Překonání bankovních bariér: Alternativní cesty k financování pro podnikatele

Rate this post

V dnešním dynamickém světě podnikání se mnoho podnikatelů setkává s řadou výzev při hledání finančních zdrojů pro rozvoj svých podniků. Získání půjček od tradičních bankovních institucí může být pro ně často komplikované a časově náročné. Tato problematika se týká zejména těch podnikatelů, kteří jsou zapsáni v registrech dlužníků, mají slabé daňové přiznání, čelí vysoké míře zadlužení, nebo nesplňují další přísné bankovní kritéria. Tyto faktory výrazně ztěžují schvalovací proces a často vedou k odmítnutí žádosti o úvěr. V takových případech se podnikatelé musí obracet na alternativní zdroje financování, aby dosáhli svých podnikatelských cílů a podpořili růst svého podnikání.

Banky při posuzování žádostí o úvěry pro podnikatele kladou vysoké nároky na finanční zdraví a kreditní historii žadatelů. Existuje několik důvodů, proč mohou být podnikatelé bankami zamítnuti:

  • Zápis v registrech dlužníků: Banky rutinně kontrolují úvěrové registry, a jakýkoli zápis v nich může vést k automatickému zamítnutí. Tato zápisy mohou odrážet minulé finanční potíže, jako jsou nesplacené úvěry nebo pozdní platby.
  • Nedostatky v daňovém přiznání: Banky často vyžadují důkaz o stabilním a dostatečném příjmu, který je ověřitelný prostřednictvím daňových přiznání. Slabá nebo nekonzistentní daňová přiznání mohou vyvolat pochybnosti o schopnosti podnikatele splácet půjčku.
 1. Vysoké zadlužení: Podnikatelé s vysokou mírou zadlužení mohou být považováni za rizikové žadatele, protože existující dluh může ztěžovat splácení dalšího úvěru.
 2. Nedostatečné zajištění: Banky mohou vyžadovat zajištění pro úvěr, jako jsou nemovitosti nebo jiná cenná aktiva. Nedostatek takového zajištění může být důvodem pro odmítnutí.
 3. Krátká historie podnikání: Nově založené firmy nebo podnikatelé s krátkou historií podnikání často naráží na problémy, protože nemají dostatečné finanční zázemí nebo dlouhodobý záznam.

Tato kritéria odrazují banky od poskytování úvěrů některým podnikatelům, kteří se pak musí obracet na alternativní finanční řešení.

Mezi další typické problémy, kterým podnikatelé při žádost o bankovní úvěr čelí jsou:

 1. Vysoké požadavky na dokládání příjmů: Banky vyžadují podrobnou a přesnou dokumentaci příjmů, která může být pro mnohé podnikatele obtížná, zvláště pokud mají nepravidelné nebo sezónní příjmy. Toto může zahrnovat potřebu poskytnout daňová přiznání, bankovní výpisy, finanční výkazy a další podklady.
 2. Historie úvěrové spolehlivosti: Podnikatelé bez pevné úvěrové historie nebo s negativními záznamy v úvěrových registrech mají obtížnější cestu k získání bankovního úvěru. Banky často hledají dlouhodobý záznam o včasných splátkách a správném finančním chování.
 3. Nestabilní cash flow: Podnikatelé, zejména v začátečních fázích nebo v nestabilních odvětvích, mohou mít nestabilní cash flow, což ztěžuje přesvědčit banky o jejich schopnosti splácet úvěr.
 4. Komplexní a dlouhé schvalovací procesy: Bankovní schvalovací procesy mohou být časově náročné a vyžadují podrobné finanční analýzy a hodnocení rizik, což může způsobit zdržení nebo dokonce zamítnutí úvěru.
 5. Omezené možnosti pro nové podniky: Nově založené firmy často narážejí na problém, že nemají dostatečnou historii pro posouzení bankou, což může vést k odmítnutí jejich žádostí o úvěr.Proces získání půjčky od soukromých investorů, například prostřednictvím webové stránky soukromyinvestor.eu, je typicky méně složitý a rychlejší než standardní bankovní úvěrový proces.

Zde je popis kroků, které je třeba podniknout:

 1. Vyplnění požadavku na půjčku:
  • Nejdříve je třeba vyplnit formulář s požadavkem na půjčku. Tento formulář bývá dostupný přímo na webové stránce a obvykle zahrnuje základní informace o vás a vašem podniku.
  • Budete muset specifikovat částku, kterou si přejete půjčit, a účel půjčky.
  • Kromě toho může být potřeba poskytnout informace o vaší finanční situaci, historii podnikání a plány na použití půjčených prostředků.
 2. Zaslání požadavku:
  • Po vyplnění formuláře jej odešlete elektronicky přes webovou stránku.
 3. Kontaktování ze strany investora:
  • Po odeslání požadavku bude váš případ zpracován. Soukromý investor nebo zástupce platformy vás pak může kontaktovat pro další informace nebo pro upřesnění vašeho požadavku.
 4. Schvalovací proces:
  • Investor nebo skupina investorů posoudí váš požadavek a rozhodne o tom, zda je možné půjčku poskytnout.
  • Tento proces je obvykle rychlejší než u bank, protože soukromí investoři mají méně přísná kritéria.
 5. Stanovení podmínek a převod peněz:
  • Po schválení půjčky budou stanoveny všechny podmínky, včetně úrokové sazby a splátkového kalendáře a dojde k převodu peněz na váš účet.

Celý proces je navržen tak, aby byl co nejvíce přizpůsoben potřebám podnikatelů, kteří hledají flexibilnější finanční řešení než nabízejí tradiční banky.

3 replies to Překonání bankovních bariér: Alternativní cesty k financování pro podnikatele

 1. No ani mi o těch finančních možnostech nemluvte. Já jsem z toho celá vedle. Musíme do skleníku zase objednat nové typy zavlažování a já už vážně nevím kde na to máme stále brát. Nejsme žádní zloději abychom si tady účtovali něco na co pak ani nenašetříme, víte?

 2. Financování pro podnikatele by se mělo nést v nějakém tradičním duchu. Ono takhle… podnikatelé vám stejně na nic netradičního a s rizikem nekývnou. Teda minimálně podnikatelé při smyslech. Jedině že by měli nějaký záložní generátor peněz, který by jim pokrýval tu možnou finanční ztrátu. Ale jako kdo tohle dneska má?

 3. Pro některé podnikatele je složité si najít jednak úvěr a když už ho mají tak pak musejí řešit další problémy které je mnohdy ani nenapadnou. Tak třeba znám jednu firmu co chtěla vypadat dobře ale pak jim došlo že se musí třeba na té nové adrese na Václaváku ještě zprocesovat například stěhování firem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *