EON ceník elektřiny 2016 pro domácnosti

3/5 - (3 votes)

Společnost E.ON nám i na rok 2016 připravila jednotlivé ceníky elektřiny a plynu. Opět je možné vybírat z široké řady variant. Pro každý kraj máme k dispozici samostatný přehled. Ceny se v různých částech republiky mírně liší. Od předchozích měsíců však k výrazným změnám moc nedošlo.

Pustíme se tedy do rozebrání ceníku elektřiny, platného od nového roku 2016. Konkrétně jsem potom zvolil nabídku Variant, která je ze všech pomalu nejpoužívanější. Vybírám přehled určený pro Prahu a lze ji považovat za takový základ, od kterého se odvíjí ceny pro další regiony ČR. Z důvodu větší přehlednosti vše znázorním v následujících tabulkách.

Produkt dodávky elektřiny Klasik Aku Kombi
Cena za dodávku elektřiny ve VT Kč/MWh 1260 1525 1605 1942 1760 2130
v NT Kč/MWh 930 1125 1195 1446
stálý měsíční plat Kč/ za 1 měsíc 58 70 58 70 58 70
Daň z elektřiny sazba daně z elektřiny Kč/MWh 28,30 – 34,24

 

Produkt dodávky elektřiny Přímotop Víkend
Cena za dodávku elektřiny ve VT Kč/MWh 1648 1994 1693 2049
v NT Kč/MWh 1254 1517 1081 1308
stálý měsíční plat Kč/ za 1 měsíc 58 70 58 70
Daň z elektřiny sazba daně z elektřiny Kč/MWh 28,30 – 34,24

 

V tabulce jsou znázorněny ceny produktů dodávek elektřiny. Na výběr je celkem z 5 variant. Jmenovitě: Klasik, Aku, Kombi, Přímotop a Víkend. S volbou produktů poradí zaměstnanci firmy. Každý druh mí své výhody a nevýhody. Záleží, jak moc domácnost využívá elektrické energie nebo jestli zařizujeme dodávku pro chalupu, kde se většinou tráví jen víkendy a podstatně kratší časové úseky, než je tomu v případě trvalého bydliště. Levý sloupec v sobě skýtá cenu za dodávku. Dále máme řádky VT a NT. VT znamená roční spotřebu ve vysokém tarifu. NT znamená roční spotřebu v nízkém tarifu. Hodnota vyjadřuje koruny za Megawatthodinu. Třetí řádek hodnotu za měsíc. V neposlední řadě je důležitá i daň. Pro všechny produkty nalezneme stejnou cenu. Pokud přejdeme k jednotlivým variantám, tak první zvýrazněný sloupec je vždy cena bez DPH a druhý s DPH. Pokud chcete srovnat nabídky EONu s konkurencí, můžete vyzkoušet tuto kalkulačku.

Logo E.ON

Tohle byly ve stručnosti základní ceny, s kterými musíme počítat. Nejsme ale u konce, jelikož potřebujeme zohlednit další přípočty za provoz, zajištění distribuce a vedení jističe. Po přičtení těchto poplatků nám celková cena ještě poměrně výrazně naskočí.

Klasik Aku Kombi
Cena za zajištění distribuce elektřiny Sazba distribuce D 01d D 02d D 25d, D 27d D 26d D 35d
Ve VT Kč/MWh 1991,66

2409,91

1515,56

1833,83

1466,12

1774,01

656,98

794,95

221,49

268,00

V NT Kč/MWh 67,22

81,34

67,22

81,34

67,22

81,34

Přímotop Víkend
Cena za zajištění distribuce elektřiny Sazba distribuce D 45d, D 56d D 55d D 61d
Ve VT Kč/MWh 221,49

268,00

221,49

268,00

2297,98

2780,56

V NT Kč/MWh 67,22

81,34

67,22

81,34

137,44

166,30

 

Opět jsem uvedl dostupné produkty. Roční spotřeba ve vysokém tarifu je v tučném písmu taktéž cenou bez DPH a nevýrazném s DPH, to stejné platí i u nízkého tarifu. Produkt Víkend vyjde v tomto ohledu ze všech nejdražší. Jedná se o tabulku, kde vidíme cenu za samotné zajištění distribuce elektřiny. Spadá do celku souvisejících služeb v elektroenergetice.

Následně přecházíme k měsíčnímu platu za příkon. Tady se bere v úvahu hodnota hlavního jističe a jeho rozměr nebo typ. Cena vzrůstá v závislosti na velikosti, v rozmezí od 7 Kč do 46 Kč. Záleží na velikosti sítě, elektrického okruhu, protože do větších budov pravděpodobně zvolíme robustnější jistič. Ještě zaplatíme za systémové služby, činnost operátora na trhu a POZE, což je odebrané množství elektřiny. Náklady v tomto odvětví činní zhruba dalších 600 Kč. Teprve teď už „kráčíme“ k výsledné ceně.

Celková jednotková cena Klasik Aku Kombi Přímotop
Ve VT Kč/KWh 3379,67

4089,40

2903,57

3513,32

3199,13

3870,95

2389,99

2891,89

2109,50

2552,50

1997,50

2416,98

1997,50

2416,98

V NT Kč/KWh 1125,23

1361,53

1125,23

1361,53

1390,23

1682,18

1449,23

1753,57

1449,23

1753,57

Celková jednotková cena Víkend
Ve VT Kč/KWh 4118,99

4983,98

V NT Kč/KWh 1346,45

1629,20

 

Tabulka je vedena stejným konceptem jako ta předchozí a jedná se o konečnou číselnou hodnotu. Opět záleží na sazbě distribuce i typu tarifu. Ještě případně přičítáme měsíční platby (58 + plat dle příslušné hodnoty jističe + 6,58 bez DPH / 70 + plat dle příslušné hodnoty jističe + 7,96 s DPH) společně s další POZE – Kč/A/měsíc (proudová hodnota (A) hlavního jističe * 23,96 bez DPH / proudová hodnota (A) hlavního jističe * 28,99 s DPH), Kč/MWh (maximální platba POZE je dána velikostí odběru elektřiny násobeného cenou 495 Kč/MWh bez DPH / 598,95 Kč/MWh s DPH).

Volba produktu je jen na vás. Musíte ale mít na paměti, že pro přiznání k produktu musí být příslušné podmínky, jenž odpovídají sazbě distribuce. V případě problémů není problém kontaktovat zákaznickou linku společnosti a požádat o radu, jaký tarif zvolit.

Luštění v ceníku si lze usnadnit. Na webových stránkách E. ON funguje jednoduché rozhraní, kde odpovíte na pár otázek a vše je v mžiku oka vypočítáno. Stěžejními informací pro vás bude, jestli znáte svou současnou spotřebu elektřiny. Pokud ano, nastavíte ji na posuvníku, společně s podrobnostmi i parametry. Pokud neznáte, nemusíte zbytečně věšet hlavu. Webové rozhraní funguje tak, že vždy nalezne řešení problému. Vyberete dále svého současného dodavatele energie. Všechny firmy jsou vedeny v rozbalovacím seznamu. Posledním krokem bude selekce lokality bydliště, tzn. kraj a město. Po splnění těchto kroků vyskočí tip a porovnání s vaším současným producentem. Uvidíte, kolik platíte nyní a kolik byste zaplatili po přechodu ke společnosti E. ON. Výpočet je samozřejmě veden z nového ceníku, který byl v předchozích odstavcích a tabulkách výstižně rozebrán. Nabídka obsahuje i další služby, které nejsou spojené jen s elektřinou. K dispozici je po celý den servis, při náhlé poruše, nebo kdyby se vyskytl jakýkoliv problém. Dále služba zajištění, která obnáší, že při náhlém výpadku proudu bude dopad na domácnost a spotřebiče co nejmenší. Jedná se tedy o pojištění proti nefunkčnosti spotřebičů vinou výpadků. Pokud chodíte nakupovat do potravinových prodejen Tesco, uvítáte přičítání bodů na klubovou kartu. Body budou přičteny za využívání služeb E. ON a především za počáteční podepsání smlouvy. Navíc je zde možnost získat peníze za doporučení některého z přátel. Takové peníze by právě přinesly odlehčení od platby za energie.

Zorientovat se v ceníku není vážně nic složitého. Společnost má snahu zůstat svým zákazníkům na blízku. Případné nesrovnalosti a neporozumění podmínek nebo tarifů v ceníku lze následně řešit pomocí zákaznické linky. Je vidět, že profesionalita služeb znatelně vypovídá o velké působnosti firmy, jak u nás v republice, ale i na zahraničním poli. Ceny odpovídají průběžném trendu. Každý poskytovatel elektřiny snaží v nějakém ohledu vyčnívat, proto někdy volba z nepřeberného množství produktů může být pro někoho problém. Vše je potřeba důkladně zvážit a především si pořádně pročíst ceníky. Cena přece bývá a vždy bude zásadním faktorem.

One reply to EON ceník elektřiny 2016 pro domácnosti

  1. Taky máme elektřinu od E.Onu a musím říct, že s cenami jsem dost spokojený. Je pravda, že nějaké zdražování teď bylo, ale nebylo to tak extrémní. Super je i to, že pokud je nějaký výpadek, což je tady u nás celkem časté (hlavně kvůli popadaným stromům a tak), tak jsou to vždy schopní rychle opravit. I přesto ale doma raději mám záložní zdroje energie.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *