Cena zemního plynu

Zemní plyn je významné plynné palivo obsahující metan. Dobývá se z porézních hornin, které se nacházejí společně s ropou či černým uhlím ve strukturních pastech. Zemní plyn se využívá jako zdroj vodíku. Použití našel také u pohonů vozidel coby ekologické palivo či v chemickém průmyslu. Největší význam však má jako zdroj energie. Používáme jej při vytápění domácností nebo vaření.

Ložiska zemního plynu najdeme v porézní hornině. Ta je obklopena břidlicí, soli nebo vyvřelinami. Surovina se zde hromadí ve vrchní části. Její největší těžba je v oblasti Perského zálivu. Bohatá naležiště lze také nalézt v Rusku. Z evropských zemí se zemní plyn dobývá v Norsku, Nizozemí, Německu, Dánsku a Velké Británii, kde je těžba ze Severního moře. V České republice je největší naleziště na Hodonínsku. Tyto zásoby jsou však malé, proto jsme závislí na dovozu plynu ze zahraničí. Ten se provádí dopravou plynovody. Pro případ náhlého výpadu dodávek je zemní plyn ukládán v zásobnících. Ty by pokryly jeho potřebu po dobu několika měsíců. To je důležité obzvlášť v současnosti, kdy vztahy mezi Evropskou unií a Ruskou federací jsou velmi napjaté.

zemní plyn

Cenu zemního plynu určuje burza. V posledním roce byl zaznamenán její pokles, přesto je jeho cena vyšší než v mnoha jiných evropských zemích. Po skončení monopolu na dodávky zemního plynu, můžeme vybírat mezi mnoha dodavateli. Ti většinou nabízí několik programů určených jak pro domácnosti, tak firmám. Největším hráčem u nás stále zůstává německá společnost RWE, která převzala český trh s plynem od státu. Její sídlo je v Essenu a dnes má více než osm milionů zákazníků. Ta také zajišťuje distribuci této suroviny. V souvislosti s liberalizací obchodu s plynem se však objevily další společnosti, které se již počtem svých zákazníků dotahují na RWE. Firma ČEZ je největším dodavatelem elektrické energie v České republice, stává se však také významným hráčem v oblasti plynu. Rovněž firma E.ON Energie má významnou pozici v této oblasti u nás. Nejen oblast Prahy obsluhuje Pražská plynárenská. V našem hlavním městě je největším dodavatelem energie. Ryze českou společností je 3 E – Europe Easy Energie. Patří k nejlevnějším dodavatelům s přehledně nastavenými obchodními podmínkami. Také uherskohradišťská Fonergy je odběrateli zemního plynu hodnocena jako firma s nízkými cenami a kvalitním zákaznickým servisem. V České republice však působí řada menších neméně kvalitních dodavatelských společností, které si teprve hledají svou klientelu.

V současné době si lidé mohou vybírat nejen mezi dodavateli, ale také si mohou zvolit vhodný program. Správným výběrem se dají ušetřit nemalé finanční prostředky zvláště pak, jestli zemní plyn používáme také k vytápění domácností. Pokud se již rozhodneme pro změnu dodavatele, podívejme se na nabídky více společností. Největší přehled o aktuálních cenách získáme například pomocí této kalkulačky dostupné na internetu. Přechod mezi společnostmi je dlouhodobou záležitostí. Každá z nich má ve svých obchodních podmínkách stanovenou výpovědní dobu. U smluv na dobu neurčitou se zpravidla jedná o tři měsíce. Po tuto dobu musíme ještě setrvat u stávajícího dodavatele. Poté již budeme dostávat plyn od nové společnosti. Zkontrolujme si důkladně první fakturu, zda obsahuje veškeré náležitosti, na kterých jsme se dohodli a jsou obsaženy v naší uzavřené smlouvě. Nabízené slevy se vztahují pouze na cenu za samotnou surovinu. Výsledná částka za plyn se totiž skládá kromě ní ještě z nákladů za dopravu. Ty však, jak si mnoho lidí mylně myslí, zůstávají stejné, neboť distributor se na rozdíl od dodavatele nemění.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *