Jak řešit poruchy plynu

Rate this post

Děsí vás představa poruchy plynu a vy si uvědomujete, že vlastně vůbec nevíte, jak byste se v takové situaci měli zachovat? Zde rozhodně vyplatí řídit se heslem: Kdo je připraven, není zaskočen! Proto by vám mohl velmi dobře posloužit následující článek, kde se dozvíte potřebné informace o řešení poruchy plynu, plynových zařízení a podobně. Nechybí ani užitečné tipy, díky nimž se vyvarujete nenadálých výdajů.

Samozřejmě, porucha plynu představuje vážné nebezpečí, ale zde velmi záleží na tom, zda se jedná o poruchu v distribuční síti, nebo o závadu na plynovém spotřebiči. Připravte se na všechny možné situace, abyste ochránili svůj majetek i své zdraví. Jak tedy postupovat a nic nepodcenit?

Co udělat před voláním na poruchovou linku?

Jako první by měla přijít na řadu kontrola hlavního uzávěru plynu. Ujistěte se, že není hlavní uzávěr plynu (HUP) uzavřen. Mnohdy může být problém také na vaší straně, nikoli na straně vašeho dodavatele plynu. Abyste si to ověřili, vyzkoušejte fungování dalších plynových spotřebičů. Snadno se tak přesvědčíte, že není poroucháno pouze jedno plynové zařízení ve vaší domácnosti. Při této kontrole ovšem dbejte zvýšené opatrnosti a ujistěte se, že následně všechny spotřebiče zůstanou vypnuté, aby nemohlo dojít k úniku plynu. Při poruše plynového zařízení má význam pohotovostní službu kontaktovat v případě, že je nutné uzavřít hlavní uzávěr plynu, aby se předešlo případným dalším škodám na majetku, nebo dokonce újmě na zdraví.Oprava plynu

Kdy kontaktovat distributora plynu?

Dodavatelé a distributoři plynu provozují nepřetržitou havarijní pohotovost, na kterou je třeba se obrátit v případě poruchy plynu v rámci rodinných domů, bytových domů a další prostor. Většinou stačí zavolat na danou pohotovostní linku a operátorovi sdělit problém. Následující potřebné úkony by už měl zajistit distributor plynu.

Pracovníci distributora nicméně zajišťují odstraňování poruch pouze v samotné síti, poruchy odběrných plynových zařízení je nutné řešit prostřednictvím soukromých firem. Někdo využívá možnost smluvního partnerství s takovou společností, která poté zajišťuje pomoc s řešením havárií, ale také opravy rozvodů topení, včetně topných těles a armatur. Samozřejmostí jsou pohotovostní výjezdy k zásahu a podobně.

Rozhodně se nevyplatí situaci podcenit a bagatelizovat. Nebezpečné poruchy plynu vyžadují bezodkladné řešení, aby se předešlo nejen škodám na majetku, ale především újmě na zdraví. Zcela standardní jsou tak dnes 24hodinové servisní služby, ale mnoho firem nabízí také nonstop služby se zárukou příjezdu na místo havárie do 60 minut.Oprava plynu

Jaké problémy mohou nastat s plynovým kotlem?

Dostatečný přísun tepla je pro nás už samozřejmostí, o to více nás mohou problémy s dodávkou plynu nepříjemně zaskočit. Zejména v zimě taková situace přináší mnoho komplikací, především rodinám s malými dětmi, nebo naopak starším lidem. Ještě horší situace nastává v případě kombinovaných kotlů, které zajišťují také dodávku teplé vody.

Mnohdy lze vzniklou závadu odstranit poměrně snadno, bez nutnosti kontaktovat poruchovou linku. Vhodné je pokusit se nejprve najít místo závady. Nejprve tedy zkontrolujte funkčnost elektrické zásuvky plynového kotle, dále také stav vody na ukazateli, baterie v termostatu a podobně.

Velkou hrozbu představuje zčernalý nebo opálený kryt kotle, neboť v tomto případě může dojít k otravě oxidem uhličitým. V takové situaci je nutné jednat velmi rychle a neprodleně kontaktovat poruchovou linku.

Samozřejmostí by mělo být pravidelné čištění výměníku kotle, aby nedošlo k jeho zanesení a následnému úniku oxidu uhelnatého do místnosti. Předpokladem kvalitního zážehu je dále dobrý tah v komíně, který mohou komplikovat kolena použitá na kouřovodu, případně také nízký nebo zanesený komín. Nutné je zajistit dostatečný přísun vzduchu. Zvýšenou prašnost mohou způsobovat koberce nacházející se v blízkosti kotle. Pravidelnou údržbu vyžadují také další součásti plynových kotlů. Rozhodně se vyplatí investovat také do pojistky, která v případě poruchy odstaví kotel z provozu a předejde tak značným škodám.

A jak postupovat při poruše kotle v bytovém domě nebo pronajatém bytě? V takovém případě by měl být nejprve informován majitel nebo správa domu, až poté volejte havarijní službu. Jestliže se vám však při podobné urgentní situaci nepodaří majitele nebo správce kontaktovat, budete mít následně právo na proplacení vynaložených nákladů na uvedení plynového kotle do provozu.

Kdy je nutná pravidelná revize plynového kotle?

Pravdou je, že pohotovostní opravy s sebou přináší mnoho nepříjemností a finančních nákladů, kterým se dá pravidelnými revizemi poměrně snadno předejít. Běžná servisní prohlídka není zas tak finančně náročnou záležitostí, přinejmenším ve srovnání se škodami, které může špatně fungující kotel napáchat. Rovněž pohotovostní výjezd servisního technika rozhodně nepředstavuje zanedbatelnou položku. A co víc, povinnost pravidelné revize kotle je dána zákonem. Každý provozovatel plynového zařízení je totiž zodpovědný za škody, které může daný spotřebič způsobit.

Revizi kotlů zajišťuje jejich prodejce, ale stejně tak můžete využít služeb plynového servisu. Provádět by se měla každých 12 měsíců, tedy do roka od uvedení do provozu a dále ve stejných intervalech. Rozhodně tento úkon zbytečně neoddalujte, neboť před zahájením topné sezóny by vás mohla nepříjemně překvapit vytíženost revizních techniků. Takto můžete nejen předejít nebezpečné nehodě, ale také nepříjemné pokutě, která z neplnění povinnosti pravidelných revizí vyplývá.

V případě nových plynových kotlů je třeba kontaktovat smluvního revizního technika, aby zůstala zachována záruka.

Servisní prohlídka sestává z vyčištění, seřízení a celkové kontroly plynového kotle autorizovaným technikem. V případě potřeby se nahradí opotřebované díly novými součástkami. Na závěr servisní prohlídky obdržíte protokol o jejím provedení. Zanedbání této povinnosti představuje nejen nebezpečí, ale stejně tak může znamenat vyšší spotřebu plynu.

Pamatujte na to, že pravidelná údržba plynových zařízení nejen zvyšuje vaši bezpečnost, ale zároveň prodlužuje jejich životnost a snižuje nároky na údržbu.Oprava plynu

Co rozhodně neopomenout?

Co se ještě nevyplatí podcenit? V každém případě se ujistěte, že ve vaší pojistné smlouvě je myšleno i na nenadálé nehody a škody, které vzniknou v důsledku havárie a úniku plynu. Plynový kotel by tedy měl být zahrnut v pojištění domácnosti. Stejně tak se vyplatí zkontrolovat smlouvy společenství vlastníků nebo družstva, které se vztahují na plynové kotle umístěné ve společných prostorách bytového domu. Řiďte se heslem: Důvěřuj, ale prověřuj!

Jak najít dobrého opraváře plynu?

Hledáte spolehlivého opraváře plynu, který se bude vaším problémem zabývat bez zbytečných odkladů? Na poptávkovém serveru Poptávej.cz můžete velmi rychle zadat svou poptávku a zajistit opravu plynu. Zjistit si kontakt na seriózního opraváře plynu se vyplatí s dostatečným předstihem, tedy i v případě, že zrovna žádnou závadu neřešíte. Takto budete připraveni na nepříjemné, až nebezpečné situace. Porucha plynu se nemusí stát hrozbou pro váš domov, stačí jen nic nepodcenit!

2 replies to Jak řešit poruchy plynu

  1. Já mám třeba kamaráda plynaře, takže ten mi chodí každoročně kontrolovat kotel a toho bych i pravděpodobně volal jako prvního kdyby nastal nějaký problém. V druhém kole bych pak volal na distributora, ale to podle toho jak by to vypadalo. Dodavateli bych volal leda při problému s vyúčtováním, ale zatím to má Comfort en. v pořádku tak se není třeba nikomu dovolávat.

  2. Díky za článek. Abych pravdu řekl, tak poruchy plynu mě trápí asi ze všeho nejméně. Horší je to s tou jeho cenou. My doma plynem topíme a byl bych velice rád, kdybychom na příští topnou sezónu přešli na nějaký jiný druh topení. Dost se mi líbí třeba tepelná čerpadla země voda viz https://mastertherm.cz/sortiment/tepelna-cerpadla-zeme-voda/ Nemá to náhodou někdo doma? Jaké jsou popřípadě vaše zkušenosti?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *