RWE distribuce

Rate this post

Distribuční firma koncernu RWE, jmenující se RWE GasNet, se zaměřuje na aktivity, spojené s bezpečným dodáváním zemního plynu svým zákazníkům. Vznikla v roce 2007, především díky novele energetického zákona a požadavkům Evropské Unie. Došlo tehdy k právnímu oddělení distribuční části firmy od části držící licence na obchod s plynem.

Podívejme se na služby, které tato společnost nabízí. Svoji nabídku má RWE GasNet modifikovanou pro dvě skupiny zákazníků. Do první patří domácnosti a drobní podnikatelé, druhou tvoří střední a velcí odběratelé zemního plynu, kteří jsou představovány velkými, často nadnárodními firmami. Porovnat nabídku RWE s konkurencí můžete v této kalkulačce.

Co tedy RWE distriubice (GasNet – Innogy) nabízí?

Připojení nového odběrného místa. Tato služba slouží především k tomu, aby mohl zákazník odebírat plyn v objektu, kde se tak dosud nedělo. Může se jednat o, ať už nový či déle existující, rodinný domek, bytovou jednotku či jinou, plynofikovanou stavbu (tovární hala, panelový dům apod.)

K samotnému připojení stačí pouze podat žádost, která bude z technického hlediska posouzena. V případě pozitivního výsledku se přechází k otázce plynové přípojky. Pokud již existuje, není žádný problém, pokud u daného objektu není, její výstavba bývá v režii zákazníka. RWE totiž primárně nezprostředkovává výstavbu plynových přípojek.

RWE GasNet nabízí také Přepis čili změnu zákazníka na již existujícím odběrném místě. Zde se jedná o případ, kdy je odběrné místo (byt, dům…) prodáno, pronajato apod. novému majiteli, který má platit za dodávky plynu na tomto odběrné místě. V praxi se většinou jedná pouze o administrativní úkony spojené s tímto přepisem.

RWE energie

Technická změna existujícího odběrného místa je další nabízenou službou. Potřebuje-li odběratel na svém odběrovém místě udělat nějakou změnu, je tato služba právě pro něj. Tyto změny se týkají například změny ve skladbě spotřebičů, které mohou ústit ve změnu potřebného množství plynu. V tom případě je snižována či zvyšována předpokládaná kapacita odběru. Dalším příkladem této služby může být přemístění či oprava plynoměru.

RWE také nabízí Odkup plynovodní přípojky. Zákazník, který již nechce být jejím majitelem má možnosti svěřit ji do rukou provozovatele distribuční soustavy, tedy skupině RWE GasNet.

Pro odběratele, kteří si nejsou něčím jistí či nemají kapacity na zařizování si veškerých činností okolo změny dodavatele plynu, připojování plynovodní přípojky atd. slouží Technická pomoc. Je to pomoc při řešení činností spojených s připojováním k distribuční soustavě.

Jmenovitě se jedná například o převzetí veškerých administrativních úkonů, což je zárukou významné úspory času. Takzvaný technický partner zajistí zpracovávání a uzavírání žádostí (o připojení k distribuční soustavě apod.), dokáže zpracovat, zkontrolovat a vyplnit potřebné smlouvy či dokonce nutné projektové dokumentace při stavbě plynovodní přípojky či plánování distribuce plynu na konkrétním odběrném místě.

Byť bylo zmiňováno, že RWE GasNet neposkytuje primárně výstavbu plynovodní přípojky, v případech, kde to potřeba je, tento úkon umí vykonat právě v rámci služby Technická pomoc.

RWE GasNet se může pyšnit tím, že poskytuje zákazníky velmi oblíbenou službou Distribuce plynu online. Jedná se o bezplatnou aplikace, jejímž prostřednictvím může zákazník velmi snadno a především z pohodlí domova komunikovat s poskytovatelem distribuční sítě, tedy se zástupcem firmy RWE GasNet.

Tato aplikace poskytuje sedm dní v týdnu a čtyřiadvacet hodin denně dostupnou elektronickou žádost. Veškeré kroky, které opravdu není nutné řešit fyzicky, lze vyřešit prostřednictvím této chytré aplikace. Pro zákazníka to znamená především velikou úsporu času a možnost komfortní práce.

Základem chování firmy k veřejnosti je tzv. společenská odpovědnost. Tu si RWE GasNet definoval jako koncept dobrovolného přijetí vysokých etických standardů podnikání. Stojí na pevných základech 3 hlavních pilířů.

Prvním z nich jsou etické zásady podnikání. RWE GasNet si velmi zakládá na korektních a transparentních vztazích jednak se svými zaměstnanci a jednak se všemi obchodními partnery. Hovoříme zde o investorech, dodavatelích či odběratelích. Součásti tohoto pilíře je i Kodex chování zaměstnanců RWE. Je vyžadováno dodržování firemní kultury celého koncernu tak, aby výsledek byl vždy tzv. prozákaznický.

Pilíř číslo dva zohledňuje sociální aspekty podnikání skupiny RWE GasNet. Firma se mimo své hlavní podnikatelské zaměření vrhá i na pole s dobročinnými aktivitami, souvisejícími především s nějakým způsobem znevýhodněnými občany, dětmi či seniory. Mimo to je také podporována vzdělanost široké veřejnost a zároveň svých zaměstnanců.

Ti musí disponovat vhodným pracovním prostředím zajišťujícím především bezpečnosti. Aby byl výsledný produkt firmy kvalitní, stanovila si RWE pro své zaměstnance tuto zásadu: „Každý by měl domů odcházet stejně zdravý, jak byl při příchodu do práce.“

Posledním opěrným bodem se stává environmentální politika. RWE GasNet se při svém podnikání snaží co nejvíce ochraňovat životní prostředí. Nástroji k tomu jsou především obezřetné přistupování a zodpovědný přístup při práci, kde je možnost konfrontace s případným ohrožením životního prostředí. Kromě toho se RWE snaží i o rozvoj a šíření ekologických technologií.

Dodavatelem plynu distribuční společnosti je pochopitelně německá energetická společnost RWE. V rámci České republiky je rozdělena do čtyřech částí. Východní Čechy, Západní a střední Čechy, Jižní Morava a Severní Morava. V každé z těchto čtyř divizí je centrála, zajišťující veškeré obchody a úkony, patřící právě do té příslušné části.

Jak kontaktovat RWE distribuční služby

Chce-li zákazník společnost RWE GasNet kontaktovat, nabízí se mu nepřeberné množství možností. V první řadě existuje zákaznická linka, běžící v módu sedm dní v týdnu, dvacet čtyři hodin denně, na které je příslušný, problematice znalý pracovník, připraven zodpovídat klientovi dotazy, ujasňovat jeho nepřesnosti či plnit jeho požadavky. Číslo na tuto linku je: 840 11 33 55.

Různě po území celé České republiky jsou k nalezení zákaznická centra RWE. Existuje jich na několik desítek. Prakticky v každém větším městě na nějakou tu pobočku lze narazit. Příkladně můžeme uvést města největší, jako Praha, Brno, Ostrava, Zlín, Olomouc, České Budějovice, Hradec Králové, Plzeň, Jihlava apod. Každé z těchto center má specifickou otevírací dobu, kterou je nutné zjistit si předem.

Pro veškeré podrobné informace je výborný způsob navštívit webové stránky společnosti: wwww.rwe-distribuce.cz. Zde je podrobně popsán jednak systém fungování společnosti, dále také komplexní informace o nabízených produktech a v neposlední řadě také cenové relace zmiňovaných nabízených služeb a produktů.

Pro příznivce hi-tech technologií a elektronické komunikace je k dispozici email info@rwe.cz.

Na zmiňovaných internetových stránkách je pověšen formulář, znázorňující celý kontaktní systém společnosti RWE GasNet pro Českou republiku. Dle zákazníkem zadané obce a její místní části se automaticky vygeneruje nejbližší kontaktní osoba včetně jejího telefonu a emailové adresy. Díky tomuto velmi propracovanému systému lze prakticky ihned navázat spojení se zástupcem společnosti, který je nejblíže zákazníkovu bydlišti, respektive místu, kde do vyhledání zadal.

2 replies to RWE distribuce

  1. Do června letošního roku jsem byl klientem RWE. Bez jakéhokoliv upozornění převzal dodavatel plynu IMMOGY a ihned zvedla platby o 1.000,-Kč. Může mi někdo řící proč taková změna ?

  2. Sdělte mi prosím, zda jsem u vás vedena jako odbětarel. Jmenuji se Marie Čížková a bydlím na adrese : U KuchyŇky čž, Třebíč psč 67401. Je možné, že máte v evidenci jméno mého manžela, Jiřího Čížka (stejná adresa), ale ten bohužel už nežije.
    Za odpověď vám předem děkuji. M. Čížková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *