Chcete vědět, na jakém principu pracují kondenzační kotle, jak probíhá jejich montáž, jaké jsou typy komínů a další užitečné informace, které souvisí s kondenzačními kotli? Otázek máte jistě mnoho, zvlášť pokud vám tato problematika moc neříká. Na spoustu těchto a dalších otázek vám jistě odpoví následující článek.

Kondenzační kotle se těší narůstající oblibě, neboť se jedná o velmi šetrnou a zároveň účinnou variantu vytápění. Před jeho pořízením je však nezbytné připravit celý otopný systém, zejména v případě budov vyznačujících se nízkými tepelnými ztrátami.

Z hlediska celkové efektivity se oblibě těší kombinace vytápění kondenzačním kotlem a podlahovým vytápěním. Stejně tak je kondenzační kotel ideálním řešením v případě velkoplošných otopných těles. Úspora plynu dosahuje v případě vytápění pomocí kondenzačního kotle více než 20 procent v porovnání s klasickými plynovými kotli, při porovnání se staršími typy kotlů může být úspora ještě vyšší. A co byste měli o kondenzačním kotli vědět?Komín pro kondenzační kotel

Princip fungování kondenzačního kotle

Chcete se nejdříve seznámit s principem fungování kondenzačního kotle? Ten je poměrně jednoduchý. Během spalování zemního plynu nebo propanu vzniká v kondenzačních plynových kotlích voda. Ta se vlivem hoření ohřívá a následně se přeměňuje ve vodní páru. Vzniklé spaliny, které jsou tvořeny vodní párou a oxidem uhličitým, jsou odváděny pryč, často spolu s takzvaným latentním teplem. Po ochlazení spalin dochází k jejich kondenzaci, přičemž se uvolní teplo.

Vlhkost se kondenzuje ve spalinách, jejichž průměrná teplota činí 120 °C. Vlhkost a teplo je do systému odevzdáváno v zabudovaném výměníku. Materiál samozřejmě musí velmi dobře odolávat korozi.

Vzniklá energie je tedy díky výměníku využita k efektivnímu ohřevu topné vody. To je velký rozdíl oproti klasickým plynovým kotlům, které tuto energii nevyužívají.

V porovnání s klasickými plynovými kotli vynikají kondenzační kotle nižší spotřebou paliva. Tato úspora může dosahovat až 30 procent. Nezanedbatelné jsou rovněž nižší emise, neboť množství odpadních látek klesá zhruba o 70 procent. Součástí kondenzačních kotlů je spalinový ventilátor, který zajišťuje bezpečný odvod spalin. Ve prospěch kotle hovoří také vysoká průměrná účinnost, která se pohybuje v rozmezí 95–103 procent.

Výhody a nevýhody kondenzačního kotle

Kondenzační plynové kotle se vyznačují velmi nízkou spotřebou paliva a také produkují mnohem méně emisí, což napomáhá šetřit životní prostředí. Ovšem nejsilnějším argumentem je vysoká účinnost. Ve srovnání s klasickým plynovým kotlem je kondenzační kotel dražší, ovšem návratnost investice je poměrně rychlá, neboť spotřeba paliva je menší. Kondenzační kotle jsou rovněž charakteristické delší životností.

Výhody kondenzačního kotle

  • Menší spotřeba paliva
  • Nižší provozní náklady
  • Menší zátěž životního prostředí
  • Delší životnost
  • Nižší emise

Nevýhody kondenzačního kotle

  • Vyšší pořizovací cena

Podle čeho vybírat kondenzační kotel?

Při výběru kondenzačního kotle vstupuje do hry řada parametrů, které mají samozřejmě různou váhu. Důležité jsou samozřejmě tepelné ztráty a především rozsah výkonu kotle. Výběr konkrétního modelu by se měl odvíjet od individuálních požadavků, neexistují žádná univerzální doporučení.

Na co je však nutné před pořízením kondenzačního kotle myslet? Kondenzační kotle se vyznačují speciálními požadavky, které je vhodné mít na paměti ještě před zahájením samotné stavby domu. Stejně tak je nutné vzít je v úvahy při rekonstrukci topné soustavy. Tyto požadavky se týkají tepelného spádu, dále samozřejmě komína a také samotných radiátorů.

Nutné je myslet na dobré hydraulické vyvážení celého otopného systému, aby byla udržena nízká teplota vratné vody, která by neměla být v ideálním případě vyšší než 30 °C. Jedině tak může dojít k dokonalé kondenzaci a maximálnímu využití kondenzačního kotle. Důležité je, aby na každém topném tělese byl spád přibližně 20 °C.Komín pro kondenzační kotel

Požadavky na komín

Komínových systémů je hned několik typů. Zatímco dříve byly nejčastější jednovrstvé komíny, momentálně jsou preferovány spíše vícevrstvé keramické komíny, které lépe splňují nároky topných soustav.

Nerezové komíny se vyznačují snadnější montáží a nižší hmotností. V případě nerezových komínů rovněž není nutné připravit nosný základ. V porovnání s cihlovým komínem je však charakterizuje kratší životnost a také vyšší pořizovací náklady.

Montáž cihlového komínu je sice obtížnější a vyžaduje přípravu nosného základu, ale v jeho prospěch hovoří delší životnost a nižší finanční nákladnost spolu s větší bezpečností.

Výběr komínového systému by měla ovlivnit nejen životnost a cena, ale také možné použití a komínová vložka. Pro všechny druhy paliv je možné použít šamotové nebo nerezové vložky. Z hlediska kondenzačních kotlů jsou vhodné plastové vložky. Vzhledem k tomu, že teplota spalin je ve srovnání s klasickými kotli mnohem nižší, není nutné nerezové vyvložkování komína. To samozřejmě výrazně snižuje náklady na stavbu nebo rekonstrukci komína.

Rady pro přípravu komína na kondenzační kotel

Potřebujete před zapojením kondenzačního kotle ověřit, v jakém stavu je váš komín, případně pomoci s jeho úpravou nebo rekonstrukcí? Jistě víte, že sehnat spolehlivého řemeslníka může být mnohdy velký oříšek. Najít dobrého kominíka nebo specialistu na montáž komínů nemusí být úplně snadné. Pomoci by vám mohl například oblíbený poptávkový server Poptávej.cz, na kterém jednoduše zadáte svou poptávku s konkrétními požadavky a následně si vyberete z obdržených nabídek podle ceny, referencí a podobně. Komunikace s vybraným specialistou je už velmi rychlá. Ušetříte si tak spoustu starostí spojených se sháněním zkušeného odborníka.

Co potřebujete vědět o pravidelné kontrole komína?

Nutné je rovněž pamatovat na to, že komín by měl být nejméně jednou za rok podroben důkladné prohlídce a kontrole. Ideální je prohlídku naplánovat do období před zahájením topné sezóny. Při kontrole je důležité vyčistit spalinové cesty a samozřejmě také prověřit průchodnost komína. Dále je věnována pozornost celkovému stavu komínového tělesa a také okolního zdiva, které musí být neporušené. Není žádoucí opomenout ani kontrolu kouřovodů a jejich napojení, které často potřebují menší či větší opravy.

Pravidelné kontroly komína nejsou nutné jen z hlediska účinnosti vytápění, ale také z hlediska bezpečnosti. Při podcenění revizí může dojít k ucpání komína, a tedy i k otravě nebezpečným oxidem uhelnatým. Špatný stav komína může zapříčinit také požár.

Komín, který je už ve velmi špatném stavu, vyžaduje neodkladnou rekonstrukci. V některých případech může být dostačující rekonstrukce nadstřešní části. Jindy může být z finančního hlediska mnohem ekonomičtější demolice starého komína a vybudování nového. Takový komín se navíc vyznačuje mnohem lepší kvalitou a vám odpadnou problémy s opakovanými opravami a podobně.

 

Máte už zkušenosti s kondenzačním kotlem, nebo se k jeho pořízení teprve odhodláváte a sbíráte potřebné informace?