V současné době jsou k vytápění rodinných domů plynové kondenzační kotle hojně používány. Pokud je k dispozici zemní plyn, jde o nejčastěji využívanou technologií k vytápění rodinných domů. Vyznačují se nejen vysokou účinností a ekologickým provozem, ale především účinnou regulací teploty.

Výměna kondenzačního kotle za klasický

Pokud řešíte výměnu svého kotle za ten kondenzační, minimální roční úspora spotřeby paliva je 10 %, ale spotřebu plynu lze zredukovat až o cca 30 %. Také kondenzační kotel dokáže snížit emise škodlivin NOx a CO.

Nové evropské směrnice udávají tři nové cíle, kterých má být dosaženo do roku 2020:

 • Snížit emise skleníkových plynů o 20%
 • Zvýšit využívání obnovitelných zdrojů energie o 20%
 • Zvýšit energetickou účinnost o 20%

Pomocí kondenzačních kotlů Protherm jsou tyto cíle snadno dosažitelné a tyto podmínky splňují. Designové provedení vám umožňuje umístění do jakéhokoliv prostoru a mají velmi tichý chod. Patří mezi nejlépe hodnocené kotle a spolehlivě se umísťují na předních příčkách testů. Kondenzační kotle Protherm byly zařazeny do programu Nová zelená úsporám tzv. ,,Kotlíkové dotace EU.“

Výhřevnost kondenzačního kotle

U konvenčních kotlů je účinnost velmi ovlivněna provozními ztrátami tepla. Při jeho vyzařováním do okolí se do vytápěné vody nikdy nepřenese celá energie. Aby vůbec mohlo dojít ke srovnání konvenčních a kondenzačních kotlů, stanovuje se účinnost kondenzačních kotlů ve vztahu k výhřevnosti.

Veličinu charakterizující energii v palivu, nazýváme „spalné teplo”, která v sobě zahrnuje i energii vodní páry obsažené ve spalinách. U zemního plynu jde o +11%, které získáme ještě navíc kondenzací. Pomocí získané energie z vodní páry  tzv. kondenzační teplo, se dostáváme účinností nad hranici výhřevnosti plynu tzn. nad hranici 100 %.

V současnosti patří k nejúspornějším kondenzačním kotlům ty, které v nízkoteplotním systému pracují se stupněm využití 106 až 109 %. Kondenzační technika se používá nejen u podlahového nebo nízkoteplotního systému, ale i v systému s vyšším teplotním spádem. Tyto kondenzační kotle dokáží spotřebovat až o 33 % energie méně, porovnáme li je se staršími kotli.

Rozdíl mezi klasickým a kondenzačním kotlem:

 • Klasický plynový kotel ohřívá teplem plamene plynového hořáku výměníkové trubky, tím je uvnitř nich ohřívána voda a potrubním rozvodem je dopravována do vytápěných prostorů. Při hoření vznikají spaliny, které odcházejí komínem ven.
 • Kondenzační plynový kotel funguje odlišně. Srovnáme li klasický kotel s kondenzačním, zde prochází vytápěcí voda velkoplošným výměníkem (nebo také dvěma výměníky) kondenzačního kotle hned dvakrát. Využívá se zde teplo vodní páry ze spalin, což vede ke větší účinnosti spalování plynu v kondenzačních kotlích. V konečné fázi tedy spaliny odcházejí z kondenzačního kotle mnohem chladnější než u kotle běžného. Dochází k jejich ochlazení až na teplotu, která se nachází pod hodnotou rosného bodu. Uvolněné kondenzační teplo se opět zavede do vytápěcího systému. To je velká úspora, jde zde o dodatečné využití tepelné energie. U běžných atmosférických kotlů tato energie odejde komínem do ovzduší.

V kondenzačním kotli ve spalinách dochází ke kondenzaci vlhkosti z vodní páry. Množství kondenzátu, který se zde tvoří je s přibližně 1,5 l kondenzátu na 1 m3 spáleného zemního plynu.

Kotel a jejich závěsný zásobník jsou vyhotoveny tak, aby se dal zásobník bez problémů umístit vedle kotle jak zprava, tak i zleva. Jakmile propojíme zásobník vzájemně s kotlem, volíme si přímo na displeji kotle nebo na pokojovém regulátoru požadovanou teplotu vody v zásobníku.

Správný výběr kotle

 • Využití celého rozsahu výkonu kotle – zvolte poměr výkonu k velikosti prostoru, ani nižší ani vyšší. Nižší výkon větší prostor nevytopí a velký výkon způsobuje přetápění, což následně vede k finančním ztrátám.
 • Zvažte typ prostorů např. zastoupení zasklených ploch, výšku stropů, schodiště i zateplení objektu.
 • Přihlédněte k počtu osob a způsobu ohřevu teplé vody.
 • Kondenzační kotle jsou kompatibilní s radiátory a se všemi topnými systémy.
 •  Zvažte umístění kotle vzhledem k možnosti připojení na komín.

Napojení na komín

 • Upozorňujeme na to, že některé komíny, které byly určeny pro klasické kotle, nejsou vhodné pro kondenzační kotle a nejdou na ně napojit.
 • Kontaktujte nejprve oprávněnou firmu, která posoudí, zda komín vyhovuje, nebo navrhne možnosti řešení tak, aby mohlo dojít ke správnému odvodu spalin.
 • Pro domácnosti s použitelným kotlem je na trhu Komínová verze kotle s napojením na kouřovod.
 • V případě, že komín nemáte, zvolte si turbo kotel s odvodem spalin přes stěnu do volného ovzduší.
 • Plynový kotel musí být instalován minimálně 20 cm od hořlavých předmětů.
 • V místnosti, kde bude kondenzační kotel umístěn, se nesmí nacházet plynoměr ani hlavní uzávěr plynu.
 • Ke snížení tepelných ztrát v potrubí doporučujeme umístit kotel nebo alespoň jeho zásobník v blízkosti odběrného místa, zvláště v případě, kdy se bude používat i pro přípravu teplé vody.

Regulace teploty

Teplota během zimního období může velmi kolísat a s kondenzačními kotli je regulace teploty velmi snadná. Plynulé vytápění během celé vytápěcí sezóny je zajištěno a je snadno regulovatelné. V přechodných obdobích, kdy je třeba pouze přitápět, minimální hodnotu výkonu určitě oceníte. Zajistí vám finanční úsporu a nedojde k přebytečnému přetápění prostor.

Kondenzační kotle lze vybavit Ekvitermickou regulací, kdy je možné měnit teplotu vytápěcí vody v souvislosti se změnami teplot venkovního vzduchu. Nastavíte li si k tomu ekvitermickou křivku ačasový program, zohledníte funkčnost vytápěcí soustavy s charakterem vytápěné stavby.

Kondenzační kotle, které mají velký modulační rozsah výkonu cca od 5 kW do 29 kW oceníte především při přitápění. Hledáte li právě tuto funkci, hledejte i tento rozsah. Jedná se o inteligentní systém, který se přizpůsobuje skutečné potřebě tepla a jakmile je nastavená hodnota překročena, režim vytápění se automaticky vypne. Standardní funkce moderních kotlů je i rozšířená o autodiagnostiku. Ta se zapne a automaticky dojde k rychlé diagnostice výpadku a následnému nalezení příčiny, která přerušila provoz kotle.

Protherm Logo

Servis kondenzačních kotlů Protherm

 • Široká síť servisních firem na celém území ČR s kvalifikovanou podporou
 • kvalifikovaní a vyškolení odborníci
 • rozšíření standardní záruky až na 5 let
 • energetické štíty jsou samozřejmostí

Sortiment kotlů Protherm v kostce

Panther Condens

protherm panther condens

Závěsné kondenzační kotle s vysokým stupněm účinnosti až 109,5 % a použitím osvědčené technologie nerezové spalovací komory. Kotle  ve výkonech 3,9 – 47,7 kW.  S možností připojení externího zásobníku TV. Sortiment certifikovaného odkouření, snadná obsluha i autodiagnostika. Šetrné k životnímu prostředí a s intuitivní obsluhou. Široký výkonový rozsah, nízká spotřeba plynu, vrcholný produkt evropského trhu. Moderní design, vhodný do každého interiéru.

Tiger Condens

Protherm Tiger Condens

Závěsné kondenzační kotle s vysokým stupněm účinnosti až 108,4 %, nerezová spalovací komora a vestavěný nerezový zásobník TV s vrstveným ukládáním. Kotle  ve výkonech 4,9 – 25,5 kW. Jeden zásobník 21 l nebo 2 zásobníky 21 l celkem 42 l, při čemž jeden vrstvený zásobník odpovídá standardnímu zásobníku o objemu cca 70 l. Sortiment certifikovaného odkouření. Zde najdete elektronicky řízené oběhové čerpadlo, expanzní nádobu OV, vestavěný třícestný ventil, bezpečnostní prvky, ochranu proti zamrznutí, by-pass. Intuitivní obsluha a autodiagnostika. Kotle nabízí široký výkonový rozsah, nízkou spotřebu plynu a moderní design. Šetří místo pro instalaci zásobníku teplé vody.

Lev 30 KKZ

Lev 30 KKZ

Lev 30 KKZ je stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody o objemu 150 litrů. Vysoká účinnost až 108 %. Splňuje náročné požadavky jak pohodlí, tak i na výkon. Je ekologicky šetrný. Tento kotel disponuje modulovaným výstupním výkonem 6,6 – 32,5 kW a teplá voda je připravována v konvenčním zásobníku s topnou spirálou. Sortiment certifikovaného odkouření, jednoduchá obsluha a autodiagnostika. Splňuje požadavky na instalaci v malém prostoru s důrazem na design kotle.

Gepard Condens

Protherm Gepard Condens

Závěsné kondenzační kotle ve výkonech 4,3 – 26,5 kW. Vysoká účinnost až 108,5 %. Velmi nízká hlučnost. Vhodné pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem pro ohřev teplé vody a to buď průtokovým způsobem, nebo v zásobníkovém ohřívači. Ekvitermní řízení kotle, kdy se přizpůsobuje teplota otopné vody venkovním podmínkám. Má vysokou účinnost a nízké provozní náklady v kombinaci s prokázanou dlouhou životností.

Medvěd Condens KKS

Medvěd Gepard Condens

Stacionární kondenzační plynový kotel ve čtyřech výkonových provedení s plynulou modulací výkonu. Je určen pro vytápění a přípravu teplé vody, které probíhá v externím nepřímo ohřívaném zásobníku. Primární výměník o objemu cca 100 l. Velmi nízká hlučnost. Možnost přestavby na propan. Velký objem primárního tepelného výměníku zaručuje bezproblémové výměny ve stávajících topných soustavách za původní kotle. Kontakt pro bezpečnostní termostat podlahového topení  a konstrukce je vhodná i pro původní topné systémy. Sortiment certifikovaného odkouření, jednoduchá obsluha a ovládací modul. Velmi snadno se udržují. Jejich robustní konstrukce kotle spolu s vysokou odolností proti zanášení výměníku jim zaručuje dlouhou životnost.

Věříme, že jsme vám podali velmi ucelené informace o funkčnosti kondenzačních kotlů a představili jsme vám kondenzační kotle Protherm tak, že si budete umět vybrat ten správný přímo pro vás. Pokud si nebudete jisti, vždy se můžete obrátit na řadu odborníků, kteří s těmito kotli pracují a zaručují i pravidelný servis.

Žijeme v době moderní a bez tepla, případně teplé vody, se neobejdeme. Jedním z nejoblíbenějších způsobů, jak tohoto tepla docílit, jsou kondenzační kotle.

Princip kotle obecně je známý. Jedná se o zařízení, ve kterém za pomoci spalování vzniká teplo, které ohřívá nějakou teplonosnou látku. Spalovat je možno spoustu materiálů – od uhlí, přes dřevo až po kapalné či plynné látky. Kondenzační kotel staví na principu, jak již jeho název vypovídá, kondenzace. Ta znamená, že při spalování plynu probíhá chemická reakce. Při ní vzniká voda v podobě páry. Ta společně s dalšími produkty hoření, zejména oxidem uhličitým, tvoří spaliny, které normálně unikají do ovzduší. Kondenzace jich umí využít. Odebere tyto spaliny právě za pomoci unikající vodní páry. Říká se, že vodní pára tzv. zkondenzuje. Tímto způsobem získané teplo tvoří onu konkurenční výhodu kondenzačních kotlů. Číselně vyjádřeno se jedná až o 11 % účinnosti navíc.

Kondenzátorové kotle mají smysl používat v případě, když se spalují uhlovodíky (zemní plyn, biopaliva). Proto je podporované zejména spalování plynu. Kdybychom chtěli spalovat například uhlí, zjistíme, že obsahuje velmi málo vodíků. Účinek kondenzace by tak byl příliš malý a přidaná hodnota tohoto kondenzačního kotle by přišla vniveč.

Platí obecné pravidlo, že čím větší je vytápěný prostor, tím více roste úspora. Uspořit se samozřejmě dá nejen výměnou kotle, ale i změnou dodavatele, která nestojí narozdíl od kotle nic (zkuste třeba tuto kalkulačku a podívejte se, kolik byste mohli platit u jiného dodavatele).

Nyní jsme již obeznámeni s principem kondenzačních plynových kotlů, pojďme se tedy podívat na ty nejlepší, respektive nejoblíbenější, kondenzační kotle. Nejprve z obecného hlediska, následně se zaměříme přímo na konkrétní typy a značky kotlů a nejprodávanější produkty v různých kategoriích.

Chcete-li skutečnou kvalitu, existuje několik oblastí, na které je zapotřebí si dát při výběru kondenzačního plynového kotle pozor.

Výkon a účinnost

V první řadě řešíme vždy výkon a účinnost. Účinnost je obecně vždy vysoká, pohybuje se v rozmezí 100 – 111 %. Byť se tento údaj zdá jako Perpetuum Mobile, není tomu tak. Větší jak 100% pravděpodobností se vyjadřuje právě ona kondenzační výhoda.

Vzhledem k tomu, že kondenzační plynové kotle jsou vysoce výkonné, právě na tento atribut je zapotřebí je soustředit. Výkon kotle totiž bývá často zbytečně veliký. Zbytečně rozumějme pro využití v domácnosti. Jak již bylo zmíněno, vysoká účinnost se nejlépe projeví ve velkých prostorách, což výrobce předpokládá a na trh dodává velmi výkonné kotle. Při výběru kotle do obyčejně veliké domácnost si dejte pozor, aby jeho výkon nepřevyšoval tepelnou ztrátu domu. Laicky řečeno, nepořizujte si zbytečně výkonná zařízení – kapacita takového kotle pak zůstane nevyužita.

Klíčové vlastnosti a regulační systém

Další sledovanou oblastí musí být ovládání kotle a využití jeho klíčových vlastností – možnost snižovat výkon hořáku či možnost regulovat otáčky oběhového čerpadla. Tyto vlastnosti jsou určující pro účinnost kotle či jeho emise.

Pořizovací cena

Na trhu existují různé kategorie kondenzačních plynových kotlů s rozdílnými vlastnostmi. Záleží pouze na potřebách zákazníka a jeho ochotě utratit určité množství finančních prostředků.

Mezi další aspekty, hodné pozornosti, patří například velikost zásobníku teplé vody, jeho přítomnost nebo spotřeba plynu a elektřiny.

Představme si nyní krátce nejznámější a zákazníky nejvíce kvitované výrobce kondenzačních plynových kotlů.

Viadrus

viadrus logo

Kotle Viadrus se vyznačují tichým provozem a hodně si zakládají na ekologickém provozu.

 

Naos K4

Naos K4

 • výkon: 5 – 24 kW (Záleží na konkrétním typu a způsobu využití. Výrobce poskytuje více variant, které se liší právě výkonem)
 • Nástěnný kondenzační plynový kotel
 • Slouží jak pro vytápění bez ohřevu vody, tak s ním. Existují dvě varianty ohřevu vody. První je zastoupena průtokovým ohřívačem, druhá představuje připojení externího zásobníku teplé vody.
 • Cenová dostupnost: 20 000 Kč – 30 000 Kč (cenově nejpřijatelnější kotle v porovnání s výkonem)
 • Garance úspory až 1 200 Kč za rok (jedná se o náklady na elektřinu a plyn, které se šetří především správným používáním oběhového čerpadla s modulací otáček)

Za zmínku stojí také kotel Claudius K2L, který se může pyšnit kvalitu dokazujícím oceněním “ekologicky šetrný výrobek”.

Protherm

protherm logo

Výrobce Protherm nabízí jak možnost externího ohřívač teplé vody, tak již integrovaného průtokového ohřívače. Typickým znamením jsou malé požadavky na prostor v kombinaci s vysokou účinností.

Panther AK 120 12KKO

Panther AK 120 12KKO

 • se zásobníkem vody
 • závěsný kondenzační kotel
 • Výkon: 4,4 – 13 kW
 • Cenová dostupnost: 35 000 Kč – 40 000 Kč (jedná se o střední cenovou třídu)
 • patří mezi celkově nejprodávanější kondenzační plynové kotle na trhu

Vaillant

vaillant logo

Jedná se o velmi oblíbené kotle, využívané při rekonstrukci či modernizaci domu či průmyslových staveb. Pro novostavbu však také poslouží dostatečně.

Vaillant VU/206/5-5 eco TEC plus

Vaillant VU 206 5 5 eco TEC plus

 • střední cenová třída (30 000 Kč – 35 000 Kč)
 • s tepelným výměníkem
 • veliký rozsah výkonu – záleží na použití (rodinný dům či průmyslová stavba)

 

Baxi

baxi logo

Baxi je firma s více než 20letou tradicí na českém trhu. Zákazník na tato slova slyší, jedná se tedy o velmi populárního výrobce kondenzačních plynových kotlů.

Nuvola Duo-tec HT24

Nuvola Duo tec HT24

 • integrovaný zásobník teplé vody
 • digitální ovládací panel pro jednoduché ovládání
 • vysoký výkon (až 25 kW)
 • Cenová dostupnost: 40 000 Kč

Buderus

buderus logo

Na závěr se podíváme do vyšších cenových hladin. Takové kotle nabízí například firma Buderus.

Logamat plus

Logamat plus

 • výkon: 24 kW
 • integrovaný zásobník teplé vody
 • Cenová dostupnost: 100 000 Kč (vysoká cenová třída)
 • Možnost připojení solárního systému
 • Dokonalé a kvalitní zpracování

Na trhu existuje spousta dalších výrobci, kondenzační plynové kotle totiž zabírají velikou část trhu s vytápěcími zařízeními. Jmenovitě se jedná o firmy Dakon, Dražice, Junkers či Viessmann.

Na úplný závěr zmiňme, že výběr kondenzačního plynového kotle záleží především na individuálních požadavcích každého zákazníka, které se odvíjejí od vytápěného prostoru – jeho účelu a velikosti.

Základní otázky, které pomohou při výběru kondenzačního plynového kotle se musí pohybovat v těchto oblastech:

 • typ vytápěného objektu (stáří, velikost, účel)
 • typ vytápění (radiátory, podlahové topení, kombinace s dalším zdrojem – solární apod.)
 • požadavky na ohřev vody (množství)

Stále rostoucí ceny energií nutí nejednu rodinu se zamyslet, jak by se dalo ušetřit na vytápění. Možností existuje několik – změnit typ energií, ale i jinak uspořádat domácnost.

Jaké typy energií lze použít?

Vytápět je možné elektřinou, zemním plynem, uhlím či koksem, dřevem, dřevěnými peletami a briketami (tedy biomasou) a dalšími způsoby. Ty, které jsme vyjmenovali, jsou nejčastější.

Vytápění elektřinou

Největší výhodou vytápění pomocí elektrické energie je, že do elektrické sítě je možné se napojit téměř kdekoli a není problém ji rozvést do jednotlivých pokojů. Topení elektřinou je velmi jednoduché i na obsluhu.

Na druhou stranu se ale jedná o vůbec nejdražší způsob vytápění. Kromě ceny za kWh je totiž nezbytné platit i stálý měsíční plat, který závisí na velikosti jističe.

elektrické vedení

Proto je tento způsob vytápění vhodný pouze pro domy, které mají ztráty tepla jen velmi malé. A samozřejmě i tam, kde žádná výhodnější varianta nepřichází v úvahu.

Podle odhadů vytápění rodinného domu o roční spotřebě tepla kolem 60 GJ elektřinou (bez ohřevu vody) stojí zhruba 43 tisíc korun ročně.

Elektrické kotle a jejich specifika

Elektrické kotle se velmi snadno obsluhují a regulují, mají účinnost až 99 % a navíc nepotřebují komín. Lze je ale instalovat pouze tam, kde je dostatečná kapacita elektrické sítě. K ohřívání topného média dochází přímo či přes akumulační výměník vody – nebo oba způsoby naráz.

elektrická konvice

Podle konstrukce se elektrické kotle dělí na dva druhy:

 • přímotopné – elektrický příkon musí být stejný jako maximální okamžitá potřeba tepla
 • s akumulací tepla – nepotřebují plný elektrický příkon, je ale nutný prostor pro akumulační nádrže s vodou

Vytápění plynem

O poznání levnější variantou je topení zemním plynem. Česká republika v minulosti prošla rozsáhlou plynofikací, takže tento způsob vytápění je dnes velmi rozšířený. Lze totiž snadno regulovat, obsluha je komfortní a škodlivé emise se produkují jen v minimálním měřítku.

Cena takového topení se za rok vyšplhá přibližně na 28 tisíc korun za rok, blíží se tedy ceně vytápění uhlím, ale tento způsob je podstatně pohodlnější.

vaření na plynu

Plynové kotle

Provoz plynových kotlů je zcela zautomatizován. Obstarává ho elektronická řídicí jednotka, která má k dispozici informace od vnitřních i venkovních teplotních čidel.

Podle konstrukce se plynové kotle dělí na pět druhů:

 • klasické – účinnost asi 91 %
 • nízkoteplotní – účinnost zhruba 95 %
 • kondenzační – účinnost v rozmezí 96 až 104 %, využívají část kondenzačního tepla spalin
 • stacionární – mohou být klasické, nízkoteplotní i kondenzační, bývají v technických místnostech
 • závěsné – mohou být nízkoteplotní či kondenzační, mají kratší životnost než stacionární kotle, lze je ale umístit kamkoli

Vytápění uhlím či koksem

Mezi nejlevnější paliva patří hnědé uhlí. Zároveň se ale jedná o celkem nekomfortní způsob topení, které navíc způsobuje největší znečištění ovzduší. I proto je na uhlí uvalena ekologická daň. Černé uhlí a koks ovzduší tolik nezatěžují, na druhou stranu jsou ale dražší než hnědé uhlí. Výhodou ovšem je, že černé uhlí má vyšší výhřevnost, není ho tedy potřeba tolik jako hnědého.

topení uhlím

Na uhlí lze ušetřit tak, že jej koupíte už v létě. V topné sezoně totiž jeho cena znatelně roste. Přesto ale zůstává velmi levným palivem. Topení černým uhlím vyjde přibližně na 22 tisíc korun ročně. I kvůli tomu se k tomuto způsobu vytápění v současné době vrací velké množství domácností. Už totiž není pravidlem, že je nutné přikládat několikrát denně a ráno je celý dům vymrzlý. Do moderních kotlů na uhlí totiž stačí přiložit jednou denně.

Vytápění dřevem

I když cena dřeva neustále roste, tento způsob topení je vůbec nejlevnější, za rok totiž stojí asi 17 tisíc korun. Výhřevnost má podobnou jako hnědé uhlí. Záleží však na kvalitě dřeva a množství vody, která se v něm nachází. Nevýhodou je, že pro uložení dřeva jsou nutné poměrně rozsáhlé skladovací prostory.

Dřevěné pelety a brikety (biomasa)

Biomasa je kusové dřevo, dřevní odpad či suché části rostlin, které jsou pěstovány právě pro spalování. Jedná se například o kůru, piliny, slámu, sloní trávu, vrbu, šťovík, topol a další. V bytech samozřejmě je možné spalovat jen kusové dřevo, pelety a brikety, které vznikají z dřevního odpadu.

topení dřevem

Velkou výhodou je, že se jedná o vytápění, které je k životnímu prostředí velmi šetrné, ale rovněž poměrně levné a komfortní. Přestože cena tohoto paliva roste, topení peletami vyjde přibližně na 22 tisíc korun za rok. Brikety jsou o něco dražší.

Čím vytápět?

Nejlevnější i nejekologičtější je tedy vytápění dřevem, které ale není příliš komfortní. Následují pelety a uhlí. Elektřina je naopak nejdražší a nejpohodlnější. Zamyslet se nad způsobem vytápění se rozhodně vyplatí, rozdíly v nákladech mohou být opravdu vysoké.

Nechte si poradit od cenových srovnávačů

Jednotlivé domácnosti však mají svá specifika a nelze stoprocentně říct, který způsob vytápění je pro ně ten pravý. Proto existují online cenové srovnávače energií, díky kterým si lze vybrat nejlevnější dodavatele a nejvýhodnější tarif a následně ušetřit i tisíce korun ročně.

Jak uspořádat domácnost?

Na minimalizaci úniku tepla je třeba myslet už při samotné stavbě domu. Nejvhodnější je, pokud dům svou velikostí odpovídá zamýšlenému účelu, není tedy zbytečně velký a nedochází k vytápění nepoužívaných prostor. Zároveň by dům neměl být příliš členitý.

Nejdelší zeď, kde se nachází nejvíce oken, by měla být umístěna na jih, aby domácnost mohlo vytápět i sluníčko. Velký vliv má rovněž tepelná izolace a kvalitní plastová okna, která dobře těsní. Investice do zateplení se rozhodně vyplatí.

Chladné místnosti, jako je například komora či dílna, by se měly nacházet na severu. Obytné pokoje pak na jihovýchodní straně. Velmi vhodné je, když má dům dva zdroje vytápění, jeho majitelé totiž nejsou závislí na situaci na trhu.

Pokud si vybíráte již postavený dům, zjistěte si jeho stáří. Důležité je i to, zda budova stojí osamoceně nebo v řadě dalších domů. Rozhodující jsou i povětrnostní podmínky.

Při zařizování domácnosti dbejte na to, aby topná tělesa nebyla zakryta nábytkem a mohlo docházet k rovnoměrnému vytápění celé místnosti. Větrejte krátce, ale intenzivně.

Regulace tepla může ročně ušetřit několik tisíc

Během topné sezony může každý stupeň teploty vzduchu navíc zvýšit náklady až o šest procent. Problém s přetápěním má velká část českých domácností, ročně tak zbytečně zaplatí několik tisíc korun navíc.

Doporučené teploty jsou:

 • obývací pokoj: 20 – 22 °C
 • dětský pokoj: 20 – 21 °C
 • chodba: 17 – 19 °C
 • koupelna: 22 – 24 °C

Digitální termostaty

pokojový termostat

Digitální termostaty přitom dnes nabízejí možnost teplotu regulovat bez nutnosti chodit ke kotli. Lze na nich nastavit i automatické noční či denní teplotní útlumy. Je ale potřeba, aby k regulaci teploty docházelo ve všech místnostech, ne jen v obývacím pokoji, kde obvykle bývá ústřední termostat umístěn. Vhodně navržený regulační systém může ušetřit až desetitisíce korun ročně.

Termostatické hlavice

termostatická hlavice

Termostatické hlavice lze snadno umístit na jednotlivé radiátory a jsou velmi účinným regulačním prvkem. I ty nejjednodušší mohou přinést úsporu až 30 % nákladů. Aby nebylo nutné neustále myslet na změny teploty v jednotlivých místnostech, je možné hlavice spojit s prostorovým digitálním termostatem.

Existují ale i digitální termostatické hlavice, které je možné snadno nastavit, takže není nutné neustále manuálně měnit jejich režim.

Klasický plynový kotel

Tyto klasické plynové kotle, spaliny odvádějí  přímo ven do komína. Spolu se spalinami odchází určité množství vodní páry a škodlivých emisí o teplotě 120 – 180°C. Tato tepelná energie odchází pryč komínem bez dalšího využití. Kouřovod musí mít oplechovaný komín. Účinnost kotle je 90%. Pořizovací cena je přibližně 8 000 – 26 000 tisíc korun, záleží  však na výkonu vytápění, což většinou je 4 – 24 kW. Kotle jsou jednoduché na ovládání. Velkou nevýhodou je podstatně vyšší cena za spotřebu plynu.

Poznámka na okraj: Od září tohoto roku 2015 bude vydána nová Evropská směrnice, která stanoví minimální požadavky na účinnost a emisní limity pro spotřebiče na vytápění a ohřev teplé vody. Po tomto datu, běžné plynové kotle s nuceným odtahem spalin komínem, které nebudou splňovat nové požadavky nebude možné dále vyrábět.

Kondenzační plynový kotel

Kondenzační kotel využívá maximálně i teplo za spalin zemního plynu – metanu CH4 nebo propanu C3H8. Tepelné spaliny se sebou nesou část schované tepelné energie, nazvané “latentní teplo”. Pokud se jejich teplota ochladí pod teplotu jejich rosného bodu, dojde ke změně skupenství a k uvolnění tepelné energie. V kondenzačním kotli se takto uvolněná energie za pomoci výměníku tepla využije k ohřevu vratné topné vody v ústředním topení. Zbytek ochlazeného kondenzátu – tekutiny odchází do odpadu. Každý kondenzační kotel musí být napojen na domovní odpadní systém. Tato tekutina je mírně kyselá, je jako dešťová voda s PH 4 – 5. Musí se odvádět jak z kotle tak z komína. Při optimálním nastavení kotle se ji tvoří 1 – 2 litry za hodinu provozu kotle. Správné nastavení kotle provede technik za pomoci přístroje “analyzátor spalin”. Tvoření kondenzátu je dobře nastavený kotel.

Zásadní podmínka kondenzace

Aby docházelo ke kondenzaci nesmí voda z kotle být vyšší než rosný bod plynu což je 57°C. Pokud je vyšší nedochází ke kondenzačnímu procesu. Nejlepšího výkonu kotle dosáhneme při podlahovém nebo stěnovém vytápění. I ve starších budovách je možné využití kondenzačního plynového kotle. Předpokladem je co nejnižší teplota vratné vody zpět do kotle. Toho je docíleno i u starších topných systémů s velkou topnou plochou radiátorů. Nejlepší účinnosti je dosaženo při teplotním spádu 55 / 30°C, ale většinou se využívá spádu 80 / 60°C.

Úspora a cena

U kondenzačního kotle se nemusí vložkovat komín nerezovými materiály, plně postačí plastové. Do komína se nedostávají horkě spaliny a jsou až o 70% menší emise. Spotřeba plynu je také výrazně menší o 15 – 40%. Také správně zateplená nemovitost má svůj velký podíl na menších tepelných ztrátách. Životnost kondenzačních plynových kotlů je podstatně delší než u kotlů s nuceným odtahem do komína. Pořizovací cena kondenzačního kotle je vyšší cca 28 000 – 70 000 tisíc korun, než u klasického kotle, ale návratnost investice je znát již za 2 – 5 let. Ideální je po několika měsících provozu nového kotle provést novou kalkulaci tarifu u dodavatele plynu – využít můžete například tuto kalkulačku, která umí srovnat nabídky jednotlivých energetických společností mezi sebou.

Údržba

Jednou ročně, musí každý majitel nemovitosti vytápěné plynovým kotlem nechat zkontrolovat spalinové cesty kotle. Revize i s čištěním trvá asi hodinu.

Nejznámější výrobci plynových kondenzačních kotlů

Baxi

Baxi logo

V roce 2009 se firma Baxi sloučila se dvěma dalšími výrobci kondenzačních kotlů De Dietrich a Remeha a vytvořily společnost s názvem BDR Thermea. Na našem trhu jsou již 20 let. Vyrábějí závěsné i stacionární kondenzační plynové kotle malých, středních a velkých výkonů. Produkty prošly řadou inovačních změn. Jako závěsný kondenzační plynový kotel,který je nejmenší kotel firmy Baxi.

 • Má novou konstrukci izolačních kabelů,
 • nový LCD display LED podsvícením.
 • Má také vyšší účinost díky malému počtu startů a vypínání.
 • Je velmi tichý.

Díky svým malým rozměrům 700 x 400 x 299 mm je vhodný do malých bytů nebo domků. Je vhodný do sestav kaskádových kotelen.

Firma Buderus

buderus logo

V současné době Buderus nabízí na českém trhu kondenzační kotle v provedení stacionární i závěsné, turbo a také v provedení s odtahem spalin do komína. Nabídka zahrnuje kotle na zemní plyn, propan, na Extra lehké topné oleje (ELTO) a kotle na tuhá paliva. Stacionární i závěsné kondenzační kotle o jmenovitém výkonu 14 – 24kW s podstavným zásobníkem na teplou vodu o objemu 150 litrů nebo solárním zásobníkem o objemu 210 litrů. Hodí se nejen pro rodinné domy.

Firma Dakon

dakon logo

Dakon má více něž 10 let zkušenostíi ve výrobě kondenzačních plynových kotlů. Nabízí 4 tipy v 16 variantách o výkonu kotlů 4 – 280kW. Výhodou kotlů Dakon je

 • vysoká účinnost až 107% a zaručuje 30% provozních úspor
 • řízení provozu elektronikou s mikroprocesorem
 • speciální tlakový hořák spalující směs plyn / vzduch s neměnným spalováním
 • vestavěná regulace v závislosti na venkovní teplotě
 • nízké emise pod hranicí evropských norem

Kotle Dakon se vyrábí i v provedení Turbo bez potřeby komína.

Firma Dražice

dražice logo

Družstevní závod Dražice je největším českým výrobcem ohřívačů vody. Jedná se o zásobníky ve svislém, vodorovném, stacionárním, elektrickém i kombinovaném provedení o objemu 20 – 1000 litrů. Velmi důležitou činností je výroba zásobníků vody s nepřímým ohřevem pro výrobce kondenzačních kotlů.

Firma Junkers

junkers logo

Nová technologie od Junkers nabízí patentovanou novinku SolarInside. Tato novinka optimalizuje kondenzační vytápění spolu se solárním systémem. SolarInside vypočítá očekávané množství sluneční energie a redukuje již předem spotřebu plynu. Upřednostňuje tak solární energii. Se SolarInside je možné dosáhnout úspory až o 50%.

Firma Protherm

protherm logo

Výrobce nabízí novou řadu závěsných a stacionárních kondenzačních kotlů, o výkonu od 3,9 – 47,7kW s účinností 108 – 109,5%. Kotle jsou s průtokovýni nebo externími ohřívači vody nebo i samostatné. Výrobce klade velký důraz na co nejmenší požadavky na prostor a nejvyšší účinnost a ekologii. Všechny kotle jsou opatřeny certifikáty.

Firma Rehau

rehau

Vyrábí systémy podlahového vytápění. Tyto systémy mohou být napojeny přes směšovací čerpadlo, pokud je vytápění kombinováno s klasickým vytápěním  – radiátory. Nebo je celý systém přímo spojený s kondenzačním plynovým kotlem. Využívá se jak při renovaci bydlení tak v novostavbách.

Firma Thermona

thermona logo

Kotle Thermona jsou nejvíce využívány v “Kaskádových sestavách”. Je to vlastně více pospojovyných kondenzačních kotlů dohromady. Kaskádové topení je využíváno hlavně v bytových domech. Systém zapojení několika kotlů za sebou s jedinečnou konstrukcí kotlů Thermona dovoluje postupně zvyšovat kapacitu kotelny až na 1440kW. Výběr kotlů umožňuje přizpůsobit sestavu dle zadaných požadavků spotřebitele. V technice je tento systém Kaskádového topení průkopnická metoda. Místo jednoho kotle s velkým výkonem, ktrý musí pracovat stále i s malými požadavky na odběr, je vhodným řešením Kaskádový systém. Počet kotlů, které mají být zrovna v danou dobu zapojeny je elektronicky regulován bez zásahu člověka. Nové kondenzační plynové kotle Thermona o výkonu 14, 17, 28 a 45 kW získaly certifikát “Ekologicky šetrný výrobek.

Firma Vaillant

vaillant logo

Plynové kondenzační stacionární kotle ecoVIT se používají jako zdroje tepla pro centrální vytápění s možností připojení externího zásobníku na přípravu teplé topné vody. Jsou vhodné nejenom do novostaveb ale i k modernizaci rodinných domů či průmyslových budov. K regulaci se používá  prostorový termostat. Účinnost těchto kotlů je až 108%.

Firma Viadrus

viadrus

 

Tyto kondenzační kotle lze použít při běžném vytápění domů, bytů i nebytových prostor. Kondenzační kotle Viadrus vynikají svým tichým provozem a ekologičností. Vyrábí se ve výkonném rozmezí 3,5 – 49kW. Za kondenzační kotel Claudius K2L získala firma Viadrus ocenění “Ekologicky šetrný výrobek”.

Firma Viessmann

Viessmann

Kondenzační plynové kotle o výkonu 87 – 1400kW slouží k vytápění bytových domů, veřejných a podnikatelských objektů. Slouží také pro výrobu tepla v sítích centrálního vytápění. Kondenzační kotle značky Viessmann jsou oblíbené pro svůj elegantní design, jednoduchou ovladatelností a šetrností k životnímu prostředí.

Na závěr

Za zmínku stojí také kotle firmy Atmos a kotle firmy Verner. Tyto firmy sice nevyrábějí kondenzační plynové kotle, ale jsou oblíbené pro svoji výrobu kotlů na pevná paliva jako jsou palety, dřevěné brikety, velké kusy dřeva, a to i z méně kvalitních palet, obilí a Extra lehký topný olej. Kotle jsou ekologické s minimem popela a nejsou určeny k spalování uhlí.