Obnovitelné zdroje energie

Přestože jsou obnovitelné zdroje celosvětově propagovány především za účelem snižování emisí skleníkových plynů a s nimi souvisejícím globálním oteplováním, i po několika letech se nezdají být výsledky tak uspokojivé a většinu energie tak stále čerpáme z neobnovitelných zdrojů. Vice než v hromadné produkci