Cílem tohoto článku je ozřejmit, jak se počítá spotřeba elektřiny a k čemu je dobré vědět, kolik jsme spotřebovali, anebo spotřebujeme elektrické energie. Pro lepší pochopení celé problematiky je vhodné uvést několik definic veličin a pojmů, které zde budou použity.

První z definic se bude týkat toho, co to vlastně je elektrická energie, jejíž spotřebu chceme počítat.

Elektrická energie je schopnost elektromagnetického pole konat elektrickou práci. Ano, je to schopnost elektromagnetického pole, elektrické napětí nebo elektrický proud jsou jen vnějším projevem tohoto pole.

Elektrická zařízení můžeme rozdělit na zdroje elektrické energie (střídavé nebo stejnosměrné) a spotřebiče elektrické energie. Způsobů, jak vyrobit a uchovat elektrickou energii je mnoho (např. různé typy elektráren, elektrocentrály, akumulátory, baterie). U zdrojů elektrické energie se vždy bavíme o jejich výkonu. U spotřebičů elektrické energie je důležitým parametrem jejich příkon, který bývá uveden na výrobním štítku daného zařízení, nebo v příručce uživatele. Základní definice tedy jsou:

Elektrický výkon je elektrická práce vykonaná za jednotku času.

Elektrickou energii je potřeba od zdroje ke spotřebiči nějak dopravit. Bohužel beze ztrát to v našem prostředí a s prozatímní úrovní znalostí v této oblasti neumíme, protože každý vodič klade průchodu elektrického proudu odpor, následkem je úbytek elektrické energie její přeměnou na teplo. Tento úbytek se nazývá v elektrotechnice elektrické ztráty.

Elektrický příkon je elektrická energie včetně ztrát dodávaná do obvodu za jednotku času.Jinak řečeno je to tedy energie, kterou je potřeba dodat do spotřebiče ze zdroje plus ztráty na vedení.

K výpočtu spotřeby elektrické energie je třeba znát jen několik základních údajů. Za prvé příkon daného spotřebiče,  jehož měrnou jednotkou je Watt (W).

Za druhé je potřeba znát dobu, po kterou je spotřebič připojen k elektřině. Při výpočtu spotřeby elektrické energie jednoduše postupujte tak, že se příkon daného spotřebiče vynásobí počtem hodin, po které tento spotřebič odebíral proud ze sítě.

Matematický vzorec tedy je:

E = P . t           kde E je spotřeba el. energie, P je příkon a t je čas

Příklad: Kolik el. energie spotřebuje 100 W žárovka za hodinu provozu?

E = 100 . 1 = 100 Wh (Watthodin) = 0.1 kWh (kilowatthodin)

Poznámka: Pro údaj výkonu a spotřeby el. energie se velmi často používá jednotka 1 kW (1000W) resp. 1 kWh (1000 kWh).

Pokud nás bude zajímat, kolik  bude stát peněz její celodenní provoz při ceně 1 kWh cca 5 CZK, pak

0.1 kWh . 24 hod = 2.4 kWh  je spotřeba za jeden den

2.4 kWh . 5 CZK = 12 CZK, tzn. 360 CZK za měsíc a 4 320 CZK za jeden rok

Spotřebu elektrické energie potřebujeme každý z nás znát z mnoha různých důvodů. Český statistický úřad zná zcela jistě spotřebu el. energie například domácností za každý rok, aby mohl provádět různé statistické výpočty. Dodavatelé a vlastníci zdrojů musí znát celkové roční či dlouhodobé spotřeby elektrické energie , velmi laicky řečeno proto, aby věděli, jestli množství vyráběné el. energie stačí pokrýt požadavky všech odběratelů. Státní orgány odpovědné za oblast energií musí znát nejen spotřebu v jednotlivých letech, ale rovněž trendy vývoje spotřeby energií, jednoduše proto, aby mohli kvalifikovaně plánovat rozvoj zdrojů a rovněž distribuční sítě, která zajišťuje dopravu elektrické energie od zdrojů až k poslednímu spotřebiteli v Horních Dolních. Tato problematika je velmi sofistikovaná a nemůže být předmětem tohoto článku.

Otázkou je, jak se dá zjistit spotřeba jednotlivých domácností dodavateli a odpověď je, že přesně nedá. Respektive technicky by to bylo možné měřením okamžité hodnoty spotřeby, ale bylo by to dost finančně i technologicky náročné a pro potřeby dodavatelů není tento údaj nutný. Každá domácnost má totiž povolený nějaký odběr a ten je daný hodnotou „vstupních“ jističů. U každého projektu musí být tato hodnota schválena příslušným orgánem a odběratel nesmí jističe svévolně měnit. V době minulé to byl docela problém, protože do bytu v panelovém domě byl před elektroměrem jednofázový jistič 16 A, v bytě pak byl jeden 10 A na zásuvky a 6 A na světla. Pokud si uživatel koupil automatickou pračku, jejíž příkon se pohyboval podle typu a výrobce okolo 2300 W a zároveň při praní a ohřevu vody (především topná tělesa potřebují velký příkon) zapnul varnou konvici s příkonem cca 1500 W, pak tzv. vypadl jistič, protože odběr proudu převyšoval hodnotu 10 A. Toto je první praktický příklad, proč je potřeba počítat spotřebu el. energie. Cílem je zjistit, zda požadovaný instalovaný příkon spotřebičů domácnosti nepřevyšuje stanovený instalovaný maximální příkon domácnosti.

Spotřeba elektřiny

Matematicky:

P = U . I

U = P / I

I = P / U          kde

P – výkon, jednotkou podle soustavy SI (zkratka z francouzského Le Système International d’Unités, což je mezinárodně domluvená soustava jednotek fyzikálních veličin) je Watt

U – elektrické napětí, jednotkou je Volt

I –  elektrický proud, jednotkou je Ampér

Pak tedy: Součet příkonu pračky a varné konvice je:

2300 + 1500 = 3800 [W]

napětí v síti je 230 V, z toho podle výše uvedeného vzorcem počítáme potřebný proud:

I = P / U [A]

3800 / 230 = 16,5 [A]     Vypočítaná hodnota je vyšší než 10 A daných jističem.

Výsledek ukazuje, že tento příkon převyšuje možnosti a že oba spotřebiče nelze společně použít.

Výše uvedený příklad není úplně typický, ale snad i laikovi umožní najít možnou příčinu potíží s padajícím jističem.

Tomuto stavu lze předejít jednoduchým výpočtem maximálního příkonu spotřebičů domácnosti. Podle štítků na všech přístrojích, které doma máme, nebo údajů v návodech na použití zaznamenáme požadovaný příkon jednotlivých spotřebičů a tyto jednoduše sečteme.

V následující tabulce je seznam nejpoužívanějších domácích spotřebičů, jejich orientační spotřeba a zajímavý údaj, za jak dlouho spotřebují 1kWh. Z těchto údajů lze snadno spočítat finanční náročnost (při známé ceně el. energie, od jednotlivých dodavatelů se liší).

Tabulka 1.

Spotřebič Příkon (W) Spotřeba 1 kWh
Kombinovaná chladnička s mrazničkou 140 296 kWh za rok – odhad
Pračka – průměr za cyklus 780 1.3 pracího cyklu
Elektrická trouba 3500 17 minut
Varná konvice 2200 27 minut
Mikrovlnná trouba 1500 40 minut
Myčka 2100 29 minut
Toastovač 800 1.25 hodiny
Žehlička 1800 33 minut
Sušička prádla 3500 17 minut
Televizor 150 6.6 hodiny
Počítač – včetně periferií 200 5 hodin
Nabíječka pro mobil 4 cca 250 nabití
Router 7 6 dní

 

Ještě snad jeden praktický příklad:

Spočítáme, zda se vyplatí použití úsporné LED žárovky, která vydá stejně světla jako 100 W běžná žárovka. Taková LED žárovka bude mít podle výrobce spotřebu 14 Wh. Za sto hodin (lépe se to počítá) tedy spotřebuje (100 · 14 =) 1400 watthodin neboli 1.4 kilowatthodin elektrické energie, za kterou při ceně např. 4,2 CZK za 1 kWh zaplatíte necelých 6 Kč. Pokud místo ní použijete 100 W žárovku, spotřebujete 10 kWh energie a zaplatíte za ni 42 CZK. Na přibližně čtyřech dnech je tedy rozdíl v ceně 36 korun za spotřebu energie. Dále by se muselo vzít v úvahu, že žárovka většinou nesvítí celodenně celoročně, jinou délku dne svítí v zimě a jinou v létě. Přibližně se lze dostat k výsledku, kdy garantovaný poměr cena/kvalita je u moderních světelných zdrojů výrazně přívětivější a z dlouhodobého hlediska jde nejenom o úsporu peněz, ale i energie.

Snad tento článek odpověděl na dvě základní otázky zadání – jak se počítá spotřeba elektrické energie a druhou –  k čemu je dobré to vědět by se dalo souhrnně  odpovědět, že dobré je to pro maloodběratele, či vlastníka bytu nebo nemovitosti, aby si mohl spočítat kolik a za kolik, aby se mohl kvalifikovaně rozhodnout, jestli bude i nadále používat staré energeticky náročné spotřebiče, nebo investuje do moderních a nebo změní dodavatele – k tomu se dá dále použít ještě tato kalkulačka. Bude mít i argument pro ostatní členy domácnosti, proč je dobré zhasínat v místnostech, kde momentálně nikdo není apod. A snad bude také užitečný pro organizace a státní orgány, zabývající se touto oblastí, je to povinnost z mnoha důvodů, od plánování až po kontrolu.

Topná sezona se pomalu ale jistě rozjíždí a spotřebitelé začínají řešit jak moc budou jejich peněženky příští roky zatížené placením elektrické energie. Zatímco domácnosti tento problém teprve řešit začínají, dodavatelé elektřiny již mají největší boje o cenu elektrické energie za sebou. Její nákup na burzách se totiž provádí již v létě.

Elektřina dražší nebude!

Od burzovního obchodování se odvíjí cena elektřiny, respektive kWh, která bude platná od ledna roku 2016. Dobrou zprávou pro všechny majitele bytů, rodinných domků, malých či velkých firem je, že vývoj cen elektrické energie bude v s ohledem na tento fakt pozitivní. Číselně vyjádřeno, 1 MWh se na burzách prodávala mezi 30 a 31 Euro. Pro představu se jedná o nejnižší ceny za posledních 10 let.

Podíváme-li se na budoucnost této hodnoty, je poměrně nepravděpodobné, že by cena silové energie na 1 MWh klesla pod magickou hranici 30 Euro, na druhou stranu její výrazné zdražení se tak nepředpokládá.

Z čeho se skládá cena elektrické energie?

Pro vytvoření jasné představy o tom, co vše tvoří pro koncového zákazníka finální cenu elektrické energie, si představme jednotlivé složky oné ceny. Cena dodávané elektrické energie se skládá ze dvou složek.

První složka je fixně určovaná státem, je to tzv. regulovaná složka. Do ní spadají distribuční náklady (částka za dopravu elektřiny k zákazníkovi domů), příspěvek na podporované zdroje (zde se jedná především o dotace na výrobu tzv. zelené elektřiny), daň z elektřiny, která je součástí ekologické daně či tzv. platba za příkon jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe. Regulovanou složku každoročně určuje stát, konkrétně Energetická regulační úřad. Platí se každý měsíc fixně, bez ohledu na množství spotřebované energie.

Druhou částí ceny elektrické energie je tzv. neregulovaná složka. Tu stanovuje sám dodavatel a to především na základě ceny silové energie, kterou dodavatelé nakupují na burze. Zde její ceny v průběhu roku různě kolísají, je tedy těžko odhadnutelný její nárůst či pokles. Vzhledem k tomu používají nakupující dodavatelé speciální techniky. Nenakupují elektrickou energie všechnu na jednou, nýbrž po částech. Například ČEZ má rozdělené pořizování energie do 10 částí. Tím si zajistí nákupní cenu v jakési průměrné hodnotě. Samozřejmě, když je zřejmý předpoklad, že cena bude nějakým výraznějším způsobem stoupat, nakupovat se bude méně a opačně. To je koneckonců základním principem nakupování na burze.

Silová energie tvoří zhruba 40 % konečné ceny elektrické energie, kterou zákazník platí. Mimo ní je v neregulované složce ceny započítána ještě pevná měsíční část, určená dodavatelem, která zahrnuje poplatky za tvorbu vyúčtování či činnost dodavatele.

Celková cena elektrické energie pochopitelně podléhá 21 % všudypřítomné dani z přidané hodnoty.

ceny elektřiny

Co konečnou cenu ovlivňuje? 

V první řadě je to cena již zmiňované silové energie, kterou dodavatelé obchodují na burzách. Dále je to také rozhodnutí státu o výši regulované složky ceny.

Mimo to na konečnou cenu působí cena uhlí a emisních povolenek. Vzhledem k tomu, že ve světě došlo v posledních měsících či letech k propadu ceny uhlí a ani částky za emisní povolenky žádným výrazným způsobem nerostou, tato část ceny by neměla zaručovat její nárůst.

Cena se také ohlíží na aktuální kurz české koruny vůči Euru. Silová elektřina je totiž primárně obchodovaná v evropské měně. Momentálně není koruna vůči Euru nijak závratně silná, v několika posledních týdnech lze však registrovat náznaky mírného růstu.

Dále se na tvorbě finální ceny podílí konkurence. Na českém trhu s elektrickou energií figuruje spousta dodavatelů. Každý z nich si pochopitelně chce ukousnout co největší díl z koláče jménem trh. Konkurenční boje se tak mohou stát dalším aspektem, který bude cenu elektrické energie tlačit směrem dolů.

Důležitým faktem je také množství silové elektřiny na trhu. To je momentálně dostačující, jedná se tedy o další důvod k nenavyšování ceny.

Nabízí se otázka, jaká je dlouhodobější prognóza. Jak to bude s cenou elektřiny v dalších letech. Obecně se očekává stagnace či mírný růst. Vzhledem k faktu, že cena silové energie se pohybuje na svém dlouholetém minimu, neočekává se, že by ještě výrazně klesala. Naopak, čeští distributoři slibují zvyšování poplatků právě za distribuci. Plánují se například investice do rozvodných sítí, což se může promítnou na konečné ceně.

Podíváme-li se na ceny elektrické energie řečí čísel, čtyřčlenná rodina zaplatila průměrně za rok 2015 12 000 Kč. Odborníci slibují, že úspora v následujícím roce by mohla dosáhnout až 5 % z této částky. Zdá-li se vám to stále příliš, vězte, že ve srovnání s evropským průměrem jsou ceny v České republice nízké. Průměrný obyvatel Evropy totiž zaplatí ročně kolem 20 000 Kč.

Fixace – ano či ne?

Způsob, jakým vyzrát na případné zvýšení ceny elektrické energie je tzv. fixace. Fixační nabídky na příští rok jsou už nyní v nabídkách poskytovatelů dodávek elektřiny. Jedná se o smluvní dohodnutí aktuální výše ceny za elektrickou energii na delší časové období. Výhodný je tento krok zejména v případě, že ceny jsou na svém minimu a nepředpokládá se, že by měly dále klesat a naopak prognózy naznačují jejich nárůst.

Fixačních programů využívají zejména velkoodběratelé. I domácnosti na nich však mohou vydělat. V současné době se nepředpokládají žádné výrazné výkyvy ceny ani jedním směrem, je tedy na zvážení každého jednotlivce, zdali se mu fixace vyplatí. Lze ji sjednat i na několik let. Příkladem chybného sjednání fixace mohou být ti odběratelé, kteří si ji dohodli před třemi lety. Existuje jich spousta, kteří uzavřeli smlouvy například na tři roky dopředu. Uvědomíme-li si, že posledních 36 měsíců ceny pouze klesaly, je jasné, že tito odběratelé udělali chybu. Tento příklad jednoznačně dokumentuje riziko fixace.

Tipy jak ušetřit 

Pokud vás zajímá, jakým způsobem se vyhnout vyššímu účtu při placení elektrické energie napřesrok, vězte, že existuje několik tipů a triků, které lze využít ve vaší domácnosti.

Vysoký a nízký tarif 

Lidově se nazývá také denní a noční proud. V principu se jedná o dvě různé cenové hladiny elektrické energie v závislosti na denní době. V jednu chvíli tak můžete za spotřebovávání elektřiny platit menší částku. Ve tedy velmi vhodné používat spotřebiče jako například vysavač, myčku či pračku právě ve chvíli, kdy panuje tarif nízký.

Správný jistič 

Pokud jste dosud vnímali text pozorně, jistě vám neunikla zmínka o jedné části regulované složky ceny elektrické energie, která je tvořena platbou za proudovou hodnotu jističe. Váš elektrikář vám může poradit, zdali nemůžete používat hlavní jistič s nižší touto hodnotou. Apel je však třeba dát na dostatečnou kapacitu jističe, která musí pokrýt všechny používané spotřebiče v domácnosti.

Výběr spotřebičů 

Ohled při nákupu elektrických spotřebičů dávejte na jejich energetickou náročnost. V současné době existují energetické třída A (A+) – G, které znázorňují, jakou spotřebu má daný spotřebič.

Dodavatel 

Na českém trhu působí nepřeberné množství dodavatelů. Počínaje těmi s dlouhou tradicí (ČEZ) a konče relativně novými, alternativními poskytovateli, kterých každoročně několik přibude.

Jestli si nevíte rady s výběrem správného dodavatele, můžete využít službu tohoto online srovnávače cen elektrické energie.

Stačí, abyste do příslušných kolonek zadali své základní údaje o množství odebírané elektřiny, území na kterém odebíráte a vašem aktuálním dodavateli elektrické energie a zobrazí se vám nabídka srovnání několika dodavatelů, ze kterých můžete pohodlně vybrat nového.

Mnoho společností, které se zabývají právě prodejem elektřiny, se neustále předbíhají v tom, kdo má lepší, levnější elektřinu a neustále nám nabízejí své produkty. Je to velice dobrý a hlavně promýšlený tah obchodníků, kdy jejich největším závazkem je doba odebírání elektřiny. Pokud se tedy rozhodneme pro jiného dodavatele, raději si přečtěte vaše dosavadní smlouvy, protože často bývá v obchodních podmínkách zmínka o předčasném zrušené smlouvy s následnými sankcemi. A i když byste s jinou společnostní ušetřily nějaké ty peníze navíc, sankce bývají mnohem, mnohem vyšší. Nechci se ale zmiňovat o obchodních smlouvám a praktikách jednotlivých firem, tento článek vám přinese to, co ovlivňuje cenu elektřiny.

Read More