Jak najít firmu na zasklení balkonu

tarifomat_energie_22_468120

K čemu je dobrý zasklený balkon? Jaké možnosti zasklení jsou v současné době k dispozici? A jaká povolení jsou k zasklení lodžie potřeba? Na všechny tyto otázky naleznete odpověď v následujícím článku!

K čemu je zasklený balkon dobrý?

Zasklený balkon skýtá mnohem více využití, než by se na první pohled mohlo zdát. V současné době jsou navíc možnosti zasklení velmi široké. Zasklít je možné balkony, terasy, lodžie i zimní zahrady. Výsledný prostor tak působí útulnějším dojmem a výsledek opravdu stojí za to! Pravdou totiž je, že zasklený balkon lze efektivně využívat po celý rok, což několikanásobně překračuje využití nezaskleného balkonu během léta. Zasklívací systém rovněž funguje jako tepelná izolace, stejně tak izoluje od hluku, což je zejména u frekventované silnice více než žádoucí. A s tím souvisí také schopnost protiprašné izolace.

Další výhodu zasklení představuje vyšší bezpečnost. Zasklívací systémy představují další překážku pro zloděje. Většinou se také dají ještě dodatečně zajistit proti vniknutí. Rovněž mytí skel je snadné a bezpečné. Při volbě vhodného způsobu zasklení se navíc nijak nemění architektonický vzhled budovy.Zasklení balkonu


Jaké formality je nutné vyřídit?

Zasklení balkonu či lodžie není z hlediska administrativního nijak komplikované, ale bez návštěvy stavebního úřadu se většinou neobejde.

Každý stavební úřad posuzuje vše individuálně, tudíž neexistuje jeden univerzální návod. Zatímco podle jednoho stavebního úřadu není stavební povolení nutné, jiný úřad může na celou záležitost pohlížet naprosto odlišně. Většinou však stavební úřad chápe instalaci zasklívacího systému jako zásah do vzhledu budovy, který navíc může negativně ovlivnit požární bezpečnost. V takovém případě bude stavební povolení nezbytné. Naproti tomu instalace bezrámového systému se často obejde bez stavebního povolení, neboť nedochází ke změně vzhledu budovy ani narušení požární bezpečnosti. Vždy je proto lepší se předem informovat a předejít tak nepříjemnostem spojeným s nezákonně provedenými úpravami ve vašem bytě.

Při podání žádosti je třeba odevzdat vyplněný formulář, který je k dispozici na webových stránkách stavebního úřadu. Dále je při žádosti o stavební povolení nutné předložit tyto doklady:

  • Certifikát od společnosti provádějící zasklení balkonu
  • Jednoduchý nákres půdorysu bytu, na kterém bude vyznačen balkon
  • Doklad prokazující, že jste majitelem bytu (může se jednat o kupní smlouvu, výpis z katastru nemovitostí apod.)
  • Doklad o zaplacení příslušného správního poplatku

Velkou roli hraje také to, o jaké byt se jedná. Máte byt v osobním vlastnictví, nebo bydlíte v družstevním bytě?

Vlastní byt

V případě bytů v osobním vlastnictví platí to, že společenství vlastníků spravuje společné části bytového domu. Zatímco dříve byl nutný souhlas všech majitelů bytů, v současné době většinou dostačuje souhlas tří čtvrtin vlastníků.

Chcete i Vy ušetřit několik tisíc korun?

Můžete zde získat úsporu až 70 % na elektřině a plynu!

Vždy je však třeba mít na paměti, že není možné provádět takové stavební úpravy a zásahy, které by omezovaly vlastnické právo jiných osob. V praxi to znamená, že pro pokládku nové podlahy souhlas samozřejmě nepotřebujete, ovšem v případě výměny starých oken za nová plastová už je nutné mít souhlas. V takovém případě svou žádost doručte výboru nebo pověřené osobě tak, aby mohla být projednána na nejbližším shromáždění. I když výbor vaši žádost zamítne, není všem dnům konec. V krajním případě se můžete obrátit na soud, ale mělo by to být do šesti měsíců.

Naše rada

Než však začnete s celým tímto procesem, zjistěte si, zda už někdo z vašeho bytového či panelového domu o stavební povolení nežádal. Je totiž možné, že stavební povolení už bylo vydáno. Zde opět záleží na konkrétním stavebním úřadu. Některé vydávají stavební povolení jen pro konkrétní byt, zatímco jiné do něj zahrnou rovnou celý dům. V takovém případě už jej nebudete muset znovu zařizovat a ušetříte si tak spoustu starostí a běhání po úřadech. Nespoléhejte však na neověřené informace od sousedů a raději se na stavební úřad přece jenom vydejte.

Družstevní byt

V tomto případě je třeba si uvědomit, že byt je ve skutečnosti majetkem družstva a vy jste pouhým nájemce. Družstvo má tedy právo ovlivňovat to, jak budete s bytem nakládat. Bez souhlasu družstva není možné provádět žádné stavební úpravy, i když to bude na vaše vlastní náklady. To tedy platí i v případě zasklení balkonu. Naproti tomu menší opravy a běžná údržba je pouze ve vaší režii a vy nemusíte družstvo kontaktovat.Zasklení balkonu

Jak najít spolehlivou firmu na zasklení balkonu, lodžie či terasy?

Zatímco spoustu jiných menších úkonů zvládnete sami, v případě zasklívání balkonu, terasy nebo lodžie je na místě obrátit se na specializovanou firmu, která má s tímto úkonem zkušenosti. Takových firem není mnoho, o to těžší může být hledání takové firmy. Dobré řešení jistě představuje poptávkový server Poptávej.cz. Zde stačí jen krátce specifikovat vaše požadavky a následně počkat na konkrétní nabídky od firem, které působí ve vašem okolí a mají volné kapacity na vyhotovení vaší zakázky.

V naší rodině jsme o zasklení balkonu dlouho diskutovali a nemohli se k němu odhodlat. Poté jsme však zvážili všechna pozitiva a rozhodli se zasklení balkonu už déle neodkládat. Nalezení spolehlivé firmy bylo díky poptávkovému formuláři překvapivě rychlé a bezproblémové, příjemně nás překvapila také kalkulace ceny. Ani samotná montáž na sebe nenechala dlouho čekat a musíme přiznat, že tak trochu litujeme, že jsme balkon nenechali zasklít už dávno, neboť nyní jej využíváme mnohem více a trávíme na něm spoustu času. A o tom, že v zimě je díky zasklení v obývacím pokoji mnohem tepleji, ani nemluvě!

Jaké existují zasklívací systémy?

Systémů určených k zasklení balkonu existuje celá řada. Skla se mohou posouvat na jednu, nebo druhou stranu, případně na obě strany. Zde záleží na vašich preferencích a také na dispozici daného prostoru. Možné je zasklít rovné i rohové lodžie.

V současné době je rovněž k dispozici více možností uchycení skel při zasklení balkonů či lodžií. Jedná se zejména o rámové a bezrámové konstrukce. V obou případech je možné si zvolit, jakým směrem se bude sklo pohybovat. Také záleží na tom, zda chcete, aby celý systém začínal od podlahy, nebo až na zábradlí. Oba způsoby mají své přednosti, proto je vhodné poradit se s technikem, který vám doporučí nejlepší řešení pro konkrétní prostor. Jednotlivé systémy se také liší šíří skla.

Firmy dodávající zasklívací systémy by měly disponovat platným certifikátem, který dokládá provedení akustických zkoušek, tepelných zkoušek a statického výpočtu. Neméně důležité je osvědčení o zdravotní nezávadnosti a požární bezpečnosti.Zasklení balkonu

Jak dlouho bude zasklení trvat?

Instalaci zasklívacího systému samozřejmě předchází pečlivé zaměření, poté následuje výběr vhodného systému a výroba. Samotné zasklení balkonu či lodžie je překvapivě rychlé. Rovněž se také nemusíte bát, že nějak ovlivní chod vaší domácnosti. Jelikož se většina prací odehraje mimo byt, nejsou také nutné žádné přípravy, ale pro jistotu můžete v pokoji, na který balkon navazuje, přikrýt podlahu plachtou a odsunout nábytek mírně na stranu, aby řemeslníci se skleněnými tabulemi mohli snadno procházet.

Napsat komentář