Aktuální výpadky elektřiny

Rate this post

Každému se někdy stalo, že nás nemile překvapil výpadek elektrického proudu. Pokud se nám to stane tak v první řadě musíme zkontrolovat, zda proud nejde jen u nás,nebo i v okolních domech, u sousedů. Pokud nejde nikde okolo pak jde tedy o poruchu sítě, kterou vyřeší poruchové čety energetické firmy. Jinak se může ale jednat jen o váš spadlý jistič, který stačí nahodit, nebo závadu na domovní elektroinstalaci a tu vyřeší odborníci. Je dobré, než tedy vytočíte rozzlobeně číslo na zákaznickou, nebo poruchovou linku, tak zkontrolovat hlavní jistič, který se nachází u elektroměru. V mnoha případech poruchové čety vyráží do terénu zbytečně. Můžeme tedy dojít k poddružnému rozvaděči (skřínka s jistícími jističi).Všechny vypněte a opět zkuste zapnout hlavní jistič. Pokud jistič zůstal zapnutý, půjdeme k poddružnému rozvaděči a postupně zapínáme jeden jistič po druhém-nejlépe začít od světel. Pokud se elektroinstalace jeví bez poruchy, obejdeme všechny zásuvky a odpojíme z nich všechny přímotopy a nejlépe všechny spotřebiče ke kterým se dostanete, poté můžeme jít zapínat další jističe, postupně všechny. Když se nám podaří zapnout všechny jističe aniž by některý vypadl, či vypadl hlavní jistič, nejspíše se jednalo o přetížení a elektroinstalace bude dále fungovat bez poruch. Pokud ale jistič stále vypadává, pak je tedy nejlepší zavolat elektrotechnika, může se jednat o vadný jistič.

výpadek elektřiny

Rozsáhlé výpadky elektřiny se označují také anglickým slovem blackout. Blackout vzniká zejména v důsledku mimořádné události a mohou postihnout i území několika států. Blackoutu často předchází rozpad elektrizační soustavy a vznik ostrovních provozů. Mezi hlavní příčiny patří extrémní spotřeba energie, v létě především stále rostoucího používání klimatizací, zatížení přenosových systémů a při bezvětří je minimální produkce větrných elektráren a jejich výkon je nahrazován přenosem elektřiny z jiných zdrojů, často na velké vzdálenosti, ale i chyby v koordinaci při propojení národních energetických soustav a nakonec technický stav sítě.

Výpadek dodávky elektřiny, je přerušení elektrické energie a to z různých důvodů, poruchy v elektrárně, nebo selháním přenosové soupravy. Selháním přenosové soupravy, tedy potíže v přenosové soustavě bývají jednou z nejčastějších příčin rozsáhlých výpadku dodávky elektřiny. Povětšinou jde o poškození venkovních vedení a to působením nepřiznivých přírodních podmínek (mráz, sníh, prudká letní bouře, silný vitr), ale i přetižením přenosové soustavy. Tato zařízení jsou vybavena určitými pojistnými prvky, která zajišťují odpojení některých odběratelů a to v tom případě, že by hrozil rozpad nebo zničení sítě jejím přetížením. Stalo by se tomu tak, pak je zde reálná možnost i kaskádového šíření poruchy, po selhání přetíženého vedení narůstá přetížení zbytku sítě, jsou tedy postupně další a další prvky sítě odpojovány. Z pravidla se tedy pokud možno odpojují odběratele, kde výpadek způsobí nejmenší hospodářské škody.

Protože krátkodobým výpadků nelze zabránit, tak jsou instituce na elektřine silne závislé obvyle chráněny zdroji nepřerušovaného napětí, včetně záložních generátorů elektrického proudu. Zdroj je určen k zajištění souvislé dodávky elektřiny pro spotřebiče, které nemají být neočekávaně vypnuty, tím se myslí na systémy zajišťující chod letišť, nemocniční přístroje, telekomunikační zařízení atd.

V méně důležitých případech jsou používány zdroje nepřerušovaného napájení (obsahující akumulátory), ty povětšinou slouží k překlenutí krátkodobýh výpadků a nebo pro poskytnutí dostatku energie pro vypnutí do nouzového režimu.

Výpadky elektřiny v bytě či budově bývají způsobeny poruchou elektrického zařízení a to třeba z důvodu nadproudu vzniklému diky elektrickému zkratu a to po té vede k vypnutí elektrického jističe, k přepálení pojistky a nebo vypnutím proudového chrániče.

Nadproud je vyšši elektrický proud než je povolená kladná odchylka. To je ve většině případů důvodem elektrického zkratu tzv. Elektrickým obvodem protéka zkratový proud. Nadproudy zapříčiněné eletrickým zkratem jsou nebezpečné hlavně z požárního hlediska, mohlo by dojít i k trvalému poškození elektrickému vedení, transformátoru. Do obvodu se vkládají jisticí prvky ve formě pojistek, pro omezení nadproudů. Ty pak dokáží nadproudy odstranit tím, že elektrický obvod rozpojí. Nejčastějším a méně nebezpečným příkladem nadproudu bývá zatížení sítě, do které je připojeno příliš mnoho elektrických spotřebičů, které ve své funkci vyžadují vetší množství elektrické energie.

Vznik zkratu nastává, přímým vodivým propojením polů zdroje, kdž se poškodí izolace přívodních vodiču, nebo vodičů uvnitř spotřebiče a tím dojde k jejich vzájemnému dotyku.Zkrat může způsobit i kapalina, dostane-li se do styku s vodiči ( venku např. z prudkého deště, nebo sněhové bouře).Teplem vznikajícím během zkratu může dojít k poškození zdroje, přívodicích vodičů, nebo celého spotřebiče. Zahřátím chemikálii uvnitř zdoje muže vést k chemickým reakcím od poškození až po explozi. Nastane-li zkrat je třeba co nejrychleji přerušit elektrický obvod. Ochranou elektrického proudu proti zkratu slouží elektrické pojistky a jističe.Vlivem tepla se u pojistek roztaví tenký drátek u jističe silné magnetické pole, roztavení přitáhne kotvu a vypne obvod. Zničené pojistky je vždy třeba vyměnit a to za stejnou, výrobce předepsanou hodnotu proudu. Jističe se dají zapnout k opětovnému provozu přepnutím páčky. Když v obvou není ani jistič a ani pojistka, je třeba vypnout obvod ručně a to s použitím elektrického izolantu (niko-li holým rukama). Nejlépe je ale zkratu předejít a to použiváním kvalitních a nepoškozných elektrických spotřebičů, v žádném případě nezapojovat vadné nebo amatérsky vyrobené přívodní šňůry, nepoužívat elektrické spotřebiče ve vlhkém prostředí, držet je dál od nadměrného tepla.

Naše bezpečnost je na prvním místě. Proudový chránič-elektrický přístroj, který odpojí chráněný elektrický obvod, pokud část proudu uniká mimo. Chránič výrazně zvyší bezpečnost osob před úrazem elektrickým proudem a také chrání majetek před vznikem požáru od elektroinstalace. Ale pozor, proudový chránič nenahrazuje pojistky,nebo nadproudový jistič, jde o zařízení, které je v rozvodech navíc. Proudový chránič pracuje na principu porovnání proudů v pracovních vodičích. Podstatou ochrany spočívá v tom, že vypnutí chraničem je rychlé.

Všem těmto potížím se dá v jednom případě předejít, a to tehdy když je plánovaná odstávka elektřiny. Vetšina energetických firem má své oficiální webové stránky, kde se svým zákazníkům snaží vyjít vstříc. Obyvatelům jednotlivých měst poskytují přehled termínů, kdy bude v daném místě přerušena dodávka elektřiny. O plánovaném přerušení dodávky elektrické energie jsou distribuční společnosti povinny informovat veřejnost běžným způsobem (úřední desky, oznámení na webových stránkách) alespoň 15 dni předem. Pokud dojde k neohlášenému, nenadálemu přerušení dodávek, je dostributor povinnen dodávky elektřiny obnovit do 18-ti hodin od přerušení, v opačném případě může zákazník po distributorovi žádat náhradu. Mnozí z nás ale nemájí čas na sledování možných výpadků proudu na webu. Pak je tedy možnost nechat se o výpadku informovat přímo od společnosti, u které jste klientem.Např. stránka planovanéodstavky.cz je portál plánované odstávky, informuje Vás s předstihem o riziku a také navrhne včasná a rychlá řešení.

3 replies to Aktuální výpadky elektřiny

  1. No, my u nás před pár týdny také měli pěkný výpadek. Jen teda v našem případě za to výjimečně nemohl dodavatel elektřiny. Na vině byla tentokrát porucha rozváděčové skříně v našem domě. Díky tomu jsme byli dva dny bez elektřiny, protože najít v dnešní době elektrikáře, který by měl čas nebo by nebyl zrovna nemocný není vůbec jednoduché.

  2. Tak třeba u nás jsou nějaké ty výpadky elektřiny celkem pravidelné. Stačí aby trochu víc zafoukal vítr a jsme bez proudu. Právě přesně z tohoto důvodu jsem už před lety začal řešit záložní zdroj elektřiny. I když je pravda, že v poslední době se ta situace zlepšila a výpadky proudu už netrpíme tolik jako v předchozích letech.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *