Závěsné plynové kotle

Rate this post

Závěsné plynové kotle jsou takovou variantou plynových kotlů, které nejsou žádným způsobem přichyceny k podlaze, naopak jsou nad její úrovní. Vyznačují se několika zásadními pozitivy:

Šetří prostor 

Závěsné plynové kotle jsou vhodné do menších prostor, jako jsou byty či malé místnosti v rodinných domech. Vzniká tak více místa pro jiné využití. Tím, že jsou umístěné nad úrovní podlahy, typickým příkladem využití volného místa je vsazení úložného prostoru či například pračky pod tělo kotle.

Nejen umístění ve vzduchu, ale i samotné rozměry závěsného plynového kotle jsou výhodou. Jsou menší nežli klasické stacionární, a to při zachování stejných funkčních vlastností. Výkon a účinnost tedy není odlišná.

Jednoduchá instalace 

Závěsný plynový kotel lze snadno umístit do koupelny, technické místnosti, obdobně jako do kuchyně či šatny. Často využívané pro umístění kotle jsou i půdní či naopak sklepní prostory. Se samotným zapojením kotle doporučujeme se svěřit erudovanému odborníkovi, který svoji prací dokáže eliminovat jakékoliv potenciální problémy.

Životnost 

Všechny závěsné plynové kotle se těší minimálně 15 rokům používání při maximální funkčnosti.

Funkčnost 

Závěsné plynové kotle disponují vysokou účinností a různými alternativami použití. Dokáží jak vytápět různě veliké prostory, tak sloužit jako ohřívač teplé vody.

Rozdíl oproti stacionárním plynovým kotlům není pouze v rozměrech. Konstrukce celého zařízení a samotného hořáku je zhotovena takovým způsobem, že výsledná spotřeba energie (plynu) je nižší při stejné účinnosti.

Příslušenství 

K plynovým závěsným kotlům je možné dokoupit rozsáhlé přídavné produkty, které podporují jejich funkci. Řadí se k nim elektronické přídavné moduly či regulační systémy. V závislosti na velikosti vytápěného prostoru a nutnosti regulace rozlišujeme jednoduché a složité.

V souvislosti s funkcí plynových kotlů a jejich výkonem nelze nezmínit výhody regulačních systémů. Pomocí jednoduchého mechanismu lze zvyšovat či naopak snižovat výkon hořáku či regulovat počet otáčet oběhového čerpadla a tím ovládat množství spotřebovaného paliva, což znamená ovlivnění finančního zatížení při používání kotle.

Příslušenstvím, které u některých typů kotlů bývá součástí produktu, jsou zásobníky pro teplovou vodu. K dostání jsou v různých objemech, řádově se jedná o desítky litrů. Na trhu jsou dostupné zásobníky od 10 l až 200 l.

Design 

Závěsné plynové kotle se vyrábí v takovém provedení, aby z hlediska estetiky nijak nepřehlušovaly zbytek místnosti, ve které je kotel umístěn. Dokáží se přizpůsobit vzhledu okolního prostředí.

závěsné plynové kotle

 Výhody použití závěsných kondenzačních plynových kotlů

Co se týče typu plynového závěsného kotle, nejčastěji nabízenou a používanou variantou jsou kondenzační kotle. Jejich přednost spočívá v unikátním způsobu spalování. Jeho principem je produkování tepla, které následně ohřívá nějakou teplovodní látku. Vytvořit teplo lze pomocí různých druhů paliv (pevné – uhlí, dřevo; plynné). Aby byla co nejvíce využita výhoda kondenzace, používá se pro tento druh kotlů plynné palivo. Pouze jeho spalování dává z hlediska kondenzace smysl. Aby bylo dosaženo jejího správného účinku, je plyn jedinou možností. Účinek kondenzace je totiž závislý na spalování uhlovodíků, které jsou nejvíce přítomny v biopalivech či zemním plynu.

Princip kondenzace je založen na chemické reakci, která vzniká při spalování plynu. Vytváří se voda v podobě páry, která při běžném spalování uniká do ovzduší. Smyslem kondenzace je tuto páru společně s dalšími produkty spalování (nejčastěji oxid uhličitý) využít k dalšímu zpracování. Tyto plynné složky jsou tedy odebrány a znovu spalovány. Vzhledem k tomu, že vodní pára tzv. zkondenzuje, nazývá se celý postup kondenzace.

Hlavní přednosti kondenzace hledejme ve vysoké účinnosti, která se pohybuje v rozmezí 100 – 111 %. Oněch 11 % navíc způsobují právě výhody kondenzace. Nejedná se o žádné perpetuum mobile, ale o výsledek duálního spalování.

Pozor na správný výkon kotle

Důležitým aspektem při výběru kondenzačního závěsného kotle je jeho výkon. Měl by tak akorát korespondovat s velikostí vytápěného prostoru. V případě, že je menší, nedojde logicky k dostatečnému vytopení potřebného prostoru, pokud se jedná o větší výkon, kapacita kotle zůstane nevyužitá a jde tak o zcela zbytečnou investici do velmi výkonného závěsného kotle. Obecné pravidlo zní, že výkon kotle by neměl převyšovat tepelnou ztrátu domu. Zároveň platí také, že čím větší vytápěný prosto je, tím větší je úspora paliva a tedy i financí.

Onu finanční výhodu způsobuje vysoký účinnost závěsných kondenzačních plynových kotlů. Při vyšší účinnosti nespotřebuje kotel tolik paliva, což je pro výsledné vyúčtování dobrá zpráva. Ještě větší finanční zvýhodnění můžete získat správnou volbou dodavatele – najít nejvýhodnější tarif vám může pomoci tato kalkulačka.

Výrobci závěsných plynových kotlů

Vaillant

vaillant logo

Kromě tradičních pozitiv, jako jsou menší prostorové nároky se plynové závěsné kotle Vaillant vyznačují kompaktní konstrukcí, malou hmotností a nízkou hladinou hlučnosti.

Nabízejí závěsné plynové kotle ve třech variantách:

Závěsné průtokové plynové kotle

Jedná se o zařízení s dvouotáčkovým čerpadlem a expanzní nádobou. V ní je možnost uchovávat teplou vodu v teplotním rozmezí 35 – 87 °C. Konkrétní hodnotu lze snadno nastavit. Využít lze tyto kotle i v kombinaci s nízkoteplotním podlahovým vytápěním.

Výkon kotle je možné regulovat, a to v rozmezí mezi 40 a 100 %. Výměník, který zajišťuje ohřev teplé vody je vysoce odolný. Existuje možnost jednoduché přepínání mezi dvěma režimy kotle – topením a pouhým ohřevem teplé vody.

Závěsné plynové kotle s ohřevem

Tento typ kotlů disponuje kondenzačním výměníkem z nerezové oceli. Ze stejného materiálu jsou vyrobeny i hořák a ventilátor. Vyznačuje se nízkou spotřebou energie (plynu), kterou podporuje možnost modulace výkonu od 17 až pod 100 %. Samozřejmostí je připojení pokojových termostatů do systému vytápění.

Závěsný plynový kondenzační kotel

Díky principu kondenzace se účinnost pohybuje až na hranici 109 %. Kondenzační kotle obsahují vysoce účinné oběhové čerpadlo a nerezový kondenzační výměník.

Junkers

junkers logo

Společnost Junkers nabízí tři typy závěsných kondenzačních kotlů.

Závěsné plynové kotle pouze pro vytápění

Vytápění za jejich pomoci je velmi efektivní, potěší i příjemný design a malé rozměry zařízení. Pro přehlednost jsou kotle vybaveny LCD displejem, na kterém se zobrazuje teplota i jakékoliv nestandardní stavy kotle. Nutností je externí řešení ohřevu vody – například elektrickým zásobníkem.

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem

Základem těchto kotlů je vodou chlazený hořák a energeticky úsporné čerpadlo. Výměník je vyroben z nerezu.

Závěsné plynové kotle s nepřímo ohřívaným zásobníkem vody

Jedná se o sestavu, kdy je ohřívaný zásobník teplé vody externě připojený k řídicí jednotce kotle

MORA

mora logo

Závěsné plynové kotle jsou v nabídce společnosti MORA situovány do dvou produktových řad – Sirius a Meteor Plus. Slouží pro teplovodní vytápění zejména rodinných domů.

Typy kotlů jsou rozděleny do tří verzí: solo – pouze pro vytápění, kombi – s výměníkem pro vytápění a ohřev teplé vody a turbo. Poslední verze je charakteristická odtahem spalin do vnějšího prostředí pomocí spalinového ventilátoru.

Protherm

protherm logo

Vlajkovou lodí produktů společnosti Protherm jsou závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem. Obdobně jako konkurence (zde se hodnoty příliš neliší) disponuje zařízeními s výkonem v rozmezí 9 – 25 kW.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *