Jak často je třeba elektro revize

Rate this post

Zajímá vás, co všechno zahrnují pravidelné revize elektroinstalací, které jsou povinné? A jak se dotýkají vás? Jistě vám pomůže tento obsáhlý článek věnovaný problematice elektro revizí, včetně povinných lhůt, důležitých dokumentů a rad, jak vybrat spolehlivou firmu zabývající se revizemi elektroinstalací a elektrických zařízení.Elektro revize

Proč je důležité provádět pravidelné elektro revize?

Dobrý stav veškeré elektroinstalace sice nijak nezvýší kvalitu našeho života, ovšem jeho bezpečnost rozhodně ano. Proto není radno tento aspekt ani v nejmenším podcenit, nejen s ohledem na platné předpisy, ale také na bezpečnost dané nemovitosti nebo bezpečné fungování jednotlivých elektrických přístrojů, nářadí a podobně.

Vždy platí, že lepší je něco zbytečně zkontrolovat, než se později potýkat s nepříjemnými následky. A neplatí to pouze v případě elektroinstalací, ale také malých elektrospotřebičů. I malé zařízení může způsobit velkou škodu.

Pod pojmem elektro revize se v této souvislosti skrývá například revize společných prostor v bytových a činžovních domech, ale také revize elektrospotřebičů a nejrůznějších elektrických nástrojů a podobně. Co všechno povinná elektro revize zahrnuje?

 • Revize společných prostor v bytových domech
 • Revize elektrospotřebičů
 • Revize menších přístrojů a ručního nářadí
 • Revize elektroinstalace a její pravidelná kontrola

Pravidelnou revizí nejen dostojíte své zákonné povinnosti, ale také zvýšíte svou bezpečnost. Každá domácnost i firemní sídlo by měly být zabezpečeny proti nenadálému výpadku, nečekané poruše, nebo dokonce požáru. Opomenout nelze ani skutečnost, že zanedbání pravidelných revizních kontrol může znamenat citelný finanční postih, ve výsledku mnohem vyšší než náklady vynaložené na revizi elektroinstalace. Elektro revize nejsou pouze přehnaným požadavkem kladeným na podnikatele, majitele nemovitostí a další subjekty. Jedná se o důležitý bezpečnostní krok.Elektro revize

Na koho se povinnost elektro revize vztahuje?

Až příliš často se stává, že vlastníci nemovitostí zapomínají na povinnost pravidelného provádění revizí elektroinstalace. Tento úkon se týká samozřejmě také podnikatelů, kteří pro svou činnost využívají nějakou provozovnu. Vždy, když forma nemá takzvané virtuální sídlo, je nutné dbát na pravidelné elektro revize, jejichž termíny se rovněž mohou stát předmětem kontroly ze strany příslušných orgánů státní správy. Postih způsobený nedodržením této povinnosti může ohrozit vaše budoucí podnikání.

Stejně tak je nutné provádět pravidelné kontroly ve společných prostorách v bytových domech. Družstva SVJ musí také dodržovat příslušné intervaly revizí elektroinstalace na chodbách, ve vstupních prostorách, v garážích, sklepech a podobně. Samozřejmě jsou rovněž nezbytné revize ve školách, rekreačních zařízeních, mateřských školách, hotelech a dalších ubytovacích či jiných zařízeních. Tím výčet nekončí, obecně lze však říci, že tato povinnost se týká objektů, kde se shromažďuje větší počet osob.

Které zákony a normy upravují problematiku elektro revizí?

Norem a nařízení, které pojednávají o elektro revizích a všem, co s nimi souvisí, je celá řada. Zkušený revizní technik by o nich měl mít dokonalý přehled, zatímco vy si tak ušetříte zdlouhavé vyhledávání potřebných informací, mnohdy také s nejistým výsledkem. Jestliže se však i přesto chcete o této problematice dozvědět více, zaměřte se na tyto zákony a nařízení:

 • Zákon č. 262/2006 Sb.
 • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.
 • Norma ČSN 331500 (pro elektro revize)
 • Norma ČSN 331600 (pro kontrolu elektrospotřebičů)

Zákony a nařízení zahrnující tuto problematiku jsou poměrně obsáhlé. Jestliže se chcete vyhnout jejich studiu, je žádoucí obrátit se na skutečně spolehlivou firmu, která má s prováděním elektro revizí dlouholeté zkušenosti. Ušetříte si tak spoustu času vynaloženého na studium všech potřebných zákonů a budete mít jistotu, že jste nic neopomněli a nepodcenili.

Jak často je nutná revize elektrických zařízení?

Lhůty pro revize elektroinstalací a elektrických technických zařízení jsou stanoveny příslušnými normami. Jejich výklad však může být poněkud nejasný. Jestliže máte pochybnosti o tom, kde je třeba provést elektro revizi v případě vaší nemovitosti nebo elektrického zařízení, obraťte se na spolehlivé společnosti zajišťující tento typ služeb. I při vyhledávání všech potřebných informací, například na internetu, můžete snadno narazit na zastaralé údaje a celou situaci si tak ještě více zkomplikovat.

Obecně však platí, že zděné obytné a kancelářské budovy podléhají revizi po pěti letech. U prostor, kde se shromažďuje více než 250 osob, tato lhůta klesá na 2 roky. V případě škol, mateřských škol, rekreačních zařízení, hotelů a podobně je nutné dodržovat rozestupy 3 roky. Další typy nemovitostí mají specifické lhůty, o nichž je nejlépe informovat se u zkušeného revizního technika.

Důležité je mít na paměti to, že je nevyhnutelné striktně dodržovat pravidelné termíny elektro revizí. O to podstatnější je využít služeb spolehlivé firmy, která potřebnou revizi elektroinstalace provede v co nejbližším možném termínu. Takto nehrozí, že vyprší zákonná lhůta a bude vám hrozit nemalý finanční postih.Elektro revize

Jak rychle najít spolehlivého revizního technika?

Zdá se vám, že zrovna když nejvíce potřebujete, nikdy nemůžete najít revizního technika, který prohlídku vykoná bez zbytečných odkladů? I revizní technik by vám měl vyjít vstříc a snažit se vyhovět vašim požadavkům. Jistě by se vám mohl osvědčit jednoduchý, nicméně efektivní poptávkový formulář Poptávej.cz. Po jeho vyplnění, tedy specifikaci vašich požadavků (typu nemovitosti, jejího využití, velikosti, předpokládaného stavu elektroinstalace a podobně), obdržíte od revizních techniků působících ve vašem okolí konkrétní nabídky včetně kalkulace. Firmu zajišťující elektro revize je vhodné vybírat nejen s ohledem na cenu, ale také vzít v potaz její zkušenosti a délku jejího působení v tomto oboru. Následně už přichází na řadu domluva konkrétního termínu provedení elektro revize, kterou není radno zbytečně odkládat a čekat na úplné vypršení zákonné lhůty. Ta zahrnuje příslušné úkony stanovené zákonem, včetně vystavení kompletní revizní zprávy. Součástí celé prohlídky by mělo být zhodnocení celkového stavu elektroinstalace a také navržení případných úprav.

Vhodné také je najít takového revizního technika, který bude schopen zajistit odstraněných případných zjištěných závad. Tím rychleji bude celý proces kontroly ukončen a vy budete mít o starost méně. Další shánění spolehlivého elektrikáře není sice nic obtížného, pokud využijete podobný postup, ale nějaký čas vás to přece jenom bude stát.

 

Dbáte na pravidelné provádění elektro revizí? Podařilo se vám najít spolehlivou firmu, na kterou se můžete kdykoli obrátit?

4 replies to Jak často je třeba elektro revize

 1. To jsem vůbec netušil, že je po pěti letech nutná revize. Docela by mě zajímalo, kolik domácností ji dělá 😀 My teprve náš dům stavíme, ale pokud na to po pěti letech nezapomenu, tak revizi udělám. Do elektroinstalace jsme se pustili minulý víkend. Nakoupil jsem vše potřebné, včetně instalační krabice pod omítku z https://www.schmachtl.cz/elektoinstalace-instalacni-krabice-pod-omitku#/p_sf:DEFAULT&p_sd:ASC&p_p:1 , a práce nám šla dobře. Stavíme dvoupatrový dům, takže chvíli trvá, než se elektroinstalace udělá.

 2. Právě revizi elektroinstalace mám teď čerstvě za sebou. A ještě že jsem ji nechal udělat. V pár místech jsme doma měli nějak poškozené vodiče, což je docela velký hazard. Prý nejspíš právě kvůli tomu nám často vyhazovaly jističe. Já jsem si říkal, že to nemůže být jen tak. No jsem rád, že už je to vyřešené a že je všechno v pořádku.

 3. No, já si teď chci do dílny pořídit šroubový kompresor a podle toho, co jsem četl, tak je před takovým nákupem také dobré udělat revizi elektroinstalace, protože kompresory jsou v tomto ohledu prý docela náročné. Je to pravda? Pokud ano, tak bych si asi měl co nejdříve začít shánět někoho, kdo se o to postará.

 4. Tam, kde jsem ještě donedávna měl sídlo firmy se právě takové elektro revize dělaly pravidelně. Myslím si, že je určitě důležité na toto myslet, zvlášť pak v kancelářských budovách. Já ovšem byl toto místo nakonec nucen opustit kvůli vysokým nákladům na provoz, takže teď už pracuji zásadně jen z domu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *