Fonergy je relativně novým hráčem na trhu s elektřinou a zemním plynem. Od roku 2012 nabízí tato firma z Uherského Hradiště levnější elektřinu i plyn nejen domácnostem, ale i firmám v celé České republice. Cílem této firmy je vytvořit solidní klientskou základnu, nicméně se snaží vyvarovat pro zákazníky obtěžujících aktivit jako je podomní prodej a opakované telefonické nabídky.

Fonergy s.r.o. sází spíše na pozitivní zkušenosti svých klientů. Vhodným nástrojem pro získání důvěry je nabídka různých bonusů a benefitů. Rovněž motivující je možnost získání zvýhodněných tarifů po doporučení nového klienta. Osobní přístup ke každému zákazníkovi a perfektní zákaznický servis jsou konkurenční výhodou tohoto nováčka mezi dodavateli energie a plynu.

Energii bez závazků využívá již více než 10 tisíc odběratelů. Jejich spokojenost je pro dodavatele klíčovým pojmem, proto se snaží svou práci neustále zlepšovat a zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb v reakci na podněty zákazníků.

Podrobné informace o tarifech, vzory smluv, formuláře a ceníky naleznete na www stránkách www.fonergy.cz. Pro srovnání vývoje cen zde naleznete archiv ceníků z let minulých.

Fonergy myslí na spokojené zákazníky

Spokojenými zákazníky jsou nejen domácnosti, které mohou využívat celou řadu produktů, ať již se jedná od dodávky plynu nebo elektřiny.

Pokud jde o elektřinu, nabízí Fonergy jak jednotarifové produkty pro domácnosti, kde se elektřina používá pouze k vaření a běžnému provozu bez topení, tak i dvoutarifové varianty, určené pro domácnosti s akumulačním nebo přímotopovým ohřevem vody, případně s vytápěním pomocí tepelného čerpadla. Speciálním produktem je pak varianta Víkend, která je určena například pro rekreační objekty, využívané pouze po dobu víkendu. Odběratelé plynu pak mohou využívat produkty pro vaření, ohřev vody nebo vytápění.

Obdobná nabídka je pak určena i firmám. Firemní zákazníci mohou využít i nabídky dalších výhod, například zvýhodněné tarify pro zaměstnance firmy. Samozřejmostí je individuální přístup ke klientům, který zahrnuje často optimalizaci sazeb nebo sjednání individuální ceny dodávky energie s pevnou fixací na dobu určitou. Smlouvu lze uzavřít online a vyřízení veškerých náležitostí při změně dodavatele. Pochopitelně je možné kdykoliv požádat o mimořádné vyúčtování, takže zákazník má možnost získat k dispozici potřebné informace vždy, kdy je potřebuje.

Klienty Fonergy se mohou stát i obce, které mimo jiné můžou využít i výhodného tarifu Veřejné osvětlení.

Fonergy (logo)

Čím se liší Fonergy od jiných dodavatelů energie?

Oproti většině tradičních dodavatelů nabízí společnost Fonergy nejen levnější plyn a elektřinu, ale významným pozitivem je i uzavírání smluv na dobu neurčitou. Zákazníci se tak nemusí obávat žádných dodatečných pokut nebo poplatků v případě, že by chtěli smlouvu ukončit. Krédem firmy je, aby zákazníci přicházeli a zůstávali dobrovolně, nikoliv proto, že je k tomu nutí termíny uzavřené smlouvy.

Na rozdíl od jiných dodavatelů energií Fonergy s.r.o. nedoporučuje elektronické aukce, neboť je nepovažuje za bezpečné a přehledné. Poskytuje svým zákazníkům jistotu v tom, kdo je dodavatelem energie a také pevně dané podmínky a ceny. Vstříc vychází také seniorům, kterým nabízí příznivou variantu smlouvy PREMIUM, bez měsíčních poplatků za odběrné místo. Stejný bonus platí i pro držitele ZTP průkazů. Poplatků se zbavíte i v případě, že je klient majitelem čtyř a více odběrných míst.

Na www.fonergy.cz naleznete kalkulačku srovnání cen energií, kde si může každý ověřit snadno a rychle jaké úspory dosáhne ve srovnání se stávajícím dodavatelem elektřiny a plynu. Stačí nastavit zvolený tarif firmy Fonergy a vybrat stávajícího poskytovatele energie a informace o aktuální distribuční sazbě, hodnotě jističe a roční spotřebu. Součástí srovnávače je také mapka České republiky, kdy po kliknutí na příslušný kraj se automaticky nastaví distribuční území. Pak už stačí jen spočítat svou úsporu a v případě spokojenosti s výsledkem kontaktovat zákaznické centrum.

A co na to zákazníci?

Z dosavadních recenzí vyplývá, že společnost Fonergy je aktuálně považována za jednoho z nejvýhodnějších dodavatelů energií v naší republice. V neposlední řadě také proto, že kromě již výše uvedených pozitiv nabízí stejnou cenu ve všech regionech České republiky.

Zákazníci oceňují, že i po několika letech nepolevuje kvalita nabízených služeb. Pozitivně je hodnocena on-line komunikace včetně ovládání účtu či možnosti internetových plateb. Také zákaznický servis je hodnocen kladně, a to především komunikace s operátory. Doporučení si firma zaslouží i díky každoročnímu poklesu cen a absenci skrytých storno poplatků. Vadou na kráse můžou být lokální distributoři, například pražský PRE.

Přehlednost a snadné ovládání uživatelského účtu plus bezproblémová komunikace i ochota a vstřícnost zaměstnanců vůči zákazníkům jsou nejčastěji zmiňovanými klady na diskusních fórech týkajících se dodavatelů elektřiny a plynu.

Občas se objevovaly pochybnosti o dostatku přípojek, nicméně společnost Fonergy se stále rozšiřuje a zvyšuje úroveň svých služeb. Oceňovaným kritériem je také lidský a osobní přístup, který však nemá vliv na profesionalitu zaměstnanců firmy.

2

Vysoký kredit, který si společnost získala díky vynikající spolupráci s klienty i pomoci při změně dodavatele, ať už poradenské činnosti nebo i kompletnímu servisu při přechodu od jiného dodavatele, si udržuje a odměnou jí jsou doporučení, která stávající klienti posílají dál mezi své známé.

Řadu informací o firmě lze nalézt i na Facebooku, kde jsou k dispozici i další názory uživatelů. Vyplývá z nich, že Fonergy boduje, jak již bylo řečeno, hlavně profesionálním přístupem, ale také nabídkou smlouvy na dobu neurčitou bez dalších sankcí. Díky tomu si získává důvěru stávajících i budoucích klientů, neboť poskytuje určitou záruku toho, že podpisem smlouvy péče o zákazníka a vstřícnost poskytovatele nekončí.

Slušné a férové jednání s klienty přineslo společnosti Fonergy výborné hodnocení na nezávislém srovnávacím portále CenyEnergie.cz. A téměř neuvěřitelných 100% pak ve stejném průzkumu firma dosáhla v oblasti zákaznického servisu.

Na základě ohlasu odběratelů energií od firmy Fonergy lze v kostce říci, že společnost se všemožně snaží naplnit podstatu Etického kodexu obchodníka, k němuž se připojila již krátce po svém založení. To znamená, poskytovat svým zákazníkům poctivé, profesionální, vstřícné jednání.

Negativní hodnocení se hledá docela obtížně, a pokud už se objeví, je formulováno tak, že z něj vyplývá, že Fonergy není ani lepší, ale ani horší než ostatní dominantní poskytovatelé elektřiny a plynu na našem trhu. Žádná podstatná negativa k dispozici na internetových diskuzích nejsou k dispozici.

Fonergy vydělává i pomáhá

Společnost se snaží všemožně podávat pomocnou ruku i lidem v obtížných životních situacích. Účastní se různých charitativních akcí nebo poskytuje zvýhodněné ceny energie.

Fonergy s.r.o. také zaměstnává osoby, které jsou handicapované na trhu práce a svým zaměstnancům nabízí i řadu benefitů, mezi něž patří i různé příspěvky na pojištění či kulturní a sportovní vyžití.

Co je vlastně zemní plyn?

Zemní plyn je přírodní hořlavý plyn – jeho hlavní složkou je metan a nacházíme ho společně s ropu nebo s černým uhlím. Zemní plyn obsahující metan má menší podíl CO2 při spalování. Proto je zemní plyn považován za ekologické palivo. Plyn je bez zápachu a tak se do něho musí přidávat jiný plyn který je cítit aby byl rozpoznatelný při zvýšené koncentraci v ovzduší. Zemní plyn je hodně využíván nejen jako zdroj energie ale i v palivovém průmyslu. Je používán k topení a k ohřevu vody. Celosvětové zásoby plynu při současné těžbě vydrží cca do roku 2060.

Karel Macháček v roce 1929 nechal patentovat – automatické otevírání přívodu plynu do hořáků průtokového ohřívače při odběru vody. Tento systém prakticky v nezměněné podobě se používá dodnes.

V období 70. – 80. letech 20. století se začaly používat nové typy plynových spotřebičů. Zejména nízkoteplotní a kondenzační kotle s malou produkcí emisí.

Jak funguje plynový klasický a kondenzační kotel?

Konvenční tedy klasický plynový kotel – s odkouřením do komínu. Komínová šachta musí být vyvložkována. Hořením plynu vznikají spaliny s vodní párou o teplotě až 180°C. Tyto spaliny odcházejí komínovou šachtou ven bez dalšího využití.

Plynový kotel s nuceným odtahem spalin zvaný také jako Turbo kotel – spaliny jsou odváděny instalovaným ventilátorem z kotle s odtahovým systémem přímo přes zeď nebo střechu do venkovního prostoru. Nevýhodou tohoto kotle je hlučnost ventilátoru a spotřeba elektrické energie. Nejnižší dovolená teplota v plynovém kotly vratné vody na výstupu je 60°C.

Tyto klasické plynové kotle jsou používány hlavně v objektech kde nelze instalovat kondenzační kotle. Klasický plynový kotel nemá sice vysokou pořizovací cenu cca 20 000,- Kč ale má vyšší spotřebu plynu. Klasické plynové kotle mají účinnost 92 %.

Kondenzační plynový kotel – využívá pomocí výměníku odpadní teplo ze spalin. V kondenzačním výměníku se spaliny ochladí vratnou vodou z topení kde spaliny zkondenzují a předají část tepelné energie otopné vodě a ta znovu odchází již předehřátá zpět do radiátorů. Nejlepší účinnosti kondenzačního kotle dosáhneme pokud je topná voda na výstupu z kotle maximálně do 57°C. Voda nesmí přesáhnout takzvaný rosný bod zemního plynu jinak ke kondenzaci nedochází. Kondenzační kotel musí být také napojen na místní kanalizaci neboť produkujekondenzát – což je odpadní voda z kotle a musí být proto odváděna do kanalizace. Kotel vyrobí denně několik litrů kondenzátu. Nejvhodnější kombinací vytápění s kondenzačním kotlem je podlahové nebo stěnové, ale ne vždy a všude se dá použít. Účinnost kondenzačních plynových kotlů je až 109 %.

Dále plynové kotle dělíme na následující:

Stacionární – plynový kotel stojí na zemi a je umístěn většinou v kotelně a odtah spalin je odváděn komínem. U těchto kotlů je možnost vytápět samospádovým způsobem bez čerpadla. K dopravě vody do radiátorů není potřeba elektrická energie a je využíváno otevřené expanzní nádoby. Stacionární kotle mají větší množství vody v systému. Ke kotli je vhodné také přidat zásobník na teplou vodu. Kotel je ovládán přes displej který může mít také čidlo které hlídá okolní teplotu v místnostech nebo venkovní čidlo a kontroluje také odtah spalin. V případě poruchy to napíše jako upozornění na displeji kotle.

Závěsné kotel můžeme umístit kdekoliv po bytě či domě zásluhou velmi malých rozměrů. Může být zavěšen v kuchyni nebo na chodbě. Výhodou závěsných kotlů oproti stacionárním kotlům je že voda v zásobníku je dohřívána stále na nastavenou teplotu. Závěsný kotel má stejnou účinnost vytápění jako stacionární ale spotřeba plynu je menší díky menší ploše otopné soustavy. Můžeme také regulovat sílu plamene a tím dosáhneme úsporu plynu.

Závěsný kombinovaný kotel – se hodí pro menší byt a malou rodinu. Kotel zajišťuje nejen vytápění bytu ale i průtokový ohřev teplé vody.

Závěsný kotel s vestavěným zásobníkem vody – kotel zajišťuje vytápění a ohřev vody v menším zásobníku. Většinou do 60 litrů objemu.

Závěsný kotel s nepřímo topným zásobníkem vody tedy bojlerem – tento typ se hodí pro velké rodiny kde je kladen nárok na větší spotřebu teplé vody.

Značky plynových kotlů

Mezi nejznámější značky plynových kotlů patří

Junkers – německá firma, nabízí plynové závěsné kotle, kondenzační kotle,tepelná čerpadla a také solární systémy.

junkers logo

Buderus – nabízí plynové kotle na zemní plyn i na propan butan v nástěnné i stacionární verzi, nabízí také kotle na tuhá paliva a nechybí ani horkovodní ocelové kotle.

buderus logo

Dakon – český výrobce nabízí od roku 1994 nástěnné plynové kotle a od 1997 nabízí také plynové kondenzační nástěnné i stacionární kotle.

dakon logo

Vaillant – velké rodinná firma založená již v roce 1874. Firma nabízí stacionární i závěsné plynové kotle klasické i kondenzační, přímotopné i nepřímotopné závěsné a stacionární zásobníky teplé vody spojené se solárním systémem.

vaillant logo

Protherm – nabízí stacionární a závěsné plynové kotle i kondenzační a také elektrokotle, v nabídce nechybí ani prútokové ohřívače vody.

protherm logo

Značky Junkers, Buderus a Dakon se stali v roce 2004 členy firmy Robert Bosh GmbH a o pár let později se přejmenovali na Bosch Termotechnika s r. o.

Populární plynové kotle

Firma Protherm – má novou řadu závěsných kondenzačních plynových kotlů pro vytápění a externím zásobníkem nebo průtokovým ohřívačem vody. – Gepard Condens – energetická třída „A“, výkon od 4,3 až 26 kW, účinnost 108%, jednoduché ovládání, ekvitermní řízení, dlouhá životnost kotle.

Firma Buderus – nabízí kotel Logamax plus GB162 – tento nástěnný kondenzační kotel má 40litrový zásobník na teplou vodu, energetická třída „A“, hlučnost 48 dB, ušetříte až 15% nákladů.

Firma Junkers – nabízí Kotel Cerastar s průtokovým ohřevem teplé vody – energetická třída „A“, řídící jednotka Bosh Heatronic III, komunikace se solárním systémem a dodatečná úspora SolarInside kde můžete dosáhnout až 60% ročně na nákladech. Má nerezový výměník, Kotel je vhodný pro vytápění s ohřevem vody pro maximálně 3 odběrná místa. Hodí se tedy do menších bytů.

Firma Dakon – nabízí stacionární plynové kondenzační kotle Dakon KS 24 a KS 35 se zásobníky pro ohřev teplé vody na 60 a 80 litrů, dále má v nabídce kotel s průtokovým ohřívačem v deskovém provedení nebo bez ohřevu s možností připojení zásobníku až na 200 litrů vody.

Firma Vaillant – nabízí Vaillant VUW 242 / 3 – 3 turbo TEC Pro – závěsný plynový kotel s průtokých ohřevem vody, výkon 24 kW, kotel je kombinovaný s deskovým výměníkem pro ohřev teplé užitkové vody, energetická třída „A“, dvouotáčkové čerpadlo, expanzní nádoba, pojistný ventil. Účinnost kotle je 92 % tato účinnost je dosažena použitím chromo – titanových hořáků a speciálním systémem výměníku.

Jak ušetřit výměnou kotle

Pokud už vám dochází váš starý klasický plynový kotel je asi čas na výměnu plynového kotle za nový nejlépe za kondenzační plynový kotel. Určitě výměnou vašeho stávajícího kotle ušetříte jak na plynu, tak na elektrické energii. Pořizovací cena je o něco vyšší, ale návratnost investovaných peněz je zhruba do 5 let. S pořízením kondenzačního kotle souvisejí i úpravy komínu, pokud to jde tak také výměna radiátorů a pod.

Od podzimu roku 2015 se nařízením vlády již nesmí používat klasické plynové kotle. Toto nařízení neznamená zrušení provozu, ale jen zrušení jejich další výroby a dovozu. Náhradní díly pro klasické plynové kotle se zatím vyrábět budou, jen si za ně trošku více připlatíte.

Plynové kotle PROTHERM mají výjimku jelikož stanovené podmínky splňují. Je to kotel PANTHER 25 KOV a kotel GEPARD 23 MOV. Výrobci kondenzačních plynových kotlů také slibují ceny co nejvíce se přiblížit ceně klasických plynových kotlů.

Jak ušetřit za plyn změnou dodavatele

Pokud chcete ještě více ušetřit je vhodné se podívat na on-line vyhledávače a srovnavače cen plynu a porovnat Vašeho stávajícího dodavatele s možností změny na dodavatele který nabízí výhodnější ceny. Změna dodavatele je velmi jednoduchá. Prakticky se jedná jen o administrativní úkon. Pro Vás se nic nezmění. Celý proces změny trvá zhruba 2 – 3 měsíce podle výpovědní doby vašeho dodavatele plynu.

Výběr dodavatele přes srovnavače on-line

Výběr dodavatele je velice jednoduchý – ve formuláři na tomto webu zadáte potřebná data, pak kliknete srovnat ceny a vyhledávač vám najde všechny možné dodavatele plynu. Například při parametrech pro byt v Jihomoravském kraji a dodavatel MND ( Moravské naftové doly ) jsou úspory od dodavatele plynu

Yello Joule domácnost za 341,- Kč

Blue New až do 4 338,- Kč

E.ON Variant 24 má úsporu 1608,- Kč.

Na závěr malá rada

Pokud se opravdu rozhodnete pro radikální změnu ve vašem topném systému a změnu dodavatele plynu, vždy se poraďte s odborníky na slovo vzaté a nespoléhejte se na babské rady. Při změně dodavatele plynu si pořádně prostudujte podmínky nového dodavatele a zda se vám změna vyplatí.

S liberalizací trhu s plynem se nám naskytla možnost vybrat si dodavatele podle našich přání. Vybíráme si především podle ceny, ale stále častěji jsou pro nás důležité také jiné věci. K nim patří především zákaznický servis. Zajímá nás jeho dostupnost a rychlost řešení našich požadavků. Dodavatelé plynu se předhánějí ve svých nabídkách. Snaží se tak přetahovat zákazníky od konkurence. Kromě výhodných cen nabízí rovněž doplňkové služby například levné volání nebo slevy u vybraných obchodníků.

Přestože již není RWE tak dominantní dodavatel zemního plynu jako dříve, stále patří k nejvýznamnějším na českém trhu. Tato německá společnost poskytuje také elektrickou energii a výhodné volání. V České republice zaměstnává přes 4000 lidí. Skupinu RWE u nás tvoří čtyři divize. RWE Energie se stará o dodávky zemního plynu a elektrické energie. Distribuci zajišťuje RWE Grid Holding. RWE Gas Storage se věnuje uchovávání plynu. Firma je největším provozovatelem podzemních zásobníků. Teplárenství má na starost RWE Energo. Na internetových stránkách této společnosti si můžeme snadno najít optimální tarif. Stačí si zvolit spotřebu a lokalitu. Pro nové zákazníky RWE připravilo zajímavé bonusy. K nim patří především RWE karta, která svým držitelům umožňuje čerpat zajímavé slevy v kině, zimních a letních rekreačních střediscích. O zvýhodněných cenách jsou její klienti pravidelně informováni prostřednictvím e – mailu. RWE disponuje nejširší sítí zákaznických center u nás. Klientům slouží také nepřetržitá infolinka.

Dalším významným hráčem na trhu s plynem je ČEZ. Kdysi monopolní dodavatel elektrické energie se zaměřil také na tuto surovinu krátce po uvolnění trhu s ní. Pro své zákazníky má pět tarifů. Plyn Klasik nabízí průměrnou úsporu ve výši 15 %, kterou garantuje po celý první rok s možností prodloužení. 10 % slevu každý rok nabízí tarif ČEZ s odměnou. Navíc všichni ti, co zemní plyn využívají k vytápění, obdrží bonus 2000 Kč. U tarifu Praktik platíme pouze za spotřebovaný plyn bez měsíčních záloh. Ušetřit se dá také při používání ČEZ se zárukou. Tady je  garance nižší ceny oproti RWE, E.ON a Pražské plynárenské. Také e – tarif Plyn plus nám přináší úsporu ve výši 10 %.

Společnost E.ON v současnosti patří k významným dodavatelům jak zemního plynu, tak elektrické energie. V rámci Evropy má 15 miliónů zákazníku, v České republice její podíl na dodávkách elektřiny činí 20 %, plynem zásobuje 200 000 klientů. U zemního plynu nabízí slevu až 20 %. Její aktuální výše se liší podle spotřeby a lokality. Pro přesný výpočet slouží přehledná kalkulačka na firemních internetových stránkách.

Dalším velkým dodavatelem zemního plynu je Pražská plynárenská. Ta se může pochlubit dlouhou tradicí, která sahá až do roku 1847. Firma se původně zaměřovala, jak již její název napovídá, hlavně na dodávky pro Prahu, nyní však zásobuje zemním plynem a elektrickou energii celou Českou republiku. Nabízí hned několik zajímavých tarifů. Ty obsahují 6,5 % a 11 % slevy. Zvýhodněné ceny má Pražská plynárenská také pro firmy, starobní důchodce a držitele průkazů ZTP/P.

Bohemia Energy je na českém trhu již více než deset let. Za tu dobu si získala přes 700 000 zákazníku, což ji řadí k jednomu z největších alternativních dodavatelů elektřiny a zemního plynu. Pod tuto firmu patří také sesterské společnosti Comfort Energy a Slovakia Energy. Zaměřuje se především na domácnosti, malé a střední podnikatelské subjekty. Novým zákazníkům nabízí program Jubileum, který lze uzavřít na dobu neurčitou nebo na 1, 2 a 3 roky. V případě závazku se poskytuje dodatečná sleva ve výši 1 % po celé období trvání smlouvy.

Silnou českou společnost se stoletou tradicí v těžbě ropy a zemního plynu představují Moravské naftové závody. V roce 1996 je koupila skupina KKCG – Oil and Gas. Od té doby dochází k velkým investicím do nových technologií, díky čemuž se Moravské naftové závody staly jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících firem v rámci celé střední a východní Evropy. v roce 2003 byl otevřen první podzemní zásobník zemního plynu. Zajímavý tarif je především Plyn z první ruky, který zaručuje stálou cenu po předem dané období. Není se přitom třeba zavazovat k odběru na žádný čas a lze smlouvu vypovědět kdykoliv bez jakýchkoliv sankcí.

Yello Strom je jednou z nejznámějších alternativních společností v sousedním Německu, kde dodává elektrickou energii a zemní plyn miliónu odběratelů. Na český trh vstoupila v listopadu 2012, když vznikla její divize Yello Energy. Ta se od svého vzniku zaměřuje hlavně na menší odběratele – domácnosti a drobné podnikatele. Nízkých cen svých produktů dosahuje mimo jiné úsporou v administrativních činnostech. Yello Energy totiž nemá kamenná zákaznická centra. To ale nic nemění na tom, že se její zákazníci mohou obrátit v případě jakýchkoliv nesrovnalostí nebo dotazů na operátory zákaznické linky nebo vyslat svůj požadavek elektronickou cestou. Cenově zajímavý je v nabídce této společnosti tarif Yello Joule.

Srovnání cen plynu pro domácnost

Dalším alternativním dodavatelem plynu na českém trhu je firma X Energie. Na českém trhu působí již od roku 2011. Má výhodné tarify pro domácnosti i malé a velké odběratele z řad firem. Kolik ušetříme si lehce spočítáme na kalkulačce na internetových stránkách X Energie.

Kromě těchto větších společností dodávajících zemní plyn existuje řada menších. Ty rovněž mohou mít zajímavé ceny. Porovnat je lze na některé z nezávislých kalkulaček. Mějme však na paměti, že svým výběrem dodavatele můžeme ovlivnit pouze cenu samotné suroviny, ale cena distributora vždy zůstává stejná, neboť o dopravu se nám ve všech případech stará společnost RWE. Spolehlivý srovnávací internetový portál je Tarifomat.cz. Ten nabízí srovnání cen široké škály služeb. V oblasti zemního plynu portál pracuje s aktuálními údaji 14 dodavatelů, jakými jsou například RWE. E.On Energy, Bohemia Energy Entity, X Energie, České energetické centrum, Quantum, Lumen Energy či Comfort Energy. Po jednoduchém vyplnění kalkulačky se zobrazí aktuální ceny. O změnu dodavatele můžeme zažádat přímo na této internetové stránce. Všechny firmy nabízející zemní plyn domácnostem či firmám najdeme na https://tarifomat.cz/poskytovatele-energii/. Tady se více dovíte o aktivitách a historii společností. Součástí portálu jsou rovněž odkazy na internetové stránky jednotlivých firem. Přečíst si tady můžeme recenze od zákazníků, kteří již jejich služeb využívají. Součástí tohoto portálu jsou také všeobecné obchodní podmínky a aktuální ceny plynu. Pokud se již rozhodneme provést změnu dodavatele plynu, musíme nejdříve dodržet to, k čemu jsme se zavázali u stávajícího dodavatele. Ve většině případů je součástí smluv na dobu neurčitou výpovědní lhůta, kterou je nutno dodržet. Ta je nejčastěji v délce tří měsíce. Pokud plynem topíme, tak bychom změnu dodavatele měli provést již v letních měsících tak, ať od začátku topné sezóny můžeme využívat lepší tarif. Změna dodavatele je zcela zdarma. Nemusíme se odhlašovat od stávající společnosti. Veškerou administrativu za nás už vyřídí nový dodavatel. Podobně jako u jiných smluv je i v tomto případě nezbytné si vše před podpisem důkladné přečíst a na případné nejasnosti se doptat.

Na českém trhu nalezneme řadu společností, které nabízejí dodávky plynu. Samozřejmě, že ceny se velmi různí. Nezávisí to jen na dodavatelích, ale i na regionu, ve kterém zákazníci bydlí. Jednou z takových společností je i dodavatelská společnost LAMA Energy, pod kterou spadá právě Levný plyn.

O společnosti

LAMA Energy je společnost, která působí na českém trhu od roku 2007. Plyn dodává pod značkou levnyplyn.cz, a tvrdí o sobě, že oproti jiným dodavatelům dodává zákazníkům mnohem levnější plyn. Je to tím, že část dodávek pokrývá z vlastní těžby, a zbytek nákupem na energetických burzách. Pokud jde o její cílovou skupinu, pak ji tvoří domácnosti a maloodběratelé stejně jako velcí zákazníci, mezi které patří průmyslové podniky, nemocnice, městské úřady nebo teplárny. Od roku 2011 se pak rozhodla společnost podnikat také v oblasti elektřiny (přičemž používá podobnou značku jako u plynu – levnyproud.cz). Jejím hlavním zaměřením však i poté zůstalo podnikání v oboru plynu.

Ceny plynu  

Většinu z nás bude u dodavatele zajímat především cena. Pro velkoodběratele je připraven individuální přístup. Aby byly co nejlépe uspokojeny potřeby odběratelů velkého množství plynu, je potřeba se domluvit na podmínkách smlouvy. Pro to je potřeba znát jednak spotřebu plynu, a také maximální spotřebu. Ideální je v takovém případě uzavřít dlouhodobý kontrakt. Pro menší odběratele je připraven ceník ve dvou různých tarifech. První je nazvaný Quantum, druhý Premium, přičemž Quantum je o něco málo dražší. Cena je počítána podle vaší spotřeby (v MWh za rok), a čím více spotřebujete, tím je samozřejmě cena za megawatthodinu nižší. V poměrně přehledných cenících pak vidíte, kolik by vás stála jedna MWh, a kolik byste platili měsíčně. Cena však závisí, jak již bylo řečeno, také na tom, v jaké oblasti České republiky žijete. Jiné jsou tarify pro Jižní Čechy, jiné pro Prahu, a jiné například pro Jižní Moravu.

Nabídka elektřiny   

Společnost LAMA Energy zpracovává také nabídku elektřiny. Jako dodavatel dodává zákazníkům elektřinu od hlavních českých distributorů (tedy ne svou vlastní, jako je tomu v případě plynu). Z toho důvodu nemůže jít s cenou tak dolů, a věnuje se více plynu, u kterého snáze udrží levné a nízké ceny. V oboru elektřiny je totiž oproti konkurenci poněkud dražší, a ne tolik úspěšná.      

Online kalkulačka      

Na svých stránkách, ať již na těch o elektřině, tak i o plynu, nabízí tato společnost online kalkulačku, která vám vypočítá, kolik byste u ní platili za plyn, a porovná jejich nabídku s nabídkami firem ostatních. Tu můžete bezplatně využít, a spočítat si cenu plynu. Musíte však napřed zadat kraj, ve kterém žijete, a ideálně znát svou spotřebu. Pokud ji neznáte, bude doptání na to, kde bydlíte (jestli v domě, nebo v bytě), a na co plyn používáte (vaření, ohřev vody, topení,…). Následuje dotaz na vašeho současného dodavatele. To proto, aby nabídka společnosti Levný plyn mohla být porovnána především s tímto dodavatelem. Nikdo se vás však neptá na tarif, který využíváte, takže si prakticky systém může vybrat z několika cen. Následně se vás formulář kalkulačky zeptá na vaše osobní údaje – vaše jméno, příjmení, telefon a e-mail. Tam vám později pošle informace o nabídce společnosti. Následně zadáte, co vás vlastně zajímá (plyn, elektřina, nebo obojí), a necháte si vypočítat cenu. Po krátké chvilce, kdy systém prochází nabídky, se vám objeví výpis produktů ostatních firem, a nahoře nabídka LAMA Energy. U každého dodavatele je pak rozdíl v ceně, a červeným písmem je napsané, o kolik je dražší. Mezi tím svítí zeleně napsaná cena Levného plynu, a také úspora oproti vašemu současnému dodavateli.

Levný plyn

Srovnání s dalšími dodavateli         

Podle kalkulačky by Levný plyn měl ostatní dodavatele úplně převálcovat, protože z měření s nimi vychází vždy nejlépe. Avšak… Těžko soudit, nakolik je tato kalkulačka věrohodná, a nakolik slouží jako reklamní nástroj. Ani při desáté nabídce, s různými údaji, jsem nenašel jedinou společnost, se kterou bych proti svému současnému dodavateli ušetřil, kromě LAMA Energy. Ostatní dodavatelé by mi podle kalkulačky nabídli vždy dražší plyn. Navíc dle mého názoru se zobrazují ceny za naprosto nesmyslně zvolené tarify. Za služby, které byly do kalkulačky vloženy, bych hledal úplně jiné tarify, které by pro mě byly výhodnější. Dotaz na vámi používaný tarif totiž v kalkulačce chybí. Stejně tak mnozí dodavatelé (jmenovitě třeba E.ON Energie, nebo ČEZ Prodej) mají produkty v mnoha případech levnější. Takže tvrzení o nejlevnějších nabídkách neplatí. Pro přesnější srovnání tohoto dodavatele s konkurencí proto doporučujeme využít spíše tuto nezávislou kalkulačku od Tarifomatu.

Služby dodavatele

Otázkou je, nakolik fungují další služby dodavatele. Na svých stránkách inzeruje, že nemá zavedeny žádné skryté poplatky, a jako dodavatel s vlastní produkcí garantuje nejnižší cenu (což nemusí vždy platit). O poplatcích se můžeme přesvědčit až poté, co jeho služby vyzkoušíme v praxi, co však nepůsobí nejlepším dojmem, je, že po využití kalkulačky cen jsou vám, aniž byste o to žádali, na kontaktní mail odeslány nabídky a konkrétní služby dodavatele. Ovšem bez těchto údajů, jako je telefon a e-mail nebudete moci kalkulačku použít. Pokud jde o další služby, především o kontakt se zákazníky, pak je nutné říct, že internetová stránka dodavatele je plná reklam na něj, popisuje na každém řádku o kolik je levnější, a kolik potenciální zákazník ušetří, avšak servis pro zákazníka není příliš velký. V sekci “ke stažení” je několik důležitých dokumentů, jako je smlouva nebo plná moc k vytisknutí, v sekci “časté dotazy” je několik krátkých odpovědí na nejčastější otázky (popravdě, není jich zrovna moc), a navíc je na stránce číslo, kam se mohou zákazníci obrátit v případě problémů nebo dotazů, avšak jen s omezenou pracovní dobou. Součástí podobných stránek bývají často také sekce s články k tématu, diskuze nebo reference, ale nic takového na stránkách www.levnyplyn.cz není.

Názory zákazníků    

Názory zákazníků na tuto společnost se na internetu různí. Někteří jsou s tímto dodavatelem velmi spokojení, čemuž se dá věřit. Tarify, které nabízí jsou pro mnoho zákazníků vskutku výhodné a mnozí si chválí solidní jednání při uzavírání smlouvy, a také příjemné a vstřícné jednání v případě problémů, kdy volali na podporu. Co je však problémem, a hodně, nyní již bývalých, zákazníků si na to stěžuje, je přechod k jinému dodavateli. LAMA Energy se zdá se nechce jen tak vzdát svých klientů, a tak tahanice o ukončení smlouvy jsou často dlouhé, složité, a hrozí i pokuta. Lidé také často odsuzují poměrně agresivní reklamu této firmy (spíše v dřívějších letech), ovšem pokud se podíváme na její stránky, nejde si nevšimnout, že jsou jednou velkou reklamou, málo toho řeknou, ale zato neustále zdůrazňují jeden fakt – s námi ušetříte.     

Výhody a nevýhody

Jaké jsou tedy výhody a nevýhody tohoto dodavatele? Plyn od společnosti Levný plyn je opravdu levný, jak tvrdí jeho název. Ne nejlevnější, to už závisí na hodně faktorech, ale levný ano. A určitě se jedná o nepříliš problémového dodavatele, který nedělá podomní prodej a naopak se snaží vyjít větším dodavatelům vstříc. Co jej však může srážet, je menší úroveň klientského servisu, nic moc neříkající stránky, a špatné recenze, které se objevují ve vztahu k ukončování smluv z jeho strany. Určitě se jedná o dobrého dodavatele, jen má své nedostatky, a je potřeba s nimi počítat.

Každému se někdy stalo, že nás nemile překvapil výpadek elektrického proudu. Pokud se nám to stane tak v první řadě musíme zkontrolovat, zda proud nejde jen u nás,nebo i v okolních domech, u sousedů. Pokud nejde nikde okolo pak jde tedy o poruchu sítě, kterou vyřeší poruchové čety energetické firmy. Jinak se může ale jednat jen o váš spadlý jistič, který stačí nahodit, nebo závadu na domovní elektroinstalaci a tu vyřeší odborníci. Je dobré, než tedy vytočíte rozzlobeně číslo na zákaznickou, nebo poruchovou linku, tak zkontrolovat hlavní jistič, který se nachází u elektroměru. V mnoha případech poruchové čety vyráží do terénu zbytečně. Můžeme tedy dojít k poddružnému rozvaděči (skřínka s jistícími jističi).Všechny vypněte a opět zkuste zapnout hlavní jistič. Pokud jistič zůstal zapnutý, půjdeme k poddružnému rozvaděči a postupně zapínáme jeden jistič po druhém-nejlépe začít od světel. Pokud se elektroinstalace jeví bez poruchy, obejdeme všechny zásuvky a odpojíme z nich všechny přímotopy a nejlépe všechny spotřebiče ke kterým se dostanete, poté můžeme jít zapínat další jističe, postupně všechny. Když se nám podaří zapnout všechny jističe aniž by některý vypadl, či vypadl hlavní jistič, nejspíše se jednalo o přetížení a elektroinstalace bude dále fungovat bez poruch. Pokud ale jistič stále vypadává, pak je tedy nejlepší zavolat elektrotechnika, může se jednat o vadný jistič.

výpadek elektřiny

Rozsáhlé výpadky elektřiny se označují také anglickým slovem blackout. Blackout vzniká zejména v důsledku mimořádné události a mohou postihnout i území několika států. Blackoutu často předchází rozpad elektrizační soustavy a vznik ostrovních provozů. Mezi hlavní příčiny patří extrémní spotřeba energie, v létě především stále rostoucího používání klimatizací, zatížení přenosových systémů a při bezvětří je minimální produkce větrných elektráren a jejich výkon je nahrazován přenosem elektřiny z jiných zdrojů, často na velké vzdálenosti, ale i chyby v koordinaci při propojení národních energetických soustav a nakonec technický stav sítě.

Výpadek dodávky elektřiny, je přerušení elektrické energie a to z různých důvodů, poruchy v elektrárně, nebo selháním přenosové soupravy. Selháním přenosové soupravy, tedy potíže v přenosové soustavě bývají jednou z nejčastějších příčin rozsáhlých výpadku dodávky elektřiny. Povětšinou jde o poškození venkovních vedení a to působením nepřiznivých přírodních podmínek (mráz, sníh, prudká letní bouře, silný vitr), ale i přetižením přenosové soustavy. Tato zařízení jsou vybavena určitými pojistnými prvky, která zajišťují odpojení některých odběratelů a to v tom případě, že by hrozil rozpad nebo zničení sítě jejím přetížením. Stalo by se tomu tak, pak je zde reálná možnost i kaskádového šíření poruchy, po selhání přetíženého vedení narůstá přetížení zbytku sítě, jsou tedy postupně další a další prvky sítě odpojovány. Z pravidla se tedy pokud možno odpojují odběratele, kde výpadek způsobí nejmenší hospodářské škody.

Protože krátkodobým výpadků nelze zabránit, tak jsou instituce na elektřine silne závislé obvyle chráněny zdroji nepřerušovaného napětí, včetně záložních generátorů elektrického proudu. Zdroj je určen k zajištění souvislé dodávky elektřiny pro spotřebiče, které nemají být neočekávaně vypnuty, tím se myslí na systémy zajišťující chod letišť, nemocniční přístroje, telekomunikační zařízení atd.

V méně důležitých případech jsou používány zdroje nepřerušovaného napájení (obsahující akumulátory), ty povětšinou slouží k překlenutí krátkodobýh výpadků a nebo pro poskytnutí dostatku energie pro vypnutí do nouzového režimu.

Výpadky elektřiny v bytě či budově bývají způsobeny poruchou elektrického zařízení a to třeba z důvodu nadproudu vzniklému diky elektrickému zkratu a to po té vede k vypnutí elektrického jističe, k přepálení pojistky a nebo vypnutím proudového chrániče.

Nadproud je vyšši elektrický proud než je povolená kladná odchylka. To je ve většině případů důvodem elektrického zkratu tzv. Elektrickým obvodem protéka zkratový proud. Nadproudy zapříčiněné eletrickým zkratem jsou nebezpečné hlavně z požárního hlediska, mohlo by dojít i k trvalému poškození elektrickému vedení, transformátoru. Do obvodu se vkládají jisticí prvky ve formě pojistek, pro omezení nadproudů. Ty pak dokáží nadproudy odstranit tím, že elektrický obvod rozpojí. Nejčastějším a méně nebezpečným příkladem nadproudu bývá zatížení sítě, do které je připojeno příliš mnoho elektrických spotřebičů, které ve své funkci vyžadují vetší množství elektrické energie.

Vznik zkratu nastává, přímým vodivým propojením polů zdroje, kdž se poškodí izolace přívodních vodiču, nebo vodičů uvnitř spotřebiče a tím dojde k jejich vzájemnému dotyku.Zkrat může způsobit i kapalina, dostane-li se do styku s vodiči ( venku např. z prudkého deště, nebo sněhové bouře).Teplem vznikajícím během zkratu může dojít k poškození zdroje, přívodicích vodičů, nebo celého spotřebiče. Zahřátím chemikálii uvnitř zdoje muže vést k chemickým reakcím od poškození až po explozi. Nastane-li zkrat je třeba co nejrychleji přerušit elektrický obvod. Ochranou elektrického proudu proti zkratu slouží elektrické pojistky a jističe.Vlivem tepla se u pojistek roztaví tenký drátek u jističe silné magnetické pole, roztavení přitáhne kotvu a vypne obvod. Zničené pojistky je vždy třeba vyměnit a to za stejnou, výrobce předepsanou hodnotu proudu. Jističe se dají zapnout k opětovnému provozu přepnutím páčky. Když v obvou není ani jistič a ani pojistka, je třeba vypnout obvod ručně a to s použitím elektrického izolantu (niko-li holým rukama). Nejlépe je ale zkratu předejít a to použiváním kvalitních a nepoškozných elektrických spotřebičů, v žádném případě nezapojovat vadné nebo amatérsky vyrobené přívodní šňůry, nepoužívat elektrické spotřebiče ve vlhkém prostředí, držet je dál od nadměrného tepla.

Naše bezpečnost je na prvním místě. Proudový chránič-elektrický přístroj, který odpojí chráněný elektrický obvod, pokud část proudu uniká mimo. Chránič výrazně zvyší bezpečnost osob před úrazem elektrickým proudem a také chrání majetek před vznikem požáru od elektroinstalace. Ale pozor, proudový chránič nenahrazuje pojistky,nebo nadproudový jistič, jde o zařízení, které je v rozvodech navíc. Proudový chránič pracuje na principu porovnání proudů v pracovních vodičích. Podstatou ochrany spočívá v tom, že vypnutí chraničem je rychlé.

Všem těmto potížím se dá v jednom případě předejít, a to tehdy když je plánovaná odstávka elektřiny. Vetšina energetických firem má své oficiální webové stránky, kde se svým zákazníkům snaží vyjít vstříc. Obyvatelům jednotlivých měst poskytují přehled termínů, kdy bude v daném místě přerušena dodávka elektřiny. O plánovaném přerušení dodávky elektrické energie jsou distribuční společnosti povinny informovat veřejnost běžným způsobem (úřední desky, oznámení na webových stránkách) alespoň 15 dni předem. Pokud dojde k neohlášenému, nenadálemu přerušení dodávek, je dostributor povinnen dodávky elektřiny obnovit do 18-ti hodin od přerušení, v opačném případě může zákazník po distributorovi žádat náhradu. Mnozí z nás ale nemájí čas na sledování možných výpadků proudu na webu. Pak je tedy možnost nechat se o výpadku informovat přímo od společnosti, u které jste klientem.Např. stránka planovanéodstavky.cz je portál plánované odstávky, informuje Vás s předstihem o riziku a také navrhne včasná a rychlá řešení.

Není to tak dávno, jen nějakých sto dvacet, sto třicet let, kdy lidé v Českých zemích začali pořádně využívat elektřinu. Zasloužil se o to především František Křižík, který založil první elektrárnu, dal městům veřejné osvětlení, a postaral se o to, že elektřina je pro nás dnes jednou z nedílných složek života, bez které si nedovedeme vůbec naši existenci představit. Od té doby se trh s energetikou v Česku velmi rozšířil. Jak se měnila historie, měnil se i on a neustále rostl. Od prvních malých elektráren, a proudu, který stačil pro veřejné účely a několik továren jsme se dostali do fáze, kdy téměř každá domácnost kupuje elektřinu, a nikdo si nedovede představit, jak by bez ní fungoval. Popravdě, kdo z nás by chtěl bez elektřiny svítit nebo vařit? Rádia, počítače, televize, ale i ryze praktické věci, jako jsou mixéry, světla nebo domovní zvonek potřebují elektřinu. A tu musí domácnostem, ale i podnikům nebo veřejným prostorům někdo dodávat.

Největší společnosti na energetickém trhu v ČR

Trh s elektřinou je dnes velmi provázaný také s trhem se zemním plynem. Obojí patří mezi základní energetické suroviny, a většina dodavatelů se snaží mít ve své nabídce obě suroviny, protože tím víc vydělají, a navíc pro zákazníka je snazší odebírat od jednoho dodavatele než od dvou. Když se podíváme na český energetický trh, najdeme na něm řadu velkých a známých společností. Nejprve je však třeba rozdělit si je na distributory, a dodavatele. Distributoři jsou společnosti, které energii vyrábí, a zároveň umožňují její přenos. Dodavatelé pouze zprostředkovávají přesun energie od distributorů. Těmi jsou v České republice v oblasti elektřiny ČEZ (který působí ve většině Čech, a ve Slezsku), E.ON (pro Jižní Čechy a Moravu) a PRE – Pražská energetika (jak je patrné již z názvu, pro Prahu). Podobně rozdělená je distribuční síť i v oblasti plynu, kde působí pro většinu území společnost RWE, pro jih naší republiky E.ON, a pro Prahu Pražská plynárenská. Když se pak podíváme na samotné dodavatele, a podíváme se, kolik mají zákazníků, zjistíme, že suverénně na prvním místě je v České republice ČEZ Prodej, který registruje téměř čtyři miliony zákazníků. Daleko za ním jsou pak RWE a E.ON, následované Pražskou energetikou, Bohemia Energy, Pražskou plynárenskou a Centropolem. Z toho je patrné, že ČEZ má na českém trhu velmi silnou pozici.

Společnost ČEZ – kdo to je, a co nabízí?

ČEZ, akciová společnost, abychom dodrželi plný obchodní název, je největším výrobcem elektřiny v Česku, a zároveň také největším distributorem. Patří pod nadnárodní skupinu ČEZ, která sdružuje velké množství společností v několika různých státech střední a jihovýchodní Evropy. Zároveň patří mezi největší firmy v České republice, má velmi vysoký roční obrat, a zaměstnává téměř třicet tisíc pracovníků. Pokud se podíváme, co nabízí, pak zjistíme, že se zaměřuje především na nabídku elektřiny (přičemž není pouze dodavatelem, ale také distributorem, a provozovatelem elektráren, jako je Temelín, Dukovany nebo Dalešice), avšak v poslední době se zaměřuje také na další energetická odvětví, jako je například plynárenství. V případě zemního plynu však již není distributorem, ale pouze dodavatelem plynu cizího. V začátcích je také jeho snaha provozovat mobilní síť.

ČEZ zákaznické služby

Skupina ČEZ a její dceřiné společnosti   

ČEZ jako takový je skupinou, zahrnující velké množství menších společností v rámci několika států, jak již bylo řečeno. Pokud se však podíváme na Českou republiku, najdeme i zde řadu dceřiných společností této firmy. Patří sem například ČEZ Tel, ČEZ Distribuce, ČEZ Energetické produkty, ČEZ Energetické služby, ČEZ Prodej, ČEZ Recyklace nebo ČEZ Zákaznické služby, které se, jak je patrné již z názvů, zaměřují na určité odvětví energetického průmyslu. Kromě toho spadají pod ČEZ také elektrárny po celém území našeho státu, Energocentrum Vítkovice, nebo například Severočeské doly. Tyto společnosti se zaměřují vždy na jednu konkrétní věc, a slouží vždy k určitému účelu. Především však vytvářejí hustou síť služeb, která pokrývá široké spektrum požadavků zákazníků.

ČEZ

Společnost ČEZ Zákaznické služby  

ČEZ Zákaznické služby, jako jedna z dceřiných společností firmy ČEZ, doplňuje její nabídku a specializuje se zcela na jedno jediné odvětví, a sice na služby pro zákazníky. Předmětem jejího podnikání je poskytování služeb v oblasti energetiky a mobilních služeb pro klienty ČEZu. Mezi pracovní náplň jejích zaměstnanců patří obsluha zákazníků, smluvní agenda (uzavírání, změny nebo ukončování smluv), fakturace, vyřizování reklamací, stejně jako vystavování dokumentů zákazníkům. Zpracovává také veškerá data v zákaznickém informačním systému. Zprostředkovává také kontakt s vašimi dodavateli, kteří patří do stejné skupiny, ale pod jinou společnost. Kontaktovat ji můžete buďto přes zákaznickou linku na čísle 371 100 100, nebo 840 840 840, případně přes poruchovou linku na telefonním čísle 840 850 860. Možná je také komunikace přes email na adresu stiznost@cez.cz, avšak tento způsob komunikace je poněkud zdlouhavější, a hodí se pro dlouhodobější jednání, nebo třeba zasílání dokumentů. Tyto adresy slouží také pro zbytek skupiny ČEZ. Můžete také ke kontaktování firmy využít formulář, který je dostupný na adrese https://www.cez.cz/cs/kontakty.html.

Nabídka skupiny ČEZ pro domácnosti i firmy

Pokud jde o nabídku skupiny ČEZ, můžeme ji rozdělit na tři nabídky  ̶  pro domácnosti, pro firmy, a pro velké společnosti. Pro domácnosti nabízí především elektřinu, přičemž si zákazníci mohou vybrat z několika produktových řad s různými tarify v této kalkulačce (tak, aby každý našel co možná nejvýhodnější nabídku přímo pro něj), plyn, opět v několika produktových řadách s různými výhodami, mobilní služby (v několika různých měsíčních tarifech s různými službami a výhodami), či finanční služby, jako je úvěr nebo půjčka. Pro podnikatele je nabídka trochu jiná, sestává z několika produktových řad elektřiny a plynu, a pak z nabídky technologií, které umožňují úspory energií, přechod na nižší náklady a dávají možnost šetřit peníze i zdroje. Pro velké firmy a korporace pak není vytvořena stálá nabídka, a všechno závisí na dohodě. Funguje zde skupina ČEZ ESCO, kterou tvoří několik firem zabývajících se různými odvětvími energetiky, které pro velké podniky vytvoří dokonalý plán nákupu energie, postarají se o servis a údržbu energetických zařízení, osvětlování, či jejich provoz.

Cenová nabídka a možnost srovnání

Skupina ČEZ nabízí, jak již bylo řečeno, především elektřinu a plyn, a tomu odpovídá také rozložení její nabídky, kde tyto dvě komodity tvoří páteř jejího podnikání. Obojí, jak elektřinu, tak plyn, nabízí v několika produktových řadách, aby splnila požadavky a přání co nejširší vrstvy zákazníků, přičemž je rozděluje na tři skupiny (domácnosti, podnikatele, velké společnosti), ke kterým má odlišný přístup a odlišné nabídky. Kromě těchto dvou energetických komodit nabízí taktéž mobilní tarify nebo finanční služby, a doplňkové služby pro zákazníky. Pokud vás tedy společnost ČEZ v rámci energií zaujala, můžete se podívat na její ceníky, nebo případně využít online srovnávače cen energií, a spočítat si, jestli by pro vás nebyla výhodnější než váš stávající dodavatel.

Kdo je ČEZ, a. s.

Jde o dodavatele energií, ČEZ je jejich největším výrobcem u nás, v minulosti však byl za své monopolní postavení podrobován kritice. Jeho výraznými odpůrci jsou zejména ekologické organizace. Rovněž jde o mateřskou společnost Skupiny ČEZ, kterou tvoří společnosti další, jichž je na dvě desítky.

Centrálu má v České republice v Praze, kde také byla roku 1992 založena, a to konkrétně pod záštitou Fondu národního majetku přeměnou z původního státního podniku České energetické závody. Ale jak uvádí na své oficiální webové prezentaci, působí i v dalších oblastech střední a jihovýchodní Evropy (Polsko, Rumunsko, Maďarsko a další země) a také v Turecku. Majoritním akcionářem je ovšem právě Česká republika, a to se 70 % podílu. Aktuálně zaměstnává společnost dvacet šest tisíc lidí, což z ní činí druhého největšího zaměstnavatele u nás.

V současné době, tzn. květen 2016, je jejím ředitelem Ing. Daniel Beneš, MBA, který je na tomto postu od roku 2011.

ČEZ se pravidelně též stává nejziskovější českou společností a tento statut si stabilně udržuje již od roku 2005. Její fungování podléhá kontrole Energetického regulačního úřadu.

ČEZ

Čím se společnost zabývá

Hlavním předmětem její činnosti je, dovolme si citovat: výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti elektřiny a tepla, obchod a prodej v oblasti zemního plynu a těžba uhlí. Její portfolio tvoří uhelné, plynové, jaderné, vodní a další obnovitelné zdroje. V současnosti se společnost zaobírá hlavně, opět citujme výňatek z oficiálních stránek: rozsáhlou obnovou, modernizací a rozvojem výrobního portfolia a také modernizací a rozvojem distribučních sítí.

Součástí strategie celé Skupiny ČEZ je rovněž podpora vzdělání a studentů prostřednictvím programů stipendijních nebo trainee a také politika bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Dále má vlastní nadaci, založenou roku 2003. Jeden z tisíců projektů, které už za dobu své existence podpořila, je třeba Oranžové hřiště, což znamená výstavbu a rekonstrukci hřišť nejen dětských, ale také workoutových nebo těch zaměřených na seniory.

Mám zájem o využití služeb, jak společnost kontaktovat?

V první řadě je vám dostupná zákaznická linka. Druhou možností je e-mail, respektive kontakt prostřednictvím formuláře uvedeného na webu. Jiný způsob online komunikace je ta v reálném čase za pomoci chatu, pokud tedy narazíte na volného pracovníka, který se vám může věnovat. Dáváte-li přednost osobní schůzce, lze také navštívit jednu z poboček po celé ČR.

Další variantou, jak se se zástupci společnosti spojit, jsou sociální sítě, kde ČEZ také působí. Profil najdete na Facebooku, Twitteru i Instagramu.

Pokud byste potřebovali pomoc a nedovolali se jí standardní cestou, obrátit se můžete též na ombudsmana. Tuto funkci zřídil ČEZ v říjnu roku 2009 v rámci zkvalitňování poskytovaných služeb.

Kdo je ČEZ Distribuce, a.s.

Je jednou z výše zmíněných dceřinných společností ČEZ, a. s. Vznikla v říjnu roku 2010. Předsedou představenstva je aktuálně Ing. Richard Vidlička, MBA a předsedou dozorčí rady společnosti PhDr. Ivo Hlaváč.
ČEZ Distribuce, a.s. je konkrétně majitelem licence na distribuci elektřiny a provozuje distribuční soustavu, jedná se o největšího českého hráče v tomto odvětví. Majetek, jímž disponuje, se odhaduje na hodnotu sto dvacet miliard korun. Konkrétně svou činnost směřuje, jak sama informuje za pomoci svých webových stránek, na území krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a částečně kraje Zlínského a na Vysočině.

Pro vás to tedy znamená, že vám v tomto ohledu bude zajištěna coby zákazníkovi společnosti kompletní péče. A to ať potřebujete elektřinu pro domácnost, podnikáte nebo patříte mezi velké odběratele.

I tato dceřinná společnost se aktivně angažuje v ochraně životního prostředí, kdy se například v rámci vlastního odpadového hospodářství snaží o nakládání s odpady v souladu s platnými předpisy a o prevenci v podobě snahy o předcházení a minimalizaci vzniku odpadů.

Jedním z pilířů jejího fungování je rovněž i Program rovného zacházení k vyloučení diskriminačního chování provozovatele distribuční soustavy.

V roce 2009 navíc poprvé získala osvědčení Bezpečný podnik. To se uděluje každé tři roky a zatím pokaždé se jí ho podařilo obhájit.

Co ČEZ, a.s. nabízí právě domácnostem?

Dovolme si portfolio služeb rozlišit stejným způsobem, jako k němu přistupuje sama společnost, tedy:

 • elektřina

Zde ČEZ rozděluje svoje služby do aktuálně šesti produktových řad. Jsou to: ČEZ ELE S ODMĚNOU, ČEZ GARANT PLUS, eTARIF FIX, eTARIF, COMFORT a BASIC_SP. ČEZ sám na svém webu nabízí kalkulátor, do něhož si vyplníte distribuční sazbu, spotřebu a hodnotu jističe a na základě těchto údajů vám vhodný tarif doporučí. Pokud by vás ovšem zajímalo podrobnější srovnání také s nabídkou konkurence, můžete využít i další internetové kalkulačky, které vám porovnají vícero poskytovatelů.

 • plyn (v nabídce od roku 2010)

Nabídku aktuálně tvoří následující tarify PLYN KLASIK, ČEZ S ODMĚNOU, PRAKTIK, ČEZ SE ZÁRUKOU, eTARIF PLYN PLUS

 • mobil (nově od roku 2013)

Tyto služby se rozdělují dle toho, co konkrétně budete potřebovat. Volání zahrnuje možnosti v podobě tarifů: Za skvělou cenu, Nejoblíbenější, Ještě levnější a To neprovoláte. Dále můžete mít volání a internet dohromady. Potom jsou k dispozici tyto tarify: Za skvělou cenu, Nejoblíbenější,Více internetu, Od každého víc. Pokud byste si nevybrali, má ČEZ k dispozici ještě zvlášť různé balíčky volání, sms a internetu. Ty si můžete zkombinovat podle potřeby.

 • finanční služby

Zahrnují tyto možnosti: ČEZ ÚVĚR NA TECHNOLOGIE, ČEZ KARTA, ČEZ PŮJČKA.

 • služby pro zákazníky

Pod touto položkou najdeme další doplňkové služby, které mohou obnášet pomoc s elektrickými nebo plynovými rozvody při rekonstrukci bytu nebo domu, s výpovědí či převodem smlouvy při změně bydliště nebo se změnou dodavatele plynu či elektřiny, ovšem pozor, výhradně tehdy, pokud se chystáte přejít ke Skupině ČEZ.
Pozn: Pokud zvažujete využití některých služeb od ČEZ, porovnat s konkurencí ji můžete v této kalkulačce po zadání odhadu spotřeby.

A co má pro vás ČEZ Distribuce, a.s?

Pod připojením k distribuční síti se skrývají tyto položky: Připojení/změna odběrného místa, přepis odběrného místa, Sdělení o existenci sítí, Odsouhlasení projektové dokumentace, Přeložka energetického zařízení a Odstoupení od smlouvy v případě ztráty zájmu žadatele o připojení.

Jaká je možnost kontaktu ČEZ Distribuce, a.s?

Budete-li mít dotaz, připomínku nebo problém s poskytovanými službami, možnosti kontaktu jsou v podstatě obdobné jako přímo na ČEZ, to znamená telefon na zákaznickou, případně poruchovou linku, kontakt online pomocí formuláře nebo osobně na jednom z kontaktních míst.

Elektrárny provozované společností

Zmiňme si závěrem k tomuto tématu alespoň tolik, že ČEZ vlastní jmenovitě obě české jaderné elektrárny – Temelín i Dukovany a řadu dalších. Na bezpečnost provozu v této oblasti dohlíží konkrétně Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

Pokud se jen zběžně podíváme na český trh, zjistíme, že na něm působí ohromná řada společností, která nabízí dodání elektřiny  k vám domů. Od doby, kdy se uvolnil v České republice trh v oblasti energetiky, vzniklo dodavatelských společností velké množství v řádech desítek. Některé se uchytily, jiné velice rychle zkrachovaly, některé patří mezi tradiční dodavatele a jsme na jejich značky zvyklí. Pojďme si představit alespoň ty nejvýznamnější z nich.

Bohemia Energy  

Bohemia Energy entity, s. r. o. je společnost působící v Česku od roku 2005. Původně dodávala elektřinu menším podnikům, později se rozšířila i k dodáváni elektrické energie běžným domácnostem. Od roku 2008 má také licenci pro obchod se zemním plynem. Během posledních let, zejména po převzetí Českého energetického centra, se rozrostla, a stala se jednou z největších u nás s více než 300 000 odběrnými místy.

RWE Energie

RWE Energie, a. s. vznikla sloučením Středočeské, Západočeské a Severočeské plynárenské společnosti. Patří do významné skupiny RWE, a kromě plynu zajišťuje také dodávky elektřiny. V česku působí dlouhodobě, a je největším dodavatelem zemního plynu. Pokud jde o elektřinu, zásobuje jí téměř 300 000 odběratelů.

Centropol Energy

Společnost Centropol Energy, a. s. patří mezi tradiční české dodavatele. Na trhu ji můžeme sledovat od roku 2002, tedy více než deset let. Od začátku dodává elektřinu domácnostem i velkým podnikatelům. Před několika lety se zaměřila i na dodávání zemního plynu. Do dnešních dní registruje tato firma více než 270 000 odběratelů elektřiny, a patří tedy mezi největší dodavatele u nás.

ČEZ Prodej

Skupina ČEZ, a. s. působí na českém trhu od roku 2006. Funguje jako distributor na velkém území České republiky, takže její energie přebírá prostřednictvím dodavatelů obrovské množství odběratelů. Součástí ČEZu je však i firma ČEZ Prodej, s. r. o., která zajišťuje dodávání elektřiny i zemního plynu zákazníkům bez využívání dodavale. V dnešní době je takto zásobování asi 67 000 odběratelů z řad domácností i podniků.

X Energie

Předchozí tři firmy patří mezi největší dodavatele u nás. Všechny tři mají více než 270 000 odběratelů. Pak ovšem následuje velký skok  k menším společnostem. Jednou z nich je i společnost X Energie, s. r. o., která patří mezi ty mladší. Byla založena až roku 2012. Specializuje se především na domácnosti a menší podniky, dodává však i větším firmám jak elektřinu, tak i plyn. V současné době dodává asi na 53 000 míst.

E.ON Energie

Asi nejstarším a nejtradičnějším dodavatelem elektrické energie v České republice je společnost E.ON Energie, a. s., patřící do rozsáhlé skupiny E.ON. Ta působí ve více zemích světa, nejen u nás, a celkově má miliony zákazníků. V Česku obchoduje E.ON s plynem a elektřinou. Kromě toho, že je E.ON dodavatelem, který vede elektřinu asi 50 000 odběratelů, je také významným distributorem, a prostřednictvím dalších společností odebírá energie od E.ONu více než 1,2 milionu odběratelů.

Comfort Energy

Společnost Comfort Energy, s. r. o. vznikla v roce 2008, a založili ji stejní lidé, kteří dříve zakládali společnost Bohemia Energy. Dříve tato firma poskytovala energie pouze velkoodběratelům, později však své služby rozšířila na všechny odběratele. Elektřinu k dnešnímu dni dodává více než 40 000 odběratelů.

Right Power Energy

Firma Right Power Energy, s. r. o. se dříve jmenovala Bicorn. Ta byla původně součástí skupiny Right Power, která vznikla roku 2006 s úmyslem vytvořit velkou skupinu energetických dodavatelů. Postupně vůdčí úlohu převzala právě tato společnost. Dnes dodává elektřinu i plyn, věnuje se i poradenství. K dnešku registruje téměř 50 000 odběratelů.

LAMA Energy

LAMA Energy, a. s. je firma působící v Česku od roku 2009. Nejprve se zaměřovala čistě na zemní plyn, teprve později rozšířila svou působnost i na elektřinu, kterou dodává podnikatelům i domácnostem. Není bez zajímavosti, že ke skupině kolem společnosti patří také firma LAMA Gas and Oil, která se zaměřuje na těžbu. V dnešní době registruje společnost dodávky asi na 30 000 míst.

Ostatní

Z dalších společností pak stojí za to jmenovat některé menší, buďto ty, které se věnují elektřině okrajově (jako třeba Pražská plynárenská společnost, jejíž hlavní komoditou je plyn), nebo ty, které jsou poměrně nové, a stále získávají nové zákazníky (EP Energy, Amper Market, Armex Energy, Yello Energy, nebo třeba Elimon, který si drží sice malý počet odběratelů, ale snaží se jim poskytovat co nejlepší servis).

 

Seznam deseti největších společností podle počtu odběratelů:

         Název společnosti                            Počet odběratelů (k roku 2014)

 1. Bohemia Energy entity                                 316 000
 2. RWE Energie                                               291 000
 3. Centropol Energy                                        281 000
 4. ČEZ Prodej                                                  67 000
 5. X Energie                                                    56 000
 6. E.ON Energie                                               51 000
 7. Comfort Energy                                           47 000
 8. Right Power Energy                                      47 000
 9. LAMA Energy                                               30 000
 10. Amper Market                                              23 000
 11. EP Energy Trading                                        23 000

 

Tarify a ceníky

Většinu zákazníků určitě zajímá především to, jaké jsou za dodávky energií ceny, tudíž jaká má firma tarify a balíčky, stejně jako to, na jaké úrovni je zákaznický servis, podpora nebo také korektnost při uzavírání smluv. Pokud se podíváme do tabulky, uvidíme, že zdaleka neobsahuje všechny tarify, společnosti jich mají v nabídce opravdu hodně. Jsou zde vybrány vždy jeden nebo dva, které jsou nejčastější. Tabulka uvádí cenu za 1 MWh, ovšem výsledná cena, kolik byste platili, se může hodně lišit. Záleží do okruku kterého distributora spadáta, na vaší spotřebě, jaké další služby využíváte, takže výsledná měsíční splátky včetně daně se bude lišit. Nicméně cena za 1 megawatthodinu (případně po vydělení tisícem za 1 kilowatthodinu) je poměrně dobrým signálem, jak velký rozdíl v ceně pocítíte. Stejně tak tarif, a výsledná cena, závisí na tom, co všechno hodláte v domácnosti používat. Například využitím přímotopu dojde obecně ke zvýšení poplatků za elektřinu.

Tabulka s vybranými tarify největších dodavatelů a cenami za 1 MWh (v korunách):

Tabulka srovnání cen elektřiny

 

Srovnání

Pokud se podíváme na tabulku, pak si na první pohled všimneme výrazně levných tarifů RWE, a to jak Optimal Standard, tak i Garance 24 Standard. Tyto tarify jsou ovšem na rozdíl od dalších bez DPH, jak uvádí ceník společnosti. Po připočtení DPH pak cena stoupne na úroveň ostatních. Stjně tak si všimneme poměrně drahých ceníků Bohemia Energy entity a X Energie. Na druhou stranu poměrně nízko se drží ceny u distributorů/dodavatelů – ČEZu a E.ONu, které z průměru nijak nevybočují, respektive jsou docela nízké. Většinou se pohybují od dvanácti do patnáct set.

Výběr dodavatele

Jakmile budete vybírat dodavatele elektřiny, pak je třeba ceníky pořádně projít, a podívat se na všechny tarify (kterých je nabízeno velké množství, od tři, čtyř až po deset, dvanáct u jednotlivých firem, což je velké množství. Každý z tarifů pak zvýhodňuje jinou skupinu zákazníků. Je zkrátka potřeba nebýt líní a pohodlní a prostudovat si do hloubky údaje o dodavatelských firmách, a případně využít služby online kalkulaček, srovnávačů nebo odborných poradců a pozjišťovat si, co že pro vás bude nejvýhodnější. Nikomu se určitě nechce platit přehnané částky za elektřinu.

Bohemia Energy působí na českém trhu již od roku 2005. Již v roce 2006 začala nabízet elektřinu do domácností a v roce 2008 také plyn. V současné době je největším alternativním dodavatelem elektřiny a plynu v České republice, co se domácností a malých až středních firem týká. Společnost Bohemia Energy spolu s Comfort Energy a Slovakia Energy tvoří ucelenou skupinu Bohemia Energy.

V roce 2011 byla společnost Bohemia Energy uvedena mezi čtyřmi nejúspěšnějšími firmami v rámci hodnocení reklamy. O čtyři roky později získala ocenění IT projekt roku za uzavírání smluv online a v roce 2015 získala Bohemia Energy IT ocenení IEA, neboli Internet Effectiveness Awards v kategorii Průmysl a energetika, za projekt online uzavírání smluv prostřednictvím tabletů. To je velký úspěch!

Bohemia Energy

Smlouva – předčasné odstoupení od smlouvy

Ať už je to z jakékoliv důvodu, a musíte od Bohemia Energy odstoupit, poradíme Vám, jak na to.

Nejčastějším ukončením smlouvy bývá z důvodu stěhování, tzv. předčasné ukončení smlouvy z důvodu stěhování. Nabízí se celkem tři standardní možnosti, jak se vyhnout případné smluvní pokutě.

V první řadě doporučuji pokračovat v odběru na novém odběrném místě. V tomto případě budete muset sepsat novou smlouvu.

Za druhé můžete stávající odběrné místo přepsat na nového majitele nebo nájemce.

V neposlední řadě můžete doložit čestné prohlášení s odůvodněním, proč už nebudete dále využívat služeb Bohemia Energy, z jakého důvody tedy nelze sepsat smlouvu a v případě proč si nový zájemce nepřeje přejí k této společnosti. Nejjednodušší je, obrátit se na zákaznickou linku odběrného místa, kde vám přesně poradí a připraví potřebné formuláře.

Samoodečet

Při ukončení smlouvy nezapomeňte na podstatnou věc a to na samoodečet k rozhodnému období. Proč? Provozovatel totiž nemá žádnou povinnost provádět odečet spotřeby. Může tak konečný stav odhadnout a to se Vám může v závěru i prodražit.

Poté nezapomeňte nahlásit novou kontaktní adresu, na které vás mohou s Bohemia Energy kontaktovat a doručovat i nadále písemnosti mez které patří např. konečné vyúčtování, přeplatek složenkou apod.

Odečet je možné nahlásit k libovolnému termínu. Většinou se hlásí k aktivaci smlouvy, nejdéle čtvrtý pracovní den od data aktivace odběrného místa. Dále z důvodu ukončení nebo přepisu smlouvy, změny ceny elektřiny, periodického odečnu, mimořádného vyúčtování nebo z důvodu jiné příčiny. Odečet je možné nahlásit nejpozději do dvacátého osmého kalendářního dne ode dne změny.

Maximálně můžete nahlásit deset samoodečtů za rok a pouze jeden odečet k poslednímu dni kalendářního roku.

Přeplatek

V případě konečného vyúčtování a vzniklém přeplatku je nutné uvést číslo běžného účtu, kam vám bude částka co nejdříve zaslána. V případě, že jste v minulosti z požadovaného účtu realizovali alespoň jednu platbu Bohemia Energy, můžete toto číslo pouze sdělit prostřednictvím emailu nebo telefonicky zákaznické lince. Ovšem pokud jste z daného účtu nikdy žádnou platbu do Bohemia Energy nezasílali, jste povinni číslo běžného účtu zaslat písemně.

Smlouva – předčasné ukončení – úmrtí

Pokud potřebujete ukončit smlouvu kvůli úmrtí zákazníka, existují dvě možnosti, jak na to. V první řadě můžete smlouvu převést na sebe a pokračovat v odběru od společnosti. V takovém případě je nutné o tomto faktu informovat zákaznickou linku, kde vám zašlou potřebné formuláře. Budete také muset doložit úmrtní list zákazníka.

Pokud si nebudete přát pokračovat v odběru vaší osobou, v tomto případě je nutné zaslat písemnou žádost o ukončení smlouvy z důvodu úmrtí. Nezapomeňte uvést nutné identifikační údaje – číslo zákazníka nebo číslo smlouvy. I v tomto případě budete muset doložit úmrtní list.

Stejně tak jako u ukončení smlouvy z důvodu stěhování, tak i v tomto případě doporučujeme udělat samoodečet.

Přeplatek – ukončení smlouvy úmrtím

Co když má zemřelý zákazník nějaké přeplatky? Přeplatek do výše 5.000 Kč není nutné projednávat v dědickém řízení. Pouze je nutné doložit kopii dědického řízení a čestné prohlášení, jak s přeplatkem naložit. Do čestného prohlášení musíte uvést jméno zůstavitele – původního majitele odběrného místa, specifikaci dědiců, specifikaci přeplatků, souhlas všech dědiců na vyplacení přeplatků, označení dědice, kterému se bude vracet částka na běžný účet a samozřejmě vše stvrdit podpisem dědiců.

V případě že vznikne přeplatek nad 5.000 Kč, musí být tato dávka uvedena explicitně v dědickém usnesení a zaslat na Bohemia Energy písemný požadavek na vrácení přeplatku s doložením kopie dědického usnesení.

Chci odstoupit od smlouvy, víme jak na to

Je-li smlouva uzavřena na dobu neurčitou, lze ji samozřejmě vypovědět. Samozřejmě je nutné výpověď podat písemně, s výpovědní dobou 3 měsíce. Tato doba začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena druhému účastníkovi.

V případě, že byla smlouva uzavřena na dobu určitou a zákazník nestihne do 3  měsíců před uplynutím doby od smlouvy odstoupit, smlouva se automaticky prodlouží o tu samou dobu, na kterou byla předtím sjednána.

Jestliže budete smlouvu ukončovat před uplynutím sjednané doby jeho trvání, může být zákazníkovi účtován smluvní poplatek za předčasné ukončení smlouvy. Tento poplatek se liší u každého odběrného místa (domácnost, podnikatel).

Smlouva

Smlouva může být ukončena kdykoli a to písemnou dohodou mezi zákazníkem a Bohemia Energy. Je nutné uvést důvod ukončení a požadovaný den trvalého ukončení odběru (cca 30 dnů před tímto dnem). Každá žádost o ukončení bývá individuálně posuzována.

Jako zákazník můžete smlouvu ukončit i bez nároku na úhradu smluvního poplatku a to a) na základě porušení povinnosti dodavatele a b) na základě pravomocného rozhodnutí příslušeného insolventního soudu o prohlášení úpadku dodavatele (zákon č. 182/2006 Sb.), c) z důvodu zániku odběrného místa z důvodu stojícího mimo vůli zákazníka, d) z důvodu prokazatelně a věrohodně doloženého ukončení odběru komodity v odběrném místě z důvodu změny sídla, bydliště apod. Dále z důvodu ukončení podnikání.

Automatické ukončení smlouvy

Smlouva končí automaticky bez nároku dodavatele na úhradu smluvního poplatku – uplynutím doby na kterou je smlouva uzavřena, v případě zániku dodavatele a v neposlední řadě jak již bylo zmíněno úmrtím zákazníka.

Slovo závěrem

Stojíte-li v situaci, že musíte a nebo chcete zrušit odběr od Bohemia Energy a to z jakékoliv důvodu, existují online srovnávače, které vám poradí, co dál. Umí nejen porovnat ceny dodavatelů na trhu,ale dokonce zajistí i bezplatný přechod.

Tyto kalkulačky cen energií dokáží propočítat, zda by se vám nevyplatilo změnit dodavatele elektřiny nebo plynu. Na většině webových stránkách nemusíte vyplňovat žádné osobní údaje – pouze pokud chcete získat přístup k neveřejným nabídkám, můžete zadat své telefonní číslo. Nabídky jsou srovnávány na základě vaší aktuální spotřeby napříč ceníky všech dodavatelů energií. Vypočítávání probíhá zcela nezávisle, s cílem najít tu nejlepší nabídku na českém trhu. Díky těmto kalkulačkám a srovnávačům můžete získat bezkonkurenčně toho nejvýhodnějšího dodavatele pro vaši lokalitu, domácnost a spotřebu. Samozřejmě nejste zavázáni k tomu, abyste museli jakoukoliv změnu provádět.

Doporučuji se obrátit na zákaznické centrum Bohemia Energy, které sídlí Na Poříčí 24 – 26 v Praze 1. Provozní doba je od pondělka do pátku od 8:00 – 17:00 hod a v pátek pak od 8:00 – 13:30 hod.

Češi jsou národ spořivý. Aby taky ne, když si musíme vystačit s platy, které rozhodně nejsou německé, a navíc se na nás každý jen snaží vydělat. Nejeden našinec už měl občas pocit, že jeho banka a oblíbený supermarket uzavřeli exkluzivní smlouvu s exekutorem, aby jej dočista oškubali.

V této situaci, kdy se proti němu zdánlivě spikl celý svět, obrací se Čech na vlastní vynalézavost. Té má naštěstí vždy dostatek, stejně jako příležitostí, jak ji uplatnit. Stává se lovcem slev a výhodných nabídek. Jsou-li časově omezené, je připraven o ně bojovat s ostatními i za cenu vlastního života. A raději bude hladovět, než aby si koupil jídlo za plnou cenu.

Slevové portály jsou ve své podstatě jen dalším vývojovým stádiem těchto predátorských tendencí. Ulehčují práci těm, kdo chtějí ušetřit. Zároveň i přitahují lidi do obchodů, které slevy nabízí, takže svým způsobem pracují “pro obě strany”. To jim ale jsme ochotni odpustit, pokud nám skutečně alespoň pár korun ušetří.

Některé weby jdou ale ještě dál. Místo prohledávání slevových katalogů či hromadného nabízení služeb se soustředí spíše na komplexní řešení, které vám může ušetřit peníze v dlouhodobém hledisku, aniž byste se museli na stránku vracet. Mezi takovéto případy patří například portály Skrblík.cz či Ušetřeno.cz. Právě druhému jmenovanému se hodlám věnovat.

Ušetřeno.cz bylo založeno jako mnohé podobné portály v době krize kolem roku 2010. Z původně maličké firmy se 16 zaměstnanci je nyní společnost, která může nabídnout širokou paletu služeb, a přitom neztrácí dech a stále rozšiřuje svou nabídku. Ještě je třeba zmínit jedno klišé, které ale platí: na vzhledu záleží. Úvodní strana je to, co si představuji pod pojmem “přehlednost”. Velké barevné dlaždice označující kategorie nabídek, krátký poutavý-a působivý-přehled předností a úspěchů firmy, infolinka, kontaktní email, Facebook…ve zkratce vše, co potřebujete, když jste tu poprvé.

Na dlaždicích si ale všimnete i prvního překvapení. Chybí mezi nimi totiž nějaká ta záložka “nakupování”, tedy svým způsobem základní služba, kterou od portálů typu Slevomat čekáte. Místo toho se Ušetřeno zaměřuje spíše na porovnávání nabídek bankovních společností, poskytovatelů internetového připojení či dodavatelů elektřiny. Tvrdí přitom, že vám dokáže zajistit exkluzivní, mnohem výhodnější smlouvy s dodavateli, než jaké byste si zařídili sami. Aniž bych měl možnost si to ověřit, zkoumám raději běžnější možnosti ušetření nějaké té stokoruny.,

První se skrývá pod záložkou Energie. Opět, při rozkliknutí se dočkám příjemného rozdělení na dva rámečky “Elektřina” a “Plyn” a pod tím nějaký ten lákavý text, popřípadě odkazy na články k tématu přímo na stránkách Ušetřeno. Jelikož jde jen o běžné komerční články, nezaujat rozklikávám plynovou kalkulačku. Údaje, které po mně požaduje, jsou vcelku standardní, patří k nim třeba druh bydlení, přesná spotřeba-pokud ji neznáte, nevadí, formulář ji nevyžaduje-či místo odběru a dodavatel. Tam, kde bych očekával kouzelné tlačítko s nápisem “takhle ušetříte tolik a tolik” ale přichází žádost o kontaktní údaje-telefon a email.

Ušetřeno.cz

Na pravé straně je přítomno vysvětlení, v němž se píše, že ceny plynu jsou velmi specifická záležitost a že nejde jenom tak vypočítat a doporučit. Namísto toho mi prý po telefonu poradí, jak si sjednat co nejvýhodnější smlouvu a s kým, a zároveň mě budou emailem zásobit novinkami v oblasti slev na plyn. Tento spam bych nejraději s díky odmítl, ale jsem zvědavý. Vracím se proto o stránku zpět a dávám “Více informací”, kde na mě čeká nabídka na bonus 600 kč při telefonickém sjednání smlouvy. Ten mě příliš nezajímá, spíš si chci vyzkoušet pružnost vychvalovaného zákaznického servisu, proto zadávám své číslo. Přichází šok-do půl hodiny mám hovor z portálu.

Slibovaný zákaznický servis tedy zjevně funguje. Cožpak o to, ale namísto slibů o tom, kolik mi ušetří, bych rád získal alespoň nějaký přehled předem, než na linku zavolám. Nevadí, vrhám se na zkoumání dalších položek. Pod energií už to neklapne, neboť elektřina je koncipována stejně jako plyn-nejdřív nám dejte adresu a telefon, my vám pak zavoláme a poradíme. Přecházím tedy na pojištění. Zde se dočkávám první reklamy za můj pobyt na této stránce-na postranních bannerech běží cosi o počítání ceny povinného ručení. Naneštěstí pro pojišťovnu, která reklamu zadala, přesně to umí i kalkulačka přede mnou.

Tentokrát je údajů podstatně víc, a i tentokrát je po mně vyžadován platný telefon a email. Poté, co tyto údaje vyplňuji, se konečně dostávám na výpis s oceněním jednotlivých nabídek. Zaujalo mě, že první tři nabídky jsou od též společnosti, ale nerýpu se v tom, údajně splňují nejlépe mé virtuální požadavky. Nad nabídkami se pak nachází oznámení, že budu do hodiny kontaktován. Tady mi nezbývá, než serveru věřit, neboť mnou zadané číslo nebylo tak docela mé, nicméně posouvám se na cestovní pojištění. Konečně jsem se dočkal kalkulačky, která by nechtěla mé telefonní číslo a je schopná mi okamžitě nabídnout pojištění vyhovující mým podmínkám.

Opět se setkávám s tím, že dvě nabídky téže firmy jsou seřazeny hned nahoře. Tentokrát už Ušetřeno přiznává, proč. Nad seřazenými nabídkami jsou na výběr způsoby řazení, a namísto vcelku logického řazení dle ceny je zaškrtnuto jakési “doporučené”. Tím se alespoň zčásti vysvětluje, jak portál, který nabízí své služby zdarma, může uživit sto třicet zaměstnanců. Jsem ale ochoten mu tento poklesek odpustit, pokud mi nebude vnucovat za každou cenu svého živitele. Přecházím od pojištění do sekce Půjčky.

Zde se poprvé setkávám s volbou, zda chci konzultovat výběr telefonicky a tedy dávat portálu své kontaktní údaje, či se spokojím pouze s počítačovým zhodnocením mé situace. Volím tuto jednodušší možnost, kritérii hodnocení jsou výše úroku, celková zaplacená částka a měsíční splátka, stránka pak nabízí odkazy na jednotlivé bankovní domy, pokud mě jejich nabídka zaujala.

S půjčkami je spojena ještě jedna služba nabízená na portálu, a sice konsolidace. Na té ve výsledku vydělá daná banka, které zaplatíte více, než kolik byste platili u původních poskytovatelů úvěru. To vás ale nemusí trápit, neboť vám se sníží měsíční splátky, v některých případech až na polovinu. I zde máte volbu, zda chcete po telefonu konzultovat s pracovníkem Ušetřeno. Rovněž i zde jsou banky seřazeny “doporučeně”, což doporučuji změnit.

Finančnictví je jak vidno hlavní doménou portálu. Další v pořadí jsou totiž hypotéky. A další kalkulačka, a další tahání údajů s dovysvětlením, že poté vám mohou pracovníci portálu lépe vyhovět. No co, během poslední hodiny mi znovu volala jejich zákaznická linka a když jsem to nezvedal, dostal jsem zprávu, abych je kontaktoval. Tedy žádné prozvánění kolem dokola, nýbrž první call centrum, co se naučilo používat SMS zprávy. Sláva pokroku.

Jelikož v zásadě už nenarážím na nic, co by mě překvapilo, zakončil bych recenzi výčtem služeb, které jsem explicitně nezmínil. Sem patří srovnání kreditních karet, běžných i spořících účtů, stavebního spoření, přehled mobilních tarifů a také nabídky mobilního internetu, k nimž prý brzy přibude srovnání cen pevného připojení.

Sečteno podtrženo patří portál Ušetřeno.cz k tomu lepšímu, co lze na českém trhu najít. Na rozdíl od Slevomatu není design stránek tak bulvární, působí na první pohled seriózně a tím si od počátku budují dojem, kterému poté jsou schopní dostát. Moje hodnocení je 8/10.

Tarifomat je stručně řečeno služba, která nabízí on-line porovnávání nabídek. Pokud se rozhodnete využít jeho služeb, měli byste mít možnost sjednat si v dané oblasti nejlevnější a nejvýhodnější dostupnou nabídku na trhu. Zaměřuje se na mobilní tarify, energie, internet, povinné ručení, mobily a tablety a také slevy z různých oblastí, které jsou nabízeny napříč slevovými portály.

Shrneme-li jeho funkce, jedná se o srovnání nabídek všech poskytovatelů dané služby. V případě, že si z uvedených nabídek vyberete, zároveň také zařídí jejich zprostředkování a vyřízení administrativy s tím spojené. Nemusíte jezdit na žádné pobočky, lidé z Tarifomatu přijedou s podpisem smlouvy až k Vám. Po dobu trvání Vámi vybrané služby máte k dispozici také bezplatné právní poradenství.

Zaměřme se tedy na konkrétní poskytované služby trochu blíže, dle oblastí na které se Tarifomat zaměřuje. Pokud scháníte levnější mobilní tarif, máte k dispozici tzv. kalkulačku mobilních tarifů. Ta se skládá ze dvou částí. První je praktická část a údaje, které po Vás žádá jsou následující: kolik minut měsíčně provoláte, kolik sms měsíčně napíšete, jaký přenos dat v mobilu preferujete, zda máte zájem o garanci Tarifomatu (právní servis, finanční záruky) a kontaktní telefon. Po odeslání těchto údajů se zobrazí vygenerovaný přehled nabídek. Na výběr je z nabídek mnoha operátorů. Od O2, T-Mobilu, vodafonu, Omnitelu.cz, PREmobilu, Mobil.cz, až po ty méně známé a někdy i možná neznámé. V jednotlivých nabídkách je podrobně vypsáno, jaké služby tarif nabízí, kolik stojí volání a sms, zda operátor nabízí také volné minuty a sms, počet dat v balíčku a jaká je celková cena. Pokud si chcete nechat vypracovat nabídku přes expertní kalkulačku budete zadávat: Vašeho aktuálního operátora, kolik za telefon měsíčně utratíte, kolik provoláte minut do Vaší sítě, do cizí sítě a případně na pevnou linku. Dále uvádíte počet sms zaslaných do Vaší a cizí sítě, to zda jste senior, student nebo máte průkaz ZTP a opět, zda chcete využít garanci Tarifomatu a Váš telefon. Postup je stejný, opět se zobrazí nabídky od různých operátorů. A je na Vás zda si z nich vyberete. U nabídek je také vždy v poznámce uvedeno, např. i to, zda je možné převést Vaše telefonní číslo zdarma, nebo za poplatek, případně další informace navíc.

Pod kalkulačkou je veřejná diskuze. Z té se těžko cokoli usuzuje, protože se zde objevují jak kladné, tak záporné zkušenosti. Ale i na ně Tarifomat reaguje, takže máte šanci se s ním v případě nejasností domluvit. Jak sami potvrzují, získaná telefonní čísla nepředávají třetím stranám, což je v dnešní době určitě výhoda. Dle informace na stránkách je Tarifomat největším distributorem mobilních tarifů v České republice, a právě proto má možnost nabídnout nejvýhodnější produkty. Navíc je zde nabízená garance dorovnání ceny v případě, že naleznete lepší nabídku, než tu, která Vám zde byla poskytnuta.

Další nabízenou oblastí k porovnání jsou energie. Zde si do kalkulačky můžete zadat buď výpočet pro nejvýhodnější nabídky na dodavatele plynu, nebo také elektřiny. Údaje, které jsou potřeba pro porovnání nabídek na poskytovatele plynu jsou: kraj, roční spotřeba – pokud ji znáte, zda bydlíte v domě nebo bytě, k čemu energii využíváte, např. pouze k vaření nebo i ohřevu vody a vytápění, zda chcete porovnat také neveřejné nabídky (ty s Vámi probere přímo operátor, který Vám zavolá) a kontakt. Nabídky jsou také od mnoha společností, objevuje se např. MND, Blue Dream, RWE, E-tarif, Eon, ale mnoho dalších, opět méně zámých. U jednotlivých nabídek je uvedena cena za rok, zda jde o smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou, zda je cena garantována a kolik ušetříte oproti Vašemu stávajícímu tarifu. Porovnání poskytovatelů elektřiny je hodně podobné, zadávátete kraj, roční spotřebu – pokud ji znáte, počet osob v domácnosti, zda využíváte elektřinu k vytápění, způsob vytápění, zájem o neveřejné nabídky a kontakt. Poté se generují nabídky k porovnání. Zde už bohužel veřejná diskuze chybí.

Následuje kalkulátor na poskytování internetu. Zde si volíte jaké připojení potřebujete. Pokud pouze pro doma, uvádíte požadovaný objem dat, možnost neveřejných nabídek a kontakt. Pro přenosné připojení, tedy do notebooku a tabletu navíc uvedete také Vašeho stávajícího operátora, pokud ho již máte. Výsledkem jsou nabídky od operátorů T-Mobile, O2, vodafone a UPC. Zde už jiné společnosti vygenerovány nebyly. Pakliže se rozhodnete přestoupit k jinému poskytovateli internetových služeb, je Vám nabídnuta možnost pomoci s vyřízením celého administrativního procesu s tím spojeného a navíc je garantován jeden měsíc připojení zdarma.

Další sekce se zaměřuje na produkt povinného ručení. Také zde Tarifomat nabízí levnější nabídky a uvádí rozdíl až o 70 %. Tady už je potřeba zadat údajů podstatně více. Nejprve jsou požadovány základní povinné údaje – typ vozidla (osobní, nákladní…), způsob jeho užití a jeho značka. Následují údaje nepovinné např. SPZ, rok výroby a orientační cena. Navazuje oddíl s údaji o vlastníkovi vozu. Zda se jedná o FO nebo PO, celé jméno, věk, PSČ a město, kontaktní email a telefon. Dále máte možnost vybrat, zda je vlastník držitelem průkazu ZTP, zda je shodný s pojistníkem a držitelem vozidla. V posledním oddílu kalkulátoru se zadává počet bezeškodných bonusových měsíců, které můžete doložit potvrzením od předchozího pojistitele. Pokud tyto neznáte, kontaktuje Vás pracovník Tarifomatu a ověří je s Vámi. Předpokládám, že dle Vašeho r.č. přímo dle databáze České kanceláře pojistitelů. Posledním požadovaným údajem je informace o Vašem škodním průběhu, tedy zda jste od 1.1.2000 zavinili nějakou dopravní nehodu. Zde se mi po zadání kompletních údajů neobjevil seznam nabídek. Ukázala se hláška, že poptávku již zpracoval makléř a není možné ji editovat. Předpokládám tedy, že je klient následně přímo kontaktován e-mailem nebo telefonicky s konkrétními nabídkami. A to i přesto, že na úvodní straně byla uvedena informace, že po vyplnění požadovaných parametrů ihned uvidíte, kolik můžete ušetřit.

Následuje služba pro porovnávání cen mobilů a tabletů. Zde je jednoduché zadání. Stačí uvést zda máte zájem o mobil, nebo tablet. Rozmezí Vámi požadované kupní ceny zboží, případně preferované značky. Vybrat také můžete řazení vyhledaných produktů, možnost je dle názvu, ceny, oblíbenosti produktu, nebo jeho hodnocení.

tarifomat

Posledním oddílem jsou slevy všeho druhu. V podstatě se jedná o možnost výběru slev z většiny slevových portálů (na výběr z 28 portálů, má se jednat o top slevové servery) na jednom místě. Volíte čeho se má sleva týkat (pobyt, jídlo, zábava, dárky, erotika, služby, móda atd.), případně konkrétní město a slevový portál. Výsledky se dají zobrazovat dle ceny, nebo hodnocení. Pokud si následně cokoli chcete objednat, jste přesměrování na konkrétní stránky, kde si zboží nebo službu koupíte. Tarifomat garantuje, že v případě Vaší nespokojenosti se zakoupeným zbožím nebo službou garantují 100 % návratnost peněz.

Nabídky jsou poskytovány také pro firemní klientelu. Pokud jste třeba vlastníkem bytového domu a chcete ušetřit za energie, nebo chcete jako zaměstnavatel ušetřit náklady za služební telefony svých zaměstnanců, máte možnost požádat o individuální zpracování nabídek.

Obecně je tedy možné říci, že Vám Tarifomat v daných odvětvích může poskytnout informace a přehled o tom, jak výhodné ceny se aktuálně dají na trhu získat. A pokud jste svolní poskytnout Vaše údaje a souhlas, kontaktuje Vás s možností nabídek, které nejsou běžně veřejně dostupné. Na stránkách nechybí ani kontaktní formulář pro případ, že řešíte jakýkoli problém v souvislosti s poskytovanými a garantovanými službami. Pokud na stránkách objevíte jakoukoli chybu, může se jednat i o chybu v textu, technickou chybu atd. je nabízena odměna 1000 Kč, když na ni upozorníte. Což mi přijde jako sympatická možnost. Může se vyplatit Vám i Tarifomatu. Co se týká počtu zákazníků, kteří služeb Tarifomatu využili, je jich aktuálně dle informací uvedených na webových stránkách více než 200 tisíc. Nabízí se tedy otázka, proč minimálně bezplatné kalkulace alespoň pro přehled v dané oblasti nevyužít. Službu můžete vyzkoušet na adrese Tarifomat.cz.

Zelená úsporám představuje dotační program určený pro ty, kteří plánují snížit energetickou náročnost svých rodinných domů nebo bytů. Určena je rovněž pro uživatele starých neekologických kotlů. Program Zelená úsporám již probíhá několik let. Za tu dobu prošel mnoha změnami.

Rodinné domy

Tento dotační program se v případě rodinných domů zaměřuje na snižování energetické náročnosti již postavených staveb, na výstavbu nízkoenergetických obydlí a efektivní využití zdrojů energie. Celková výše podpory může dosáhnout až částky 25 000 Kč. Žádosti o dotace podávají vlastníci nebo stavebníci rodinných domů. Je zde jedno jedná – li se o fyzické nebo právnické osoby. K podání žádosti slouží speciální formulář, který se nachazí na internetových stránkách programu www.novazelenausporam.cz. Toto lze provést před začátkem úprav, během nich nebo až po dokončení opatření, na které se dotace vztahují. Podmínkou je, že stavba musí složit pouze jako obytný rodinný dům a to také deset let od obdržení dotace. Vynaložené výdaje jsou uznávány pouze v případech, kdy jde skutečně o finanční prostředky použité k přípravě a realizaci podporovaných opatření. Rozhodnutí uznání dotace závisí také, kdy k stavbě či stavebním úpravám došlo.

Nesmí tomu být dříve jak dva roky před evidencí žádosti v systému. Uznávané jsou pouze požadavky od 1. ledna 2014. Zájemce o příspěvek musí doložit kromě veškerých výdajů spojených s opatřeními, na něž se vztahuje dotační program Zelená úsporám, také technické vlastnosti použitých zařízení a výrobků. Výše dotace je omezena také na 50 % doložených nákladů. Její vyplácení nastává až po vydání Registrace rozhodnutí či Registrace a stanovení výdajů. Pokud jsou žádosti o přispěvek oprávněné a správné vyplněné, lze očekávat vyplacení hotovosti v termínu devíti týdnů. Nejčastějšími stavebními úpravami, které využívají program Zelená úsporám, se týkají obvodových stěn a podlah nad exteriérem, střech, výplní otvorů, stropů a jiných konstrukcí.

Bytové domy

Program Zelená úsporám se vztahuje rovněž na bytové domy. Finanční příspěvek je v tomto případě vyplácen na zpracování odborného posudku a na zajištění technického dozoru. Celková výše dotace může dosáhnou maximálně 40 000 Kč. Ta však nesmí přesáhnout 10 % alokované částky podpory v podoblastech A.0, A.1 nebo A.2. Jednou z oblastí programu Zelená úsporám určených pro bytové domy je snižování jejich energetické náročnosti. Tam lze zařadit zateplení obálky budov. To lze provést výměnou oken a dveří, izolací obvodových stěn, střech, stropů a podlah. Rekonstrukci můžeme vhodně kombinovat s výměnou málo ekologických zdrojů tepla za více efektivní, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Dotace se vztahují rovněž na instalace technologií pracující s obnovitelnými zdroji a zpětně získávají teplo z odpadního vzduchu.

Další oblastí pro získání dotací v případě bytových domů je efektivní využití výroby energie. Zde se příspěvek vztahuje na výměnu hlavního zdroje na tuhá fosilní paliva, který nedosahuje parametrů třetí emisní třídy za některý z ekologicky šetrnějších typů. Dále je schváleno jeho použití na změnu elektrického vytápění na systémy s tepelným čerpadlem. Dotace lze žádat také v případě výmény plynového vytápění za plynová tepelná čerpadla nebo jednotku kombinované výroby elektrické energie a tepla, která využívá zemní plyn. Finanční příspěvek programu Zelená úsporám je určen i pro osoby, které se rozhodnou pro instalaci solárních nebo fotovoltaických panelů či systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu. Dotace se však vztahují pouze na obyvatele Prahy. Žádat o ně mohou fyzické podnikající či nepodnikající osoby, společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, města, obce a další právnické subjekty. Žádosti se podávají před samotným zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace.

Nová zelená úsporám

Kotlíkové dotace

Třetím okruhem příspěvků z programu Zelená úsporám jsou kotlíkové dotace. Ty mohou dosáhnout až 127 500 Kč. Liší se podle typu. Pro kotel výhradně na uhlí je dotace stanovena na 70 %. U plynových a kombinovaných typů (uhlí + biomasa) to je 75 %. V případě kotlů na biomasu a tepelná čerpadlo je dána 80 %. V oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší je možno získat navíc ještě dalších 5 %. Zamyslet nad využitím kotlíkové dotace by se měli především uživatelé starších neekologických kotlů 1. a 2. emisní třídy. Jejich provoz totiž bude od roku 2022 zcela zakázán. Již od roku 2014 smí být uvádény na český trh pouze zařízení 3. a vyšší třídy. Výše obdržených finančních prostředků určuje také typ kotle, jaký si hodláme pořídit. Nejmenší je na uhelný a naopak s největší můžeme počítat, pokud se rozhodneme jako zdroj tepla využívat biomasu. Umístění kotle také ovlivňuje výši dotace. Kotlíkové dotace jsou na rozdíl od předchozích dvou okruhů využití programu Zelená úsporám určeny pouze pro fyzické osoby. Nemohou tudíž o ně žádat právnické subjekty. Výměny kotlů proto mohou být prováděny jenom v rodinných domech.

Pokud stavba nesplňuje podmínky kategorie C, je nutné provést mikroenergetická opatření. Na jejich provedení se rovněž vztahuje dotace a to do výše maximálně 20 000 Kč, pokud jsou součástí celkové částky 150 000 Kč. Možná je také kombinace s komplexnějším zateplením. Mezi mikroenergetická opatření se počítá zateplení střechy a půdních prostor, sklepu či podlahy a dílčí izolace dalších konstrukcí. Dále zde patří opravy fasády např. prasklin, oddělení vytápěného a venkovního prostoru, výměna oken, vstupních a balkónových dveří, instalace těsnění a prahů nebo výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla. Kotlíkové dotace jsou určeny především na nákup nového zdroje, jeho instalaci, vybudování nebo rekonstrukci nové otopné soustavy včetně regulace, měření a úpravy spalinových cest, opatření na snížení energetické náročnosti stavby, služby energetického specialisty a projektovou dokumentaci. Tuto část programu lze použít také na výměnu zdroje tepla na pevné palivo za tepelné čerpadlo, kotel na pevná paliva nebo plynový kondenzační kotel. Prostředky z dotací jsou určeny i k instalaci solárně – termických soustav pro vytápění či přípravu TV a rovněž zařízení eliminujícími znečišťující látky. Dotace z programu Zelená úsporám se však nevztahují na výměnu kotle spalujicího výlučně biomasu za typ používající k ohřevu uhlí, podobně jako náhrady typu s automatickým přikládáním paliva. Program se rovněž nevztahuje na rodinné domy, kde již v minulosti bylo z podobných fondů čerpáno. Pokud se na vás dotační podmínky nevztahují, můžete zkusit využít alespoň tuto kalkulačku a vyhledat nižší ceny u dodavatelů energií.

Slovo závěrem

Pokud vlastníme starý neekologický kotel, tak jeho výměnou nejen ulevíme životnímu prostředí, ale zároveň můžeme ušetřit. Program Zelená úsporám byl několikrát pozměněn a na nějakou dobu dokone pozastaven. Nyní se opět vrací ve velice výhodné podobě. Obzvláště kotlíkové dotace jsou zajímavé. Svědčí o tom spousta zájemců o ně. Zájemci by si měli pospíšit, pokud o ně mají zájem. Množství finančních prostředků určených pro kotlíkové dotace je totiž omezen. Pokud se již rozhodneme využít těchto zajímavých dotací, můžeme se obrátit na některé z kontaktních míst, kde obdržíme zdarma veškeré konzultace. Dotazy lze zadat také prostřednictvím formuláře na webových stránkách programu či telefonicky na informační lince.

Cílem tohoto článku je ozřejmit, jak se počítá spotřeba elektřiny a k čemu je dobré vědět, kolik jsme spotřebovali, anebo spotřebujeme elektrické energie. Pro lepší pochopení celé problematiky je vhodné uvést několik definic veličin a pojmů, které zde budou použity.

První z definic se bude týkat toho, co to vlastně je elektrická energie, jejíž spotřebu chceme počítat.

Elektrická energie je schopnost elektromagnetického pole konat elektrickou práci. Ano, je to schopnost elektromagnetického pole, elektrické napětí nebo elektrický proud jsou jen vnějším projevem tohoto pole.

Elektrická zařízení můžeme rozdělit na zdroje elektrické energie (střídavé nebo stejnosměrné) a spotřebiče elektrické energie. Způsobů, jak vyrobit a uchovat elektrickou energii je mnoho (např. různé typy elektráren, elektrocentrály, akumulátory, baterie). U zdrojů elektrické energie se vždy bavíme o jejich výkonu. U spotřebičů elektrické energie je důležitým parametrem jejich příkon, který bývá uveden na výrobním štítku daného zařízení, nebo v příručce uživatele. Základní definice tedy jsou:

Elektrický výkon je elektrická práce vykonaná za jednotku času.

Elektrickou energii je potřeba od zdroje ke spotřebiči nějak dopravit. Bohužel beze ztrát to v našem prostředí a s prozatímní úrovní znalostí v této oblasti neumíme, protože každý vodič klade průchodu elektrického proudu odpor, následkem je úbytek elektrické energie její přeměnou na teplo. Tento úbytek se nazývá v elektrotechnice elektrické ztráty.

Elektrický příkon je elektrická energie včetně ztrát dodávaná do obvodu za jednotku času.Jinak řečeno je to tedy energie, kterou je potřeba dodat do spotřebiče ze zdroje plus ztráty na vedení.

K výpočtu spotřeby elektrické energie je třeba znát jen několik základních údajů. Za prvé příkon daného spotřebiče,  jehož měrnou jednotkou je Watt (W).

Za druhé je potřeba znát dobu, po kterou je spotřebič připojen k elektřině. Při výpočtu spotřeby elektrické energie jednoduše postupujte tak, že se příkon daného spotřebiče vynásobí počtem hodin, po které tento spotřebič odebíral proud ze sítě.

Matematický vzorec tedy je:

E = P . t           kde E je spotřeba el. energie, P je příkon a t je čas

Příklad: Kolik el. energie spotřebuje 100 W žárovka za hodinu provozu?

E = 100 . 1 = 100 Wh (Watthodin) = 0.1 kWh (kilowatthodin)

Poznámka: Pro údaj výkonu a spotřeby el. energie se velmi často používá jednotka 1 kW (1000W) resp. 1 kWh (1000 kWh).

Pokud nás bude zajímat, kolik  bude stát peněz její celodenní provoz při ceně 1 kWh cca 5 CZK, pak

0.1 kWh . 24 hod = 2.4 kWh  je spotřeba za jeden den

2.4 kWh . 5 CZK = 12 CZK, tzn. 360 CZK za měsíc a 4 320 CZK za jeden rok

Spotřebu elektrické energie potřebujeme každý z nás znát z mnoha různých důvodů. Český statistický úřad zná zcela jistě spotřebu el. energie například domácností za každý rok, aby mohl provádět různé statistické výpočty. Dodavatelé a vlastníci zdrojů musí znát celkové roční či dlouhodobé spotřeby elektrické energie , velmi laicky řečeno proto, aby věděli, jestli množství vyráběné el. energie stačí pokrýt požadavky všech odběratelů. Státní orgány odpovědné za oblast energií musí znát nejen spotřebu v jednotlivých letech, ale rovněž trendy vývoje spotřeby energií, jednoduše proto, aby mohli kvalifikovaně plánovat rozvoj zdrojů a rovněž distribuční sítě, která zajišťuje dopravu elektrické energie od zdrojů až k poslednímu spotřebiteli v Horních Dolních. Tato problematika je velmi sofistikovaná a nemůže být předmětem tohoto článku.

Otázkou je, jak se dá zjistit spotřeba jednotlivých domácností dodavateli a odpověď je, že přesně nedá. Respektive technicky by to bylo možné měřením okamžité hodnoty spotřeby, ale bylo by to dost finančně i technologicky náročné a pro potřeby dodavatelů není tento údaj nutný. Každá domácnost má totiž povolený nějaký odběr a ten je daný hodnotou „vstupních“ jističů. U každého projektu musí být tato hodnota schválena příslušným orgánem a odběratel nesmí jističe svévolně měnit. V době minulé to byl docela problém, protože do bytu v panelovém domě byl před elektroměrem jednofázový jistič 16 A, v bytě pak byl jeden 10 A na zásuvky a 6 A na světla. Pokud si uživatel koupil automatickou pračku, jejíž příkon se pohyboval podle typu a výrobce okolo 2300 W a zároveň při praní a ohřevu vody (především topná tělesa potřebují velký příkon) zapnul varnou konvici s příkonem cca 1500 W, pak tzv. vypadl jistič, protože odběr proudu převyšoval hodnotu 10 A. Toto je první praktický příklad, proč je potřeba počítat spotřebu el. energie. Cílem je zjistit, zda požadovaný instalovaný příkon spotřebičů domácnosti nepřevyšuje stanovený instalovaný maximální příkon domácnosti.

Spotřeba elektřiny

Matematicky:

P = U . I

U = P / I

I = P / U          kde

P – výkon, jednotkou podle soustavy SI (zkratka z francouzského Le Système International d’Unités, což je mezinárodně domluvená soustava jednotek fyzikálních veličin) je Watt

U – elektrické napětí, jednotkou je Volt

I –  elektrický proud, jednotkou je Ampér

Pak tedy: Součet příkonu pračky a varné konvice je:

2300 + 1500 = 3800 [W]

napětí v síti je 230 V, z toho podle výše uvedeného vzorcem počítáme potřebný proud:

I = P / U [A]

3800 / 230 = 16,5 [A]     Vypočítaná hodnota je vyšší než 10 A daných jističem.

Výsledek ukazuje, že tento příkon převyšuje možnosti a že oba spotřebiče nelze společně použít.

Výše uvedený příklad není úplně typický, ale snad i laikovi umožní najít možnou příčinu potíží s padajícím jističem.

Tomuto stavu lze předejít jednoduchým výpočtem maximálního příkonu spotřebičů domácnosti. Podle štítků na všech přístrojích, které doma máme, nebo údajů v návodech na použití zaznamenáme požadovaný příkon jednotlivých spotřebičů a tyto jednoduše sečteme.

V následující tabulce je seznam nejpoužívanějších domácích spotřebičů, jejich orientační spotřeba a zajímavý údaj, za jak dlouho spotřebují 1kWh. Z těchto údajů lze snadno spočítat finanční náročnost (při známé ceně el. energie, od jednotlivých dodavatelů se liší).

Tabulka 1.

Spotřebič Příkon (W) Spotřeba 1 kWh
Kombinovaná chladnička s mrazničkou 140 296 kWh za rok – odhad
Pračka – průměr za cyklus 780 1.3 pracího cyklu
Elektrická trouba 3500 17 minut
Varná konvice 2200 27 minut
Mikrovlnná trouba 1500 40 minut
Myčka 2100 29 minut
Toastovač 800 1.25 hodiny
Žehlička 1800 33 minut
Sušička prádla 3500 17 minut
Televizor 150 6.6 hodiny
Počítač – včetně periferií 200 5 hodin
Nabíječka pro mobil 4 cca 250 nabití
Router 7 6 dní

 

Ještě snad jeden praktický příklad:

Spočítáme, zda se vyplatí použití úsporné LED žárovky, která vydá stejně světla jako 100 W běžná žárovka. Taková LED žárovka bude mít podle výrobce spotřebu 14 Wh. Za sto hodin (lépe se to počítá) tedy spotřebuje (100 · 14 =) 1400 watthodin neboli 1.4 kilowatthodin elektrické energie, za kterou při ceně např. 4,2 CZK za 1 kWh zaplatíte necelých 6 Kč. Pokud místo ní použijete 100 W žárovku, spotřebujete 10 kWh energie a zaplatíte za ni 42 CZK. Na přibližně čtyřech dnech je tedy rozdíl v ceně 36 korun za spotřebu energie. Dále by se muselo vzít v úvahu, že žárovka většinou nesvítí celodenně celoročně, jinou délku dne svítí v zimě a jinou v létě. Přibližně se lze dostat k výsledku, kdy garantovaný poměr cena/kvalita je u moderních světelných zdrojů výrazně přívětivější a z dlouhodobého hlediska jde nejenom o úsporu peněz, ale i energie.

Snad tento článek odpověděl na dvě základní otázky zadání – jak se počítá spotřeba elektrické energie a druhou –  k čemu je dobré to vědět by se dalo souhrnně  odpovědět, že dobré je to pro maloodběratele, či vlastníka bytu nebo nemovitosti, aby si mohl spočítat kolik a za kolik, aby se mohl kvalifikovaně rozhodnout, jestli bude i nadále používat staré energeticky náročné spotřebiče, nebo investuje do moderních a nebo změní dodavatele – k tomu se dá dále použít ještě tato kalkulačka. Bude mít i argument pro ostatní členy domácnosti, proč je dobré zhasínat v místnostech, kde momentálně nikdo není apod. A snad bude také užitečný pro organizace a státní orgány, zabývající se touto oblastí, je to povinnost z mnoha důvodů, od plánování až po kontrolu.

V dnešní době je veliký boom mít doma vytápění pomocí plynu. Kromě toho se stále objevují domácnosti, které mají plynové hořáky a plynové sporáky nebo dokonce krby a karmy.

Oxid uhelnatý je typický plyn, který vzniká při spalování paliva v kotli nebo v krbu. Ten je potom odčerpáván tahem komínu ven do ovzduší. Pokud je ale komín ucpaný, spaliny jsou špatně odčerpávány a výpary potom ohrožují životy obyvatel v domě. Tento plyn je totiž bez zápachu i bez barvy a chuti.

To samé platí o plynových sporácích a kotlích, ve kterých se nachází metan či směs plynů propan-butan. Tyto plyny jsou opět samy od sebe bez zápachu a bez barvy. Díky přidávání dalších plynů jako je například odorant, můžete někdy cítit zápach, který má určit, jestli někde v domě neutíká plyn. Pokud něco takového ucítíte, měli byste být na pozoru. Často se provádí revize potrubí tak, že se zvýší objem plynu a odorantu v trubkách a vy tak můžete cítit plyn, i když neutíká. To však většinou bývá hlášeno dopředu všem v domě. Pokud tedy nevíte o žádné revizi, je nutné vyhledat pomoc. Kromě otrávení také často hrozí výbuch plynu a tam už jde o víc, než o jeden život. Zavolat můžete na telefonní číslo 1239, kde se ohlašuje únik plynu.

Plynový zapalovač

Proč je dobré používat detektor

V dnešní době se o to začíná čím dál tím víc starat detektor úniku spalin a plynu. Ty jsou v mnoha ohledech podobné detektoru požáru. Protože pokud hlásič zachytí únik plynu, okamžitě předá signál majitelovi domu a ten vyhledá pomoc. V případě úniku plynu je dobré okamžitě uhasit jakýkoli oheň, vypnout elektrické spotřebiče, nepoužívat zvonek ani telefon a hlavně začít větrat prostory, kde byl zaznamenán únik plynu. Pokud to majiteli situace dovolí, měl by se poohlédnout, co způsobilo únik plynu a okamžitě dát zprávu firmě, odkud bere plyn.

Co se týká detektorů. Například detektor na spaliny není moc drahý. Stojí okolo pár set a používají ho především senioři nebo lidé v domech s kotlem nebo krbem. Detektory spalin se umisťují ke stropům, kde je vždy vyšší koncentrace oxidu uhelnatého, protože je lehčí, než vzduch. Pokud zaznamená hlásič určité množství, které ohrožuje člověka na životě, spustí poplach.

Na stejném principu fungují i detektory plynu, které jsou už trochu dražší, než detektory spalin, ale jsou stejně důležité. Toto zařízení aktivuje alarm již při dolní hranici výbušnosti plynu. Je důležité detektor správně umístit. Většinou se musí najít v bytě nebo domě rozvody, které vedou plyn a plynové spotřebiče jako například plynový kotel, ke kterým často nechodíte a nemůžete tak detekovat plyn sami a tam umístit plynový detektor.

Existují detektory na těžké plyny, kdy je dobré umístit hlásič k podlaze, protože plyn je těžší než vzduch. Také ale existují detektory na lehké plyny, které se umisťují pod strop na stěnu a to proto, že plyn je tady lehčí než vzduch. Na rozdíl od detektorů požáru je dáno, jakým způsobem má být detektor nainstalován. V žádném případě není možné detektor používat na baterky. Musí být umístěn tak, aby bylo možné ho připojit k rozvodu 220 V.  V případě, kdy dojde k výpadku proudu je nutné detektor zkontrolovat, jestli se správně rozeběhl. V nabídce existuje příslušenství, které vám s tím pomůže.

Dále existuje celá řada zařízení, ta se může lišit jen maličkostmi, jako jsou například rozměry, vzdálenost od rozvodů plynu, reakční dobou, než detektor spustí alarm či poplachem, který může mít jen optické nebo zvukové upozornění či obě dohromady. Všechno se ale poté promítne v ceně přístroje. Pro profesionály i laiky existuje i tzv. ruční detektor plynu, který objevuje množství výbušných plynů ve vzduchu. Jelikož je přenosný, lépe se dají najít místa, odkud plyny unikají. Přístroj má dokonce i paměť na ukládání výsledků jednotlivých měření.

Dnes už jsou i detektory plynů chytré. Kromě toho, že jsou schopny zaměřit více než dvě stě různých plynů, dokáží také všechny výsledky přenést na displej detektoru a podle toho se intuitivně zachovat příště. To je příklad digitálního kompaktního detektoru. K detektorům se dá také přikoupit další příslušenství, které napomáhá k jednodušší obsluze. Tyto detektory jsou většinou dražší a najdeme je v kategorii od dvou tisíc a výše. Pokud si nechcete detektor instalovat sami, práce odborníků se také platí. Přístroje s větším detekování různých plynů se používají především ve firmách, kde k takovým únikům může dojít, pro obyčejný dům nebo byt nejsou tolik potřebné

Typy detektorů

Detektorů je na trhu opravdu velké množství a stále nové, lépe technicky vybavené přístroje vznikají. Nejčastější detektory plynu pracují na následujících principech měření:

Infračervený princip využívá světelné deformace a měří index lomu světla. Laicky to znamená, že vidí to, co je normálnímu oku neviditelné. Plyn rozvlní ostatní vzduch a pro detektor je to něco jako fata morgana pro člověka na silnici.

Dalším principem je ten elektrochemický. Do obalu detektoru jsou vloženy elektrody, které jsou ponořeny v elektrolytu. Elektrolyt může vypadat následujícími způsoby, je to kapalina, gel nebo „houba“. Pokud se detektor začne ozývat, znamená to, že se přes polopropustnou membránu, kterou detektor obsahuje, dostal plyn, který vyvolal chemickou reakci mezi elektrodou a elektrolytem.

Detektor plynu

Detektory na katalytické spalování se vyznačují tím, že jsou nejčastěji využívaným způsobem v České republice. Definice zní následovně, čidla, která detektor obsahuje, jsou založena na katalytickém spalování zjištěného hořlavého plynu. Tím dochází k tomu, že se změní v detektoru odpor a začne vysílat signál o detekování plynu.

Existují také detektory na principu polovodiče a ionizace. Polovodičový princip je založený na systému, kdy je v detektoru umístěna křemíková deska a na ní je vložen kousek polovodiče. Pokud se k ní dostane plyn, nastane oxidace. A jak víme z fyziky, oxidace mění elektrickou vodivost a opět nastane poplach.

Posledním typem je detektor na ionizační princip. To znamená, že detektor obsahuje spalovací komoru, kde hoří vodíkový plamen. Hořlavá směs z přidané láhve a okolní kyslík napájí tuto spalovací komoru. Pokud se stane, že detektor místo kyslíku nasaje jiný plyn v tomto případě uhlovodík, elektrická vodivost se zvýší a spustí alarm.

Každý detektor kromě toho jednorázového je nucen podrobit se jednou za čas údržbě. Záleží, jak moc je detektor odborný, ale v některých případech stačí, když ho zkontroluje sám vlastník. U těch náročnějších se o to potom stará firma, která vám vybraný kus prodala.

Pokud stále tápete nad tím, jak správně vybrat detektor plynu, je zde pár sepsaných rad. Zapřemýšlejte nad tím, kde chcete hlásič použít a jaký plyn by měl detekovat. Podle toho vybírejte typ hlásiče. Zapřemýšlejte také nad tím, zda se vám vyplatí detektor umístěný napevno, ten co je spojený i s detektorem požáru nebo ten přenosný a na jakém principu by měl pracovat. A nakonec zapřemýšlejte nad jeho cenou a montáží.

Stejně jako u jiného zboží i v tomto případě platí, že má člověk nárok na vrácení zboží. Nevyhazujte proto originální obal od detektoru a jeho účtenku.  Vždy si pečlivě přečtěte obchodní podmínky. A nezapomeňte na to, že se lhůta na vrácení může měnit podle toho, zda jste koupili detektor v kamenném obchodě či na internetu.

S detektorem se již nemusíte obávat úniku plynu a můžete v klidu používat všechna plynová zařízení.

Dodavatelů energií – plynu a elektřiny – je v dnešní době na českém trhu spousta. Někteří dodavatelé jsou známy díky televizním reklamám a médiím. Ale existují i poněkud méně známí dodavatelé, o kterých se většinou dozvíte náhodou od někoho z vašich přátel nebo z internetu. Vybrat si dodavatele, který bude pro vaše odběrné místo „šitý na míru“, může být někdy velký oříšek. Pojďme si představit jednu společnost, která na našem trhu působí celkem dlouhou dobu.

Vemex Energie – historie a dispozice této společnosti

Tato společnost, jejíž majoritním vlastníkem je GAZPROM Germania GmbH, působí na českém i slovenském trhu více než 10 let. Jejím posláním je dodávat energie – plyn a elektřinu – domácnostem, maloodběratelům i velkoodběratelům. Energie – hlavně zemní plyn – dodávají do průmyslových továren, stavebnictví, škol, potravinářství, nemocnic, hutí i skláren. V roce 2011 začala společnost Vemax Energie dodávat energie i pro domácnosti a od onoho roku si získala důvěru více než 32 tisíc odběrných míst. Lidé, kteří myslí na životní prostředí určitě ocení možnost využívat zemní plyn od této společnosti ve formě stlačeného zemního plynu (tzv. CNG), k pohonu svého hybridního automobilu. Stlačený zemní plyn tato společnost nabízí od roku 2012 na trhu. Bezesporu obrovskou výhodu této společnosti je přímý přístup k zemnímu plynu. Společnost sídlí v Praze 6 a je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 15299. Vemex Energie si je vědoma toho, že lidé v dnešní době potřebují spolehlivého dodavatele energií, který jim zaručí jistotu dodávky, a oni budou moci svoji životní energii spotřebovávat na každodenní život – rodinu, koníčky a práci. Srovnat ceny Vemexu s konkurencí můžete v této kalkulačce.

Jaké služby tato společnost nabízí

Jak již bylo zmíněno výše – tato společnost disponuje plynem a elektřinou. Pokud se rozhodnete odebírat energie od Vemex Energií rozhodně nebudete litovat – čeká na vás komplexní servis při změně dodavatele, manažeři prodeje jsou velmi ochotní, rádi vše vysvětlí a dokonce jsou schopni připravit kompletní analýzu odběru energií a co víc – přechod od stávajícího dodavatele zajistí za vás! Ptáte se, jak to bude se smlouvou? Typ smlouvy si můžete vybrat sami. Můžete mít smlouvu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, nebo smlouvu na dobu určitou, ale délka smlouvy musí být minimálně 12 měsíců. V některých případech je dokonce možné určit si výše záloh. A jak je to s vyúčtování? Klasicky podle preferencí zákazníků – někdo si rád vybere emailovou schránku a je rád, že není zahlcen papíry; jiný zákazník má raději klasický dopis, který mu přijde pohodlně do poštovní schránky. Velmi pěkný přehled všech dokumentů mají na svých webových stránkách – naleznete tam nejen ceníky pro domácnosti, maloodběratele a velkoodběratele, ale i fixní ceníky, dále obchodní podmínky a smluvní formuláře. Dále jsou zde k nalezení výpovědní formuláře, reklamační řád a také návody a formuláře pro samoodečty. Tuto společnost můžete nalézt na facebooku a na webovém portálu Linkedin.

Vemex Energie - logo

Vemex a životní prostředí

Jak je zmíněno výše, společnost Vemex Energie je mimo jiné dodavatelem stlačeného zemního plynu k pohonu elektromobilů. Ale to není vše! V roce 2014 rozjela tato společnost s Výborem pro Ekologii a Zdravotnictví European Business Congress projekt pro ochranu životního prostředí čápa bílého, který je u nás ohroženým živočišným druhem. V záchranné stanici ČSOP Buchlovice zrealizovali projekt monitorování oblastí a výskytu toho to druhu čápa, aby jim šlo monitorování lépe, chtěli by v budoucnu pomoci se zakoupením a instalací GPS přímo na těla těchto živočichů. V blízké budoucnosti plánují vytvořit a instalovat informační a naučné tabule o čápech. A také by chtěli pomoci vytvořit nové plošiny, kde by čápi mohli stavět svá hnízda.

Peníze, peníze a zase peníze – aneb co cena?

Ceny Vemex Energií jsou transparentní, nečekejte žádné složité účty, výpočty – pouze přehledné vyúčtování a ve finále vás mile potěší úspora na nákladech. Ceny za plyn i elektřinu jsou konečné a nepřipočítávají se k nim žádné další poplatky! V ceně za plyn je započtena regulovaná cena za každou spotřebovanou jednotku, měsíční poplatek a poplatek za přistavenou kapacitu, poplatek za zúčtování Operátora trhu a měsíční poplatek dodavateli. Cena za elektřinu v sobě obsahuje měsíční poplatek za jistič, poplatek za distribuci – za každou spotřebovanou jednotku (a to podle sazby vysokého a nízkého tarifu) a měsíční poplatek dodavateli. Přesné informace o ceně získáte před uzavřením smlouvy, protože se musí zohlednit distribuční síť podle specifických kódů. Orientační cena se nechá zjistit na internetových stránkách společnosti – je k tomu potřeba vybrat kraj, ve kterém bude daná energie odebírána a následně zadat spotřebu energií (z faktury). Pokud spotřebu neznáte, vyberete druh nemovitosti, ve které hodláte provést změnu dodavatele a který typ energie používáte na činnosti jako je vaření, topení či ohřev vody.

Výhody nejen pro nové zákazníky

Vemex Energie přináší i další výhody pro své klienty a těmito výhodami jsou zvýhodněné nákupy a slevové akce u některých dalších obchodníků, jako jsou například slevy na kuchyňské linky a spotřebiče od firmy Oresi kolem 5-7%, slevu na okna a dveře od firmy Vekra. Ale také velmi výhodnou slevu na cestovní pojištění od Axa Asisstance, kde ušetříte až polovinu ceny. Společnost Vemex Energie sponzoruje různé sportovní akce a nezapomíná ani na talentované lidi, které v jejich činnosti podporuje. Dále podporuje aktivity ve zdravotnictví, kultuře a školství, a také pořádá pro své zákazníky soutěže o hodnotné ceny. V regionu, ve kterém působí, sponzorují také spoustu aktivit. Zkrátka, klientů si váží.

Jaké je hodnocení na internetových recenzích od uživatelů?

Názory lidí na tuto společnost se na internetových diskuzích různí. Někteří si chválí rapidní snížení záloh a velké roční úspory a i přes nízké zálohy se někteří dočkali i vrácení přeplatku v řádu tisíců. Hodně lidí si chválí i komunikaci se společností – lidé, kteří řešili problémy emailovou komunikací, si libovali v tom, že odpovědi se často dočkali i dříve než za týden. Celkem dost lidí je spokojená s telefonickou komunikací – udávají, že operátoři jsou milí, vstřícní a vždy najdou řešení. Několik komentářů dokonce udávalo jako obrovskou výhodu to, že si mohli sami stanovit výši záloh. Lidé, kteří se od spolčenosti Vemex rozhodli přestoupit k jiné společnosti, zase ocenili to, že jim společnost Vemex nedělala, žádné problémy. Někteří lidé píší, že pokud získaly smlouvu u této společnosti v aukci, byla cena za energie velice sympatická a hodně se lišila od ceny, která je udávaná ve standardním ceníku.

Samozřejmě, každá mince má dvě strany. K nalezení jsou i recenze a názory, kde stojí stížnosti na neochotu řešit problémy, přehazování jednoho problému mezi několika lidmi a to hlavně na informační telefonní lince – ale ve finále se stejně problém vyřešil bez výrazných problémů. Několik přispěvovatelů si stěžovalo, že když přestupovali ke společnosti Vemex tak strašně dlouho trvalo, než se přepsaly a dořešily smlouvy. Od některých zákazníků byly psány stížnosti na špatný klientský servis nebo na nevhodné jednání se staršími lidmi. V několika příspěvcích lidé upozorňovali na neochotu společnosti vyplácet přeplatky, nebo na špatně sepsané faktury. Ale znáte to, co člověk, to názor.

Jistě jste si mohli všimnout, že v posledních letech u nás začalo působit velké množství firem, které se zabývají energetikou. Mezi ně patří i česká společnost ELIMON a. s., založená v roce 2004 jako dodavatelská firma pro zprostředkování dodávek elektřiny a plynu. Od té doby se rozrostla, a dnes dodává energii mnoha domácnostem, úřadům i firmám. Ve svém oboru pracuje nyní již se třemi komoditami – elektřinou, plynem a uhlím. Jedná se ovšem pouze o dodavatelskou společnost, ne přímo o distributora, aby nedošlo k omylu.

Nejvíce zákazníku zajímá přirozeně cena. Pokud se podíváme na asi nejžádanější část nabídky, elektřinu, pak zjistíme, že cena pro zákazníka se skládá ze dvou částí – první část je daná platnými zákony, a je ovlivněna podmínkami, které kolem zákazníka panují. Tedy do jaké distribuční oblasti patří (ČEZ Distribuce, E.ON Distibuce, PREdistribuce), a jaký je jeho hlavní jistič. Tato první část ceny je pak u všech dodavatelů stejná. Druhou částí je to, co si připočte k ceně dodavatel za zprostředkování. Výsledná cena se však odvíjí od mnoha faktorů. ELIMON totiž nabízí také produktové balíčky s různou mírou zvýhodnění (pro majitele průkazu ZTP, nebo pro zákazníky, odebírající i další komodity). Od produktů se také odvíjí délka smlouvy. Pokud byste si chtěli cenu vypočítat, pak naleznete na internetových stránkách tuto kalkulačku cen, která vám pomůže zjistit, kolik by vás elektřina od tohoto dodavatele stála. Po zadání příslušných údajů, mezi které patří typ odběru, hodnota jističe, nebo distributor, se vám zobrazí odpovídající cena.

Podobné je to u plynu. I zde záleží, na území kterého z distributorů zákazník spadá (E.ON Distribuce, Pražská plynárenská, RWE GasNet), a případně také podle výše roční rezervované kapacity. Druhá část pak opět závisí na nabídce dodavatele. I zde nabízí ELIMON různé produktové balíčky jako u elektřiny, které mohou vyhovět mnoha klientům a přinést jim určité zvýhodnění. Patří mezi ně také produkt, který nabízí zvýhodnění při dodávkách plynu těm, kdo berou od ELIMONu i elektřinu, a naopak. Také tady je možné využít online kalkulačku cen, která funguje stejně jako u elektřiny, pouze vstupní udaje jsou jiné.

Třetí komoditou je uhlí. S tím podniká ELIMON od roku 2006, a těží z produkce společností Severní energetická a. s. a Severočeských dolů a. s., od kterých pak palivo posílá dále k zákazníkům. Jedná se však spíše o vedlejší komoditu. Nabízeno je hnědé uhlí z Mostecka a Bílinska, které však nemá takovou výhřevnost ani kvalitu, jako třeba ostravské černé uhlí. Prodáváno je ve formě kostek, ořechů, nebo jako brikety. Dodávky jsou pak možné nákladním autem, ale i po železnici ve vagónech ČD (záleží na domluvě se zákazníkem a také na množství zakoupeného uhlí). Podle těchto faktorů (jaký druh uhlí, jaký typ dopravy, jaké množství..) se pak vypočítává i výsledná cena. Také k tomu je možné využít poměrně přehledné a sympaticky vypadající internetové stránky.

Společnost se již na první pohled snaží působit otevřeně a inzerovat svůj korektní postoj k zákazníkům a snahu o oboustranně přínosné a slušné jednání. Tento dojem podpoří jistě také její stránka (kterou můžete otevřít pod odkazem výše), na které se dá velmi rychle zorientovat, a kde naleznete široké spektrum klientské podpory. Kromě toho, že v kolonce “o nás” najdete ke stažení množství dokumentů, které mohou být velmi podstatné, a také nejčastější dotazy (jejichž pročtením můžete ušetřit čas svůj i zaměstnanců firmy), objevíte také řadu velmi užitečných kontaktů. Velmi praktické jsou také návody, které vám poradí a krok za krokem pomohou při řešení nejrůznějších problémů, změnou jističe počínaje, přes vytvoření nového připojení, nebo změnu dodavatele až ukončení smlouvy. V případě, že by vám nic z toho nepomohlo, je můžete využít zákaznickou linku, nebo napsat e-mail, ve kterém stručně shrnete svůj problém, a pokud opravdu nespěcháte, počkáte na odpověď, která přijde nejpozději během několika dní.

elimon logo

Nevýhodou ELIMONu může být, z pohledu zákazníků, že má pouze dvě pobočky, a sice v Ústí nad Labem na Solvayově ulici a v Praze na Heyrovského náměstí. Klienti kupříkladu z Moravy mají tedy ztíženou situaci, pokud něco potřebují vyřídit osobně. Společnosti může také škodit, že není mezi lidmi tolik známá, jako jiní dodavatelé (pokud mohu mluvit za sebe, donedávna jsem neměl ani tušení, že fungují na českém trhu již skoro dvanáct let). Je to způsobeno tím, že pouze minimálně investuje do reklamy, nemá přílišné ambice, co se týče růstu na trhu, a zásadně odmítá podomní prodej. S jejími agenty se tedy u svých domovních dveří nepotkáte. Na druhou stranu, přestože se hůře dostává do povědomí veřejnosti, právě to, že se nesnižuje k těmto praktikám ji zlepšuje mezi lidmi jméno. Rozhodně nepatří mezi největší společnosti na trhu, na druhou stranu to může být do jisté míry také výhoda a právě proto si může dovolit osobnější přístup ke klientům.

Pokud jde o názory lidí, kteří odebírají energii právě od společnosti ELIMON, pak mezi nimi převládá spokojenost, alespoň podle toho, jak reagují na diskuzních fórech a nebo v recenzích. Prošel jsem hodně názorů, a nesetkal jsem se s nikým, kdo by sděloval špatnou zkušenost (snad jen jedna paní, které se zdálo, že jí informace o zvýšení cen přišla příliš pozdě). Většina zákazníků naopak oceňovala příjemné a otevřené jednání, široký zákaznický servis a osobní přístup. Mnozí z nich si také pochvalovali velmi solidní podmínky, které ELIMON nastavil, především zcela jasné a korektní smlouvy bez právnických kliček, totální absenci skrytých poplatků, o kterých by nebyli předem informováni a také včasnou informovanost o změnách ceníků. Navíc v porovnání s dalšími dodavateli, jako je třeba Bohemia Energy, nebo Centropol, jsou ceny průměrně o něco nižší (na první pohled většinou ne o tolik, ale z dlouhodobého hlediska řada lidí opravdu ušetří). Výhodou, kterou nemá každý dodavatel, jsou také balíčky, které mohou přinést dlouhodobé zvýhodnění některých klientů. Zřejmě se jim tedy daří plnit hesla, která si vytyčili, a která mají v názvu – Energie bez skrytých poplatků, Levná energie, Individuální přístup, Možnost smluv na dobu neurčitou, Odměna za věrnost a Náležitosti, se kterými vám rádi pomohou.

Kdybychom tedy v závěru měli shrnout výhody, pak mezi ně jistě patří garance korektního jednání, slušnost a otevřenost ke klientům, ochota jim pomoci s problémy a zákaznická podpora celkově, stejně jako výhodná cenová nabídka a možnost podílet se na vypracování kalkulace, která pro vás bude nejvýhodnější. Stejně tak je jistě velkým kladem spolehlivost a velmi přehledné webové stránky s dostatkem informací. Naopak proti tomu se dá postavit nedostatečné množství poboček, malá informovanost veřejnosti kvůli absenci dostatečné reklamy a také do jisté míry to, že společnost není až tak velká, aby byla v případě nutnosti schopna konkurovat větším. Někde mezi tím by pak stálo ELIMONem dodávané uhlí, které je sice levné, avšak rozhodně méně výhřevné a kvalitní než jiné černé uhlí. I přesto však u zákazníků jasně převažují klady.

EP Energy Trading (do října 2012 United Energy Trading) je druhým největším výrobcem elektřiny a nejvýznamnějším dodavatelem zemního plynu pro domácnosti, firmy ale i velkoodběratele v České republice a na Slovensku. Na trhu působí od roku 2005 a jejím vlastníkem je Daniel Křetínský. Generálním ředitelem se stal Ing. Petr Švec, MBA. Specializuje se na obchodování s komoditami na velkoobchodním trhu. Nabízí profesionální přístup, kvalitní služby a nízké ceny.

Historie

 1. 13. 12. 1994 – založena společnost První energetická

 2. 18. 2. 2005 – změna akcionářské struktury, novým akcionářem se stává JUDr. Daniel Křetínský

 3. 31. 12. 2005 – JUDr. Křetínský je jediným akcionářem společnosti První energetická

 4. 2006 – Realizace strategie, kterou přináší nový vlastník

 5. 2009 – První energetická se stává součástí Energetického a průmyslového holdingu

 6. 2013 – Značka EP Energy Trading

Firma v roce 2015 koupila konkurenčního prodejce elektřiny a plynu Optimum Energy, díky čemuž získala nových 15 tisíc zákazníků a rozšířila tak své pole působnosti.

Cena

Cena energií je vůči jiným firmám srovnatelná, na aktuální ceník se můžete podívat na stránkách http://www.epet.cz/ke-stazeni/ceniky/ceniky-domacnosti/. Porovnat si ceny tohoto dodavatele s konkurencí můžete v této kalkulačce.

Měsíční záloha se pohybuje podle lokality, ve které se nacházíte, například pro Královéhradecký kraj činí cca 4200Kč.

Firma EP Energy Trading však zdůrazňuje, že snižování cen elektřiny a plynu bude pokračovat, hlavně po zakoupení společnosti Optimum Energy.

Hlavní aktivity společnosti

 • Výkup veškeré elektřiny vyrobené od společností mateřské společnosti EP Energy

 • Dodávka elektřiny pro koncové zákazníky

 • Obchodní aktivity s elektřinou v regionu CEE (ČR, Německo, Slovensko, Maďarsko)

 • Zapojujeme se do trhu Power Exchange Central Europe

Sankce

Podle obchodních podmínek je úrok za opožděnou platbu 0,05% z jakékoli dlužné částky za každý den prodlení. To však není nic neobvyklého, protože úrok z prodlení má ve svých podmínkách spousta dodavatelů.

Výpovědní lhůta

U smlouvy na dobu určitou i neurčitou činí výpovědní lhůta 3 měsíce. Jako sankce za předčasné ukončení smlouvy nebo odběr od dvou dodavatelů současně se počítá – 6050 Kč s DPH, poplatky spojené s přerušením dodávek, tj. 1500 Kč + DPH a nakonec náhrada škody úměrná rozsahu poskytnuté dodávky komodity od doby ukončení dodávky.

Služby:

 • Zemní plyn pro jednotlivce

 • Zemní plyn pro firmy

 • Elektřina pro jednotlivce

 • Elektřina pro firmy

Výhody

EP Energy má vlastní energetické zdroje, například elektrárnu v Mostě – Komořanech, Elektrárny Opatovice a Plzeňská energetika.. Díky tomu pro své zákazníky představuje stabilního partnera s nejlepšími cenovými podmínkami na trhu.

Recenze

Na všech internetových stránkách a diskuzích se můžeme dočíst, jak úžasná je firma EP Energy Trading, ale je tomu opravdu tak? Má tato firma opravdu jen samé plusy a žádné zápory? Rozhodla jsem se to pro vás zjistit, provést průzkum napříč internetem.

Kladné

Ano, na stránkách EP Energy Trading jistě naleznete spoustu kladných hodnocení, ale tak je to všude. Nikdy nesmíte věřit hodnocení na stránkách dané společnosti, ale vždy musíte prostudovat různé veřejné diskuze, abyste zjistili pravdu…

V odborných průzkumech, kde se lidé snažili zjistit, který dodavatel je nejlepší, došli k několika firmám na stejné úrovni. Zjišťovala se dostupnost ceníku, informace o skladbě ceny, informace o konečné ceně a jestli je oddělen ceník poplatků. V prvních třech případech je odpovědí na vaši otázku, že vyhovuje ve všem a ceník poplatků má oddělený. Recenze prováděné odborníky jsou tedy především kladné, ale jak to je se zákazníky? Přeci jenom, odborníky podplatíte, ale zákazníci se nenechají.

Dlouhé hodiny jsem hledala, abych pro vás našla ty správné informace, a vy jste nemuseli kupovat zajíce v pytli.

Skutečné názory, skuteční lidé

Prošla jsem kdejakou diskuzi a nyní vám ukáži výsledek. Většina lidí je velmi spokojena se službami této firmy. Všichni ukazují na profesionalitu společnosti a nízké ceny oproti jejich minulým dodavatelům. Avšak co je nejdůležitější – žádní podomní prodejci ani jiné kampaně, které ukazují na nedostatek schopností firmy najít si zákazníky. Ale EP Energy Trading má zákazníků dostatek, což dokazuje zvýšení jejich ročního obratu o 1% na 32 miliard Kč.

Jedna žena psala, že firma jí poskytla nejlevnější cenu plynu. Vyzkoušela různé kalkulačky a vyhodnocování a jako nejlepší ji vyšla právě EP Energy Trading.

Solidní, profesionální přístup byl prý pouze třešničkou na dortu, ale všichni víme, že právě onen přístup rozhodne v mnohém. Kdo by chtěl každý měsíc dávat peníze lidem, kteří jsou nepříjemní a nechtějí se s vámi bavit? Hodně rozhodující je pro každého kromě kvality i cena, a tu si někteří nemohou vynachválit. Prý ušetří i několik tisíc měsíčně díky změně dodavatele.

ep energy logo

Díky tomu, že se společnost stále rozrůstá, kupuje konkurenční společnosti a láká nové zákazníky na profesionální přístup, snižují se ceny energií. Chtějí, aby největší výhodu měli zákazníci, a proto když je jich hodně, mohou ostatním snížit poplatky.

Jsou ale i tací, kteří si na EP Energy Trading stěžují. Našla jsem několik lidí, kteří se mi svěřili, že mají s firmou špatné zkušenosti. Například, když nezaplatíte do termínu, dostáváte za každý den sankce. Několika lidem se stalo, že peníze nešly poslat, a když se to konečně povedlo, naskákaly jim poměrně velké sankce a nedoplatky. Zákazníci také nebyli spokojeni s telefonním spojením, nemohli se dovolat a po začátku uzavření smlouvy se také nedostali s firmou do kontaktu.

Kromě nedovolání se na telefonní číslo a v prvních třech měsících také sankce za problémy s odesláním faktury si lidé na nic nestěžují. Problémy v nedodržování cen či termínů nejsou žádné.

Názory

EP Energy podle všeho je poměrně solidní dodavatel u kterého byste měli platit pouze za to, co dodá. Výhodou je samozřejmě ověřené místo, odkud se energie a zemní plyn berou, protože společnost má vlastní zdroje. Největším a nejúspěšnějším dodavatelem v zemi se stává s železnou pravidelností.

Výběr společností, kterým dodává EP Energy Trading plyn a elektřinu

 • Danone a.s.

 • Fakultní nemocnice Hradec Králové

 • Heineken Česká republika a.s.

 • Karlovarská krajská nemocnice a.s.

 • Ministerstvo obrany České republiky

 • Karlovarské minerální vody

 • Ministerstvo vnitra České republiky

 • Ministerstvo životního prostředí České republiky

 • Nestlé Česko s.r.o.

 • Pivovary Staropramen a.s.

Ať už chcete změnit dodavatele zemního plynu a elektřiny, či pouze pobrouzdat internetem, narazili jste na tento článek. Můžeme si říci více o společnosti ST Energy. ST Energy neboli SunTanzer je společnost, která vznikla už v roce 1994, ale pod stávajícím jménem podniká od roku 2009.

Společně s dodáváním energií nabízí ST Energy také poradenství v oblasti výroby a spotřeby energií z obnovitelných zdrojů. ST Energy má své vlastní elektrárny, proto nabízí velmi lukrativní ceny ve srovnání s ostatními společnostmi na trhu energií. V roce 2010 se společnost začala zabývat také prodejem bioplynu a zemního plynu. Cílem ST Energy je individuální přístup ke každému zákazníkovi zvlášť. Chtějí také maximálně uspokojit požadavky každého zákazníka. Společnost se v nedávné době začala zabývat alternativními zdroji energie.

Služby

 • Dodávka elektřiny a zemního plynu

 • Výkup elektřiny

 • Dodávky energetických zdrojů (tepelná čerpadla…) s pětiletou zárukou

 • Zajištění energetických úspor, které se vyplatí

 • Příprava a vyřizování žádosti na dotaci

Vize 2020

Od ostatních společností na trhu se odlišujeme naší vizí 2020, která zahrnuje přispívat k rozvoji a dynamice byznysu, stát se nejspolehlivějším dodavatelem a pomáhat klientům zvyšovat produktivitu, snížit náklady a dosáhnout úspěchu.

Produkty

 • Elektřina

 • Zemní plyn

 • Kotle

 • Kogenerace

 • Tepelná čerpadla

 • Solární fotovoltaika

 • Chytrá úspora

 • Vlastní zdroje

 • Výkup elektřiny

Fotovoltaika

Fotovoltaika neboli solární elektrárny. Jak každý ví, sluneční záření patří mezi nejšetrnější způsob, jakým se dá získat elektrická energie. Základním principem je fotoelektrický jev, což je uvolňování elektronů z některých materiálů působením slunečního světla. Za objevení tohoto jevu vděčíme francouzskému fyzikovi Alexandru Edmondu Becquerelemu z roku 1839.

Slunce v České republice sice nesvítí celoročně v plné míře, ale stejně je pro nás sluneční záření nejvýznamnějším obnovitelným zdrojem energie.

Chytrá úspora

Odborníci z ST Energy vypracují pro své klienty zdarma energetický posudek, na jehož základě můžete zjistit možnosti dalších úspor. Pokud chcete srovnat ST Energy s konkurencí, můžete vyzkoušet tuto kalkulačku.

Změnou sazby můžete ušetřit až pětinu původních nákladů a to už je co říct. Odborníci vám pomohou zjistit, jaká sazba je nejvýhodnější pro uspokojení vašich energetických nároků. Zároveň jsou schopni poradit se správnou hodnotou hlavního jističe. Tento krok vám může ušetřit nemalou položku v rozpočtu.

ST Energy

Zákazníci

Jak jsem již zmínila na začátku článku, zákazníky jsou domácnosti, podnikatelé, výrobci, ale i veřejné budovy.

ST Energy dodává elektrickou energii a zemní plyn pro byty a rodinné domy. Také nabízí slevové a produktové řady a chytrá řešení, která vám pomohou ušetřít peníze. Zde si opravdu vybere každý, nejsou to pouze prázdná slova.

Cena

Cenu plynu a elektřiny si můžete zjistit přímo na stránkách ST Energy. Přikládám vám odkaz, abyste se mohli dostat ke kalkulačce hned a nemuseli jste složitě hledat.

Ve srovnávání více než třiceti dodavatelů se společnost ST Energy vyšvihla těsně nad průměr.

Cena za kWh v Kč v příslušném distribučním regionu:

ČEZ 4,23 Kč

E.ON 4,30 Kč

PRE 4,15 Kč

Při obvyklé spotřebě obyčejné domácnosti žijící ve Středočeském kraji, kdy je odběr 2,5MWh/rok se společnost ST Energy umístila na třetím místě s celkovou cenou 11 541 Kč. Na prvním místě se umístila firma FOSFA, která je o stokorunu levnější a na druhém Nano Energies Trade, která je ale levnější pouze o deset korun.

Zkušenosti zákazníků

 • Jejich zákaznice z jižních Čech uvádí, že ke společnosti přešla přibližně před deseti lety, kvůli tomu, že plyn a elektřina od ST Energy jí vycházela v kalkulačkách nejlevněji. Pochvaluje si především osobní přístup, nízké ceny a žádné složitosti.

 • Další žena vyzdvihá to, že potřebovala řešit nějaké technické záležitosti (jaké přesně nezmiňuje) se kterými nemohla pohnout, když byla u společnosti ČEZ. Zaměstnanec ST Energy jí pomohl problém vyřešit a to, že nejednala s někým bezejmenným na infolince, ale s příjemným člověkem, pomohlo při jejím výběru nového dodavatele. Co zaměstnanec slíbil, to také splnil a pomohl jí vyřešit všechny problémy tak, že byla velmi spokojená. Co se cen týče, uvádí, že jak elektřina tak plyn je velmi levný a nebude hledat jiného dodavatele a to i přes skutečnost, že jí firma nijak nebrání odstoupit od smlouvy.

 • Nedílnou součástí kladného hodnocení je i komunikace se zákazníky, která se ukázala být skvělou. Narozdíl od EP Energy vám ST Energy vždy zvedne telefon a nehraje si na mrtvého brouka. Pokud si je chcete prověřit, stačí napsat na jejich e-mail ohledně toho, jestli vám při zvyšování cen nebo změně podmínek dají nějakým způsobem vědět. Takovéto rady se můžete dočkat od mnoha zákazníků, kteří se snaží pomoci ostatním ve správném výběru. Na internetu je spousta diskuzí na toto téma, ale většina z nich není nijak dlouhá, spíše je to o prohledávání celého obsahu webových stránek.

Kontaktní údaje

Telefonicky – Zákaznická linka 222 741 000. Potřebujete kompletní poslední roční vyúčtování elektřiny/zemního plynu a občanský průkaz. Na zákaznické lince vám obchodní zástupce připraví kalkulaci a všechny podklady zašle na vaši adresu k podpisu. Podepsané formuláře a kopii posledního vyúčtování odešlete zpět na adresu, kterou zjistíte na oficiálních stránkách. Od 1. kalendářního dne následujícího měsíce se vašim dodavatelem stává ST Energy.

Osobně – Stejný postup jako u telefonické změny dodavatele, pouze dojdete s výše uvedenými doklady na adresu, kterou naleznete na oficiálních stránkách.

E-mailem – Zašlete kopii posledního vyúčtování na e-mail info@stenergy.cz Obchodní zástupci vám pošlou dokumenty na váš e-mail a případně vás ještě kontaktují kvůli doplnění informací. Smlouvu, plnou moc a přílohy dvakrát vytisknete a podepsanou zašlete zpět.

Poštou – ST Energy s.r.o.
Radlická 2000/3
150 00 Praha 5

Zašlete kopii posledního vyúčtování. Obchodní zástupce vám pošle dokumenty k podpisu na vaši doručovací adresu. Smlouvu a plnou moc vytisknete a podepsanou zašlete zpět.

Online – Společnost právě vylepšuje online formulář, proto není služba aktuálně k dispozici. Aktuálnost si zjistíte na internetových stránkách.

Jedním z největších hráčů na českém trhu s energiemi je skupina E.ON, která u nás působí již od roku 1998. E.ON Česká republika, s.r.o. je vedoucí společností a zodpovídá za strategii celé skupiny, do niž dále patří E.ON Distribuce, a.s., E.ON Energie, a.s. a E.ON Servisní, s.r.o.

Energetická skupina E.ON v České republice patří do skupiny E.ON SE, která je největším soukromým poskytovatelem energetických služeb v Evropě a zásobuje elektřinou a plynem kolem patnácti milionů zákazníků. Česká energetická skupina E.ON dodává elektrickou energii prostřednictvím své více než 65 tisíc kilometrů dlouhé distribuční sítě 1,2 milionu zákazníků. Většina jich je v jižní části republiky – tedy v jižních Čechách a na jižní Moravě. Podíl společnosti E.ON na českém energetickém trhu představuje kolem dvaceti procent.

E.ON u nás dodává svým zákazníkům také plyn prostřednictvím své více než 4 000 kilometrů dlouhé sítí plynovodů a její podíl na trhu s plynem v České republice činí cca 9 procent, což je více než 220 tisíc odběratelů. 

Co je Energie 24?

V souladu s moderními trendy chce být také akciová společnost E.ON Energie svým zákazníkům k dispozici 24 hodin denně sedm dní v týdnu. Díky novému způsobu komunikace mohou zákazníci E.ON energie z pohodlí svého domova či kanceláře kdykoli vyřešit své požadavky nebo si zjistit potřebné informace týkající se dodávky elektřiny i zemního plynu.

Společnost E.ON pro ně vytvořila nový zákaznický portál – internetovou aplikaci Energie 24. Tato služba je určena zákazníkům, kteří odebírají buď elektrickou energii, nebo zemní plyn, a to domácnostem i podnikatelům, pokud odebírají elektřinu ze sítě nízkého napětí. Služba Energie 24 je poskytována zdarma a je určena všem zákazníkům E.ON Energie, a.s., kteří s ní uzavřeli smlouvu o sdružených službách.

Zákaznický portál je rozdělen na tři sekce – pro domácnosti, pro maloodběr podnikatelů a samofakturaci a pro velkoodběratele, které jsou přístupné pro přihlášení.

Energie 24

JAKÉ SLUŽBY ENERGIE 24 NABÍZÍ?

Po přihlášení do aplikace Energie 24 může každý ze zákazníků E.ON Energie, a.s., zjišťovat následující informace:

 • prohlédnout si stav své smlouvy
 • prověřit své platební údaje, včetně stavu svých plateb
 • provést simulaci faktury dle své aktuální spotřeby energie
 • změnit své osobní údaje, upravit si výši svých záloh nebo způsob plateb pomocí on-line formulářů
 • požádat o změnu objednaného produktu nebo distribuční sazby
 • zkontrolovat si informace o měřicím zařízení
 • získat přehled o kompletní historii své spotřeby energií za celou dobu, kdy jste zákazníkem E.ON Energie, a.s.
 • nahlásit stav svého elektroměru nebo svého plynoměru
 • přidat si další místo odběru, například chalupu či chatu
 • prověřit plánované přerušení dodávky elektřiny, což lze také prostřednictvím mailu nebo SMS

Službu Energie 24 si lze jednoduše objednat vyplněním registračního formuláře na webových stránkách E.ON:

EON energie 24

Aby mohla být identita žadatele o registraci ověřena, potřebuje v registračním formuláři vyplnit správnou kombinaci identifikačních údajů. Ty každý zákazník nalezne na svých fakturačních dokladech za odběr elektřiny nebo zemního plynu. Konkrétně se jedná o místo spotřeby a číslo variabilního symbolu. Pokud odebírá zákazník elektřinu nebo plyn na více odběrných místech, třeba zároveň doma a na chatě, stačí pro registraci uvést je jedno z těch odběrných míst.

Po vyplnění a odeslání registračního formuláře zákazník na svůj e-mail obdrží zprávu s aktivačním odkazem pro dokončení registrace. Po zadání přístupových se lze již jednoduše přihlásit a začít aktivně užívat službu E.ON Energie24.

Po prvním přihlášení do aplikace si zákazník může kdykoli změnit heslo podle svého vkusu. Pokud zákazník zapomene nebo ztratí své přihlašovací údaje, může se ji obnovit pomocí online formuláře.

Na webových stránkách společnosti E.ON najdete i další aplikace a přehled služeb. Můžete si například jednoduše spočítat, kolik ušetříte, pokud od svého stávajícího dodavatele elektřiny nebo plynu přejdete právě k E.ON. Navíc si můžete i spočítat, kolik byste ušetřili, pokud byste přešli u svého vozu od benzínu na CNG. Tato aplikace je na webu k dispozici pro osobní, užitkové i nákladní automobily.

Na webu jsou k dispozici také veškeré ceníky, formuláře, obchodní podmínky a další potřebné dokumenty, takže než se přihlásíte do Energie 24, můžete si předem vše důkladně prostudovat a případné změny udělat velmi rychle.  Stejně tak můžete předem zvážit, zda máte vhodně zvolenou distribuční sazbu a konkrétní produkt.

Na webu najdete také kompletní přehled všech výhod, které E.ON zákazníkům nabízí. K měsíčnímu tarifu si lze připlatit na příklad:

EON cng

E.ON Zdraví

Tato služba je určena všem, kteří pečují o své zdraví. Díky pojištění E.ON Zdraví budete mít za pouhých 79 Kč měsíčně k dispozici lékaře na telefonu nonstop, a pokud byste museli být hospitalizováni, budete mít pohodlnější ubytování. Navíc získáte i částečnou finanční náhradu. Služba je určena nejen pro zákazníka, na kterého je napsána smlouva s E.ON, ale na jeho manžela či manželku, druha či družku a až tři děti mladší 18 let, které se zákazníkem žijí ve společné domácnosti.

E.ON KOTLÍKOVÉ DOTACE

V současnosti jsou velmi populární kotlíkové dotace. E.ON svým zákazníkům, kteří mají zájem získat tuto dotaci, pomůže s ověřením, zda splňují podmínky pro obdržení dotace, poradí jim s výběrem vhodného kotle a energetickým posudkem, připraví podklady pro vyřízení kotlíkové dotace a dokonce podá na příslušném Krajském úřadě i žádost. Po schválení dotace zajistí demontáž stávajícího kotle a jeho ekologickou likvidaci a nainstaluje jim kotel nový.

E.ON SERVIS KOTLŮ

Jedná se o nejoblíbenější službu zákazníků E.ON, kteří mají plynové kotle. Za 59 Kč měsíčně budete mít k dispozici pravidelné roční prohlídky, včetně servisního potvrzení zdarma. Nemusíte na nic myslet, až se bude blížit termín revize, firma se vám sama ozve.

E.ON SERVIS+

Každému z nás se doma občas něco rozbije. Se službou E.ON SERVIS+ budete mít za 25 Kč měsíčně všechny pozáruční opravy domácích spotřebičů bez platby za výjezd a pokud nastane ve vašem domě či bytě havárie, její následky napraví instalatér, sklenář, topenář, elektrikář nebo plynař  od společnosti E.ON. V rámci služby vám E.ON pošle i zámečníka při zabouchnutí dveří. Menší opravy budete mít zcela zdarma, u větších budete platit jen prokazatelné náklady:

 

Domácí poruchy a havárie Limit plnění               
Obstaráme pro vás instalatéra, sklenáře, topenáře, elektrikáře, plynaře nebo zámečníka    Do 5 000 Kč
Opraváře k vám pošleme, když to budete potřebovat Bez omezení
Výjezd Zdarma
Opravy spotřebičů po záruce Limit plnění
Opravy spotřebičů Do 2 000 Kč
Opraváře k vám pošleme, když to budete potřebovat Bez omezení
Výjezd   Zdarma
* celé náhradní díly nejsou hrazeny v rámci limitu plnění

E.ON Zajištění

Ve finančních problémech se může octnout každý i bez vlastního přičinění. Proto si za 149 Kč můžete objednat službu E.ON Zajištění vám. Pomůže finančně při pracovní neschopnosti, ztrátě zaměstnání nebo při pobytu v nemocnici. Služba je určena všem zákazníkům E.ON mladším 65 let, kteří nepobírají starobní či invalidní důchod a není momentální v pracovní neschopnosti.

Při pracovní neschopnosti vyplácí E.ON svým zákazníkům, kteří si objednali službu E.ON Zajištění 5 000 Kč měsíčně až půl roku, stejnou sumu také půl ruku dostanou při ztrátě zaměstnání, pokud měl zákazník pracovní smlouvu na dobu neurčitou a pracoval alespoň 12 měsíců. Při hospitalizaci zákazník dostane 500 Kč denně až 30 dní.

Všechny informace naleznete přehledně na www.eon.cz, kde se také můžete přihlásit do zákaznického portálu.

Závěsné plynové kotle jsou takovou variantou plynových kotlů, které nejsou žádným způsobem přichyceny k podlaze, naopak jsou nad její úrovní. Vyznačují se několika zásadními pozitivy:

Šetří prostor 

Závěsné plynové kotle jsou vhodné do menších prostor, jako jsou byty či malé místnosti v rodinných domech. Vzniká tak více místa pro jiné využití. Tím, že jsou umístěné nad úrovní podlahy, typickým příkladem využití volného místa je vsazení úložného prostoru či například pračky pod tělo kotle.

Nejen umístění ve vzduchu, ale i samotné rozměry závěsného plynového kotle jsou výhodou. Jsou menší nežli klasické stacionární, a to při zachování stejných funkčních vlastností. Výkon a účinnost tedy není odlišná.

Jednoduchá instalace 

Závěsný plynový kotel lze snadno umístit do koupelny, technické místnosti, obdobně jako do kuchyně či šatny. Často využívané pro umístění kotle jsou i půdní či naopak sklepní prostory. Se samotným zapojením kotle doporučujeme se svěřit erudovanému odborníkovi, který svoji prací dokáže eliminovat jakékoliv potenciální problémy.

Životnost 

Všechny závěsné plynové kotle se těší minimálně 15 rokům používání při maximální funkčnosti.

Funkčnost 

Závěsné plynové kotle disponují vysokou účinností a různými alternativami použití. Dokáží jak vytápět různě veliké prostory, tak sloužit jako ohřívač teplé vody.

Rozdíl oproti stacionárním plynovým kotlům není pouze v rozměrech. Konstrukce celého zařízení a samotného hořáku je zhotovena takovým způsobem, že výsledná spotřeba energie (plynu) je nižší při stejné účinnosti.

Příslušenství 

K plynovým závěsným kotlům je možné dokoupit rozsáhlé přídavné produkty, které podporují jejich funkci. Řadí se k nim elektronické přídavné moduly či regulační systémy. V závislosti na velikosti vytápěného prostoru a nutnosti regulace rozlišujeme jednoduché a složité.

V souvislosti s funkcí plynových kotlů a jejich výkonem nelze nezmínit výhody regulačních systémů. Pomocí jednoduchého mechanismu lze zvyšovat či naopak snižovat výkon hořáku či regulovat počet otáčet oběhového čerpadla a tím ovládat množství spotřebovaného paliva, což znamená ovlivnění finančního zatížení při používání kotle.

Příslušenstvím, které u některých typů kotlů bývá součástí produktu, jsou zásobníky pro teplovou vodu. K dostání jsou v různých objemech, řádově se jedná o desítky litrů. Na trhu jsou dostupné zásobníky od 10 l až 200 l.

Design 

Závěsné plynové kotle se vyrábí v takovém provedení, aby z hlediska estetiky nijak nepřehlušovaly zbytek místnosti, ve které je kotel umístěn. Dokáží se přizpůsobit vzhledu okolního prostředí.

závěsné plynové kotle

 Výhody použití závěsných kondenzačních plynových kotlů

Co se týče typu plynového závěsného kotle, nejčastěji nabízenou a používanou variantou jsou kondenzační kotle. Jejich přednost spočívá v unikátním způsobu spalování. Jeho principem je produkování tepla, které následně ohřívá nějakou teplovodní látku. Vytvořit teplo lze pomocí různých druhů paliv (pevné – uhlí, dřevo; plynné). Aby byla co nejvíce využita výhoda kondenzace, používá se pro tento druh kotlů plynné palivo. Pouze jeho spalování dává z hlediska kondenzace smysl. Aby bylo dosaženo jejího správného účinku, je plyn jedinou možností. Účinek kondenzace je totiž závislý na spalování uhlovodíků, které jsou nejvíce přítomny v biopalivech či zemním plynu.

Princip kondenzace je založen na chemické reakci, která vzniká při spalování plynu. Vytváří se voda v podobě páry, která při běžném spalování uniká do ovzduší. Smyslem kondenzace je tuto páru společně s dalšími produkty spalování (nejčastěji oxid uhličitý) využít k dalšímu zpracování. Tyto plynné složky jsou tedy odebrány a znovu spalovány. Vzhledem k tomu, že vodní pára tzv. zkondenzuje, nazývá se celý postup kondenzace.

Hlavní přednosti kondenzace hledejme ve vysoké účinnosti, která se pohybuje v rozmezí 100 – 111 %. Oněch 11 % navíc způsobují právě výhody kondenzace. Nejedná se o žádné perpetuum mobile, ale o výsledek duálního spalování.

Pozor na správný výkon kotle

Důležitým aspektem při výběru kondenzačního závěsného kotle je jeho výkon. Měl by tak akorát korespondovat s velikostí vytápěného prostoru. V případě, že je menší, nedojde logicky k dostatečnému vytopení potřebného prostoru, pokud se jedná o větší výkon, kapacita kotle zůstane nevyužitá a jde tak o zcela zbytečnou investici do velmi výkonného závěsného kotle. Obecné pravidlo zní, že výkon kotle by neměl převyšovat tepelnou ztrátu domu. Zároveň platí také, že čím větší vytápěný prosto je, tím větší je úspora paliva a tedy i financí.

Onu finanční výhodu způsobuje vysoký účinnost závěsných kondenzačních plynových kotlů. Při vyšší účinnosti nespotřebuje kotel tolik paliva, což je pro výsledné vyúčtování dobrá zpráva. Ještě větší finanční zvýhodnění můžete získat správnou volbou dodavatele – najít nejvýhodnější tarif vám může pomoci tato kalkulačka.

Výrobci závěsných plynových kotlů

Vaillant

vaillant logo

Kromě tradičních pozitiv, jako jsou menší prostorové nároky se plynové závěsné kotle Vaillant vyznačují kompaktní konstrukcí, malou hmotností a nízkou hladinou hlučnosti.

Nabízejí závěsné plynové kotle ve třech variantách:

Závěsné průtokové plynové kotle

Jedná se o zařízení s dvouotáčkovým čerpadlem a expanzní nádobou. V ní je možnost uchovávat teplou vodu v teplotním rozmezí 35 – 87 °C. Konkrétní hodnotu lze snadno nastavit. Využít lze tyto kotle i v kombinaci s nízkoteplotním podlahovým vytápěním.

Výkon kotle je možné regulovat, a to v rozmezí mezi 40 a 100 %. Výměník, který zajišťuje ohřev teplé vody je vysoce odolný. Existuje možnost jednoduché přepínání mezi dvěma režimy kotle – topením a pouhým ohřevem teplé vody.

Závěsné plynové kotle s ohřevem

Tento typ kotlů disponuje kondenzačním výměníkem z nerezové oceli. Ze stejného materiálu jsou vyrobeny i hořák a ventilátor. Vyznačuje se nízkou spotřebou energie (plynu), kterou podporuje možnost modulace výkonu od 17 až pod 100 %. Samozřejmostí je připojení pokojových termostatů do systému vytápění.

Závěsný plynový kondenzační kotel

Díky principu kondenzace se účinnost pohybuje až na hranici 109 %. Kondenzační kotle obsahují vysoce účinné oběhové čerpadlo a nerezový kondenzační výměník.

Junkers

junkers logo

Společnost Junkers nabízí tři typy závěsných kondenzačních kotlů.

Závěsné plynové kotle pouze pro vytápění

Vytápění za jejich pomoci je velmi efektivní, potěší i příjemný design a malé rozměry zařízení. Pro přehlednost jsou kotle vybaveny LCD displejem, na kterém se zobrazuje teplota i jakékoliv nestandardní stavy kotle. Nutností je externí řešení ohřevu vody – například elektrickým zásobníkem.

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem

Základem těchto kotlů je vodou chlazený hořák a energeticky úsporné čerpadlo. Výměník je vyroben z nerezu.

Závěsné plynové kotle s nepřímo ohřívaným zásobníkem vody

Jedná se o sestavu, kdy je ohřívaný zásobník teplé vody externě připojený k řídicí jednotce kotle

MORA

mora logo

Závěsné plynové kotle jsou v nabídce společnosti MORA situovány do dvou produktových řad – Sirius a Meteor Plus. Slouží pro teplovodní vytápění zejména rodinných domů.

Typy kotlů jsou rozděleny do tří verzí: solo – pouze pro vytápění, kombi – s výměníkem pro vytápění a ohřev teplé vody a turbo. Poslední verze je charakteristická odtahem spalin do vnějšího prostředí pomocí spalinového ventilátoru.

Protherm

protherm logo

Vlajkovou lodí produktů společnosti Protherm jsou závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem. Obdobně jako konkurence (zde se hodnoty příliš neliší) disponuje zařízeními s výkonem v rozmezí 9 – 25 kW.