Ceny elektřiny pro rok 2018

Rate this post

Jaké změny cen energií se dají čekat v roce 2018? Kteří noví dodavatelé vstupují na trh? Zmapovali jsme pro vás aktuální situaci na trhu s energiemi. Pojďte se tedy podívat na to, jak můžete ušetřit za elektřinu i další energie!

Máte doma samé elektrospotřebiče patřící do úsporné energetické třídy? Ale stále ještě hledáte způsob, jak ušetřit za elektřinu? Cestou k minimalizaci nákladů za elektrickou energii nestačí pouze výměna klasických žárovek za žárovky úsporné.

Skladba ceny elektrické energieCeny elektřiny pro rok 2018

Tvorba ceny je však v energetické oblasti poměrně komplikovanou záležitostí. Nejen pro laika může být tedy velmi obtížné tomuto procesu porozumět. Přibližně polovinu ceny za elektřinu tvoří takzvaná regulovaná cena, která je určována Energetickým regulačním úřadem. Do této položky spadají například náklady na distribuci.

V letošním roce se navíc situace změnila a cena elektřiny má tři složky. První z nich je cen za rezervovaný příkon (Kč/MW), další je cena za místo odběru (Kč/odběrové místo/měsíc) a poslední je cena za použití sítí distribuční soustavy udávající množství odebrané elektrické energie (Kč/MWh). Proč se přistoupilo k tomuto kroku? Odpověď je překvapivě jednoduchá. Záměrem je předejít tomu, aby si odběratelé energetické energie pořizovali zbytečně velké jističe. V opačném případě totiž musí síť mít mnohem větší kapacitu a s tím samozřejmě rostou náklady na její údržbu. Tyto změny samozřejmě nejsou po chuti odběratelům, jejichž spotřeba je velmi nízká (jedná se například o nejrůznější objekty určené k rekreaci a využívané jen několik měsíců v roce).

Energetický regulační úřad: co to je?

Energetický regulační úřad (ERÚ), který byl zřízen v roce 2001, je jedním z ústředních orgánů státní správy, jehož úkolem je sjednávat, regulovat a sledovat ceny v oblasti energetiky, ale také dohlížet na ochranu práv odběratelů.

Situace na tuzemském trhu s elektřinou

Zatímco využití zemního plynu v českých domácnostech dlouhodobě klesá, bez elektřiny se neobejde žádný odběratel. I proto je trh s dodavateli elektřiny tak široký a každým rokem se objevují další společnosti. Mezi ty nejzavedenější hráče na trhu patří jednoznačně ČEZ, E.ON, RWE a Bohemia energy. V posledních letech se však ke slovu čím dál více dostávají společnosti Fosta, Amper Market, Karosta, Fonergy či Armex Energy.

Nespornou výhodou působení mnoha dodavatelů na tuzemském trhu a jejich konkurenčního boje je tlačení ceny elektrické energie směrem dolů. Zejména alternativní dodavatelé se snaží nalákat nové zákazníky zajímavými nabídkami.

V této souvislosti je také třeba zmínit přejmenování z RWE na Innogy, ke kterému došlo na podzim loňského roku. Důvodem tohoto kroku byla zejména reorganizace společnosti. Změna samozřejmě obnáší nejen změnu názvu, ale také loga. Nový název odkazuje zejména na rozvoj obnovitelných zdrojů a nových inovativních produktů. Stávajících zákazníků se však tato změna nijak nedotkla.

Mnohdy však není nutné rovnou změnit dodavatele elektřiny. Značnou finanční úsporu může představovat také přechod na jiný tarif. Stačí se jen trochu více zajímat o to, co váš současný dodavatel nabízí.

Předpokládaný vývoj ceny elektřiny v roce 2018

Cena elektřiny pro příští rok je prozatím tedy velkou neznámou. Dobrou správou však je, že experti nepočítají s tím, že by mělo dojít k nějakému výraznějšímu výkyvu. Cena elektřiny pro koncové odběratele závisí na velkoobchodních cenách. I mírnější vzestup cen elektrické energie na burze nemusí nutně znamenat její zdražení pro koncové odběratele. Nákup této komodity ze strany distributorů totiž probíhá s výrazným předstihem, takže se v rámci ceny pro koncového odběratele odrazí až s jistým časovým odstupCeny elektřiny pro rok 2018em. Změna situace na trhu s elektřinou se většinou projeví u všech dodavatelů ve velmi podobné míře a ani příští rok nebude výjimkou.

Minulé roky se nesly spíše v duchu zlevňování. Ceny snižovali zejména alternativní dodavatelé, kteří nabízejí smlouvy bez závazků, mnohdy však také bez garance ceny. Tyto „zlaté časy“ už s velkou pravděpodobností skončily, ale ani přesto není důvod k panice. Experti neočekávají žádné výrazné výkyvy, které by se měly negativně podepsat na finální částce na ročním vyúčtování.

Je tedy více než jasné, že tarify s fixovanou cenou elektrické energie nemají v současné době takový význam, jako když dochází k výraznějšímu zdražování elektřiny. Fixace v takovém případě nefunguje jako žádoucí ochrana před zdražením a může být spíše promyšleným obchodním tahem ze strany dodavatelů, zejména těch dominantních.

Ani v dlouhodobějším časovém horizontu by nemělo dojít k výraznějšímu nárůstu cen elektrické energie, přinejmenším do roku 2020. Očekávat lze pouze mírnější zdražení. Je však možné, že v roce 2019 neb 2020 by mohlo dojít k pomyslnému „zlomu“ a trh s elektrickou energií může zažít nečekaný obrat, pro spotřebitele bohužel spíše v negativním smyslu slova. I tyto předpoklady se však neustále vyvíjí, a proto je potřeba brát všechny „zaručené“ předpovědi s rezervou.

Porovnání cen elektřiny během pár vteřin

Přemýšlíte už nějakou dobu o tom, že změníte dodavatele elektřiny? Pak vězte, že není proč zbytečně otálet, když už letos můžete uspořit část financí vynaložených na platbu energií. Zkuste se na Tarifomat.cz podívat na nějaký modelový příklad. Pro porovnání jednotlivých nabídek není nutné znát přesnou spotřebu elektrické energie. Stačí zadat region, druh bydlení (dům, nebo byt) a také využití elektřiny (ohřev vody, vaření, vytápění). Během několika vteřin získáte představu o tom, nakolik se mohou lišit nabídky jednotlivých dodavatelů. A vězte, že mezi několika desítkami nabídek mohou být vskutku nečekaně velké rozdíly, v řádu několika tisíců korun ročně. Co si je však třeba uvědomit? Zejména někteří menší dodavatelé elektřiny negarantují nabízenou cenu, což se může na výši platby nakonec poměrně negativně odrazit.

Jestliže však znáte konkrétní potřebu elektřiny ve vaší domácnosti, distribuční sazbu a jistič, bude výsledný výpočet mnohem přesnější. Vy rázeCeny elektřiny pro rok 2018m získáte mnohem lepší představu o tom, zda je možné za elektřinu ve vaší domácnosti ještě více ušetřit.

Internetová aplikace Tarifomat.cz umožňuje mimo jiné i srovnání cen plynu. Při přechodu k jiným dodavatelům můžete tedy ušetřit za veškeré energie. A v neposlední řadě se vám zde nabízí také možnost porovnat si ceny mobilních tarifů internetu či povinného ručení. Zkrátka všechny nezbytné výdaje vaší domácnosti lze snížit, snaží jen vědět, jak na to!

Zejména v případě menších dodavatelů elektřiny, kteří na tuzemském trhu působí teprve krátce, se vyplatí velká obezřetnost před podepsáním smlouvy, kterou je nutné si řádně prostudovat. Hodně vám také napoví zkušenosti jiných odběratelů.

 

Máte už zkušenosti se změnou dodavatele? Nebo se stále nemůžete odhodlat a přejít k jiné společnosti?

One reply to Ceny elektřiny pro rok 2018

  1. Se změnou dodavatele už nějaké zkušenosti mám, ale né zas tolik moc, abych si ho troufl měnit co půl roku, když to přeženu. Takže mám za sebou zatím jenom jednu změnu, která proběhla řekl bych, že dobře. Nic mě to nestálo, ale zato jsem se dostal k levnějšímu dodavateli x-energie. Je fakt teda, že jsem se k tomu chvilku odhodlával, ale stálo to ve výsledku zato, protože mi to ročně vyjde cca o nějakých 2,8tísíce méně. Takže počítám, že by to mohlo takhle vycházet i do budoucna. Ale samozřejmě možný je vše.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *