Topíte plynem a rádi byste věděli, jak na tom bude váš rodinný rozpočet příští rok? Jistě vás zajímají současné ceny zemního plynu u českých dodavatelů a možnost, jak získat plyn za co možná nejnižší cenu. Za kolik vás tedy dodavatelé plynu zahřejí v roce 2017? Jací jsou přední tuzemští dodavatelé plynu, a může si spotřebitel sám porovnat ceny na českém trhu?

Co je rozhodující pro finální cenu plynu?

Celkovou cenu zemního plynu tvoří dvě složky. První složka je nazývána obchodní a zabírá zhruba 75 % celkové ceny. Tato část ceny se odvíjí od politiky dodavatele, který by se na ní v ideálním případě dohodnul se zákazníkem. Praxe je však poněkud odlišná a zákazník se musí spokojit s již předloženou cenou dodavatele nebo vyhledat dodavatele jiného. Zbylých 25 % představuje složka regulovaná, jejíž výši každý rok udává Evropský regulační úřad.

Situace v roce 2016 byla pro běžného spotřebitele celkem příznivá, protože obchodní složka ceny zemního plynu klesla. O tom zákazníka informovala celá řada reklam. U regulované složky byla situace opačná především díky mírné zimě a nižší spotřebě plynu. Distributoři tak museli tímto zdražením vyrovnat náklady na provoz soustav. Narůstání regulované ceny plynu se také liší v závislosti na regionu. Zatímco v pražský distributor zvýšil cenu o 8,87 %, u distributora E.ON to bylo 4,08 % a nejmenší nárust ceny byl u společnosti RWE, a to pouze 1,74 %.

Výhled pro rok 2017

Od začátku roku 2016 je patrný trend neustálého zlevňování ze strany dodavatele v průměru o 5 až 10 %. Pro zlevnění ceny plynu je určující cena ropy. Pokud cena ropy na trhu klesá, klesá cena zemního plynu. Spotřebitelé budou moci ušetřit také v roce 2017. Na světovém trhu se pohybují ceny plynu pro rok 2017 okolo 14 eur za MWh. V roce 2016 byla cena za stejné množství 22 eur. Z dlouhodobého šetření je patrné, že zemní plyn byl levnější naposledy v roce 1999. Čeští dodavatelé na příznivé změny ceny ve světě reagují s mírným zpožděním a to především díky nastřádaným zásobám z let minulých. Situace, kdy ceny plynu výrazně klesají, je vhodná ke změně dodavatele. Některé společnosti se slevou otálejí a klienti proto hledají dodavatele nabízejícího výhodnější podmínky. Takováto změna může spotřebiteli přinést nejen úsporu, ale i vstřícnější jednání a lepší zákaznický servis.

Snižování cen u tuzemských dodavatelů

Na poli české energetiky je patrný typický trend snižování cen zemního plynu. Pro následující rok je možné předpokládat, že menší dodavatelé začnou ceny snižovat jako odezvu na zlevnění u největších dodavatelských společností. Protože společnost RWE, která je dominantním dodavatelem plynu na většině území České republiky, zlevnila k 1. květnu o 100 korun za megawatthodinu, je možné výhledově zaznamenat stejný pokles ceny i u menších a alternativních dodavatelů.

Ceny plynu pro rok 2017

Největší dodavatelé plynu v České republice

Od roku 2007 prošel trh se zemním plynem velkými liberálními změnami. Spotřebitel si může svobodně vybrat společnost, od které bude zemní plyn odebírat a také dodávka plynu není územně vázaná. V současné době jsou předními dodavateli na tuzemském trhu společnosti E.ON, RWE, Pražská plynárenská, a.s, ČEZ.  Z hlediska počtu odběrných míst je největším dodavatelem zemního plynu společnost RWE, která která zásobuje přes 1,5 milionu odběrných míst. Pražská plynárenská , a.s.  je společnost, která zásobuje téměř 420 tisíc odběrných míst a to nejen na území hlavního města Prahy. Jedná se o stabilní a moderní společnost, která rychle a pružně reaguje na změny ceny plynu ve světě a měnící se požadavky zákazníků. Společnost E.ON je tradiční partner české energetiky, který zásobuje plynem přibližně 220 ticís zákazníku zejmén z jižních Čech a z jižní Moravy. Nezanedbatelný podíl na dodávce plynu mají také společnosti ČEZ, Bohemia Energy entity a Centropol energy.

Noví dodavatelé plynu na českém trhu

K již zaběhnutým a ověřeným dodavatelům plynu, kteří na domácím trhu mají své místo, patří od roku 2016 společnost Akcenta Energie. Jedná se o společnost, která doposud dodávala pouze elektřinu. Nové zákazníky láká především myšlenkou výrazné úspory za energie.

Pozor na fixní ceny plynu

Analytici předpokládají, že ceny plynu se tedy i v následujícím roce budou snižovat nebo minimálně stagnovat. Zatímco spotřebitelé elektřiny by mohli za rok 2016 ušetřit 300 korun, u plynu by to mělo být i 2 400 korun. Důležité však bude, jak na ceny plynu na světovém trhu zareagují naši přední dodavatelé, jako je ČEZ,  E.ON a RWE. Zlevnění se však nebude týkat všech zákazníků. Jedná se o spotřebitele, kteří se společností uzavřeli smlouvu na dobu určitou s fixní cenou plynu. Spotřebitele by v tomto případě mohlo naopak potkat mírné zdražení díky růstu regulované složky ceny plynu. Zlevnění by se také mohlo vyhnout alternativním dodavatelům plynu. K největším alternativním dodavatelům plynu v České republice patří společnost Bohemia Enegy, která velice úspěšně expandovala i do zahraničí. Zejména na Slovensko a do Polska.

Tarifomat

tarifomat

Pro okamžité porovnání ceny plynu od různých dodavatelů, může spotřebitel využít internetovou aplikaci Tarifomat, která srovnává nabídky od 33 českých dodavatelů plynu. Výhodou této služby je bezplatné získání informací z pohodlí domova. Aplikace srovnává současné ceny všech tuzemských dodavatelů. Nabízí zprostředkování vybrané nejvýhodnější nabídky. Zákazník si také nemusí lámat hlavu s potřebnou administrativou, kterou za něj pracovníci zcela zdarma zařídí. Výhodou je také zajištění bezplatné právní služby po celou dobu trvání. K dalším, pro zákazníka zcela komfortním službám, patří například kurýrní služba. Pro potřebný podpis nové smlouvy si přijede zcela zdarma kurýr. Online kalkulačka funguje na základě zadání základních údajů, kterými jsou region, druh bydlení a k čemu je plyn v domácnosti využíván. Akční nabídky jsou spotřebiteli sděleny následně po zadání telefonního čísla. O důvodech, proč spotřebitelé tuto službu využívají, vypovídají také čísla. Z výsledků šetření vyplývá, že 9 z 10 zákazníků očekává od služby přidanou hodnotu záruky po celou dobu trvání zrealizované smlouvy. Dále pak 6 zákazníků z 10 využije nabízené asistenční služby, 2 z 10 zákazníků využívá kompenzaci v případě operativních překážek nebo nesouladu a 1 z 10 zákazníků pravidelně využívá poradenské služby pro klienty.

Tarifomat srovnává ceny následujících tuzemských dodavatelů:

Armex Energy                                   Europe Easy Energy                          Right power Energy

Blue Gass                                        Yello Energy                                       RWE

Bohemia Energy                                Fonergy                                             SPP.cz

Centropol                                          Gas International                                SVT Energie

Comfort Energy                                 Global Energy                                     Vemex energie

Corasta                                             Plynule.cz

ČEZ                                                  Lama Energy

E.ON                                                 MND

Elimon                                               Nano Energies

Energie2                                                            Optimum Energy

Energy Bees                                       PRE

NRA.cz                                              Pražská Plynárenská

Energy Trading                                    Quantum

Jsme za polovinou letošního roku a tak přinášíme článek se změnami cen elektřiny pro rok 2017, které se dotknou téměř všech účastníků na trhu s elektřinou. Zásadní změnu plánuje Energetický regulační úřad v platbě za jistič, což se samozřejmě veřejnosti nelíbí, protože se obávají následného zvýšení cen. Zmenšit by se měly platby závislé na odběru elektřiny, naopak zvýšit platby za regulační příkon nebo jistič. Jedním z argumentů je, že jsou momentálně zvýhodněni zákazníci s vnořenou výrobou na úkor ostatních. Tato změna by měla nerovnost odbourat. Někteří odběratelé (jako například majitelé chat) nebudou z této plánované změny příliš nadšeni. Majitelé chat totiž mají často zabudovaný trojfázový jistič, který utáhne více náročnějších spotřebičů najednou, ovšem spotřeba těchto odběratelů je pochopitelně nízká, jejich náklady se tak zvýší díky platbě za jistič.

Cena elektřiny bude mít od roku 2017 tři složky: 1. cena za rezervovaný příkon v Kč/MW, 2. cena za místo připojení v Kč/místo připojení/měsíc, 3. cena za použití sítí distribuční soustavy v Kč/MWh, která se vztahuje na odebrané množství elektřiny.

Snahou opatření je, aby si spotřebitelé nepořizovali zbytečně velké jističe, než které doopravdy potřebují. To totiž zvyšuje náklady na udržování elektrické sítě, protože síť musí být udržována v pohotovosti pro mnohem větší kapacitu. V březnu tohoto roku však vydala předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková prohlášení, že nové tarify nebudou platit a musí se přepracovat. Tudíž je možné, že ceny nebudou až tak záležet na velikosti jističe, a proto by měli být zohledněny zájmy malých spotřebitelů. Plánované změny se však určitě budou týkat tzv. regulované ceny, kterou určuje právě ERÚ. Ta tvoří zhruba polovinu celkové ceny za elektřinu obsahující například náklady na distribuci.

Stále však není zcela jasné, jak budou ceny v následujícím roce vypadat a zda se vůbec měnit budou. Nikdo zatím netuší, jak dlouho bude Energetickému regulačnímu úřadu trvat přepracování tarifního návrhu.

Noví dodavatelé

Překvapením možná bude pro mnohé přejmenování společnosti RWE na Innogy, ke kterému by mělo dojít již 1.října 2016. Důvodem je hlavně reorganizace, s kterou se změní nejen název, ale i logo (ve tvaru písmene I), které již bylo představeno 1.července letošního roku na filmovém festivalu v Karlových Varech, protože RWE je jedním z hlavních partnerů festivalu. Do této dceřiné společnosti budou vyčleněny aktivity v oblasti obchodu, sítí, infrastruktury a obnovitelných zdrojů. Innogy bude stále součástí koncernu RWE, ovšem toto označení bude užívat pouze mateřská společnost RWE AG. Pod společnost by mělo přejít 40 000 zaměstnanců a společnosti skupiny RWE ČR se stanou její součástí.

Innogy logo

Podobně jako firma E.ON se i RWE rozhodla výdělečná aktiva přesunout do nové společnosti Innogy a klasickou energetiku ponechá ve starých strukturách. Klasické elektrárny tedy zůstávají pod RWE AG. Navíc 10% této dceřiné firmy umístí RWE na podzim na burzu, čímž by mohla firma získat finanční prostředky na původní divizi.

Nový název se skládá ze tří anglických slov innovation, energy a technology. Tento název byl již použit pro společnost RWE Innogy, která se věnovala výhradně obnovitelným zdrojům. Mluvčí skupiny říká, že nový název souvisí hlavně s rozvojem obnovitelných zdrojů a nových inovativních produktů. Pro klienty je směrodatné, že jejich smlouvy budou nadále platné a změna se jich nijak nedotkne. Nepředpokládají se ani žádné organizační či personální změny.

Srovnání cen jednotlivých dodavatelů

Pokud chcete změnit svého dodavatele elektřiny ale nevíte, jaký by byl pro vás ten nejvhodnější, zkuste web www.tarifomat.cz. Ten srovnává kromě cen elektřiny i mobilní tarify, internet či povinné ručení. Navíc má ve své databázi mnoho dodavatelů jako jsou například firmy ČEZ, E.ON, RWE, MND, Bohemia Energy, Armex Energy a mnoho dalších.

Abychom pravdu řekli, mohl by být web trochu přehlednější. Po přesměrování na web se řiďte horní lištou. Pokud vyberete heslo energie, poté je již orientace snadná. Možné je porovnávat jak elektřinu, tak plyn. Cena elektřiny je ovlivněna mnoha faktory a tvoří ji několik složek od daní až po poplatek za zprostředkování energie. Pro výpočet je potřeba zadat údaje jako kraj, ve kterém bydlíte, roční spotřebu, kolik osob žije v domě či bytě, zda elektrikou i vytápíte, případně způsob vytápění a v neposlední řadě vaše telefonní číslo pro případné kontaktování.

elektřina

Pro první modelový příklad, nebudeme zadávat přesnou spotřebu energie. Pouze bydlíme ve středočeském kraji, v bytě ve kterém žijí 2-3 osoby, vytápíme elektrikou a vlastníme elektrický bojler. Při zadání tarifovat pár vteřin počítá a vyhledává nejvýhodnější nabídku. V nabídce máme celkem 72 nabídek dodavatelů elektřiny a nejlevnější nabídku má společnost Amper Market, u níž zaplatíme kolem 14 500 Kč ročně. Ta nabízí smlouvu na dobu neurčitou, výpovědní lhůtu 3 měsíce, ale negarantuje cenu.
Do 15 000 Kč ročně zaplatíme také u společností Fosfa, Fonergy, MND, Corasta, EP Energy Trading, 3E – Europe Easy Energy, Right Power Energy, E.ON Energie. Kromě dvou dodavatelů jde obvykle o společnosti méně známé, které negarantují cenu.
Garanci ceny nalezneme u společnosti Fonergy s tarifem Premium a to do konce roku 2018. Do konce roku 2017 garantují cenu společnosti Corasta s tarifem Canis a EP Energy Trading s tarifem Klasik Partner. E.ON slibuje garanci ceny na 24 měsíců.
Nejvíce zaplatíme u společnosti E.ON a to u tarifů Trend, Variant, Elektřina, EkoElektřina, za něž zaplatíme kolem 17 000 Kč za rok.
Jak sami vidíte, rozdíl mezi nejlevnější a nejdražší nabídkou je zhruba 3 000 Kč ročně.

Pro druhý modelový příklad, jsme zadali konkrétní spotřebu, a to 5 000 kWh ve vysokém tarifu a distribuční sazbou D25d. Jistič vlastníme nad 3×20 A do 3×25 A. Nejméně tentokrát zaplatíme u společnosti Fosfa a tarifem FEE e-TARIF, za nějž zaplatíme 27 500 Kč ročně. Ceny do 29 000 Kč mají dodavatelé jako Amper Market, Carosta, MND, Fonergy, EP Energy Trading, E.ON Energie, Armex Energy, aj.
Necelých 33 000 Kč, tedy nejvíce, zaplatíme u společnosti E.ON Energie s tarifem EkoElektřina a Stabil Energy s tarifem Standard.
Jak sami vidíte, cenový rozdíl je zhruba 6 000 Kč, což není zrovna málo a rozhodně tyto ušetřené peníze, můžete investovat jinam.

Pokud tedy znáte svou konkrétní spotřebu, distribuční sazbu a jistič, který vlastníte, váš výpočet bude co nejpřesnější a rozhodně vám ulehčí rozhodování při výběru dodavatele elektřiny. Rozdíly mezi jednotlivými tarify však web Tarifomat neukazuje, proto si je musíte vyhledat na webech konkrétních dodavatelů, což nám přijde trochu škoda. V případě že budete mít o konkrétní nabídku zájem, stačí zadat své telefonní číslo a operátoři z Tarifomat se vám během chvilky sami ozvou, případně poradí a dořeší s vámi nesrovnalosti.

Rádi bychom zároveň upozornili na nekalé praktiky hlavně méně známých společností. Proto doporučujeme opravdu pozorně číst smlouvy před samotným podepsáním. Samozřejmě vám nikdo nezaručí, že vás tzv. neošidí i větší společnost, ale pravděpodobnost je rozhodně menší. Proto vybírejte s rozmyslem, nenechte se nikým do ničeho nutit, a vše si pečlivě a v klidu pročtěte. Ať vyberete dodavatele, který vám bude vyhovovat nejvíce!