Ceny elektřiny v roce 2020

elektřina v roce 2020Neustále stoupající cena elektřiny mě přiměla k zamyšlení, jak to udělat, aby moje výdaje za tuto energii byly alespoň trošku úměrné možnostem mé peněženky. A tak si kladu otázku, zda ještě více s elektřinou šetřit, anebo změnit dodavatele. Odpověď není jednoduchá. Když bude každý z nás používat elektro spotřebiče minimálně – dodavatel cenu stejně zvýší, neboť on potřebuje získat svůj plánovaný obrat a chce docílit zisku a nikoliv ztráty. Nechám-li si cenu zafixovat na několik let, jsem u dodavatele smluvně vázáná a nemohla bych přejít k jinému v případě snížení cen elektřiny. Mezi majoritními dodavateli elektrické energie a těmi alternativními jsou dosti vysoké rozdíly v cenách, ale stejně nikdo z nás, laických spotřebitelů, předem neví, jak se budou ceny – vzhledem k trhu – vyvíjet. Zvyšování cen se projevilo už v roce 2018, v letošním roce rovněž, a prognóza pro rok 2020 a několik dalších let má spíš stoupající tendenci. Pro rok 2020 je tedy zřejmě možné predikovat výrazný růst nejen neregulovaných cen, ale i těch regulovaných.

Nezdražuje se však jen u nás, ale i v dalších zemích EU, zejména v Německu. Dodavatelé tak prý reagují na rychlý růst cen této komodity na burzách.

Cenu elektrické energie u nás reguluje Energetický regulační úřad, ale pozor – celková cena se skládá z regulované složky, tvořené státem, a ta činí cca 55 % ceny celkové. Patří sem různé poplatky, spojené s dopravou energie od zdroje až k nám – „do našich zásuvek“. Cenu složky neregulované pro nás stanoví náš dodavatel.

Podívejme se, co je do neregulované složky zahrnuto:

 • silová složka – skutečně odebraná elektřina zákazníkem
 • distribuční poplatky – ty platí naši dodavatelé některému z příslušných distributorů; podle jednotlivých regionů se mohou lišit
 • poplatky za rezervaci příkonu – za tuto rezervaci platíme vždy, i když třeba v některém období nespotřebujeme energii žádnou; výše poplatků se odvíjí od velikosti hlavního jističe
 • poplatky za systémové služby – z těch se hradí provoz České přenosové soustavy /ČEPS/; jedná se o vedení velmi vysokého napětí a technologie, s ním spojené
 • poplatek operátorovi trhu – OTE vlastní stát; jde zejména o administraci systému vyplácení podpor pro některé zdroje energie, nebo třeba o poplatky při přechodu klientů k jiným dodavatelům

V posledních letech nám dodavatelé elektrické energie nabízeli takzvané fixní sazby na určité období, a to znamená, že po smluvenou dobu se nebude cena neregulované složky zvyšovat. Ale ani snižovat. A pokud stát zvýší v tomto období složku regulovanou, tak ta se na zvýšení konečné ceny projeví vždycky. Tomu, kdo nemá sjednanou pevnou cenu, se při zdražování zvýší složky obě.

K uvedenému odstavci by bylo asi dobré vysvětlit, kdo je distributor a kdo je dodavatel elektrické energie:

 1. Distributoři jsou vlastníci elektrického vedení, jímž prochází elektřina do našich domácností a každý z nich má přesně vymezenu svou distribuční oblast. Na našem trhu jsou tři, a to PREdistribuce – této společnosti přísluší Praha a blízké okolí, E.ON Distribuce – jižní Čechy, jižní a střední Morava, zbytek republiky patří společnosti ČEZ Distribuce. Z toho je jistě patrné, že svého distributora nemůžeme měnit.
 2. Dodavatelé (energetické společnosti) – těch je na trhu několik desítek a jsou to ty společnosti, které prodávají elektrickou energii zákazníkům, to znamená domácnostem a firmám. Dodavatele naopak změnit můžeme (v dostupných zdrojích čtu, že bezplatně, ale cena za tyto formální úkony je zahrnuta v poplatcích operátorovi trhu a hradíme ji každý měsíc všichni!); dodavatele si vybíráme podle toho, jak se nám zdá smlouva výhodná, zřetel klademe na cenu, kvalitu zákaznického servisu, a podobně. K výběru vhodného dodavatele nám mohou výrazně pomoci online kalkulačky a srovnávače, například nástroj tarifomat.cz, (který provozuje společnost Tarifomat s. r. o.), díky němuž si můžeme srovnat ceny jednotlivých dodavatelů elektřiny. A nejen to! Vybereme-li si tímto způsobem nového dodavatele elektřiny, kurýr nám přiveze smlouvu až domů k podpisu, společnost zajistí přechod k novému dodavateli, poskytuje asistenční služby, odborné konzultace a právní servis, a navíc jsou tyto služby zdarma.

Na našem trhu s elektrickou energií je celá řada velkých či menších dodavatelů. Některé z nich si můžeme vyjmenovat, kupříkladu akciové společnosti ČEZ, Česká energie, E.ON, Energie ČS, Energie2, General Energy, Innogy, MND, Pražská energie, SVT Group a další; anebo společnosti s ručením omezeným, například Bohemia Energy, Central Energy, Comfort Energy, České teplo, Dobrá energie, Energie na doma, Optimum Energy, a mnoho jiných, které je možné najít v uvedeném odkazu. Tam si můžeme přečíst krátkou charakteristiku každé společnosti, zjistíme, jak dlouho působí v daném oboru, anebo kolik mají klientů.

Jaké jsou tedy hlavní příčiny zdražování?

Závisí na mnoha ukazatelích:

 1. rostoucí ceny na burzách (silová elektřina), kde dodavatelé energii nakupují, nejenže souvisí s ekonomikou země a EU, ale záleží dokonce na celosvětovém hospodářském vývoji – evropským ekonomikám, včetně české, se daří, a tak rostou ceny základních vstupů pro výrobu elektřiny
 2. zvyšují se náklady na krytí ztrát při přenosu energie – ztráty v přenosové a v distribučních soustavách
 3. zvyšují se ceny neobnovitelných zdrojů – tedy konkrétně uhlí
 4. výrazně se zvýšily ceny emisních povolenek – přibližně 4x; kupují je např. uhelné elektrárny, znečišťující ovzduší vypouštěním oxidu uhličitého
 5. roste celosvětové hospodářství a poptávka po této komoditě (tedy i po ostatních jako je ropa, uhlí, plyn) se neustále zvyšuje
 6. dopad na cenu za přenos a distribuci elektřiny mají také, cituji: „ investice do nových vedení a transformoven, které zajistí zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dodávky elektřiny“

Řada dodavatelů již ceny zvýšila, a to především klientům s nižším odběrem; někteří prodejci se zvýšením cen těm zákazníkům, kteří topí a ohřívají vodu elektřinou, vyčkávají až po topné sezoně.

elektřina

Co by mohlo ceny elektřiny snížit?

 • Ekologicky čisté zdroje – díky dotacím na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů mají výrobci zelené energie nejnižší náklady, mohou tedy elektřinu na trhu nabízet levně. Energetické společnosti jsou povinny nakupovat přednostně energii z ekologicky šetrných zdrojů (fotovoltaika, větrné elektrárny, biomasa), a teprve, když tuto elektřinu zákazníci vykoupí, přichází na řadu prodej energie z jaderných zdrojů, anebo z uhelných či plynových elektráren.
 • Pořízení individuálních solárních systémů na výrobu elektřiny či pro ohřívání vody.
 • Rozumné nakládání s elektřinou v domácnosti – úsporné žárovky, nenechávat spotřebiče v provozu zbytečně, využívat levnější tarif, což znamená zapínat elektrospotřebiče v době s levnější sazbou, při odjezdu na víc dní odpojit ze zásuvek elektroniku, atd.
 • Hospodářský pokles v zemi nebo v EU.

Jak si vybrat nejvhodnějšího dodavatele a jak při tom postupovat

Nejprve bychom si měli na internetu srovnat ceny a rozsah služeb jednotlivých dodavatelů. Důležité je pečlivě si pročíst návrh smlouvy, a pokud je v ní něco, čemu bychom nerozuměli, tak smlouvu prozatím nepodepíšeme – právní poradu získáme zdarma na tarifomatu.cz.

V následujících letech se podle všech ukazatelů budou ceny elektřiny zvyšovat, proto lze doporučit fixaci aktuální ceny. Obchodníci tak většinou garantují pevnu cenu až na tři roky dopředu, protože elektřinu nakoupí pro zákazníka předem, za aktuální ceny. Avšak i toto má své úskalí – dodavatelské ceny závisí na nabídce a poptávce a může se stát, že někteří z dodavatelů zlevnídodávku elektřiny, ale fixní ceny budou pro dané klienty platit nadále.

Smlouvu k podpisu může přivézt kurýr, anebo si ji vyplníme přímo na počítači, vytiskneme, podepíšeme a odešleme doporučeně poštou. Kdo má zřízenu datovou schránku, může smlouvu odeslat tímto způsobem.

A slovo závěrem? Mezi energetickými společnostmi panuje konkurenční boj o zákazníka, a tak období růstu cen mnohdy využívají i nepoctiví podomní prodejci nebo prodejci po telefonu. Tyto způsoby prodeje patří mezi nejrizikovější. Pro lepší pochopení si dovolím uvést vlastní zkušenost: začátkem letošního roku se u mě objevil člověk, vybavený vizitkou se jménem, fotografií a telefonním číslem, a že zjišťují, zda mi můj dodavatel elektřiny písemně oznámil zvýšení cen. Sdělila jsem, že nikoliv a tento pán po mě vyžadoval poslední vyúčtování ke kontrole. A protože je nemám v papírové podobě, ale pouze elektronické na svém účtu daného dodavatele, žádal mě o vyhledání vyúčtování. Pozvala jsem ho tedy do bytu!, opsala si telefonní číslo z jeho vizitky a pokusila se otevřít elektronickou samoobsluhu dodavatelské společnosti. Mému počítači se to však nějak nelíbilo a mně se nedařilo program otevřít. Zmíněný pán mi stál za zády, nahlížel do počítače, radil mi dokonce – se známkami mírného nátlaku – jak mám postupovat, abych se k požadovanému dokladu dostala. Přešla mě trpělivost, pána jsem vyprovodila z bytu s tím, že mu zavolám, až budu mít doklad k dispozici.

Druhý den jsem volala na uvedené číslo, tam mi automat sdělil, že nikdo není přítomen a že mě budou sami kontaktovat. Nikdy se tak nestalo, víc jsem o nich neslyšela. Ponaučení si z toho určitě umíte vzít sami.

3 replies to Ceny elektřiny v roce 2020

 1. no co jsem zatím měl možnost číst po internetu, tak by se zas cena měla zvedat, ale ne o tolik moc jako loni. Já mám elektřinu u Comfort energy a taky mi její výši upravili, ale co jsem se díval, protože mě okamžitě napadlo se podívat jak to vypadá jinde, tak jsem zjistil, že i přesto, že mi cenu taky zvedli, tak v porovnání platím furt míň než jinde.

 2. Bohemia energy:
  D02d VT zmena z 1785,96 s DPH na 1874,29 s DPH za MWh.
  D56d NT zmena z 1513,71 s DPH na 1840,41 s DPH za MWh.
  D56d VT zmena z 1563,32 s DPH na 2237,29 s DPH za MWh.

  • od 1.3.2020 BOHEMIA ENERGY

   D02d z 1840,-Kč na 2240,-Kč vše s DPH

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *