Jak zrušit smlouvu u Bohemia Energy

Bohemia Energy působí na českém trhu již od roku 2005. Již v roce 2006 začala nabízet elektřinu do domácností a v roce 2008 také plyn. V současné době je největším alternativním dodavatelem elektřiny a plynu v České republice, co se domácností a malých až středních firem týká. Společnost Bohemia Energy spolu s Comfort Energy a Slovakia Energy tvoří ucelenou skupinu Bohemia Energy.

V roce 2011 byla společnost Bohemia Energy uvedena mezi čtyřmi nejúspěšnějšími firmami v rámci hodnocení reklamy. O čtyři roky později získala ocenění IT projekt roku za uzavírání smluv online a v roce 2015 získala Bohemia Energy IT ocenení IEA, neboli Internet Effectiveness Awards v kategorii Průmysl a energetika, za projekt online uzavírání smluv prostřednictvím tabletů. To je velký úspěch!

Bohemia Energy

https://www.youtube.com/watch?v=yhjn9b-6h_k

Smlouva – předčasné odstoupení od smlouvy

Ať už je to z jakékoliv důvodu, a musíte od Bohemia Energy odstoupit, poradíme Vám, jak na to.

Nejčastějším ukončením smlouvy bývá z důvodu stěhování, tzv. předčasné ukončení smlouvy z důvodu stěhování. Nabízí se celkem tři standardní možnosti, jak se vyhnout případné smluvní pokutě.

V první řadě doporučuji pokračovat v odběru na novém odběrném místě. V tomto případě budete muset sepsat novou smlouvu.

Za druhé můžete stávající odběrné místo přepsat na nového majitele nebo nájemce.

V neposlední řadě můžete doložit čestné prohlášení s odůvodněním, proč už nebudete dále využívat služeb Bohemia Energy, z jakého důvody tedy nelze sepsat smlouvu a v případě proč si nový zájemce nepřeje přejí k této společnosti. Nejjednodušší je, obrátit se na zákaznickou linku odběrného místa, kde vám přesně poradí a připraví potřebné formuláře.

Samoodečet

Při ukončení smlouvy nezapomeňte na podstatnou věc a to na samoodečet k rozhodnému období. Proč? Provozovatel totiž nemá žádnou povinnost provádět odečet spotřeby. Může tak konečný stav odhadnout a to se Vám může v závěru i prodražit.

Poté nezapomeňte nahlásit novou kontaktní adresu, na které vás mohou s Bohemia Energy kontaktovat a doručovat i nadále písemnosti mez které patří např. konečné vyúčtování, přeplatek složenkou apod.

Odečet je možné nahlásit k libovolnému termínu. Většinou se hlásí k aktivaci smlouvy, nejdéle čtvrtý pracovní den od data aktivace odběrného místa. Dále z důvodu ukončení nebo přepisu smlouvy, změny ceny elektřiny, periodického odečnu, mimořádného vyúčtování nebo z důvodu jiné příčiny. Odečet je možné nahlásit nejpozději do dvacátého osmého kalendářního dne ode dne změny.

Maximálně můžete nahlásit deset samoodečtů za rok a pouze jeden odečet k poslednímu dni kalendářního roku.

Přeplatek

V případě konečného vyúčtování a vzniklém přeplatku je nutné uvést číslo běžného účtu, kam vám bude částka co nejdříve zaslána. V případě, že jste v minulosti z požadovaného účtu realizovali alespoň jednu platbu Bohemia Energy, můžete toto číslo pouze sdělit prostřednictvím emailu nebo telefonicky zákaznické lince. Ovšem pokud jste z daného účtu nikdy žádnou platbu do Bohemia Energy nezasílali, jste povinni číslo běžného účtu zaslat písemně.

Smlouva – předčasné ukončení – úmrtí

Pokud potřebujete ukončit smlouvu kvůli úmrtí zákazníka, existují dvě možnosti, jak na to. V první řadě můžete smlouvu převést na sebe a pokračovat v odběru od společnosti. V takovém případě je nutné o tomto faktu informovat zákaznickou linku, kde vám zašlou potřebné formuláře. Budete také muset doložit úmrtní list zákazníka.

Pokud si nebudete přát pokračovat v odběru vaší osobou, v tomto případě je nutné zaslat písemnou žádost o ukončení smlouvy z důvodu úmrtí. Nezapomeňte uvést nutné identifikační údaje – číslo zákazníka nebo číslo smlouvy. I v tomto případě budete muset doložit úmrtní list.

Stejně tak jako u ukončení smlouvy z důvodu stěhování, tak i v tomto případě doporučujeme udělat samoodečet.

Přeplatek – ukončení smlouvy úmrtím

Co když má zemřelý zákazník nějaké přeplatky? Přeplatek do výše 5.000 Kč není nutné projednávat v dědickém řízení. Pouze je nutné doložit kopii dědického řízení a čestné prohlášení, jak s přeplatkem naložit. Do čestného prohlášení musíte uvést jméno zůstavitele – původního majitele odběrného místa, specifikaci dědiců, specifikaci přeplatků, souhlas všech dědiců na vyplacení přeplatků, označení dědice, kterému se bude vracet částka na běžný účet a samozřejmě vše stvrdit podpisem dědiců.

V případě že vznikne přeplatek nad 5.000 Kč, musí být tato dávka uvedena explicitně v dědickém usnesení a zaslat na Bohemia Energy písemný požadavek na vrácení přeplatku s doložením kopie dědického usnesení.

Chci odstoupit od smlouvy, víme jak na to

Je-li smlouva uzavřena na dobu neurčitou, lze ji samozřejmě vypovědět. Samozřejmě je nutné výpověď podat písemně, s výpovědní dobou 3 měsíce. Tato doba začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena druhému účastníkovi.

V případě, že byla smlouva uzavřena na dobu určitou a zákazník nestihne do 3  měsíců před uplynutím doby od smlouvy odstoupit, smlouva se automaticky prodlouží o tu samou dobu, na kterou byla předtím sjednána.

Jestliže budete smlouvu ukončovat před uplynutím sjednané doby jeho trvání, může být zákazníkovi účtován smluvní poplatek za předčasné ukončení smlouvy. Tento poplatek se liší u každého odběrného místa (domácnost, podnikatel).

Smlouva

Smlouva může být ukončena kdykoli a to písemnou dohodou mezi zákazníkem a Bohemia Energy. Je nutné uvést důvod ukončení a požadovaný den trvalého ukončení odběru (cca 30 dnů před tímto dnem). Každá žádost o ukončení bývá individuálně posuzována.

Jako zákazník můžete smlouvu ukončit i bez nároku na úhradu smluvního poplatku a to a) na základě porušení povinnosti dodavatele a b) na základě pravomocného rozhodnutí příslušeného insolventního soudu o prohlášení úpadku dodavatele (zákon č. 182/2006 Sb.), c) z důvodu zániku odběrného místa z důvodu stojícího mimo vůli zákazníka, d) z důvodu prokazatelně a věrohodně doloženého ukončení odběru komodity v odběrném místě z důvodu změny sídla, bydliště apod. Dále z důvodu ukončení podnikání.

Automatické ukončení smlouvy

Smlouva končí automaticky bez nároku dodavatele na úhradu smluvního poplatku – uplynutím doby na kterou je smlouva uzavřena, v případě zániku dodavatele a v neposlední řadě jak již bylo zmíněno úmrtím zákazníka.

Slovo závěrem

Stojíte-li v situaci, že musíte a nebo chcete zrušit odběr od Bohemia Energy a to z jakékoliv důvodu, existují online srovnávače, které vám poradí, co dál. Umí nejen porovnat ceny dodavatelů na trhu,ale dokonce zajistí i bezplatný přechod.

Tyto kalkulačky cen energií dokáží propočítat, zda by se vám nevyplatilo změnit dodavatele elektřiny nebo plynu. Na většině webových stránkách nemusíte vyplňovat žádné osobní údaje – pouze pokud chcete získat přístup k neveřejným nabídkám, můžete zadat své telefonní číslo. Nabídky jsou srovnávány na základě vaší aktuální spotřeby napříč ceníky všech dodavatelů energií. Vypočítávání probíhá zcela nezávisle, s cílem najít tu nejlepší nabídku na českém trhu. Díky těmto kalkulačkám a srovnávačům můžete získat bezkonkurenčně toho nejvýhodnějšího dodavatele pro vaši lokalitu, domácnost a spotřebu. Samozřejmě nejste zavázáni k tomu, abyste museli jakoukoliv změnu provádět.

Doporučuji se obrátit na zákaznické centrum Bohemia Energy, které sídlí Na Poříčí 24 – 26 v Praze 1. Provozní doba je od pondělka do pátku od 8:00 – 17:00 hod a v pátek pak od 8:00 – 13:30 hod.

37 replies to Jak zrušit smlouvu u Bohemia Energy

 1. My máme v tomto směru zkušenost z loňského roku, kdy nám zemřel děda a rušili jsme smlouvu u Bohemky, jelikož si mamka nepřála již pokračovat. Žádost o ukončení s odůvodněním jsme zaslali doporučeně, následně jsem byli ještě kontaktováni se žádostí o předložení úmrtního listu. V dědickém řízení jsme ještě projednávali přeplatek, jelikož byl celkem vysoký, šlo o 14.000,- a dědici byli tří. S notářem jsme dali vše do kupy a odeslali Bohemii, cca do měsíce jsme měli celou záležitost vyřešenou. Na to co o firmě někdy čítávám, tak u nás musím říct, výpověď proběhla naprosto hladce a bez komplikací. Jen je to na delší štaci, tím jak se to vše řeší písemně a nelze to vyřešit přímo na pobočce, když ji nemáme po ruce. Hlavně že už vše máme za sebou.

  • Znám to, toto je velmi nepříjemné řešit, také už jsme si tím prošli, u mojí maminky. Byt se po jejím odchodu prodával, takže u nás to bylo tak, že jsme „bohemce“ předkládali úmrtní list a ani do dědického řízení jsme nešli, protože jsem jedináček a maminka u nich měla do té doby přeplatek čítající necelé tři tisíce. Takže poměrně vše proběhlo v klidu, nic zbytečně nebylo protahováno a odběrný místo uvolnili, pro nového majitele.

 2. Je to asi půl roku co jsem rušila smlouvu na dodávku plynu, naši se chtěli vrátit zpátky k původnímu dodavateli, tak mě požádali o pomoc, že už se v tom tolik neorientují. Jelikož byly z naší strany dodrženy veškeré smluvně dané termíny, tak jsme smlouvu bezproblémově vypověděli a naši jsou navráceni k dodavateli, kde byli před dvěma lety.

 3. Zdravím, v Praze máme malou pizzerku a k Bohemia energy jsme přešli před více než rokem, roční úspora nám činila 5.500,- korun a žádné potíže s nimi nemáme. Takže nevím, předpokládám, že záleží na tom, jak byla smlouva uzavřena, jestli osobně, po telefonu či přes internet a podle toho lze smlouvu taky vypovědět či ne. Asi bych to řešil s nahrazující firmou.

  • Za mě zrušil smlouvu nový dodavatel. Proč bych se tím měl zabývat já, když oni to mají v rámci svých služeb. Ještě bych se v tom zamotal a víc se v tom zamotal. Tohle je věc podle mýho, kterou má dělat někdo, kdo v tom má přehled a ví, kdy co může odeslat. Jsem rád, že jsem se toho mohl vzdát, protože jsem to měl s Bohemia Energy v pořádku vyřízené.

 4. Ukamenujte mě, ale já bych od nich neodstoupil. Přestoupil jsem k nim, abych už nemusel platit ty vysoké částky, co jsem platil od samých počátků u klasického dodavatele. Ceny mám teďka v průměru o 10% nižší než původně, což se mi přijde vhod. Pokud člověk není spokojen, tak vždycky může počkat na vhodnou dobu a od smlouvy odstoupit, ale já zatím ten důvod nevidím.

 5. Nevím, proč byste měl být kamenován, není na tom nic špatného. Je to dodavatel jako každý jiný, každý ať si je, kde chce. Aktuálně je u nich třeba k dostání dobrý tarif Jubileum plus, který je v kalkulačce v horní levnější polovině.

 6. My jsme rušili smlouvu u Bohemia energy když jsme se stěhovali z podnájmu k našim zpátky do baráku. Majitel bytu chtěl vrátit k původnímu dodavateli. Takže jsme firmě posílali žádost o ukončení dodávek. Celý jsme to řešili podle jejich stránek, co tam měli napsáno. Takže formuláře z jejich stránek je hnedka stažený v pdfku, což je dobrý. Žádost uznali, ale nejdřív zkoušeli různý varianty, zda by si je nebylo možný nechat, ale tím, že jsme se stěhovali k našim, kde je všechno zařízený, tak pro nás nemělo, žádný smysl. Jako s dodavatelem jsme s nimi byli spokojeni, takže jsem rád, že názor jsem nemusel měnit ani s jejich ukončením.

  • Dobrý den,
   a dávali Vám pokutu, že jste odstoupili?

   • Nám jí nedali, četla jsem v podmínkách, že tam nějaká je, ale od smlouvy jsme stihli odstoupit v potřebnym čase, tak nám to umožnili bez pokutování.

 7. No komentarum zde se nestacim divit, ze by to psali sami odpovedni zastupci ci nekdo z vedeni Bohemia Energy. Jednani firmy je jak s prasetem. na pisemny dotaz kdy konci stavajici smlouva prijde odpoved ze smlouva stale trva. Jednou Vam preplatek zapoctou jako predzalohu na dalsi obdobi-protizakonne. Dalsi rok vam preplatek vrati ZA DVA MESICE ale mezitim stihnout poslat upominku ze nemaji zalohu a chcou pokutu ( zaloha 7000 preplatek 9000 ) Preplatek je vic jak 3 mesicni zaloha a oni si dovoli vam jednostranne zalohu navysit. A nakonec- kdyz se vam konecne povede od nich odejit, poslou vam vyuctovani a opet protizakone odectou i neuznane penale. Jednani teto spolecnosti je podobne lichvarskym praktikam, poctivy obchodnik tak nejedna. a hlavne pozor na odstoupeni z vasi strany, cihaji na vasi chybu aby vam dali penale za “predcasne ukonceni smlouvy” . Nejsou ani levni a hledaji zaminku jak a za co vam dat penale ci smluvni pokutu. Dokonce i muj banker je nepovazuje za solidni…jak muzete bezte jinam. Jine firmy jsou nejen levnejsi, ale nabidnou i moznost odstoupit kolem 2-3 mesicu.

  • Já jsem od smlouvy odstupoval a tří měsíční dobu mi dodrželi, tak nevím co tu šaškujete. Je to ve smlouvě černé na bílém.

 8. jsem celkem spokojený,ale stejně při první možné příležitosti s touto firmou KONČÍM. Před pár lety jsem potřeboval připojení. Na základě inzerce jsem oslovil Bohemii. S paní na telefonu jsme se dohodli na závazku 3. let. Bohužel, při podpisu smlouvy, kterou mi poslali jsem si nevšiml, že zaškrtli délku závazku na 10 let ( v životě bych se nikomu na takovou dobu neupsal ). Již jsem se snažil to řešit, dokonce se ozval nějaký zástupce Bohemie, že dohledá inkriminovaný hovor a dá vědět. Už se pro jistotu neozval……. Takže, i když jsem celkem spokojený, výše popsané je pro mne důvod, proč Bohemii NE!!!!!

  • Moje zkušenosti jsou s nimi taky dobré, akorát jsem teď kamarádce zjišťoval jak jim smlouvu zrušit právě při stěhování a koukám, že jeden příspěvek se nám tu hodí, tak jí určitě pomůže. 🙂

  • Joo tak to je dobrá diskuze, my už je letos máme u plynu třetím rokem a na odstoupení jsme zatím vůbec nepomýšleli, hlavně teď co se má zdražovat zas, tak když jsme si kontrolovali ceny, tak Bohemia Energy je pořád levná.

 9. ​Nechapu duvod proc prechazet k Bohemia energy ? Drahy produkty, nesolidni jednani, spatne vypoveditelne smlouvy ( zvlast ty na dobu urcitou ktery se automaticky prodluzuji ) Navysovani zaloh i kdyz mate velky preplatky, vraceni preplatku za 2 mesice, vymyslene pokuty a penale za ledacos a i kdyz s tim nesouhlasite, oni si to stejne strhnou. Jejich jednani osobne povazuji za podvodne. Opravdu nevidim jediny plus. Sel jsem k Yello ktere funguje presne obracene. Levny sluzby, slusny jednani, jednoduse a rychle vypoveditelne smlouvy a tak.

  • Jsem u nich ted od nového roku, tarif energie A++, jedna z nejlepších cen co je teď na trhu a smlouva na dobu neurčitou. Že se na vyúčtování čeká i dva měsíce? Věřte mi, že to je ještě krátká doba, už jsem čekal i čtyři měsíce a to už je fakt čekačka na pováženou. Každý jsme hold spokojený u nikoho jiného.

 10. Ve smlouvě mám uvedený to, že v době 3 měsíců mám výpověď vyřešenou, je to tím, že mám smlouvu na dobu neurčito, takže kdyby došlo na to, že bych si měnil dodavatele tak mi to ani nebude trvat věky. Ale tohle zatím není můj případ a nic nenasvědčuje tomu, že bych je v dohledné době měnil, když to mám u nich za dobrou cenu.

 11. Mám s Bohemia energy praxi po vyřizování energií po otcově smrti. Upřímně jsem měl krapet obavy, když jsem zjistil, že po tátovi zbyl přeplatek s částkou přes sedm tisíc. To totiž pro mě a bratra znamenalo, že to musí jít do dědičného řízení, ale firma se tomu postavila čelem i přesto, že byla možnost jen převedení smlouvy na nového majitele po tátovi, to jsme však po domluvě zamítli a nechali do na řízení. Které proběhlo bez delších prodlev během měsíce. Takže i když to pro nás byla situace velmi nepříjemná, vše se s firmou za normální podmínek uzavřelo.

 12. Je třeba dbát na komunikaci a nezahálet, zrušit smlouvu jde, když se dodají veškeré potřebné podklady. Samozřejmě je třeba dodržet i podmínky, prostě to co se oboustranně potvrdilo. Vypadá to možná složitě, ale prošel jsem si tím a smlouvu jsem nakonec dostal z jejich strany odsouhlasenou, že je ve finále. Nebudu tu dělat z komára velblouda, takhle to celý bylo u mě.

  • Jo, taky to můžu potvrdit. Je to nepříjemný rušit, ale hold každý občas ujede. Ale přesně jak píšete, doložíte potřebný věci a je to. Já ještě hodně dbal na to, aby o tom věděl i můj dodavatel a pak distributor, aby oni u sebe taky neměli nějaký švíky a pak nevěděli jak to se mnou je. Prostě jsem informoval na všechny strany. A přesto, že jsou smlouvu rušil Bohemia Energy, tak to proběhlo bez obav. 😉

 13. Zrušit smlouvu jde vždycky, ale já bych jí zrovna nerušil kór od nich, teď mi vycházejí levněji i než kde jaký dostupnější dodavatel. Hold si ty nízký ceny můžou dovolit, tím líp pro mě.

 14. Nás od odstoupení zvyklala dorovnaná nabídka, firma vyrovnala to co jsme dostali u konkurence a kvůli čemu jsme od nich chtěli původně odejít, takže ne vždycky je úplně potřeba změnit dodavatele, stačí jim zavolat a vyjednat si to. 

 15. Já vám nevím, já mam smlouvu na dobu neurčitoou a mužu jí vypovědět s lhůtou 3měsíce, a to mi prijde celkem solidní. Platim nízký zálohy a ceny mají slušný, určite nižšsi než jiný velký hráči. U bohemia energy je i muj syn s manzelkou, nedavno se stehovali do jinyho mesta a uplně v pohodě ukončili smlouvu v byvalem byte z duvodu stěhování.
  Za tu dobu, co s nimi jsem, jsem na rocnim vyučtovani ušetřil nezanedbatelny částky, vzhledem k tomu, kolik jsem platil v minulosti a pokud mám přeplatky, dostanu je zpět na účet a nic se mi nikam neprevadi, což mi vyhovuje. Ja jsem s nimi spokojen.

 16. Podařilo se nám u Bohemia energy ukončit smlouvu, sice jsme museli vydržet 3měsíční výpovědní lhůtu, ale žádný protahování, sankce, nic podobnýho nás nepotkalo. Určitě je hodně důležitý dodržet termín pro zaslání ukončení smlouvy. Ty data bych řekla, že jsou skoro klíčový, na základě toho jsme obdrželi odezvu s uznáním.

 17. No s přihlédnutím k aktuálnímu stavu cen energií a jak se zvedají, tak půjdou smlouvy s tímto odkazem celkem snadno rušit, akorát se musí dodržet samozřejmě požadovaná doba. To pak nebude problém přejít k jakémukoliv dodavateli. Už jsem takto v minulosti jednou u Bohemia Energy rušil smlouvu, když se zvedali ceny a průběh naprosto hladký.

 18. Rušil jsem smlouvu Bohemia Energy u táty, měl před stěhováním do domova pro seniory a slevu chtěl prý zajistit pro mne, abych o ní nepřišel, je to starý dobrák, bohužel už si neuvědomil to, že se bude muset změnit celá smlouva, takže by se mne to netýkalo. Ale toto už starému člověku prostě nedojde. Vzhledem k tomu, že jsem se to dozvěděl zavčasu, tak jsme s tátou stihli výpovědní lhůtu a smlouvu jsme v pořádku zrušili.

 19. Původně jsem taky chtěl rušit smlouvu, udivilo mě to nedávný velký zdražení, ale nakonec jsem vzhledem k okolnostem zůstal. Nabídli mi dostatečně výhodnou nabídku a jsem rád, že jsem ve výsledku dodavatele měnit nemusel, když jsem s nim byl do teď spokojenej.

  • No já měl podobnou myšlenku, ale švagr mi říkal, že mu prý stačilo u svého dodavatele zavolat na linku a tam si prý domluvil změnu přímo tarifu na výhodnější, že už to takhle jednou udělal a dali mu to. Tak jsem to po jeho vzoru taky zkusil a světe div se Bohemia energy mi dala taky z několika tarifů na výběr. Mám měsíc zadarmo, to je asi ten nejaktuálnější co teď mají, zatím mi to přijde jako příjemná změna.

 20. Pro mě je jakákoliv reklamace, odstoupení od smlouvy či její ukončení nepříjemná záležitost, protože to vychází z nějakého vzniklého problému. U Bohemia energy jsem ukončovala smlouvu z důvodu stěhování k příteli, vyloženě na mě netlačili, abych si je převedla na nové odběrné místo, ale několikrát mi to bylo navrhnuto, takže jsem jim písemně doložila, že v novém místě bydliště nebudu správcem já, ale že tam je majitelem jednotky někdo jiný a svého dodavatele tam zařízeného již nějakou dobu má, načež mi na tuto zprávu přistoupili a dali mi vale. Když bych to měla zhodnotit celkově, tak to tak těžký nebylo, ještě jsem s nimi pár telefonátů absolvovala, ale ve finále mě pustili v pohodě, čekala jsem, že to bude více dramatické.

  • Drama by to možná bylo, kdybyste nepostupovala podle podmínek, když ty dodržíte, tak jste z toho jednou nohou venku. Ale jako fakt, a není to jen tady u zakončení smlouvy, tohle platí všude. Ještě dodržet výpovědní lhůtu, to je podle mě to nejmenší a klapka a konec. Podle mě je to občas moc dramatizovaný a lidi si to zbytečně komplikují. Mě Bohemka taky bez divadla kolem pustila. 🙂

 21. Vzhledem k tomu, že je u většiny tarifů, co mi nabízeli možnost smlouvy aniž by se člověk musel upsat na několik let, tak její zrušení nebude takový problém, je akorát podmíněná 3-měsíční výpovědní lhůtou a co si pamatuju, tak to jsem měl i u předchozího dodavatele, takže to zas takový problém není dodržet. Řekl bych i, že ty podmínky mají teďka daleko proklientský.

 22. Já bych je nerušil a spíš to s nimi zkusil řešit, ono se možná budete divit, ale ono je možný si s nimi domluvit lepší tarif než to hnedka měnit a vše rušit. Podle mě o tom lidi moc neví, že je to možný. Sám jsem to u dělal a už mám jejich program třetím rokem.

  • Tak jsem dopadnul já, poslal jsem jim ukončení smlouvy a oni mě na to konto volali s nabídkou lepší ceny. Jinde mi lepší cenu nebyli schopný zaručit, tak jsem nakonec vzal zpátečku, stáhnul žádost a vzal u nich levnější tarif.

 23. Měl jsem problémy se zrušením smlouvy, když se bude měnit majitel odběrného místa a ten nový o stávajícího dodavatele nemá zájem, že by proběhl jen klasický přepis z osoby na osobu. V Bohemia energy mi moc pomohli s vyřízením, v podstatě mi od A do Z všechno nadiktovali jak postupovat a co všechno vyplnit za žádosti.

 24. Mám smlouvu na dobu neurčitou, žádám jí už jen z toho důvodu, že jí můžu přerušit kdykoliv a nemusím si hlídat termíny, jako bych to musel dělat u datované smlouvy. Tu jsem měl hnedka ze začátku a co je tahle možnost neberu nic jiného. Je dobře, že se k nim zas Bohemka vrátila.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *