Zelená úsporám od 1.4.2015

Rate this post

Tak to je skutečně výborná zpráva! Víte o tom, že si můžete zateplit svůj rodinný dům a snížit náklady na energie, přičemž na to ještě obdržíte dotaci? Pravděpodobně již jste o této možnosti něco slyšeli. Možná ale nevíte, jakým způsobem funguje od 1. 4. 2015.

Nová zelená úspora 2015 nabízí příležitost získat kromě zateplení dotaci také na modernizaci vytápění a větrání! Na co všechno můžete tedy obdržet často nezanedbatelný příspěvek? Jedná se o zateplení domů, výměnu oken, úsporné kotle, tepelná čerpadla, výstavbu rodinných domů i větrání a rekuperaci tepla. To už stojí za zvážení!

Dotace na zateplení a okna

Takřka nezbytný základ představuje snižování energetické náročnosti současných rodinných domů. Co všechno sem patří? Jedná se o dotace na zateplení obvodových zdí, sklepu i střechy, dále také o výměnu výplní stavebních otvorů. Z toho vyplývá, že dotaci lze obdržet nejen na zateplení, ale také na výměnu oken nebo dveří. Rozhodující roli přitom hraje průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy, výše měrné roční spotřeby tepla, která je nutná na vytápění po uskutečnění zateplení, součinitel prostupu tepla konkrétními prvky konstrukce a procentní snížení zmiňované roční spotřeby tepla v porovnání s původním stavem.

Při výpočtu je tedy znatelná změna oproti původnímu programu, protože bere v potaz nikoli podlahovou plochu domu, ale plochu konstrukcí, kupříkladu i stěny, jež byly zatepleny. To je rozhodně spravedlivější postup. Pokud se Vám podaří snížit měrnou roční spotřebu tepla o 40 %, obdržíte dotaci ve výši 30 %, jestliže ji snížíte o 50 %, získáte dotaci 40 %. Nejvyšší možnou dotaci si zajistíte, pokud snížíte měrnou roční spotřebu tepla oproti výchozímu stavu o 60 %, kdy budou způsobilé výdaje hrazeny z poloviny.

Je zřejmé, že při zateplení domu je nejlepší využít co nejsilnější izolaci. Pokud však je její tloušťka větší než 20 cm, skokově rostou náklady, jež sestávají z izolačního materiálu, kotvení, lišty lepicí a omítkové hmoty, pronájmu lešení i práce. Do zmiňovaných 20 cm se ale ze zmíněných položek proměňuje jen cena izolačního materiálu. Při překročení této hranice je nezbytné využít dvě vrstvy izolantu, což má za následek skokový nárůst ceny. Větší tloušťky tepelného izolantu jsou totiž náročnější na kotvení, což zapříčiňuje hlavní sání větru a jejich hmotnost. Pro co největší finanční úsporu je nejlepší použít tloušťku izolace v rozmezí 12-20 cm, kdy se počítá s meziročním růstem cen energií o 3 %.

Dotace na vytápění

[emaillocker]

Nová zelená úsporám se však také snaží o výměnu starých zdrojů tepla za nové. Zde je možné dostat dotaci na samotný zdroj tepla, příslušenství i jeho instalaci. Tato nabídka zahrnuje ruční i automatické kotle na biomasu, tepelná čerpadla všech typů, krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem, plynové kondenzační kotle i solární systémy, které slouží pro ohřev vody.

Dotaci na kotel je možné obdržet při současném zateplení obálky domu, ale i bez splnění této podmínky. Je třeba mít na paměti, že se vztahuje jen na materiály a výrobky, jez jsou uvedené v Seznamu výrobků a technologií. Rovněž instalaci kotle smí vykonat jen firma, jež je zapsána v Registru odborných dodavatelů. Ten je k dispozici na www.nzu2013.cz. Při podpisu smlouvy se budete muset zavázat svým čestným prohlášením, že kotel budete skutečně provozovat po celou dobu jeho udržitelnosti, v případě nutné výměny ho pak nahradíte stejným.

[/emaillocker]

Nová zelená úsporám

Maximální míra dotace na kotle a krbová kamna při současném zateplení domu dosahuje 75 %, bez současného zateplení je 55 %. Na podporu mají nárok jen kotle s nízkými emisemi, přičemž informace o technických parametrech by měl vždy dodat prodejce kotle.

Stejné jako u kotlů jsou podmínky poskytnutí dotace i pro tepelná čerpadla. Také zde platí, že pokud dům současně zateplujete, může být vyšší. Pro tepelná čerpadla je požadován jistý minimální topný faktor, jen že stanoven na 4,3 pro tepelná čerpadla země-voda a 3,1 pro tepelná čerpadla vzduch-voda.

Dotace na větrání s rekuperací

O dotaci lze žádat také na instalaci nuceného větrání s rekuperací tepla. Dotace je fixní, je poskytována na jeden rodinný dům a vše je třeba doložit protokolem z testu neprůvzdušnosti. Velikost dotace je na jeden rodinný dům ve výši 100 000 Kč a maximálně může činit 75 % způsobilých výdajů. Je určena pro rovnotlaké větrací systémy se zpětným získáváním tepla, pro systémy s centrálním vzduchotechnickým rozvodem a s ventilátory s regulací otáček. Velikost dotace na solární systém pro ohřev vody je odvislá od toho, zda bude využíván také pro přitápění. V tom případě však není příliš velká a činí nejvýše 50 000 Kč a 40 % způsobilých výdajů. Jestliže se solárním systémem nechcete přitápět, měl by zajišťovat spotřebu teplé vody v domě přinejmenším z poloviny.

Dotace na výstavbu nízkoenergetických domů

Velmi zajímavá nabídka se však týká i výstavby nových rodinných domů, kdy mohou stavebníci obdržet až 550 000 Kč! Podmínkou je, aby měly co nenižší energetickou náročnost. Je proto nutná i instalace systému nuceného větrání s rekuperací tepla. Mějte však na paměti, že pokud využijete této dotace, nemůžete dále čerpat podporu z jiných oblastí tohoto programu.

Podmínky získání jsou navíc dosti tvrdé. Jmenovat je nutné nízkou měrnou roční spotřebu tepla na vytápění (menší než 20 respektive 15 kWh/m2.rok), průměrný součinitel prostupu tepla obálkou domu pak musí být menší než 0,22 W/m2.K. V budově musí být zaveden větrací systém s rekuperací tepla a majitel by se měl být schopen prokázat i protokolem o absolvovaném blower door testu. Jde vlastně o podporu výstavby rodinných domů, jež se uskutečňuje v pasivním standardu.

Pasivním domem se rozumí nízkoenergetická budova, jež disponuje špičkovými tepelně-fyzikálními vlastnostmi, a je navržená tak, aby byla co nejúspornější. O menší částku než 550 000 Kč se mohou ucházet stavebníci, kteří budují obzvlášť úsporný nízkoenergetický dům, jenž musí mít roční spotřebu tepla nižší než 50kWh/m2.rok. Co je to onen požadovaný blower test? Tím se měří vzduchotěsnost obálky budovy. Ta je rozhodující pro bezchybné fungování nízkoenergetických i pasivních domů.

Pro všechny výše zmíněné oblasti máte možnost využít dotace na přípravu odborných posudků a projektovou dokumentaci. Je možné o ni žádat i na provedení testů neprůzvučnosti.

Postup při podání žádosti

V rámci programu Nová zelená úsporám lze žádat o příspěvek pouze elektronickou formou na portálu Novazelenausporam.cz. Nutné písemnosti pak musíte zaslat na příslušné krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí.

Splnění podmínek Programu prokážete posudkem, který Vám musí vypracovat oprávněná osoba. Ten sestává z projektové dokumentace a energetického posudku. Pokud takovou autorizovanou osobu, která může vypracovat projektovou dokumentaci, neznáte, můžete ji vyhledat na internetových stránkách ČKAIT a ČKA. Podobně lze specialistu na vyhotovení odborného posudku vyhledat na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Dalším krokem by mělo být projednání stavebního záměru s příslušným stavebním úřadem. Budete k tomu potřebovat právě onen vypracovaný odborný posudek. Protože je pravděpodobné, že k němu bude mít stavební úřad nějaké připomínky, je třeba je do něj v součinnosti s odborníkem, jenž vám jej vyhotovil, zanést. Žádost o podporu musí nutně obsahovat i krycí list technických parametrů, jejž sestaví energetický specialista. V něm jsou vyjmenovány veškeré sledované technické parametry a také výkaz výměr provedených opatření.

Pak již můžete zaslat elektronickou formou žádost o podporu a doručit ji ve fyzické podobě i na některé z krajských pracovišť Fondu nejdéle do 5 kalendářních dní ode dne elektronické evidence žádosti a očekávat rozhodnutí o její akceptaci. Pokud vám dotace nevyšla, můžete zkusit aspoň tuto kalkulačku možné úspory při volbě dodavatele a zadat do ní své údaje.

5 replies to Zelená úsporám od 1.4.2015

  1. My máme samozřejmě také náš dům zateplený, ale žádnou dotaci jsem neřešil. To bychom museli splňovat nějaké normy a podmínky a do těch bychom se určitě nevešli. Dům jsem proto zateplil klasicky polystyrenem a nechali jsme si udělat plastová okna od Pramos https://www.pramos.cz/okna/plastova-okna/ a krásně máme dům zaizolovaný.

  2. Taky jsme využili ten současný program Nová Zelená úsporám a pořídili si od Rekuperace vzduchu Pardubice jejich rekuperační jednotku na chlazení domu a zároveň vytápění. K tomu jako zálohu FVE s baterií na elektrické přímotopy. Letos zatím celou zimu prodáváme do sítě, protože je teplo a zvládne to rekuperace. Takže přímotopy jsme vlastně ještě pořádně nevyzkoušeli. Za mě optimální řešení a v kombinaci s dotací fakt prima.

  3. Zajímavé. Už se to někomu skutečně vyplatilo a je spokojený s tím, jak funguje realizační část toho projektu? Protože jsem na to zatím zase tak velkou chválu neslyšel. Hlavně je pak třeba problém napojit solární elektrárnu na bazar a sekundární trh s energiemi. Máte s tím někdo zkušenost? Přemýšlíte teď právě nad FVE a kdyby ta možnost byla, tak to samozřejmě využijeme. 🙂

  4. My jsme taky při stavbě domu využili dotace. Manžel stavěl a já jsem se zajímala o to, kde se dá ušetřit 😀 . Sice jsme měli hypotéku, ale dost jsme si, nebo spíš já vymýšlela, takže pak peníze lítaly 😀 . To byla rekuperace , tepelné čerpadlo, fotovoltaika a byly jsme skoro na nule 😀 . Vím ale, že se nám díky těmto věcem peníze rychle vrátí zpátky.

  5. Mě strašně štve, že jsme nevyužili možnost dotace na výměnu oken. Právě letos jsme měnili okna a až poté, co bylo vše hotové jsem zjistila, že je možné si zažádat o dotaci. Co už. Okna jsou ale super. Jen teda žaluzie do oken nám zatím chybí. Ty jsme tak nějak opomenuli. Ale to už je naštěstí jen takový drobný detail.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *