Optimal Energy – recenze, zkušenosti, diskuze

3.9/5 - (101 votes)

Optimal energy je akciová společnost, zabývající se problematikou energií. Určitá část veřejnosti si myslí, že hlavním cílem Optimal energy je poskytování dodávek elektrické či případně jiné energie. To je však základní chyba. Tato společnost se totiž specializuje na komplexní energetické poradenství. Jejími zákazníky jsou nejen domácnosti, ale i soukromé firmy či dokonce obce.

Obecným cílem Optimal energy je poskytovat svým klientům kompletní službu při výběru či změně dodavatele elektrické či jiné energie. Má uzavřené smlouvy o spolupráci s více než dvacítkou dodavatelů, ze kterých vybírá při tvoření nabídky pro konkrétního zákazníka.

Modrozelená úsporám 

Představme si základní produktové portfolio. Vlajkovou lodí Optimal energy je projekt MZÚ – modrozelená úsporám.  Tento nosný produkt celé společnosti se zabývá komplexním poradenství pro jakéhokoliv klienta. Základem je analýza současného stavu klientových smluv, ze které vychází další analýza, tentokrát tzv. analýza úspor. Největší předností MZÚ je fakt, že se nesoustředí pouze na energii elektrickou, ale orientuje se taktéž na úspory v dodávkách plynu, pitné i užitkové vody, osvětlení či vytápění.

Veškeré další nabízené služby se víceméně odvíjí od projektu MZÚ. Optimal energy totiž dále nabízí: samotné energetické poradenství, pomoc při výběru či změně dodavatele energií, snížení spotřeby pitné a užitkové vody nebo vypracování energetického auditu. Ceny, které Optimal Energy nabízí, nejsou na běžném trhu dostupné – a to jak u energií, tak u dalších produktů z MZÚ.

Podomní prodejci? 

Samotná podoba společnosti či její nabízené služby, to nejsou jediná kritéria, dle kterých zákazníci firmu hodnotí. Optimal energy funguje mimo jiné na principu nezávislých poradců, kteří, ať už fyzicky či elektronickou formou, kontaktují nové potenciální zákazníky a zároveň se „starají“ o ty stávající. Právě tito poradci jsou, dovolím si tvrdit minimálně poloviční, částí veřejnosti bráni poněkud s rezervou. Zákazník totiž může nabýt dojmu, že hlavním cílem poradce není sjednání smlouvy za účelem nejlepší nabídky pro klienta, nýbrž za účelem největší možné provize pro sebe samotného. Od takovýchto praktik se Optimal energy pochopitelně veřejně distancuje a dělá vše proto, aby důvěryhodnost poradců byla na co nejvyšší míře.

Tři proudy názorů

Pokud si dáme chvíli čas a zabrouzdáme do vod českého internetu, setkáme se s mnoha názory na Optimal energy a to z několika hledisek. Hovoří se jednak právě o principu, jenž je popsán v předchozím odstavci, jednak o samotných službách a také se objevují prosby o radu, jak se zachovat v případě nezdárného průběhu spolupráce s Optimal energy.

Je pochopitelné, že postoje jednotlivých osob k Optimal energy se různí. Což na jednu stranu není pro firmu nejlepší zpráva, na stranu druhou se stále jedná o jakýsi způsob reklamy. Pro jednoduchost se dají stanoviska, kolující v diskuzích křížem krážem po internetu, rozdělit do tří hlavních proudů. Do jednoho se řadí lidé , kteří byli nebo jsou se službami Optimal energy spokojeni, nezaznamenali žádné komplikace při spolupráci a jsou velmi příznivě nakloněni další budoucí spolupráci.

Optimal Energy - logo

Druhá skupina lidí se prezentuje naprosto opačným názorem. Stížnosti míří například na nedostatečnou ochotu poradce při jakékoliv komplikaci, na to, že ačkoliv byla sjednána nová smlouva, výhodnější nežli ta předchozí není. Další nespokojené hlasy hovoří neetických či předem neobjasněných obchodních podmínkách. Jednalo se prý o řádky, napsané při okraji stránky drobným písmem. V tomto případě lze pochopitelně apelovat na ostražitost zákazníků při čtení smluv.

Třetí část lidí se profiluje jako víceméně neználci, kteří sem tam pochytili nějaké to moudro a nějaký ten názor. Jsou to především lidé, kterým buď byly nabídnuty nějaké produkty či služby od Optimal energy či lidé, kteří tyto služby začínají využívat a nemají na ně stále ujasněn názor.

Šťastná rodinka 

Pro ilustraci si uveďme typické a výmluvné příspěvky či chcete-li příběhy z diskuzí, řadící se k jednotlivým, výše uvedeným proudům. První je příběh o mladé rodině, vlastnící průměrně veliký rodinný domek. Při jeho stavbě nijak zvlášť nepřemýšleli o dodavatelích elektrické energie či plynu a vody. Po několika letech víceméně náhodou narazili na poradce Optimal energy. Rozhodli se využít jeho služeb nyní se mohou těšit z roční úspory, dosahující téměř deseti tisíc korun.

Rodina (ilustrace)

Štěstí ve spolupráci s Optimal energy nalezl také muž, který využil nosného produktu této společnosti – tedy projektu Modrozelená úsporám. Nechal si zpracovat kompletní analýzu veškerých svých dosavadních smluv a zjistil, že může ušetřit až v řádu několika málo desítek tisíc ročně. Nelze se podivovat, že této příležitosti využil a dle svých slov „vůbec nelituje“. Tento příběh zmiňuji také z důvodu, že pod ním se rozběhla vášnivá diskuse o morálním aspektu poradců. O jejich práci a o tom, že veřejnost je ne vždy vnímá stoprocentně pozitivně, jsem se již zmiňoval. Proč se k tomu tedy vracím? Oponent šťastného pána s dobrou zkušeností napsal: „Když budete mít úmysl do své dodávky natankovat naftu, chcete hledat někoho, kdo vám poradí k jaké benzínové pumpě si dojet?“ Onen pán odvětil: „Pokud já budu spokojený a to, co jsem si sjednal, bude fungovat, bude mi opravdu jedno, kdo za to dostal zaplaceno a kolik.“

Stížnost u Hospodářské komory 

Špatnou zkušenost má pán, jehož dcera využila toto poradenství. Nechala si údajně pomoci při zařizování dodavatele plynu. Problém se zde objevil již na začátku při špatném zapsání počátečního stavu plynoměru. Poradce prý k 1.1. zapsal číslo, které bylo vyšší nežli číslo, které bylo reálně na plynoměru o několik týdnů později. Ukázalo se také, že dcera měla platit nebývale vysoké zálohy. Po těchto komplikacích byl proveden pokus vypovězení smlouvy, zde však otec s dcerou narazili na nutnost zaplatit penále, jenž sloužili jako částečné pokrytí ušlého zisku společnosti. Celý problém skončil stížností u Hospodářské komory.

Nejhojněji byly zastoupeny názory typu: „Byla mi nabídnuta levnější elektřina. Pán se představil jako poradce Optimal energy. Mám tomu věřit?“

Prostým odhadem se dá tvrdit, že negativních, respektive ne pozitivních referencí a recenzí se v diskuzích objevuje více. Což nemusí být jednoznačně záruka špatných kvalit Optimal energy. Však posuďte sami: Kdo spíše bude žádat o radu či kdo bude chtít anonymně vyjádřit názor, v tomto případě si postěžovat? Odpověď se nabízí jasná. Samo sebou ten, kdo má zkušenost nedobrou. Spokojení zákazníci nemají tak velikou potřebu se vyjadřovat.

Video: prezentace Optimal Energy

Pár rad závěrem… 

Pokud budete v budoucnu podepisovat nějakou smlouvu, a nemusí se jednat přímo o Optimal energy, není na škodu zapamatovat si pár rad, s jejichž pomocí lze částečně nebo úplně eliminovat případná negativa, která byla uvedena výše. V první řadě je nutné každou smlouvu důkladně pročíst, především pak různé poznámky pod čarou či noticky napsané známým drobným písmem. V žádném případě nepodepisovat nic bez důkladného prozkoumávání. Pamatujte, že máte možnost si veškeré částky, výpočty či veškerá procenta přepočítat sami, případně nechat ověřit touto kalkulačkou. Je vhodné také se předem informovat o způsobem změny či předčasného ukončení smlouvy. Často v těchto případech bývají k placení nemalé penále. U cen, sjednávaných na určité období nezapomeňte zjistit dobu, na kterou je ona cena fixována.

Závěrem bych se rád ještě vrátil ke sporu dvou pánů, jejichž zajímavé výroky byly citovány. Na tomto příkladu se ukazuje několik věcí. Jednak, že práce poradce a podnikání v takovém oboru není pro každého, stejně tak jako zákazníkem těchto poradců asi nemůže být úplně každý člověk. Pro někoho jsou důležité peníze či úspory, někdo jiný se rozhoduje i na základě jiných parametrů, než jsou pouze ty finanční.

21 replies to Optimal Energy – recenze, zkušenosti, diskuze

 1. Myslím, že jste podvodníci s blbnutím hlav pěšákům, kteří pro vás dělají práci, za kterou není odměna. Navíc, vámi dodaní dodavatelé konečnému zákazníkovi nic neušetří, spíše naopak.

  • Pokud se bavíte o Optimal Energy, tak mohu sdílet jen vlastní zkušenost. V případě, že by za práci nebyla odměna, nebylo by v Optimalu x stovek aktivních poradců. Zadarmo ani kuře nehrabe:) Několik jich znám, jsou to úspěšní podnikatelé, kteří pochopili filozofii této společnosti a vybudovali si dobré jméno. A co se týče šetření, opět, desítky tisíc klientů, které Optimal Energy má, zde nebudou proto, že by platili za energie více než u svého původního dodavatele. Společnosti tohoto charakteru rostou jako houby po dešti, ale stejně rychle také zanikají, protože nejsou etické, problematice nerozumí, neinvestují do svého rozvoje. Optimal letos oslavil 10 let, pokud by fungoval tak, jak popisujete, dávno by tu nebyl.

 2. S Optimal Energy mám dobré zkušenosti. Koupil jsem si bytový dům a pomohli mi snížit náklady jak změnou dodavatele, tak optimalizací distribuční sazby. Navíc ještě šetřím pomocí LED osvětlení a perlátorů s úsporných sprch na vodě. Nabízeli mi i nějaké folie, ale nakonec to pro moje topení nebylo vhodné, tedy jsme to nedělali. V současné době zvažuji možnost využít solární elektrárny, ale asi nedostanu dotace, protože mám v domě více než 3 byty:( Co mám zkušenost z financí, tak je to o lidech. Když máte dobrého poradce co tomu rozumí, dělá to na fulltime a dlouhodobě, tak to funguje. Vysvětlovali mi, že mají i školení atp. Ten můj poradce dokonce vystudoval nějaký obchodnický bakalářský program. Tedy doporučuji chtít spolupracovat s profíky, co to dělají jako hlavní práci, chodí na školení a umí doložit reference spokojených klientů.

 3. Maminka s manželem bydlí v rodinném domě o 2 bytech, vytápí a ohřívají vodu plynem od velkého dodavatele. Poradce od Optimal energy jim navrhl taková úsporná opatření a nového výhodného dodavatele, že se jim vyplatilo dokonce vypovědět smlouvu předčasně a velkému dodavateli zaplatit pokutu. I tak hodně ušetřili. Ale není to pro každého, pořád jsou lidi, kteří šetřit nechtějí nebo nepotřebují, nebo mají obavy, že „všichni jsou šmejdi“.

 4. V žádném případě si s touhle firmou nic nezačínejte přišel jsem kvůli nim o statisíce jsou to největší šmejdi. Tváří se jak jsou poctivý ale jsou to normální šmejdi kteří se neštítí ničeho.

  • To by mě tedy opravdu zajímalo jak jste přišel o statisíce – trochu konkrétněji..

  • Dobrý den, Petře. Nejednalo se prosím o spolupráci typu nulová provize za práci pro OE, výdaje na jejich školení a následně sankce za porušení případně neplatné konkurenční doložky? Zjišťuji si možné podklady k obdobnému. Děkuji

   • Řekl bych, že si pán buď plete firmy a nebo je z konkurence a snaží se Optimal pošpinit, vzhledem k tomu, že nereaguje, tak na tom asi něco bude. Takových je plný internet.

 5. Pingback:

 6. Nedávno jsem využil jejich služeb a nyní čekám, co bude. Smlouvu za mě kompletně vyřídili, včetně výpovědi u původního dodavatele, zatím nebyl problém. Dodávka bude zahájena k 1. 3., tak uvidíme. Úspora přes 8000 Kč na rodinném domku je lákavá. Nabídli mi i další produkty, jako jsou LEDky a špořiče vody, ty zatím zvyžuji dle toho, jak dopadne smlouva. Pán byl velmi příjemný, bylo vidět, že ví, o čem mluví. Očekávám, že budu spokojen. Pokud ano, tak je doporučím i rodině.

  • Dobrý den , kdo by měl zájem o nezávaznou kalkulaci neváhejte se ozvat spolu najdeme to nejlepší řešení pro váš dům či byt a nebo firmu ozvi se pro nezávaznou kalkulaci s pozdravem energetický poradce Jakub Hodaň 🙂

 7. Pozor na firmu Optimal Energy přišli jsme kvůli nim o desítky tisíc korun, Dělají podrazy na lidi.

 8. Proč vůbec řešit takovouhle firmu? Různých MLM co prodávají po domech energii je hromada. Tady možná, když máte špatného dodavatele, tak vám dají o něco lepší nabídku, máte pocit, že šetříte…. Paráda. A teď co by udělal ten, kdo má mezi ušima mozek. Podíval by se na kalkulačku TZB-info a přešel ke skautské energii. Ta s přehledem strčí všechny tyhle provizní prodejce do kapsy cenově. Proč? Protože žádné prodejce nemá a nemusí je z vašich peněz platit. Má jen super nabídku, nejlevnější plyn na trhu a elektřinu také velmi levnou.K tomu férové podmínky a prakticky bez pokut. Platit si nějaký mezičlánek mezi mnou a distributorem elektřiny a plynu? Proč proboha…

  • Tak zrovna na Skautskou energii jsem slyšel i dost negativ – nezvládnutá změna z původního dodavatele, problém se zálohami, pozdní fakturace. Mít svého poradce, který mi vše pohlídá je větší bonus než o pár set korun nižší roční platba. Můj názor

 9. Zhmotnění IMPOTENCE.
  KATASTROFA.
  NEBRAT!!!

 10. v květnu 2022 jsme podepsali smlouvu na FVE s firmou Optimal energy. a 1.8. zaplatili 556.000,-kč s tím, že do 2 měsíců budeme čerpat energii z panelů. asi za 14 dní přivezli panely a složili u garáže. dnes, t.j. 5.12. 2022 jsou panely spolehlivě na svém místě, t.j. u garáže a to je vše, co proto udělali. prý nemají baterie. a kdo za to může? čína, ukrajina a asi sucho v keni. komunikace mizerná, maily končí slovy: S pozdravem kolektiv. takže závěrem: měli dokončit k 1.12. 2022 a tak 2.12 šla výpověď.
  takže doporučení? NIKDY OPTIMAL ENERGY.

  • FVE s firmou Optimal energy se dostane max. na cenu 530 000,- všetně WB. pronájmu plošiny na dva dny, proto by mě zajímalo, jestli se opravdu jedá o Optimal energy a jaké baterie aktuálně nemají. Děkuji

  • Vážený pane, v srpnu 2022 stála u naší společnosti největší FVE o výkonu 9,9 kWp včetně Wallboxu 528 tisíc Kč. Před podpisem smlouvy s každým zákazníkem máme vždy všechny komponenty skladem. Po podpisu smlouvy platí zákazník 70% z ceny FVE, což v té době bylo 369.600 Kč. Nemohlo se tedy stát, že jste firmě platil 556 tis. Kč. Rovněž nikdy neslibujeme montáž a zapojení do dvou měsíců. Ve smlouvě máme přesná pravidla, která firma striktně dodržuje a v případě montáže je to do šesti měsíců od povolení distributora k připojení. Klient dostává pravidelné anotace o postupu obchodního případu.
   Váš pokus o pošpinění naší firmy je pouze vymyšlená sprostá lež.
   Bc. A. Sedlář, EP 609290, Optimal Energy a.s.

 11. Tuto firmu již nikdy více.4 měsíce čekáme na dokončení,chybí pouze montáž jističů a předání provedeného díla.Remeslnici přijeli bez ohlášení termínu před vraty,kdy naštěstí někdo byl doma.Pri urgenci a dotazů kdy se vše dodělá dostanete odpověď,že se ozvou.Solidnost nikde

 12. V srpnu 2022 zaplacena dle smlouvy polovina cílové částky.Do dnešního dne nedodán ani jeden komponent.Pořád jen slibují.Partner s kterým bylo nasmlouváno má problémy.Ted už další varianta,že bude vše do 2měsíců namontováno.Vypoved nám nebyla doporučena.Pry,že by jsme nemuseli dostat zpět zaplacenou zálohu.
  Nevím jak z této situace ven.
  Doopravdy nevím čemu a komu v této firmě věřit.

 13. Náš rodinný známý z firmy Optimal-Energy – Jan Kříž, se o naše energie stará už několik let – za tu dobu vždy doporučil nejlepší možné řešení a díky tomu jsme za tu dobu ušetřili už víc než 50.000,-.
  Letos na jaře jsme podepsali smlouvu na fotovoltaiku která nám ušetří další desetitisíce ročně. Naštěstí jsme podepsali včas a ještě jsme jako poslední stihli aspoň částečné přebytky do sítě.
  Určitě doporučujeme

  Aleš a Dáša Sladcí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *