Stejně jako mnozí z vás, i naše rodina zapomněla na novelu Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., která uvádí, že každý majitel kotle na tuhá paliva je povinen si nechat svůj kotel zkontrolovat revizním pracovníkem a to nejpozději do 31. prosince 2016. Sice se říká, pozdě Bycha honiti, ale nikdy není tak pozdě, aby se to do konce roku nestihlo. Ačkoliv média byla této „novinky“ plná, nebyla jsem si přesně jistá, co vše tento zákon obnáší a co vše musím jako majitel kotle na tuhá paliva zajistit. Sepsala jsem si tedy jako pomůcku pár informací, které jsem zjistila a našla si i seznam techniků, kteří revizi kotlů provádějí. Ráda bych se s vámi tímto článkem o své zkušenosti podělila.

Revizní technici kotlů na tuhá paliva

Proč si vlastně nechat zkontrolovat kotel a co vše to obnáší?

Jako první se nabízí si přiblížit zákon, který revizi kotlů na tuhá paliva upravuje. Jak bylo již výše zmíněno, o revizi kotlů na tuhá paliva hovoří Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Jeho cílem je, jak již samotný název napovídá, snižovat úroveň znečišťování ovzduší a omezit tak případná rizika ovlivňující zdraví nás občanů. Jeden z nástrojů tohoto zákona se dotýká právě nás, majitelů stacionárních zdrojů, neboli kotlů na tuhá paliva, od 10 do 300 kW. Ve stručnosti lze tuto kapitolu zákona shrnout takto. Majitelé by neměli ve svých kotlech spalovat nic jiného než tuhá paliva, která splňují podmínky provozu.

Omezit by se tak mělo výrazně neekologické pálení plastů a dalšího  domácího odpadu, který by měl být vyhozen buď do kontejnerů na tříděný odpad, nebo do komunálního odpadu. Kromě toho by si majitelé měli své kotle nechat pravidelně kontrolovat, a to vždy jednou za dva roky. Jak zákon uvádí, poprvé od jeho vydání by měli mít všichni majitelé kotel zkontrolovaný do konce tohoto roku, tedy do 31. 12. 2016. V zákoně je totiž mimo jiné uvedeno, že jako majitel máte povinnost umožnit pověřeným osobám přístup k vašemu kotli tak, aby mohli zkontrolovat, zda jsou dodržovány povinnosti plynoucí právě z tohoto zákona. Kromě kontroly můžete být vyzvání obecním úřadem nebo jiným statutárním orgánem k předložení dokladu, který potvrzuje revizi kotle. Tím, že jsem si kotel nechala odpovědným technikem zkontrolovat, jsem tak předešla problémům, které bych mohla při návštěvě pověřených osob mít.

Nyní se zaměřím na to, co je to vlastně revize kotle a co všechno obnáší. Revizi kotle provádí způsobilá osoba, která byla proškolena výrobcem konkrétního kotle. Takovýto revizní technik by měl mít právě od výrobce udělené oprávnění k údržbě, kontrole, provozu a instalaci kotle. S vybraným technikem je pak třeba domluvit konkrétní termín návštěvy. Revize kotle funguje tak, že technik kontroluje stav kotle, stav spalinových cest, způsob obsluhy zdroje a kvalitu paliva. Aby kotel revizí prošel, musí být v pořádku těsnost kotle, řídící jednotka, havarijní termostat, regulátor a podávací zařízení. Překvapilo mě to, že chtěl vidět i místnost, kde máme uskladněno palivo. Kontrola trvala asi 40 minut a na její závěr jsem dostala doklad o kontrole. Ten je potřeba předložit právě úředníkům, kteří mohou přijít kdykoliv na kontrolu kotle. Nutno ještě podotknout, že ceny se pohybují od 500 do 1500 Kč. Já jsem platila 1500 Kč, protože bydlím na vesnici a technik k nám musel od prodejce dojet asi 35 km.

Naskýtá se samozřejmě otázka, proč si vlastně nechat kotel pravidelně kontrolovat. Jak bylo již několikrát zmíněno, od nového roku může kdykoliv přijít na kontrolu pověřená osoba z obecního úřadu. Pokud byste neměli doklad o provedení revize, může vám udělit pokutu až 20 000 Kč. To se určitě nevyplatí. Za druhé je dobré vědět, jestli je váš kotel v pořádku a nemá nějaké závažnější závady. I proto je dobré pozvat si revizního technika, který vám vyčte všechny případné závady na vašem zařízení a doporučí buď opravu anebo koupi nového zařízení. V případě, že by se kontrola zanedbala, může se kotel porouchat a přestat fungovat na dobro. K tomu bych ještě přidala jednu dobrou radu na závěr. Využijte tzv. kotlíkové dotace. Je to výborná příležitost kotel vyměnit a na dalších pár let budete mít vystaráno.

Seznam techniků provádějících revize kotlů na tuhá paliva

Níže dávám k dispozici seznam techniků a firem s kontaktními údaji rozdělený podle krajů.

Hlavní město Praha
Alfery Petr 739649025 info@rychleteplo.cz
Bubák Robert 603198623 bubak@zkm.cz
Dostál Milan 608921921 domiservis@seznam.cz
Fišer František 604223235 fiserfrantisek@centrum.cz
FleetCom s.r.o. 776116929 revize@dumkotlu.cz
Jareš Petr 603421767 ozs@email.cz
Klouček Ondřej 607863098 ondra.kloucek@seznam.cz
Kohout Petr 602304453 kohout_petr@volny.cz
Molík Pavel 603495406 molikus@seznam.cz
Mrázek Jiří 604265798 Kotle@kotlesk.cz
Neitzel Albert 602387697 barko@volny.cz
Němec Martin 775132921 martnem@email.cz
Pína František 725480260 pina@technotherm.cz
Středa Jan 604147844 spamoro@atlas.cz
Teplý Miloš 608903473 milos.teply@volny.cz
Vohryzka Jan 604743390 jan.vohryzka@gmail.com
Wáwra Jiří 602320954 info@jirotka.eu
Jihomoravský
Buchálek Aleš 603496600 alesbuchalek@seznam.cz
Čermák Petr 604193215 el.plyn.cermak@seznam.cz
Dudek Jiří 776638335 dudek@tzb-dudek.cz
Hán Lukáš 723391824 lukas.han@seznam.cz
Hrabec Antonín 603816208 info@varmexin.cz
Hunča Marian 605734487 marhun77@email.cz
Jančo Miroslav 774724068 m.janco@modaco.cz
Kadlec Ondřej 720460443 ondrejkkadlec@tiscali.cz
Köböl Jan 604841545 vyvoj@atoma.cz
Michut Radomír 602720593 michut@globaltherm.cz
Opletal Marek 732315616 marekopletal@seznam.cz
Pančík Tomáš 777725225 tomaspancik@seznam.cz
Paroulek Michal 603847922 M.Paroulek@seznam.cz
Sigmund Ota 605309345 sigmund.ota@seznam.cz
Tomič Pavel 602721692 plynoservis@mybox.cz
Ullmann Jaroslav 603445361 kominikuj@seznam.cz
Vybral Lubor 608223198 vybral@vopatovice.net
Žák Petr 724404431 tenza@tenza.cz
Žůrek Radim 603413711 votona@votona.cz
Jihočeský kraj
Bartoň Vlastimil 607992446 nbtop@seznam.cz
Baše Miroslav 777780688 info@bomamilevsko.cz
Brož Václav 607530664 vaclav.broz@centrum.cz
Čada Milan 777919391 cada@vodacada.cz
Charvát Ladislav 603826727 info@firmacharvat.cz
Doboš Pavel 602408315 tomodo@tomodo.cz
Dolejší Daniel daniel.dolejsi@seznam.cz
Hájíček Petr 774499568 fk.hajicek@seznam.cz
Hanuš Martin 776076708 martinek.ha@seznam.cz
Hrabě Josef 606752274 jos.hrabe@seznam.cz
Hrůnek Josef 382526079 info@bomamilevsko.cz
Javorský Nikolas 722495380 nikolasjavorsky@gmail.com
Jelínek Jaroslav 733747949 servis@latop.cz
Kocifaj Radek 736609830 info@makoinspiration.cz
Kopáček Miroslav 732989406 akvaterm@volny.cz
Koranda Miloslav 775364053 KarelJirku@gmail.com
Ludvík David 722906057 ludvik@topenivoda.cz
Máček Vlastimil 608889437 plynoservistrebon@seznam.cz
Mariška Tomáš 602649135 marbotim@volny.cz
Nehyba Roman 606606749 nbtop@seznam.cz
Nejedlý Petr 776114893 topcentrumcb@seznam.cz
Ochotný Václav 723718456 ochotny@seznam.cz
Palataš Michal Jiří 777060444 mpkservis@seznam.cz
Reindl Josef 777254276 reindl.josef@seznam.cz
Říha Luboš 723454140 rihalub@gmail.com
Šabatka Ladislav 777662815 sabal@seznam.cz
Šťastný František 603424588 stastny.sobeslav@tiscali.cz
Sýkora Karel 602383990 is-karelsykora@seznam.cz
Tajm Jiří 775070051 gastopjh@gastopjh.cz
Vachel Miloslav 603512919 vachelmiloslav@seznam.cz
Žemlička Milan 775729805 info@lemisped.cz
Vysočina
Adámek Josef 602418919 adamek-mika@post.cz
Bárta Martin 606458952 bartaamartin@seznam.cz
Bartoš Karel 724727227 karelbartos@seznam.cz
Čekal Jiří 721721156 jirkacekal@centrum.cz
Choutka Petr 777619524 choutka@jochovo.cz
Choutka Jiří 602722379 itvoz.choutka@tiscali.cz
Císař Vítězslav 565323145 trebia@pelhrim.cz
Cízl Vít 775666212 gazkomplet@seznam.cz
Dušek Jiří 602188656 dusek-jiri@email.cz
Fila Jaroslav 602174780 jaroslavfila@seznam.cz
Fortelny Petr 603113674 petrforte@seznam.cz
Guhl Luboš 724548099 guhlis@seznam.cz
Hejda Jaroslav 775171685 dvorak@topteam.cz
Hotový Luboš 739021491 hotovy.l@seznam.cz
Hromják Martin 731533645 hromjak@email.cz
Jindra František 736188932 jindra.fanda@seznam.cz
Kachyňa František 776701966 solar@solartop.cz
Kudrna David 736643578
Leitner Zdeněk 739408474 leitner@lsmont.net
Macek Josef 602759533 macek-instalace@seznam.cz
Marek Miroslav 604423484 vodotopmarek@seznam.cz
Nani Martin 608564465 servis@kotlerevize.cz
Ondráček Pavel 602572993 pavel.ondracek@seznam.cz
Pospíchal Karel 604445792 pospichal-instalaterstvi@seznam.cz
Rosecký Pavel 608817544 eliska.rosecka@seznam.cz
Šindelář Pavel 731447154 promont@tiscali.cz
Štička Jiří 777321810 jiri_sticka@seznam.cz
TOP CENTR Třebíč spo Rostislav Loucký 602780445 topcentr@tiscali.cz
Veleta Rudolf 777778005 veleta@atos.cz
Zeman Juraj 725943876 jzeman@huegli-tech.com
Zubál Vladimír 777572698 v.zubal@seznam.cz
Karlovarský kraj
Barfus Martin 602178155 barfusm@volny.cz
Císař Petr 723971270 cisar74@seznam.cz
Drofa Stanislav 607973090 plynoservis.drofa@centrum.cz
Forrai Martin 724349306 forrai@volny.cz
Hmíra Josef 353585116 topen@topen.cz
Horák Zdeněk 777839368 ho.zde@tiscali.cz
Kroc Vlastimil 777745480 vlastimil.kroc@seznam.cz
Pešek Miroslav 724301425 voda-topeni13@seznam.cz
Ries Tomáš 606381460 riestomas@seznam.cz
Seidl Radek 777215589 servis@lemigas.cz
Stibor Petr 602415159 petr.stibor@stiboraspol.cz
Švec Jan 777144155 svec.kraslice@tiscali.cz
Tichý Roman 608356111 tichypes@volny.cz
Zdráhal Petr 773670418 petrzdrahal80@seznam.cz
Zmeškal Robert 353585116 topen@topen.cz
Královéhradecký kraj
Antoš Petr 774174805 servis@steptrutnov.cz
Barcal Luděk 775984850 barcal.ludek@centrum.cz
Bidlo Vladimír 608353959 hb.empire.cz@gitail.com
Červeňák Pert 777553552 petrcervenak@seznam.cz
Dašek Lukáš 774714326 lukas.dasek@seznam.cz
Dítě Jaroslav 774037388 jaroslav,dite@seznam.cz
Fabián Matěj 495514000 sttsro@seznam.cz
Hadrava Tomáš 773928333 hadrakvodak@seznam.cz
Hansík Petr 737432340 petrhansik@seznam.cz
Hartman Petr 777220790 petr.hartman.ml@seznam.cz
Jelen Josef 724236398 jelen.jo@seznam.cz
Jelínek Petr 732206098 kominictvinp@seznam.cz
Kmošek Josef 495514000 sttsro@seznam.cz
Konáš Josef 603385188 josefkonas@tiscali.cz
Liman Miloslav 603782193 m.liman@worldonline.cz
Liška Miroslav 602446916 miroslav.liska@email.cz
Magnusek Luboš 607840468 lubma@seznam.cz
Meier Jiří 724926819 jirimeier@seznam.cz
Meloun Jaroslav 737736878 meloun.jaroslav@tiscali.cz
Netík Václav 776580934 Netík.v@seznam.cz
Papáček Jaroslav 737342299 jaroslav.papacek@seznam.cz
Parma Radim 602934375 r.parma@parma-rk.cz
Regner Pavel 774689047 p.regner@volny.cz
Šedivý Zdenek 723622594 zsedivy@seznam.cz
Till Pavel 494339134 tepelnatechnika@rojek.cz
Tříska Ladislav 777553552 kominictvi.triska@seznam.cz
Urban Jaroslav 603882982 urbi.caune@seznam.cz
Verner Vladimír 774321936 verner.mach3@gmail.com
Vlček Jan 608475273 vlc.ja@tiscali.cz
Zahálka Jiří 604464275 uzahalka.jirka@seznam.cz
Žďárský Stanislav 603513450 zdarsky@vetim.cz
Liberecký kraj
Antoň Josef 608781418 info@svetloturnov.cz
Burďák Tomáš 737627679 tom.burdak@seznam.cz
Čaban Jiří 602132919 jiri.caban@quick.cz
Dufek Robert 737816526 dufekrobert@seznam.cz
Farkaš František 602440338 topenarf@seznam.cz
Gráb Tomáš 605515537
Hajna Oldřich 776111155 info@thermo.cz
Honců Michal 739200159 autoservis@mirekstepanek.cz
Horák Ladislav 777264322 ladislav34@seznam.cz
König Vilém 702005945 servis@kamnarina.cz
Labik Robert 608332062 holanova@coma.jilemnice.cz
Marat Petr info@barnatherm.cz
Mareš Jaroslav 603266693 mares.topenivodaplyn@centrum.cz
Nosek Patrik 723614746
Nováček Petr 777172017 novacek@topaz-sro.cz
Oswald Jan 723892058 janoswald@volny.cz
Pacholík Petr 602489031 petr.pacholik@kominsos.cz
Paulů David 736124561 pauludavid@seznam.cz
Raban Antonín 721675788 antonin.raban@seznam.cz
Srnka Jan 603856580 uhlirstvi.kohoutkova@seznam.cz
Tichý Jaroslav 731103405 jar.tichy@seznam.cz
Václavík Radek 777179278 topeni-lb@seznam.cz
Zach Miroslav 606349533 voda-top@seznam.cz
Olomoucký kraj
Andrš Jaroslav 603520776 jaroslavandrs@seznam.cz
Bližňák Petr 776369281 peta.bliznak@seznam.cz
Čepelák Jiří 774282866 jiri.cepelak@gmail.com
Chmelař René 603955243 renlad@seznam.cz
Chromek Petr 774774618 petr.chromek@gmail.com
Fiala Petr 777667737 kominictvi-fiala@volny.cz
Gruška Miroslav 737344631 mgruska@seznam.cz
Hřivna Martin 603713803 m.hrivna@volny.cz
Hrouzek Vladimír 776070472 vladimirhrouzek@seznam.cz
Hučín Petr 604236352 hucinp@seznam.cz
Jurásek Radek 777655168 jutherm@jutherm.cz
Jurkovič Radek 732387979
Kubíček Jiří 605582802 info@kubicek-solar.cz
Lerche Petr 776008919 petrlerche@infevamont.cz
Lukša Miroslav 732569262 luksa-technik@seznam.cz
Machů Miloš 777225516 info@msolatop.cz
Müller Josef 606781181 muller@eheating.eu
Nádvorník Aleš 774448339 alesnadvornik@seznam.cz
Novák Vladimír 776662288 nvex@cbox.cz
Orel Jaroslav 724471420 oreljaroslav73@seznam.cz
Pecha Roman 608514782 pechovi-luka@email.cz
Řezáč Milan 608111633 milanrezac@seznam.cz
Škrach Lubomír 730829595 lubomir.skrach@1mortop.cz
Směja Lukáš 775283002 lukas.smeja@esel.cz
Štrajt Zdeněk 724079704 z.strajt@seznam.cz
Urban Jakub 777216672 urban@tespo-su.cz
Vašíček David 605028126 vasa-david@seznam.cz
Vinkler Zdeněk 603532356 vinkler.zde@seznam.cz
Vrabec Jaroslav 774492400 revizevrabec@seznam.cz
Wagner Pavel 730802890 pavel.wagner@seznam.cz
Zabloudil Josef 605471642 j.zabloudil@volny.cz
Moravskoslezský kraj
Andersch Radim 605916182 andersch@seznam.cz
Bahounek Jiří 607249277 ok2pbl@seznam.cz
Balaj Zdeněk 603752895 zdenekbalaj@seznam.cz
Čelín Marcel 732330563 celin.marcel@seznam.cz
Cigán Petr cigi.p@seznam.cz
Czerník Vilém 725887428 viluscz@seznam.cz
Daniš Jan 776256600 j.danis.vtp@seznam.cz
Darda Jiří 603265969 j.darda@seznam.cz
Eliáš Jiří 737110014 ji.eli@seznam.cz
Fojtík Marek 603276974 mfojtik2003@seznam.cz
Hanzlík David 776138902 hanzlikdav@seznam.cz
Hercog Petr Hercog.petr@seznam.cz
Janecký Tomáš 604365972 servis.janecky@gmail.com
Juzala Stanislav 734446551 juzala.s@seznam.cz
Kaderliak Alois 723140785 lokyov@seznam.cz
Kavková Darina 777713386 obchod@ekologicke-kotle.cz
Lampa Karel 724900473 karel.lampa@benekov.com
Loriš Jan 776154861 lorisovi@seznam.cz
Lukášek Jiří 774956605 jirilukasek1@seznam.cz
Marek Petr 605040815 firmazidek@seznam.cz
Mayer Michal 776376346 info@michalmayer.cz
Mikulík Petr 777830485 kotlekamna@email.cz
Myslivec Petr 731614143 petr@topito.cz
Novák Tomáš 602521551 novak-tomi@instalater-sro.cz
Ogieglo Pavel 739054233 pavel.ogi@seznam.cz
Opoloný Bernard 721659236 opolony@seznam.cz
Pécsi Vítězslav info@plyvotop.cz
Pekař Václav 777698398 info@dotacnikotle.eu
Ratiborský Michal info@rhsystem.cz
Rechtorik Roman 736681275 Romanrechtorik@seznam.cz
Ševčík Jiří 603474523 vodasevcik@seznam.cz
Takács Jiří 602586775 takacs@centrum.cz
Téma Petr 728386351 tema.kotle@seznam.cz
Večeřa Igor 608023456 vodatopcz@seznam.cz
Velecký Stanislav 603379372 stanislav.velecky@seznam.cz
Waloszek Jindřich 608456458 0558331550@seznam.cz
Wantulok Radek 724371502 morkom@volny.cz
Zdráhala Václav 603558030 v.zdrahala@emai.cz
Žídek Petr 737454393 petrzidek@centrum.cz
Pardubický kraj
Borový Roman 465620000 borovy@topmax.eu
Centner Vít 736250202 vit.centner@seznam.cz
Černohorský Miloš 602662813 gazterm@iol.cz
Chvojka Zbyněk 604285626 chvojkovi@seznam.cz
Dvorský Pavel 737557463 plyntopeni@seznam.cz
Faltus Petr 602662813 gazterm@iol.cz
Fedrsel Vít 732963009 fedrselv@seznam.cz
Hrdina Jaroslav 732943817 64jh@seznam.cz
Hruška Milan 602348039 milh@centrum.cz
Janecký Jaromír 723045200 janecky.jaromir@atlas.cz
Jasanský Miroslav 777270367 montmira@quick.cz
Keprta Josef 603311521 topkep@seznam.cz
Klofanda Martin 732648972 elektroklofanda@centrum.cz
Menšík Stanislav 603815839 stanislav.mensik@centrum.cz
Moravec Stanislav 777195064 stanislav-moravec@centrum.cz
Navrátil Pavel 731477882 info@flemonta.cz
Petříček Luboš 731749095 petax9@seznam.cz
Petrus Martin 603528461 petrus@myto.cz
Rebeka Milan 602413500 rebeka@gaskomplet-cz.cz
Smolík Lukáš 775964447 luk.smolik@seznam.cz
Sokolovič Pavel 720670519 pavel.sokolovic@seznam.cz
Šplíchal Jiří 775261428 splichal.jiri@seznam.cz
Tomčík Michal 775869291 servis@propuls.cz
Václavík Pavel 730522527 servisplyn@gmail.com
Vencl Tomáš 608437125 vencl.tomas58@seznam.cz
Zeman Pavel 602360637 info@demved.cz
Zezulka Jiří 603942128 dczezulkovi@seznam.cz
Plzeňský kraj
Andrejovský Jaroslav 774891873 andyford@seznam.cz
Baselides Zdeněk 602646989 zdenekbasalides@seznam.cz
Dušek Václav 602496202 dusek@dusekenergy.cz
Eidelpes Oldřich 603828728 oldapesa@seznam.cz
Fous Karel 605569055 fous.karel@seznam.cz
Frouz Miroslav 724908533 frouz1@seznam.cz
Gombala Julius 604375847 so20@seznam.cz
Hromádka Jaroslav 602650027 hromadka.j@gmail.com
Jacík Jaroslav 721534551 plyntop-24servis@centrum.cz
Klein Jakub 604450977 klein@ekoimpuls.cz
Kvasnička Stanislav 731502812 kvasa199@seznam.cz
Lexa Lukáš 605884870 kominictvi.lexa@seznam.cz
Matoušek Radek 606219183 matousekvoda@seznam.cz
Ornet Josef 606835670 ornet@volny.cz
Palán Ladislav 723002126 ladislav.palan@centrum.cz
Praveček Pavel 603154603 pravecekpavel@seznam.cz
Rada Luboš 602280345 rada.l@worldonline.cz
Sedláček Aleš 776114466 sedlacek@ekoimpuls.cz
Štěpán Zdeněk 603498658 zs-gastop@seznam.cz
Tupý Miroslav 607576220 pmtopsevice@volny.cz
Veselý František 606638310 fv.ekoterm@seznam.cz
Viktora Jan 721508969 jan.viktora@gmail.com
Žáček Radek 778493283 radek.greencat@gmail.com
Středočeský kraj
Adam František 607619930
Bakkal Jiří 776506415 bakkal@seznam.cz
Brodský Ivo 725818107 ivo.brodsky@mistr-topic.cz
Bučil Josef 724842091 jana.reho@seznam.cz
Čanda Václav vaclavcanda@seznam.cz
Čapek Miroslav 604944871
Chrpa Jan 604205543 j.chrpa@centrum.cz
Ďoubal Petr 606229387 eltop@centrum.cz
Dvořák Jiří 602432443 kacirekp@volny.cz
Fiala Radek 602817742 info@ohrej.se
Hanč Zdeněk 603742162 zdenek.hanc@seznam.cz
Hejtmánek Marek 607575874 hejtmanek.marek@seznam.cz
Hubka Pavel 607838741 hubka.pavel@seznam.cz
Ilberg Luděk 739369772 greblin@seznam.cz
Jámečný Zbyněk 732345787 zbynek_jamecny@centrum.cz
Janoušek Tomáš 603578709 janousek@solidpb.cz
Karas Jiří 602103804 karas.pribram@gmail.com
Kocanda Jan 777288804 honzakocanda@seznam.cz
Koukolíček Roman 607542770 r.koukolicek@seznam.cz
Koutecký Aleš 602331274 info@plynoservis-koutecky.cz
Lauko Ladislav 737194215 ladislavlauko@seznam.cz
Legner Jiří legnerjiri@seznam.cz
Leiblich Rudolf 776818181 rl38@seznam.czrl
Lohr Petr 724206215 petr-lohr@seznam.cz
Marat Daniel 739627725 danmarat@seznam.cz
Mozler Petr 606287462 lenina.aknel@seznam.cz
Naďo Jan 603581807 jannado@seznam.cz
Němec Radek 723901573
Pechač Stanislav 603510614 stanislavpechac@centrum.cz
Pinc Josef 724154864 info@krbypinc.cz
Podrázký Lukáš 724506706 starostakarel@seznam.cz
Rais Martin 777186971 rais@solidpb.cz
Rubeš Jakub 739367016 jakub.rubes@rutupa.cz
Šamša Zdeněk 728031241 samsazdenek@seznam.cz
Šarlingr Michal 607684893 sarlingr@palivopavlikov.cz
Šebek Ludvík 603277253 kotle.sebek@seznam.cz
Šrajer Milan 603784547 milan.vodotop@seznam.cz
Tuma Tomáš 777772095 tomas.tuma@pantuma.cz
Tyle Jaroslav 723635827 jaroslavtyle@seznam.cz
Vacek Josef 602471773 vacek-josef@volny.cz
Zajíček Michal 607924377 zajicekmichla@email.cz
Zárybnický Luděk 603425908 ing.zarybnicky@seznam.cz
Zrno Tomáš 605803257 gasblanik@email.cz
Ústecký kraj
Abraham Vít 774230894 kominik@mujmail.cz
Beneš Jiří 602340445 jiribenes206@seznam.cz
Bischoffi Bohuslav 603836264 bohuslav.bischoffi@seznam.cz
Bok Jan 603980552 bok.honza@gmail.com
Černý Karel 730610120 cerny@topeni-usti.cz
Donát Jan 777792507 jindrichdonat@seznam.cz
Eichler Josef 603206005 josef.eichler@volny.cz
Eisenhammer Libor 602420453 kamnatouchovice@seznam.cz
Falta Bohumil 605185088 falta.bohumil@seznam.cz
Frolík Svatopluk 604818036 svatopluk.frolik@seznam.cz
Giesel Viktor 723870375 giesel3@seznam.cz
Hampl Rudolf 602478171 toprom@toprom.cz
Horčicová Miroslava 604851219 revizeplynu@seznam.cz
Hrabák Bronislav 736611462 hrabakbronislav@seznam.cz
Kouřimský Petr 777333562 petrolej@volny.cz
Lipnický Michal 777555458 kominictvi.lipnicky@email.cz
Mach Tomáš 776793920 top.mach@seznam.cz
Majer Pavel 606618299 majerpavel@cbox.cz
Nový Jiří 723224715 vtssc.novy@seznam.cz
Pašek Petr 777611418 intopa@intopa.cz
Pech Antonín 415798004 antonin.pech@tiscali.cz
Řízek Miroslav 603294800 miroslav.rizek@tiscali.cz
Rubeš David 608250455 david.rubes@unipetrol.cz
Schmiedl Jiří 724756999 topinsta@seznam.cz
Sirovátka Václav 602289980 vasirovatka@volny.cz
Veihand Karel 605460527 karel.veihand@centrum.cz
Wegner Jindřich 603141521 wegner@seznam.cz
Záklasník Lukáš 702024412 info@vtpeko.cz
Zlínský kraj
Bačůvka Petr 606747360 elektroplynlukov@volny.cz
Balcar Petr 739239552 balcar-petr@seznam.cz
Baletka Erik 604298371 baletka@ponast.cz
Červenka František 608484930 kotelservis@volny.cz
Charvát Milan 604415337 micha@raabnet.net
Dostál Radovan 602662838 radovan.dostal@centrum.cz
Grenar Petr 64320932 restaurater57@seznam.cz
Halaš Matěj 571445343 1daf@seznam.cz
Hýsek Pavel 603715211 hysek.pavel@volny.cz
Jurák Pavel 572585090 jakos@jakos.cz
Jurásek Josef 736601820 josjur@centrum.cz
Juříček Zdeněk 731342969 zdenekjuricek@gmail.com
Kotas Jaroslav 776215182 vestop@seznam.cz
Kouřil Roman 602933126 info@rokoservis.cz
Kout Vítězslav 608355333 bapez@seznam.cz
Krutil Pavel 602883405 krutilservis@seznam.cz
Lukáš Jan 606723706 jan-lukas@post.cz
Macháček Miroslav 776099555 mmachacek@seznam.cz
Mraček Milan 572585090 jakos@jakos.cz
Mroček Miroslav 602544728 instamo@tiscali.cz
Obadal Daniel 605873061 obaldan@centum.cz
Rokyta Antonín 739143225 roky.antonin@email.cz
Románek Pavel 604127598 romanek.pa@seznam.cz
Šašinka Miroslav 603823226 m.sasinka@c-box.cz
Šíma Jaroslav 603889107 topenisima@email.cz
Trvalec Miroslav 736162825 m.trvalec@seznam.cz
Urbiš Petr 736777492 2k5@centrum.cz
Václavík Libor 736654459 instalaterstvivaclavik@seznam.cz
Válek Antonín 777852124 aval@email.cz
Zábrana Ondřej 572585090 jakos@jakos.cz
Žlebek Marek 604298359 zlebek@ponast.cz

Jednoduchý způsob jak najít toho vhodného technika

Jak jsem již výše uvedla, nebylo pro mě jednoduché najít technika, který by nám revizi kotle provedl, neboť bydlíme daleko od civilizace. Nakonec jsem si na stránkách www.aaapoptavka.cz zadala jednoduchou poptávku po technikovi. Byla to rozhodně snazší varianta, než obvolávat stovky kontaktů. Na moji poptávku mi odpovědělo asi 10 techniků, které jsem ani zpětně v seznamu techniků nenašla. Z těch, kteří se mi ozvali, jsem si domluvila termín s tím, který měl k nám nejblíže a zároveň nám vyhovoval i cenově. S jeho službami jsem byla moc spokojená. Nezapomeňte si ani vy, objednat revizního technika na váš kotel. Předejdete tak zbytečným problémům.

Kolem revize plynových kotlů, popřípadě dalších plynových spotřebičů, panuje řada nejasností a mnozí majitelé takových spotřebičů často neví, kdy a za jakých okolností musí revize provádět. Na koho se tedy revize vztahují? A kdo by je měl provádět?

Není revize jako revize

Povinnost provádět revize plynových zařízení upravuje vyhláška 85/1978 Sb. Existuje několik typů revizí, o kterých bych měl mít každý majitel plynových kotlů, alespoň základní přehled.

Výchozí revize plynových kotlů

Tento druh revize plynových spotřebičů čeká každého majitele nového kotle nebo jiného spotřebiče. Výchozí revize se provádí po zapojení nového přístroje, provádí je revizní technik a jejím cílem je ověřit, že byl spotřebič odborně zapojen a nedochází k úniku plynu nebo jiné poruše.

Provozní revize plynových kotlů

Provozní revize plynových kotlů provádí taktéž revizní technik a měly by být prováděny jednou za tři roky.

Servisní prohlídky a periodické kontroly plynových kotlů

Jedenkrát do roka by se měl každý majitel plynového kotle postarat o jeho servisní prohlídku. Tuto prohlídku provádí servisní technik, který kontroluje zda kotel funguje tak, jak má, popřípadě jej vyčistí nebo vymění opotřebované části přístroje. Součástí této servisní prohlídky  je tzv. periodická kontrola.

Na rozdíl od provozní revize plynových kotlů není povinnost provádět servisní prohlídku stanovena zákonnou vyhláškou. Přesto všechno je však v zájmu majitele kotle, aby na pravidelný servis plynového zařízení dbal.

Důvodů, proč se servisní revizní prohlídce plynových kotlů věnovat, přestože její povinnost není zákonem stanovená, je hned několik.

závěsné plynové kotle

Zdraví a bezpečnost na prvním místě

Každý už jistě někdy ve večerních zprávách alespoň jednou zaregistroval zprávu o výbuchu plynového kotle nebo úniku oxidu uhelnatého. Tyto události mívají mnohdy tragické následky. Ale řadě těchto nebo podobných neštěstí se dá předcházet právě pravidelnou servisní prohlídkou plynového kotle, při níž jsou závady včas odhaleny.

Zachování záruky na spotřebič

Řada prodejců plynových kotlů poskytuje na své zboží prodlouženou záruku, ta je však podmíněna dodržováním pravidelných servisních prohlídek.

Získání dokladu o pravidelné údržbě

Při pravidelné servisní prohlídce vystaví servisní technik majiteli kotle potvrzení.  To může vyžadovat pojišťovna v případě, že dojde k nehodě a škodě na majteku nebo dokonce na zdraví.

Kubík plynu

Kdo provádí revizní a servisní prohlídky plynových kotlů?

Revizní prohlídky plynových kotlů provádí revizní technik. Servisní kontroly pak servisní technik.
Revizní technik je odborně způsobilý s patřičným osvědčením, které vydává Technická inspekce České republiky.

K tomu, aby se člověk mohl stát revizním technikem, musí splňovat několik požadavků. Musí mít vysokoškolské vzdělání v technickém oboru a rok odpovídající praxe nebo středoškolské vzdělání technického směru a minimálně tři roky praxe. Lidé s výučním listem v technické profesi pak musí mít minimálně deset let adekvátní praxe.

Zkušební komise budoucího revizního technika prozkouší z teoretických i praktických znalostí bezpečnosti práce a znalostí z oboru plynových zařízení.

Kde sehnat revizního technika?

Nejrychlejší možností, jak oslovit firmy z vašeho okolí, co vám mohou provést servis, je v současnosti poptávkový server Poptávej.cz, který doporučujeme využít dříve, než začnete obvolávat značkové servisy, minimálně proto, abyste měli představu o tom, kolik služba může stát.

 1. Vložte do tohoto formuláře na webu Poptávej.cz svou poptávku (čím přesněji zadáte údaje, tím přesnější odhad ceny zpravidla dostanete)
 2. Počkejte, až se vám ozvou firmy z vašeho okolí a vyberte si z nich tu, co se vám nejvíce líbí. Nabídky se většinou sejdou do několika hodin od zadání. Rozptyl nabídek služeb může být v řádech i tisíců korun, proto se vyplatí počkat, než se jich několik sejde.

Povinnosti revizního technika

Každý revizní technik musí splňovat řadu povinností. V případě, že povinnosti plynoucí mu z povolání revizního technika neplní, může mu Technická inspekce ČR osvědčení odebrat, popřípadě pozastavit nebo omezit jeho činnost.

Revizní technik plynového zařízení musí provádět revize v rozsahu osvědčení, které mu bylo Technickou inspekcí České republiky vydáno.

Při provádění revize si revizní technik nejprve plynový kotel vizuálně prohlédne, včetně všech částí plynové instalace. Speciálním přístrojem pak vyloučí únik plynu nebo oxidu uhelnatého. Dalším krokem revizního technika by měla být kontrola všech spojů, armatur, ventilů a zjištění správné funkčnosti celého plynového zařízení.

V případě, že během revize objeví závažné nedostatky na plynovém zařízení, které by mohly ohrozit majetek nebo zdraví, musí majiteli navrhnout okamžité odstavení takto vadného plynového zařízení z provozu.

Nalezne-li technik drobnější vady neohrožující majetek nebo zdraví, navrhne odstranění těchto vad. O každé revizi plynového kotle nebo dalšího zařízení musí revizní technik vyhotovit a předat majiteli zařízení revizní zprávu.

Co musí obsahovat revizní zpráva?

Zpráva o revizi plynového kotle má zákonem stanovené náležitosti, které musí obsahovat. V revizní zprávě musí být uvedeno sídlo organizace, popřípadě adresa domu, kde byla revize provedena. Dále ve zprávě nesmí chybět datum provedení revize, iniciály revizního technika, včetně evidenčního čísla jeho osvědčení.

Velmi důležitým údajem v revizní zprávě je typ revidovaného kotle, včetně jeho technických údajů. Dále pak musí být v revizní zprávě uvedeno o jaký typ revize se jedná. A v neposlední řadě nesmí ve zprávě revizního technika chybět výsledky kontroly, včetně zjištěných vad, popřípadě další doporučený postup revizního technika.

Jak dlouho revizní zprávu uchovávat?

Každý majitel plynového kotle je povinnen revizní zprávy dobře archivovat. Lhůty pro archivaci se liší podle toho, jestli jde o zprávu o výchozí revizi nebo provozní revizi. První zmíněnou zprávu je nutné uchovat po celou dobu, co je plynový kotel v provozu. Zprávy o provozní revizi se uchovávají minimálně po dobu šesti let od data revize.

Jak často revize provádět?

Lhůty pro revize plynových kotlů, ať už výchozí nebo provozní, jsou stanoveny již zmíněnou vyhláškou 85/1978 Sb.. Povinnosti stanovené touto vyhláškou jsou rozličné pro domácnosti a organizace. Více povinnosti zákon ukládá organizacím.

Pravidelné revizní kontroly se týkají každého provozovatele odběrného plynového spotřebiče (kromě majitelů plynových kotlů by tedy revize měli provádět také například vlastníci plynových sporáků nebo dalších plynových zařízení). Každý majitel takového zařízení nese plnou zodpovědnost za škody, které v případě nehody takové zařízení způsobí.

Organizace, které plynové kotle nebo další spotřebiče při své činnosti používají mají zákonem stanovené následující lhůty revizních kontrol.

První revizí, kterou musí společnost zajistit, je výchozí revize. Ta se provádí po ihned po prvním uvedení nového plynového spotřebiče nebo kotle do provozu. Výchozí revize bývá zpravidla součástí montáže nového zařízení a majitel se o ní tak nemusí starat. Měl by si však ve vlastním zájmu ohlídat její správné provedení a pečlivě uložit zprávu z této revize.

Jedenkrát za rok musí majitel společnosti kontrolu plynového spotřebiče. V rámci této pravidelné kontroly dochází k přezkoušení spotřebiče, jeho správnému zapojení. Mimo jiné je zkontrolován volný přístup k hlavnímu uzávěru plynu a plynoměru. Tyto kontroly zpravidla provádí zaměstnanec firmy, který je speciálně proškolen z bezpečnosti práce, obsluhy plynového kotle a dobře zná požární řád. Informace o průběhu pravidelné kontroly se zapisují do provozního deníku. V zápise nesmí chybět jméno kontrolora, datum kontroly a případné zjištěné závady, popřípadě návrh na jejich odstranění. Provozní deník musí na vyžádání majitel organizace předložit kontrolním úřadům.

Co tři roky musí organizace zajistit revizního technika s patřičným osvědčením k provedení provozní revize plynového zařízení.
Vyhláška 85/1978 Sb. však uvádí hned několik dalších případů, kdy je potřeba provozní revizi zajistit bez ohledu na to, jestli uplynula tříletá lhůta od poslední revize. Revizní technik musí plynový kotel, popřípadě další zařízení, zkontrolovat tehdy, bylo-li delší dobu odpojeno z provozu (minimálně 6 měsíců), uběhla-li lhůta, v níž bylo zařízení v tzv. zkušebním provozu. Provozní revize je vyžadována po každé generální opravě zařízení nebo po nuceném odstavení přístroje z důvodu jakékoliv nehody nebo poruchy přístroje.

Domácnosti provozní revize plynových kotlů provádět nemusí, ale…

Povinné lhůty pro revizní kontroly plynových spotřebičů se sice vztahují jen na organizace, přesto by je neměli podceňovat ani majitelé rodinných domů. Pravidelnou kontrolou plynového kotle lze odhalit včas možné závady, které by mohly být příčinou mnohdy tragických havárií.

Kolik stojí návštěva revizního technika?

Cena za revizní prohlídku plynového kotle se může lišit v závislosti na regionu nebo revizním technikovi. Zpravidla se pohybuje v řádech několika set korun, až po částku kolem dvou tisíc korun. Revizní kontrolu platí majitel nemovitosti, popřípadě provozovatel organizace.

Revize plynových spotřebičů jsou zevrubnější a provádějí se jednou za tři roky. Pravidelné kontroly a revize jsou opravdu velmi důležité. Přestože mnoho plynových spotřebičů a plynových kotlů nepotřebuje větší údržbu, dbejte mezi jednotlivými revizemi na jejich kontrolu. Je to lepší než později velká oprava. Obzvláště nechte prověřit životnost některých dílů, jako jsou například přívodní hadice, které se musí vyměňovat častěji. Kontroly plynových spotřebičů a zařízení se provádějí jednou za rok. Technici se zaměřují na přezkoušení ovladatelnosti armatur, těsnění a přístup k hlavním plynovým rozvodům.

Odstraněním včasných nedostatků předejdete vzniku újmy na zdraví, životech nebo škodě na majetku. Rozhodně revize a prohlídky nepodceňujte. Revize kotlů jsou nutné kvůli riziku výbušnosti a hořlavosti plynu. Nechte překontrolovat především těsnění, protože pokud by byl plyn spalován při nedostatečném množství kyslíku, vznikal by zde oxid uhelnatý, který je opravdu nebezpečný. Pokud by došlo k pojistné události, pro její úspěšné plnění je nutné doložit záznamy o proběhlých kontrolách a revizích. Pravidelnou kontrolou kotlů prodloužíte také životnost kotle i spotřebičů a uspoříte své peníze.

Do revize musí být zahrnuty nejen samotné kotle a jejich přívody a odvody, ale také servisní prohlídky plynových spotřebičů, mezi které patří plynové sporáky, plynové trouby, plynové ohřívače vody a plynové přímotopy. Ty pak podmiňují záruku na vyrobená zařízení zajištěním jejich pravidelných servisních prohlídek autorizovaným servisním technikem. Pokud nebudete mít pravidelné revizní zprávy, na uplatnění záruky nemáte nárok.

Instalace plynového kotle

Pokud se rozhodnete instalovat plynový kotel, je nutné instalovat rozvody vody a plynu, zajistit kominíky a připravit veškerou dokumentaci. Někdy je nutné vyměnit ke kotli elektroinstalaci, protože stará už nevyhovuje bezpečnostním předpisům. Pro vaši bezpečnost si nechte změřit koncentrace jak zemního plynu, tak i plynů ve zplodinách.

Budete potřebovat:

 • projektovou dokumentaci tzn. plyn, voda, topení, elektro
 • montáže topení, vody a plynu včetně rekonstrukce stávajícího systému, je-li nutná
 • plynařské práce včetně revize
 • elektrikářské práce včetně jejich revize
 • kominické práce včetně jejich revize
 • měření CO tzn. u plynových spotřebičů do 200kW
 • měření oxidů dusíku tzn. u plynových spotřebičů nad 200kW

Povinnosti osoby odpovědné za provoz domácího plynovodu

 • Osoba je povinná vést a aktualizovat provozní dokumentaci plynovodu a dovede ji doložit
 • Dbát na odbornou způsobilost osob, které provádějí revize, montáže a servis plynových zařízení. Ty může provádět jen revizní technik.
 • Umísťovat na vhodném místě pokyny při vzniku mimořádných vzniklých stavů jako úniku plynu, požáru či výbuchu. Všechna tato místa je důležité náležitě a viditelně označit.
 • Zajišťuje přístupnost a ovladatelnost všech uzávěrů týkajících se plynovodu a spotřebičů.
 • Odstraňuje veškeré zjištěné závady v termínech stanovených při kontrolách a revizích.
 • Kontroluje pravidelně odvod spalin od plynových spotřebičů, zajišťuje pravidelné čištění komínů a také revize komínů
 • V případě vzniklých nehod neprodleně informuje veškeré příslušné orgány, tzn. policii, hasiče a pohotovostní plynárenskou službu.
 • Spolupracuje a aktivně komunikuje s dodavatelem plynu při vzniklých událostech jako je odstavení domovního plynovodu z provozu a při obnovování dodávek plynu.

plynový kotel před revizí

Samotné revize

Revize plynu a veškerých plynových zařízení se provádí ve smyslu zákona 85/1978 Sb a následných právních předpisů. K provádění revize je oprávněn pouze kvalifikovaný pracovník a to revizní technik s platným osvědčením pro provádění revizí plynových zařízení. Výsledným produktem revize plynu je revizní zpráva, kterou vám vystaví revizní technik. Tu má provozovatel plynovodu také povinnost evidovat pro případnou kontrolu.

Revizí plynových zařízení včetně spotřebičů jsou dohromady 3 druhy.

 1. Výchozí revize

Tuto revizi Vám zajistí montážní firma ještě před předáním hotového díla. Jsou to revize plynových spotřebičů, potřebné před uvedením plynových kotlů do provozu. Provádějí se jen jednou a vykonává je revizní technik.

 1. Pravidelná – provozní revize

Tato revize se provádí z důvodu bezpečnosti dle zákona 85/1978 Sb a 21/1979 Sb. Zde jsou stanoveny lhůty pro provedení pravidelné revize.

 • 3. leté – Periodické provozní revize plynového kotle jsou revize plynových spotřebičů, vykonávané ve 3. letých lhůtách revizním technikem.
 • 1. leté – Periodické kontroly plynových kotlů zahrnují několik kontrolních úkonů, které vykonává servisní technik v rámci servisní prohlídky plynového kotle 1x ročně. Tyto tzv. Servisní prohlídky plynových kotlů zahrnují kontrolu, vyčištění, výměnu opotřebovaných dílů plynového kotle a jeho seřízení servisním technikem 1x ročně a to nejlépe před zimním obdobím.
 1. Mimořádná revize

Provádí se po opravách, rekonstrukcích nebo úpravách plynoinstalací. Také v případě, že zařízení nebylo v provozu déle než 6 měsíců. Touto revizí zjistíme celkový stav plynoinstalace, plynových zařízení, všech spotřebičů a schopnost jejího bezpečného a bezproblemového provozu.

Přiblížíme vám v hlavních bodech jednotlivé úkony prováděné v rámci revize plynových zařízení dle ČSN a TPG na příkladu revize nejčastěji prováděné Pravidelné revizi pro bytové objekty. Revidované zařízení v tomto případě začíná na jedné straně u plynoměru a končí jednotlivými plynovými spotřebiči. Tato pravidelná revize plynových zařízení ve smyslu platných norem a vyhlášek se skládá z těchto částí:

 • Kontrola plynového vedení, tedy počínaje plynoměrem a konče každým jednotlivým plynovým spotřebičem s ohledem na jeho typ a také způsob ukotvení plynového vedení ve smyslu ČSN a TPG.
 • Kontrola těsnosti každého jednotlivého spoje na plynovém vedení a to až po všechny spotřebiče.  Provádí se velmi přesným cejchovaným měřicím přístrojem.
 • Funkční kontrola každého jednotlivého spotřebiče, funkcí zabezpečovacích, kontrolních, měřicích a ovládacích prvků.
 • Kontrola prostor, ve kterých je plynový spotřebič umístěn z hlediska výkonu plynového spotřebiče na objem prostor, v nichž se nachází.
 • Kontrola odvětrání v prostoru s plynovým spotřebičem spolu s kontrolou funkce odtahových systémů, spalinových cest, větrání a celkovou funkci plynového kotle, s kontrolou přítomnosti oxidu uhelnatého.
 • Prověření životnosti některých dílů, jako jsou například přívodní hadice, přezkoušení ovladatelnosti armatur, pevnosti a funkčnosti těsnění a přístupu k hlavním plynovým rozvodům a další řada dílčích úkonů.

Každou revizní zprávu je nutné pečlivě uschovat jako výchozí podklad pro revizi následující. Toto je hodně důležité. V případě nedostupnosti předchozí revizní zprávy si opravdu zkomplikujete život. Revizní technik v tomto případě musí postupovat tak, jako by žádná předchozí revize ještě nikdy v minulosti nebyla a zpracovává tak revizi výchozí. To bude náročné časově i finančně a budete se muset opět vrátit k zajištění všech dokumentů i úkonů, které jste potřebovali u instalace samotného kotle.

Kde sehnat revizního technika

Nejrychlejší možností, jak oslovit firmy z vašeho okolí, co vám mohou provést servis, je v současnosti poptávkový server Poptávej.cz, který doporučujeme využít dříve, než začnete obvolávat značkové servisy, minimálně proto, abyste měli představu o tom, kolik služba může stát. Jak tedy přes tento portál sehnat servisního technika?

 1. Vložte do tohoto formuláře na webu Poptávej.cz svou poptávku (čím přesněji zadáte údaje, tím přesnější odhad ceny zpravidla dostanete)
 2. Počkejte, až se vám ozvou firmy z vašeho okolí a vyberte si z nich tu, co se vám nejvíce líbí. Nabídky se většinou sejdou do několika hodin od zadání. Rozptyl nabídek služeb může být v řádech i tisíců korun, proto se vyplatí počkat, než se jich několik sejde.

Najdete zde techniky pro všechna větší města, jako je Praha, Ostrava, Plzeň, Brno, Olomouc, České Budějovice, Pardubice, Liberec, Hradec Králové, Karlovy Vary, Jihlava nebo Zlín. Můžete zde najít i kontakty na pracovníky, co vám mohou provést revizi komínů, tj. kominíků s kvalifikací revizní technik komínů.