Innogy  – světový dodavatel energií 

Společnost RWE se soustřeďuje především na prodej zemního plynu a elektřiny a patří mezi pět nejvýznamnějších energetických koncernů v Evropě.

Společnost RWE považuje za hlavní výzvy do budoucna liberalizaci, intenacionalizaci a nové technologie. Firma se soustředí na budoucnost a díky rychlosti a efektivitě své činnosti patří právem mezi přední světové „multi-utility“ společnosti.

Historie a vývoj firmy RWE / Innogy

Počátky firmy RWE lze nalézt v Německu již koncem 19. století, kdy tato společnost začínala s dodávkami elektřiny do města Essen. Za zakladatele můžeme považovat W. Lahmeyera, první dodávky elektřiny od RWE byly pak uskutečněny 1. dubna 1900. Již v prvním desetiletí 20. století podepsali RWE a VEW společnost v Německu tzv. demarkační smlouvu, která platí dodneška a vymezuje oblasti zásobování energií pro tyto firmy.

Cílem RWE však bylo propojit výrobu a distribuci energie. Postupně došlo k propojení s dalšími částmi Německa, také tím, že došlo k propojení s vodními elektrárnami na Rýnu. Velkým krokem kupředu byl kolem roku 1924 přechod na možnost přenosu elektrické energie přes vysoké napětí kabely 220 kV, což znamenalo rozšíření distribuční sítě.

Konec druhé světové války s sebou přinesl potřebu rozsáhlých rekonstrukcí, což kladlo vysoké nároky na těžký průmysl, včetně elektřiny, což postihlo pochopitelně i RWE. Nicméně, výsledkem byla modernizace a technický pokrok. Vedení RWE bylo přesvědčeno, že budoucnost elektroenergetiy tkví v integrované síti výrobců elektřiny, proto se významně účastnilo vzniku DVG, což bylo vlastně fórum pro národní spolupráci v oblasti elektřiny, které zahrnovalo největší německé elektroenergetické firmy.

V roce 1952 skončila pro RWE a její dceřinné společnosti poválečná kontrola spojenců, což umožnilo další rozvoj. Zvyšující se poptávka po elektřině si vyžádala zvýšení produktivity. Základem pro expanzi nových elektráren se stalo hnědě uhlí, ale RWE se již touto dobou začalo podílet na rozvoji jaderné energie, která v roce 1990 činila více než 20% RWE vyrobené elektřiny

Ačkoliv výroba elektřiny byla vždy jedním z hlavních odvětví činnosti RWE, v roce 1988 RWE udělalo významný krok k diverzifikaci s akvizicí Deutsche Texaco. Tato dohoda vedla k reorganizaci aktivit RWE do následujících divizí: energetika, hornictví, ropný a chemický průmysl, nakládání s odpady a stavebnictví. Všechny divize pracují nezávisle na sobě. RWE AG plní funkci holdingové společnosti a slouží k řízení a koordinaci skupinových zájmů ve všech strategicky důležitých věcech.

Vznik RWE-DEA signalizuje skutečnost, že ačkoliv elektřina zůstala hlavním předmětem podnikání koncernu RWE, diverzifikace v oblasti energetiky byla důležitým tématem budoucnosti. RWE-DEA se zapojila do průzkumu a zpracování a uvádění na trh ropy a zemního plynu a výroby ropných produktů.

Společnost  RWE se však snažila take proniknout do jiných evropských zemí. V roce 1999 společnost RWE představila novou vizi, a to zaměřit svou činnost a prostředky na jejich klíčové divize: voda, plyn, elektřina, a nakládání s odpady, se zaměřením na pozici RWE jako vedoucího mezinárodního partnera na evropském trhu s energiemi. RWE zaměřila pozornost na své hlavní činnosti prostřednictvím strategických a globálních akvizic. Získala významné evropské firmy (Thames Water, Innogy, American Water Works, Itay´s Elletra, Transgas). Nákup Thames Water v roce 2001 udělal RWE třetím největším dodavatelem vody na světě. Nákupem Innogy se pak RWE stalo druhým největším dodavatelem elektřiny v Evropě. A nákup nizozemské obchodní uhelné společnosti SSM Coal také učinil z RWE největší evropskou společnost v obchodě s uhlím.

V říjnu 2016 dojde k přejmenování energetické skupiny RWE v Česku na Innogy. Tento název je složeninou anglických slov Innovation – Energy – Technology, a dle zástupce firmy vyvolává ty správné asociace, tedy inovace a technologie v energetice.  Tato dceřinná společnost koncernu RWE AG by se měla v budoucnu odklonit od konvenčních, především uhelných zdrojů energie a zaměřit se především na oblast obnovitelných zdrojů a inovací.

Innogy logo

Innogy v České republice a produktová nabídka

Skupina RWE v ČR je dodavatelem zemního plynu, elektřiny a dalších služeb pro více než 1,7 milionu zákazníků. Firma provozuje až 64 tisíc kilometrů distribučních sítí, šest podzemních zásobníků plynu o kapacitě 2,7 miliardy metrů krychlových, vyrábí teplo a elektřinu v 28 provozech a prodává přes pět milionů metrů krychlových CNG ve vlastní celorepublikové síti CNG stanic.

Hlavními produkty RWE v Česku je dodávka elektřiny a zemního plynu. V obou případech nabízí:

 • individuální přístup k zákazníkům
 • nastavení tarifu dle několika kritérií, jako je místo odběru či využití energie
 • individuální nastavení pro domácnosti a firmy
 • výhodnější podmínky a odměna pro stávající zákazníky RWE při konsolidaci energií
 • odborné poradenství a servis v zákaznických centrech po celé republice
 • NONSTOP zákaznickou linku
 • RWE On-line servis
 • RWE karta se slevami, které využijete v kině, na dovolené, v lyžařských střediscích

Dalšími produkty z nabídky RWE, které slouží ke zvýšení komfortu zakazníků jsou například:

 • RWE pojištění domácnosti, které zahrnuje nejen pojištění domácnosti, ale i pojištění odpovědnosti a asistenční služby pro domácnost
 • RWE pronájem LED žárovek, což umožňuje okamžitovu výměnu klasických žárovek za úsporné žárovky, a tím snížení nákladů na energie
 • RWE Investor, program, který nabízí možnost předplacení si energií na celý rok, což opět vede k úspoře
 • RWE Mobil, virtuální operátor, které buď pomocí předplacené karty nebo speciálního tarifu, umožňuje levnější volání
 • Fotovoltaika, možnost fotovoltaické instalace na klíč dle požadavků zákazníka
 • Kotel s dotací, možnost vyřízení veškeré agendy, spojené s kotlíkovými dotacemi

Kromě těchto produktů nabízí RWE svým klientům při uzavření nové smlouvy či dodatku i různé

soutěže s možností výhry hodnotných cen. K zákaznickým benefitům patří také tarifní poradenství, zákaznický časopis, vyřízení tzv. průkazu energetické náročnosti budov či vyřízení přepisu smlouvy na jinou osobu.

Oproti konkurenci nabízí RWE zákazníkům, kteří uzavírají smlouvu na delší období, garanci snížení ceny plynu ve druhém a třetím roce a hlavně předem známou a již neměnnou cenu plynu pro každý z těchto tří let. Pro věrné zákazníky pak nabízí další slevy.

Na www.rwe.cz je možné si vybrat dle svých požadavků ten nejvhodnější a zjistit rovnou, jaká bude cena a na jak dlouhou dobu je nutné uzavřít smlouvu.

Srovnat si snadno ceny s konkurencí a ověřit si, zda cena, kterou nabízí RWE je pro vás skutečně nejvýhodnější, je možné i na nezávislých srovnávačích, jako je například Tarifomat.cz. Zde můžete srovnávat více než 30 dodavatelů energií, přičemž získáte přehled o cenách, délce uzavření smlouvy, výpovědních lhůtách, garanci ceny pro váš region a vaše využití. Porovnávat takto můžete tarify dodavatelů elektřiny i plynu. K dispozici je tam taky možnost neveřejných nabídek jednotlivých poskytovatelů, které jsou k dispozici při telefonických konzultacích.

Mnozí z nás už dávno netopí dřevem, ale plynem. A jak už asi víte, od začátku nového roku se měli měnit ceny elektřiny, ale i plynu. Proto jsme si pro vás připravili článek, v němž se budeme věnovat cenám plynu u RWE (nově Innogy).

Než se do toho ale pustíme, tak si nejprve celou společnost náležitě představíme. RWE je německá firma, která prostřednictvím svých dveřiných společností dodává energii milionům lidí na celém světě. Podle posledních informací elektřinu odebírá 16 milionů lidí, zatímco plyn sedm milionů lidí. Roční obrat společností činí zhruba padesát bilionů eur.

Skupina RWE ročně vyprodukuje přes 273 bilionů kWh elektrické energie. Podle údajů, které si můžete prohlédnout v brožuře na webových stránkách (http://www.rwe.com/web/cms/mediablob/en/108808/data/1029638/62/rwe/about-rwe/profile/RWE-Facts-and-Figures-November-2015.pdf) až 77 bilionů kWh získají z hnědého uhlí, 65 nákupem a až 37 z jaderných elektráren. Patří jim tak 24% podíl na evropském trhu s elektřinou.

Co se týče plynu, tak RWE v roce 2014 prodalo 281 bilionů kWh plynu, přičemž 11% z prodejů činila právě domácí spotřeba, stejně skoupili Nizozemci a ve střední a východní Evropě (Česko a Slovensko) činil podíl až 32 procent! Tomu také odpovídá tabulka odběratelů zemního plynu, ve které patří Česku třetí místo.

I díky těmto skvělým číslům patří RWE mezi top pět evropských dodavatelů elektřiny a zemního plynu. V domácím Německu se jedná o jedničku na trhu, v Evropě se v obou těchto odvětvích vejde mezi pět nejlepších dodavatelů. A není tedy divu, že majítelé vlastní i pobočky v České republice.

Dceřiné společnosti v ČR

RWE Supply & Trading CZ se zabývá obchodem a dovozem zemního plynu. Podnik vznikl už v roce 2001. V prosinci téhož roku rozhodla Zemanova vláda o privatizaci Transgasu a za 96,99% akcií vláda žádala 3,63 miliard euro. V lednu 2002 byla společnost odkoupena a zbylé akcie prodal Fond národního majetku o další rok později. V roce 2005 byl podnik přejmenován na RWE Transgas, a.s a také byl přidán nejcennější článek, tedy tranzitní a vnitrostátní plynovody. O osm let později se firma přejmenovala na současný název.

RWE energie

RWE Energie a.s. zajištuje produkci ropy a zemního plynu, obchod, výstavbu a provoz elektráren, přepravu a prodej zákazníkům. Jedná se tedy o obchodní společnost. Vznikla v roce 2009 fúzí Středočeské, Západočeské a Severočeské plynárenské.

A v neposlední řadě nesmíme zapomenout na RWE Gas Storage, s.r.o, provozovatele podzemních zásobníků zemního plynu. Společnost vznikla v roce 2007 vyčleněním ze společnosti RWE Transgas, a.s. V dnešní době je se svým objemem 2,7 mld. m3 největším provozovatelem zásobníků plynu v České republice.

České pobočky vykazují ročně miliardové obraty a pravidelně se zařazují mezi nejvýdělečnější firmy v tuzemsku.

Společnosti RWE

RWE Generation generuje ročně kolem 42 GW energie a komodit. Největší podíl na takto vysokém čísle má těžba zemního plynu, které se vytěží ročně kolem patnácti tisíc MW. Také zvládne vyrobit zhruba 189 bilionů kWh elektřiny.

RWE Supply & Trading zajišťuje obchod mezi skupinou RWE a dalšími společnostmi. Firma se chlubí 1,5 bilionem skoupených KW elektřiny, 393 biliony kubických metrů nakoupeného zemního plynu, ale i více než jedním a půl milionem barelů oleje.

RWE Innology se zabývá stavbou, projektováním a správou elektráren, které generují energii z obnovitelných zdrojů. V roce 2014 takto dodala 3,1 GW elektřiny. Nejvěší podíl na tom měli větrné elektrárny, jenž pokryly 2530 MW z celkové sumy. Podstatnější část pak ještě ukousla energie z vodních generátorů. Biomasa vygenerovala pouze 51MW.

RWE npower se stará o přísun energie v Británii. V roce 2014 prodali skoro 46 MW elektřiny a 39 MW zemního plynu. Společnost zásobuje pět a půl milionů zákazníků po celém Britském ostrově.

Z čeho se skládá cena plynu

Cena plynu se skládá z mnoha faktorů. Nebudeme zde vyjmenovávat všechny okolnosti, které ovlivňují cenu určenou těžařskou společností, ale podíváme se na ni očima ERÚ (Evropský regulační úřad). Cena se tedy skládá z regulované a neregulované části.

Regulovaná cena se týká služeb na přepravu plynu, služby distribuční soutavy a činnosti operátora trhu. Průměrně tvoří necelých 25 procent z celkové ceny plynu. Nárůst pro rok 2016 měl činit zhruba 2,70 %. U RWE GasNet s.r.o. to bylo 1,74 % z původní ceny a v porovnání s ostatními velkými firmami (E.OND, Pražská plynárenská…) platí nejmenší gáži za jeden MWh (189,53 Kč).

cena plynu v roce 2016

Pro porovnání:

E.OND – 319,94 Kč/MWh – nárůst o 4,08 %

PPD – 321,04 Kč/MWh – nárůst o 8,87 %

RWE GasNet s.r.o. – 189,53 Kč/MWh – nárůst o 1,74 %

(Pozn.: Kompletní srovnání dodavatelů můžete provést v této kalkulačce.)

No a pak tu máme neregulovanou cenu. Do ní můžeme zahrnou cenu, kterou si určuje sám obchodník za poskytnutí plynu. Regulační úřad předpokládal pokles až o pět procen a jelikož máme už březen, můžeme se podívat, zda-li se odhadovaný pokles přibližuje reálným částkám. A podle posledních informací tomu opravdu tak je. RWE v lednu zlevnilo plyn o šest procent pro domácnosti, které plynem topí a o třináct procent těm, kteří plynem vaří. A očekává se další zlevnění, jenž by mělo snížit plyn až o 10%. Tuto informaci potvrdil i mlůvči společnosti Martin Chalupský. Ten řekl, že důvodem jsou hlavně nízké ceny plynu na burze, tím pádem si mohou i oni dovolit zlevnit.

Cena komodit na burze je oproti minulým rokům na opravdu přívětivých číslech. Na Pražské energetické burze stojí plyn kolem čtrnácti eur, což je v přepočtu na české koruny zhruba 380 korun. Přitom před rokem byla téměř dvojnásobná (22 eur – 600 Kč).

Cena plynu pro rok 2016

Konečně se dostáváme k samotné pointě článku a to ceně plynu pro rok 2016 u RWE. Pokud jste nový zákazník, můžete si snadno zjistit cenu ve vašem regionu na stránkách společnosti (http://www.rwe.cz/plyn/), o dalších možnostech si povíme níže.

RWE nabízí hned sedm tarifů. Prvním z nich je RWE PLYN OPTIMAL. Ten láká na odměnu až 1500kč při přechodu ze standartního balíčku. Navíc ručí za neměnnou výši ceny plynu po tři roky a garantuje nižší platby. Stejně jako u předchozího tarifu i RWE PLYN RELAX+ nabízí odměnu za sjednání dodatku až do jednoho a půl tisíce korun a navíc garantuje nižší cenu než u tarifu, z kterého jste přešli.

RWE PLYN TERMO je zase praktičtější pro obyvatele v horách a jiných mrazem postižitelných oblastech. Společnost totiž slibuje 33 nebo 55 procentní slevu na plyn v případě, že bude mrznout více, než je obvyklé. RWE PLYN TIP 12 je zase vhodný pro zákazníky, kteří se nechtějí vázat na delší časové období. Nabízí stabilní cenu a lepší podmínky něž u standartní edice.

RWE PLYN RELAX+ 24 je v podstatě tarif RELAX+ uzavíraný na kratší časové období se všemi benefity. Poté už tu máme jen RWE PLYN TIP 23+ a RWE PLYN STANDARD. TIP 23+ je speciální nabídka pro stávající zákazníky, STANDARD je nejzákladnější tarif s jednorázovou odměnou do výše 1100kč.

Pokud vás nějaký z těchto produktů zaujal, navštivte oficiální stránky RWE (http://www.rwe.cz/plyn/?gclid=CPXfzMijp8sCFeoBwwodYEYNPQ#) a vyberte si vaši nabídku. Na webu společnosti si můžete projít i další podrobnosti k právě jmenovaným tarifům.

Můžete si také prohlédnou ceník, který naleznete zde (http://www.rwe.cz/stavajici-zakaznici/ceniky/). Získáte tak informace o všech právě jmenovaných produktech, či ceny za elektřinu, pokud byste přemýšleli o přechodu.

Distribuční firma koncernu RWE, jmenující se RWE GasNet, se zaměřuje na aktivity, spojené s bezpečným dodáváním zemního plynu svým zákazníkům. Vznikla v roce 2007, především díky novele energetického zákona a požadavkům Evropské Unie. Došlo tehdy k právnímu oddělení distribuční části firmy od části držící licence na obchod s plynem.

Podívejme se na služby, které tato společnost nabízí. Svoji nabídku má RWE GasNet modifikovanou pro dvě skupiny zákazníků. Do první patří domácnosti a drobní podnikatelé, druhou tvoří střední a velcí odběratelé zemního plynu, kteří jsou představovány velkými, často nadnárodními firmami. Porovnat nabídku RWE s konkurencí můžete v této kalkulačce.

Co tedy RWE distriubice (GasNet – Innogy) nabízí?

Připojení nového odběrného místa. Tato služba slouží především k tomu, aby mohl zákazník odebírat plyn v objektu, kde se tak dosud nedělo. Může se jednat o, ať už nový či déle existující, rodinný domek, bytovou jednotku či jinou, plynofikovanou stavbu (tovární hala, panelový dům apod.)

K samotnému připojení stačí pouze podat žádost, která bude z technického hlediska posouzena. V případě pozitivního výsledku se přechází k otázce plynové přípojky. Pokud již existuje, není žádný problém, pokud u daného objektu není, její výstavba bývá v režii zákazníka. RWE totiž primárně nezprostředkovává výstavbu plynových přípojek.

RWE GasNet nabízí také Přepis čili změnu zákazníka na již existujícím odběrném místě. Zde se jedná o případ, kdy je odběrné místo (byt, dům…) prodáno, pronajato apod. novému majiteli, který má platit za dodávky plynu na tomto odběrné místě. V praxi se většinou jedná pouze o administrativní úkony spojené s tímto přepisem.

RWE energie

Technická změna existujícího odběrného místa je další nabízenou službou. Potřebuje-li odběratel na svém odběrovém místě udělat nějakou změnu, je tato služba právě pro něj. Tyto změny se týkají například změny ve skladbě spotřebičů, které mohou ústit ve změnu potřebného množství plynu. V tom případě je snižována či zvyšována předpokládaná kapacita odběru. Dalším příkladem této služby může být přemístění či oprava plynoměru.

RWE také nabízí Odkup plynovodní přípojky. Zákazník, který již nechce být jejím majitelem má možnosti svěřit ji do rukou provozovatele distribuční soustavy, tedy skupině RWE GasNet.

Pro odběratele, kteří si nejsou něčím jistí či nemají kapacity na zařizování si veškerých činností okolo změny dodavatele plynu, připojování plynovodní přípojky atd. slouží Technická pomoc. Je to pomoc při řešení činností spojených s připojováním k distribuční soustavě.

Jmenovitě se jedná například o převzetí veškerých administrativních úkonů, což je zárukou významné úspory času. Takzvaný technický partner zajistí zpracovávání a uzavírání žádostí (o připojení k distribuční soustavě apod.), dokáže zpracovat, zkontrolovat a vyplnit potřebné smlouvy či dokonce nutné projektové dokumentace při stavbě plynovodní přípojky či plánování distribuce plynu na konkrétním odběrném místě.

Byť bylo zmiňováno, že RWE GasNet neposkytuje primárně výstavbu plynovodní přípojky, v případech, kde to potřeba je, tento úkon umí vykonat právě v rámci služby Technická pomoc.

RWE GasNet se může pyšnit tím, že poskytuje zákazníky velmi oblíbenou službou Distribuce plynu online. Jedná se o bezplatnou aplikace, jejímž prostřednictvím může zákazník velmi snadno a především z pohodlí domova komunikovat s poskytovatelem distribuční sítě, tedy se zástupcem firmy RWE GasNet.

Tato aplikace poskytuje sedm dní v týdnu a čtyřiadvacet hodin denně dostupnou elektronickou žádost. Veškeré kroky, které opravdu není nutné řešit fyzicky, lze vyřešit prostřednictvím této chytré aplikace. Pro zákazníka to znamená především velikou úsporu času a možnost komfortní práce.

Základem chování firmy k veřejnosti je tzv. společenská odpovědnost. Tu si RWE GasNet definoval jako koncept dobrovolného přijetí vysokých etických standardů podnikání. Stojí na pevných základech 3 hlavních pilířů.

Prvním z nich jsou etické zásady podnikání. RWE GasNet si velmi zakládá na korektních a transparentních vztazích jednak se svými zaměstnanci a jednak se všemi obchodními partnery. Hovoříme zde o investorech, dodavatelích či odběratelích. Součásti tohoto pilíře je i Kodex chování zaměstnanců RWE. Je vyžadováno dodržování firemní kultury celého koncernu tak, aby výsledek byl vždy tzv. prozákaznický.

Pilíř číslo dva zohledňuje sociální aspekty podnikání skupiny RWE GasNet. Firma se mimo své hlavní podnikatelské zaměření vrhá i na pole s dobročinnými aktivitami, souvisejícími především s nějakým způsobem znevýhodněnými občany, dětmi či seniory. Mimo to je také podporována vzdělanost široké veřejnost a zároveň svých zaměstnanců.

Ti musí disponovat vhodným pracovním prostředím zajišťujícím především bezpečnosti. Aby byl výsledný produkt firmy kvalitní, stanovila si RWE pro své zaměstnance tuto zásadu: “Každý by měl domů odcházet stejně zdravý, jak byl při příchodu do práce.”

Posledním opěrným bodem se stává environmentální politika. RWE GasNet se při svém podnikání snaží co nejvíce ochraňovat životní prostředí. Nástroji k tomu jsou především obezřetné přistupování a zodpovědný přístup při práci, kde je možnost konfrontace s případným ohrožením životního prostředí. Kromě toho se RWE snaží i o rozvoj a šíření ekologických technologií.

Dodavatelem plynu distribuční společnosti je pochopitelně německá energetická společnost RWE. V rámci České republiky je rozdělena do čtyřech částí. Východní Čechy, Západní a střední Čechy, Jižní Morava a Severní Morava. V každé z těchto čtyř divizí je centrála, zajišťující veškeré obchody a úkony, patřící právě do té příslušné části.

Jak kontaktovat RWE distribuční služby

Chce-li zákazník společnost RWE GasNet kontaktovat, nabízí se mu nepřeberné množství možností. V první řadě existuje zákaznická linka, běžící v módu sedm dní v týdnu, dvacet čtyři hodin denně, na které je příslušný, problematice znalý pracovník, připraven zodpovídat klientovi dotazy, ujasňovat jeho nepřesnosti či plnit jeho požadavky. Číslo na tuto linku je: 840 11 33 55.

Různě po území celé České republiky jsou k nalezení zákaznická centra RWE. Existuje jich na několik desítek. Prakticky v každém větším městě na nějakou tu pobočku lze narazit. Příkladně můžeme uvést města největší, jako Praha, Brno, Ostrava, Zlín, Olomouc, České Budějovice, Hradec Králové, Plzeň, Jihlava apod. Každé z těchto center má specifickou otevírací dobu, kterou je nutné zjistit si předem.

Pro veškeré podrobné informace je výborný způsob navštívit webové stránky společnosti: wwww.rwe-distribuce.cz. Zde je podrobně popsán jednak systém fungování společnosti, dále také komplexní informace o nabízených produktech a v neposlední řadě také cenové relace zmiňovaných nabízených služeb a produktů.

Pro příznivce hi-tech technologií a elektronické komunikace je k dispozici email info@rwe.cz.

Na zmiňovaných internetových stránkách je pověšen formulář, znázorňující celý kontaktní systém společnosti RWE GasNet pro Českou republiku. Dle zákazníkem zadané obce a její místní části se automaticky vygeneruje nejbližší kontaktní osoba včetně jejího telefonu a emailové adresy. Díky tomuto velmi propracovanému systému lze prakticky ihned navázat spojení se zástupcem společnosti, který je nejblíže zákazníkovu bydlišti, respektive místu, kde do vyhledání zadal.

Společnost RWE (nově: Innogy) je nejen dodavatelem, ale i distributorem zemního plynu, tudíž ceny určuje, díky tomu může darovat bonusy pro své zákazníky a že jich není málo.

Zásadní otázkou je vždy, zda budete plyn využívat v domě či v bytě. Dále se vždy cena odvíjí od toho, jestli budete na plynu jen vařit, ohřívat, topit nebo všechno dohromady.

U RWE se vždy vyplatí dělat více věcí, protože bonusy (finanční částky) jsou v tu chvíli samozřejmě lákavější.

Máme možnost si vybrat ze tří balíčků a to: Plyn Optimal, Plyn Tip 12 a Plyn Standard. Vždy také záleží na tom, na jak dlouho se společnosti upíšete a podle toho dostanete sazbu za plyn.

V ceníku se orientuje docela jednoduše. Vezmeme si např. Plyn Standard. V prvním sloupci máme roční odběr v odběrném místě. Každý, kdo již měl na sebe napsaný plyn tak ví, kolik má spotřebu, pokud nevíte, můžete se orientovat právě podle zmíněného hesla “vařím, ohřívám, topím”. A jediné, co zajímá koncového uživatele je poslední sloupec.

Již vše zmíněný poslední sloupec je – CELKOVÁ KONEČNÁ CENA S DPH – kdy sice cena je orientační, ale nejvíce se podobá reálné ceně, na kterou dosáhnete, navíc jsou v ní již započteny veškeré poplatky za pronájem hodin a další výlohy s dodávkou plynu spojené.

Pokud máte plyn pro osobní potřebu, cena je konečná, pokud spadáte do kategorie Maloodběratel, tak je nutno k cenám připočíst daň ze zemního plynu.

logo RWE

Nejideálnější systém u RWE, jak si vybrat typ balíčku, je jejich kalkulačka s automatickým propočtem předpokládané útraty. Na stránkách zadáte, zda topíte, vaříte, ohříváte nebo vše dohromady, v domě či bytě a zobrazí se Vám nabídky i s cenou. Pro orientaci jsem zadala, že plyn využívám ke všemu. Částky se pohybují mezi 3226,-Kč – 3280,-Kč za měsíc, tím pádem rozdíly veliké nejsou, ale teď vysvětlím, jaký produkt si vybrat, jejich výhody a cenu. Pokud se nechcete omezovat jen na RWE, ale zajímalo by vás, kolik byste při současné spotřebě zaplatili u jiného dodavatele, můžete zkusit své údaje zadat do tohoto kalkulátoru.

RWE Plyn Standard

– smlouva bez dlouhodobého závazku, na dobu neurčitou, můžete vypovědět a přejít na jiného dodavatele i po roce

– pokud máte jiného dodavatele, než je RWE, tak při přestupu získáte jednorázově finanční bonus až 1100Kč při uzavření smlouvy na dobu neurčitou

– měsíční cena při minimálním odběru je 129,-Kč a při maximálním 3280,-Kč

RWE Plyn Optimal

– smlouva na dobu určitou, na 36 měsíců

– za sjednání smlouvy či dodatku (dodatek znamená přechod z produktu RWE plyn Standart) získáte finanční odměnu až 1500Kč, záleží na výši vašeho odběru

– díky tomu, že se upíšete na 36 měsíců, tak máte zaručenou garanci poklesu ceny – v prvním roce máte nižší cenu než je u plynu Standard a v následujících dvou letech se vám cena ještě sníží

– měsíční cena při minimálním odběru je 140,-Kč a při maximálním 3253,-Kč

RWE Plyn Tip 12

-smlouva na dobu určitou, na 12 měsíců, možnost automatického prodloužení vždy o dalších 12 měsíců

-zaručí Vám lepší cenu za plyn než u plynu Standard

– měsíční cena při minimálním odběru je 129,-Kč a při maximálním 3226,-Kč

RWE Plyn Extra +

– smlouva na dobu určitou, na 24 měsíců

– speciální nabídka pro bývalé zákazníky s lepšími výhodami pro návrat ke společnosti

– pevná cena za odebraný plyn na dva roky dopředu

– také k tomuto produktu náleží finanční odměna až 950,-Kč za uzavření smlouvy (záleží na výši odběru, výjimkou je v tomto případu kategorie “vařím”)

– měsíční cena při minimálním odběru je 100,-Kč

RWE Plyn Termo

– smlouva na dobu určitou, na 24 měsíců

– varianta, kdy se nemusíte obávat větší zimy než obvykle – to znamená, že když bude mrznout více než normálně, získáte slevu 50% nebo 33% z ceny za odebraný plyn (podle zvolené varianty produktu)

varianta RWE plyn Termo 50

– sleva 50% z ceny za odebraný plyn za každý den od 1. prosince do 31.března, kdy teplota klesne minimálně o 3 stupně pod dlouhodobý průměr v kraji

varianta RWE plyn Termo 33

– sleva 33% z ceny za odebraný plyn za  každý den od 1. prosince do 31. března, kdy teplota klesne minimálně o 1 stupeň pod dlouhodobý průměr v kraji

(teplotní údaje jsou garantovány Českým hydrometeorologickým ústavem)

– měsíční cena při minimálním odběru je stejná u obou variant, 95,-Kč, přičemž u obou variant, i Termo 50 i Termo 33, rozdíl potom přichází v období 1. prosince až 31. března

CENY ZDE UVEDENÉ JSOU ORIENTAČNÍ.

Je nutné zde uvést, že držitele průkazu ZTP/P mají nárok na slevu. Buď zákazníkovi, který je sám držitelem nebo zákazníkovi, který s ním žije ve společné domácnosti je možné ušetřit. Slevy za odebraný plyn je 20korun/MWh (včetně DPH) dle aktuálního ceníku.

Když už jsme narazili na účtování slevy v MWh, k tomuto došlo v souladu s evropskou legislativou. Dodávky se účtují v energetických jednotkách (kilowatthodinách – kWh). Dříve byl způsob účtování v objemových jednotkách (v metrech krychlových – což většina z vás ví).

Orientační přepočet je: 1m3 = 10,62kWh

Proč k tomu došlo? Protože kilowatthodiny jsou objektivnější, jednoduše lépe vystihuje množství dodané energie.

Další výhodou, která je pro všechny zákazníky, je zákaznická karta RWE a program RWE Premium. Získáváte slevy do kin (např. Cinestar), na lyžařské zájezdy (NEV-DAMA), letní dovolené (Fischer), nákup prádla, hraček, bílé elektroniky a mnoho dalších. Kartu získává automaticky každý zákazník RWE. Takže si o svou kartu nezapomeňte říct. A poslední, co určitě musím zmínit, abychom měli všichni dohromady ucelené informace o společnosti RWE, tak je jejich vydání zákaznického časopisu. Můžete jej odebírat jak v elektronické (pdf) verzi, tak v papírové podobě, kdy stačí pouze zaslat žádost na email společnosti a vy tak budete dostávat do schránky pravidelné informace nejen o společnosti jako takové, ale i o zajímavostech, soutěžích, sponzorských záležitostí a možnosti uplatnit zákaznické slevy u nových partnerů.