilů. Všem zájemcům o elektromobil nabízí PRE možnost využít dvou způsobů pořízení. Prvním je klasický pronájem elektromobilu již od jednoho měsíce užívání a druhým je operativní leasing od renomovaných leasingových společností.
 • v oboru elektrokol. Společnost Pražská energetika již od roku 2010 provozuje půjčovnu a prodejnu PREkolo s širokou nabídkou elektrokol různých značek určených do města i do přírody. Obrovskou výhodou tohoto způsobu dopravy jsou minimální náklady na provoz, schopnost nabíjet z klasické zásuvky a s tím související prakticky neomezená mobilita.

Dalšími projekty jsou PREkultura, vzdělávání PRE a projekt občanské zodpovědnosti. V rámci těchto projektů jsou pro konečného spotřebitele zajímavé zejména:

PREkultura

Jedním z osvědčených a zároveň nejpřirozenějších způsobů, jak oslovovat veřejnost a dostávat se do jejího povědomí, je komunikace prostřednictvím umění a kultury. Tyto oblasti umožňují PRE podporovat kulturní dědictví země, pomáhat začínajícím umělcům a přitom upevňovat pozitivní vztah se zákazníky a vylepšovat pověst společnosti.

Vzdělávání PRE

Vítáme zájemce o vzdělání ze všech věkových kategorií. Pro mateřské školy máme připravený zábavný program o používání elektřiny, základní a střední školy si mohou vybírat z pestré nabídky exkurzí. Nenáročnou formou energetiku přibližují také časopisy, které vydáváme – SuPREman pro teenagery a KoPREtina pro mladší děti.

Středním odborným školám pomáháme s praxí a podporujeme také vydávání vysokoškolských učebnic. Na absolventy škol čeká náš adaptační program nástupní praxe, který je provede novým zaměstnáním.

Ve cvičném a výukovém pracovišti Polygon pořádáme nejen vzdělávací programy pro školy, ale také školení pro zaměstnance Skupiny PRE i jiných firem z oblasti energetiky.

Produkty PRE pro firmy a domácnosti podrobněji

Pro firmy

V oblasti distribuce elektřiny nabízí v současné době společnost PRE čtyři různé tarify, z nichž jeden je proud z ekologických zdrojů tzv. PREekoproud. S výběrem vhodného tarifu Vám pomůže zadání údajů do jejich dotazníku. Dotazované údaje jsou: účel používání elektřiny, jaká je Vaše roční spotřeba, pod kterou distribuční oblastí budete odebírat elektřinu a také údaj o Vašem jističi.

V oblasti distribuce plynu, nabízí společnost PRE dva tarify, z jejichž výběrem Vám opět pomůže zodpovězení základních dotazů v tomto případě se jedná o dotaz na spotřebu a lokalitu, kde chceme plyn využívat.

Dalším produktem skupiny PRE je již výše zmíněný PREmobil, který nabízí tři mobilní tarify, kde si můžete sami přehledně vybrat, který je pro Vás ten vhodný.

Pro domácnosti

Pro domácnosti nabízí PRE srovnatelné produkty a rovněž Vám na základě kalkulace doporučí ideální produkt pro Vaši domácnost v oblasti dodávek elektřiny i plynu. Podmínky pro PREmobil jsou naprosto stejné jako v nabídce pro firmy.

Jak společnost PRE kontaktovat?

Společnost PRE můžete kontaktovat na telefonické zákaznické lince: 267 055 555 nebo 840 550 055. Dále můžete využít kontaktní formulář na webových stránkách, kde zanecháte kontakt, aby Vás kontaktovalo zákaznické centrum PRE, rovněž si můžete domluvit schůzku na Vámi zvoleném zákaznickém centru.

Společnost PRE můžete také kontaktovat na následujících adresách, nebo emailem na adrese: pre@pre.cz.

Adresa sídla společnosti
Pražská energetika, a. s.
Na Hroudě 1492/4
100 05  Praha 10

Adresa pro zákaznickou korespondenci
Pražská energetika, a. s.
Zákaznické služby
Na Hroudě 1492/4
100 05  Praha 10

Cenu si srovnejte s konkurencí….

V oblasti trhu s energiemi a mobilními operátory, je v současné době velká konkurence, jelikož na území České republiky působí mnoho firem zabývajících se touto činností. Pokud tedy přemýšlíte, že si zvolíte PRE jako nového dodavatele služeb nebo jste již stávajícím zákazníkem a rádi byste věděli, zda využíváte pro Vás nejoptimálnější a nejvýhodnější nabídky, vřele doporučuji vyzkoušet tuto kalkulačku pro srovnávání cen energií od jednotlivých dodavatelů.

Na základě využití těchto srovnávacích nástrojů můžete ušetřit na energiích i dvacet tisíc korun ročně. Což už je velmi výrazná částka, navíc si za pomoci některých srovnávacích portálů můžete srovnat i jiné podmínky, jako jsou sankce za předčasné vypovězení smlouvy, doba fixace smlouvy a mnohé zákaznické výhody.

Pražská energetika, a. s. (PRE) je energetickou skupinou, jež se statisticky pasuje do role třetího největšího dodavatele elektřiny v České republice. Číselně lze toto tvrzení doložit v podobě 680 000 odběrných míst. Kromě výroby a distribuce elektrické energie se zabývá také prodejem a obchodováním s plynem.

Okénko do historie a firemních hodnot

Jedná se o tradiční společnost na českém trhu s energiemi, což dokáže malé nahlédnutí do historie. První předchůdce PRE se na českém území objevil v roce 1897 pod názvem Elektrické proudy Královského hlavního města Prahy. Z této společnosti, která kromě distribuce a výroby elektrického proudu řešila například i městské osvětlení, se skrze několik důležitých milníků vyvinula dnešní podoba vysoce prosperující a rozvíjející se akciové společnosti Pražská energetika.

Pod ní spadá i několik dceřiných společností, z níž nejvýznamnější je PRE distribuce, a. s.. Jak již její název vypovídá, v popisu její práce je distribuce elektřiny ke koncovým zákazníkům. Mimo to se také stará o bezproblémové fungování a údržbu distribuční sítě.

Pražská energetika, a. s. se opírá o silné firemní hodnoty, které kladou důraz na spolehlivý a pro koncového uživatele komfortní poskytování energií. Zároveň musíme zmínit i hodnoty ekologické a v neposlední řadě etické. PRE je jedním ze signatářů Etického kodexu obchodníka v energetických odvětvích, jenž garantuje férovost obchodu.

PRE (logo)

Nabízené produkty

Pražská energetika se ve své produktové nabídce orientuje na tři rozdílné proudy. Byť se spousta produktů a tarifů ve své základní podstatě shoduje, je nutné rozlišovat nabídku pro domácnosti, firmy a velkoodběratele.

Nabídka elektřiny pro domácnosti

Nabídka elektrické energie pro domácnosti se rozpíná do několika tarifů. Volba toho správného závisí na individuálních požadavcích:

 • Komfort + garant

Tarif komfort garant cílí na zákazníky s velmi nízkou spotřebou. Typicky se jedná o chaty, chalupy či obdobně málo využívané objekty, u nichž neexistuje pravidelný odběr elektřiny ve větším množství. Uživatel platí pouze za množství energie, které skutečně spotřebuje (účtuje se však minimálně 1kWh denně), odpadají tak fixní měsíční poplatky.

 • Komfort + neo 2 (3)

Dvojka, případně trojka za názvem tarifu značí počet let, na který lze fixovat platbu. Během takto zafixované doby platí zákazník stále stejně, jako při podpisu smlouvy, bez ohledu na to, jak se aktuálně tato částka mění.

 • PREproud komfort

Pokud není fixace něčím, co uživatel požaduje, tarif PREproud komfort je přímo pro něj. Cena silové elektřiny se v tomto případě stanovuje jednou ročně.

 • PREekoproud

O ekologickém smýšlení společnosti vypovídá nabídka tohoto tarifu, jenž přímo podporuje životní prostředí. Elektřina se zde získává z obnovitelných zdrojů. Konkrétní původ tzv. zelené elektřiny hledejme ve fotovoltaických a vodních elektrárnách nebo v bioplynových stanicích.

 

VYBRANÉ CENY ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO DOMÁCNOSTI

V níže uvedené tabulce se bavíme o standardních distribučních sazbách D01d a DO2d, které se využívají pro běžné činnosti jako svícení či vaření. Všechny ceny jsou uvedené v Kč a bez DPH. Pojemstálá částka představuje vyčíslení nákladu spojených se správou využívaného odběrného místa.

  PREproud komfort Neo 2 Neo 3 PREekoproud Garant
Stálá měsíční částka 79 69 69 79 0
Cena za 1 kWh 1,1920 1,0550 1,0750 1,2920 1,6580

 

Nabídka plynu pro domácnosti

Plyn pro domácnosti nabízí Pražská energetika ve dvou možných tarifech. Finální cena se zde odvíjí od skutečně spotřebovaného množství kWh za 1 rok. Odlišuje se také účel použití plynu (topení, vaření…). V rámci jednotlivých kategorií platí vždy jiná cena za kWh. Obecně však platí, že čím více zákazník spotřebuje, na tím nižší částku za jednotku se dostane. Celková zaplacená částka se skládá ze skutečně spotřebovaného množství plynu a fixní měsíční částky.

 • PRE plyn FIX

Tarif FIX nabízí možnost fixace cena až na dva roky, zákazník tak získá možnost si své výdaje za spotřebu plynu na tuto dobu dopředu naplánovat.

 

 •  PRE plyn STANDARD

Ve variantě standard žádná fixace neplatí, jedná se o smlouvu bez větších závazků. Pro každé zúčtovací období (1 rok) lze realizovat změnu tarifu.

 

Nabídka elektřiny pro firmy

Nabídce prodeje elektrické energie firmám se v základních bodech shoduje s tou pro domácnosti. Odlišné jsou pochopitelně ceny, podstaty jednotlivých tarifů však i přes odlišné názvy zůstávají stejné.

 • PREekoproud

Elektrická energie se v rámci tohoto tarifu získává z obnovitelných zdrojů. Pokud se ptáte, jaký má koncový zákazník konkrétní podíl na přilepšení životnímu prostředí, vězte, že značný. Pokud se totiž elektřina vyrábí standardním způsobem (elektrárny na uhlí…), vzniká a do ovzduší se tak dostává značné množství CO2. S použitím fotovoltaických elektráren, bioplynových stanic či vodních elektráren tento problém odpadá.

 

 • PREproud AKTIV

Jedná se o obdobu tarifu KOMFORT pro domácnost,  ani v tomto případě nelze hovořit o žádných fixacích.

 

 • AKTIV + FAVORIT 2 (3)

V tomto případě je možné si fixaci sjednat, poskytuje se na dva nebo tři roky.

 

VYBRANÉ CENY ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO FIRMY

Ceny v této tabulce jsou uvedeny v Kč a bez DPH. Jedná se o ceny pro běžné distribuční sazby CO1d, CO2d a CO3d.

  Preproud AKTIV FAVORIT 2 FAVORIT 3 PREekoproud
Stálá měsíční částka 99 99 99 99
Cena za 1 kWh 1,4510 1,2500 1,2290 1,5510

 

Nabídka plynu pro firmy

Pokud byla nabídka elektrické energie pro firmy podobná s tou pro domácnosti, podobnost nabídky plynu je ještě vyšší. Opět zde máme varianty FIX a STANDARD, jejichž rozdíl spočívá v zafixování/nezafixování placené částky na dva roky.

Doplňkové služby

Kromě základních produktů nabízí Pražská energetika i své služby. Podává pomocnou ruku při převodu odběrného místa či připojení nového. Umožňuje sjednotit všechny dodávky energií jednoho zákazníka pod hlavičku PRE za výhodných podmínek.

Zákazník u PRE se také může stát pánem své vlastní spotřeby díky možnost nahlásit vlastní samoodečet elektroměru či plynoměru.

Pražská energetika zavítala také na pole jiných než energetických služeb a nabízí služby mobilního operátora. V případě, že si zákazník převede své telefonní číslo pod značku PREmobil, může se dočkat jednak výhodného volání a datového připojení a jednak slev na odběr elektřiny či plynu.

Názory a hodnocení Pražské energetiky

Pokud před sebou máte rozhodování o výběru dodavatele energií, pamatujte vždy na pravidlo, že se nelze rozhodovat na základě jediného zdroje. Je nutné čerpat z různých zdrojů a nepodlehnout tlaku jediného, ať už dobrého či špatného názoru.

Klíčové je v každém případě pečlivě si prostudovat nabídku a podmínky jednotlivých nabízených produktů, srovnat si je s individuální potřebou a následně vyhodnotit. Velmi důležité je také detailně číst smluvní podmínky.

Při pročítání internetových diskuzí také berte na vědomí, že standardně spokojený zákazník nemá většinou potřebu šířit svoji zkušenost a svůj názor dále. Pod rouškou anonymity mohou někteří zákazníci, kteří narazili na určitý problém, popustit své emoce a danou komplikaci nesprávně popsat.

Přejdeme-li ke konkrétnímu hodnocení, objevují se jak kladné, tak méně pozitivní reakce na Pražskou energetiku. Různící se názory je nutné si interpretovat jako individuální případy a jako vzorek z mnohem většího počtu zákazníků. Pravdou však je, že každé puzzle se skládá ze stovek a tisíců malých kostiček.

Kladné ohlasy

Zákazníci, kteří byli či jsou s Pražskou energetikou spokojeni, si chválí zejména dobrou komunikaci se společností, ať už při výběru dodavatele či po podpisu smlouvy. Dostalo se jim vhodných a vyčerpávajících vysvětlení.

Chvála míří také k přesnému dodržování smluvních podmínek. To se může zdát samozřejmostí, nejedna společnost však v minulosti měla právě s tímto bodem nemalé potíže. Jeho úspěšné splnění dává firmě věrohodný obraz.

Za pozitivní lze rovněž označit dobré ohlasy na možnost dvou či tříleté fixaci ceny. Zákazníkům se líbí, že jde o jistotu, která v praxi funguje.

Negativní ohlasy

Pokud se zaměříme na záporné názory, v první řadě je třeba zmínit problém, který se několikrát opakoval. Jsou jím časové průtahy, zejména u doplňkových služeb. Práce s převedením odběrného místa nebo instalací elektroměru (měsíční čekání) mohla být dle uživatelů konána rychleji.

S potížemi se setkali i zákazníci, kteří nechtěli služby PRE již nadále využívat. V tu chvíli veškerá komunikace ochabla a spoléhat se dalo pouze na obchodní podmínky.

Objevil se také názor na spekulativní čísla při kontrole stavu plynoměru. Částka na faktuře údajně nesouhlasila se skutečně spotřebovaným množstvím.

Závěrem zbývá jen dodat, že pověst PRE není negativní a vychází zejména z toho, že ji zákazníci vnímají jako tradiční, zavedenou a spolehlivou firmu. V případě obezřetnosti a pečlivosti byste se tak žádných problémů neměli obávat.