Pražská energetická, a. s. je mateřskou společností skupiny PRE. Do skupiny PRE patří následující společnosti:

  • Pražská energetická, a. s. je obchodník s elektřinou a plynem na velkoobchodním trhu v ČR a je jedním z největších dodavatelů elektřiny a plynu s působností na celém území České republiky. Prodává ji téměř sedmi stům tisícům zákazníků.
  • PREdistribuce, a. s.  byla založena 7. 9. 2005. Od ledna roku 2006 je držitelem licence Energetického regulačního úřadu na distribuci elektřiny na území hlavního města Prahy a města Roztoky. Na tomto území zajišťuje bezpečný a stabilní provoz distribuční sítě a garantuje kvalitu dodávky elektřiny na špičkové evropské úrovni.
  • PREměření, a. s. vznikla 1. 7. 1998. Poskytuje širokou paletu energetických služeb, zajišťuje služby v oblasti měření a je rovněž provozovatelem obnovitelných zdrojů energie.
  • eYello CZ, k. s.,  je právním nástupcem společnosti PREleas, a. s., založené v roce 1996. Nabízí v celé České republice pod značkou YELLO ENERGY elektřinu a plyn zákazníkům ze segmentu domácností a podnikatelů. eYello je spolehlivým partnerem svých zákazníků a díky atraktivním produktům a službám si vytváří pevnou pozici na poli alternativních dodavatelů energie.
  • KORMAK Praha a. s., je nejmladším členem Skupiny PRE. Její hlavní činností je projekce a realizace staveb energetických sítí – trafostanic a liniových staveb NN, VN a VVN. Společnost aktivně působí na trhu od ledna 1995.
  • KORMAK nemovitosti s. r. o.,  je vlastníkem nemovitostí a poskytuje nájem a služby spojené s nájmem těchto nemovitostí.

Skupina PRE je prosperující společností, která navazuje na dlouholetou tradici. Zaměřuje se na prodej a obchodování s elektřinou a plynem na celém území ČR, distribuce elektřiny na území hlavního města Prahy, výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů a energetické služby pro fyzické osoby i podnikatele. Posláním všech subjektů Skupiny PRE je navázat na tuto tradici a propojit zkušenosti našich předchůdců s nejmodernějšími energetickými postupy tak, abychom dokázali naplňovat současné potřeby hlavního města. Chceme mít podíl na formování životního stylu obyvatel, který společně s architekturou a přírodou během času vytvořil z Prahy jednu z nejkrásnějších metropolí světa.

Historie PRE

Historie této skupiny se dá počítat od 1. září 1897, kdy byla společnost založena tehdy pod názvem Elektrické městské podniky královského hlavního města Prahy. Od tohoto roku prošla tato společnost mnoha proměnami, přes znárodnění, vznik samostatného státního podniku až po změnu k 1. 1. 1994, kdy společnost přijala současné jméno Pražská energetická, a.s.

PRE (logo)

Co dnes nabízí skupina PRE domácnostem a podnikatelům?

Jak již vyplývá z výše uvedeného skupina PRE dnes nabízí širokou škálu služeb v oblasti distribuce elektrické energie, plynu ale také jako zprostředkovatel mobilních služeb, pod označením PREMobil. Pokud využíváte všech nabízených služeb je Vám poskytována věrnostní sleva.

V rámci programu PREmobilita nabízí PRE následující služby:

  • v oboru elektromobilů. Všem zájemcům o elektromobil nabízí PRE možnost využít dvou způsobů pořízení. Prvním je klasický pronájem elektromobilu již od jednoho měsíce užívání a druhým je operativní leasing od renomovaných leasingových společností.
  • v oboru elektrokol. Společnost Pražská energetika již od roku 2010 provozuje půjčovnu a prodejnu PREkolo s širokou nabídkou elektrokol různých značek určených do města i do přírody. Obrovskou výhodou tohoto způsobu dopravy jsou minimální náklady na provoz, schopnost nabíjet z klasické zásuvky a s tím související prakticky neomezená mobilita.

Dalšími projekty jsou PREkultura, vzdělávání PRE a projekt občanské zodpovědnosti. V rámci těchto projektů jsou pro konečného spotřebitele zajímavé zejména:

PREkultura

Jedním z osvědčených a zároveň nejpřirozenějších způsobů, jak oslovovat veřejnost a dostávat se do jejího povědomí, je komunikace prostřednictvím umění a kultury. Tyto oblasti umožňují PRE podporovat kulturní dědictví země, pomáhat začínajícím umělcům a přitom upevňovat pozitivní vztah se zákazníky a vylepšovat pověst společnosti.

Vzdělávání PRE

Vítáme zájemce o vzdělání ze všech věkových kategorií. Pro mateřské školy máme připravený zábavný program o používání elektřiny, základní a střední školy si mohou vybírat z pestré nabídky exkurzí. Nenáročnou formou energetiku přibližují také časopisy, které vydáváme – SuPREman pro teenagery a KoPREtina pro mladší děti.

Středním odborným školám pomáháme s praxí a podporujeme také vydávání vysokoškolských učebnic. Na absolventy škol čeká náš adaptační program nástupní praxe, který je provede novým zaměstnáním.

Ve cvičném a výukovém pracovišti Polygon pořádáme nejen vzdělávací programy pro školy, ale také školení pro zaměstnance Skupiny PRE i jiných firem z oblasti energetiky.

Produkty PRE pro firmy a domácnosti podrobněji

Pro firmy

V oblasti distribuce elektřiny nabízí v současné době společnost PRE čtyři různé tarify, z nichž jeden je proud z ekologických zdrojů tzv. PREekoproud. S výběrem vhodného tarifu Vám pomůže zadání údajů do jejich dotazníku. Dotazované údaje jsou: účel používání elektřiny, jaká je Vaše roční spotřeba, pod kterou distribuční oblastí budete odebírat elektřinu a také údaj o Vašem jističi.

V oblasti distribuce plynu, nabízí společnost PRE dva tarify, z jejichž výběrem Vám opět pomůže zodpovězení základních dotazů v tomto případě se jedná o dotaz na spotřebu a lokalitu, kde chceme plyn využívat.

Dalším produktem skupiny PRE je již výše zmíněný PREmobil, který nabízí tři mobilní tarify, kde si můžete sami přehledně vybrat, který je pro Vás ten vhodný.

Pro domácnosti

Pro domácnosti nabízí PRE srovnatelné produkty a rovněž Vám na základě kalkulace doporučí ideální produkt pro Vaši domácnost v oblasti dodávek elektřiny i plynu. Podmínky pro PREmobil jsou naprosto stejné jako v nabídce pro firmy.

Jak společnost PRE kontaktovat?

Společnost PRE můžete kontaktovat na telefonické zákaznické lince: 267 055 555 nebo 840 550 055. Dále můžete využít kontaktní formulář na webových stránkách, kde zanecháte kontakt, aby Vás kontaktovalo zákaznické centrum PRE, rovněž si můžete domluvit schůzku na Vámi zvoleném zákaznickém centru.

Společnost PRE můžete také kontaktovat na následujících adresách, nebo emailem na adrese: pre@pre.cz.

Adresa sídla společnosti
Pražská energetika, a. s.
Na Hroudě 1492/4
100 05  Praha 10

Adresa pro zákaznickou korespondenci
Pražská energetika, a. s.
Zákaznické služby
Na Hroudě 1492/4
100 05  Praha 10

Cenu si srovnejte s konkurencí….

V oblasti trhu s energiemi a mobilními operátory, je v současné době velká konkurence, jelikož na území České republiky působí mnoho firem zabývajících se touto činností. Pokud tedy přemýšlíte, že si zvolíte PRE jako nového dodavatele služeb nebo jste již stávajícím zákazníkem a rádi byste věděli, zda využíváte pro Vás nejoptimálnější a nejvýhodnější nabídky, vřele doporučuji vyzkoušet tuto kalkulačku pro srovnávání cen energií od jednotlivých dodavatelů.

Na základě využití těchto srovnávacích nástrojů můžete ušetřit na energiích i dvacet tisíc korun ročně. Což už je velmi výrazná částka, navíc si za pomoci některých srovnávacích portálů můžete srovnat i jiné podmínky, jako jsou sankce za předčasné vypovězení smlouvy, doba fixace smlouvy a mnohé zákaznické výhody.

Distribuční firma koncernu RWE, jmenující se RWE GasNet, se zaměřuje na aktivity, spojené s bezpečným dodáváním zemního plynu svým zákazníkům. Vznikla v roce 2007, především díky novele energetického zákona a požadavkům Evropské Unie. Došlo tehdy k právnímu oddělení distribuční části firmy od části držící licence na obchod s plynem.

Podívejme se na služby, které tato společnost nabízí. Svoji nabídku má RWE GasNet modifikovanou pro dvě skupiny zákazníků. Do první patří domácnosti a drobní podnikatelé, druhou tvoří střední a velcí odběratelé zemního plynu, kteří jsou představovány velkými, často nadnárodními firmami. Porovnat nabídku RWE s konkurencí můžete v této kalkulačce.

Co tedy RWE distriubice (GasNet – Innogy) nabízí?

Připojení nového odběrného místa. Tato služba slouží především k tomu, aby mohl zákazník odebírat plyn v objektu, kde se tak dosud nedělo. Může se jednat o, ať už nový či déle existující, rodinný domek, bytovou jednotku či jinou, plynofikovanou stavbu (tovární hala, panelový dům apod.)

K samotnému připojení stačí pouze podat žádost, která bude z technického hlediska posouzena. V případě pozitivního výsledku se přechází k otázce plynové přípojky. Pokud již existuje, není žádný problém, pokud u daného objektu není, její výstavba bývá v režii zákazníka. RWE totiž primárně nezprostředkovává výstavbu plynových přípojek.

RWE GasNet nabízí také Přepis čili změnu zákazníka na již existujícím odběrném místě. Zde se jedná o případ, kdy je odběrné místo (byt, dům…) prodáno, pronajato apod. novému majiteli, který má platit za dodávky plynu na tomto odběrné místě. V praxi se většinou jedná pouze o administrativní úkony spojené s tímto přepisem.

RWE energie

Technická změna existujícího odběrného místa je další nabízenou službou. Potřebuje-li odběratel na svém odběrovém místě udělat nějakou změnu, je tato služba právě pro něj. Tyto změny se týkají například změny ve skladbě spotřebičů, které mohou ústit ve změnu potřebného množství plynu. V tom případě je snižována či zvyšována předpokládaná kapacita odběru. Dalším příkladem této služby může být přemístění či oprava plynoměru.

RWE také nabízí Odkup plynovodní přípojky. Zákazník, který již nechce být jejím majitelem má možnosti svěřit ji do rukou provozovatele distribuční soustavy, tedy skupině RWE GasNet.

Pro odběratele, kteří si nejsou něčím jistí či nemají kapacity na zařizování si veškerých činností okolo změny dodavatele plynu, připojování plynovodní přípojky atd. slouží Technická pomoc. Je to pomoc při řešení činností spojených s připojováním k distribuční soustavě.

Jmenovitě se jedná například o převzetí veškerých administrativních úkonů, což je zárukou významné úspory času. Takzvaný technický partner zajistí zpracovávání a uzavírání žádostí (o připojení k distribuční soustavě apod.), dokáže zpracovat, zkontrolovat a vyplnit potřebné smlouvy či dokonce nutné projektové dokumentace při stavbě plynovodní přípojky či plánování distribuce plynu na konkrétním odběrném místě.

Byť bylo zmiňováno, že RWE GasNet neposkytuje primárně výstavbu plynovodní přípojky, v případech, kde to potřeba je, tento úkon umí vykonat právě v rámci služby Technická pomoc.

RWE GasNet se může pyšnit tím, že poskytuje zákazníky velmi oblíbenou službou Distribuce plynu online. Jedná se o bezplatnou aplikace, jejímž prostřednictvím může zákazník velmi snadno a především z pohodlí domova komunikovat s poskytovatelem distribuční sítě, tedy se zástupcem firmy RWE GasNet.

Tato aplikace poskytuje sedm dní v týdnu a čtyřiadvacet hodin denně dostupnou elektronickou žádost. Veškeré kroky, které opravdu není nutné řešit fyzicky, lze vyřešit prostřednictvím této chytré aplikace. Pro zákazníka to znamená především velikou úsporu času a možnost komfortní práce.

Základem chování firmy k veřejnosti je tzv. společenská odpovědnost. Tu si RWE GasNet definoval jako koncept dobrovolného přijetí vysokých etických standardů podnikání. Stojí na pevných základech 3 hlavních pilířů.

Prvním z nich jsou etické zásady podnikání. RWE GasNet si velmi zakládá na korektních a transparentních vztazích jednak se svými zaměstnanci a jednak se všemi obchodními partnery. Hovoříme zde o investorech, dodavatelích či odběratelích. Součásti tohoto pilíře je i Kodex chování zaměstnanců RWE. Je vyžadováno dodržování firemní kultury celého koncernu tak, aby výsledek byl vždy tzv. prozákaznický.

Pilíř číslo dva zohledňuje sociální aspekty podnikání skupiny RWE GasNet. Firma se mimo své hlavní podnikatelské zaměření vrhá i na pole s dobročinnými aktivitami, souvisejícími především s nějakým způsobem znevýhodněnými občany, dětmi či seniory. Mimo to je také podporována vzdělanost široké veřejnost a zároveň svých zaměstnanců.

Ti musí disponovat vhodným pracovním prostředím zajišťujícím především bezpečnosti. Aby byl výsledný produkt firmy kvalitní, stanovila si RWE pro své zaměstnance tuto zásadu: “Každý by měl domů odcházet stejně zdravý, jak byl při příchodu do práce.”

Posledním opěrným bodem se stává environmentální politika. RWE GasNet se při svém podnikání snaží co nejvíce ochraňovat životní prostředí. Nástroji k tomu jsou především obezřetné přistupování a zodpovědný přístup při práci, kde je možnost konfrontace s případným ohrožením životního prostředí. Kromě toho se RWE snaží i o rozvoj a šíření ekologických technologií.

Dodavatelem plynu distribuční společnosti je pochopitelně německá energetická společnost RWE. V rámci České republiky je rozdělena do čtyřech částí. Východní Čechy, Západní a střední Čechy, Jižní Morava a Severní Morava. V každé z těchto čtyř divizí je centrála, zajišťující veškeré obchody a úkony, patřící právě do té příslušné části.

Jak kontaktovat RWE distribuční služby

Chce-li zákazník společnost RWE GasNet kontaktovat, nabízí se mu nepřeberné množství možností. V první řadě existuje zákaznická linka, běžící v módu sedm dní v týdnu, dvacet čtyři hodin denně, na které je příslušný, problematice znalý pracovník, připraven zodpovídat klientovi dotazy, ujasňovat jeho nepřesnosti či plnit jeho požadavky. Číslo na tuto linku je: 840 11 33 55.

Různě po území celé České republiky jsou k nalezení zákaznická centra RWE. Existuje jich na několik desítek. Prakticky v každém větším městě na nějakou tu pobočku lze narazit. Příkladně můžeme uvést města největší, jako Praha, Brno, Ostrava, Zlín, Olomouc, České Budějovice, Hradec Králové, Plzeň, Jihlava apod. Každé z těchto center má specifickou otevírací dobu, kterou je nutné zjistit si předem.

Pro veškeré podrobné informace je výborný způsob navštívit webové stránky společnosti: wwww.rwe-distribuce.cz. Zde je podrobně popsán jednak systém fungování společnosti, dále také komplexní informace o nabízených produktech a v neposlední řadě také cenové relace zmiňovaných nabízených služeb a produktů.

Pro příznivce hi-tech technologií a elektronické komunikace je k dispozici email info@rwe.cz.

Na zmiňovaných internetových stránkách je pověšen formulář, znázorňující celý kontaktní systém společnosti RWE GasNet pro Českou republiku. Dle zákazníkem zadané obce a její místní části se automaticky vygeneruje nejbližší kontaktní osoba včetně jejího telefonu a emailové adresy. Díky tomuto velmi propracovanému systému lze prakticky ihned navázat spojení se zástupcem společnosti, který je nejblíže zákazníkovu bydlišti, respektive místu, kde do vyhledání zadal.