123ušetři.cz

Společnost se zabývá prodejem elektřiny a zemního plynu. Smlouvu zákazníci uzavírají na dobu neurčitou.

AKCENTA ENERGIE, a. s.

Společnost věnující se prodeji elektřiny i zemního plynu na energetickém trhu působí už od roku 2007. Snaží se zákazníkům nabízet individuální řešení podle konkrétních požadavků.

Amper Market, a. s.

Společnost, která svou činnost zahájila v roce 2011, nabízí svým zákazníkům z řad domácností i velkých společností elektrickou energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů.

ARMEX ENERGY, a. s.

Společnost patří mezi dlouholeté dodavatele elektrické energie pro domácnosti i firmy. Od roku 2011 své pole působnosti rozšířila o prodej zemního plynu.Seznam dodavatelů elektřiny

BOHEMIA ENERGY entity, s. r. o.

Společnost vstoupila na český trh v roce 2005 a nejprve dodávala elektrickou energii středním a malým podnikům. O rok později začala nabízet své služby i domácnostem. V roce 2008 rozšířila pole své působnosti i obchodování se zemním plynem.

CARBOUNION BOHEMIA, s. r. o.

Společnost se věnuje nejen prodeji elektřiny a zemního plynu, ale také obchodu s černým a hnědým uhlím a jeho zpracováním. Služby poskytuje domácnostem i velkým firmám.

Central Energy, s. r. o.

Česká společnost bez zahraničního kapitálu vstoupila na trh v roce 2007, kdy začala nabízet své služby malým a středním podnikům, ale brzy zaměřila svou pozornost i na domácnosti. Její služby zahrnují nejen dodávku elektrické energie, ale také zemního plynu.

CENTROPOL ENERGY, a. s.

Společnost zahájila svou činnost v roce 2002. Nejdříve se věnovala obchodování s elektrickou energií, ale od roku 2009 nabízí také zemní plyn. Patří mezi větší alternativní dodavatele působící na českém trhu.

COMFORT ENERGY, s. r. o.

Společnost, která vznikla v roce 2008, nejdříve dodávala elektřinu pouze velkým odběratelům, ale od roku 2012 se její pozornost začala soustředit také na domácnosti a malé odběratele.

COOP ENERGY, a. s.

Společnost působí na energetickém trhu od roku 2013. Smlouvu je možné podepsat přímo v některém ze sítě supermarketů. Členové družstva COOP, zaměstnanci a zákazníci supermarketů mohou využít zvýhodněné ceny.

CORASTA, s. r. o.

Společnost, která na českém trhu působí od roku 2009, dodává zemní plyn i elektřinou domácnostem a menším odběratelům, ale stejně tak jejích služeb využívají velkoodběratelé. Zaměřuje se také na odborné poradenství na poli energetiky.

Česká energie, a. s.

Společnost na energetický trh vstoupila v roce 2002. Jedná se tedy o jednoho z prvních soukromých prodejců elektřiny. Od roku 2007 se věnuje také prodeji zemního plynu.

České teplo, s. r. o.

Společnost dodává tepelnou energii, elektřinu a zemní plyn. Zaměřuje se také na servis a poradenství.

ČEZ Prodej, s. r. o.

Společnost na trhu působí od roku 2006, kdy na ni přešly smluvní závazky společnosti ČEZ a spadají pod ni všechny regionální pobočky.

ČM ENERGETIKA

Tato energetická společnost nabízí své služby maloodběratelům od roku 2013. Její politikou je dlouhodobá úspora v porovnání s dominantními dodavateli působící v daném kraji. Sází také na zákaznickou podporu.

Dobrá energie, s. r. o.

Jedná se o menší společnost. Elektřinu dodává malým i velkým odběratelům. Kontakt je možný přes telefon nebo prostřednictvím e-mailu, neboť společnost nemá žádná klientská centra.

E.ON Energie, a. s.

Společnost je součástí velké energetické skupiny E.ON, jejíž působnost zahrnuje více než 30 zemí po celém světě. Na český trh tato společnost vstoupila v roce 1998 a patří mezi největší dodavatele elektrické energie i zemního plynu, neboť počet odběratelů přesahuje 1 milion.Seznam dodavatelů elektřiny

Eco Power Energy, s. r. o.

Od svého vzniku v roce 2013 se společnost věnuje dodávce zemního plynu a elektřiny pro domácnosti i velké odběratele. Rovněž se zabývá provozováním stanic na stlačený zemní plyn pro automobily.

Elgas Energy, s. r. o.

Energetická společnost vstoupila na trh v roce 2013. Zaměřuje se na obchodování s elektřinou a zemním plynem. Klade důraz na nízké ceny i v rámci alternativních dodavatelů.

ELIMON a. s.

Společnost působící na českém trhu od roku 2004 se zaměřuje na dodávky elektrické energie i zemního plynu. Pozornost věnuje také doprovodným službám a poradenskému servisu. Později se začala věnovat také prodeji uhlí a biomasy.

Eneka, s. r. o.

Společnost působí na energetickém trhu od roku 2005. Její pozornost se soustředí na elektrickou energii i zemní plyn. Klade důraz na individuální přístup a bezplatné poradenství.

Energie2, a. s.

Společnost působí na českém energetickém trhu od roku 2009. Věnuje se dodávkám zemního plynu i elektrické energie, které nabízí domácnostem i firmám. Poskytuje rovněž odborné poradenství a další služby.

EP ENERGY TRADING, a. s.

Společnost, která vznikla v roce 2005, obchoduje s energiemi na velkoobchodním trhu. Působnost celé skupiny zahrnuje těžbu uhlí, výrobu elektřiny a tepla, dále také distribuci tepla, elektrické energie i zemního plynu.

Erste Energy

Dceřiná společnost České spořitelny, která byla založena v roce 2012, obchoduje s elektrickou energií i zemním plynem. Vykupuje elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů.

Europe Easy Energy, a. s.

Poměrně mladá společnost, která na našem trhu působí od roku 2013, se věnuje obchodování s elektrickou energií i zemním plynem. Klade důraz na kompletní zákaznický servis s asistenčními službami a odborné poradenství.Seznam dodavatelů elektřiny

eYello CZ, k. s.

Společnost vstoupila na český trh v roce 2012 a od té doby dodává zemní plyn a elektrickou energii domácnostem i podnikům. Zakládá si na jednoduchosti a přehlednosti smluv, faktur, obchodních podmínek i možnosti online správy účtu.

FONERGY, s. r. o.

Společnost obchoduje s elektřinou a zemním plynem ve všech krajích. Smlouvy jsou uzavírány na dobu neurčitou.

Fosfa, a. s.

Společnost se už po mnoho let věnuje chemické výrobě a od roku 2014 rozšířila pole své působnosti i na obchodování s elektřinou, kterou nabízí malým i velkým odběratelům, domácnostem i firmám.

GLOBAL ENERGY, a. s.

Společnost působící na trhu od roku 2010 dodává elektrickou energii a zemní plyn domácnostem i velkoodběratelům, včetně kvalitního servisu.

innogy Česká republika, a. s.

Společnost patří do skupiny RWE, do jejíž působnosti spadá produkce ropy a zemního plynu, výstavba a provoz elektráren, obchodování a doprava energií ke koncovým odběratelům.

LAMA energy, a. s.

Společnost vstoupila nejprve na český trh se zemním plynem v roce 2009 a o dva roky později se začala věnovat také dodávce elektřiny domácnostem i podnikům.

Lumius, s. r.o.

Společnost, která vznikla v roce 2002, se zaměřuje na dodávku elektřiny a zemního plynu velkoodběratelům. Důraz je kladen na individuální přístup ke každému zákazníkovi.

Nano Energies Trade, s. r. o.

V roce 2008 vstoupila na český trh tato společnost a od té doby se její pozornost soustředí na prodej elektřiny pocházející z obnovitelných zdrojů a zpřístupnění technologií snižujících závislost zákazníků na globální energetice.

Obecní plynárna, s. r. o.

Společnost dodává nejen zemní plyn, ale věnuje se také prodeji elektrické energie domácnostem i velkým odběratelům. Standardně jsou uzavírány smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou nebo na dobu určitou.

One Energy, a. s.

Společnost patří mezi novější dodavatele, ale už od počátku své služby nabízí domácnostem i firmám. Snaží se o individuální přístup ke všem zákazníkům.

Optimum Energy, s. r. o.

Společnost vstoupila na český energetický trh v roce 2010 a od té doby dodává nejen elektrickou energii, ale také zemní plyn. Její pozornost se soustředí nejen na malé a střední podniky, ale své služby nabízí i domácnostem.

Pražská energetika, a. s.

Společnost, která je mateřskou společností skupiny PRE, patří mezi největší dodavatele elektřiny na našem trhu. Skupina se věnuje prodeji elektřiny, zemního plynu, distribuci a výrobě elektřiny apod.Seznam dodavatelů elektřiny

Pražská plynárenská, a. s.

Společnost na území hlavního města působí od roku 2011 a zde v rámci trhu s energiemi zaujímá výrazné postavení.

RIGHT POWER, a. s.

Společnost patří do skupiny Right Power, která se zabývá velkoprodejem energií, ale také odborným poradenstvím, výrobou energie a samozřejmě i dodávkou elektrické energie a zemního plynu koncovým odběratelům.

ST Energy, s. r. o.

Společnost patří mezi menší dodavatele elektrické energie pro domácnosti i podniky. V roce 2014 se přestala věnovat prodeji zemního plynu.

Stabil Energy, s. r. o.

Společnost dodává elektřinu a zemní plyn domácnostem i podnikům. Klade důraz na nízké náklady, které umožňují nabízet zákazníkům nízké ceny.

SVT Group, a. s.

Společnost bez zahraničního kapitálu působí na českém trhu už od roku 1999. Věnuje se řadě činností v rámci telekomunikací, informačních systémů a také obchodování s elektřinou a zemním plynem.

VEMEX Energie, a. s.

Společnost zajišťuje dodávku vlastního zemního plynu a patří tak mezi nejvýznamnější hráče. Prodeji elektřiny domácnostem i velkoodběratelům se věnuje od roku 2011.

X Energie, s. r. o.

Společnost, která na energetickém trhu působí od roku 2012, se věnuje obchodování s elektrickou energií i zemním plynem.  Služby poskytuje domácnostem i velkým klientům.

Seznam dodavatelů elektřiny

Zajímá vás, jak se v široké nabídce dodavatelů elektřiny vyznat? Najít nejvýhodnější nabídku vám pomůže Tarifomat.cz, kde během chvilky zjistíte, kolik můžete za elektřinu ročně ušetřit.

Přemýšlíte o změně dodavatele elektrické energie, ale nemůžete se odhodlat? Možná vás odrazuje představa zdlouhavého papírování. Jestli je to jediný důvod, pak nemusíte dále otálet. Změna dodavatele elektrické energie je dnes poměrně snadným krokem, ke kterému se uchyluje čím dál více odběratelů, kteří jsou nespokojeni se svým stávajícím dodavatelem.

Při výpovědi smlouvy o dodávce elektřiny nejvíce záleží na tom, zda jste se stávajícím dodavatelem uzavřeli smlouvu na dobu určitou, nebo neurčitou. Smlouvu na dobu určitou můžete vypovědět v podstatě kdykoli. Naproti tomu v případě smlouvy na dobu určitou můžete počkat na uplynutí stanovené doby, ale takto přijdete o možnost uspořit finanční prostředky. Avšak předčasné vypovězení smlouvy na dobu určitou ve většině případů přináší sankce. O těch se proto s předstihem informujte v obchodních podmínkách, aby vás nečekalo nepříjemné překvapení. Zde je tedy vhodné si zkusit spočítat, která možnost bude z finančního hlediska výhodnější. Jaká úskalí výpověď smlouvy z dodávky elektřiny skýtá a čemu musíte věnovat pozornost?výpověď smlouvy z dodávky elektřiny

Kdy zvážit výpověď smlouvy z dodávky elektřiny?

Vzhledem k tomu, že cena elektrické energie se skládá z regulované platby za distribuci a platby za silovou elektřinu, jejíž výše se odvíjí od situace na trhu a konkurence, je možné výběrem vhodného dodavatele ušetřit značnou část finančních prostředků.

Dalším důvodem může být neustálé zvyšování cen. Ceny elektrické energie se sice drží poměrně nízko, ale to neznamená, že vás stávající dodavatel nemůže najednou zaskočit zvýšením sazby. Navíc, v dnešní době, kdy existuje tolik různých dodavatelů elektrické energie, je skoro vždy možné najít levnější variantu. K tomu slouží spousta užitečných srovnávačů, díky nimž můžete během chvilky zjistit, jestli za elektřinu neplatíte zbytečně moc. Nemusíte rovnou změnit dodavatele, ale určitě je vhodné mít ve všem jasno. I to je důležitý krok k efektivnímu hospodaření s vašimi financemi.

Na tuzemském trhu navíc v současné době působí velké množství velkých distributorů i malých společností. Z pohledu zákazníka je to jedině dobře. Vysoce konkurenční prostředí totiž drží ceny elektrické energie na přijatelné úrovni. A další výhodou jsou i další formy konkurenčního boje, na kterých může odběratel elektřiny jedině vydělat. Jedná se například o nejrůznější balíčky a nabídky výhodných tarifů.

Kdy je možné podat výpověď smlouvy?

Pokud už se jednou rozhodnete změnit dodavatele elektrické energie, máte napůl vyhráno. Právě rozhodnutí je často tou největší překážkou, neboť postupy pro změnu dodavatele energií se neustále zjednodušují.

Je úplně jedno, zda jste u stávajícího dodavatele už po mnoho let, nebo teprve několik měsíců. Nechali jste se například zlákat neseriózním, leč velmi přesvědčivým podomním prodejcem k přestupu? A nyní svého rozhodnutí hořce litujete? Není všem dnům konec, přestup k jinému dodavateli je snazší, než si myslíte.

K ukončení smluvního vztahu s dodavatelem elektřiny se vám nabízí několik možností. Častá je situace, kdy zákazník chce vypovědět smlouvu na dobu neurčitou. Zde byste se neměli dočkat žádných větších komplikací. Horší to však může být v případě, že chcete ukončit smlouvu na dobu určitou. Tyto smlouvy bývají nejčastěji uzavírány na dva roky. V takovém případě se s velkou pravděpodobností nevyhnete nejrůznějších sankcím ze strany dodavatele. Mnohdy vás mohou tyto pokuty velmi nemile překvapit. Tím spíše je třeba mít se na pozoru už při podpisu smlouvy a vše si důkladně přečíst a promyslet. Právě pasáž se sankcemi by neměla ujít vaší pozornosti, neboť nikdy nevíte, zda nebudete chtít opět někdy změnit dodavatele.

V každém případě se však vyvarujte uzavření smlouvy s nejrůznějšími podobnými prodejci s pochybnými praktikami. Ti jsou sice schopni slíbit vám takřka cokoli, ale výsledná smlouva může veškerou vaši snahu o úsporu financí pohřbít.

Kdy je možné odstoupení od smlouvy

Méně běžné jsou případy, kdy odběratel může od smlouvy odstoupit. To je možné zejména tehdy, kdy došlo ke změnám na straně dodavatele elektrické energie.  Do této kategorie spadá zejména zvýšení cen, případně změna obchodních podmínek. Jednostranné odstoupení od smlouvy je možné také v případě, že smlouva byla uzavřena během návštěvy podomního prodejce, případně byla sjednána při telefonickém hovoru nebo přes internet. I při odstoupení od smlouvy se však vyplatí ohlídat si lhůtu, dokdy je možné tento krok provést. Jestliže vás dodavatel informoval o chystaných změnách s dostatečným předstihem, tedy alespoň 30 dnů před nabytím jejich účinnosti, je krajní lhůta na odstoupení od smlouvy 10 dnů před zavedením avizovaných změn. Avšak pokud vás dodavatel přece jenom zapomněl zavčas informovat, můžete od smlouvy odstoupit tři následující měsíce.výpověď smlouvy z dodávky elektřiny

Co nesmí v žádosti o výpověď smlouvy chybět?

Výpověď smlouvy z dodávky elektrické energie není nijak komplikovanou záležitostí a zvládnete ji sestavit během několika minut. Co tedy musí výpověď smlouvy o dodávce elektřině obsahovat? Podívejte se na následující vzor.

Náležitosti

Výpověď smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie

Dodavatel:  Název společnosti, sídlo, IČ, DIČ

Odběratel: Jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození, adresa odběrného místa

Text: Žádost o ukončení dodávky elektrické energie v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami.

Datum, místo a podpis

Takto připravenou smlouvu zašlete neprodleně na adresu dodavatele elektřiny, samozřejmě doporučeně. Dodavatel musí vaši výpověď obdržet před uplynutím stanovené lhůty. V případě pochybností můžete po několika dnech kontaktovat zákaznické centrum dodavatele a informovat se o tom, v jaké fázi se nachází zpracování vašeho požadavku.

Jak dále postupovat?

Samozřejmě se může stát, že dodavatel elektřiny vaši výpověď zamítne. Stát se to může z důvodů, které jsou specifikovány v konkrétních obchodních podmínkách. Jednat se může zejména o případy, kdy není jasné, co je v dokumentu požadováno. Stejně tak bude zamítnuta výpověď, která není psána vážně. Také si při sepisování výpovědi dejte záležet na tom, aby výpověď obsahovala všechny potřebné údaje. Vlivem nepozornosti se může poměrně snadno stát, že uvedete špatné odběrné místo apod. Dbejte na rovněž na správnost údajů o dodavateli energie, raději je všechny zkontrolujte na základě již podepsané smlouvy.výpověď smlouvy z dodávky elektřiny

Jde to i snadněji

Jistě vás však potěší skutečnost, že vždy nemusíte podávat výpověď smlouvy o dodávce elektrické energie. Nový dodavatel se o to ve většině případů rád postará, takže přechod k novému dodavateli je mnohem snazší, než by se mohlo zdát. Stačí jen pečlivě vyplnit údaje v nové smlouvě, aby nový dodavatel měl při sepisování výpovědi správné údaje.

Změna dodavatele by rovněž neměla být zpoplatněna, ale je možné, že někteří dodavatelé budou menší poplatek vyžadovat. I o tom se pro jistotu informujte s dostatečným předstihem. A na co je vhodné dát si při výběru nového dodavatele ještě pozor? Jedná se zejména o délku výpovědní lhůty, úplný a samozřejmě aktuálně platný ceník a také další nabízené služby.

 

Ještě otálíte se změnou dodavatele elektrické energie, nebo už hledáte výhodnější nabídku a sepisujete výpověď?