Cena elektřiny

Rate this post

Elektřinu dnes využíváme jako naprostou samozřejmost, a to nejenom na svícení, ale třeba i na ohřev vody v boileru, nebo na vaření na elektrickém sporáku. Princip odběru je velmi jednoduchý. Měsíčně platíme předepsané zálohy a dle skutečné spotřeby je jednou ročně provedeno vyúčtování. A v souvislosti s ním je dobré vědět nejenom to, kolik nás elektřina stojí, ale i jaké faktory ji ovlivňují. Pojďme se na ně podívat.

Cenu elektřiny tvoří regulované a neregulovaná cena

Cenu elektřiny bychom mohli rozdělit do dvou hlavních složek. Tou první je určitě cena regulovaná. Tuto cenu jasně určuje tuzemské Energetický regulační úřad. Tyto ceny musí odpovídat nastavené regulaci a žádný z dodavatelů nemůže při jejich stanovování dané limity překročit. Mezi hlavní položky regulované části ceny patří třeba poplatky spojené s distribucí, poplatky spojené se systémovými službami, stejně jako se v této části nacházejí vícenáklady spojené s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů – mezi nejznámější patří třeba podpora fotovoltaiky.

elektřina

Druhou částí ceny již je cena neregulovaná, které je tvořena samotnou cenou oné silové elektřiny, kterou využívají domácnosti, ale i podnikatelé. Hodnotu této ceny si může každý z dodavatelů zvolit dle svého uvážení, a to s ohledem na výši své marže, s ohledem na plánovaný zisk, nebo s ohledem na to, aby mohl konkurovat ostatním podnikatelům. Není ničím vázán a tak samozřejmě záleží výhradně na jeho cenové politice, kterou si nastaví.

Hlavní roli hraje také trh

Nutno říci, že žijeme v tržním prostředí a tak jasné zákonitosti trhu mají také výrazný vliv na to, kolik za elektřinu platíme. Je to nejenom konkurenční prostředí v rámci jednotlivých lokalit, ale je to také nabídka a poptávka. A právě zahraniční poptávka může mít na cenu vliv největší, jelikož dodavatel má možnost volby, zda bude elektřinu dodávat u nás, nebo za vyšší ceny v zahraničí. I od toho se odvíjí aktuální cenová politika, v rámci které jasně platí, že čím je poptávka větší, tím vyšší ceny mohou existovat. Na druhou stranu musíme dodat to, že antimonopolní úřad v rámci monitorování trhu dohlíží i na to, aby se ti největší dodavatelé nechovali dominantně, v rozporu se současnými zákony.

Můžeme cenu elektřiny nějak ovlivnit?

Co cenu ovlivňuje především, to již víme. Nyní je dobré podívat se i na to, zda můžeme cenu elektřiny nějakým způsobem ovlivnit. U konkrétního dodavatele to lze například výběrem správné tarifní skupiny. Čím více totiž elektřinu využíváme, tím nižší může být cena za jednotku, kterou máme zakotvenu ve smlouvě. Naopak čím méně elektřiny spotřebujeme, tím může být jednotková cena vyšší, ale naopak výsledná platba v ročním vyúčtování může být nižší.

Cenu elektřiny ale můžeme ovlivnit i volbou toho správného dodavatele. Dnes už není problémem porovnat si jejich nabídky online, prostřednictvím tohoto jednoduchého porovnávače. Stačí několik základních údajů, jako je naše aktuální spotřeba a současné bydliště. Rázem máme k dispozici nejenom soupis aktuálních distributorů, ale také jejich ceny. Volbou toho nejlevnějšího lze poté ušetřit i několik desítek procent ročně.

Jak elektřinu nejlépe ušetřit?

Pokud se rozhodnete jít cestou šetření, které by se mělo projevit na celkovém účtu, měli byste začít právě u konkrétního nejlevnějšího dodavatele, který vám nejnižší jednotkovou cenu nabídne. Dále už jsou následné kroky na vás. Dnes patří mezi nejefektivnější metody šetření nákup úsporných spotřebičů, nákup úsporných LED žárovek, stejně jako důraz na vypínání nepotřebných spotřebičů ze sítě, jelikož i stand-by režim má na výraznou spotřebu vliv. To vše jsou kroky k tomu, jak přinést domácnosti další několikatisícové úspory.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *