Obdrželi jste fakturu na zaplacení elektřiny a jen zmateně pozorujete čísla a kroutíte hlavou nad výslednou částkou? Možná je na čase se reálně zamyslet nad tím, kolik a za co opravdu utrácíte.

Celková cena elektřiny

Celková cena elektřiny se skládá z několika položek. Základ tvoří obchodní a distribuční složka elektřiny. Obchodní složka se na celkové částce podílí zhruba 44 % a distribuce představuje téměř jednu třetinu nákladů.  Nezanedbatelnou součástí jsou dále poplatky za obnovitelné zdroje energie, systémové služby a služby operátora. Z tohoto vyplývá, proč jsou faktury tak složité. Přitom běžného uživatele zajímá pouze obchodní složka, která udává jednak cenu jedné kilowatthodiny, a takzvaný měsíční plat. Nutno podotknout, že cena jedné kilowatthodiny se liší podle tarifu. Nízký tarif, též označovaný jako noční proud, může být řádově i o několik korun levnější.

elektřina pro domácnost

Cena za kilowatthodinu

V současné době na trhu s energiemi panuje poměrně drsná konkurence a dodavatelé se v cenách elektřiny předhánějí. Klíčové postavení však mají tři největší dodavatelé elektřiny, kterými jsou ČEZ, E.ON a Pražská energetika a.s. Ceny u menších dodavatelů jsou reakcí na ceny právě těchto tří velikánů.

Tab.: Porovnání ceny elektřiny u největších tuzemských dodavatelů

Dodavatel elektřiny distribuční území cena kWh (Kč)
vysoký tarif nízký tarif
ČEZ D02d 4,02
D25d 4,43 1,83
D45d 2,69 2,21
E.ON D02d 3,98
D25d 4,28 1,86
D45d 2,76 2,22
PRE D02d 3,93
D25d 4,19 1,83
D45d 2,63 2,19

Tarifomat – online srovnávač cen energie

Pokud vás zajímá konkrétní cena u různých dodavatelů elektřiny na českém trhu, můžete využít služeb online srovnávače cen s názvem Tarifomat. Tato služba nabízí srovnání cen od celkem 31 dodavatelů energie. Uživatel zde získá informace zcela nezávazně a bezplatně, navíc z pohodlí domova. Tarifomat je velmi oblíbený pro perfektní služby zákazníkům. Specialisté zprostředkují nejvýhodnější nabídku a zákazník si navíc nemusí lámat hlavu s potřebnou administrativou. Velkou výhodou jsou nabízené bezplatné právní služby po celou dobu trvání. Další zcela komfortní službou je služba kurýrní, kdy kurýr osobně přiveze smlouvy k podpisu až k vám domů. Srovnávat ceny elektřiny můžete okamžitě po zadání základních údajů, kterými jsou region, druh bydlení a účel využití elektřiny. Veškeré akční nabídky jsou zasílány formou SMS ihned po zadání telefonního čísla. O jedinečnosti této poskytované služby vypovídají také statistiky. Z výsledků šetření vyplývá, že 9 z 10 zákazníků očekává od služby přidanou hodnotu záruky po celou dobu trvání zrealizované smlouvy. Dále pak 6 zákazníků z 10 využije nabízené asistenční služby, 2 z 10 zákazníků využívá kompenzaci v případě operativních překážek nebo nesouladu a 1 z 10 zákazníků pravidelně využívá poradenské služby pro klienty. Pro přehlednost je níže uveden seznam veškerých dodavatelů, jejichž ceny jsou touto formou porovnávány.

Armex Energy                                   Europe Easy Energy                          Right power Energy

Blue Gass                                           Yello Energy                                      RWE

Bohemia Energy                                Fonergy                                              SPP.cz

Centropol                                           Gas International                               SVT Energie

Comfort Energy                                 Global Energy                                               Vemex energie

Corasta                                               Plynule.cz

ČEZ                                                   Lama Energy

E.ON                                                 MND

Elimon                                                           Nano Energies

Energie2                                                            Optimum Energy

Energy Bees                                       PRE

NRA.cz                                              Pražská Plynárenská

Energy Trading                                  Quantum

 

Jak změnit dodavatele elektřiny

Současný, silně liberalizovaný, trh s energiemi nechává zákazníkům volnou ruku ve výběru dodavatele. Změna dodavatele totiž může mít výrazný vliv na šetření rodinného rozpočtu. V praxi je změna naprosto jednoduchá, zabere pouze několik minut a navíc ji můžete vyřídit v pohodlí domova bez zbytečného papírování a čekání na úřadech. Celý proces tedy začíná za pomoci již výše zmíněného srovnávače cen. Zákazník si vybere nevýhodnější nabídku, kterou si jediným kliknutím objedná. Objednávka je dále potvrzena  pracovníkem, který se ozve po zadání telefonního čísla. Zcela bezplatně je za zákazníka vyplněna administrativa, která je stvrzena vlastnoručním podpisem uživatele. Je nutné však upozornit na fakt, že změnou dodavatele není přerušena dodávka elektřiny.

Několik rad, jak ušetřit na elektřině

 • Dnešní domácnost je nadstandardně vybavena elektrickými spotřebiči všeho druhu. Důležité je při jejich výběru sledovat údaje o energetické třídě.  Vybírat bychom měli spotřebiče s nižší energetickou třídou než je třída A. Například třída A+  má až 25% vliv na snížení spotřeby elektrické energie.
 • Další úsporu můžeme najít v použití úsporných žárovek, které sníží spotřebu až čtyřikrát.
 • V zimě je dobré snížit spotřebu energie na vytápění nevyužitých místností
 • Zateplením domu nebo bytu je možné dosáhnout až 60% úspory energií. Navíc je minimalizován výskyt plísní a bakterií
 • Ohřev vody by měl být za pomoci elektrických spotřebičů, kdy dosáhneme až 20% úspory oproti ohřevu kotlem na uhlí.
 • Důležitý je výběr dodavatele elektřiny a správně zvolený tarif
 • Pokud okolnosti dovolí, je vhodné udržovat teplotu v lednici na 5 stupních Celsia a u mrazáku na -18 stupních Celsia.

Ušetřete nižšími zálohami na elektřinu

Není nutné se smířit s novými, vyššími zálohami, které vám dodavatel nabídne. Zálohy na elektřinu představují finanční částku, kterou si odběratel sám reguluje podle výše útraty. Změnit zálohu je možné snadno a rychle. Zálohová platba je splátkou z celkového ročního vyúčtování za odběr elektřiny. Jestliže v daném období je spotřeba vyšší než zaplacené zálohy, je nutné spotřebu dorovnat, tudíž doplatit. V opačném případě, kdy zálohy převýšily roční spotřebu, je dodavatel povinen přeplacenou částku odběrateli vrátit. Jak tedy postupovat v případě, že chceme výši záloh změnit? Žádost je možné dodavateli zaslat několika možnými způsoby:

 • Telefonickou dohodou na zákaznické lince daného dodavatele
 • Vyplněním online formuláře, který získáme na webových stránkách dodavatele. Vyplněný formulář je nutné zaslat formou e-mailu dodavateli.
 • Osobním vyřízením na pobočce dodavatele
 • U některých dodavatelů funguje takzvaný online servis zákazníkům

Samotná žádost musí být řádně vyplněna a musí obsahovat jméno a příjmení, adresu místa spotřeby, kontaktní údaje, zákaznické číslo a požadovanou výši zálohy.

Služba zákazníkům

Kontrolovat výdaje za elektřinu je snadnější pomocí dostupných online zákaznických portálů, které dnes nabízí téměř polovina dodavatelů. Zde si může odběratel kontrolovat účty za elektřinu a výdaje porovnávat s předchozími platbami. Dále se zde zákazník dozvídá nové informace o stávajících i nových tarifech, informuje se o možných problémech s dodávkou elektřiny a může zde nahlásit spotřebu.

Topíte plynem a rádi byste věděli, jak na tom bude váš rodinný rozpočet příští rok? Jistě vás zajímají současné ceny zemního plynu u českých dodavatelů a možnost, jak získat plyn za co možná nejnižší cenu. Za kolik vás tedy dodavatelé plynu zahřejí v roce 2017? Jací jsou přední tuzemští dodavatelé plynu, a může si spotřebitel sám porovnat ceny na českém trhu?

Co je rozhodující pro finální cenu plynu?

Celkovou cenu zemního plynu tvoří dvě složky. První složka je nazývána obchodní a zabírá zhruba 75 % celkové ceny. Tato část ceny se odvíjí od politiky dodavatele, který by se na ní v ideálním případě dohodnul se zákazníkem. Praxe je však poněkud odlišná a zákazník se musí spokojit s již předloženou cenou dodavatele nebo vyhledat dodavatele jiného. Zbylých 25 % představuje složka regulovaná, jejíž výši každý rok udává Evropský regulační úřad.

Situace v roce 2016 byla pro běžného spotřebitele celkem příznivá, protože obchodní složka ceny zemního plynu klesla. O tom zákazníka informovala celá řada reklam. U regulované složky byla situace opačná především díky mírné zimě a nižší spotřebě plynu. Distributoři tak museli tímto zdražením vyrovnat náklady na provoz soustav. Narůstání regulované ceny plynu se také liší v závislosti na regionu. Zatímco v pražský distributor zvýšil cenu o 8,87 %, u distributora E.ON to bylo 4,08 % a nejmenší nárust ceny byl u společnosti RWE, a to pouze 1,74 %.

Výhled pro rok 2017

Od začátku roku 2016 je patrný trend neustálého zlevňování ze strany dodavatele v průměru o 5 až 10 %. Pro zlevnění ceny plynu je určující cena ropy. Pokud cena ropy na trhu klesá, klesá cena zemního plynu. Spotřebitelé budou moci ušetřit také v roce 2017. Na světovém trhu se pohybují ceny plynu pro rok 2017 okolo 14 eur za MWh. V roce 2016 byla cena za stejné množství 22 eur. Z dlouhodobého šetření je patrné, že zemní plyn byl levnější naposledy v roce 1999. Čeští dodavatelé na příznivé změny ceny ve světě reagují s mírným zpožděním a to především díky nastřádaným zásobám z let minulých. Situace, kdy ceny plynu výrazně klesají, je vhodná ke změně dodavatele. Některé společnosti se slevou otálejí a klienti proto hledají dodavatele nabízejícího výhodnější podmínky. Takováto změna může spotřebiteli přinést nejen úsporu, ale i vstřícnější jednání a lepší zákaznický servis.

Snižování cen u tuzemských dodavatelů

Na poli české energetiky je patrný typický trend snižování cen zemního plynu. Pro následující rok je možné předpokládat, že menší dodavatelé začnou ceny snižovat jako odezvu na zlevnění u největších dodavatelských společností. Protože společnost RWE, která je dominantním dodavatelem plynu na většině území České republiky, zlevnila k 1. květnu o 100 korun za megawatthodinu, je možné výhledově zaznamenat stejný pokles ceny i u menších a alternativních dodavatelů.

Ceny plynu pro rok 2017

Největší dodavatelé plynu v České republice

Od roku 2007 prošel trh se zemním plynem velkými liberálními změnami. Spotřebitel si může svobodně vybrat společnost, od které bude zemní plyn odebírat a také dodávka plynu není územně vázaná. V současné době jsou předními dodavateli na tuzemském trhu společnosti E.ON, RWE, Pražská plynárenská, a.s, ČEZ.  Z hlediska počtu odběrných míst je největším dodavatelem zemního plynu společnost RWE, která která zásobuje přes 1,5 milionu odběrných míst. Pražská plynárenská , a.s.  je společnost, která zásobuje téměř 420 tisíc odběrných míst a to nejen na území hlavního města Prahy. Jedná se o stabilní a moderní společnost, která rychle a pružně reaguje na změny ceny plynu ve světě a měnící se požadavky zákazníků. Společnost E.ON je tradiční partner české energetiky, který zásobuje plynem přibližně 220 ticís zákazníku zejmén z jižních Čech a z jižní Moravy. Nezanedbatelný podíl na dodávce plynu mají také společnosti ČEZ, Bohemia Energy entity a Centropol energy.

Noví dodavatelé plynu na českém trhu

K již zaběhnutým a ověřeným dodavatelům plynu, kteří na domácím trhu mají své místo, patří od roku 2016 společnost Akcenta Energie. Jedná se o společnost, která doposud dodávala pouze elektřinu. Nové zákazníky láká především myšlenkou výrazné úspory za energie.

Pozor na fixní ceny plynu

Analytici předpokládají, že ceny plynu se tedy i v následujícím roce budou snižovat nebo minimálně stagnovat. Zatímco spotřebitelé elektřiny by mohli za rok 2016 ušetřit 300 korun, u plynu by to mělo být i 2 400 korun. Důležité však bude, jak na ceny plynu na světovém trhu zareagují naši přední dodavatelé, jako je ČEZ,  E.ON a RWE. Zlevnění se však nebude týkat všech zákazníků. Jedná se o spotřebitele, kteří se společností uzavřeli smlouvu na dobu určitou s fixní cenou plynu. Spotřebitele by v tomto případě mohlo naopak potkat mírné zdražení díky růstu regulované složky ceny plynu. Zlevnění by se také mohlo vyhnout alternativním dodavatelům plynu. K největším alternativním dodavatelům plynu v České republice patří společnost Bohemia Enegy, která velice úspěšně expandovala i do zahraničí. Zejména na Slovensko a do Polska.

Tarifomat

tarifomat

Pro okamžité porovnání ceny plynu od různých dodavatelů, může spotřebitel využít internetovou aplikaci Tarifomat, která srovnává nabídky od 33 českých dodavatelů plynu. Výhodou této služby je bezplatné získání informací z pohodlí domova. Aplikace srovnává současné ceny všech tuzemských dodavatelů. Nabízí zprostředkování vybrané nejvýhodnější nabídky. Zákazník si také nemusí lámat hlavu s potřebnou administrativou, kterou za něj pracovníci zcela zdarma zařídí. Výhodou je také zajištění bezplatné právní služby po celou dobu trvání. K dalším, pro zákazníka zcela komfortním službám, patří například kurýrní služba. Pro potřebný podpis nové smlouvy si přijede zcela zdarma kurýr. Online kalkulačka funguje na základě zadání základních údajů, kterými jsou region, druh bydlení a k čemu je plyn v domácnosti využíván. Akční nabídky jsou spotřebiteli sděleny následně po zadání telefonního čísla. O důvodech, proč spotřebitelé tuto službu využívají, vypovídají také čísla. Z výsledků šetření vyplývá, že 9 z 10 zákazníků očekává od služby přidanou hodnotu záruky po celou dobu trvání zrealizované smlouvy. Dále pak 6 zákazníků z 10 využije nabízené asistenční služby, 2 z 10 zákazníků využívá kompenzaci v případě operativních překážek nebo nesouladu a 1 z 10 zákazníků pravidelně využívá poradenské služby pro klienty.

Tarifomat srovnává ceny následujících tuzemských dodavatelů:

Armex Energy                                   Europe Easy Energy                          Right power Energy

Blue Gass                                        Yello Energy                                       RWE

Bohemia Energy                                Fonergy                                             SPP.cz

Centropol                                          Gas International                                SVT Energie

Comfort Energy                                 Global Energy                                     Vemex energie

Corasta                                             Plynule.cz

ČEZ                                                  Lama Energy

E.ON                                                 MND

Elimon                                               Nano Energies

Energie2                                                            Optimum Energy

Energy Bees                                       PRE

NRA.cz                                              Pražská Plynárenská

Energy Trading                                    Quantum

Skupina ČEZ patří mezi největší středoevropské výrobce a distributory elektřiny. Společnost byla založena v roce 1992. Od samého počátku je hlavním vlastníkem ČR, která vlastní přibližně 70 % akcií této firmy. ČEZ sdružuje dalších 92 společností a v rámci této skupiny vyrábí, prodává a distribuuje elektřinu také v Polsku. V průběhu 90. let minulého století došlo k částečné modernizaci elektráren, které vlastnila firma ČEZ.

V České republice jednotlivé společnosti, které spadají pod ČEZ, prodávají uhlí, vyrábějí a také distribuují elektřinu a teplo, obchodují s komoditami a poskytují celou řadu dalších služeb. Mezi hlavní produkty patří jaderné, uhelné, plynové, vodní a další obnovitelné zdroje. Abychom to uvedli přesně, skupina ČEZ provozuje 2 jaderné elektrárny, 15 uhelných výrobních zdrojů na území naší republiky. Působí také v zahraničí, kde vlastní 3 uhelné zdroje, 34 vodních elektráren včetně přečerpávacích, dále pak 3 lokality s větrnými elektrárnami a 7 slunečních elektrárenských sítí. To skutečně není málo.

Významným mezníkem pro skupinu ČEZ byl rok 2003, ve kterém se ČEZ a.s. spojila se společnostmi Severočeská energetika, Severomoravská energetika, Středočeská energetická, Východočeská a Západočeská energetika.

Společnost vložila miliardové investice do tří bulharských distribučních společností a později pokračovala přes Rumunsko, Polsko, Ukrajinu, Srbsko, Bosnu a Hercegovinu. Později skupina ČEZ odkoupila část akcií maďarského energetického Gigantu MOL, se kterým ČEZ vytvořil velký koncern.

V čele představenstva ČEZ stojí od roku 2004 Martin Roman, který v roce 2011 přešel na pozici předsedy dozorčí rady a jeho pozici zaujal Daniel Beneš.

Ceny elektřiny pro rok 2016

Také vás zajímá, zda si letos připlatíte za elektřinu? Cena elektřiny každoročně stoupá, to není žádnou novinkou. Přibližně v říjnu začíná topná sezóna, která končí přibližně v květnu. Někdy je však třeba přitápět i v letních měsících. Letos však přišla dobrá zpráva, protože cena elektřiny se zvyšovat nebude. Cena elektřiny se odvíjí od burzovního obchodování, tedy konkrétně kWh. Majitelé bytů, domků či firem si tak mohou konečně oddechnout. Ještě lepší zprávou je fakt, že se jedná o nejnižší cenu za elektrickou energii za posledních deset let.

Z čeho se skládá elektrická energie?

Elektrická energie se skládá z několika samostatných složek. První složku fixně určuje stát, jde o takzvanou regulovanou složku. Do té spadají distribuční náklady, příspěvek na podporované zdroje, daň z elektřiny, která je zároveň součástí ekologické daně.

Druhou část tvoří neregulovaná složka, kterou si stanovuje každý obyvatel sám na základě ceny silové energie, kterou dodavatelé nakupují na burze. Tyto ceny se každoročně mění, proto tedy nelze snadno odhadnout, kdy dojde k nárůstu a kdy k poklesu.

Přibližně 40 % z konečné ceny tvoří silová elektrická energie, kterou zákazník platí. A samozřejmě cena elektrické energie podléhá 21 % dani z přidané hodnoty.

ČEZ

Ceny elektřiny ČEZ 2016

Každý zákazník si může vybrat vlastní produktovou řadu elektřiny, která bude vyhovovat vašim potřebám. ČEZ Garant Plus vám zajistí o 10 % levnější silovou elektřinu oproti základnímu produktu a budete mít jistotu, že v příštích dvou letech nezaplatíte za silovou elektřinu nic navíc. Pokud klesne cena základního produktu ČEZ, společnost zlevní také ČEZ Garant Plus. Srovnat ceny ČEZU s konkurencí můžete v této kalkulačce.

eTarif je vhodný pro každého, kdo preferuje rychlou on-line správu a chce ušetřit čas a peníze. Faktury, zálohy a i platbu najdete v aplikaci ČEZ online.

Mezi zákazníky je nejoblíbenější tarif Comfort. Jde o základní produktovou řadu, která zahrnuje kompletní klientský servis. Navíc tento servis je zcela zdarma. Mezi další produktové řady patří eTarif Fix, Basic SP, měsíc a kvartál.

Ceny elektřiny ČEZ

Abychom se mohli v ceně elektřiny v roce 2016 orientovat, přikládáme tabulku od ČEZ, kde jsou zobrazeny ceny v roce 2016 pro domácnosti.

 

Distribuce
měsíční plat za příkon podle jmenovité proudové hodnoty jističe před elektroměrem odpovídající distribuční sazba
D01d D02d
bez DPH s DPH bez DPH s DPH
1 do 3×10 A do 1×25 A včetně 7,00 8,47 36,00 43,56
2 nad 3×10 A do 3×16 A včetně 12,00 14,52 57,00 68,97
3 nad 3×16 A do 3×20 A včetně 14,00 16,94 71,00 85,91
4 nad 3×20 A do 3×25 A včetně 18,00 21,78 89,00 107,69
5 nad 3×25 A do 3×32 A včetně 23,00 27,83 114,00 137,94
6 nad 3×32 A do 3×40 A včetně 29,00 35,09 143,00 173,03
7 nad 3×40 A do 3×50 A včetně 36,00 43,56 178,00 215,38
8 nad 3×50 A do 3×63 A včetně 46,00 55,66 224,00 271,04
9 nad 3×63 A za každý 1 A 0,73 0,88 3,56 4,31
10 nad 1×25 A za každý 1 A 0,24 0,30 1,20 1,44
11 cena za 1 MWh VT 2 112,11 2 555,65 1 579,81 1 911,56
12 cena za 1 MWh NT
Ostatní služby
cena za 1 MWh bez DPH s DPH bez DPH s DPH
13 cena systémových služeb 99,71 120,65 99,71 120,65
14 cena na podporu výkupu elektřiny Kč/A/měsíc ** 23,96 29,00 23,96 29,00
15 cena za činnosti zúčtování OTE Kč/OM/měsíc *** 6,58 7,97 6,58 7,97

Silová elektřina

Obchod odpovídající distribuční sazba
D01d D02d
bez DPH s DPH bez DPH s DPH
16 pevná cena za měsíc 60,00 72,60 60,00 72,60
17 cena za 1 MWh VT 1 213,00 1 501,98 1 213,00 1 501,98
18 cena za 1 MWh NT

Celkem

Doprava + Obchod odpovídající distribuční sazba
D01d D02d
bez DPH s DPH bez DPH s DPH
19 vysoký tarif cena za 1 MWh 3 455,36 4 215,25 2 923,06 3 571,16

Postup při výpočtu celkové roční platby za elektřinu

Roční platba celkem = stálé platby + platba za spotřebu (VT) + platba za spotřebu (NT)
stálé platby = 12 × (příslušný řádek 1 až 10 + řádek 15 + řádek 16)
platba za elektřinu z podporovaných zdrojů = 12 × (řádek 14) × hlavní jistič × počet fází = max výše 495 Kč/MWh
platba za spotřebu elektřiny ve VT = roční spotřeba MWh ve VT × řádek 19
platba za spotřebu elektřiny v NT = roční spotřeba MWh v NT × řádek 20

Ceny jsou uvedeny v Kč bez daně z elektřiny a DPH (s DPH 21% ). Sazba DPH je aktuální dle platných právních předpisů, její výše se v souladu s těmito předpisy může měnit. Ceny s DPH jsou pouze orientační.
* před započtením DPH je k ceně připočtena daň z elektřiny ve výši 28,30 Kč za 1 MWh.
** platba za elektřinu z podporovaných zdrojů = 12 × (řádek 14) × hlavní jistič × počet fází = max výše 495 Kč/MWh
*** Stanoveno dle § 17d zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

VT = vysoký tarif
NT = nízký tarif
MWh = megawatthodina (1 MWh = 1 000 kWh)

Ceník je platný od 1. 1. 2016

Společnost E.ON nám i na rok 2016 připravila jednotlivé ceníky elektřiny a plynu. Opět je možné vybírat z široké řady variant. Pro každý kraj máme k dispozici samostatný přehled. Ceny se v různých částech republiky mírně liší. Od předchozích měsíců však k výrazným změnám moc nedošlo.

Pustíme se tedy do rozebrání ceníku elektřiny, platného od nového roku 2016. Konkrétně jsem potom zvolil nabídku Variant, která je ze všech pomalu nejpoužívanější. Vybírám přehled určený pro Prahu a lze ji považovat za takový základ, od kterého se odvíjí ceny pro další regiony ČR. Z důvodu větší přehlednosti vše znázorním v následujících tabulkách.

Produkt dodávky elektřiny Klasik Aku Kombi
Cena za dodávku elektřiny ve VT Kč/MWh 1260 1525 1605 1942 1760 2130
v NT Kč/MWh 930 1125 1195 1446
stálý měsíční plat Kč/ za 1 měsíc 58 70 58 70 58 70
Daň z elektřiny sazba daně z elektřiny Kč/MWh 28,30 – 34,24

 

Produkt dodávky elektřiny Přímotop Víkend
Cena za dodávku elektřiny ve VT Kč/MWh 1648 1994 1693 2049
v NT Kč/MWh 1254 1517 1081 1308
stálý měsíční plat Kč/ za 1 měsíc 58 70 58 70
Daň z elektřiny sazba daně z elektřiny Kč/MWh 28,30 – 34,24

 

V tabulce jsou znázorněny ceny produktů dodávek elektřiny. Na výběr je celkem z 5 variant. Jmenovitě: Klasik, Aku, Kombi, Přímotop a Víkend. S volbou produktů poradí zaměstnanci firmy. Každý druh mí své výhody a nevýhody. Záleží, jak moc domácnost využívá elektrické energie nebo jestli zařizujeme dodávku pro chalupu, kde se většinou tráví jen víkendy a podstatně kratší časové úseky, než je tomu v případě trvalého bydliště. Levý sloupec v sobě skýtá cenu za dodávku. Dále máme řádky VT a NT. VT znamená roční spotřebu ve vysokém tarifu. NT znamená roční spotřebu v nízkém tarifu. Hodnota vyjadřuje koruny za Megawatthodinu. Třetí řádek hodnotu za měsíc. V neposlední řadě je důležitá i daň. Pro všechny produkty nalezneme stejnou cenu. Pokud přejdeme k jednotlivým variantám, tak první zvýrazněný sloupec je vždy cena bez DPH a druhý s DPH. Pokud chcete srovnat nabídky EONu s konkurencí, můžete vyzkoušet tuto kalkulačku.

Logo E.ON

Tohle byly ve stručnosti základní ceny, s kterými musíme počítat. Nejsme ale u konce, jelikož potřebujeme zohlednit další přípočty za provoz, zajištění distribuce a vedení jističe. Po přičtení těchto poplatků nám celková cena ještě poměrně výrazně naskočí.

Klasik Aku Kombi
Cena za zajištění distribuce elektřiny Sazba distribuce D 01d D 02d D 25d, D 27d D 26d D 35d
Ve VT Kč/MWh 1991,66

2409,91

1515,56

1833,83

1466,12

1774,01

656,98

794,95

221,49

268,00

V NT Kč/MWh 67,22

81,34

67,22

81,34

67,22

81,34

Přímotop Víkend
Cena za zajištění distribuce elektřiny Sazba distribuce D 45d, D 56d D 55d D 61d
Ve VT Kč/MWh 221,49

268,00

221,49

268,00

2297,98

2780,56

V NT Kč/MWh 67,22

81,34

67,22

81,34

137,44

166,30

 

Opět jsem uvedl dostupné produkty. Roční spotřeba ve vysokém tarifu je v tučném písmu taktéž cenou bez DPH a nevýrazném s DPH, to stejné platí i u nízkého tarifu. Produkt Víkend vyjde v tomto ohledu ze všech nejdražší. Jedná se o tabulku, kde vidíme cenu za samotné zajištění distribuce elektřiny. Spadá do celku souvisejících služeb v elektroenergetice.

Následně přecházíme k měsíčnímu platu za příkon. Tady se bere v úvahu hodnota hlavního jističe a jeho rozměr nebo typ. Cena vzrůstá v závislosti na velikosti, v rozmezí od 7 Kč do 46 Kč. Záleží na velikosti sítě, elektrického okruhu, protože do větších budov pravděpodobně zvolíme robustnější jistič. Ještě zaplatíme za systémové služby, činnost operátora na trhu a POZE, což je odebrané množství elektřiny. Náklady v tomto odvětví činní zhruba dalších 600 Kč. Teprve teď už „kráčíme“ k výsledné ceně.

Celková jednotková cena Klasik Aku Kombi Přímotop
Ve VT Kč/KWh 3379,67

4089,40

2903,57

3513,32

3199,13

3870,95

2389,99

2891,89

2109,50

2552,50

1997,50

2416,98

1997,50

2416,98

V NT Kč/KWh 1125,23

1361,53

1125,23

1361,53

1390,23

1682,18

1449,23

1753,57

1449,23

1753,57

Celková jednotková cena Víkend
Ve VT Kč/KWh 4118,99

4983,98

V NT Kč/KWh 1346,45

1629,20

 

Tabulka je vedena stejným konceptem jako ta předchozí a jedná se o konečnou číselnou hodnotu. Opět záleží na sazbě distribuce i typu tarifu. Ještě případně přičítáme měsíční platby (58 + plat dle příslušné hodnoty jističe + 6,58 bez DPH / 70 + plat dle příslušné hodnoty jističe + 7,96 s DPH) společně s další POZE – Kč/A/měsíc (proudová hodnota (A) hlavního jističe * 23,96 bez DPH / proudová hodnota (A) hlavního jističe * 28,99 s DPH), Kč/MWh (maximální platba POZE je dána velikostí odběru elektřiny násobeného cenou 495 Kč/MWh bez DPH / 598,95 Kč/MWh s DPH).

Volba produktu je jen na vás. Musíte ale mít na paměti, že pro přiznání k produktu musí být příslušné podmínky, jenž odpovídají sazbě distribuce. V případě problémů není problém kontaktovat zákaznickou linku společnosti a požádat o radu, jaký tarif zvolit.

Luštění v ceníku si lze usnadnit. Na webových stránkách E. ON funguje jednoduché rozhraní, kde odpovíte na pár otázek a vše je v mžiku oka vypočítáno. Stěžejními informací pro vás bude, jestli znáte svou současnou spotřebu elektřiny. Pokud ano, nastavíte ji na posuvníku, společně s podrobnostmi i parametry. Pokud neznáte, nemusíte zbytečně věšet hlavu. Webové rozhraní funguje tak, že vždy nalezne řešení problému. Vyberete dále svého současného dodavatele energie. Všechny firmy jsou vedeny v rozbalovacím seznamu. Posledním krokem bude selekce lokality bydliště, tzn. kraj a město. Po splnění těchto kroků vyskočí tip a porovnání s vaším současným producentem. Uvidíte, kolik platíte nyní a kolik byste zaplatili po přechodu ke společnosti E. ON. Výpočet je samozřejmě veden z nového ceníku, který byl v předchozích odstavcích a tabulkách výstižně rozebrán. Nabídka obsahuje i další služby, které nejsou spojené jen s elektřinou. K dispozici je po celý den servis, při náhlé poruše, nebo kdyby se vyskytl jakýkoliv problém. Dále služba zajištění, která obnáší, že při náhlém výpadku proudu bude dopad na domácnost a spotřebiče co nejmenší. Jedná se tedy o pojištění proti nefunkčnosti spotřebičů vinou výpadků. Pokud chodíte nakupovat do potravinových prodejen Tesco, uvítáte přičítání bodů na klubovou kartu. Body budou přičteny za využívání služeb E. ON a především za počáteční podepsání smlouvy. Navíc je zde možnost získat peníze za doporučení některého z přátel. Takové peníze by právě přinesly odlehčení od platby za energie.

Zorientovat se v ceníku není vážně nic složitého. Společnost má snahu zůstat svým zákazníkům na blízku. Případné nesrovnalosti a neporozumění podmínek nebo tarifů v ceníku lze následně řešit pomocí zákaznické linky. Je vidět, že profesionalita služeb znatelně vypovídá o velké působnosti firmy, jak u nás v republice, ale i na zahraničním poli. Ceny odpovídají průběžném trendu. Každý poskytovatel elektřiny snaží v nějakém ohledu vyčnívat, proto někdy volba z nepřeberného množství produktů může být pro někoho problém. Vše je potřeba důkladně zvážit a především si pořádně pročíst ceníky. Cena přece bývá a vždy bude zásadním faktorem.

Některé produkty se skutečně vyplatí kupovat od prověřených firem! Nestane se Vám potom, že budete bezmocně lomit rukama nad svým vyúčtováním a proklínat den, kdy vás napadlo přejít k jinému poskytovateli služeb. Každopádně doporučujeme čas od času se podívat do této kalkulačky a ověřit, jestli byste nemohli platit méně.

Dnes se však podíváme na poskytovatele energií ČEZ. Aktuálně využívá jeho služby více než 3 500 domácností. Cena produktů silové elektřiny Skupiny ČEZ sestává ze dvou částí, když jednu tvoří pevná cena, druhou potom cena za megawatthodinu, která se ještě liší podle toho, zda je v nízkém (NT) nebo vysokém tarifu (VT). V cenách produktů jsou zahrnuty i regulované platby za dopravu elektřiny, jež se dělí na cenu distribuce, cenu systémových služeb, cenu na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla a na cenu za účinnost zúčtování. Již od roku 2008 tvoří součást ceny elektřiny také daň z elektřiny, což je jedna z ekologických daní plynoucích z povinností k Evropské unii. O platbu této daně se nemusí starat klient, ale platí ji dodavatel za všechny svoje zákazníky. Mezi nimi se nijak nerozlišuje a všichni platí 28,30 Kč/MWh. Pokud však někdo splňuje podmínky, jež jsou stanovené v zákoně č. 261/2007 Sb., má možnost požádat celní úřad o osvobození od daně z elektřiny.

logo ČEZ

Druhy tarifů ČEZu pro rok 2015

ČEZ v roce 2015 nabízí svým zákazníkům na výběr především ze čtyř tarifů, jimiž jsou eTARIF, GARANT, COMFORT a KVARTÁL a MĚSÍC. Ostatně je velmi pravděpodobné, že mezi majitele některého z nich patříte i Vy! Hlavně mezi konzervativními zákazníky je stále velmi populární mnoha lety prověřený tarif COMFORT. Ten nabízí v distribuční sazbě DO2d megawatthodinu za 1213 Kč, přičemž měsíční poplatek je 60 Kč. Většina zákazníků jej má nastaven jako výchozí. Celá řada klientů si však vybrala i nový tarif GARANT PLUS. Jaké jsou jeho hlavní výhody a důvody pro jeho volbu? Především umožňuje ušetřit až 10 % na ceně silové elektřiny! Zákazníci mohou být navíc v průběhu prvních dvou let v úplném klidu, protože cena elektřiny se pro ně v tomto čase může jen snižovat. S ohledem na to, že ceny za silovou elektřinu se pohybují v současnosti velmi nízko, jedná se o službu, jež se jeví jako velmi výhodná. Cena megawatthodiny je v tomto případě při distribuční sazbě DO2d 1 091,70 Kč s měsíčním poplatkem identickým jako u tarifu COMFORT, tedy 60 Kč. ¨ Pozornost je nutná věnovat i produktové řadě KVARTÁL a MĚSÍC, u nichž, jak již plyne z názvu, je cena nastavována na čtvrtletí, případně měsíčně. Může se tudíž pružně přizpůsobovat vývoji na energetické burze. Službu eTARIF si potom vybírají hlavně klienti, kteří upřednostňují elektronickou komunikaci. To skýtá svoji výhodu v tom, že měsíční poplatek v jejich případě činí symbolických 10 Kč. U fixované verze domácnosti se platí v distribuční sazbě D02d za megawatthodinu 1 298,57 Kč a v běžné podobě potom 1213 Kč. Veškeré faktury, zálohy i platby jsou Vám potom k dispozici v aplikaci ČEZ ON-LINE.

Podrobné podmínky pro eTARIF

Produktové řady se ještě dále štěpí. Představte si, že jste si kupříkladu založili posledně zmiňovaný eTARIF. Pak máte na výběr z produktů D Standard, D Akumulace 8, D Akumulace 16, D Přímotop, D Tepelné čerpadlo a D Víkend. Většina zákazníků bude pravděpodobně vlastnit již zmiňovaný D Standard za 1213 Kč, který lze charakterizovat jako jednotarifový produkt (VT) pro klasicky vybavené odběrné místo (OM). Doporučuje se především pro OM, jež mají nižší spotřebu elektřiny, jako jsou kupříkladu menší domácnosti, chaty i garáže (s distribuční sazbou D01d), dále i pro energeticky náročnější domácnosti, které ale elektřinou nevytápějí a neohřívají TUV (se sazbou D02d). Zbylé druhy eTARIFu jsou dvoutarifové a specifičtější. Akumulace 8 je řízena pomocí hromadného dálkového ovládání a podmínkou je instalace akumulačního elektrického spotřebiče pro vytápění nebo ohřev vody. Akumulační spotřebiče přitom musí být blokovány v čase platnosti VT. Cena ve VT je 1 511 Kč a v NT 895 Kč za MWh. Podobné podmínky platí i pro D Akumulaci 16, zde však již musí odběratel garantovat instalaci elektrického vytápění objektu. Ceny se pohybují od 1 618 Kč u VT k 1 141 Kč u NT. D Přímotop je potom podmíněn instalací přímotopných elektrických spotřebičů v objektu, přičemž topné elektrické spotřebiče budou blokovány v čase platnosti vysokého tarifu. Cena ve VT je 1 448 Kč a v NT 1 261 Kč. D Tepelné čerpadlo vyžaduje řádnou instalaci a užívání systému vytápění s tepelným čerpadlem, jehož výkon je v souladu s tepelnými ztrátami objektu. Také zde musí odběratel garantovat blokování topných elektrických spotřebičů v době platnosti VT. D Víkend lze charakterizovat jako produkt s víkendovým režimem, přičemž doba platnosti tohoto tarifu je stanovena celoročně od pátku 12. 00 hodin do neděle 22. 00 hodin. Zákazník by měl mít ve chvíli, kdy se rozhodne pro eTARIF, na paměti několik pravidel, které se týkají hlavně dalších způsobů komunikace se skupinou ČEZ. Ta bude probíhat pouze elektronickou formou. Pokud bude zákazník kontaktovat ČEZ jiným způsobem než přes aplikaci ČEZ ON-LINE a email, bude tato forma styku zpoplatněna. Případný přeplatek pak bude vrácen výhradně na bankovní účet odběratele, není možné tak učinit poštovní poukázkou. Vždy je třeba počítat s tím, že podmínkou pro výběr příslušného produktu je přiznaná odpovídající distribuční sazba. Produkty silové elektřiny lze měnit jen jednou ročně. Sazba DPH v současnosti činí podle aktuálních právních předpisů 21 %.

Kde najdete zákaznická centra ČEZu?

Pokud Vás nabízené tarify přesvědčili o tom, že ČEZ je pro Vás tou nejlepší volbou, můžete se obrátit na Zákaznická centra skupiny ČEZ, jež se nachází v Hradci Králové, Karlových Varech, Liberci, Olomouci, Ostravě, Pardubicích, Plzni, Praze a Ústí nad Labem. Pokud jsou pro Vás poněkud z ruky, další je možné navštívit i v jiných městech, a to v České Lípě, České Třebové, Děčíně, Frýdku-Místku, Chebu, Chomutově, Karviné, Kladně, Kolíně, Mladé Boleslavi, Novém Jičíně, Opavě, Šumperku, Teplicích a v Trutnově. Provozní doba bývá zpravidla v pondělí a ve středu v čase 8-17 hodin, v úterý, ve čtvrtek a v pátek v 8-16 hodin.