Comfort energy je společnost s ručením omezeným, která se zabývá dodávkami plynu a elektřiny. Není to pouze distribuční firma, je to přímo dodavatel obou energií. Comfort energy má ve svém portfoliu nabídku jak pro domácnosti, tak i firmy, ať už menší či větší velikosti.

Tato společnost, jejímiž vlastníky jsou lidé, kteří současně působí u největšího českého alternativního dodavatele elektřiny – Bohemia Energy, působí na české trhu od roku 2008. První čtyři roky se specializovala pouze na velkoobchodní služby, od roku 2012 však rozšířila své zaměření a vstoupila na i na trh s maloobchody a domácnostmi.

Nízké ceny energií 

Dle svých vlastních slov by se od konkurence chtěla odlišovat především výhodnými akčními cenami a také vlastní filozofií prodeje. To, jak moc jsou nabídky Comfort energy výhodné, si můžete ověřit v této kalkulačce. Pro svůj prodej totiž Comfort energy nevyužívá žádné externí firmy, ale naopak své vlastní obchodní zástupce. Samotné sjednávání smluv a prodej probíhá prostřednictvím vlastní sesterské společnosti COMFORT ENERGY Prodej s. r. o..

Hlavním nabízeným produktem společnosti je samozřejmě poskytování dodávek elektrické energie a zemního plynu. Nicméně to není jediné, co Comfort energy nabízí. Disponuje také komfortním zákaznickým servisem. Největším lákadlem pro zákazníky by měla být peněžní úspora. Dle svých propočtů garantuje dodavatel dlouhodobé snížení cen energií, jako příklad je uvedena průměrná desetiprocentní úspora v loňském roce.

Pokud byste chtěli využívat služeb Comfort energy a prozatím se vám neozval žádný jejich prodejce či obchodní zástupce, vězte, že existuje několik variant, jak společnost kontaktovat. Nejspolehlivější bude návštěva jedné ze čtrnácti kamenných poboček, rozmístěných po celé České republice. Mimo Pardubický kraj a Vysočinu najdete Comfort energy v každém kraji.

Comfort Energy - logo

Kontaktování mnoha způsoby

Je-li vám líto času a peněz, vynaložených na cestu, můžete se společností komunikovat prostřednictvím telefonu (840 841 842) či elektronické pošty (kontakt@comfortenergy.cz). Veškeré potřebné informace naleznete na webových stránkách, které, jak jste si již jistě domysleli, mají adresu www.comfortenergy.cz

Podíváme-li se na cenovou politiku, má ji Comfort energy hojně kategorizovanou. Má připravené různé varianty cen pro různé lokace v České republice. Také se liší nabídka pro fyzické (domácnosti) a právnické osoby (firmy). Pro jednoduchost a přehlednost si uvedeme základní cenovou strukturu u obou produktů v hlavním městě – Praze.

Nová produktová řada  

Aktuálně se Comfort energy pyšní novou produktovou řadou PRIM PLUS 2015, která se orientuje především na nové zákazníky. Začněme u nabídky cen pro domácnosti. Zde je k nalezení několik skupin, rozdělených především dle vybavení konkrétního odběrného místa.

Rozhodně nejpočetnější se jeví kategorie Domácnost Klasik, jež zahrnuje standardní domácnosti, nevyužívající elektřinu jakožto zdroj topení a ohřevu vody. Další kategorií je Domácnost akumulace, kam patří domácnosti s větším množstvím akumulačních spotřebičů využívaných k ohřevu vody nebo topení. Existuje také Domácnost přímotop a Domácnost Tepelné čerpadlo. Sem spadají domácnosti, používající k vytápění právě zařízení obsažené v názvu. Poslední skupina cen je určena pro rekreační objekty, které odebírají energie převážně pouze o víkendech. Jmenuje se tedy příznačně Domácnost víkend.

V níže uvedené tabulce budou naznačeny základní částky, dle který je možné udělat si představu o cenách elektrické energie společnosti Comfort energy.

Kategorie Sazba Nízký tarif Vysoký tarif Pevná cena za měsíc Cena za distribuci
D klasik D01d 0,– 1088,– 79,– 2047,–
D akumulace D25d 808,– 1383,– 79,– 1508,–
D přímotop D45d 1156,- 1349,– 79,– 1210,–
D čerpadlo D55d 1016,– 1192,– 79,– 1210,–
D víkend D61d 669,– 1119,– 79,– 2362,–

 

Co jednotlivé údaje v tabulce znamenají? Cena za distribuci zahrnuje platbu za jistič. V tomto případě počítáme s obvyklou hodnotou jističe nad 3x20A do 3x25A včetně. Pokud máte jinou hodnotu jističe, může se cena za distribuci lišit v řádech sto korun. Abychom dostali číslo s nějakou určitou vypovídací hodnotou, musíme provést několik matematických počtů.

Nabídka pro podnikatele 

Ono číslo si stanovme jako celkovou roční cenu za silovou elektřinu. Dle sjednané distribuční sazby sečteme: roční spotřeba MWh v nízkém tarifu x cen za nízký tarif + roční spotřeba MWh ve vysokém tarifu x cena za vysoký tarif + 12 x pevná cena za měsíc + cena za distribuci. Součástí ceny musí být ještě daň z elektřiny, která je stanovena na 28,30 Kč za MWh. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Jak již bylo zmíněno, Comfort energy nabízí také nabídku pro podnikatele. Zde existují obdobné kategorie, stejně jako způsoby výpočtu, mění se pouze ceny za jednotlivé položky. Jaké jsou rozdíly se můžete přesvědčit v následující tabulce.

Kategorie Sazba Nízký tarif Vysoký tarif Pevná cena za měsíc Cena za distribuci
B Klasik D01d 0,– 1326,– 99,– 2743,–
B akumulace D25d 938,– 1464,– 99,– 1840,–
Bpřímotop D45d 1273,– 1444,– 99,– 239,–
Bčerpadlo D55d 1115,– 1434,– 99,– 239,–

 

Navíc je zde kategorie Business neměnné slouží pro produkty s nepatrnými odběry a výjimečným provozem. Zde je cena 16,90  Kč za každých (i započatých) 10 W instalovaného příkonu nebo 16,90 Kč za odběrné místo.

Podrobný ceník je k nalezení na oficiálních stránkách společnosti Comfort energy.

Pozor na žárovky! 

Pro případného zákazníka jsou velmi důležité reference široké veřejnosti. Zkušenosti jsou totiž nenahraditelné. Po internetu kolují stovky různých názorů, některé jsou pozitivní, jiné se opírají spíše o negativní zkušenost a dokonce se najde i několik takových, co řadí Comfort energy mezi podvodné společnosti. Předem je třeba zdůraznit, že při hledání zkušeností a referencí většinou vyplavou na povrch spíše ty negativní. Ty jsou jednak více do očí bijící a jednak, posuďte sami: kdo má větší motivaci svěřovat se se svou situací veřejnosti? Ten, kdo je naprosto spokojen či ten, jenž má nějaký problém? Odpověď je zřejmá. Tudíž se nelze divit, že procento záporných příspěvků a komentářů v diskuzích bude větší.

Nejčastější negativa, která jsou zmiňována se zakládají na podávání neúplných informací. Několik klientů či bývalých klientů  Comfort energy se svěřilo s tím, že mu někdo přišel nabídnout levnější elektrickou energii. Shodují se, že zažili tento postup: Obchodní zástupce společnosti přišel s nabídkou, která byla na první pohled velmi výhodná. Prezentoval, že je možnost ušetřit několik stovek ročně díky levnější sazbě za MWh. V tu chvíli se údajně vytasil s dárkem, jímž měly být LED žárovky. Ty daroval klientovi se slovy, že je to jakási náhrada za to, že doteď musel platit více. Co však řečeno nebylo byla hodnota těchto žárovek. Údajně se jednalo o 2000,- Kč.

Comfort Energy - sídlo

V této situaci se ztratil fakt, že až bylo slibováno ušetření za MWh, denní povinná sazba byla nepoměrně vyšší, čímž se ona výhodnost jaksi ztratila.

Hlavní problém poté nastal při snaze o odstoupení od smlouvy. Jednak se totiž musela podat žádost o přerušení dodávek energie a jednak se musela podat, věřte či ne, žádost o vrácení zmiňovaných žárovek. Což předem samozřejmě nikdo netušil, tudíž klientům přibyly nemalé komplikace.

Je ovšem zřejmé, že veškeré potíže pramení z nedostatečné informovanosti. Může to samozřejmě být chyba zástupce společnosti, v tomto případě Comfort energy, mnohem častěji se ovšem jedná o nedisciplinovanost zákazníka při čtení smlouvy či obchodních podmínek. Pro ilustraci uveďme jeden z nejčastěji platících se poplatků, tedy poplatek za předčasné ukončení smlouvy ze strany zákazníka. Jeho výše činí 6050 Kč, což, uznejme, není úplně málo.

Ušetřit se dá opravdu hodně 

Na druhou stranu, existuje i spousta pozitivních ohlasů na Comfort energy. Těm vévodí společná myšlenka o ušetřených penězích. Jeden mladý pár dokonce uvedl, že díky této společnosti pravidelně již dva roky za sebou ušetřil 4000 Kč oproti předchozímu dodavateli elektrické energie. Chváleno je v některých případech také férové jednání a milý přístup.

Jedno z okrajových témat, týkajících se Optimal energy je jejich zákaznická telefonická linka. I zde se názory pochopitelně rozdělují ve dva protichůdné proudy, nicméně si troufám odhadnout, že mírná většina hlasů hovoří o profesionalitě, prozákaznickém přístup a celkově o velmi pozitivním dojmu z této služby.

Závěrem bych celé hodnocení shrnul v myšlenku, že ten, kdo pečlivě čte smlouvy, detailně zkoumá všechny její části, věnuje dostatečnou pozornost obchodním podmínkám a dokáže si veškerá čísla a procenta, ať už svépomocí či za účasti nějaké fundovanější osoby, přepočítat, nemůže být v žádném případě nijak podveden. Naopak, spousta hlasů, hovořících o nižších cenách dává této společnosti určitou naději dále se na českém trhu s energiemi rozrůstat.