Podmínky akce Zelená úsporám

Rate this post

Zelená úsporám představuje dotační program určený pro ty, kteří plánují snížit energetickou náročnost svých rodinných domů nebo bytů. Určena je rovněž pro uživatele starých neekologických kotlů. Program Zelená úsporám již probíhá několik let. Za tu dobu prošel mnoha změnami.

Rodinné domy

Tento dotační program se v případě rodinných domů zaměřuje na snižování energetické náročnosti již postavených staveb, na výstavbu nízkoenergetických obydlí a efektivní využití zdrojů energie. Celková výše podpory může dosáhnout až částky 25 000 Kč. Žádosti o dotace podávají vlastníci nebo stavebníci rodinných domů. Je zde jedno jedná – li se o fyzické nebo právnické osoby. K podání žádosti slouží speciální formulář, který se nachazí na internetových stránkách programu www.novazelenausporam.cz. Toto lze provést před začátkem úprav, během nich nebo až po dokončení opatření, na které se dotace vztahují. Podmínkou je, že stavba musí složit pouze jako obytný rodinný dům a to také deset let od obdržení dotace. Vynaložené výdaje jsou uznávány pouze v případech, kdy jde skutečně o finanční prostředky použité k přípravě a realizaci podporovaných opatření. Rozhodnutí uznání dotace závisí také, kdy k stavbě či stavebním úpravám došlo.

Nesmí tomu být dříve jak dva roky před evidencí žádosti v systému. Uznávané jsou pouze požadavky od 1. ledna 2014. Zájemce o příspěvek musí doložit kromě veškerých výdajů spojených s opatřeními, na něž se vztahuje dotační program Zelená úsporám, také technické vlastnosti použitých zařízení a výrobků. Výše dotace je omezena také na 50 % doložených nákladů. Její vyplácení nastává až po vydání Registrace rozhodnutí či Registrace a stanovení výdajů. Pokud jsou žádosti o přispěvek oprávněné a správné vyplněné, lze očekávat vyplacení hotovosti v termínu devíti týdnů. Nejčastějšími stavebními úpravami, které využívají program Zelená úsporám, se týkají obvodových stěn a podlah nad exteriérem, střech, výplní otvorů, stropů a jiných konstrukcí.

Bytové domy

Program Zelená úsporám se vztahuje rovněž na bytové domy. Finanční příspěvek je v tomto případě vyplácen na zpracování odborného posudku a na zajištění technického dozoru. Celková výše dotace může dosáhnou maximálně 40 000 Kč. Ta však nesmí přesáhnout 10 % alokované částky podpory v podoblastech A.0, A.1 nebo A.2. Jednou z oblastí programu Zelená úsporám určených pro bytové domy je snižování jejich energetické náročnosti. Tam lze zařadit zateplení obálky budov. To lze provést výměnou oken a dveří, izolací obvodových stěn, střech, stropů a podlah. Rekonstrukci můžeme vhodně kombinovat s výměnou málo ekologických zdrojů tepla za více efektivní, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Dotace se vztahují rovněž na instalace technologií pracující s obnovitelnými zdroji a zpětně získávají teplo z odpadního vzduchu.

Další oblastí pro získání dotací v případě bytových domů je efektivní využití výroby energie. Zde se příspěvek vztahuje na výměnu hlavního zdroje na tuhá fosilní paliva, který nedosahuje parametrů třetí emisní třídy za některý z ekologicky šetrnějších typů. Dále je schváleno jeho použití na změnu elektrického vytápění na systémy s tepelným čerpadlem. Dotace lze žádat také v případě výmény plynového vytápění za plynová tepelná čerpadla nebo jednotku kombinované výroby elektrické energie a tepla, která využívá zemní plyn. Finanční příspěvek programu Zelená úsporám je určen i pro osoby, které se rozhodnou pro instalaci solárních nebo fotovoltaických panelů či systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu. Dotace se však vztahují pouze na obyvatele Prahy. Žádat o ně mohou fyzické podnikající či nepodnikající osoby, společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, města, obce a další právnické subjekty. Žádosti se podávají před samotným zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace.

Nová zelená úsporám

Kotlíkové dotace

Třetím okruhem příspěvků z programu Zelená úsporám jsou kotlíkové dotace. Ty mohou dosáhnout až 127 500 Kč. Liší se podle typu. Pro kotel výhradně na uhlí je dotace stanovena na 70 %. U plynových a kombinovaných typů (uhlí + biomasa) to je 75 %. V případě kotlů na biomasu a tepelná čerpadlo je dána 80 %. V oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší je možno získat navíc ještě dalších 5 %. Zamyslet nad využitím kotlíkové dotace by se měli především uživatelé starších neekologických kotlů 1. a 2. emisní třídy. Jejich provoz totiž bude od roku 2022 zcela zakázán. Již od roku 2014 smí být uvádény na český trh pouze zařízení 3. a vyšší třídy. Výše obdržených finančních prostředků určuje také typ kotle, jaký si hodláme pořídit. Nejmenší je na uhelný a naopak s největší můžeme počítat, pokud se rozhodneme jako zdroj tepla využívat biomasu. Umístění kotle také ovlivňuje výši dotace. Kotlíkové dotace jsou na rozdíl od předchozích dvou okruhů využití programu Zelená úsporám určeny pouze pro fyzické osoby. Nemohou tudíž o ně žádat právnické subjekty. Výměny kotlů proto mohou být prováděny jenom v rodinných domech.

Pokud stavba nesplňuje podmínky kategorie C, je nutné provést mikroenergetická opatření. Na jejich provedení se rovněž vztahuje dotace a to do výše maximálně 20 000 Kč, pokud jsou součástí celkové částky 150 000 Kč. Možná je také kombinace s komplexnějším zateplením. Mezi mikroenergetická opatření se počítá zateplení střechy a půdních prostor, sklepu či podlahy a dílčí izolace dalších konstrukcí. Dále zde patří opravy fasády např. prasklin, oddělení vytápěného a venkovního prostoru, výměna oken, vstupních a balkónových dveří, instalace těsnění a prahů nebo výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla. Kotlíkové dotace jsou určeny především na nákup nového zdroje, jeho instalaci, vybudování nebo rekonstrukci nové otopné soustavy včetně regulace, měření a úpravy spalinových cest, opatření na snížení energetické náročnosti stavby, služby energetického specialisty a projektovou dokumentaci. Tuto část programu lze použít také na výměnu zdroje tepla na pevné palivo za tepelné čerpadlo, kotel na pevná paliva nebo plynový kondenzační kotel. Prostředky z dotací jsou určeny i k instalaci solárně – termických soustav pro vytápění či přípravu TV a rovněž zařízení eliminujícími znečišťující látky. Dotace z programu Zelená úsporám se však nevztahují na výměnu kotle spalujicího výlučně biomasu za typ používající k ohřevu uhlí, podobně jako náhrady typu s automatickým přikládáním paliva. Program se rovněž nevztahuje na rodinné domy, kde již v minulosti bylo z podobných fondů čerpáno. Pokud se na vás dotační podmínky nevztahují, můžete zkusit využít alespoň tuto kalkulačku a vyhledat nižší ceny u dodavatelů energií.

Slovo závěrem

Pokud vlastníme starý neekologický kotel, tak jeho výměnou nejen ulevíme životnímu prostředí, ale zároveň můžeme ušetřit. Program Zelená úsporám byl několikrát pozměněn a na nějakou dobu dokone pozastaven. Nyní se opět vrací ve velice výhodné podobě. Obzvláště kotlíkové dotace jsou zajímavé. Svědčí o tom spousta zájemců o ně. Zájemci by si měli pospíšit, pokud o ně mají zájem. Množství finančních prostředků určených pro kotlíkové dotace je totiž omezen. Pokud se již rozhodneme využít těchto zajímavých dotací, můžeme se obrátit na některé z kontaktních míst, kde obdržíme zdarma veškeré konzultace. Dotazy lze zadat také prostřednictvím formuláře na webových stránkách programu či telefonicky na informační lince.

3 replies to Podmínky akce Zelená úsporám

  1. Díky moc za článek. Měl bych ale takovou otázku. Nevíte někdo náhodou jestli je možné získat dotaci nebo nějaký příspěvek i na takové věci, jako je třeba zelená střecha? Dost nad tím právě v poslední době přemýšlím. Hodně jsem si o tom četl a prý například z hlediska tepelné izolace je taková zelená střecha jedna z nejlepších možností.

  2. Paráda, mockrát díky za článek. Já se právě zrovna nedávno dozvěděl, že je pořád možné získat dotace na tepelná čerpadla a musím říct, že od té doby nad tím uvažuji čím dál víc. Myslím si, že v našem případě by takové pořízení tepelného čerpadla určitě dávalo smysl. Ty výdaje za vytápění, které máme teď jsou totiž šílené.

  3. To jsou hodně užitečné informace. Právě nad tím, že bych této akce využil teď také dost přemýšlím. Já bych dotaci rád využil na zateplení domu. To už totiž potřebujeme dlouho. Hlavně z jedné strany, kde máme poměrně tenkou obvodovou zeď, tam by se to opravdu hodilo. Mimochodem, pokud by někdo uvažoval o zateplení a pořád váhal jestli do toho jít, nebo ne, tak doporučuji mrknout na tento článek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *