Kotlíková dotace 2016

Rate this post

Ve spoustě domácností, převážně na venkově, se stále topí uhlím či dřevem v zastaralých kotlích. Zplodiny ve vycházejícím kouři však znečišťují ovzduší drastickým způsobem a Česká republika se se znečištěným ovzduším dlouhodobě potýká.

Pokud tedy stále vlastníte starý kotel na tuhá paliva(tkz. kotel 1. či 2. emisní třídy), máte nyní možnost získat příspěvek na náklady na vyměnění za nový, vyhovující normám. Nejdříve musí požádat o dotaci kraj a vyhlásit výzvy pro občany. Moravskoslezský kraj už s úspěchem vyhlásil několik takových výzev.

Odhadem se na znečišťování ovzduší podílí přes 350 tisíc zastaralých kotlů. A z toho důvodu se MŽP ve spolupráci s EU rozhodla uvolnit skoro 9 miliard rozdělené mezi kraje na tkz. „kotlíkové dotace“. Do konce výzev MŽP plánuje pomocí těchto dotací vyměnit alespoň 80 tis. takových kotlů.

Proč o dotaci požádat

Momentálně probíhá novela Zákona o ochraně ovzduší, která by zavedla možnost kontroly provozů kotlů přímo v domácnostech. Případná kontrola včetně účasti policie bude mít právo zkontrolovat v domácnosti, zda takový kotel neužívá. Pokuta je stanovena na 50 tis. Kč.

Kotle 1. a 2. emisní třídy je již zakázáno prodávat a navíc se od r. 2022 nesmějí ani používat. Proto je nutné pouze kotle 3. emisní třídy (a vyšší), jejichž účinnost musí být minimálně 73 procent. Od roku 2018 bude zakázáno prodávat kotle 3. emisní třídy a od roku 2020 kotle 4. emisní třídy.

Pokud nespadáte do žádné skupiny, která může získat dotaci, můžete zkusit aspoň využít tuto kalkulačku možné úspory při změně dodavatele.

Kde získat dotaci

Dotace budou poskytovat kraje. Ty se nejdříve musí do 30.9.2015 přihlásit o prostředky z operačního programu Životní prostředí na SFŽP. Poté vyhlásí výzvy pro občany.

Mezi základní a neměnné podmínky dotace patří např. výše dotace, povinné minimální parametry u dotovaných tepelných zdrojů či povinná mikro-energetická opatření pro domy, které nesplňují energetickou účinnost třídy C. Konečná podoba dotace však záleží na krajích.

Výše dotace

 Výše dotace záleží na typu dotovaného kotle. Navíc pro oblasti se zvýšeným znečištěním je možnost 5% bonusu (naleznete v seznamu měst a obcí se znečištěným ovzduším).

Aby dotace byla uznána, musí být tepelné zdroje využívající obnovitelnou energii instalovány pouzekvalifikovanými topenáři s platným osvědčením!!!

Dotace se nevztahuje na kotle 1,2,3,4 emisní třídy, také nepodporuje výměnu kotle na biomasu za kotel na uhlí, ani výměnu stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva. Pokud budete chtít instalovat kotel s ručním přikládáním, můžete pouze se současným využitím akumulační nádrže o minimálním objemu 55 I/kW. Solární systémy lze v rámci dotace instalovat pouze v kombinaci s otopným systémem.

Ilustrační video: Kotlíkové dotace v Královéhradeckém kraji

Podporovaná zařízení budete moci nalézt v závazném seznamu vedeném SFŽP. Od 20. 7. 2015 lze do závazného seznamu SFŽP zapisovat tepelná čerpadla a kondenzační kotle na zemní plyn. Zapisovat na seznam kotle na pevná paliva bude možné až po oficiání zveřejnění nařízení EK k Ekodesignu koncem července.

Podmínky dotace

Nemovitost určená k bydlení musí splňovat požadavky na energetickou třídu C. Jestliže váš dům tyto požadavky nesplňuje, nezoufejte. Stačí, když provedete tkz.mikro-energetická opatření. S vybráním nejvhodnějších opatření se poraďte s energetickým specialistou.

V případě, že budete provádět mikro-energetická opatření, máte možost je také zahrnout do dotace. Procento na tuto dotaci je stejné jako u příslušného typu kotle, ale pozor! Nesmíte přesáhnout částku 20 tisíc Kč a ta je poté taky zahrnuta do max. celkových nákladů – 150 tisíc Kč. To znamená, že samotná dotace na kotel se vám o 20 tis. Kč sníží.

kotlík

Rozhodnete-li se provádět rozsáhlejší opatření(např. zateplení celého domu) a náklady přesáhnou výše zmiňovanou částku, můžete kotlíkovou dotaci výhodně zkombinovat s dalším dotačním programem Nová zelená úsporám.

Kotlíkové dotace můžou hradit i další technické úpravy spojené s instalací nového kotle (vyvložkování komína, nová otopná soustava atd…). Finální podobu podmínek a mikro-energetických opatření určuje kraj, proto se jednotlivé podmínky mohou lišit.

Na vyřízení žádosti stačí, když doložíte:

 •  Žádost o poskytnutí dotace – ta bude k dostání na krajských úřadech
 • Fotodokumentaci stávajícího kotle, otopnou soustavu a komínové těleso, na které je napojen. Také jeho typ(např. prohořívací…), materiálu(ocel, litina), jmenovitývýkon a prohlášení o jeho funkčnosti a palivech, jež používáte.

 • Písemný souhlas vlastníků, je-li jich více.

 • Písemný souhlas vlastníka pozemku, liší-li se od vlastníka nemovitosti.

 • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Výše podpory

Ta záleží na typu kotle:

 • Kotel výhradně na uhlí – 70%
 • Kombinovaný kotel(uhlí + biomasa), plynový kotel – 75%
 • Kotel výhradně na biomas a tepelná čerpadla – 80%
 • + dalších 5% pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší

Maximální náklady, ze kterých bude dotace hrazena činí 150 tisíc Kč (maximální výše dotace tak činí přibližně 127,5 tisíc Kč – využijete-li max. procento dotace 85%)

Solárně-termické soustavy nejsou v programu podporovány samostatně. Lze je využít pouze v kombinaci s výměnou kotle či teelného čerpadla.

Vhodná mikro-energetická opatření

   Jak je výše zmíněno, dům musí splňovat požadavky energetické třídy C. Jestliže tomu tak není může pomoci jedno z následujících opatření(pro jistotu se poraďte s energetickým specialistou):

 • Zateplení střechy(půdních prostor)

 • Zateplení stropu či podlahy sklepních prostor

 • Dílčí zateplení dalších konstrukcí(např. fasáda)

 • Oprava fasády(poruchy fasády tvoří tepelné mosty, kterými uniká teplo)

 • Oddělení vytápěného prostoru domu od venkovního (např. zádveří – vhodné v případě zahrady)

 • Dílčí vměna oken

 • Výměna dveří(vstupních i balkonových)

 • Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

 • Instalace těsnění oken a dveří nebo dodatečná montáž prahů vstupních dveří

Čeho se dotace týká

 • tepelný zdroj včetně nákladů na jeho instalaci(i případné technické úpravy nutné k instalaci)
 • nová otopná soustava(včetně souvisejících stavebních prací)

 • rekonstrukce otopné soustavy(včetně nezbytné regulace, měření a úpravy spalinových cest)

 • finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč)

 • služby energetického specialisty, pořízení PENB(je nezbytná k získání dotace)

 • projektová dokumentace

 Kraje by se o dotace měly přihlásit do 30. září. O dotace můžete začít žádat po vyhlášení výzvy, které vy měly být vyhlášeny do konce podzimu. Finální podoba krajských dotací záleží na rozhodnutí krajských úřadů.

Pokud si nebudete s něčím vědět rady, můžete navštívit stránku kotlikovedotaceeu.cz (zde naleznete i seznam krajských pracovišť) nebo zavolat na jejich linku 840 840 900. Po-Pá: 8.00-16.00

Kotlíkové dotace 2016 v kostce

Pro koho je dotace určená? Vlastníkům nemovitostí se zastaralým kotlem

(v případě, že váš kotel neprojde revizí, hrozí vám pokuta až 20 tis. Kč)

Jaká je výše dotace? Podle typu kotle 70%-85% z max. možné částky 150 tis. Kč

(tj. přibližně 127,5 tis. Kč)

Kde ji lze dostat? Na krajském úřadě, kde podáte žádost.

Je k tomu ještě něco potřeba? PENB, fotodokumentaci stávajícího kotle, spolu s celým topným systémem a jeho charakteristiku.

Vyplatí se to? Rozhodně. Do budoucnosti jsou plánovány další úpravy prodeje a užívání kotlů. Výhledově by měli kolem roku 2022 zakázany kotle 1. a 2. emisní třídy úplně a zakázán prodej kotlů 3. a 4. emisní třídy. Navíc případné zateplení vašeho domu vám ušetří budoucí náklady na topení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *