Plynové kotle Protherm – recenze, diskuze, zkušenosti

2.9/5 - (14 votes)

V současné době jsou k vytápění rodinných domů plynové kondenzační kotle hojně používány. Pokud je k dispozici zemní plyn, jde o nejčastěji využívanou technologií k vytápění rodinných domů. Vyznačují se nejen vysokou účinností a ekologickým provozem, ale především účinnou regulací teploty.

Výměna kondenzačního kotle za klasický

Pokud řešíte výměnu svého kotle za ten kondenzační, minimální roční úspora spotřeby paliva je 10 %, ale spotřebu plynu lze zredukovat až o cca 30 %. Také kondenzační kotel dokáže snížit emise škodlivin NOx a CO.

Nové evropské směrnice udávají tři nové cíle, kterých má být dosaženo do roku 2020:

 • Snížit emise skleníkových plynů o 20%
 • Zvýšit využívání obnovitelných zdrojů energie o 20%
 • Zvýšit energetickou účinnost o 20%

Pomocí kondenzačních kotlů Protherm jsou tyto cíle snadno dosažitelné a tyto podmínky splňují. Designové provedení vám umožňuje umístění do jakéhokoliv prostoru a mají velmi tichý chod. Patří mezi nejlépe hodnocené kotle a spolehlivě se umísťují na předních příčkách testů. Kondenzační kotle Protherm byly zařazeny do programu Nová zelená úsporám tzv. ,,Kotlíkové dotace EU.“

Výhřevnost kondenzačního kotle

U konvenčních kotlů je účinnost velmi ovlivněna provozními ztrátami tepla. Při jeho vyzařováním do okolí se do vytápěné vody nikdy nepřenese celá energie. Aby vůbec mohlo dojít ke srovnání konvenčních a kondenzačních kotlů, stanovuje se účinnost kondenzačních kotlů ve vztahu k výhřevnosti.

Veličinu charakterizující energii v palivu, nazýváme „spalné teplo“, která v sobě zahrnuje i energii vodní páry obsažené ve spalinách. U zemního plynu jde o +11%, které získáme ještě navíc kondenzací. Pomocí získané energie z vodní páry  tzv. kondenzační teplo, se dostáváme účinností nad hranici výhřevnosti plynu tzn. nad hranici 100 %.

V současnosti patří k nejúspornějším kondenzačním kotlům ty, které v nízkoteplotním systému pracují se stupněm využití 106 až 109 %. Kondenzační technika se používá nejen u podlahového nebo nízkoteplotního systému, ale i v systému s vyšším teplotním spádem. Tyto kondenzační kotle dokáží spotřebovat až o 33 % energie méně, porovnáme li je se staršími kotli.

Rozdíl mezi klasickým a kondenzačním kotlem:

 • Klasický plynový kotel ohřívá teplem plamene plynového hořáku výměníkové trubky, tím je uvnitř nich ohřívána voda a potrubním rozvodem je dopravována do vytápěných prostorů. Při hoření vznikají spaliny, které odcházejí komínem ven.
 • Kondenzační plynový kotel funguje odlišně. Srovnáme li klasický kotel s kondenzačním, zde prochází vytápěcí voda velkoplošným výměníkem (nebo také dvěma výměníky) kondenzačního kotle hned dvakrát. Využívá se zde teplo vodní páry ze spalin, což vede ke větší účinnosti spalování plynu v kondenzačních kotlích. V konečné fázi tedy spaliny odcházejí z kondenzačního kotle mnohem chladnější než u kotle běžného. Dochází k jejich ochlazení až na teplotu, která se nachází pod hodnotou rosného bodu. Uvolněné kondenzační teplo se opět zavede do vytápěcího systému. To je velká úspora, jde zde o dodatečné využití tepelné energie. U běžných atmosférických kotlů tato energie odejde komínem do ovzduší.

V kondenzačním kotli ve spalinách dochází ke kondenzaci vlhkosti z vodní páry. Množství kondenzátu, který se zde tvoří je s přibližně 1,5 l kondenzátu na 1 m3 spáleného zemního plynu.

Kotel a jejich závěsný zásobník jsou vyhotoveny tak, aby se dal zásobník bez problémů umístit vedle kotle jak zprava, tak i zleva. Jakmile propojíme zásobník vzájemně s kotlem, volíme si přímo na displeji kotle nebo na pokojovém regulátoru požadovanou teplotu vody v zásobníku.

Správný výběr kotle

 • Využití celého rozsahu výkonu kotle – zvolte poměr výkonu k velikosti prostoru, ani nižší ani vyšší. Nižší výkon větší prostor nevytopí a velký výkon způsobuje přetápění, což následně vede k finančním ztrátám.
 • Zvažte typ prostorů např. zastoupení zasklených ploch, výšku stropů, schodiště i zateplení objektu.
 • Přihlédněte k počtu osob a způsobu ohřevu teplé vody.
 • Kondenzační kotle jsou kompatibilní s radiátory a se všemi topnými systémy.
 •  Zvažte umístění kotle vzhledem k možnosti připojení na komín.

Napojení na komín

 • Upozorňujeme na to, že některé komíny, které byly určeny pro klasické kotle, nejsou vhodné pro kondenzační kotle a nejdou na ně napojit.
 • Kontaktujte nejprve oprávněnou firmu, která posoudí, zda komín vyhovuje, nebo navrhne možnosti řešení tak, aby mohlo dojít ke správnému odvodu spalin.
 • Pro domácnosti s použitelným kotlem je na trhu Komínová verze kotle s napojením na kouřovod.
 • V případě, že komín nemáte, zvolte si turbo kotel s odvodem spalin přes stěnu do volného ovzduší.
 • Plynový kotel musí být instalován minimálně 20 cm od hořlavých předmětů.
 • V místnosti, kde bude kondenzační kotel umístěn, se nesmí nacházet plynoměr ani hlavní uzávěr plynu.
 • Ke snížení tepelných ztrát v potrubí doporučujeme umístit kotel nebo alespoň jeho zásobník v blízkosti odběrného místa, zvláště v případě, kdy se bude používat i pro přípravu teplé vody.

Regulace teploty

Teplota během zimního období může velmi kolísat a s kondenzačními kotli je regulace teploty velmi snadná. Plynulé vytápění během celé vytápěcí sezóny je zajištěno a je snadno regulovatelné. V přechodných obdobích, kdy je třeba pouze přitápět, minimální hodnotu výkonu určitě oceníte. Zajistí vám finanční úsporu a nedojde k přebytečnému přetápění prostor.

Kondenzační kotle lze vybavit Ekvitermickou regulací, kdy je možné měnit teplotu vytápěcí vody v souvislosti se změnami teplot venkovního vzduchu. Nastavíte li si k tomu ekvitermickou křivku ačasový program, zohledníte funkčnost vytápěcí soustavy s charakterem vytápěné stavby.

Kondenzační kotle, které mají velký modulační rozsah výkonu cca od 5 kW do 29 kW oceníte především při přitápění. Hledáte li právě tuto funkci, hledejte i tento rozsah. Jedná se o inteligentní systém, který se přizpůsobuje skutečné potřebě tepla a jakmile je nastavená hodnota překročena, režim vytápění se automaticky vypne. Standardní funkce moderních kotlů je i rozšířená o autodiagnostiku. Ta se zapne a automaticky dojde k rychlé diagnostice výpadku a následnému nalezení příčiny, která přerušila provoz kotle.

Protherm Logo

Servis kondenzačních kotlů Protherm

 • Široká síť servisních firem na celém území ČR s kvalifikovanou podporou
 • kvalifikovaní a vyškolení odborníci
 • rozšíření standardní záruky až na 5 let
 • energetické štíty jsou samozřejmostí

Sortiment kotlů Protherm v kostce

Panther Condens

protherm panther condens

Závěsné kondenzační kotle s vysokým stupněm účinnosti až 109,5 % a použitím osvědčené technologie nerezové spalovací komory. Kotle  ve výkonech 3,9 – 47,7 kW.  S možností připojení externího zásobníku TV. Sortiment certifikovaného odkouření, snadná obsluha i autodiagnostika. Šetrné k životnímu prostředí a s intuitivní obsluhou. Široký výkonový rozsah, nízká spotřeba plynu, vrcholný produkt evropského trhu. Moderní design, vhodný do každého interiéru.

Tiger Condens

Protherm Tiger Condens

Závěsné kondenzační kotle s vysokým stupněm účinnosti až 108,4 %, nerezová spalovací komora a vestavěný nerezový zásobník TV s vrstveným ukládáním. Kotle  ve výkonech 4,9 – 25,5 kW. Jeden zásobník 21 l nebo 2 zásobníky 21 l celkem 42 l, při čemž jeden vrstvený zásobník odpovídá standardnímu zásobníku o objemu cca 70 l. Sortiment certifikovaného odkouření. Zde najdete elektronicky řízené oběhové čerpadlo, expanzní nádobu OV, vestavěný třícestný ventil, bezpečnostní prvky, ochranu proti zamrznutí, by-pass. Intuitivní obsluha a autodiagnostika. Kotle nabízí široký výkonový rozsah, nízkou spotřebu plynu a moderní design. Šetří místo pro instalaci zásobníku teplé vody.

Lev 30 KKZ

Lev 30 KKZ

Lev 30 KKZ je stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody o objemu 150 litrů. Vysoká účinnost až 108 %. Splňuje náročné požadavky jak pohodlí, tak i na výkon. Je ekologicky šetrný. Tento kotel disponuje modulovaným výstupním výkonem 6,6 – 32,5 kW a teplá voda je připravována v konvenčním zásobníku s topnou spirálou. Sortiment certifikovaného odkouření, jednoduchá obsluha a autodiagnostika. Splňuje požadavky na instalaci v malém prostoru s důrazem na design kotle.

Gepard Condens

Protherm Gepard Condens

Závěsné kondenzační kotle ve výkonech 4,3 – 26,5 kW. Vysoká účinnost až 108,5 %. Velmi nízká hlučnost. Vhodné pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem pro ohřev teplé vody a to buď průtokovým způsobem, nebo v zásobníkovém ohřívači. Ekvitermní řízení kotle, kdy se přizpůsobuje teplota otopné vody venkovním podmínkám. Má vysokou účinnost a nízké provozní náklady v kombinaci s prokázanou dlouhou životností.

Medvěd Condens KKS

Medvěd Gepard Condens

Stacionární kondenzační plynový kotel ve čtyřech výkonových provedení s plynulou modulací výkonu. Je určen pro vytápění a přípravu teplé vody, které probíhá v externím nepřímo ohřívaném zásobníku. Primární výměník o objemu cca 100 l. Velmi nízká hlučnost. Možnost přestavby na propan. Velký objem primárního tepelného výměníku zaručuje bezproblémové výměny ve stávajících topných soustavách za původní kotle. Kontakt pro bezpečnostní termostat podlahového topení  a konstrukce je vhodná i pro původní topné systémy. Sortiment certifikovaného odkouření, jednoduchá obsluha a ovládací modul. Velmi snadno se udržují. Jejich robustní konstrukce kotle spolu s vysokou odolností proti zanášení výměníku jim zaručuje dlouhou životnost.

Kde sehnat technika na montáž nebo servis kotlů Protherm?

Nejrychlejší možností, jak oslovit firmy z vašeho okolí, co vám mohou provést servis, je v současnosti poptávkový server Poptávej.cz, který doporučujeme využít dříve, než začnete obvolávat značkové servisy, minimálně proto, abyste měli představu o tom, kolik služba může stát. Podobnou službou nabízí také nově nabízí portál Robeeto, kde je zatím nabídka řemeslníků menší, ale rychle se rozvíjí, takže také stojí za vyzkoušení – je možné, že cenově výhodnější nabídku dostanete právě přes něj. Nejlepší postup, jak sehnat řemeslníka za dobrou cenu tedy je:

 1. Vložte do tohoto formuláře na webu Poptávej.cz svou poptávku (čím přesněji zadáte údaje, tím přesnější odhad ceny zpravidla dostanete). Abyste získali ještě více nabídek, můžete poptávku také zadat na portál Robeeto.
 2. Počkejte, až se vám ozvou firmy z vašeho okolí a vyberte si z nich tu, co se vám nejvíce líbí. Nabídky se většinou sejdou do několika hodin od zadání. Rozptyl nabídek služeb může být v řádech i tisíců korun, proto se vyplatí počkat, než se jich několik sejde.

9 replies to Plynové kotle Protherm – recenze, diskuze, zkušenosti

 1. Dobry den, mame kotel protherm tiger 14 koz 17 a nevim proc mi nabiha jen voda do systemu a ne do kohoutku… mohli by jste mi poradit cim to?

 2. Dobrý den, mám kotel protherm tiger, starý 10 roků, pravidelně kontrolovaný. Během letošního topného období dochází nepravidelně k odstavení prostřednictvím nasvícení poruchy F1. K tomu dochází i několikrát denně a pak je zase třeba několik dní pauza. Technik, který se u mne zastavil jen na chvíli, protože objednací doba je teď dlouhá, na příčinu nepřišel. Děkuji za radu. Jarda H.

 3. PROTHERMU SE VYHNĚTE! Právě se marně snažím sehnat někoho z autorizovaných servisů na záruční opravu. Nikam se nedá dovolat, ani na linku 810 200 210. Servisáci jsou normální živnostníci, kteří mají své práce dost a na záruční servis Prothermu kašlou. Jediný z 8 obvolaných z Moravskoslezského kraje, mi řekl: Nejdřív příští týden. Mám doma měsíční dítě, jak mu mám zatopit? Katastrofální servis!!!! PROTHERMU SE VYHNĚTE!

  • Pěkně jste to popsala.Mám stejný problém. Kotel netopí a neohřívá vodu a servisák ? Na toho čekám už 14 dní.Doma zima a ve vaně studená voda. Jak může Protherm prodávat kotle a nemít zajištěný servis ??? Jedinná varianta je se vrátit k uhlí.Další servisák mi řekl, že letos to nebude a další mě odkázal na lampárnu….

 4. Hledáte opraváře kotlů, který je zkušený a vždycky si ví rady? Takového, který se vám neprodraží a nestráví u vás celý den, aniž by něco vyřešil? Pane Blecha je velmi zkušený týpek, který se mimo oprav věnuje také pravidelnému servisu a revizím. Opravdový fachman, kterého v domácnosti oceníte:

  https://opravarkotlu.cz/

 5. Kotel na plyn jsem vzal nejen proto, že s kondenzačním kotlem se dá topit levně, ale také proto, že na to existuje dobrý servis. Jezdí k nám servis kotlů tepserviscerny .cz, který v Chotěboři a okolí zajišťuje topenářské práce.

 6. Vlastnim kondenzacni kotel gepard kondenz spolehlivost perfektni až natu spotrebu plynu soused a jini uzivatele maji spotrebu vyrazne nižši ato o100 až 200 kb za mesic stejne je to sohrevem ut vody technik tvrdi vše vporadku vyrobce nereaguje dekuji

 7. Prosím o radu. Mám kotel Pro THERM KTZ-ZP.
  Pod kotlem mám expanzní placatou nádržku která je přidělána svisle.
  Nová je trochu delší tak se mi tam nevleze.
  A včíl rada: Můžu tu novou namontovat vodorovně ?
  Děkuji za radu. K

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *