Noční proud a ČEZ

Rate this post

Život bez elektrické energie by si asi současný člověk nedovedl představit. Na elektřině je závislé téměř vše –  od vaření, praní až po sekání zahrady či sprchování v teplé vodě. V České republice mají občané na výběr z řady dodavatelů elektřiny s nejrůznějšími programy a zvýhodněními.

Mezi největší dodavatelem elektrické energie je skupina ČEZ.

Kdo je to skupina ČEZ?

ČEZ

Skupina ČEZ je integrovaný energetický koncern, který působí nejen v České republice, ale i v dalších evropských zemích. Zabývá se výrobou, distribucí, obchodem i prodejem v oblasti elektřiny, obchodem a prodejem v oblasti zemního plynu a těžbou uhlí. Většina firem, společností i soukromých odběratelů v České republice využívá služeb za nabídky skupiny ČEZ.

Skupina ČEZ se zabývá nabídkou pro domácnosti, firmy i velké korporace a to v oblasti elektřiny, plynu, mobilních, datových i finančních služeb. Nabízí zákazníkům řady programů, které jsou pro ně ekonomicky výhodné.

Jedním z nejčastěji využívaných produktů je nízký tarif, jinak zvaný noční proud.

Co je to noční proud a k čemu se v domácnosti využívá?

Noční proud – nízký tarif je produkt určený pro zákazníky, kteří využívají k vytápění či ohřevu vody spotřebiče s vyšším příkonem (např. bojlery, přímotopy, tepelná čerpadla a podobně). Je to časový úsek (především v nočních hodinách – proto je často používán neoficiální název noční proud), kdy pro odběr elektřiny platí snížená sazba koruny za kWh.

Snížená sazba za odběr elektrické energie byla zavedena proto, aby se zamezilo přetížení, což by mohlo mít za následek kolaps elektrické sítě.

Odběr elektrické energie v časovém úseku, kdy je spuštěn noční proud má svá pravidla. Většina spotřebitelů elektrické energie využívá jednotarifní sazbu (po dobu 24 hodin mají stejnou sazbu za odebrané kWh), protože v domácnosti používají spotřebiče s nižším příkonem. Nemusí tedy nízký tarif řešit. Avšak odběratelé, kteří pomocí elektřiny ohřívají vodu, vytápějí nebo jsou majiteli vozů na elektrický pohon (elektromobily) a v neposlední řadě samozřejmě chataři, mohou zažádat o zvýhodněnou sazbu a zařazení do příslušné dvoutarifní kategorie, která je odvozena od typu přístroje a velikost jeho spotřeby elektrické energie. Podmínkou však je, že tyto spotřebiče s vyšším příkonem jsou pro časový úsek vyššího tarifu blokované.

Noční proud u ČEZ

Pro využití nízkého tarifu u ČEZ je nutné splnit několik podmínek, mezi které patří hlavně topení elektrickou energií nebo ohřívání užitkové vody, zvláštní okruh pro připojení spotřebičů, který umožní přepínání vysokého a nízkého tarifu prostřednictvím hromadného dálkového ovládání a také dostatečně silný hlavní jistič, který zajistí plynulé přepínání z jednotlivých tarifů, aniž by docházelo k výpadkům.

noční proud

Spuštění nízkého tarifu

Spuštění časového úseku, kdy platí nízký tarif, není plošná záležitost. Pro každý region pracuje jeden distributor, který provozuje elektrické vedení a hromadné dálkové ovládání prostřednictvím vysílačů a přijímačů a aktivuje tak nízký tarif. Během dne i noci je pro potřeby odběratelů spuštěn noční proud (na kratší či delší časové úseky), kdy mohou využívat zvýhodněnou sazbu za odběr elektrické energie.

Aby mohli spotřebitelé plně využívat časové úseky, kdy platí nízký tarif, mohou si zjistit harmonogram spuštění nočního proudu.

Tyto informace lze zjistit několika způsoby.

Na webových stránkách ČEZu www.cez.cz je pro zákazníky připraven jednoduchý formulář, kde vyplní podle návodu distribuční oblast (tj. oblast, ve které se nachází odběrové místo) a požadované informace ze svého přijímače HDO (povel, kód nebo kód povelu), který je umístěn v rozvodné skříni u elektroměru.

Další možnost, jak zjistit, kdy je spuštěn noční proud, lze získat na internetovém účtu ČEZ-ONLINE, kde se každý zákazník může zaregistrovat, a vše, co se týká odběru elektřiny, obsluhovat přímo odtud. Zde se také dozví harmonogram platnosti nízkého tarifu.

O tom, kdy nastane čas, ve kterém nabývá platnosti nízký tarif, se spotřebitel může dozvědět i prostřednictvím zákaznické linky 840 840 840, kde je informován telefonickým automatem nebo operátorem.

Pro okamžité zjištění, zda již probíhá spotřeba elektrické energie dle nízkého tarifu, je možné nahlédnout do elektroměru, zda se spustil ukazatel pro spotřebu nočního proudu.

HDO – hromadné dálkové ovládání

HDO čili hromadné dálkové ovládání je způsob regulace odběru elektrické energie na dálku – přepínání mezi vysokým a nízkým tarifem. Jak již bylo řečeno, distributor pro daný region vyšle signál s určitým kódem ke spuštění nízkého tarifu. Přijímač, který je umístěn v elektroměru a je nastaven na kód pro danou distribuční oblast, po přijetí signálu přepne odběr elektrické energie v nízkém tarifu.

Jednotarifní a dvoutarifní produkty

Nabídka produktů pro odběr elektrické energie od skupiny ČEZ je velmi široká. Nejběžněji využívané jsou pak jednotarifní a dvoutarifní produkty, které se dále člení na další podkategorie rozdělené podle typu odběrového místa, typu přístrojů, pro které je zvolená sazba nejvhodnější, doby, kdy a jak dlouho budou spotřebiče spuštěny a samozřejmě množství spotřebované elektrické energie.

Jednotarifní produkty lze obecně popsat jako nabídku sazeb pro odběr elektrické energie, kdy po dobu 24 hodin platí stejná cena za odebranou energii. Jednotarifní produkty je lepší využívat pro ty spotřebitele, kteří mají nižší spotřebu energie. Zákazníci si mohou vybrat z několika produktů (např. D02d, D55d), kdy výše sazby závisí na množství spotřebované elektrické energie, době a místě provozu i na typech spotřebičů.

Dvoutarifní produkty už pracují se zvýhodněnou sazbou za odběr, kdy spotřebitel přepíná na nízký tarif. Tyto produkty jsou vhodné pro zákazníky s vyšším odběrem elektrické energie (např. zajištění ohřevu vody, vytápění nebo dobíjení elektromobilu). Zákazníci si mohou vybírat z několika produktů (např. C45d, C35d), které nabízejí možnost odběru elektrické energie podle nízkého tarifu až do 22 hodin denně.

Hospodaření a úspora elektrické energie

Správné hospodaření s elektrickou energií může vést k velkým úsporám při odběru elektrické energie.

Jak může spotřebitel dosáhnout velkých úspor při odběru elektřiny?

Zde je několik typů:

 1. Volit takové distribuční sazby pro domácnost, jež jsou nejvýhodnější pro typ spotřebičů, které se zde používají
 2. Efektivně využívat čas, kdy se spotřeba energie účtuje dle nízkého tarifu
 3. Vybavit se takovými spotřebiči, jejichž start se automaticky spíná se zahájením platnosti nízkého tarifu
 4. Zbavit se starých přístrojů a spotřebičů, které mají vysokou spotřebu energie a nehradit je novými úspornějšími
 5. Zbytečně neplýtvat elektrickou energií – např. nenechávat rozsvícená světla a přístroje zapnuté v pohotovostním režimu (např. televize, počítač apod.), nezapínat topení, když se větrá otevřenými okny atp.
 6. Pravidelně se informovat o nejnovějších nabídkách tarifů a sazeb a co nejefektivněji jich využívat

Při dodržování typů pro vyšší úsporu elektrické energie, může spotřebitel ušetřit i několika tisícové částky ročně a nejen to. Nižší spotřebou elektřiny lidé přispívají k zachování zdravého životního prostředí a zlepšovat si tím podmínky pro svůj život.

2 replies to Noční proud a ČEZ

 1. Dobrý den, potřebovala bych zjistit, kdy se mi spíná „noční proud“. Na linku 800 850 860 se nedá dovolat.
  Děkuji.
  Renáta Richterová
  Serafinova 94/35
  Ostrava-Kunčice
  č. zákazníka: 15002376
  tel. č. 605 113 041

 2. Bydlím v jihomoravském kraji, kde zjistím kdy se zapíná nízký tarif

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *