ČEZ zákaznické služby

5/5 - (1 vote)

Není to tak dávno, jen nějakých sto dvacet, sto třicet let, kdy lidé v Českých zemích začali pořádně využívat elektřinu. Zasloužil se o to především František Křižík, který založil první elektrárnu, dal městům veřejné osvětlení, a postaral se o to, že elektřina je pro nás dnes jednou z nedílných složek života, bez které si nedovedeme vůbec naši existenci představit. Od té doby se trh s energetikou v Česku velmi rozšířil. Jak se měnila historie, měnil se i on a neustále rostl. Od prvních malých elektráren, a proudu, který stačil pro veřejné účely a několik továren jsme se dostali do fáze, kdy téměř každá domácnost kupuje elektřinu, a nikdo si nedovede představit, jak by bez ní fungoval. Popravdě, kdo z nás by chtěl bez elektřiny svítit nebo vařit? Rádia, počítače, televize, ale i ryze praktické věci, jako jsou mixéry, světla nebo domovní zvonek potřebují elektřinu. A tu musí domácnostem, ale i podnikům nebo veřejným prostorům někdo dodávat.

Největší společnosti na energetickém trhu v ČR

Trh s elektřinou je dnes velmi provázaný také s trhem se zemním plynem. Obojí patří mezi základní energetické suroviny, a většina dodavatelů se snaží mít ve své nabídce obě suroviny, protože tím víc vydělají, a navíc pro zákazníka je snazší odebírat od jednoho dodavatele než od dvou. Když se podíváme na český energetický trh, najdeme na něm řadu velkých a známých společností. Nejprve je však třeba rozdělit si je na distributory, a dodavatele. Distributoři jsou společnosti, které energii vyrábí, a zároveň umožňují její přenos. Dodavatelé pouze zprostředkovávají přesun energie od distributorů. Těmi jsou v České republice v oblasti elektřiny ČEZ (který působí ve většině Čech, a ve Slezsku), E.ON (pro Jižní Čechy a Moravu) a PRE – Pražská energetika (jak je patrné již z názvu, pro Prahu). Podobně rozdělená je distribuční síť i v oblasti plynu, kde působí pro většinu území společnost RWE, pro jih naší republiky E.ON, a pro Prahu Pražská plynárenská. Když se pak podíváme na samotné dodavatele, a podíváme se, kolik mají zákazníků, zjistíme, že suverénně na prvním místě je v České republice ČEZ Prodej, který registruje téměř čtyři miliony zákazníků. Daleko za ním jsou pak RWE a E.ON, následované Pražskou energetikou, Bohemia Energy, Pražskou plynárenskou a Centropolem. Z toho je patrné, že ČEZ má na českém trhu velmi silnou pozici.

Společnost ČEZ – kdo to je, a co nabízí?

ČEZ, akciová společnost, abychom dodrželi plný obchodní název, je největším výrobcem elektřiny v Česku, a zároveň také největším distributorem. Patří pod nadnárodní skupinu ČEZ, která sdružuje velké množství společností v několika různých státech střední a jihovýchodní Evropy. Zároveň patří mezi největší firmy v České republice, má velmi vysoký roční obrat, a zaměstnává téměř třicet tisíc pracovníků. Pokud se podíváme, co nabízí, pak zjistíme, že se zaměřuje především na nabídku elektřiny (přičemž není pouze dodavatelem, ale také distributorem, a provozovatelem elektráren, jako je Temelín, Dukovany nebo Dalešice), avšak v poslední době se zaměřuje také na další energetická odvětví, jako je například plynárenství. V případě zemního plynu však již není distributorem, ale pouze dodavatelem plynu cizího. V začátcích je také jeho snaha provozovat mobilní síť.

ČEZ zákaznické služby

Skupina ČEZ a její dceřiné společnosti   

ČEZ jako takový je skupinou, zahrnující velké množství menších společností v rámci několika států, jak již bylo řečeno. Pokud se však podíváme na Českou republiku, najdeme i zde řadu dceřiných společností této firmy. Patří sem například ČEZ Tel, ČEZ Distribuce, ČEZ Energetické produkty, ČEZ Energetické služby, ČEZ Prodej, ČEZ Recyklace nebo ČEZ Zákaznické služby, které se, jak je patrné již z názvů, zaměřují na určité odvětví energetického průmyslu. Kromě toho spadají pod ČEZ také elektrárny po celém území našeho státu, Energocentrum Vítkovice, nebo například Severočeské doly. Tyto společnosti se zaměřují vždy na jednu konkrétní věc, a slouží vždy k určitému účelu. Především však vytvářejí hustou síť služeb, která pokrývá široké spektrum požadavků zákazníků.

ČEZ

Společnost ČEZ Zákaznické služby  

ČEZ Zákaznické služby, jako jedna z dceřiných společností firmy ČEZ, doplňuje její nabídku a specializuje se zcela na jedno jediné odvětví, a sice na služby pro zákazníky. Předmětem jejího podnikání je poskytování služeb v oblasti energetiky a mobilních služeb pro klienty ČEZu. Mezi pracovní náplň jejích zaměstnanců patří obsluha zákazníků, smluvní agenda (uzavírání, změny nebo ukončování smluv), fakturace, vyřizování reklamací, stejně jako vystavování dokumentů zákazníkům. Zpracovává také veškerá data v zákaznickém informačním systému. Zprostředkovává také kontakt s vašimi dodavateli, kteří patří do stejné skupiny, ale pod jinou společnost. Kontaktovat ji můžete buďto přes zákaznickou linku na čísle 371 100 100, nebo 840 840 840, případně přes poruchovou linku na telefonním čísle 840 850 860. Možná je také komunikace přes email na adresu stiznost@cez.cz, avšak tento způsob komunikace je poněkud zdlouhavější, a hodí se pro dlouhodobější jednání, nebo třeba zasílání dokumentů. Tyto adresy slouží také pro zbytek skupiny ČEZ. Můžete také ke kontaktování firmy využít formulář, který je dostupný na adrese https://www.cez.cz/cs/kontakty.html.

Nabídka skupiny ČEZ pro domácnosti i firmy

Pokud jde o nabídku skupiny ČEZ, můžeme ji rozdělit na tři nabídky  ̶  pro domácnosti, pro firmy, a pro velké společnosti. Pro domácnosti nabízí především elektřinu, přičemž si zákazníci mohou vybrat z několika produktových řad s různými tarify v této kalkulačce (tak, aby každý našel co možná nejvýhodnější nabídku přímo pro něj), plyn, opět v několika produktových řadách s různými výhodami, mobilní služby (v několika různých měsíčních tarifech s různými službami a výhodami), či finanční služby, jako je úvěr nebo půjčka. Pro podnikatele je nabídka trochu jiná, sestává z několika produktových řad elektřiny a plynu, a pak z nabídky technologií, které umožňují úspory energií, přechod na nižší náklady a dávají možnost šetřit peníze i zdroje. Pro velké firmy a korporace pak není vytvořena stálá nabídka, a všechno závisí na dohodě. Funguje zde skupina ČEZ ESCO, kterou tvoří několik firem zabývajících se různými odvětvími energetiky, které pro velké podniky vytvoří dokonalý plán nákupu energie, postarají se o servis a údržbu energetických zařízení, osvětlování, či jejich provoz.

Cenová nabídka a možnost srovnání

Skupina ČEZ nabízí, jak již bylo řečeno, především elektřinu a plyn, a tomu odpovídá také rozložení její nabídky, kde tyto dvě komodity tvoří páteř jejího podnikání. Obojí, jak elektřinu, tak plyn, nabízí v několika produktových řadách, aby splnila požadavky a přání co nejširší vrstvy zákazníků, přičemž je rozděluje na tři skupiny (domácnosti, podnikatele, velké společnosti), ke kterým má odlišný přístup a odlišné nabídky. Kromě těchto dvou energetických komodit nabízí taktéž mobilní tarify nebo finanční služby, a doplňkové služby pro zákazníky. Pokud vás tedy společnost ČEZ v rámci energií zaujala, můžete se podívat na její ceníky, nebo případně využít online srovnávače cen energií, a spočítat si, jestli by pro vás nebyla výhodnější než váš stávající dodavatel.

One reply to ČEZ zákaznické služby

  1. Mám pouze dotaz : jak dlouho před vypršením smlouvy u jiného dodavatele se musím hlásit u vás ,když chceme přejít kvám , abychom nemuseli platit nějakou pokutu za odstoupení od smlouvy. Děkuji za odpověď.

    Uvedu příklad .: ujedné společnosti do 1.6.2022

    kdy se nahlásit u vás, aby vše na sebe navazovalo

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *