Jak na vrtání studny

tarifomat_energie_22_468120

Jaký je postup při vrtání studny, jak probíhá průzkum a kde je možné studnu vyvrtat? Všechno, co potřebujete vědět o průzkumu, projektování i samotném vrtání studny naleznete v následujícím článku.

Pravdou je, že být závislý na dodávce vody nemusí být vždy úplně ideální. Proto, pokud je to aspoň trochu možné, je vhodné využít vlastních zdrojů. Takové řešení může být nejen mnohem spolehlivější, ale také výhodnější z finančního hlediska. Proto zvažte, zda konečně nenastal čas pořídit si vrtanou studnu, na kterou se budete moci spolehnout a budete si jisti kvalitou vody. Důležité je také uvědomit si, že voda je čím dál vzácnější a situace se v tomto směru rozhodně nebude zlepšovat.Vrtání studny

Vrtaná, nebo kopaná studna?

Říkáte si, proč je lepší dát přednost studně vrtané před kopanou? Zatímco tradiční kopaná studna se upřednostňuje v oblastech, kde je vysoká hladina podzemní vody, vrtaná studna nabízí mnohem širší možnosti. Nepopiratelným faktem je, že kopaná studna je mnohem vydatnější. Stejně tak se jedná ve výsledku o cenově výhodnější řešení. Kopaná studna je navíc vhodné v případě větší hloubky, což zaručuje o poznání kvalitnější vodu. Není se tedy čemu divit, že kopané studny jsou v současné době na ústupu. I jejich kopání skýtá poměrně velké riziko, takže kopání studny svépomocí je navíc zakázáno.


Výhodou kopaných studen je v každém případě velká akumulace. To však nemusí zaručit dostatečná přítok a studna je tedy náchylnější k vyschnutí. Studna totiž nedosahuje větší hloubky, takže voda se vyznačuje nižší kvalitou. K tomu přispívá také těsnění mezikruží pod povrchem, které je ve většině případů nedostatečné. Dochází tak k dalšímu, druhotnému znečištění vody. Jímán je první dosažený horizont podzemní vody, ovšem jeho kvalita přímo závisí na kvalitě vody srážkové. To je rovněž důvodem častého kolísání hladiny, zejména během letního sucha nebo v zimě při dlouhotrvajících mrazech. Ve výsledku je tak kopaná studna mnohem nákladnější, přitom její vydatnost je nižší než v případě studny vrtané.

Výhody vrtaných studní

 • vydatnější vodní zdroj
 • levnější provedení
 • vhodnější do větší hloubky
 • kvalitnější voda

Výhody kopaných studní

 • větší akumulaceVrtání studny

Průběh vrtání studny od začátku do konce

Určení nejvhodnějšího místa pro vrtanou studnu je klíčové. I v této části celého procesu je vhodné obrátit se na odborníky, kteří mají s vrtáním studny dlouholeté zkušenosti. Ačkoliv si to mnoho lidí zprvu neuvědomí, důležité je vzít v potaz možnost přístupu vrtné techniky k vybranému místu, aby nedošlo k nežádoucímu poničení stávající vegetace, stromů, chodníků a nejrůznějších menších staveb v okolí nemovitosti.

Návštěva místa, kde budou práce realizovány, je nutné pro stanovení správného postupu a volbě vhodné technologie. Profesionální firma, která se vrtání studen věnuje, nejlépe posoudí vhodné místo, vyhodnotí druh podloží pod pozemkem, včetně jeho hydrogeologických vlastností. Následuje odhad hloubky vodní hladiny v daném podloží. Struktura podloží ovlivňuje výběr použitého vrtného systému.

Dalším krokem, který je nutné před samotným zahájením stavebních prací zajistit, je hydrogeologický průzkum, který by měl přinést informace o geologickém podloží na vybraném místě. To je důležité zejména v případě, že se teprve chystáte začít se stavbou domu. Díky těmto poznatkům je možné dodatečně upravit plánované dispoziční řešení a pozměnit rozvržení jednotlivých místností. Vody ze studny navíc bude velmi užitečná při samotné hrubé stavbě. Je tedy logické zajistit nejprve vyvrtání studny.

Poté přichází na řadu samotné vrtné práce, které probíhají poměrně rychle. Po vyvrtání studny je nutné provést takzvanou čerpací zkoušku, jejíž délka se samozřejmě odvíjí od hydrogeologických parametrů. Ve většině případů je zkouška trvající několik málo hodin. Při hloubení by rovněž měly být získány veškeré údaje, které jsou nutné k vypracování technické dokumentace o daném vrtu. Konkrétně je to hladina podzemní vody, důkladný geologický profil vrtu, jeho dosažená hloubka a chybět by neměl ani alespoň orientační odhad vydatnosti vrtu. Následně se sleduje rychlost nástupu hladiny podzemní vody.

Chcete i Vy ušetřit několik tisíc korun?

Můžete zde získat úsporu až 70 % na elektřině a plynu!

Záhlaví vrtané studny je možné opatřit betonovou skruží, v případě potřeby včetně zamykatelného víka, ale také plastovou studní šachtou. Rovněž je důležité zajistit po dokončení vrtu okamžité čerpání vody zahradním čerpadlem, ale samozřejmě je možné rovnou instalovat čerpací techniku zajišťující přívod vody až do samotného domu.

Postup vrtání studny v několika bodech

 • příjezd vrtací soupravy
 • zahájení přípravných prací
 • vodní výplach díla
 • vyvložkování vrtu pomocí pažnic (samozřejmě s atestem na pitnou vodu
 • provedení čerpací zkoušky ověřující garanci vydatnosti vody
 • předání hotového dílaVrtání studny

Formální náležitosti spojené s vrtáním studny

Opomenout nelze ani formální náležitosti. Co se týče vrtání studny z administrativního hlediska, nejedná se naštěstí o nijak náročný proces. Nutné je ovšem ohlášení průzkumného vrtu na příslušném obecném úřadě. Zcela dostačující je jednoduché písemné ohlášení, za pomoci formuláře, který lze najít na stránkách stavebního úřadu. Následně je nezbytné předložit na stavebním úřadě projektovou dokumentaci a výsledky hydrogeologického posudku. Poté může dojít k přihlášení dané studny a povolení odběru podzemní vody.

Bojíte se vlivu, který může mít nová vrtaná studna mít na stávající okolní studny? Zejména v případě průzkumného vrtu nejsou na místě nejmenší obavy, neboť ten by neměl okolní studny nijak ovlivnit. Ovšem další, i krátkodobý odběr podzemní vody z nové studny, i když bude spíše nárazový nebo krátkodobý, může mít na studny v sousedství vliv. Je tedy žádoucí změny hladiny aspoň krátce sledovat a ujistit se o tom, že jsou všechny studny dostatečně zásobeny.Vrtání studny

Kdo studnu vyvrtá?

Máte už víceméně jasno v tom, kde se bude vaše nová vrtaná studna nacházet? Potom nezbývá než zkontaktovat spolehlivou firmu, která zajistí vše potřebné, samozřejmě bez zbytečných průtahů. Řešení v této situaci nabízí například poptávkový server Poptávej.cz, kde stačí specifikovat zakázku a čekat na nabídky profesionálů působících v blízkosti místa její realizace.

Říkáte si, že zkušenosti ostatních zákazníků jsou nedocenitelné? V tom případě se s vámi s radostí podělím o mou vlastní zkušenost. Musím se přiznat k počáteční skepsi ohledně tohoto způsobu vyhledávání zkušených profesionálů. Pravdou však je, že se mi tento způsob velmi dobře osvědčil. Zadání poptávky na vrtání studny trvalo chvilku, stačila hrubá specifikace a následovalo krátké čekání na první nabídky. Ty se na sebe, k mému velkému překvapení, nenechaly dlouho čekat. Výběr konkrétní firmy byl rovněž rychlý, zvítězilo nejen kritérium ceny, ale také zkušenosti a recenze jiných zákazníků. I domluva a samotná realizace proběhla bez větších komplikací, takže už vím, kde příště hledat spolehlivé profesionály na nejrůznější úkony.

Máte už nějaké zkušenosti v hloubením kopané nebo vrtné studny?

Napsat komentář