V dnešní době je trh s energiemi opravdu velmi nepřehledný. Pohybuje se na něm celá řada dodavatelů, přičemž mnoho jich má pouze jediný cíl, a to rychlé zbohatnutí. Je pochopitelné, že se tak děje především na úkor jejich zákazníků, kteří často jen nevěřícně zírají na vyúčtování a křižují se, komu se to vůbec upsali. Nepodceňujte proto srovnávací kalkulačky jako je tato a nezapomeňte čas od času srovnat nabídku aktuálního dodavatele s konkurencí! Jak ze srovnání poskytovatelů energií vyjde Europe Easy Energy, která o sobě tvrdí, že přináší dlouhodobě jedny z nejnižších cen na trhu?

Europe Easy Energy se představuje

Je třeba konstatovat, že hned několik věcí je na této firmě na první pohled velmi sympatických. V dnešní době je třeba bezesporu vyzdvihnout skutečnost, že se jedná o ryze českou společnost bez zahraničního kapitálu. Navíc se nesnižuje k tomu, aby své služby vnucovala lidem prostřednictvím podomních prodejců. Zastává totiž názor, že kvalita se prodává sama. Europe Easy Energy (mezi zákazníky známá také jako EEE energy nebo EEE energie) není bezohledná ani ke svému okolí a angažuje se v celé řadě projektů, a to sociálních i dobročinných. Zmínit je možné třeba Taxi pro seniory, podporu Linky bezpečí, ale třeba i adoptování zvířat z pražské zoologické zahrady nebo sponzorování české paralympijské reprezentace v alpském lyžování. O tom, že nemá se svými zákazníky špatné postranní úmysly, vypovídá okolnost, že stála u zrodu členského sdružení ANDE, které má jako svoji prioritu vytýčenu snahu zlepšit služby poskytované na trhu s energiemi, a to hlavně ve vztahu ke konečnému zákazníkovi.

Produktové řady

Při pohledu na ceník elektřiny je možné srovnat a charakterizovat produktovou řadu EASY pro domácnosti, DUO pro domácnosti, JUNIOR, SENIOR, ZTP pro domácnosti, COMPANY pro domácnosti a EASY pro firmy.

Patrně nejoblíbenější je produktová řada EASY pro domácnosti, která je vhodná pro všechny typy odběrných míst, přičemž je lhostejné, zda jde o byt, dům nebo chatu. Produkt 24, jenž je ideální volbou pro domácnosti s běžným využitím elektřiny, je možné pořídit za 1308,01 Kč za MWh. Cena energie zůstává po celých 24 hodin denně stejná.

Kromě produktu 24 patří do produktové řady EASY pro domácnosti i AKU 8, AKU 16, Přímotop, Tepelné čerpadlo a Víkend. AKU 8, jak již název napovídá, je produkt s platností nízkého tarifu po dobu 8 hodin denně. AKU 16 má platnost nízkého tarifu 16 hodin denně. Tato doba ještě dále stoupá u Přímotopu (20 hodin) a Tepelného čerpadla (22 hodin). Produkt Víkend je pak cílen především na chalupáře a chataře. Tyto produkty nalezneme i u dalších produktových řad, pro větší přehlednost článku však bude jejich charakteristika provedena na výše zmiňovaném produktu 24.

Europe Easy Energy - logo

Pro domácnosti, jimž Europe Easy Energy dodává plyn i elektřinu, je jednoznačně nejvýhodnější produktová řada DUO pro domácnosti. Této nabídky mohou využít nejen noví zákazníci, ale také lidé, kteří již plyn nebo elektřinu od této společnosti odebírají, a rozhodnou se pro odběr druhé komodity. V rámci produktu 24 ji lze sjednat za 1294,70 Kč za MWh.

Europe Easy Energy se nebojí vyjít vstříc ani skupinám obyvatelstva, které podle rozličných statistik pomoc potřebují. Právě pro ty je připravena produktová řada JUNIOR, SENIOR a ZTP. Mohou ji využít všichni zákazníci do 30 let věku včetně, nad 60 let včetně a držitelé průkazů ZTP poté, kdy doloží platnou kopii tohoto průkazu. Také zde je možné pořídit tento produkt za 1294,70 Kč za MWh.

O tom, že Europe Easy Energy myslí na blahobyt svých zákazníků, svědčí existence produktové řady COMPANY. Ta je určena pro klienty z domácností, kteří mohou doložit stávající pracovní poměr u některé společnosti, do níž tato firma v čase uplatňování nároku poskytuje elektřinu nebo zemní plyn. Zde je cena stanovena na 1271,71 za MWh.

Konečně produktová řada EASY pro firmy je věnována všem zákazníkům z řad firem. Produkty z této řady jsou ideální pro všechny typy odběrných míst, přičemž nehraje výraznou roli, jak velká firma je. Cena tu je příjemných 1349,15 za MWh. Všechny výše zmíněné ceny byly uváděny pro ČEZ Distribuci, a. s. Stejné názvy jako produktové řady pro elektřinu nesou i produktové řady pro plyn. Velmi sympatické je, že Europe Easy Energy neúčtuje žádné aktivační poplatky. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou s klasickou standardní výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Kontaktní místa a reference

Pokud vás nabídka zaujala, jistě se zajímáte i o to, kde lidi zodpovědné za poskytování této služby v případě potřeby naleznete. Sídlo společnosti se nachází v Praze. Pobočky je možné navštívit v Brně, Ostravě, Hradci Králové a Českých Budějovicích.

Europe Easy Energy si pochvaluje celá řada spokojených zákazníků, kteří využívají jejích služeb. Patří mezi ně kupříkladu i jedna z největších světových společností, jež poskytuje služby v oboru stavebnictví a projektového developmentu – SKANSKA. Ta oceňuje hlavně spolehlivost svého partnera, jenž dokáže vyjít jejím požadavkům vždy včas vstříc.

Dalším spokojeným odběratelem jsou například Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s. Ty zajišťují vodu pro přibližně 188 000 obyvatel a čištění odpadních vod pro 175 000 lidí. Taková zodpovědnost je nejlepším důkazem toho, že si musí hledat skutečně kvalitního partnera, o něhož se mohou v případě potřeby opřít.

Za firmu vždy nejlépe hovoří výsledky. Europe Easy Energy se může pochlubit tím, že se jí v letošním roce podařilo získat vysoce ceněné hodnocení CZECH STABILITY AWARD 2015, což se jen tak někomu nepodaří. Mezi další aktuální vyznamenání patří i cena Zaměstnavatel regionu Praha v rámci projektu Zaměstnavatel roku.

Jakým způsobem se dá přejít k Europe Easy Energy?

Vše výše řečené jsou patrně dostatečné argumenty pro to, aby člověk o přechodu k Europe Easy Energy alespoň uvažoval. Co je k tomu potřeba? Především je pro nové připojení nezbytné uzavřít s touto společností Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu/elektřiny. Dále musíte poskytnout i doklad o vztahu k nemovitosti, kopii revizní zprávy a Smlouvu o připojení k distribuční soustavě. Posledně jmenovanou dokonce zaměstnanci firmy ochotně vyřídí za vás, jestliže jim dáte svoji plnou moc. Se zahájením dodávky elektřiny/plynu můžete počítat zhruba za 30 kalendářních dnů. Jestliže chcete celý proces urychlit, uzavřete Smlouvu o připojení k distribuční soustavě přímo v kontaktním místě Vašeho distributora.

Asistenční služba

Jako velmi sympatický počin je možné vidět, že Europe Easy Energy ve snaze vyjít svým zákazníkům co nejvíce vstříc provozuje zdarma také asistenční službu. Nevíte, na koho se obrátit v případě nějaké nehody v domácnosti, zabouchnutých dveří či jiné patálie? Pokud jste zákazníky této firmy, máte svůj problém vyřešen. Po zavolání na asistenční linku vám bude zařízen a zcela uhrazen příjezd zámečníka, instalatéra, elektrikáře i jiných zručných řemeslníků, kteří vám pomohou z nesnází. Využít můžete zdarma i rady po telefonu od lékaře nebo vám do výše plnění Europe Easy Energy uhradí taxi na cestu z nemocnice. Europe Easy Energy je možné perspektivně považovat za velmi silného hráče na českém trhu s energetikou.

Je jistě příjemné vidět, že stojaté vody, v nichž pobývají tuční a zlenivělí kapři, víří čerstvá štika s velkými plány a pořádně ostrými zuby. Budoucnost ukáže, zda se jí povede její ambiciózní cíle naplnit. Čím vyšší je konkurence v kterémkoli oboru lidské činnosti, tím spokojenější může být potenciální zákazník! V současnosti má Europe East Energy zatím desetitisíce klientů, kteří ji zahrnují kladnými referencemi.